Nyhed
Læsetid: 3 min.

Skatteministeren vil give Aalborg Portland unik rabat på forurening

Mens afgiften på den farlige NOx-forurening snart stiger for alle danske virksomheder, forsøger skatteministeren at få godkendt en særlig rabat, der i praksis kun vil gavne ét firma: Aalborg Portland. Gør man det, fjerner man samtidig virksomhedens incitament til at forurene mindre, siger kritiker
Aalborg Portland frygter at  skulle af med 40 mio. kr. mere i afgift om året, hvis regeringen hæver NOx-afgiften med 20 kr. pr. kg.

Aalborg Portland frygter at skulle af med 40 mio. kr. mere i afgift om året, hvis regeringen hæver NOx-afgiften med 20 kr. pr. kg.

Henning Bagger

Indland
5. december 2011

Cementgiganten Aalborg Portland får i dag som den eneste danske virksomhed en særlig rabat på den såkaldte NOx-afgift. Det betyder, at mens alle andre store virksomheder betaler den fulde afgift for hvert kilo sundhedsskadelig NOx, de udleder, får Aalborg Portland som de eneste en rabat, der gør det betydeligt billigere for dem at forurene.

Og i forbindelse med regeringens netop varslede forhøjelse af NOx-afgiften vil skatteministeren nu gå til EU og søge om tilladelse til at udvide ordningen for Aalborg Portland, så den nye afgiftsstigning i praksis bliver cirka halveret.

»Det vil reducere den økonomiske belastning på Aalborg Portland med næsten 20 millioner kr. i forhold til, hvad virksomheden ellers forventer at skulle betale,« sagde skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) i sidste uge om hans forventninger til EU-tilladelsen.

Hele formålet med forhøjelsen af afgiften er ifølge skatteministeren at give de mest forurenende virksomheder et større incitament til at nedbringe udledningen af det sundhedsskadelige stof.

Men når ministeren efterfølgende halverer virksomhedens afgift, halveres også virksomhedens incitament til at forurene mindre, lyder kritikken.

»Hvis man giver en virksomhed et kæmpefradrag for at forurene, fjerner man et tilsvarende stort incitament til at forurene mindre. Det er helt basiserhversøkonomi,« siger Kåre Press Kristensen, ph.d. fra DTU og civilinginør fra Det Økologiske Råd.

Virksomheder vil generelt kun vælge at mindske deres forurening, i det omfang det er billigere for dem at gøre det, siger Kåre Press Kristensen.

»Det vil sige, hvis det er dyrere for virksomheden at betale en afgift, vil de selvfølgelig hellere bruge pengene på for eksempel teknologi, der renser forureningen, fordi det er en bedre forretning. Men hvis afgiften er billigere, end det det koster at rense, så vil virksomheden selvfølgelig vælge at forurene, fordi dét er en bedre forretning,« forklarer han.

Forurening eller job

Debatten om den omstridte NOx-afgift nåede i sidste uge nye højder, da skatteminister Thor Möger Pedersen efter voldsomt pres fra industrien med — Aalborg Portland i spidsen — valgte at udskyde afgiftsforhøjelsen et halvt år.

Det halve år skal virksomheden så bruge på at investere i teknologi, der kan reducere dens forurening, lød det fra regeringen. Men ministeren før også tid til at gå til EU og forsøge at udvide den nuværende ordning, så skal virksomheden kun betale knapt halvdelen.

Aalborg Portland fastholder imidlertid, at det vil koste knap 40 millioner kroner mere i afgift om året, hvis regeringen hæver afgiften fra fem til 25 kr. pr. kg på virksomhedens NOx-forurening. Og det vil koste arbejdspladser, lyder argumentet fra Aalborg Portland.

Kåre Press Kristensen mener, at man kan diskutere, om det reelt vil betyde, at Aalborg Portland vil være nødt til at flytte til udlandet, men han anerkender samtidig dilemmaet.

»Man kan sagtens have den holdning, at det vigtigste er at beholde nogle danske arbejdspladser, uanset hvor få det drejer sig om. Det er et reelt dilemma, og i sidste ende er det et spørgsmål om politisk overbevisning,« siger Kåre Press Kristensen.

»Man kan blot konstatere, at det er modstridende hensyn, og at det grønne hensyn tabte i denne runde, også selv om det var hele hensigten med afgiften,« siger han.

Han er ikke i tvivl om, at Aalborg Portland sagtens ville kunne reducere sin NOx-udledning.

Største betaler mest

Som Information i sidste uge beskrev, er Aalborg Portland ifølge en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur den virksomhed i Danmark, der udleder mest NOx.

Fra Skatteministeriet lyder det, at der generelt både i Danmark og i EU er et princip om, at dem, der forurener mest også skal betale mest. Netop derfor er det problematisk at give netop Aalborg Portland et særfradrag, mener Kåre Press Kristensen:

»Særligt Aalborg Portland bør betale den reelle afgift. Netop de vil have nogle stordriftsfordele, der gør, at de kan have lavere reduktionsomkostninger ved at nedbringe deres NOx-udledning end mange af de små forurenere. Det gør det blot endnu mere absurd at fritage Aalborg Portland for nogle af de her afgifter.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Thor Möger Pedersen (SF).

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Hans Jørgen Lassen

Bliver giften mindre farlig, fordi der bliver lagt en afgift (!) på den?

hmm, - ville det rigtige ikke være at fordele afgiften mellem produktet på markedet (cementen nede i byggemarkedet) og den direkte produktion på fabrikken?

Hvis vi sætter den fulde afgift på fabrikken, risikerer vi jo at den flytter til udlandet, og dermed flytter vi bare forureningen istedet for at nedsætte den.

Ydermere er Portland vel ikke det eneste mærke i cement der sælges i DK, så det ville vel være rimeligt at prøve at ramme udenlandske producenter også?

Hans Jørgen Lassen

Jeg synes jo, at det der med afgifter på alt muligt er totalt skudt i låget.

Hvis noget er farligt for folks liv og helbred, jamen, så skal der bare sættes en stopper for det, færdigt arbejde.

Kære Hans Jørgen Lassen,

principielt er jeg enig med dig, men det er f.eks. lidt svært at droppe cement fra den ene dag til den anden, og at Danmark gør det, får jo ikke nødvendigvis resten af verden til at følge med.

Danmark er ikke en isoleret ø, og vi har altså ikke en "atmosfærebarriere" langs vores grænse, så forurening i andre lande rammer altså også os.

Derfor synes jeg at afgifter og andre reguleringsformer her i landet har en mulighed for at have en pædagogisk effekt som kan række ud over landets grænser, - formålet er jo bl.a. at motivere til at finde på billige måder at begrænse forureningen på, og hvis de udvikles her i landet har de mulighed for at udbredes til resten af verden.

Steen Christensen

Jeg vil håbe at man kunne tænke lidt større, bare EU niveau, når man skal tænke reduktion af NOx og luftforurening, som ikke stopper ved grænsebommen.
I Danmark har vi et udledningsloft på 172.000 ton NOx per år. I Rumænien og Bulgarien findes kraftværker, som udleder op til 250.000 ton NOx per år. De meget store summer penge, som skal bruges til at reducere den danske udledning med bare 2% kunne bruges meget bedre ved at investere i basale luftrensningsinstallation i det gamle Østeuropa. Ved basale investeringer vil man kunne reducere deres udledning i en størrelsesorden svarende til den samlede danske udledning. Jeg synes diskussionen i Danmark er fuldstændig afsporet. Lad os bruge pengene på europæsik niveua, hvor det virkelig batter. Dette skal løses på europæisk niveua, da denne type luftforurening ikke kender landegrænser. Drop denne tosseskat.

Kære Steen Christensen,

jeg vil da med glæde bruge pengene på europæisk niveau, - hvor skal vi lige kradse dem ind henne?

For det lyder jo lidt selvmodsigende at sige: lad os droppe den indtægt og bruge pengene et andet sted?

Grethe Preisler

Blot for en ordens skyld:

Det hører med i billedet, at en ikke uvæsentlig del af den den fjernvarme, som fjenvarmenettet i Aalborg kommune leverer til byens og omegnsbyernes forbrugere, består af overskudsvarme fra Portlands produktionsanlæg. Jeg tror det er et sted mellem 20 og 30% af det samlede varmeforbrug i fjernvarmeforsyningens dækningsområde, der kommer fra Aalborg Portland.

Så er spørgsmålet, hvor meget forureningen ville blive reduceret med, hvis overskudsvarmen fra Portlands produktionsanlæg fra dag et skulle erstattes med andre tilgængelige varmekilder (kul, olie, naturgas etc.).

Mon ikke det er et af de spørgsmål, der er indgået i skatteministerens overvejelser, forud for ansøgningen til EU?

Der produceredes 1.534.000.000 kg i 2010
Aalborg Portland beklager sig over
en merudgift på 40.000.000 kr.
Det bliver 65 øre pr. pose cement på 25 kg.

Det kan da ikke forskrække nogen;
eller er der fejl i tallene?

Interviewet - hvis det er et interview og ikke en monolog som efterhånden er typisk for artiklerne på Information - nævner ikke om det er muligt for Aalborg Portland, at nå en yderligere reduktion inden for et halvt år. Som det er nu er teknologien ikke til stede - den skal opfindes først. Og derved bliver det bare en afgift til statskassen og ikke en adfærdsregulerende skat.