Nyhed
Læsetid: 1 min.

Soldater fralægger sig ansvar for lovbrud

De menige soldater kan ikke forventes at vurdere juraen under tilfangetagelser, siger konstabelforeningen.
Indland
23. december 2011

Det er ikke de menige soldaters ansvar, hvis der er begået ulovligheder i forbindelse med tilfangetagelser i Irak.

Det siger Hærens Konstabel- og Korporalforening til oplysninger fra tidligere forsvarschef Knud Bartels om, at tilfangetagelserne af irakere var mere omfattende, end det hidtil har været fremme, ligesom irakere også “i mindre omfang” ulovligt har været udleveret til de irakiske myndigheder.

- Det vil undre mig, hvis man placerer ansvaret hos nogle af vores medlemmer. Det her er meget langhåret jura, som man ikke kan forvente, at en soldat skal kunne stå ude i en kampzone og vurdere, siger foreningens formand, Flemming Vinther.

Det kommer også bag på ham, at forsvarsledelsen nu oplyser, at fangeproblemet var mere omfattende, end forsvaret hidtil har sagt.

- Det er ikke noget, jeg har hørt forlydender om fra mine medlemmer, siger Flemming Vinther.

Han byder det velkommen, at en kommission nu skal undersøge sagen nærmere. Foreningen vil ikke selv tage op med forsvarsledelsen, om medlemmerne er blevet sat til ulovligheder af deres befalingsmænd.

- Det er selvfølgelig beklageligt, hvis der er sket lovbrud. Men jeg er sikker på, at sagen bliver afdækket ordentligt og grundigt. Det er ikke vores bord at få det gjort, siger Flemming Vinther.

Han siger også, at der i dag ikke er problemer at spore for foreningens medlemmer, når de på missioner i andre lande skal tage fanger. Formanden mener også, at forholdsreglerne er blevet mere klare for hans medlemmer.

- Det har jeg ikke hørt om. Og når jeg har spurgt medlemmerne, så har svaret været nej. Siden Irak har det her jo også været et løbende tema, siger Flemming Vinther.

/ritzau/

Information beskrev på baggrund af lækkede kabler fra Wikileaks om forholdene for fanger tilfangetaget af danske soldater i Irak. Se resten af serien "The War Logs:  Irak-krigen"

Serie

The War Logs: Irak-krigen

Seneste artikler

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

John Vedsegaard

På en eller anden måde, kan man vel ikke forvente ganske almindelige soldater også skal være jurister.

Hvis man er professionel soldat, så må man også sætte sig ind i de grundlæggende regler for behandling af fanger.

At de ikke kunne vurdere om det var legitimt at have fremmede landes soldater med på mission, og lade dem stå for den egentlige tilfangetagelse, kan jeg godt anerkende.

Men forholdene omkring direkte overgivelse af fanger til Irakerne bør ikke være et problem at forstå: en person man har taget til fange, er ens "personlige" ansvar, og er der den mindste mistanke om at overlevering af fangen til trediepart sætter fangens liv eller helbred på spil, så må det ikke ske.

At dette har kunnet forekomme uden klager fra hverken menige, befalingsmænd eller officerer, tyder på at der er noget meget galt med kulturen i det danske militær.

Nürnberg!

Ansvarlige politikere og generaler gik fri i sagen om efterretningsofficer Annemette Hommel.

Hillingsøe havde dog så megen mandsmod at han ved sin afsked indrømmede at han have en dårlig smag i munden efter den sag.

Denne gang må vi sikre os, at hverken politikere eller generaler ender med en dårlig smag i munden...

Der var ingen i VK regeringen, der ville vide noget om det. Hverken mens det stod paa eller bag efter.

Alle lukkede øjnene og ørene og alt blev pakket ind i spin.

Ansvaret liger helt, helt oppe i toppen!

Samtidig saa skrev Amnesti m.f .klokkelklare rapporter derom, som VK kynisk afviste.

Løgnen var et af VK regeringesmest brugte redskab!

Steffen Nielsen

Det mest horrible i den her sag er at høre Venstres forsvarsordfører udtale, at selvfølgelig kan en forsvarsminister ikke holde øje med sine soldater, når de befinder sig i udlandet.
I så fald burde Nürnbergdomstolen aldrig været oprettet og Genevekonventionen aldrig være underskrevet.
At man ikke kan stille en politiker til ansvar for landets soldaters adfærd i udlandet er det samme som at sige, at der ikke eksisterer krigsforbrydere.

Kære Steffen Nielsen,

jeg er da også sikker på at højrefløjen vil arbejde på at forkaste Genevekonventionen, - de har jo allerede forkastet Menneskerettighedskonventionen, og deres store idol - USA - har jo aldrig taget hensyn til nogen af dem!

Hele problematikken omkring fangehåndtering og overdragelse af fanger, ER noget man får undervisning i. Men en soldat der træner til mission får undervisning i rigtig rigtig mange ting. Nogle ting vil hænge bedre fast end andet. Specielt hvis det kun er noget man stifter kort bekendtskab med.
Og i en skarp situation, hvor man har tusind andre ting at tænke på, samtidig med at stressniveauet ligger højt, vil min påstand være at man tænker i “nu’et” - pragmatisk.
Ikke at man ikke ville kunne skelne imellem reelle og ulovlige ordrer, men detaljerne lægges der måske ikke altid mærke til. Alle ved jo at man ikke skal stille fangerne op på rad og række og skyde dem, og alle ville også protestere imod en sådan ordre. Men der er en masse detaljer, regler og papirarbejde i forbindelse med håndtering og overdragelse af fanger.
Heldigvis er Militærpolitiet (MP), der er uddannet i fangehåndtering, ofte med ude så de kan sikre at det hele går som det skal. Og det er jo det der er pointen i det Flemming Vinther siger. MP’erne har en meget længere uddannelse i fangehåndtering end konstablerne på jorden, derfor skal man ikke skyde skylden på de sidstnævnte for alle fejl der er sket.

Konklusionen må være, at de danske lejesoldater er for uintelligente og uvidende til at de kan sendes i krig.

@Bo Carlsen eller så er den befolking der vælger politikerne der sender disse soldater ud så tomhjernede og uvidende at de i virkeligheden ikke burde kunne deltage i noget som helst der bare lugtede af demokrati, ej heller tage vare på dem selv og deres liv. Desuden vil jeg de gerne vide om du kender alle love og regler i DK? , dette har du faktisk pligt til, og gør du ikke dette må du vel kunne erklæres uvidende og uinteligtent.. jeg erklære mig gerne bege dele med det samme.

Som man siger i Rusland:"Fisken begynder altid at rådne ved hovedet".

Bo Carlsen:

Visse debattører er tydeligvis ikke meget klogere.

Emil.

Jeg har såmen forståelse for at menige soldater bare parerer ordrer. Det er trods alt ikke et helt almindeligt job de er ude på.

Men jeg tager afstand fra disse soldater hvis de er enige i proceduren og er klar over at den ikke er helt fin i kanten.

Men vi er enige i, at det overordnede ansvar har ministeren og de de ordregivende officerer.

"Soldater fralægger sig ansvar for lovbrud"

Hvilket lovbrud? FC har ikke meddelt FM, at der er sket noget lovbrud - FC har meddelt, at den nu afbrudte irakundersøgelse, bl.a. fandt:

At danske tilbageholdte overstiger 500 personerpersoner - hvilket på ingen måde udgør noget lovbrud.

At man ikke har kunnet fastslå om, hvorvidt der i alle tilfælde er blevet gennemført de tilsyn, der var fastsat krav om i gældende nationale direktiver - hvilket ejheller udgør noget lovbrud.

At der i et mindre antal tilfælde, er blevet overdraget danske tilbageholdte personer til irakiske myndigheder i strid med nationale direktiver - samt at der dog ikke fundet oplysninger om, at disse har været udsat for overgreb, er dræbt eller på anden måde har lidt overlast - igen er her nødvendigvis ikke tale om lovbrud.

Et brud på nationale direktiver - udgør nødvendigvis ikke et brud på nogen lov eller konvention - det kommer an på de nærmere omstændigheder.

Niels Engelsted

Vores soldater har utvivlsomt været lige så gode og lige så engagerede som englændernes og amerikanernes, med alt hvad dertil hører, og sat en ære i det. Og alle har utvivlsomt også vidst, hvad krigens virkelige realiteter var, og at man ikke skulle tale for meget om det hjemme, hvor politikere og medier fortalte kønne historier om blå baretter og legoland i det fremmede.

Mord og løgn og det, der er værre, undgår man ikke i krig. Derfor--send ikke danske mænd og kvinder unødigt i krig.

Steffen Nielsen

Dagligt foregår der ting på offentlige arbejdspladser, hvor medarbejdere vælger at tie og samtykke, uanset at det går ud over svage i samfundet.
Det er let at være rebelsk på andres vegne.

Steffen Nielsen

Der er sikkert mange soldater, der tager dyb afstand bagefter, men i situationen har de alle valgt at tie, for hvad er konsekvenserne?
Øjeblikkelig hjemsendelse? Blive anklaget ved en militærdomstol for lydighedsnægtelse? Tør man stå helt alene overfor systemet bestående af hele det militære hieraki? Hvordan bliver forholdet til soldaterkammeraterne? Kan man regne med deres støtte, når det gælder livet i en træfning med fjenden?
Jeg tvivler på at ret mange ville turde. Der var noget med en tolk, der stod frem, og konsekvenserne for ham var jo ikke ligefrem misundelsesværdigt.

Steffen Nielsen

Niels Engelsted
Din afsluttende bemærkning "send ikke danske mænd og kvinder unødigt i krig." er værd at bemærke, især at du skriver "unødigt". Hele Irakkrigen hvilede på løgne, og de virkelig ansvarlige vil aldrig blive dømt. Tværtimod blev vores egen statsminister belønnet med stillingen som generalsekretær for NATO.

Lars R. Hansen siger:

“Soldater fralægger sig ansvar for lovbrud”

Hvilket lovbrud?

Jah, jeg synes også det er mærkeligt at man fralægger sig ansvaret for noget ikke-eksisterende.
Derimod er det jo sandt at det danske forsver har forhindret mindst 60.000 afghanske terrorister i at angribe danmark. Så er der jo lidt at glæde sig over, når nu ikke udbyttet iøvrigt er noget at prale af.

Fagforeningen svarer på det spørgsmål - der bliver stikket ud - det er deres sag.

Jeg kan ikke andet end konstatere - pressens præmis ikke holder - eftersom forsvarschefen ikke har erkendt, indrømmet, tilstået eller beskyldt nogen for noget lovbrud - den afbrudte irakundersøgelse har fundet, at de nationale direktiver ikke i alle tilfælde er blevet flugt.

Tue Juncker-Løndal

Vi må kræve af vores professionelle soldater at de opfører sig i overensstemmelse med krigens regler, og med internationale konventioner, Danmark er med i. Det er så absolut ikke for meget at forlange, uanset hvor stresset en situation soldaterne står i; vi forventer da i et retssamfund (hvis DK stadig er værdigt til det mærkat) at borgerne, uanset deres erhverv opfører sig i overensstemmelse med lov og ret.

Så politiet kunne i deres nylige "terror-anholdelser" slå to fluer med et smæk og få arresteret krigsforbryderene der sad i sidste regering.

Jeg henviser til ministeransvarlighedsloven af 15. april 1964:

§ 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.

Det er ikke imod krigens love at udlevere fanger til retsforfølgelse med medfølgende dødsstraf da dødsstraf ikke er forbudt ifølge krigens love - tortur er men ikke dødsstraf.
At vi qua den europæiske menneskeretserklæring, så vidt jeg husker?, har erklæret at vi ikke udleverer fanger til dødsstraf er det et brud med denne erklæring men om det vil være et lovbrud er jeg ikke sikker på.

Danmark var jo heller ikke officielt i krig og agerede i princippet på Iraks vegne i en politiopgave som det at tilfangetage terrorister m.m. er og havde vel ikke pligt til andet end at overholde de af Iraks gældende retspleje og straffelove?

Tue Juncker-Løndal

Hvad synes du danske soldater burde havde gjort med en tilbageholdt landevejrøver og morder i Irak?

Overdrage ham til de myndigheder man har sendt danske soldater ud for at støtte - når der ingen grund var til at antage pågældende ville blive udsat for overgreb - eller løslade pågældende så samme kunne fortsætte sine forbrydelser?

Nuvel - det er nødvendigvis ikke den pågribende enhed, som overdrager en tilbageholdt - én enhed kunne have pågrebet en forbryder, og så overdraget denne til en anden dansk enhed, hvorefter pågældende forbryder efter en nærmere juridisk vurdering og efter nærmere aftale overdrages til en koalitionspartner (der har de nødvendige faciliteter og kapaciteter til at håndtere tilbageholdte, foretage risikoudredninger mv.) som så overdrager pågældende forbryder til retsforfølgelse.

Den soldat som pågreb den pågældende forbryder - vil ofte ingen mulighed have for at forudse at den tilbageholdte vil blive overdraget til lokal retsforfølgelse.

Thomas Dahl,

Danmark må gerne overdrage/udlevere personer til lande med dødsstraf og tortur - det Danmark ikke må (under tiltrådte konventioner og gældende love) er at udlevere TIL dødsstraf eller tortur.

Og den afbrudte irakundersøgelse har forøvrig ikke fundet oplysninger om tilbageholdte, overdraget af danske styrker, er blevet udsat for dødsstaf eller tortur.

Tue Juncker-Løndal

Lars R. Hansen

Du mener måske ikke at alle mennesker har lige beskyttelse af konventionerne? Er det kun de uskyldige der skal beskyttes mod tortur mm.?

Jeg mener at når landet lægger så meget ansvar i hænderne på soldaterne er det også påkrævet at soldaterne kan agere på basis af de gældende regler for krig og for krigsfanger. Hvis soldaten er i tvivl om hvorvidt en forbrydelse kan finde sted må vedkommende nødvendigvis sørge for at dette ikke sker. Vi forventer nu engang at borgerne i et samfund overholder de gældende regler i dette samfund, og selvom en forbrydelse sker uden skyldiges viden er den stadig strafbar.

Når vi nu har regler på plads der er blevet til på behørig juridisk vis, internationale regler der skal overholdes da Danmark selv har underskrevet dem, er vi nød til at forholde os til et af to scenarier:

1. At reglerne MÅ og SKAL overholdes for enhver pris, og at det skal straffes i overensstemmelse med lovene, hvis de bliver overtrådt, vel at mærke hvis skylden kan bevises. I dette tilfælde er soldaten skyldig, uanset om forbrydelsen var tilsigtet eller ej. Hvis reglerne, og der må jeg erkende at jeg ikke kender til dem, i Forsvaret er at "den overordnede" tager ansvaret for soldaterne under vedkommendes kommando, er dennes handlinger muligvis strafbare. De dybere problemstillinger i denne diskussion er der strålende eksempler på fra Nürnberg-retssagerne, hvor højtstående embedsmænd i Tyskland undskyldte sig med das Führerprinzip.

2. At mennesket simpelthen ikke er i stand til at foretage informerede beslutninger der er juridisk basis for, i en stresssituation som krig. I dette tilfælde må vi nødvendigvis enten lade være med at sende mennesker i krig, eller afskaffe reglerne der ikke kan overholdes.

"Danmark må gerne overdrage/udlevere personer til lande med dødsstraf og tortur - det Danmark ikke må (under tiltrådte konventioner og gældende love) er at udlevere TIL dødsstraf eller tortur."

Er det ikke det samme? Hvis et land er kendt for at benytte sig af tortur og dødsstraf udleverer vi vel også TIL dette. Blot fordi vi ikke kan være sikre på at en forbrydelse finder sted, behøver vi ikke skabe grobund for en.

Tue Juncker-Løndal

Thomas Dahl

"Danmark var jo heller ikke officielt i krig og agerede i princippet på Iraks vegne i en politiopgave som det at tilfangetage terrorister m.m. er og havde vel ikke pligt til andet end at overholde de af Iraks gældende retspleje og straffelove?"

Hvis du har ret i dette, er denne sag vel irrelevant?

Tue Juncker-Løndal

Thomas Dahl

Jeg skal nok holde efter dette.

Argumentet om "de gældende love" (i denne sammenhæng Iraks love, du hævder de danske soldater var i landet for at håndhæve) blev også brugt i Nürnberg til at retfærdiggøre diverse aktiviteter i Hitlers Tyskland. Jeg kan dog ikke huske detaljerne, men det blev brugt som forsvar for handlinger der internationalt set var ulovlige.

Det er sørgeligt at se, at mange danskere tilsyneladende bakker op om soldaters medvirken til tortur - når bare soldaterne er danske.

Så er alle retsregler pludselig sat ud af kraft!

Steffen Nielsen

Det var dog et gigantisk hykleri Thomas Dahl og andre gør sig til talsmænd for.
På den ene side støtter han tilfangetagelsen af krigsforbrydere og terrorrister, men når det selv samme militær handler som krigsforbrydere og terrorister så gælder krigens love ikke.
Dansk militær har med dets handlinger overtrådt Genevekonventioner og menneskerettighedskonventionerne, som Danmark har skrevet under på.
Danmark må IKKE overdrage/udlevere personer til lande med dødsstraf og tortur

Tue Juncker-Løndal:

"Du mener måske ikke at alle mennesker har lige beskyttelse af konventionerne? Er det kun de uskyldige der skal beskyttes mod tortur mm.?"

Jeg mener konventioner - hvis bestemmelser jeg kan tilslutte mig - skal gælde i det omfang andre retskilder med større retskraft tillader det.

I fald jeg ikke kan tilslutte mig en konventions bestemmelser - mener jeg vi i udgangspunktet bør udtræde samme - FN's konvention mod tortur kan jeg tilslutte mig. Omend jeg personligt har en utilitaristisk tilgang til dette emne og mange andre.

TJL:"Jeg mener at når landet lægger så meget ansvar i hænderne på soldaterne er det også påkrævet at soldaterne kan agere på basis af de gældende regler for krig og for krigsfanger. Hvis soldaten er i tvivl om hvorvidt en forbrydelse kan finde sted må vedkommende nødvendigvis sørge for at dette ikke sker."

Som tidligere nævnt - er det nødvendigvis ikke åbenbart for den pågribende soldat (e. mindre enhed) om, hvorvidt en bestemt tilbageholdt er i fare for at blive udsat for tortur - eller ej.

Den pågribende soldat sender den tilbageholdte videre i et dertil indrettet system, der bl.a. skal udrede dette forhold - det er ikke den pågribende soldat selv, som skal stå og vurdere, hvad der skal ske med lige præcis denne tilbageholdte - det har den pågribende soldat ikke forudsætningerne for - og har således typisk ikke andre valg - end at stole på sit system vil træffe de korrekte afgørelser på baggrund af korrekte juridiske vurderinger.

Det er helt urimeligt - at kræve den enkelte soldat (e. mindre enhed) skal kunne foretage en sådan juridisk udredning og sagsbehandle en eventuel overdragelse - her må soldaten forlade sig på sit system.

(Og Danmark tog forresten ingen krigsfanger i Irak)

TJL:"...er vi nødt til at forholde os til et af to scenarier..."

Men vi kører jo med scenarie ét - vi skal overholde tiltrådte konventioner og gældende love - når det ikke sker vil et retligt ansvar søges gjort gældende. Sagen er bare den - at tingene ikke altid er så lige til og klare - samt at visse konventioner er dynamiske fx. har en (halv) nylig dom fra den Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udvidet begrebet jurisdiktion betydeligt.

Og man har som soldat pligt til at afvise ulovlige ordre - men som sagt er det i visse situationer langt fra åbenbart, hvor lovene og konventionernes grænser går - hvis man skulle følge en stram tolkning ville vi ende i nærheden af dit andet scenarie, at vi måtte 'lade være med at sende mennesker i krig', eftersom det uundgåelig vil føre til konventionsbrud. Altså vi kan ikke foretage os noget af frygt for konventionsbrud.

TJL:"Er det ikke det samme?"

Nej - med mindre en generelt forbud er i kraft - vil det afhænge af konkrete vurderinger i de konkrete tilfælde.

Hvis fx. den såkaldte Niels Holck var eftersøgt af Indien for apolitiske forbrydelser - da ville risikoen for han blev udsat for overgreb være betydelig mindre - risikoen kunne i så fald udmærket være så lav, at retten ville have fundet Niels Holck måtte udleveres til indisk retsforfølgelse.

P.S.

Danske soldater var på ingen måde forpligtet af irakisk straffelov eller retspleje - men naturligvis national dansk lov og nationale direktiver - ligesom danske soldater også nød immunitet mod irakisk retsforfølgelse.

Bo Carlsen,

hvorledes mener du danske soldater skulle have medvirket til tortur?

Og mener eventuelt du også - danske bistandskroner medvirker til tortur - når de gives som budgetstøtte til lande, der ofte anvender tortur?

Steffen Nielsen,

Hvorledes mener du danske soldater har begået krigforbrydelser og terror?

Og jo, Danmark må gerne udlevere til lande med dødsstraf og tortur - men må ikke udlevere til dødsstraf eller tortur.

"Steffen Nielsen siger:

Det var dog et gigantisk hykleri Thomas Dahl og andre gør sig til talsmænd for.
På den ene side støtter han tilfangetagelsen af krigsforbrydere og terrorrister, men når det selv samme militær handler som krigsforbrydere og terrorister så gælder krigens love ikke.
Dansk militær har med dets handlinger overtrådt Genevekonventioner og menneskerettighedskonventionerne, som Danmark har skrevet under på.
Danmark må IKKE overdrage/udlevere personer til lande med dødsstraf og tortur"

Jeg husker ikke at der i Genevekonventionerne står at man ikke må udlevere civile fanger til dødsstraf hvis det er den straf de er blevet idømt af deres egne myndigheder.
De danske soldater havde ingen civil myndighed i Irak og deres opgave var at opbygge og støtte det gryende irakiske "demokrati" med sikkerhed og træning.
At danske soldater skulle have kunnet nægte at udlevere irakiske fanger til de irakiske myndigheder er i virkeligheden absurd når den danske styrke var der på den irakiske regerings opfordring, hvilket ville sige at vi var der for at gøre deres arbejde indtil de selv kunne overtage.
Hvad de irakiske myndigheder kunne finde på at gøre ved deres fanger var og er ikke soldaternes moralske eller juridiske hovedpine men den danske regerings samt folketinget som på forhånd vidste hvilke straffe og hvilken behandling fanger i Irak traditionelt har modtaget.

Realpolitisk kunne vi ikke tillade os at nægte Irak at overføre tilfangetagne irakere til de irakiske myndigheder da dette kunne have medført voldelige konfrontationer med irakiske sikkerhedsstyrker og i sidste ende er sikkerheden for egne tropper en højere prioritet end irakiske fangers ditto. Dette kan ses som et eksempel på militær nødvendighed som for øvrigt er tilladt iht. Genevekonventionerne - hvis altså man mener at den danske tilstedeværelse skal ses som led i en krigshandling.

En anden side af sagen er at vi ikke havde eller har nogen som helst ret til at blande os i andre landes ordenshåndhævelse andet end ved at indgive klager til den lokale regering - vi lider ikke længere under 'den hvide mands byrde' og skal som udgangspunkt ikke blande os i mindre udviklede samfunds konflikter og problemstillinger med mindre de beder os om det.

Relateret til emnet er det min holdning at vi enten helt skal ud af Genevekonventionerne eller ophøre med at deltage i udenlandske militære eventyr så længe at der påføres begrænsninger på stridskræfternes anvendelse mod fjenden.
Krig er i sin natur ondskab og barbari så når vi forsøger at 'civilisere' krigen handler det kun om at vi forsøger at lyve for selv ved at give den et skær af godhed og legitimitet ved at vi påstår at så længe at vi følger disse barmhjertige og civiliserede regler for krigsførsel er det i orden at vi bruger krig til at ordne udenrigspolitiske tvister - i modsætning til dem som ikke følger reglerne for de er jo helt igennem onde....

I krig er magt ret og ikke omvendt og når man forsøger at påføre stridskræfterne at 'ret er magt' gennem lovgivning står det i direkte modstrid med krigens formål som netop er at udøve ret over sin modstander gennem brug af magt og på slagmarken er det den stærkes ret der er gældende og ikke den bedste jurists fortolkning af konventionerne.

Prøv at se hvordan krigshandlinger i dag bliver legitimeret ved at henvise til at de bliver udført iht. konventionerne og derfor er det i orden - hvad de lande som bruger krig som udenrigspolitisk værktøj burde sige er: vi tæppebombede denne landsby for at nakke en vigtig fjende og har i et problem med det ved i hvor i kan finde os end of story, så ville man være ærlig overfor både sig selv men også overfor dem det går ud over, hvis sorg forøvrigt nok er lige stor hvad enten deres kære blev dræbt ved 'følgeskader' eller helt bevidst mhp. en systematisk terrorisering for at nedbryde fjendes moral og kampvilje.

Steffen Nielsen

Ud fra det Thomas Dahl skriver vil ingen kunne sættes for en domstol for at have overtrådt diverse konventioner.
Ligeledes vil ingen despot kunne sættes for en menneskerettighedsdomstol for forbrydelse mod menneskeheden, idet at det til enhver tid kan forsvares at overgreb på en befolkning er nødvendig for at beskytte almenvellet ud fra en bestemt politisk tankegang.
I så fald vil et andet lands indgriben overfor forbrydelse mod menneskeheden i et andet land til enhver tid være ulovlig.
Ifølge Thomas Dahls tankegang var det ulovligt at dømme ledende nazister i Nünberg, og ligeledes var og er det det ulovligt at give mennesker asyl pga forfølgelse, da det til enhver tid vil være en indblanding i et andet lands indre anliggender.
At millioner af mennesker forsvandt i Gulag-lejrene må ud fra den betragtning være fuldt legalt, da det daværende styre handlede for at beskytte almenvellet.
Med hensyn til de nationale landegrænser vil de til enhver tid være at betragte som teoretiske grænser, idet at grænserne oftest er opstået på baggrund af en konflikt, og annekteres et andet land, vil det annekterende lands love og regler være gældende. Man kan derfor forestille sig, at et lands befolkning bliver udsat for udrensninger og folkedrab, da det må være til gavn for almenvællet i det annekterende land.
Thomas Dahl. Din argumentation hænger ikke sammen

Steffen Nielsen

Thomas Dahl skriver:
"den danske styrke var der på den irakiske regerings opfordring"

Det kan man da kalde en sandhed med modifikationer, idet at det daværende styre absolut ikke inviterede fremmede styrker, men tværtimod blev nedkæmpet af den vestlige alliance, der bl.a. bestod af Danmark.
I sin tid blev det hedengangne Sovjet netop kritiseret for at have udskiftet den daværende afghanske regering til en prosovjetisk regering, der bad Sovjetunionen om hjælp til at bekæmpe oprørere mod den nye regering, hvilket afstedkom, at den vestlige verden gik ind med en massiv støtte til de daværende muslimske oprørere, der senere udviklede sig til Taleban. Bl.a kunne man se, at Lars Løkke Rasmussen rejste til Afghanistan med økonomisk støtte fra partiet Venstre til netop de samme oprørere, som Venstre senere sendte danske soldater til at bekæmpe.

"Regelbrud i Irak - Ordren kom fra toppen"

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1680604.ece

Man er skyldig, hvis man har gjort noget ulovligt. Men man er også skyldig, hvis man vidste der pågik noget ulovligt, uden man greb ind.
Og at man var tilkommanderet til at foretage ulovlighederne, er måske formildende, men det er ingen lovlig undskyldning for at foretage handlingerne.

Indtil de skyldige er fundet og straffet, er det i hvert fald svært at mene, at de hjemkomne soldater ligefrem skal have ros eller respekt. Derfor ville det absolut være en fordel, hvis de skyldige vil melde sig frivilligt.

Se "Et spørgsmål om ære". Det er ikke muligt i så hierarkisk system som militæret nedefra at gå imod. For det første er soldaterne indoktrineret til at følge ordrer, for det andet er der en korpsånd, som gør, at man ikke vil forråde sine våbenbrødre, og for det tredje har militæret væsentlige pressionsmuligheder, hvis man alligevel skulle ønske at gå imod strømmen. Ikke mindst, at man sætter sin karriere på spil, hvilken man sikkert har planlagt at gøre indenfor militæret, hvis man har sat sig i sådan en fare som Afghanistan/Irak har været.

@Steffen Nielsen

Menneskerettigheder, konventioner m.m. er meningsløse hvis man ikke har den militære magt til at håndhæve dem overfor de som forbryder sig imod dem.
Virkelighedens verden er menneskerettigheder m.m. er et vestligt fænomen og at størstedelen af verdens kulturer og folkeslag kun, på papiret, har tilsluttet sig dem fordi at de er bange for at den store hammer bliver taget frem af den amerikanske udenrigspolitiske skuffe til at slå de uvorne børn med.
Uden USA ville der ikke have været universelle menneskerettigheder for der ville ikke have været nogle stater til at håndhæve dem globalt.
Men som det ses giver den realpolitiske virkelighed problemer med opretholdelsen af selvsamme menneskerettigheder og konventioner da de ofte står i vejen for diverse sikkerhedsmæssige, strategiske og politiske interesser og derfor opstår problemer a lá disse som artiklen beskriver.

Vi er nødt til at acceptere at i et land som Irak er det accepteret at man behandler sine fjender og forbrydere brutalt og afstumpet og at den kendsgerning at en tidligere irakisk regering har underskrevet diverse konventioner ikke har nogen som helst betydning eller mening for irakeren på gaden men at det udelukket er blevet gjort for at glæde vestlige menneskeretsforkæmpere og 'ret er magt' juristeriet og som vi alle ved har det heller ikke nogen som helst betydning i hvordan de irakiske, eller andre arabiske, myndigheder behandler deres medborgere.

De fleste vestlige regeringer har haft denne erkendelse og har handlet ud fra det men den nye regering ser ikke ud til at have forstået at virkeligheden er en anden end det utopiske globale rettighedssyn som de lider under og at det er rent selvbedrag at tro at det kan lade sig gøre at gennemtvinge demokrati samt overholdelse af menneskerettigheder og konventioner.
Når verdensfjerne partier som S-SF-R har opnået den selverkendelse at universalisme ifa. menneskerettigheder samt konventioner er et eksklusivt vestligt fænomen kan det være at de begynder at føre en mere hensigtsmæssig udenrigs, forsvars og sikkerhedspolitik.

Det er ikke et problem for irakerne at vi udleverer fanger til tortur og dødsstraf men pga. visse politikeres verdensfjerne forståelse af fremmede kulturer gør de til et problem for os som det for øvrigt heller ikke er da fleste danskere formentligt er fuldstændigt ligeglade med hvad de irakiske myndigheder gør ved deres fanger, uanset om så de torterer dem eller henretter dem.

Problemet med overdragelsen af irakiske fanger til de irakiske myndigheder er ikke et problem andet end for nogle få velmenende personer som tror at de gennem lovgivning kan ændre den menneskelige natur - hvilket ikke er muligt.
Vi er nødt til at acceptere at visse staters brutalitet rettet mod egne borgere blot er et udtryk for den menneskelige natur og så blot stille os tilfreds med for at vi lever i en del af verden hvor dette ikke foregår.

"Vi er nødt til at acceptere at visse staters brutalitet rettet mod egne borgere blot er et udtryk for den menneskelige natur og så blot stille os tilfreds med for at vi lever i en del af verden hvor dette ikke foregår."

Hvormed hele rationalet for 'regime change' som Bush, Blair, Fogh og venner jo falder helt i stumper. Dermed så også et hvert rationale for at vi overhovedet blandede os i Irak og Afghanistan bare bliver til løgn.

Tue Juncker-Løndal

Lars R. Hansen

"Som tidligere nævnt - er det nødvendigvis ikke åbenbart for den pågribende soldat (e. mindre enhed) om, hvorvidt en bestemt tilbageholdt er i fare for at blive udsat for tortur - eller ej."

Det er vel ret åbenbart at tilfangetagne irakere ikke måtte udleveres, da Irak bruger tortur, og da et nationalt direktiv forbyder det danske militær at udlevere til tortur. Det er ikke en "dynamisk" regel; det er krystalklart. Jeg kan sagtens følge dig i at konventionerne og aftaler mange gange er formuleret, så det netop ikke er åbenlyst hvilken handling der juridisk er den rigtige, og jeg mener helt klart det er vigtigt at diskutere dette. Men hvis der er udstukket klare og forståelige ordrer bør militæret sætte ind for at sikre sig at der ikke sker noget ulovligt. Det er klart at det kan være svært for den enkelte, men militæret skal netop ikke betragtes som en enkeltperson, men en enhed, som vi, som nation, har pålagt visse retningslinjer.
Det dertil indrettede system, du omtaler, fungerer så tydeligvis ikke optimalt.

Lars R. Hansen:

"Men vi kører jo med scenarie ét - vi skal overholde tiltrådte konventioner og gældende love - når det ikke sker vil et retligt ansvar søges gjort gældende. Sagen er bare den - at tingene ikke altid er så lige til og klare - samt at visse konventioner er dynamiske fx. har en (halv) nylig dom fra den Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udvidet begrebet jurisdiktion betydeligt.

Og man har som soldat pligt til at afvise ulovlige ordre - men som sagt er det i visse situationer langt fra åbenbart, hvor lovene og konventionernes grænser går - hvis man skulle følge en stram tolkning ville vi ende i nærheden af dit andet scenarie, at vi måtte ‘lade være med at sende mennesker i krig’, eftersom det uundgåelig vil føre til konventionsbrud. Altså vi kan ikke foretage os noget af frygt for konventionsbrud."

Vi er fuldstændig enige i hvordan situationen ser ud, men hvis vi i den vestlige verden absolut skal lege politibetjent overfor resten af kloden, må vi sørge for at vores system fungerer, og at vi ikke overtræder selvsamme rettigheder og love, som vi forsøger at indføre i de lande vi er gået ind i.

Jeg er ikke sikker på at udleveringerne dækkes under nedenstående, men jeg henviser alligevel til den militære straffelov - kapitel 2 - § 33:

"Den, som er vidende om, at mytteri, krigsforræderi eller anden for det militære forsvar farlig forbrydelse tilsigtes begået, og som forsætligt undlader at gøre, hvad der står i vedkommendes magt for at forebygge forbrydelsen eller dens følger,
om fornødent ved anmeldelse, straffes, hvis forbrydelsen bliver begået eller forsøges begået, med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Stk. 2. Den, der undlader at foretage sådanne forebyggelseshandlinger, straffes dog ikke,
hvis deres foretagelse for vedkommende selv eller dennes nærmeste ville medføre fare for liv, helbred eller velfærd."

Lars R. Hansen:

"Nej - med mindre en generelt forbud er i kraft - vil det afhænge af konkrete vurderinger i de konkrete tilfælde.

"Hvis fx. den såkaldte Niels Holck var eftersøgt af Indien for apolitiske forbrydelser - da ville risikoen for han blev udsat for overgreb være betydelig mindre - risikoen kunne i så fald udmærket være så lav, at retten ville have fundet Niels Holck måtte udleveres til indisk retsforfølgelse."

Og jo, Danmark må gerne udlevere til lande med dødsstraf og tortur - men må ikke udlevere til dødsstraf eller tortur."

Nu går jeg ikke ud fra tortur er noget man idømmes, men derimod noget der hænder enten fordi anklagede sidder inde med information, (og den slutning mener jeg er ugyldig jf. den gamle traver om oplysninger fremskaffet under tortur) eller simpelthen pga. brutalitet i systemet generelt.
Hvis vi derfor udleverer til lande der bruger tortur og dødsstraf er der vel en risiko for at udleverede bliver udsat for dette, og jeg mener det er simpelt hykleri hvis vi skal tillade en "risikovurdering" der potentielt viser sig at være forkert, for at finde ud af om folk kan udleveres. Postulat: hvis vi udleverer til lande med dødsstraf og tortur, udleverer vi samtidig TIL dødsstraf og tortur.

Steffen Nielsen

Thomas Dahl.
Du argumenterer hermed for, at det er ligegyldigt om vi lever under Hitler, Stalin, Bush, Hussein eller Fogh.
At den nuværende regering, Nobels fredskomite, Nelson Mandela, Churchill, Martin Luther King og tusinder af andre , der har tjent som eksempel for resten af menneskeheden har levet forgæves og at det kun er en tilfældighed, at vi lige nu loever i et land, hvor vi kan kritisere den nuværende regering uden at blive forfulgt.
Jeg kan hermed også konstatere, at du går ind for "den stærke mand" som despot.
Måske skulle du rejse til Nordkorea med det menneskesyn. Vor Herre bevar os

Henrik von Stijnbergen

Ja Ja, man kan godt høre at flertallet herinde ikke selv har været i krig.

At smide ansvaret over på nogle eventyr lystne knægte er sgu for lavt, ansvaret skal placeres hos politikerne.

Deshværre er det altid dem der går fri, det være sig til venstre og højre eller den intelektuelle elite med Information i spidsen.

Så herligt! - og dem som ikke er blevet midhandlet som barn, må altså ifølge Henrik von Stijnbergen ikke deltage i en eventuel debat om emnet og så videre og så fremdeles. sikken et samfund :o)

Jeg oplever at krigselskerne hævder at de er helt normale?! Sågar "eventyr lystne knægte" (som så burde have været ordentlig opdraget?!) og skam ser helt normale film og kommer fra alle normale samfundslag o.s.v. Dermed burde de så også have været bevidst om Amnestys mange rapporter om fangebehandlingen som den øvrige befolkning jo tydeligvis har kendt til vis a vis ovenstående indlæg. Eller den tidligere engelske ambassadør's advarsel om fangeforholdene i pressen.

UK/USA made use of Uzbek torture
http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&I...

UK/USA made use of Uzbek torture Pt.2
http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=767&...

Det er ikke et sekunds tvivl om at mennesker udemærket er klar over når de begår ulovligheder af den karakter som soldater oftest udførfer i krig (borset fra klinisk syge). De begynder at te sig meget forudsigeligt; forsøger at gemme forbrydelsen, undviger sandheden,elelr sågar begår nye forbrydelser o.s.v.
At forbrydelsen muligvis skrinlægges af "praktiske" årsager i strid af årsager såsom gruppementalitet/-pres, egen sikkerhed/delingen eller lignende burde retteligt tages op til debat, men det ændrer blot ikke ved gerningen; som jo er begået uanset.

De er iøvrigt værd at læse Marquis de Sade om forbrydelser. Her er et relevant?! uddrag:

If you so much as feel a twinge of remorse after having committed a crime, commit still another one.
Ten, 20 or 30 evil actions shall remove all possibility of remorse.

:o)

(http://www.nytimes.com/1988/03/27/books/the-dangerous-marquis-de-sade.ht...)

Det er mit gæt - skriver stort GÆT - er kampledelsen blev lidt kåde i bukserne over at deltage i noget andet en den sædvanlige koldkrigsleg, at de helt undlod at tænke på konsekvenserne for mangt og meget, heriblandt fangernes rettigheder, soldaternes arbejdsvilkår, internationale konventioner, rigets sikkerhed, dansk nationaløkonomi m.flere.
Havde den såkaldte danske "indsats" været en rigtig krig og ikke blot en symbolsk støttedemonstration by proxy, så havde der knappest været diskussion om hvem der skulle stå med bind for øjnene ude på holmen...

Det er synd for de stakler som forherliger og retfærdiggør sådanne forbrydelserne. De er såmænd også ofre som behøver hjælp.

Georg Christensen

At de "danske" soldater, fralægger sig ansvaret, kan jeg let forstå og jeg giver dem ret..

Ansvaret ligger ene og alene hos "politikerne", og forsvars soldaternes "kommandøre".

At nogle af disse, i utide smed "kasketten" udenbords, og sagde farvel, kan jeg også let forstå.

Når uvidende politisk dumhed, forsøger at bevæge sig i "krigsmaskineriet`s kunst", kan det kun gå galt

Hvis Alt kommer til overfladen, kommer vi danskere til at betale "krigsskade erstatning", overfor andre folk, og "det", er ikke det danske forsvars skyld, men dumme og uvidende politisk "dumheder".

Georg Christensen

Nu, hvor sandheden langsomt, kommer frem, vil jeg gerne være med på Danske soldater`s side.

Forsvaret for Danmark og danskheden, må aldrig foregå i "langtbortistan", men indenfor Danmarks grændser, og her vil jeg kunne elske mine danske "jenser", sammen med "hjælpetropperne", som det danske "flyvende" maskineri klarede sammen med Libyen`s folk..

Her i Libyen, virkede mit "Danmark", som mit Danmark altid bør virke. Som hjælp overfor "folkefærd", som vi føler er i nød, vil "VI", som Dansker, altid være med,

I "magtbegærdet`s navn derimod aldrig mere være med i krigshandlinger.

NB: Jeg er så stolt af de danske soldater, som hjalp Libyens folk til friheden, eller muligheden til en ny begyndelse, samtidig med, at jeg skammer mig over, hvad danske soldater præsterede i Iraq, og præsterer i Afghanistan.

Søren Blaabjerg

Det vidste viu ikke. Det kunne vi ikke vide noget om.
Med denne kollektive "ansvarsfralæggelse" lægger det danske forsvar sig i lige forlængelse af nazitidens ss-bødler.

@Steffen Nielsen

Hvad ville du have at de danske o.a. landes soldater skulle have gjort ved de irakiske fanger de tog?

Den realpolitiske situation i Irak på det tidspunkt gjorde at der ikke var noget alternativ til at udlevere fangerne til de irakiske myndigheder. Fangerne, som omfattede mordere, voldtægtsforbrydere, terrorister og andre personfarlige kriminelle kunne ikke retsforfølges af den danske stat da de ikke havde begået forbrydelserne i Danmark men i Irak så vi kunne ikke føre dem til Danmark mhp. retsforfølgelse der, så den mulighed eksisterede ikke.

Forbryderne var for farlige til at de kunne tillades at slippes løs i det irakiske samfund, hvilket heller ikke var en mulig løsning.

Vi kunne heller ikke give dem asyl herhjemme velvidende at de uden tvivl ville fortsætte deres forbrydelser i Danmark så den mulighed var heller ikke tilstede.

Den irakiske befolkning havde et retskrav på at blive beskyttet fra de personfarlige kriminelle som koalitionens soldater tilfangetog hvilket betød at fanger skulle retsforfølges for at forsøge at undgå selvtægt samt opretholde billedet af en regering som var i stand til at beskytte sin befolkning mod kriminelle.

Den eneste mulige realipolitiske handling de danske og andre landes soldater havde var at udlevere fangerne til de irakiske myndigheder med henblik på retsforfølgelse uanset om det så medførte tortur og dødsstraf for fangerne senere hen.
At det så betød et brud med diverse konventioner er blot beklageligt men samtidigt med uundgåeligt pga. konventionernes infleksible tekster og tolkninger.

Af samme grund er det nødvendigt at konventionerne bliver tilpasset virkelighedens realpolitiske situationer eller at vi helt udtræder af dem hvis vi skal undgå at danske og andre landes soldater bliver urimeligt retsforfulgt for handlinger som de hverken har indflydelse på eller som er det mindste onde af de mange valg som de kan foretage i umulig situation.
Det eneste andet alternativ til en ændring eller udtrædning af konventionerne er at vi stopper med at sende soldater ud på internationale opgaver hvis der er den mindste mulighed for at de kan komme i en situation hvor de kan komme til at bryde konventionerne - konsekvenserne af sidstnævnte er naturligvis åbenlyse.

@Steffen Nielsen

Du skriver

"Thomas Dahl.
Du argumenterer hermed for, at det er ligegyldigt om vi lever under Hitler, Stalin, Bush, Hussein eller Fogh.
At den nuværende regering, Nobels fredskomite, Nelson Mandela, Churchill, Martin Luther King og tusinder af andre , der har tjent som eksempel for resten af menneskeheden har levet forgæves og at det kun er en tilfældighed, at vi lige nu loever i et land, hvor vi kan kritisere den nuværende regering uden at blive forfulgt.
Jeg kan hermed også konstatere, at du går ind for “den stærke mand” som despot.
Måske skulle du rejse til Nordkorea med det menneskesyn. Vor Herre bevar os"
# 24. december 2011 kl. 15:31

Ja det skyldes historiens vilkårligheder at vi lever i et land hvor vi har ytringsfrihed og at vi blot må stille os tilfredse med at vi nu lever hvor vi gør.
Disse mennesker du nævnte har levet forgæves ligesom alle mennesker har lever forgæves når de tror at de kan ændre menneskets natur til noget bedre gennem deres handlinger og ord - en bustur viser med al tydelighed menneskets sande natur og den er ikke køn.

P.S. der er ingen grund til personangreb eller stråmænd.

Steffen Nielsen

Thomas Dahl
Jeg er i tvivl om hvad du mener er et personangreb. Du giver udtryk for, at vi som danskere er bedre end andre og derfor har en større rettighed til at begå krigsforbrydelser og overtræde krigens love.

Henrik von Stijnbergen
Danske soldater har overtrådt diverse krigskonventioner og menneskerettigheder, men de virkelig ansvarlige er de officerer og politikere der fuldt bevidst omgik reglerne.
Jeg går ikke ind for et retsopgør a la det, der foregik ved afslutningen af Danmarks besættelse, hvor alle de, der blot handlede i overensstemmelse med diverse politikeres opfordring til samarbejde med tyskerne, blev udsat for forfølgelse, medens de virkelige ansvarlige gik fri.
Jeg brækker mig over, at DF og andre straks hyler op om, at det er de menige soldater, der bliver udsat for kritik såsnart at afsløringerne kommer frem efter at DF i samarbejde med Venstre har haft ansvaret for den danske krigsindsats.
Ovenikøbet kan man nu se, hvordan DF'ere vasker hænder ved at påstå, at de intet ansvar har for de danske soldaters gerninger, selvom det allerede med Guldbrandsens film: "Den hemmelige krig" dengang blev tydeligt for enhver, at den danske regering overtrådte konventionerne.
Dem, der i virkeligheden forsøger at tørre ansvaret af på den meninge soldat, er netop dem, der påstår, at enhver kritik af den danske krigsindsats er en kritik af den meníge soldat og hermed er du blandt dem, der hyklerisk fralægger dig ansvaret.

Den tidligere regering har gennem 10 år i al deres magtfuldkommenhed begået den ene antidemokratiske forbrydelse efter den anden, og nu vælter skeletterne ud af skabene, og det mest sølle er, at man forsøger at tørre ansvaret af på diverse spindoktorer, embedsmænd og menige soldater.

Tue Juncker-Løndal

Jeg tilslutter mig råbekoret.

Henrik von Stijnbergen

"Ja Ja, man kan godt høre at flertallet herinde ikke selv har været i krig."

Forhåbentlig ikke; krig er så absolut ikke noget man skal ønske sig.

"At smide ansvaret over på nogle eventyr lystne knægte er sgu for lavt, ansvaret skal placeres hos politikerne."

Ansvaret ligger i så allerhøjeste grad hos både politikerne, forsvarskommandoen, men så sandelig også hos dine "eventyrlystne knægte", der har udført udvekslingerne. Soldater har pligt til at afvise at udføre ulovlige ordrer, og hvis vi har et hierarki der er så stringent at soldaterne simpelthen ikke tør sætte sig imod ulovlighederne, vil jeg vove at påstå at der er noget helt galt med den måde militæret er opbygget på. Det mener jeg også helt principielt er en problemstilling i det at have et militær, men hvis vi absolut skal opretholde denne institution må vi være sikre på at den fungerer efter nationale og internationale regler.

Som sagt: hvis vi er demokratiets, frihedens og menneskerettighedernes lysende forkæmpere og vi mener at vi skal udbrede disse idealer med magt, skal vi pinedød være sikre på at vores eget system fungerer i overensstemmelse med disse idealer. Med sidste regering er dette kriterie absolut ikke opfyldt. Og det skræmmer og forarger mig.

"Ansvaret for de ulovligheder
Deshværre er det altid dem der går fri, det være sig til venstre og højre eller den intelektuelle elite med Information i spidsen."

Desværre er det altid dem (...) - der hvad? De ansvarlige politikere må vi håbe (hvis vores retssystem stadig fungerer til en vis grad) bliver bragt til ansvar. Og så forstår jeg ikke helt hvad Information har at gøre med krigene som sidste regering rodede sig ud i. Og jeg er ret sikker på at det meste af din "intellektuelle elite" har været imod krigene, uden at skære alle over en kam, naturligvis. Det har vi DF til, ikke?

T.J.-Løndal

"Soldater har pligt til at afvise at udføre ulovlige ordrer, og hvis vi har et hierarki der er så stringent at soldaterne simpelthen ikke tør sætte sig imod ulovlighederne, vil jeg vove at påstå at der er noget helt galt med den måde militæret er opbygget på. "

At en soldat kun skal efterkomme lovligt givne ordrer, er en sætning, der er indlært alle danske soldater i adskillige generationer.

Fx. Nüremburg- og Tokyo tribunalerne gjaldt dog som bekendt kun de forbrydelser, hvor det var åbenlyst for enhver, at de givne ordrer var i strid med enhver gældende lov og ret - som fx. gasning af millioner af jøder, nedskydning af civile på klods hold osv - altså hvor ingen kunne være i tvivl om ikke var OK.

I en konkret situation, hvor en forbryder er pågrebet af en dansk militær enhed i Irak, der står midt i en borgerkrigslignende konflikt, og skal handle på en situation er det derimod på ingen
åbenlyst, at noget kan være i strid med de nationale retningslinjer, der i øvrigt var afgivet på et ret svært tilgængeligt og reelt intetsigende juridisk kancellistil.

Hvis en kommunal afdeling af HK-ansatte medarbejdere skal afgøre sager om dette og hint er i overensstemmelse med lokalplaner, byggelovgivning, sociallovgivning, osv. osv., har de al den tid i hele verden og alle de ressourcer, i form af grundige bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger osv. osv.,'
som de skal bruge til formålet
+ den nødbremse, kommunerne oftest bruger, hvis de er i tvivl : at give borgeren et afslag.

Den "luksus" vil en militær enhed i en krigszone aldrig have, men skal træffe en en beslutning her og nu, alene for ikke at udsætte sig selv samt de civile, -
(her irakere), der bor i området for yderligere livsfare bare pga. deres tilstedeværelse.

Den nu tidligere forsvarschef, Knud Bartels undersøgelse understreger jo netop flere gange, at der er ingen indikationer af, at der rent faktisk har fundet tortur eller mishandling sted af de irakere, der er overdraget til de i øvrigt folkeretligt fuldt anerkendte lokale irakiske myndigheder.

Som jurist er det min klare opfattelse, at er overordentligt tvivlsomt om de konventioner, der er nævnt, rent faktisk er gældende i denne konkrete sammenhæng, - b.l.m.a. fordi, en situation som fx. i Irak havde man ved konventionernes vedtagelse slet ikke fantasi til at forestille sig.

Det er under alle omstændigheder meget sikkert, at selvom samtlige danske soldater, der har måtte have involveret i fangeudlevering, ville de ikke blive dømt af ICC - den Internationale Straffedomstol.

Politikernes ansvar er ubetinget, at de har sendt danske soldater til Irak uden en levende politisk sjæl havde tænkt tanken om, hvad h...
man skulle gøre med de "almindelige" irakere, som soldaterne nødvendigvis måtte pågribe i at lave røverier, plyndringer, voldtægter, skud og terrorhandlinger mod civile oma, i den situation, hvor der i deres eget land ikke eksisterer brugbare myndigheder, der kan håndhæve lov og ret, på en måde, som vi anser acceptabelt i vores del af verden.

At kalde soldaterne "eventyrlystne knægte" er i øvrigt absolut nedladende
og alene udtryk for selvfed bedreviden.
Temmeligt mange af dem har faktisk taget til Irak for at forsøge at deltage i at forbedre forholdene for Irakerne, der jo ubestrideligt var undertrykt i høj grad under Saddam.

Om undersøgelsen kan i øvrigt læses her :
http://forsvaret.dk/FKO/Nyt%20og%20Presse/INT%20OPS/Pages/Irak-unders%C3...

Sider