Læsetid 4 min.

Borgerlige vil stramme lov efter klar sejr til klimademonstranter

Masseanholdelser under COP 15 var ulovlige og i strid med menneskerettighederne. Det fastslog Østre Landsret onsdag. De borgerlige vil stramme loven til politiets fordel
Masseanholdelser under COP 15 var ulovlige og i strid med menneskerettighederne. Det fastslog Østre Landsret onsdag. De borgerlige vil stramme loven til politiets fordel
26. januar 2012

Det lykkedes ikke for politiet at få landsrettens blå stempel af de mange anholdelser, som blev foretaget under klimatopmødet COP15. I en dom onsdag siger Østre Landsret, at den store knibtangsmanøvre på Amagerbrogade var en ulovlig anholdelse. Samtidig blev de mere end 900 demonstranter, der blev anholdt og sat på asfalten i frostvejr i flere timer, udsat for nedværdigende behandling. I alt blev næsten 2000 mennesker frihedsberøvet, og stort set alle blev anbragt i det såkaldte klima-fængsel på Retortvej under COP15. Heraf har de 250 klaget, og de fik alle i Københavns Byret medhold i, at indgrebet var ulovligt.

Det afgørende har været, at politiet ikke kunne dokumentere, på hvilken måde demonstranterne hver især udgjorde en fare eller overtrådte en lov.

»Det er en lettelse at få stadfæstet byrettens dom. Landsretten har præciseret, at anholdelserne var ulovlige og i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMK) om blandt andet tortur. Nu må vi have en uforbeholden undskyldning fra politidirektøren i København og få politikerne til at se på politiloven, der giver mulighed for præventive anholdelser«, siger advokat Knud Foldschack, der førte sagen for nogle af de 250 demonstranter.

Erstatningerne udmåltes til mellem 2.200 og 5.500 kroner afhængig af, hvor længe demonstranterne var frihedsberøvet. Dertil kommer yderligere en erstatning på 4.000 kroner i de tilfælde hvor EMK’s artikel 3 er overtrådt.

Østre Landsret slår i dommen fast, at fire artikler i EMK er blevet overtrådt. For mere end 900 demonstranter skete det, da de i flere timer blev anbragt på fortovet i såkaldte futtog på Amager. Det kalder landsretten for nedværdigende behandling og det hører under artikel 3 i EMK om forbud mod tortur. Men kun fordi anbringelsen på fortovet i frostvejr, uden vand at drikke og uden adgang til toilet var langvarig. Den foregik i op til fire timer. Politiet mente, at der blandt de anholdte var voldelige demonstranter, der blandt andet ville begå hærværk.

Dommen handler om i alt seks episoder, hvor politiet anholdte demonstranter for at undgå ’betydelig fare for den offentlige orden og sikkerhed’. Men fordi anholdelserne var ulovlige, er de også en overtrædelse af EMK artikel 5, der forbyder ulovlig arrestation. De overtrådte artikler 10 og 11 handler om ytrings- og forsamlingsfrihed.

Advokat Christian Dahlager, der også var forsvarer i sagen, mener, at politiloven bør revideres:

»Dommen er en klar sejr. Den viser, at der mangler retningslinjer i politiloven for, hvornår politiet må gribe ind. Det er ikke før sket, at politiet er dømt for at overtræde en lov om tortur. Danmark er hermed havnet i en forkert bås«.

Borgerlige giver lov

Men det generer ikke Venstres medlem af folketingets retsudvalg Karsten Nonbo:

»Dommen er et gok i nødden på politiet. Jeg håber ikke, at det efterlader dem handlingslammet. Det skal være muligt at anholde hele mængder af mennesker, når man skal have fat i nogle få gerningsmænd«, siger han.

Karsten Nonbo vil tage dommen til efterretning, men fastholder, at politiet skal have de nødvendige arbejdsbetingelser:

»Hvis der kun er denne sag, så fred være med den. Men hvis politiloven ikke tillader det, der skete under COP 15, så har den ingen værdi for politiet«, siger han.

Også justitsminister Morten Bødskov (S) tager dommen til efterretning. I en pressemeddelelse skriver han:

»Mit udgangspunkt er, at reglerne i politiloven afspejler en rimelig afvejning mellem hensynet til politiets opgave med at forebygge uroligheder og borgernes retssikkerhed.«

Justitsministeren henviser i øvrigt til, at der er indgået en aftale henover midten i folketinget om at finde en bedre balance i rets- og udlændingepolitiken.

Og de drøftelser ser man frem til hos Enhedslisten:

»Dommen er en sejr for demokrati og forsamlingsfrihed. Men vi har en helt utydelig politilov, hvis politiet har troet, at de kunne foretage disse præventive anholdelser uden konkret mistanke mod den enkelte«, siger Enhedlistens retspolitiske ordfører Pernille Skipper.

Politi skal styrkes

Men står det til Konservative, skal signalet være et helt andet: »Jeg er meget forundret. Folketinget har jo netop med politiloven givet politiet lov til at foretage præventive anholdelser. Nu må vi læse præmisserne for dommen. Men det kan da ende med, at vi foreslår en skærpelse af politi-loven. Det skal være muligt for politiet, at trække uromagere ud af en demonstration,« siger retsordfører Tom Behnke.

Københavns Politis politidirektør Johan Reimann udtalte bl.a. efter domment:

»Hvis jeg skal sammenfatte Østre Landsrets dom, så siger den, at vi handlede rigtigt i situationen ved at gribe håndfast ind, men at vi skulle have gjort det anderledes og bedre. Det vil vi lære af. Vi vil gerne benytte lejligheden til igen at beklage over for demonstranter og andre, hvis frihedsberøvelse nu er anset for ulovlig, at de kom til at lide under, at der blandt demonstranterne var en del, som havde ondt i sinde.«

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Prøv en gratis måned med uafhængig kvalitetsjournalistik

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Mads Kjærgård
Mads Kjærgård

»Dommen er et gok i nødden på politiet. Jeg håber ikke, at det efterlader dem handlingslammet. Det skal være muligt at anholde hele mængder af mennesker, når man skal have fat i nogle få gerningsmænd«, siger han.¨

Hva faen? Er jeg havnet i Berlin 1935? Manden er jo bindegal!

Brugerbillede for Niels Engelsted
Niels Engelsted

Det er helt surrealistisk, at nogen overhovedet kan tænke, at preventive arrestationer er forenligt med en demokratisk retsstat.

Brugerbillede for Arne Lund

Både Nonbo og behnke er strissere i det civile liv, så det er vel ikke så mærkeligt, at de siger som de gør.
Langt mere problematisk er Morten Bødskov, der gennem sig bag et "folketingsflertal".
Hvad mener manden selv?
Ja, det har han jo tidl. givet udtryk for, nemlig at han ikke har haft noget at udsætte på politiets adfærd.
Nu tager han dommen til efterretning - underforstået, at det ikke er hans - og SD's ?kop te.
Hvad med SF? Laver SF atter en kovending for at tækkes statsminister nr. 1 og 2?

Brugerbillede for Søren Lom

Skal der ikke rejses en sag mod politiet for at overtræde loven?

Det er så anden gang på et par uger vi ser politikerne melde ud at de vil være overdommere.

Brugerbillede for Thomas  Thomsen
Thomas Thomsen

De Konservative vil stramme politiloven?

Østre Landsret har netop statueret, at politiloven strider imod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), og alligevel vil de Konservative stramme loven? Det giver ingen mening..

Brugerbillede for Martin Kaarup
Martin Kaarup

Den naturlige konsekvens af at tabe som magthaver er ikke overraskende nok at ændre loven i sit favør?!

Det kan slet ikke betale sig at anholde 1000 mennesker for at finde en stenkaster. Politiet burde have udført ordentligt virksomhed og så besøgt adressen. Politik og politi er som vand og olie.

Brugerbillede for Søren Jensen
Søren Jensen

Oveni kommer det faktum at poltiet har brugt enorme ressourcer på at opgrave "skidt" om de arresterede demonstranter et forsøg må at miskredtere dem i retssagen. Og det i en tid hvor standardsvaret fra politet ellers er at de intet kan gøre p.g.a. manglende ressourcer.
Jeg skal ikke anklage politiet selv - de er i første omgang er en udøvende magt som gør hvad regering og folketing pålægger dem. Og det skulle ikke undre om den foregående regering har været nede at detailstyre ressourceanvendelsen i denne sag også for at dække over en i allerbedste fald sjusket lovgivning.

Brugerbillede for Jon Møller

Tredelingen af magten findes ikke længere. Den lovgivende og udøvende magt er 2 alen af et stykke. Politikerne står i kø, når domstolene skal kritiseres, men selv når politiet overtræder menneskerettighederne, så er deres første reaktion nærmest, at det skal de have lov til.

Brugerbillede for Niels-Holger Nielsen
Niels-Holger Nielsen

Borgerlige rettigheder og politikere

Disse borgerlige politikere (osse Bødskov) har et noget lemfældigt forhold til de borgerlige rettigheder. De plejer altid at sige, at hvis man har rent mel i posen, er der intet at frygte. Så, de er også fyldt med løgn. De har et meget selektivt forhold til forsvar af ytringsfriheden - den gælder kun for magthavere. Hvis vi taber i denne kamp, så bliver det næste koncentrationslejre - selvfølgelig i præventivt øjemed.

En stort tak til sagsøgerne og forsvarerne - og et rungende til lykke med sejren.

Brugerbillede for Tom W. Petersen
Tom W. Petersen

TIL LYKKE til retsstaten og til sagsøgerne!

Jon Møller skriver: "Tredelingen af magten findes ikke længere."
Men den har aldrig fandtes i Danmark. Sammenblandingen af den lovgivende og den udøvende magt er indskrevet i Grundloven. Den adskillelse er ellers en vigtig forudsætning for demokrati.
Når folketingsmedlemmer (den lovgivende magt) kan være regeringsmedlemmer (den udøvende magt) er der enorm sandsynlighed for, at de vil være mere loyale over for den udøvende end over for den lovgivende magt - som blandt andet har til opgave at kontrollere den udøvende magt. I den henseende bliver de totalt inhabile.

Brugerbillede for Bill Atkins

Karsten Nonbo: "Hvis politiet med deres præventive masseanholdelse havde forhindret et bombeattentat så havde de været helte... Lovgiverne må hjælpe politiet med at udføre deres arbejde ved at stramme loven op." (DR1)

Fascisterne i Europa vejre morgenluft, og de apolitiske forbrugsjunkies vader i hælerne.

Brugerbillede for Einar Carstensen
Einar Carstensen

Den regering, der satte sit politi til at mishandle demonstranter ved COP15, havde ovenikøbet den frækhed at kritesere Ægyptiske myndigheders optræden på Tahrirpladsen.

Brugerbillede for Vibeke Carøe
Vibeke Carøe

Jamen, hvad er de så fortørnede over i blå lejr?

Dommen siger jo ikke, at de ikke måtte foretage manøvren - altså futtog og tilbageholdelse af klagerne. De skulle blot have anbragt dem på et varmt tæppe, givet dem et par flasker vand og en spand at pisse i, så havde alt været i sin skønneste orden..!!??

Jeg kan altså ikke få armene helt op over hovedet her.

Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen

Betjentene Nonbo og Behnke er ikke kendt for deres skarpe forstand, endsige noble intentioner. De lever op til forventningerne her.

Om Tom Behnke er det værd at erindre, at han har været en af hovedaktører bag lov-erosionen der har ført til Statsløsesagen. Den systematiske fratagelse af rettigheder, fra mennesker der netop havde rettigheder, via love der erklærede disse for "udlændinge", og skabte rammerne for, at embedsmænd kunne ignorere forholdene, alt imens oppositionens politikere blev holdt i uvidenhed om det snedige setup. Bl.a. ved at Folketingets Indfødsretsudvalg havde Behnke som formand gennem næsten 4 år.

Johan Reimann er kendt fra en lignende, men langt fra så grov og modbydelig, sag, den langt mere kendte "sag" om tamilers ret til familiesammenføring. Johan Reimann var én af de fem centrale aktører i det setup.

Man kunne håbe, at en Socialdemokratisk justitsminister ville hæve sig over politistats tilgangen, der kendetegner ikke blot et velvilligt politikorps, men primært et gennemperverteret embedsmandsapparat og politikere som nyttige nikkedukker. Det er på ingen måde tilfældet.

Morten Bødskov når ikke Lars Barfoed til sokkeholderne, men fedter rundt på samme lave stade som Brian og Lene, de to ny-konservative på embedet. For slet ikke at sammenligne med Frank Jensen og Ole Espersen -- yderst kompetente ministre, for rådede over et ministerium har var forankret i ret færd. Senest indtil efteråret 2001.

Brugerbillede for Karsten Aaen

Endelig falder både de Konservatives og Venstres pæne masker, endel9ig afslører de deres sande mål:

En stat hvor alle borgere skal gå i frygt for politiet og hvor politiet til enhver tid kan afholde alle - uden nogen saglig begrundelse. Kun med en begrundelse om at du ser ud til at have i sinde at begå noget ulovligt.

Selve loven, den lov der politiet lov til at lave præventive anholdelser må i sin udformning være i strid med EMRK. Sådan læser jeg Østre Landsrets dom.

Brugerbillede for Dorte Sørensen
Dorte Sørensen

Hvorfor ikke benytte disse domme til at tage Terrorlovene op til revision samt afskaf Lømmelpakken, der også giver mulighed til at give faglige blokadevagter 40 dages fængsel for at vise at et firma ikke overholder de aftalte løn og arbejdsforhold.

Brugerbillede for Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen

Præcis, Karsten.

Despoti som styreform. Det bærende element for den konstruktion er frygt. Befolkningsgrupper sat op mod andre, så de de alle blive magtesløse på ethvert niveau. Usammenhængende praksis i alle statens magtudøvelse, fordi der ikke er nogle principper, nogle idealer eller nogen retning. Der er kun det stadige greb om magten, der skal fastholdes. Medierne, der systematisk undlader at være kritiske.

Alle empiriske indikatorer på basis af historiske erfaringer, der peger på "despoti" er til stede i rigt mål.

Brugerbillede for Jens Falkesgaard
Jens Falkesgaard

»Det skal være muligt at anholde hele mængder af mennesker, når man skal have fat i nogle få gerningsmænd«, siger han [Karsten Nonbo].

Det må vi så håbe Politiet husker ved Venstres næste landsmøde... :)

Brugerbillede for Kim Houmøller
Kim Houmøller

Sagsø Karsten Nonbo for ærekrænkende udtagelser.

At han er antidemokrat og går ind for politistatsmetoder må bekymre alle demokrater. Går man til demonstration er man selv ude om det! "Er man ansat inden for politiet er det ens egen skyld hvis man bliver angrebet med brosten" Må være logikken i hans hoved!

Brugerbillede for Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid
Rannveig Marie Jørgensdotter Spliid

Det er godtnok hårdt at være V og ikke kunne få lov til også at styre den dømmende magt. Stor tak til domstolene for at have strammet ballerne og sagt fra.

Det var sandelig også på tide, det er ikke fordi samme domstole har imponeret på det sidste. Vi nævner i flæng den absurde DBU erstatningssag mod en familiefar for imaginære måske-og-hvis-nu-vi-havde-vundet profitter.

De hersens store forretninger er efter min mening lige så vigtige at holde øje med som politikerne.

Brugerbillede for Anne Marie Jensen
Anne Marie Jensen

Johann Reimann:

»...der blandt demonstranterne var en del, som havde ondt i sinde.«

Ondt?

Sig mig hvad er det for en retorik? Det er temmelig bekymrende, hvis en højtstående politimand ikke kan skelne mellem ondskab og politisk militans.

Sammenholdt med Karsten Nonbos vanvittige udtalelse tegner der sig desværre endnu en gang et billede af et politikorps og dets politiske nære allierede, der befinder sig meget meget langt ude på højre-overdrevet.

Er Nonbo og Reimann fascister?

Brugerbillede for Martin Haastrup
Martin Haastrup

Respekt til Advokat Knud Foldschack, Retten - men først og fremmest demonstranterne. Selvfølgelig.

Despekt til V,K og O igen. Tilbage til historie-bøgerne med Jer. Der laver I ikke så meget samfundsskadelig virksomhed. Poof.

Nul mere sta(t)s-i-terrorisering af fredelige demonstrerende og magt-kritiserende skattebetalende borgere, som blot udover deres grundlovssikrede ytringsfrihed. Nul mere krænkelser af retsbevidstheden.

Men nullernes årti, Dekadancens årti glemmes aldrig. Aldrig. De bøverlige skal altid holdes i meget stram snor og konstant have pisk og kun yderst sparsom gulerod, for at sikre, at de opfører sig ordentligt og ikke undergraver retsstaten og demokratiet.

Rækker man fanden en lillefinger tager han som bekendt hele armen.

Tillyke Danmark. Anstændigheden lever.

Videre. Fjern så terrorlovene og lømmelpakken. Tak.

Brugerbillede for Jens  Kofoed

»Dommen er et gok i nødden på politiet. Jeg håber ikke, at det efterlader dem handlingslammet. Det skal være muligt at anholde hele mængder af mennesker, når man skal have fat i nogle få gerningsmænd«

Manden er tydeligvis fascist. Det kan ingen længere være tvivl om.

Brugerbillede for Vibeke Carøe
Vibeke Carøe

Spændende at høre, hvad Venstre-folkene siger efter næste landsmøde - efter at have siddet i futtog og arrest i timevis.

Brugerbillede for Hans Jørgen Lassen
Hans Jørgen Lassen

Problemet i denne sag er, at ingen bliver draget til ansvar, ingen.

Der er ingen ledere i politiet, højt eller lavt, som bliver sat i spjældet, fyret eller degraderet.

Bøden går bare ud af statskassen, ikke af politifolkenes egen lomme. Men af vores fælles kasse.

De ansvarlige, og de findes jo, kan være bedøvende ligeglade. De bliver ikke straffet.

De kan trække på skuldrene, og sige, og hvad så?

Same procedure as last year, James.

Brugerbillede for Christian de Coninck Lucas
Christian de Coninck Lucas

Klaphat.dk

Hvad sker der for Venstre og denne slags mavesure provinsfascisme?

OK, det har været et årti med AFR, Terrorkorps mod rodløse unge, tortur, massiv propaganda, bevidst brug af falske efterretninger for Invasion, Dick Cheney osv. men er det ikke på tide at mennesker som Karsten Nordbo kommer ud af deres post-9/11 psykose og evt. se mindre TV2 News?

Brugerbillede for Jens Høybye

Jeg mener, at dommen er et klart svar på, at allerede da politiet op til COP 15 bad politikerner om en Lømmelpakke, var anmodningen/lovpakken i sig selv ulovlig.

Og det vedbliver Lømmelpakken at være jfr. EMR uanset Karsten Nonbo's og andres ønsker om stramninger.

Hvis den nuværende lov er ulovlig, bliver den ikke mere lovlig ved at blive strammet af danske politikere via Folketinget. Men det afspejler i sig selv politikernes reelle forhold og opfattelse til de demokratiske rettiheder, som de i snart 11 år har sendt danske soldater i døden for at håndhæve/indføre alle andre steder i verden end lige netop i eller overfor den danske befolkning.

Selv om nogle politikere går ind for præventiv anholdelse, ville Karsten Nonbo næppe føle det i orden, at han bliver præventivt anholdt, for evt. at politiet kan vise Karsten Nonbo's nabo, at det ikke kan betale sig at være kriminel eller pynse på ulovligheder, for så bliver man anholdt, enten præventivt eller reelt alt efter politiets efterfølgende forklaringer omkring Nonbo's anholdelse.

Brugerbillede for Anne Albinus

I Politiken siger Nonbo:
»Når landsretten har afsagt dom, så må den jo være korrekt, selv om den jo bringer politiet i et dilemma. Vi risikerer at få et handlingslammet politi i fremtiden, hvis de skal være så overkorrekte, som der bliver lagt op til i dommen«, siger han.

Jeg frygter nu mere en risiko for, at borgerne bliver handlingslammede og ikke tør demonstrere. Men det var måske også det, der var meningen med "futtoget"...

Brugerbillede for Max Nauta

Jens Falkesgaard:
Som talt ud af min mund.
Det maa (efter Nonbos "logik") kunne betale s ig at anholde hele den tidligere regering (VK - og sikkert ogsaa O).

Mvh
Max

Brugerbillede for Søren Kristensen
Søren Kristensen

Fysisk tilstedeværelse er en lidt gammeldags måde at demonstrere på og som vi jo også ser det i Mellemøsten er det internettet og de sociale medier, der udgør den egentlige opposition i form af data eller "stemmer" om du vil. Men selvfølgelig skal folk have lov at "gå på gaden", så længe de opfører sig ordenligt. Den der med at anholde folk før de har gjort noget forkert holder selvfølgelig ikke i landsretten.

Brugerbillede for Mona Blenstrup
Mona Blenstrup

Jens@
Glimrende eksempel. Og lad så de to herrer side på den frosne jord i nogle timer, bagbundet og med lapperne i skødet på hinanden, så kan det værre at de skifter mening.

Brugerbillede for Max Nauta

»Det er jo en flok sølle klynkere, der har lagt sag an på den baggrund, for når vi snakker menneskerettigheder, så er det altså ude i den store verden, hvor befolkninger bliver undertrykt«, siger Karsten Nonbo til Politiken.

Ja menneskerettigheder bliver jo aldrig overtraadt her i lille Danmark.

Mvh
Max

PS Ovenstaaende kan indeholde sarkasme.

Brugerbillede for Claus Høyer

Nu går Venstre åbenbart ind for at begrænse demonstrationsfriheden. Folk må jo bare blive hjemme for ikke at blive ydmyget, siger Karsten Nonbo. Er det nu en Venstremand eller en politimand der taler.
Og så tillægger han gudhjælpemig folk væmmelige motiver, og tror at de nok køber rødvin i stedet for at hjælpe børn i den tredie verden. Hvor i alverden får han det fra?
Herre Jemini. Jeg får lyst til at skrive at han er en åbenlys tumpe, men det er jo ikke så pænt. Venstremand - føj.

Brugerbillede for Jens Høybye

Hans Jørgen Lassen

Er enig med dig omkring problemet "hvem er ansvarlig", og kan drages til ansvar.

Er det politiet, som er ophavsmænd til ideen om en Lømmelpakke?

Eller er det politikkerne, der på opfordring fra politiet har vedtaget en lov, der er i strid med en mellemfolkelig konvention, som er vedtaget/godkendt af Folketinget, og dermed en del af Grundloven, som politikerne hver især har underskrevet, at de vil overholde?

Reelt har politiet jo overholdt bestemmelserne i Lømmelpakken, hvilket de så fremover heldigvis for demokratiet ikke kan fremover.

Brugerbillede for Peter Taitto

Det kunne være, at jeg skulle lave en civil anholdelse på Karsten Nonbo, hvis jeg en dag ser ham på Nørrebro. Det kan jo være, at han bærer rundt på en bombe...

Undskyld mit perfiditet. Men jeg er harm.

Brugerbillede for Markus Lund

Så ser det omsider ud til at jeg kan få langvarigt plus på kontoen. Og ærligt talt: Jeg gider sgu ikke belemre mit liv med ignorante borgerliges kommentatorer, der ikke var til stede i øjeblikket og derfor ikke kan udtale sig om hvorvidt det var klynk eller ej (når man oplever kvinder tisse i bukserne og få underlivsbetændelse på nært hold, så vil jeg sgu ikke mene at det er klynkeri). Det var en hård nok oplevelse i sig selv. Jeg vil dog kun sige en væsentlig ting, og det er at Karsten Nonbo (V) er en uvidende klaphat og en kæmpe idiot.

Min holdning til hele seancen læner sig nok op ad denne: Tak for ingenting! http://modkraft.dk/blogs/matias-jensen/article/tak-for-ingenting

Brugerbillede for Wilhelm May

Endnu et tegn på at de Borgerlige (samt de godt 50% af danskere, der nu ville stemme på dem) ikke har nogen respekt for menneskerettigheder!!!

Brugerbillede for Holger Madsen
Holger Madsen

Advokat Knud Foldschack udtaler i dag til Arbejderen.

- " Nu har dommerne talt. Nu skal vi have ryddet op. Politikerne må smide lømmelpakken i skraldespanden. Sådan som loven er formuleret, tror politiet, at de kan gribe ind overfor alle mulige demonstrationer."

Brugerbillede for Ruben Michelsen
Ruben Michelsen

Godt vi lever i en retsstat, hvor det er uafhænige domstole, og ikke magthaverne der afgør, hvad der er lov og ret.

Brugerbillede for Lars Dahl

For sa#&%
Vi læser: ".. der mangler retningslinjer i politiloven for, hvornår politiet må gribe ind. Det er ikke før sket, at politiet er dømt for at overtræde en lov om tortur. Danmark er hermed havnet i en forkert bås. (..) det generer ikke Venstres medlem af folketingets retsudvalg Karsten Nonbo: »Dommen er et gok i nødden på politiet. Jeg håber ikke, at det efterlader dem handlingslammet. Det skal være muligt at anholde hele mængder af mennesker, når man skal have fat i nogle få gerningsmænd«, siger han.

Så er det vist ikke tydeligere: Venstre mener, at vi med rette kan bure hele Venstre's folketingsgruppe inde, fordi vi mener at et par stykker af dem har gjort noget ulovligt - som f.eks. at føre folk og folketing bag lyset.

Det her er så skræmmende, at de der taler om 30ernes Tyskland, hvor Hitler kom til magten, fordi de øvrige partier fulgte demokratiske spilleregler, han og nationalsocialisterne blot ikke, at de der taler om det, synes at have fået skræmmende ret.

Brugerbillede for Esben  Lykke

@søren kristensen:

Ja, det skulle da nok have hjulpet, hvis de egyptiske unge havde tilmeldt sig et arrangement på facebook "vi mødes på pladsen i morgen" og så dukkede der alligevel ingen op.

De sociale medier er groft overvurderede ifm revolutioner. God gammeldags fysisk tilstedeværelse er stadig det eneste, der virker.

Desuden er de sociale medier en virkelig god måde for regeringer af forskellig tilsnit at holde øje med befolkningen på.

Brugerbillede for Britta Hansen
Britta Hansen

Jeg påstår, at selve masseanholdelsen var ren og skær magtdemonstration og provokation efter mottoen: 'se her, det må vi gøre nu - så lad os vise dem det!' Andet lå der ikke i det. Hverken angst for, at der skulle ske noget (da politiet jo stadigvæk øvede sig, tog de bare den sidste lille del af demonstrationen for nemhedens skyld) eller af andre præventive årsager. Ene og alene magtdemonstration.

Alligevel: Tom, forstår ikke helt din synsvinkel om sammenfaldet mellem lovgivende og udførende magt i DK. Har endnu ikke set en (lovgivende eller ej) politiker, der personligt håndhævede sine love ved at anholde folk og sætte dem i futtog el.lign. (Derimod har jeg hørt om politikere, der ikke vil gå med til håndhævelsen af deres egne love - se rygning på kontoret....).

Og Vibeke: Nu må du ikke sige, at politiet ikke er villig (og hurtig) til at lære: Allerede dagen efter Amagerbrogadens fiasko kunne de tilbyde iso-måtter til de futtogsramte under anholdelserne i forb. med "Stop-the-production"-demoen!

Brugerbillede for Connie Frøsig  Jensen
Connie Frøsig Jensen

Jeg har lige læst i JP, at TV 2 lige nu filmer Karsten Nonbo "live". Han vil sidde på jorden i tre timer, for at demonstrere, at det da ikke er så slemt, og for at "retfærdiggøre", at han har kaldt klimademonstranterne for nogle hylkere. Jeg ringede til journalisten, der dækker sagen og foreslog, at han skulle bede Karsten Nonbo først om at holde sin blære i tre timer-ligesom mange af os andre, dernæst kun iføre sig et lagen og en trøje ( ligesom Hare Krishna munkene :) ..,.. og derefter se hvor behageligt det er at sidde bagbundet, uden at støtte sig op ad noget ( jeg så på et foto, at Karsten Nonbo sad med ryggen op ad en væg....,......

Hele dette "show" han laver er simpelt hen for latterligt.

Sider