Nyhed
Læsetid: 2 min.

Ringen vil give færre biler på Vestegnen

Borgmestrene fra Vestegnen protesterer mod betalingsringen, fordi de mener den flytter trafikken ud i omegnskommunerne. Nu viser beregninger fra Transportministeriet, at det modsatte er tilfældet. Vestegnen vil få mindre biltrafik
Borgmestrene fra Vestegnen protesterer mod betalingsringen, fordi de mener den flytter trafikken ud i omegnskommunerne. Nu viser beregninger fra Transportministeriet, at det modsatte er tilfældet. Vestegnen vil få mindre biltrafik
Indland
16. januar 2012

Hvidovres borgmester Milton Graff Pedersen (S) har været en af de hårdeste kritikere af regeringens forslag til en betalingsring, som han mente ville give omegnskommunerne »endnu mere støj, møg og røg«.

Nu viser beregninger fra Transportministeriet, at Hvidovre Kommune får 14 procent mindre biltrafik, hvis ringen lægges langs kommunegrænsen. På samme måde gælder det for alle de andre omegnskommuner, at den samlede biltrafik vil falde med betalingsringen. Det er netop placeringen på kommunegrænsen med hele Amager inden for ringen, som både Københavns overborgmester Frank Jensen og regeringens støtteparti Enhedslisten er tilhængere af. Den placering reducerer biltrafikken mest muligt, viser Transportministeriets tal. Den vil reducere trafikken i København med 18 procent og med syv procent i hovedstadsområdet samlet set.

»Det vil ikke eksportere Københavns trængselsproblemer til omegnskommunerne,« skriver overborgmester Frank Jensen i en mail til Information.

På samme måde argumenterer Enhedslisten.

»Trængselsringen vil give en samlet forbedring for hele Storkøbenhavn med færre biler og bedre kollektiv trafik,« siger Morten Kabell, der er Enhedslistens repræsentant i forhandlingerne om betalingsringen samt medlem af den københavnske borgerrepræsentation.

Tror ikke på tallene

Men i omegnskommunerne er man ikke enige.

»Jeg tror slet ikke på de tal,« siger Rødovres borgmester Erik Nielsen (S), der står i spidsen for de 15 borgmestre, som protesterer mod betalingsringen.

I Rødovre forventer Transportministeriet, at biltrafikken falder med over syv procent.

»Vi har stillet spørgsmål ved de beregninger, og vi kan se, at tallene har ændret sig meget gennem tiden,« siger Erik Nielsen (S).

Det var ikke muligt at få en kommentar fra Transportministeriet, men regeringens støtteparti Enhedslisten mener, man godt kan stole på tallene.

»De passer med de svenske erfaringer fra Stockholm, og når tallene har ændret sig gennem tiden, så er det jo, fordi modellerne er blevet bedre og bedre,« vurderer Morten Kabell.

Omegnskommunerne mener, at det gennemsnitlige fald i trafikken ikke kan bruges til noget.

»Det er rigtig, at trafikken på de indadgående veje dæmpes, men problemet er, at der kommer mere trængsel på omfartsvejene, hvor vi allerede nu har problemer,« siger Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S).

Kollektivt skift

I Herlev regner man med, at den samlede biltrafik falder med beskedne to procent, og det tal dækker over en stigning af trafikken på omfartsvejen Ring 3.

»Betalingsringen giver mere trafik der, hvor jeg har et trængselsproblem,« siger Thomas Gyldal Petersen, der ikke tror på, at omfartsvejen, kommer til at klare den forventede belastning.

Det forstår Morten Kabell ikke. Han mener netop, at Ring 3 er udvidet, så den kan klare belastningen.

Samtidig tror han, at den planlagte letbane langs Ring 3 vil få en del bilister til at skifte til det kollektive.

Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) har selv været med til at vedtage letbanen og er enig i, at den vil aflaste motorvejen, men den er tidligst færdig i 2018. Fire år efter at betalingsringen forventes indført.

»Hvis rækkefølgen var omvendt, så gav man folk et alternativ til bilen,« siger Thomas Gyldal Petersen.

Borgmesteren i Rødovre bakker op:

»Vi er ikke egoister, vi repræsenterer en million mennesker og kan godt se helheden. Jeg kan sagtens se fornuften i at gøre det her, hvis man samtidig investerer massivt i kollektiv trafik,« siger Erik Nielsen (S).

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeg har set et tal på ca. 2 mia kr. for at etablere betalingsringen om Køvenhavn. En GPS-datalogger koster ca. 500 kr. og der er 2 mio køretøjer i Danmark. Det vil sige at en trafikregulering for det ganske land via datalogger kan etableres for det halve af prisen for en betalingsring kun omkring København. Afregningen kan med det rette programel reduceres således at rutespecifikation ikke automatisk overføres til myndighederne. Det synes jeg lyder som en smartere løsning.

Jesper Kristensen

Disse trafikmodeller kan bringes til at vise 'hvad-som-helst', afhængig af, hvilke forudsætninger der tastes ind i dem. Når de nuværende kollektive trafiksystemer ikke kan rumme flere rejsende morgen og aften, er det svært IKKE at betragte disse edb-trafikmodeller som det rene hokus-pokus! Modellerne ER måske blevet bedre, men det hjælper ikke, når forudsætningerne enten er 'uforudsigelige' eller som i dette tilfælde 'forkerte'.
Det burde enhedslisten holde sig for god til at "hoppe på".

Dorte Sørensen

Hørte Venstres trafikpolitiskeordfører Kristen Phil Lorantzen (eller hvordan det staves) sige til P1-morgen at han ikke tror på rapporten fra Vejdirektoratet (sådan blev samme rapport omtalt i P1-morgen). Men måtte dog senere i interviewet indrømme at han ikke havde læst rapporten.

Mads Kjærgård

Tja jeg har kørt i S-tog ca. 4 gange inden for den sidste måned og hver gang var det forsinket eller endog helt aflyst! Personligt så er jeg træt at, at høre om al den ekstra tid jeg får, hvis jeg tager det offentlige! Der er forøvrigt slet ikke plads i togene, men meningen er vel også slet og ret, at der er tale om en ekstra skat, og så at sikre at de mest velstillede kan komme hurtigt frem og tilbage. Indfør nu et GPS system i stedet for og så sæt bilafgifterne ned, det ville være den fornuftige løsning, måske skulle S også hellere koncentrere sig om at holde nogle af deres andre løfter, fx bedre skoler, men der forsætter de VKOs politik. Hvad fik man ud af, at stemme på S? En betalingsring ellers NADA!

Henrik Jensen

I dag "spilder" folk ifølge den nye udnersøgelse 15.600 timer i bilkøer - er det bedre, at man spilder det bobbelte i offentlig transport, hvis det kun er trængslen og ikke miljøet det handler om.

Kan ikke se logikken. Selvfølgelig vil der komme en øget trafik i omegnen af København. Kommer man fra yderområder på Sjælland, så er den offentlige transport ikke eksisterende. Folk vil så bruge bilen til en station i udkanten af København, og så muligvis tage bilen det sidste stykke. Det kræver parkeringspladser i områder omkring disse stationer, og det er der ikke i dag. Så vil folk cirkulere omkring disse sationer, for at finde en parkeringsplads, og det forurener vel nogenlunde det samme som det er tilfældet i dag. Hvor er lige gevinsten?

GPS-teknologien er end ikke færdigudviklet; spørg hollænderne som har måttet bruge op mod 40 milliarder på deres GPS-roadpricingsystem.

Et system baseret på GPS vil ifølge det meste af den samlede danske ingeniørstand være vanvittigt dyrt; klart det største IT projekt nogensinde i Danmark. Det vil tage årevis at udvikle - og det vil være stinkende dyrt. Læg dertil diverse risici ift. misbrug, snyd og systemnedbrud.

Fik jeg nævnt at et GPS-roadpricingsystem vil blive dyrt? Ellers råder jeg bod på sagen nu: Det vil blive hundehamrende dyrt.

Anne Marie Pedersen

Vi skal da under ingen omstændigheder til at overvåge alle billisters adfærd hele tiden med gps-udstyr. Det er altså ikke en god ide.

Og selvfølgelig skal vi have den her betalingsring. Det handler om, hvilken retning vi vil gå i Danmark. Vil vi satse på biltrafik eller kollektive løsninger og cyklister. I andre lande er de blevet glade for en trængselsring, så mon ikke også vi bliver det? Og når ringen sættes op, så skal den kollektive trafik følge efter. Men mon ikke den gør. For det første er der ruter, hvor man i dag ikke kan sætte flere busser ind, fordi man ved, at det ikke får busser til at komme hurtigere frem. De vil simpelt hen holde i kø og i øvrtigt også holde i kø ved stoppester, som det er svært at komme ud og nd fra. Og for det andet, så vil der da komme et betydeligt større politisk pres for at få bedre offentlig traffik - fx letbaner - når ringen er oppe.

Hvis vi ikke går i gang med at tage de her initiativer nu, ja så fortsætter retningen hen i mod billisme. Og det er ikke et kønt scenarie. Hverken for københavnernes lunger eller for alle dem, der af økonomimske grunde aldrig får råd til en bil.

Flere og flere mennesker bor i byer, og vi bliver nødt til at gøre op med tanken om, at byerne skal acceptere forurening og fravær af grønne oaser. Det kan simpelt hen ikke være godt for byboere, at leve uden grønt og i trafikos dag efter dag. Det her handler om livskvalitet. Og hvis omegnskommunerne er bange for flere biler, ja så er det bare om at komme igang og få lukket nogle veje der. Så skulle det problem være løst.

Henrik Pedersen

1) Ang. GPS-logning:
Det er jo ikke nok, at bilerne tvangsudrustes med en GPS-logger. Problemet er at sikre, at den er tændt eller ikke ligger hjemme i garagen. Kort sagt: sikring mod snyd.

2) Betalingsring:
Niels Hjul er fat i det rigtige. Alle disse prognoser afhænger af forudsætningerne og er ganske rigtigt hokus-pokus, der kan drejes alt efter forudfattet holdning.

Når journalister videregiver udsagn om betalingsringen, bør de anføre samtlige forudsætninger – herunder ringens placering, taksterne, udbygningsgraden af kollektiv trafik, prissætningen på kollektiv trafik – og meget andet.

Dernæst kunne de passende sætte nogle sandsynligheder på prognosens holdbarhed inden for et givet interval af ovennævnte input-parametre.

Først derefter er det muligt at vurdere ringens virkning seriøst på et rationelt og ikke forudindtaget politisk grundlag.

Er det ikke lettere at regulere brugen af biler ved at benytte benzin-skatten og at regulere adgangen til byområder ved parkeringsafgifter og beskatning af private parkeringspladser ?

På nær privat parkeringsplads-skat findes systemerne i forvejen.

Anne Marie Pedersen

Henrik Pedersen

Benzin-skat rammer også dem, der bor i tyndt befolkede egne, hvor kollektiv trafik aldrig bliver en mulighed. Så det er ikke et lige alternativ.

1) Ang. GPS-logning:

Et hak i kørekortet og en klækkelig bøde skal nok hjælpe på hukommelsen.

1) Ang. GPS-logning:

Selve det slot anordningen sættes i kan med fordel tilsluttes bilens elektriske system (plomberet) og tildækning med blyfolie eller andet dermed forebygges, eksv strøm på bil og ingen signal = dyrest rutetakst.

Jesper Kristensen

@ Anne Marie Pedersen

I 1960'erne og 70'erne var det en anden SF'er og "Villy" der fik en skør idé: Navnlig Willy Brauer som nedlagde de københavnske sporvogne. At man i hvor tid igen taler om at opføre en letbane siger vidst det hele.

At SF og Enhedslisten i dag, går ind for denne betalingsring er således mere utroligt end det er overraskende. Betalingsringen er jo klassisk borgerlig politik, der ligesom enhver anden brugerbetaling vil ramme dem med færrest penge hårdest.
Det er vanvid og symptombehandling at indføre en politisk tabersag som betalingsringen, i stedet for at udbygge den kollektive trafik og gøre noget ved selve problemet: At Femfingerplanen og arbejdspladsernes beliggenhed i centrum bevirker at alt for mange mennesker skal, ja netop ind til centrum.

Det siger sig selv at Københavns Kommune gerne vil beholde arbejdspladserne og lade lønmodtagerne fra omegnskommunerne betale. Retfærdigt? Nej.

@Anne Marie Pedersen, en gps-logning behøver ikke omfattes af en central overvågning. Logningsnøglen tilhører bilen og skal kun aflæses forsåvidt angår type af kørte kilometer - ikke hvor der er kørt. Gps-loggeren vil naturligvis kunne kræves udleveret ved dommerkendelse.

Ja som Peter Jensen skriver så er gps-logning en del dyre end min beregning tidligere angav, men her er en god oversigt over det Hollandske system - et system som Danmark vel kan få som hyldevare inden alt for længe

http://ing.dk/artikel/92541-holland-investerer-35-milliarder-kroner-i-ro...

Anne Marie Pedersen

Niels Hjul

Verden er ikke perfekt. Det her er realpolitik. En trængselsring kan lade sig gøre. I den perfekte verden fik vi ingen trængselsring men gik i gang med at fjerne parkeringspladser og asfalt til bilerne.. Og vi fik en letbane og bredere cykelstier, og vi gjorde hver anden vej i København til gå-gade. Så ville det nok også reducere biltrafikken. Men tror du på, at det bliver gennemførbart nogen sinde?

Jeg kan ikke se, hvad en anekdote omkring sporvogne har med nutiden at gøre. Jeg kender da udmærket historien bag sporvognenes endeligt.

Mht. at ramme de fattigste, så tager du fejl. Under en tredjedel af de voksne københavnere har i deres husstand adgang til en bil. Og jeg tror ikke, at du skal regne med, at det er de rigeste, der bruger det offentlige.

Bill, I forhold til logning af gps-data. Tror du selv, at politikerne vil lade sådan en chance passere? Måske i første omgang. Men så kommer der en sag i pressen om, at en eller anden ulykke kunne være blevet forhindret med logning, og så kommer logning. DF skal nok gå forrest i kampagnen.

Hvis bare det bliver ligesom i Stockholm, hvor de dyre kvarterer indendfor ringen bliver endnu dyrere (boligpriser) samtidig med at de gives bedre miljø og naboer med mere ensartet social profil og baggrund så er det vel en succes.

Det bedste ved forslagene er, at folk med arbejde, der skal til byen i dette ærinde ikke skal betale, men kan lade arbejdspladsen betale, som derefter kan trække det fra på regnskabet som driftsomkostninger inden skat. Det er efterhånden et helt fint forslag, går benhårdt efter de økonomisk svageste og giver faktisk frie muligheder for dem med penge.

Det er egentlig også lidt mærkeligt, at bedre privatøkonomi ikke giver dig fordele i trafikkens bilkøer idag. Det giver jo fordele alle andre steder.

Henrik Pedersen

@Anne Marie Pedersen

Retfærdige skatter findes ikke.
Benzinafgifter rammer dem, der kører i benzinslugere og dem, der kører meget.
Man kører ikke nødvendigvis meget, når man bor på landet. Men hvis man bor på landet og arbejder i byen er det en anden snak – men man belaster også miljøet mere med den megen kørsel. Til gengæld kan man glæde sig over roen, den friske luft og de lavere boligomkostninger på landet.

@Bill Atkins

Man kan udtænke mange mærkelige GPS-indretniger, der skal forhindre snyd. Det er ligesom med pengeskabe. Det indbrudssikre er endnu ikke opfundet. Mht. til dine forslag kan siges:

1) hvis bilen en vintermorgen ikke kan starte, fordi batteriet er fladt, er det da urimeligt at skulle betale, fordi der intet signal er.

2) Der vil opstå en blomstrende industri med ”snyde-GPS”er, som signalerer noget helt andet, end det bilisten faktisk foretager sig.

Personligt ser jeg roadpricing med GPS for teknisk set spændende for nørder – men ikke realisabelt i praksis. Dertil kommer hele overvågningsdiskussionen.