Nyhed
Læsetid: 5 min.

Kan tilsyn forhindre, at PET igen snyder sig uden om kontrol?

Sporene fra fortiden skræmmer. Efter PET tidligere har forholdt kontroludvalg oplysninger, skal et uafhængigt tilsyn nu være ’borgernes garant’ for, at tjenesten holder sig til reglerne, foreslår Wendler Pedersen-udvalget. Men tilsynsmyndigheden synes allerede på forhånd svækket
Sikkerhedsvagt fra PET tjekker sit ur inden statsministerens pressemøde. I sidste uge foreslog Wendler Pedersen-udvalget, at der blev etableret et uafhængigt tilsyn, der skulle fungere som ’borgernes garant’ for, at tjenesten holder sig til reglerne.

Sikkerhedsvagt fra PET tjekker sit ur inden statsministerens pressemøde. I sidste uge foreslog Wendler Pedersen-udvalget, at der blev etableret et uafhængigt tilsyn, der skulle fungere som ’borgernes garant’ for, at tjenesten holder sig til reglerne.

Jakob Dall

Indland
1. marts 2012

Det skal ikke længere være muligt for Politiets Efterretningstjeneste (PET) at tilbageholde oplysninger om tjenestens registrering af borgerne for den kontrolinstans, der skal føre tilsyn med tjenesten.

Derfor skal et nyt uafhængigt tilsyn bestående af fem medlemmer udpeget af justitsministeren fremover have beføjelser til »mere bredt at udføre kontrol med PET’s overholdelse af regler og retningslinjer for behandling af oplysninger«.

Det mener det såkaldte Wendler Pedersen-udvalg, som efter 14 års mødevirksomhed fremlagde sin 625 sider lange betænkning fredag i sidste uge.

Som udvalget skriver, behandler efterretningstjenesten »meget følsomme oplysninger bl.a. om enkeltpersoner«, og eftersom »en væsentlig del af en efterretningstjenestes arbejde efter sin karakter må hemmeligholdes«, er der »et særligt behov for kontrol med efterretningstjenester«.

Lektor i forfatningsret ved Syddansk Universitet Pernille Boye Koch arbejder på et forskningsprojekt om europæiske efterretningstjenester og har brugt de seneste dage på at læse i Wendler Pedersens-udvalgets beretning.

Hun mener, at det er positivt, at det foreslåede tilsyn skal være uafhængigt af Folketinget og Justitsministeriet, men hun vurderer, at tilsynet næppe vil kunne udøve en lige så vidtrækkende kontrol, som man finder i andre lande.

»Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at tilsynet alene skal kontrollere PET's behandling af personoplysninger. I f.eks. Norge har man en langt mere vidtrækkende kontrol, hvor man tilser alle efterretningstjenestens aktiviteter i form af blandt andet overvågning, brug af agenter og kilder og samarbejde med andre landes efterretningstjenester,« siger Pernille Boye Koch.

Hemmeligholdelse

Wendler Pedersen-udvalget påpeger, at formålet med kontrol generelt er, at »eventuelle fejl begået af en myndighed bliver rettet«. Desuden kan kontrollen have en »selvstændig præventiv funktion«, for som udvalget bemærker: »Risiko for opdagelse kan være med til at forebygge eventuelle ulovlige handlinger fra myndighedernes side«.

Det foreslåede tilsyn skal således have adgang til at gennemføre uanmeldte kontrolbesøg hos PET, hvor de kan forlange indsigt i enhver form for materiale om tjenestens behandling af personfølsomme oplysninger om borgerne. Inspektioner som skal sikre, at »tilsynet ikke forholdes sager eller akter hos PET«.

Tydeligvis er det sporene fra fortiden, der skræmmer.

I 2009 afdækkede den såkaldte PET-kommission, hvordan PET havde hemmeligholdt konkrete personsager over for det hidtil eksisterende kontrolorgan, det såkaldte Wamberg-udvalg.

I mindst 20 tilfælde kunne Kommissionen sandsynliggøre, at PET i løbet af 1960’erne og 1970’erne bevidst vildledte udvalget, når udvalgsmedlemmerne i forbindelse med stikprøvekontroller af tjenestens registreringer bad om at få specifikke sager at se.

Selv om PET havde sagerne liggende, fik udvalget besked om, at de var blevet makuleret, eller at de pågældende personer var ukendte. I nogle tilfælde blev sagerne så efterfølgende makuleret, og i andre tilfælde beholdt PET sagerne, men lagde en rød seddel ind i sagsmapperne for internt at minde om, at de var blevet hemmeligholdt for Wamberg-udvalget.

Need to know

Om vildledningen af udvalget fortsatte, kunne PET-kommissionen ikke fastslå, eftersom der ikke fandtes lister over PET’s besvarelser af Wamberg-udvalgets anmodninger fra 1983 til 1989, og eftersom kommissionen ikke beskæftigede sig med perioden efter murens fald.

Ifølge Wendler Pedersen-udvalgets betænkning skal det nye tilsyn fungere som »den enkelte borgers garant« for, at PET fremover kun behandler personoplysninger inden for rammerne af den kommende PET-lov.

Men selv om tilsynet ved de uanmeldte inspektioner hos PET som udgangspunkt skal have adgang til alt materiale om tjenestens registrering af borgere, lægger udvalget »afgørende vægt på bl.a. hensynet til tjenestens samarbejdspartnere, kilder mv.«, og derfor skal tilsynet efterleve »princippet om ’need to know’, der er med til at modvirke en utilsigtet spredning af sensitive oplysninger«.

Det medfører blandt andet, at hvis »tilsynet eksempelvis ønsker at undersøge, om PET's videregivelse af oplysninger i en bestemt sag er sket i overensstemmelse med udvalgets lovudkast mv.«, så bør det »være muligt at udføre en sådan kontrol uden konkret kendskab til identiteten af kilder, hvorfra oplysningerne hidrører.«

Pernille Boye Koch fra Syddansk Universitet undrer sig over den tilsyneladende indskrænkning af tilsynets ret til indsigt:

»Hvis man skal føre en effektiv kontrol, kan det ofte være nødvendigt at kende alle aspekter af en sag. I flere lande er det sådan, at man ikke anser det for nødvendigt at tilbageholde nogen form for oplysninger for kontroludvalgene, og det undrer mig, at man øjensynligt ikke har tillid til, at sikkerhedsclearede medlemmer af et dansk tilsyn ikke vil lække oplysninger.«

Stat i staten

Wendler Pedersen-udvalget vil gøre op med princippet om, at Wamberg-udvalget ud fra de gældende procedurer skal godkende, hver gang PET registrerer en borger.

Det nye tilsyn skal således »ikke inddrages som godkendende myndighed«, men alene efterprøve retmæssigheden af registreringerne ved stikprøvekontrol, eller når tilsynet i stil med ombudsmanden går ind i konkrete sager af egen drift eller efter klage fra en borger.

Pernille Boye Koch tvivler på, om ændringen er hensigtsmæssig:

»Hvis tilsynet får nok ressourcer, kan jeg ikke afvise, at en stikprøvekontrol kan være effektiv. Men nettet skal være meget fintmasket for ikke at risikere, at kontrollen bliver alt for sporadisk. Det afhænger i høj grad af, hvor meget sekretariatsbistand, der bliver afsat.«

Hvor mange muskler, tilsynet så at sige får, afhænger også af, om det får mandat til at komme med påbud eller forbud i konkrete sager over for PET.

Som omtalt i lørdagens Information er medlemmerne af Wendler Pedersen-udvalget på dette punkt uenige. Et mindretal mener ikke, det vil være nok, at tilsynet alene kan afgive udtalelser til PET og justitsministeriet. Tilsynet vil i så fald være begrænset til at komme med »uforbindende udtalelser«, mener mindretallet, og så kan ministeriet og PET, »i princippet undlade at efterkomme sådanne udtalelser om regelbrud, uden at dette i almindelighed kommer til offentlighedens kundskab og kan indgå i den almindelige demokratiske debat i Folketinget, medierne mv.«

Mindretallet påpeger, at det »i princippet indebærer en risiko for, at tjenesten af den til enhver tid siddende regering – i strid med de demokratiske principper og værdier, som tjenesten skal varetage – misbruges til at ramme regeringens politiske modstandere«, ligesom der kan være risiko for, at »skiftende regeringer ikke ønsker at tage ansvar for den politisk ømtålelige del af efterretningstjenestens virksomhed med risiko for, at tjenesten bliver en ’stat i staten’.«

Flertallet i udvalget, der næsten udelukkende består af embedsmænd fra centraladministrationen, vil til gengæld »fastholde det grundlæggende princip om, at det er regeringen og justitsministeren, som har det endelige ansvar for PET’s dispositioner.«

Serie

PET i søgelyset

Seneste artikler

 • Advokat sikrede myndighederne flertal i PET-udvalg

  23. marts 2012
  Alene justitsministeren skal have kompetence til at meddele pålæg eller forbud over for PET, mener udvalgsflertal bestående af myndighedsrepræsentanter samt en enkelt advokat. Mindretal af dommere, professorer og andre uafhængige jurister advarer mod ’en stat i staten’
 • Udvalg åbner en ’ladeport’ for PET

  16. marts 2012
  PET-kender Preben Wilhjelm kritiserer Wendler Pedersen-udvalget for ikke at foreslå en nedre grænse for, hvornår tjenesten må behandle oplysninger om borgere, og han frygter, at et ’amputeret’ kontrolorgan ikke vil kunne skabe den nødvendige tillid i befolkningen
 • Norske erfaringer: Lad ikke bukken passe på havresækken

  8. marts 2012
  Medlem af tilsynet med de norske efterretningstjenester advarer mod at lade justitsministeren udpege medlemmerne af en kontrolinstans, sådan som det er foreslået i Danmark
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels-Holger Nielsen

NEJ

Kunne man ikke bare lade tilsynsopgaven ligge hos de af Folketinget valgte statsrevisorer og Folketingets Rigsrevision - det er tilsyn, der både ser på pengestrømmene i forvaltningen og på, om regler og procedurer er overholdt og om noget i øvrigt er kritisabelt ????

Nis Jørgensen

"5 medlemmer udpeget af Justitsministeren"

Må jeg foreslå i stedet:

1 medlem udpeget af Amnesty International
1 medlem udpeget af Dansk Journalistforbund
1 medlem udpeget af Advokatsamfunder
1 medlem udpeget af LO
1 medlem udpeget af Danske Kirkers Råd
1 medlem udpeget af Islamisk Trossamfund
1 medlem udpeget af Enhedslisten
1 medlem udpeget af Dansk Folkeparti

Så ville man kunne få repræsentation dels af dem der ved noget om området, delse af dem der rent faktisk er i farezonen for at blive ulovligt registreret.

Kære Nis Jørgensen.

Verden er nu engang desværre sådan, at vi har brug for en effektiv efterretningstjeneste for at gardere os .

Debatten om kontrollen af efterretningstjenesten viser, at der er en politisk, ideologisk gruppe, der egentlig helst vil afskaffe efterretningstjenesten og derfor prøver at udvande dens effektivitet mest muligt.

Michael Kongstad Nielsen

Problemet er ikke så stort, for PET har ikke længere nogen at overvåge eller registrere. De farlige røde er blevet blå og er hoppet ind på regeringskontorerne, støttet af de 12 tilbageværende røde, der er blevet blegrøde og helt ufarlige. Den største trussel mod staten kommer fra regeringskontorerne, men det er en anden sag, så PET kan læne sig tilbage og drikke kaffe og spise citronhalvmåner uden at skulle lyve om andet end deres egen overflødighed (og uduelighed)

Nis Jørgensen

@Robert Kroll: Kan du pege på nogle af de frygtelige konsekvenser, der er overgået befolkninger, fordi deres efterretningstjenester var under demokratisk kontrol?

Bjarne Bisgaard Jensen

Man kunne ønske sig norske tilstande på dette område og for så vidt også hvad angår nordsø.olien

Det såkaldte Wendler Pedersen-udvalg har vist sig som en f.. i en hornlygte med anbefalinger, der ikke alene er utilstrækkelige, men også direkte kontraproduktive i lyset af PET's historie med at misbruge tilliden til Tjenesten.

Og udvalgets bud på en løsning giver PET mulighed for at fortsætte, som om intet er hændt. Desuden er kritiken af udvalgets sammensætning mere end aktuel, ligesom det faktum, at udvalgets kommissorium er skrevet flere år før terrorlovgivningen. Følger Justitsministeren blindt anbefalingerne, er det såmænd også slut med tilliden til ham (Morten Bødskov). Og endelig er et fem-mandsorgan slet ikke tilstrækkeligt for en sund, fornuftig kontrol med PET.

Men Justitsministeren er jo ikke bundet til anbefalinger, som er 14 år gamle, og altså fra før kritikken af PET, såvel internt i Tjenesten som eksternt i offentligheden er kommet frem. Og det er tydeligt at Wendler Pedersen-udvalget overhovedet ikke har bragt dén del af debatten ind i betragtningerne. Så offentligheden kan med al mulig rimelighed forvente, at det kommende lovforslag kommer til at se endog meget anderledes ud. Alt andet vil være at sjofle dén danske offentlighed, som har ytret sig med hensyn til at få en helt anden form for fornuft ind i billedet...

Med venlig hilsen

Henrik Darlie

Udvalg der arbejder i 14 år, det er sgu da groteskt, ligesom resten af tågen. Det kunne ligesågodt have været 140 år.

@Henrik Darlie:

Ja og det er sjovt at rapporten kommer netop nu, her lidt efter regeringsskiftet. Man kunne jo foranlediges til at tro at den forrrige regering bad udvalget sylte sagen i de 10 år de var i regering.