Nyhed
Læsetid: 2 min.

14-årige er mere kriminelle end først antaget

Effekten af den sænkede kriminelle lavalder kan nu gøres op: 1.343 domme over 14-årige på halvandet år
De nye tal viser, at det var nødvendigt, at vi satte den kriminelle lavalder ned til de 14 år. Og at vi burde have fastholdt den på de 14 år, siger Konservatives retspolitiske ordfører Tom Behnke.

De nye tal viser, at det var nødvendigt, at vi satte den kriminelle lavalder ned til de 14 år. Og at vi burde have fastholdt den på de 14 år, siger Konservatives retspolitiske ordfører Tom Behnke.

Indland
8. marts 2012

Nye tal afslører, at omfanget af de 14-åriges kriminalitet er mere end dobbelt så stor som først antaget. Tallene kommer samtidig med, at SRSF-regeringen den 1. marts atter hævede den kriminelle lavalder til 15 år.

Efter at den daværende VK-regering den 1. juli 2010 sænkede den kriminelle lavalder til 14 år, viste tallene fra andet halvår af 2010 ellers, at det stort set kun havde resulteret i bødesager og i alt 236 såkaldte strafferetlige afgørelser eller domme.

Tal, som fik kritikerne af sænkelsen den kriminelle lavalder til at spørge, om der overhovedet var nogen argumenter for den. Mens tilhængerne af sænkelsen omvendt tog det beskedne antal til indtægt for, at den havde haft en præventiv effekt.

Ifølge et notat fra Justitsministeriets forskningskontor giver tallene fra det første halve år efter sænkelsen af den kriminelle lavalder imidlertid »et skævt billede af omfanget af de strafferetlige afgørelser«.

I første halvår af 2011 var der nemlig 555 strafferetlige afgørelser og i andet halvår var tallet 552 afgørelser.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Morten Bødskov (S).

Fastholder lavalder

Men Socialdemokraternes retspolitiske ordfører, Ole Hækkerup, fastholder, at det var rigtigt at hæve den kriminelle lavalder til de nuværende 15 år på trods af det overraskende omfang af de 14-åriges kriminalitet.

» Man skal ikke køre børn gennem det samme retssystem som voksne. Men det er selvfølgelig afgørende, at vi samtidig får fulgt op på de 14-årige. Der skal gerne være en stærkere – og ikke svagere – opfølgning fra de sociale myndigheder, siger Ole Hækkerup og fortsætter:

»Endelig skal man huske på, at der jo også begås forbrydelser af 13-årige som altså ligger under den kriminelle lavalder uanset om den er 14 eller 15 år.«

Ud af de i alt 1343 strafferetlige afgørelser i de halvandet år – som følge at sænkelsen af den kriminelle lavalder – skyldes de godt to tredjedele såkaldte ejendomsforbrydelser, hvoraf 38 procent er butikstyverier.

Men 14-årige er i perioden også 12 gange blevet dømt for seksualforbrydelser, 165 gange for vold og 19 gange for overtrædelse af våbenloven. Særligt voldssagerne er vokset fra 19 i andet halvår af 2010 og til 88 i første halvår af 2011 og 58 i andet.

Ingen grund til glæde

Konservatives retspolitiske ordfører, Tom Behnke, var en af dem som i første omgang tog tallene til indtægt for, at sænkningen af den kriminelle lavalder fik de 14-årige til at tænke sig om en ekstra gang, inden de begik en forbrydelse. Hvilket netop var ét af målene.

»Nu viser de nye tal desværre, at vores første glæde over, at den grove kriminalitet stort set var forsvundet, ikke var rigtigt. Der er stadig tale om eksempler på grov kriminalitet blandt de 14-årige,« siger Tom Behnke og fortsætter:

»Omvendt viser tallene så, at det var nødvendigt, at vi satte den kriminelle lavalder ned til de 14 år. Og at vi burde have fastholdt den på de 14 år. Der er jo desværre unge 14-årige som begår meget grov kriminalitet.«

Genindførelsen af den kriminelle lavalder fra den 1. marts betyder, at dømte 14-årige som ikke har afsonet deres straf, slipper for det. At endnu ikke betalte bøder til 14-årige lovovertrædere bortfalder. Og at betingede domme til 14-årige bortfalder og ikke får betydning ved ny kriminalitet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Michael Skaarup

Jeg mener at den kriminelle lavalder skal sættes ved 12 år. Måske endda 10 år.

Dette vil nok få de fleste til at se på deres børn og tænke at det er langt ude. Da de fleste mener at deres velopdraget unger med middelklasse-moral, ikke vil være i stand til at gøre noget så slemt at de skal straffes af samfundet.

Men det er her at forskellen kommer ind. Middelklassen laver lovgivningen så den passer til deres moral og etik og det verdenbillede som middelklassen under at spejle sig i, imens den grove kriminalitet der begås af børn og unge, helt ned til 9-10 år, ikke tilhører middelklassen, men ofte er 3. generations kriminelle, fra dem laveste sociale klasse, med et helt andet moral og etik sæt..

Hvorfor så ikke sætte den kriminelle lavalder ned til 0 år?
Hvis du som fireårig (fireårige kan godt reflektere over tilværelsen) så slår din legekammerat henne i vuggestuen, er det direkte i fængsel uden at passere "start". Lignende love findes jo allerede i visse lande, som "vi" kan lide at sammenligne os med.
På den måde kan man hurtigt få ret i, "at det var sør´me godt, vi sænkede den kriminelle lavalder".

Tilbage i 2009, da Dansk Folkeparti var ude med kravet om nedsættelse af den krimnelle lavalder, udviklede Georg Metz i sin klumme denne tanke:

Gennemfører man en minus ni måneders lavalder plus nogle dage og skærper straffene for disse kommende forældre, vel at mærke inden undfangelsen af de ungdomskriminelle, forhindrer man dem i at blive sat i verden, og i at de uddrager sig deres fortjente straf.

http://www.information.dk/205943

”Men 14-årige er i perioden også 12 gange blevet dømt for seksualforbrydelser, 165 gange for vold og 19 gange for overtrædelse af våbenloven. Særligt voldssagerne er vokset fra 19 i andet halvår af 2010 og til 88 i første halvår af 2011 og 58 i andet.”

Disse tal viser jo blot at vi har en del kriminelle mindreårige, som har betydelige psykosociale vanskeligheder – hvorfor der er absolut brug for en langt bedre forebyggende indsats … for-uden naturligvis forbedret rehabilitering for unge som er på vej ud i en kriminalitetspræget til-værelse.

At der er flere sager mod 14årige end ventet rokker næppe ved at vi har at gøre med børn, som bestemt ikke skal inhaleres i et straffesystem, som er indrettet til voksne. Man må til sta-dighed undres over de ganske tåbelige koblinger, som Benke og ligesindede kan kommer op med. Altså bortset fra at de tjener nogle ret indlysende, populistiske formål.

Jack Jönsson

Michael Skaarup: Hvad betyder 3.generationskriminelle?

"effekten af den sænkede kriminelle lavalder kan nu gøres op..."

Nej det er netop fordi effekten ikke kan gøres op, at man skal fastholde den nye kriminelle lavalder på 15 år.

Effekten af den sænkede kriminelle lavalder ville først vise sig om en lang række år, når de børn der allerede som meget unge bliver fanget i retsvæsenet og ikke de sociale systemer, vokser op.

For mig er denne effekt lang vigtigere og vidtrækkende end en opgørelse af hvor mange 14 årige der har været i gennem systemet.

Vi bør lytte til de eksperter der er på området, her i blandt de eksperter der sad i kommissionen for ungdomskriminalitet, der blandt andet konkluderer: "at der intet videnskabeligt belæg er for at hævde, at tidlig/hurtig indespærring eller disciplineringstiltag som f.eks. såkaldte ”boot camps” har den ønskede (chok)effekt på unge lovovertræder", men derimod "at der er en risiko for, at børn under 15 år, der dømmes for kriminelle handlinger, stemples som kriminelle i en meget tidlig alder med den deraf følgende risiko for en uønsket udvikling".

Hvordan det overhovedet, stadig kan være til debat hvorvidt den kriminelle lavalder skal sænkes er mig komplet uforståeligt!

John Linke Olsen

Jeg tror ikke der er mange børn på 14 år der har sat sig ned og bevidst valgt en kriminel løbebane. Min påstand er at det er i forbindelse medt et voksensvigt. Og man skal vel ikke straffe børn fordi voksne svigter. Iøvrigt er der jo sanktioner mod børn der begår grov kriminalitet. Det er Lukkede institutioner. Hvor dørene også er låste og hvor der er gitter for vinduerne. Men her er det special uddannede pædagogger der " lægger dem i seng om aftenen og vækker dem om morgenen ", og ikke fængselsbetjente.

Christian De Coninck Lucas

Kim Behnke er dummere end først antaget.

Christian De Coninck Lucas

Der skule have stået Tom. Smart....

Bjarne Bisgaard Jensen

Når man rækker Tom Behnke en lillefinger forsøger han straks at tage hele hånden.
Siden hvornår er der kommet bedre mennesker ud af at sætte dem i fængsel.
Det er forstemmende at vi endnu engang skal debattere dette

Hvis man sænker den kriminelle lavalder af præventive årsager, kan man vel ikke i dette tilfælde påstå at præventionen virkede.

Vi mennesker måler jo heller ikke præventionseffekten mod uønsket graviditet, ved at påstå, at jo flere der fødes trods prævention, des bedre virker præventionen.

Måske skulle man overveje andre metoder og logikker.

Hvad har den kriminelle lavalder og 14 åriges kriminalitet med hinanden at gøre?
Lavalderen er jo ikke fastsat ud fra et købmandsprincip men ud fra en vurdering af modenheden hos unge mennesker.
Så det eneste tallene kan bruges til er en understregning af at modenheden åbenbart ikke er stor hos 14 årige.

Jeg fornemmer en holdning i den seneste tids retspolitiske debatter, at højrefløjen i virkeligheden ønsker indførelse af gammeltestamentlige love i Danmark.

Nicolai Hansen

Hvad er forskellen på en 14 årig og en 15 årig? Hvad er forskellen på en 15 og en 16 årig? Hvad er forskellen på en 16 og en 17 årig? Hvad er forskellen på en 17 og en 18 årig? Hvad er ... Hvad er forskellen på en 77 årig og en 78 årig?

Hvis man er 14, så vælger man ikke bliver kriminel, men gør man det når man er 15? 16? 17? 18?

Please tell me!!!!

Michael Skaarup

@ Jack Jönsson : Det siger ligesom sig selv.
3. generations kriminelle, er person(er), der begår kriminalitet ligesom deres forældre gjorde/gør og deres forældres forældre gjorde/gør. - Altså en form for kraftig negativ socialarv.

Lars R. Hansen

Som tilhænger af borgernes retssikkerhed - også for dem under 15 år - kan jeg ikke andet end insistere på det anakronistiske begreb 'kriminelle lavalder' udfases over en (for en tilpassing af retssystemet) passende periode.

Det strider mod al retssikkerhed - at de sociale myndigheder på baggrund af formodninger om kriminalitet kan iværksætte foranstaltninger, der er lige eller mere indgribende i borgerens liv end almindelig straf - uden borgeren under 15 år har mulighed for at få afprøvet skyldsspørgsmålet ved en domstol.

Ved at den udøvende myndighed definere sin magtudøvelse (afstedkommet af formodninger om kriminalitet) over for borgere under 15 år som sociale indsatser - omgås helt fundamentale principper i et retssamfund - nogle påstår tilmed, at det er for barnets bedste, det ikke har nogen retssikkerhed før det fylder 15 år.

At sikre alle borgeres retssikkerhed - betyder naturligvis ikke, at kriminelle børn og unge skal behandles som voksne - der skal, som det også er tilfældet i dag, tages helt særlige hensyn til børn og unges særlige behov og forhold.

Dertil skal der fortsat være mulighed for straffeuegnethed i en konkret sag som følge af umodenhed - hvor alder blot ikke skal være det afgørende, men afhænge af en konkret vurdering af pågældende og handlinger - dette skulle i øvrigt ikke alene gælde for personer under 15, men følge myndighedsalderen.