Nyhed
Læsetid: 2 min.

Advokat sikrede myndighederne flertal i PET-udvalg

Alene justitsministeren skal have kompetence til at meddele pålæg eller forbud over for PET, mener udvalgsflertal bestående af myndighedsrepræsentanter samt en enkelt advokat. Mindretal af dommere, professorer og andre uafhængige jurister advarer mod ’en stat i staten’
Indland
23. marts 2012

I marts 2005 indtrådte advokat Oluf Engell i Wendler Pedersen-udvalget. Han var indstillet af Advokatsamfundet som et af udvalgets 16 medlemmer.

På det ene spørgsmål, hvor udvalgsmedlemmerne har delt sig i et flertal og mindretal, valgte Oluf Engell side sammen med repræsentanter fra henholdsvis Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Forsvarschefen, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Foreningen af Politimestre i Danmark og Justitsministeriet.

Dermed var han med i flertallet for det synspunkt, at det kommende tilsyn med PET ikke skal kunne give pålæg og nedlægge forbud, som PET skal rette sig efter. Ni mod syv endte udvalgets diskussioner.

»Jeg opfatter ikke, at det var mig, der ’sikrede’ flertallet,« siger Oluf Engell. »Jeg var blot en del af flertallet.«

Mindretallet, som bestod af en nuværende og to forhenværende dommere (heriblandt udvalgets formand), to juraprofessorer, direktøren for Datatilsynet samt en advokat udpeget af Landsforeningen af beskikkede advokater, havde ellers foreslået, at tilsynet skulle have afgørelseskompetence.

»Jeg er tiltalt af den mere formløse, men effektive parlamentariske kontrol,« forklarer Oluf Engell til Information.

Udvalgsformanden, forhenværende højesteretsdommer Hugo Wendler Pedersen, mente ligesom resten af mindretallet derimod, at flertallets model »i princippet indebærer en risiko for, at tjenesten af den til enhver tid siddende regering – i strid med de demokratiske principper og værdier, som tjenesten skal varetage – misbruges til at ramme regeringens politiske modstandere«, ligesom der kan være risiko for, at »skiftende regeringer ikke ønsker at tage ansvar for den politisk ømtålelige del af efterretningstjenestens virksomhed med risiko for, at tjenesten bliver en ’stat i staten’.«

Ministerens ansvar

»For mig har det været afgørende at fastholde det parlamentariske ansvar over for Folketinget,« siger Oluf Engell.

Han vil ikke støtte, at justitsministeren får mulighed for at skyde et kontrolorgan ind mellem sig selv og det parlamentariske ansvar.

Flertallet i udvalget, der altså foruden Oluf Engell består af myndighedsrepræsentanter, argumenterer også med, at hvis tilsynet udstyres med »de endelige administrative beføjelser«, så vil »det endelige parlamentariske og retlige ansvar for området« ikke længere »i samme udstrækning være placeret hos regeringen og justitsministeren«.

For Oluf Engell har kodeordet været det parlamentariske ansvar over for Folketinget.

»Skillelinjen gik på, at mindretallet ville have et tilsyn, der påtog sig et retligt ansvar, mens jeg har været optaget af ansvaret over for Folketinget.«

For som han understreger:

»Det parlamentariske ansvar kræver kun, at Folketinget ikke kan støtte beslutningen. Det behøver ikke at være en juridisk uenighed. Hvis der derimod var et kontrolorgan, der havde truffet en afgørelse, så ville den være bindende og kunne kun tilsidesættes, hvis den var ulovlig. Præcis her går skillelinjen mellem legalitetskontrol og politisk kontrol efter min opfattelse.«

– Det betyder så, at justitsministeren skal afgøre uenigheder mellem tilsynet og PET?

»Det kan også komme op på anden måde. Hvis f.eks. kontrolorganet og PET er enige, så er det stadig ministeren og i sidste ende Folketinget, der har den endelige afgørelse. Jeg gør såmænd ikke krav på, at det er særligt dybsindigt, men jeg mener ikke, at en minister skal kunne gemme sig bag et kontrolorgan. Det vil ikke være rigtigt.«

Serie

PET i søgelyset

Seneste artikler

 • Udvalg åbner en ’ladeport’ for PET

  16. marts 2012
  PET-kender Preben Wilhjelm kritiserer Wendler Pedersen-udvalget for ikke at foreslå en nedre grænse for, hvornår tjenesten må behandle oplysninger om borgere, og han frygter, at et ’amputeret’ kontrolorgan ikke vil kunne skabe den nødvendige tillid i befolkningen
 • Norske erfaringer: Lad ikke bukken passe på havresækken

  8. marts 2012
  Medlem af tilsynet med de norske efterretningstjenester advarer mod at lade justitsministeren udpege medlemmerne af en kontrolinstans, sådan som det er foreslået i Danmark
 • Skal tusind danskere have indsigt i PET-arkiver?

  6. marts 2012
  Det blev formuleret som en hasteopgave for Wendler Pedersen-udvalget at overveje, hvordan borgere kunne få indsigt i forældede PET-registreringer. Efter 14 år har udvalget nu overladt spørgsmålet til politikerne …
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dan Johannesson

Principielt giver autonomitet i en nations efterretningstjeneste frit spil, ved etableringen af en politistat. Så, som forventeligt, følger vi blot i de amerikanske fodspor, mod en sådan.

Men juraen har jo selv en magtbastion at forsvare. Og den filosofiske habilitet af advokaten er måske lige vel meget kompromiteret allerede i udgangspunktet. Men Kommissionen var udpeget af den forrige regering, hvis konservative ministres underlæggelse under PET's forestillinger om retssikkerhed er legendarisk elendig for store dele af offentligheden. Vi tror ganske enkelt ikke på dén trafik - af erfaringmæssige årsager. Det er dernmed stadigvæk justitsminister Morten Bødskovs problem, at at genrejse tilliden til Tjenesten. Og det gør man slet ikke ved at fortsætte 'business as usual'. Tværtimod. PET skal under en fornuftig kontrol, som man som offentlighed kan genkende sig selv i. Og dét perspektiv mangler fortsat i justitsministerens udmeldinger. Sorry, Morten, men sådan er det!...

Med venlig hilsen

Steffen Gliese

Man bør tilstræbe, at efterretningsvirksomhed bliver så lidt lukket som mulig. Faren for offentlighed om sit virke vil næppe gøre lyssky virksomhed i statsfjendtlige kredse mere attråværdig.

Heinrich R. Jørgensen

Hvad er "parlamentarisk ansvar"?

Er det, at den udøvende magt stilles til regnskab for dets handlinger, overfor den lovgivende magt?

Hvordan kan det virke, når de to "magter" ikke er adskilte, men fusionerede?

Er farisæeren arbejdsskadet, når har mener at emnet handler om "ansvar", og ikke det lidet juridiske "ansvarlighed"?

Hvilket "ansvar" kan drages, hvis alt er hemmeligt?

Nemlig Heinrich. Fusionen deler ikke magt-relationerne efter hensigten, snarere efter en kalkule, som drejer sig om at beslaglægge den. Til fordel for de gældende magt-strukturer.

Så hvorfor skulle offentligheden ukritisk tilslutte sig den form for trafik? Du slår med andre ord ned i en magtfilosofisk uforståen overfor, hvor skellet imellem perspektiver imellem offentlighed (målet for magt) og magt-strukturerne (hvor magt er midlet til at gentage sig selv), gentagent har sine uoverensstemmelser. Men vi hár opdaget den konflikt herude i offentligheden. Omend spinfolket gør slår kolbøtter på sig selv for at ignorere forholdet. Så bliv endelig ved med, Heinrich, at forfølge anliggendet. Det manglede da bare...

Med venlig hilsen

Hvad er “parlamentarisk ansvar”?

Det er nå vælgerne har mulighed for at vælge nogen som vil en anden politik, altså noget vi ikke længere har.

I am really surprised that politicians choose who will control PET which is right hand of politicians. Society can only hope that chosen people will not work for PET instead to control them. I never saw that Wamberg Committee criticize publicly misusing of PET for war propaganda against Muslims, for racism in Medias, for misusing journalists to make propaganda, for making private problems in life of immigrants and Muslims, for illegal arrest without proof, for misusing judges to make political court processes, etc. I am followed by PET last 3 years and they made problems for me million times, they are far away from professional security service, they just secure that government control society. PET takes immigrants to spy immigrants and their rats are spies from dictatorship and even ready to attack someone who is not good for PET. Rats cut my line with car when I drove bike, several times in 2 hours, they sent Polish rats to provoke me, they send sick rats to caugh in my face (last week I was 3 days sick), today their rat stole 2 plastic bags full of bottles from my bike (yes, they do even so stupid things), and should I mention that Muslims are arrested without proof and set free after 2 years of custody, journalists often make propaganda agauinst immigrants in their articles, and every racist attack in the country should be checked to see if attacker work for PET. Many PET rats say to Africans that they are animals and they should go back to Africa, rats believe that they are patriots only if they are racists. So, PET is colonialist and racist political police which has nothing with security than with control of society like in Burma dictatorship. And Burma surely make private problems for those who are not good for the government. I sent complain to Enhedslisten, Hugo Pedersen, Regin Schmidt, Ditlev Tamm, and PET continue to make private problems, they don't care, because there is no real independent control of PET. PET is mafia for themselves. I don't complain to get help than to inform people about unlawful behavior of PET, there is no public info what PET does. Their work is secret just to hide that they break the law. Now I will try with Oluf Engell.