Nyhed
Læsetid: 2 min.

Skal tusind danskere have indsigt i PET-arkiver?

Det blev formuleret som en hasteopgave for Wendler Pedersen-udvalget at overveje, hvordan borgere kunne få indsigt i forældede PET-registreringer. Efter 14 år har udvalget nu overladt spørgsmålet til politikerne …
Når PET registrerede de unge danskere, der i slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne protesterede foran den amerikanske ambassade på Dag Hammerskjölds Alle mod Vietnamkrigen, skal de i dag ikke længere så unge have mulighed for at se de gamle registreringer? Det var hastespørgsmål, da Wendler Pedersen-udvalget blev nedsat, men efter 14 års mødevirksomhed har udvalget kun kunne blive enige om at overlade det til politikerne at afgøre, om der skal være adgang til PET's forældede registreringer.

Når PET registrerede de unge danskere, der i slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne protesterede foran den amerikanske ambassade på Dag Hammerskjölds Alle mod Vietnamkrigen, skal de i dag ikke længere så unge have mulighed for at se de gamle registreringer? Det var hastespørgsmål, da Wendler Pedersen-udvalget blev nedsat, men efter 14 års mødevirksomhed har udvalget kun kunne blive enige om at overlade det til politikerne at afgøre, om der skal være adgang til PET's forældede registreringer.

Ebbe Knudsen

Indland
6. marts 2012

»Der er under debatten givet udtryk for, at der kan være behov for en særlig hurtig afklaring af disse spørgsmål.«

Sådan har der siden april 1998 stået i kommissoriet for Wendler Pedersen-udvalget om en af udvalgets vigtige opgaver, nemlig at overveje hvorvidt der kan etableres »en særlig oplysningsordning« med adgang til historiske oplysninger.

Men da udvalget efter 14 års mødevirksomhed – siden 1999 i afventen på PET-Kommissionen – har færdigskrevet sin betænkning, indeholder den ikke en anbefaling af en oplysningsordning. Medlemmerne har ikke kunnet blive enige, og meget bemærkelsesværdigt oplyser udvalget heller ikke, hvem der har ment hvad.

Udvalget er dog enige om, at registreringer fra den kolde krigs tid »i det væsentlige må vedrøre forhold, som i dag ikke længere har en aktuel sikkerhedsmæssig betydning.«

Udvalget antager, at der er »interesse for strømningerne i 1960’erne i form af protestbevægelser mv. f.eks. fredsbevægelser vendt mod USA's engagement i Vietnam-krigen«, og at det især er politisk virksomhed fra 1970’erne og 80’erne, som der i dag kan forventes »størst interesse« for.

For en historisk indsigt taler, at det kan bidrage til at afmystificere, som udvalget skriver, »mere eller mindre underbyggede forestillinger hos borgerne generelt eller hos enkeltpersoner« om karakteren og omfanget af PET’s oplysninger.

Historisk indsigt vil »kunne medvirke til at ’rense luften’«, som udvalget skriver.

En lille del

Imod taler, at PET kun har bevaret 1.190 såkaldte personsager, altså hvor en borger er registreret for sin politiske virksomhed.

I forhold til hvor mange tusinder og atter tusinder, der har været registreret, men som siden er blevet slettet, vil en historisk indsigt fremstå som »illusorisk, vilkårlig og rudimentær«. Selv om udvalgsmedlemmerne ikke er enige om at anbefale historisk indsigt, så beskriver betænkningen alligevel en ordning, som politikerne kan tage stilling til. Ordningen indgår som paragraf 20 i udvalgets forslag til lov for PET.

Inden for en treårig periode skal der være mulighed for, at her i landet hjemmehørende personer får indsigt i oplysninger, der i en bevaret personsag er registreret i perioden 1945-89.

Der bliver altså kun adgang for personer, som PET har bevaret en personsag om. I alt har PET bevaret 1.190 sager, hvor registreringerne er foretaget før 1989. Dertil kommer 300 andre sager, hvor PET ikke kan se, om sagen er påbegyndt før 1990.

Uden at have opgjort det anslår PET, at ud af de cirka 1.500 personsager vedrører omkring 1.000 personer, der stadig er i live.

Udvalget afviser, at en historisk indsigt kan gives i arv til efterkommere. Den foreslås kun gældende for nulevende. Derfor vil det være en begrænset kreds, der får et konkret resultat ud af en indsigtsordning.

En del slettet

PET har ifølge sine regulativer efter en periode slettet personregistreringer, og derfor er det sandsynligvis især registreringer fra sidste halvdel af 1980’erne, der er bevaret.

Udvalget foreslår ikke adgang til PET’s emnesager, dvs. registreringer om politisk bevægelse og organisationer, hvori der også kan være oplysninger om personer. Det vil kræve for store ressourcer, hvis emnesagerne skal gennemgås manuelt.

Udvalget mener heller ikke, at der er behov for en historisk indsigt for organisationer. Tidligere medlemmer af partier skal altså ikke have adgang til at se, hvad PET har registreret om dem og deres organisation.

Udvalget begrunder det med, at »PET-Kommissionens beretning efter udvalgets opfattelse på fyldestgørende måde afdækker PET’s virksomhed i forhold til organisationer.«

Serie

PET i søgelyset

Seneste artikler

 • Advokat sikrede myndighederne flertal i PET-udvalg

  23. marts 2012
  Alene justitsministeren skal have kompetence til at meddele pålæg eller forbud over for PET, mener udvalgsflertal bestående af myndighedsrepræsentanter samt en enkelt advokat. Mindretal af dommere, professorer og andre uafhængige jurister advarer mod ’en stat i staten’
 • Udvalg åbner en ’ladeport’ for PET

  16. marts 2012
  PET-kender Preben Wilhjelm kritiserer Wendler Pedersen-udvalget for ikke at foreslå en nedre grænse for, hvornår tjenesten må behandle oplysninger om borgere, og han frygter, at et ’amputeret’ kontrolorgan ikke vil kunne skabe den nødvendige tillid i befolkningen
 • Norske erfaringer: Lad ikke bukken passe på havresækken

  8. marts 2012
  Medlem af tilsynet med de norske efterretningstjenester advarer mod at lade justitsministeren udpege medlemmerne af en kontrolinstans, sådan som det er foreslået i Danmark
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Dorte Sørensen

Denne sag kunne blive en morsom teaterforestilling. Det er tragisk.

Derudover forstår jeg ikke rigtig Ole Hækkerups positive holdning til udvalgets beskrivelser . Men godt at han vil afholde en Høring hvor meningerne kan brydes og forehåbeligt mere indsigt i det videre arbejde kan belyses og debateres.

Jens Overgaard Bjerre

"Skal tusind danskere have indsigt i PET-arkiver?"

Ja.

De ca 1.000 mennesker, som er i live og har en "registrering" bør få besked derom, og så må det være op til hver enkelt, om han/hun vil læse hvad der står i registreringen.

Men historikere, NGO'er o s v, bør ikke have afgang til dette materiele, uden at den registrerede har givet samtykke - i hvert fald ikke, hvis det er "lovlige aktiviteter" der er registreret - noget andet er hvis det er noget "betændt" som f eks våbensmugling , sorte penge o l.

Bjarne Bisgaard Jensen

Ja, naturligvis og gerne flere

Hver gang en smule dårlig luft er sluppet ud fra PETs indelukkede arkiver, har resultatet været afslørende. Oftest ikke så meget for de registrerede, men især i hvor ringe grad PET har dygtige analytiske kræfter, der kan fatte de ting, som de overvåger.

PET-kommissions beretning er slem læsning om misfortolkninger og manglende evner til at skelne mellem ord og virkelighed. De få historikere, der har haft adgang, er det ikke gået stort bedre. For en god analyse af problemet med modstridende vidneforklaringer på trods af skriftlige kilder, læs de første kapitler af Peter Øvigs Hippie-bog...

Ikke mindst dette kan være en solid grund til at PET gemmer og destruerer sine registreringer. Hvis borgere og politikere fik bedre indblik i de analyser, som PET handler ud fra sammenholdt med historiens bagklogskab, ville idiotien stå lysende klar.

selvfølgeligt skal danskerne da have lov til at læse hvilke løgnehistorier der er skrevet om dem selv..hvis man da er havnet i et sådant arkiv...! tænk at blive anklaget for noget man aldrig kan få slettet og heller ikke forsvare sig imod...! helt urimeligt i et retssamfund...!

Niels Engelsted

Det ville blive festligt!

Var det i orden at Stasis arkiver blev åbnet?

"For en historisk indsigt taler, at det kan bidrage til at afmystificere, som udvalget skriver, »mere eller mindre underbyggede forestillinger hos borgerne generelt eller hos enkeltpersoner« om karakteren og omfanget af PET’s oplysninger."

Men den bemærkning viser for en idehistorisk betragtning, at udvalget slet ikke har fat i den lange ende af anliggendet. Og dermed forekommer ude af trit med virkeligheden. Eller slemt medløbende, rent ud sagt. Hvorfor?

Fordi udtalelsen overhovedet ikke rummer den antagelse, at der kunne være tale om, at det er PET, som er udgangspunkt for de nævnte: 'mere eller mindre underbyggede forestillinger'. Altså, at det er korrekt, som det er kommet frem (og har vist sig som en erfaring for mange danskere), at det præcist har været omfanget såvel som karakteren af de såkaldte "arbejdsarkiver", der har været den egentlige problematik.

Udvalget har ikke bidraget med noget substantielt, som kan gøres til grundlag for en fornuftig revision af PET's forhold overfor den offentlighed, som har været mål for Tjenestens ivrige registreringer. Og makuleringerne kan dermed have været et udtryk for, at Tjenesten har anvendt offentlige midler til at dække over egne fejltagelser i et omfang, der strider imod intentionerne med arkivlovgivningen...

Med venlig hilsen

Georg Christensen

Herefter er det eneste gyltige politiske svar: Åbenhed, eller "butikken" lukkes, og alt åbnes og gennemannalyseres, inden "destruktion" kan foretages.

De ansvarlige, hvilken partifarve de end måtte have, drages til "ansvar".

NB: Hasteopgave? 14 års ventetid?. Det er nok noget, som cirkus "Beneweis´s" største klovne, ikke kan klare, men som "magtbegærlige" politikere daglig, med deres "spinddoktore", misformerer os om.
Denne udtalelse, er hvad "VKO" regimet, hos mig har efterladt indtrykket af.: "misinformation", som med alle midler bør standses..

Georg Christensen

Selvfølgelig skal de det, eller nedsæt et nyt uldvalg, som så måske efter hundrede års granskning igen nedsætter et nyt udvalg.

NB: Det er lidt af en "parodi", som politiske ansvarlige opfører sig over for "folket" på.
At vi "folket", finder os i et sådant politisk sløseri, er uforståeligt.