Læsetid: 4 min.

Grænsen for voldtægt til forhandling

Hvor meget vold og hvor mange intentioner, der skal til for at kalde en voldtægt en voldtægt, afgøres til sommer, hvor Straffelovrådet kommer med et udspil til ændring af voldtægtslovgivningen. Eksperter presser på for at indføre en bredere definition af voldtægt
Juraprofessor Vagn Greve længe har været fortaler for en reform af voldtægtslovgivningen og går ind for, at man indfører begrebet ’uagtsom voldtægt’ i den danske lovgivning.

Juraprofessor Vagn Greve længe har været fortaler for en reform af voldtægtslovgivningen og går ind for, at man indfører begrebet ’uagtsom voldtægt’ i den danske lovgivning.

Linda Henriksen

13. april 2012

Kan man voldtage uden at være klar over, at det er en voldtægt? Skal drugrapes dømmes med samme straframme som almindelig voldtægt? Og hvordan skal strafferammen være for overfaldsvoldtægter i forhold til voldtægter, hvor offer og gerningsmand kender hinanden?

Det er hovedspørgsmålene for Straffelovrådet, som via et kommissorium til sommer skal komme med anbefalinger til det danske retssystem om, hvordan og hvornår man skal dømme en voldtægt til at være voldtægt, og hvordan straffen skal være. Kommissoriet gennemgår Straffelovens kapitel 24, som omhandler forbrydelser mod kønssædeligheden.

Arbejdet gik i gang i november 2009. Det er langt senere end i de andre nordiske lande, hvor langt flere hændelser betegnes som voldtægt end i Danmark. Det, der ville kaldes en voldtægt på den anden side af sundet, berettiger ikke i Danmark til at blive kaldt voldtægt.

Amnesty International har tidligere kritiseret den danske og nordiske voldtægtslovgivning, hvilket satte Straffelovrådets arbejde i gang i Danmark, ligesom juraprofessor Vagn Greve længe har været fortaler for en reform af voldtægtslovgivningen. Vagn Greve mener, det er på høje tid, at lovgivningen ændres. Han advarer dog mod en for stram lovgivning på det område, han mener, man – også forældet – kalder kønssædelighed.

»I nogle områder af straffeloven har vi i Danmark i mange år været foran – for eksempel i forhold til chikane af tidligere ægtefæller og den slags. Man kan også gå for langt, og den fælde skal vi ikke ryge i,« siger Vagn Greve med henvisning til svensk lovgivning, der har kriminaliseret sex mellem børn under 15 i en sådan grad, at samleje mellem to 14-årige betragtes som en gensidig voldtægt.

Uagtsom voldtægt

I Norge blev der allerede i 2000 indført begrebet ’uagtsom voldtægt’ i lovgivningen, som gjorde det muligt at dømme voldtægtsmanden for voldtægt, selvom vedkommende ikke havde opfattet voldtægten som en voldtægt. Sverige fulgte trop i 2005, hvor grænsen for, hvad der kunne betegnes som tvang i forbindelse med voldtægt, blev sat langt lavere end før. Samtidig har man i Island og Finland også i løbet af de seneste år indført skærpende omstændigheder for strafudmålingen for voldtægt. For eksempel hvis offeret er mindreårigt, er blevet voldtaget i særlig grov grad, eller hvis der er tale om en gruppevoldtægt. Det tæller altså i høj grad, om man befinder sig i Danmark eller i de øvrige nordiske lande, hvis man bliver udsat for seksuel vold.

På Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet (tidligere Center for Voldtægtsofre) håber man på ændringer af lovgivningen for straffe for voldtægt, fordi den nuværende lovgivning betoner voldsaspektet ved voldtægten. Det kan give problemer for offeret.

»Du kan ikke blive dømt for voldtægt, medmindre der har været vold eller trusler om vold, og i langt de fleste tilfælde har der ikke været nogen af delene. Det gør det enormt svært for offeret at løfte bevisbyrden og kan føre til, at mange ofre slet ikke vælger at politianmelde voldtægten,« siger Annalise Rust, der er psykolog på Center for Seksuelle Overgreb.

Hun fremhæver, at holdningen til, hvordan lovgivningen skal skrues sammen, er et kompliceret område, som man ikke har en enslydende holdning til på Center for Seksuelle Overgreb, og som det i sidste ende kan være svært at bevise effekten af. Uagtsom voldtægt er en af de muligheder, som Straffelovrådet er blevet bedt om at undersøge som mulige mekanismer i den danske lovgivning.

Stadig svært at bevise

Annalise Rust vurderer ikke, at indførslen af en paragraf om uagtsom voldtægt vil ændre antallet af anmeldte voldtægter særligt eller gøre, at flere voldtægtsmænd bliver dømt.

»Selv om man kan tale om uagtsom voldtægt, så er bevisbyrden fortsat meget svær for kvinderne. Psykologisk set tror jeg heller ikke, at et begreb om uagtsom voldtægt vil fjerne den skyldfølelse, som mange af kvinderne bærer rundt på, selv om de ikke er skyldige i noget. Med uagtsom voldtægt vil nogle flere måske kunne dømmes som gerningsmænd, men jeg tror ikke, at det vil kunne hjælpe særlig mange piger psykologisk,« mener Annalise Rust.

Juraprofessor Vagn Greve har ad flere omgange talt for en indførelse af uagtsom voldtægt. I debatten har han især markeret sig over for juraprofessor Gorm Toftegaard Nielsen, som tidligere har udtalt sig som modstander af uagtsom voldtægt. Gorm Toftegaard Nielsen sidder i Straffelovrådet og kan derfor ikke udtale sig endnu om sin holdning, men Vagn Greve kalder det naturligt at indføre uagtsom voldtægt.

»Jeg kan ikke se et argument for at holde imod med uagtsom voldtægt. Konsekvensen ved at indføre det vil være der i de ganske særlige tilfælde, hvor manden har været for tykhovedet til at vide, at han ikke var en enorm charmør, men en voldtægtsmand over for en kvinde, der ikke turde gøre modstand. Det drejer sig om en mindre, men vigtig udvidelse af lovgivningen, der vil gøre, at offeret vil se, at der ikke sker en frifindelse, men at det tværtimod slås fast, at der skete en strafbar voldtægt,« siger Vagn Greve.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår Straffelovrådet fremlægger sit arbejde for straffelovens kapitel 24.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Referat af
Charlene L. Muehlenhard & Lisa C. Hollabaugh (1988): Do women sometimes say no when they mean yes ? The prevalence and correlates of women´s token resistance to sex. Journal of personality and social psychology 54(5): 872-879.

Undersøgelsen er udført ved et universitet i Texas. Man fik 610 kvindelige psykologistuderende med en gennemsnitsalder på 19 år til, anonymt, at besvare et spørgeskema. I skemaet blev de bl.a. spurgt om, hvor tit de havde været i en af følgende 3 situationer:
1) Du er sammen med en fyr der gerne vil have samleje med dig, og på en måde vil du også gerne, men alligevel giver du ham et nej, og du mener også nej.
2) Som situation 1, men med den forskel at du i virkeligheden mener ”måske”.
3) Du er sammen med en fyr der gerne vil have samleje med dig, og det ønsker du også, men af en eller anden grund viser eller siger du at du ikke vil, selv om du i enhver forstand har til hensigt at komme i seng med ham og er villig til det. Med andre ord, du siger ”nej” og du mener ”ja”.
Om kvinderne svarede ærligt helt igennem, ved vi ikke, men det må vi formode. 85 % svarede ja til at de havde været i den første situation, 69 % svarede ja til den anden situation, og 39 % (dvs. 240 kvinder) svarede ja til den tredje situation. De fleste af disse havde været i denne situation inden for det seneste år; det almindeligste var at de kun havde været i denne situation 2 til 5 gange, men enkelte svarede at det var sket over 20 gange.
En nærmere vurdering af disse svarprocenter vil være et noget følelsesladet emne, og kvinder og mænd vil givetvis lægge vægt på forskellige aspekter. Kvinder vil fremhæve at det var kun et mindretal der havde opført sig som i situation 3, og af dem var der endda en del der kun havde gjort det én gang. Med andre ord: et nej er som regel virkelig et nej. Mænd vil anskue det lidt anderledes. Og da denne bogs emne er at anskue tingene fra mandens synspunkt, ja, fra A1-mandens synspunkt, så vil jeg også på dette sted anlægge den mandlige vinkel.
Jeg vil lægge vægt på at flertallet (69 %) havde sagt nej, når de mente måske. Den oplagte konklusion på dette, for en mand, er at hvis man får et nej, så skal man absolut prøve at overtale kvinden alligevel. Der er over 50 % chance for at hun måske godt vil alligevel. Og en chance på ca. 40 % for at hun endda allerede i forvejen gerne vil, er så stor at den må bestemt afprøves. Det vil sige at som mand er man fejg og dum, hvis man respekterer et nej uden videre.
Dertil kommer at 11 % af de der stadig var jomfruer, havde sagt nej og ment ja. Det vil sige at i nogle tilfælde er både fyren og pigen gået glip af et samleje, selv om begge gerne ville. Det er altså ikke sådan at hvis pigen siger nej, og manden respekterer det, så får pigen alligevel ordnet situationen sådan at der sker det som begge gerne vil. Hun venter blot på at han tager sig mere sammen næste gang.
Man undersøgte også forskellige andre holdninger hos pigerne. De der sagde nej uden at mene det, var mindst lige så interesserede i at dyrke sex som de der sagde ja og altså faktisk fik sex. Blandt nej-sigerne var der en hel del som mente at manden skal opføre sig som den der bestemmer, at det er acceptabelt at en mand i nogen grad bruger magt i forbindelse med sex, og at mange kvinder accepterer at mænd anvender magt, eller endog nyder det.
Kvindernes begrundelse for at sige nej uden at mene det var selvfølgelig i nogle tilfælde at de mente at det skulle de ud fra en religiøs eller moralsk opdragelse. Men nok så ofte var grunden at det ikke var belejligt lige i den situation de var i, eller at de var bange for at virke promiskuøse eller ”billige”, eller at de opfattede det som en del af spillet. En del kvinder som faktisk var ret interesserede i sex, gav deres fyr et nej for at han skulle blive mere seksuelt ophidset af at vente, eller fordi de ønskede at opleve at han overtalte dem. I en del tilfælde var det også fordi de ønskede at de selv og ikke fyren skulle have kontrol over situationen, eller fordi de havde noget at hævne.
Da der mig bekendt ikke eksisterer andre tilsvarende undersøgelser, kan vi ikke vide, om resultaterne har generel gyldighed. Måske fik piger i Texas i 1980´erne en opdragelse der gav dem et mere tvetydigt forhold til mænd end andre steder. Det kunne også være at piger der er ældre og mere erfarne, reagerer anderledes. Blandt de af de unge kvinder i Texas der ikke længere var jomfruer, var det hele 61 % der havde sagt nej og ment ja; det kunne så betyde at blandt kvinder der er ældre end 19 år, og knap så kyske, er det snarere reglen end undtagelsen at de siger noget andet end de mener, hvis de er sammen med en fyr de kan lide.
De to kvindelige forfattere til artiklen har åbenbart en vis sympati for de unge mænds vanskelige dilemma. De skriver: ”Mandens problem er hvordan han kan skelne mellem afvisninger og henstillinger der er alvorligt mente, på den ene side, og de der er ambivalente eller er ren facade, på den anden side. Da denne opgave er vanskelig, og da risikoen ved at bakke ud hvis afvisningen ikke er reel, er så alvorlig (nemlig kvindens foragt for hans umandighed), opgiver mange mænd simpelthen at forsøge at foretage denne skelnen, og kører på uanset hvad kvinden siger”.

Barbara Sichtermann (1984): Brysternes tabte erotik – og andre essays om kvindelighed. 138 p. Tiderne Skifter.
I ovennævnte bog skriver den kvindelige forfatter om blandingen af smerte og lyst ved at blive ”taget” voldsomt, men hun tilføjer så: ”I sidste instans er det alligevel umuligt at forveksle et Nej, der kredser omkring lystforventning og -angst, med et voldtægtsoffers råb om hjælp. Patriarkatet føler sig så forbandet sikker på denne forveksling, hvilket fælder en hård dom over såvel patriarkatet som kvaliteten af den erotiske kultur, det har skabt.”

Dette er set fra en feminstisk kvindes synspunkt. Hun fatter desværre ikke, at ud fra mange mænds synspunkt ser det hele helt anderledes ud. Kvinders signaler er ofte – ja, meget ofte – tvetydige, og det kræver erfaring at tolke dem. Nogle mænd har denne erfaring. Mange har den ikke.
Når jeg tænker tilbage på da jeg var ung mand, så havde jeg det sådan, at jeg var totalt ude af stand til at aflæse de signaler, jeg fik fra en kvinde. Samme signal kunne muligvis tolkes sådan, at kvinden var meget interesseret i mig, eller også at hun totalt afviste mig. Jeg var ofte meget i tvivl, og manglede totalt `clues´ der kunne hjælpe mig til den rigtige fortolkning.
Det er et generelt træk, også anno 2012, at manden helst på en eller anden måde skal demonstrere, at han kan overvinde en modstand. Hvis han ikke kan demonstrere det, har han ingen chancer hos kvinden. I mangel af bedre mulighed kan kvinden selv etablere denne modstand ved på en eller anden måde at sige nej. Spørgsmålet er så, om hun mener nej. Nogle mænd, specielt erfarne kvindebedårere, er gode til at aflæse signaler; de kender af erfaring kvindens kropssprog og ved hvad de enkelte `gloser´i kropssproget betyder. Men mange mænd, specielt de mest uerfarne og usikre, er elendige til af aflæse signaler.
Det der afgør, om et nej virkelig er et nej, er de ledsagende kropssignaler, i stil med ”Din mund siger nej, nej, men dine øjne siger ja”. Denne problematik hører ikke bare forrige århundrede til; den er stadig meget aktuel. Problemet i forbindelse med at afgøre, om der er tale om uagtsom voldtægt, er at det kræver at man kan dokumentere hvordan kropssignalerne var i tiden op til samlejet. Det vil man aldrig kunne dokumentere, og derfor kan der aldrig føres bevis for, hvad kvinden i virkeligheden signalerede.

Troels Ken Pedersen

Kåre, det er fine eksempler på giftig seksuel kultur og hvor forvirrede og offertrænede kvinder kan blive af slutshaming. For mig er 10.000 kroners spørgsmålet:

"Vil jeg hellere risikere at gå glip af sex, eller at begå voldtægt?"

Jeg synes ikke at det er SÅ svært.

Lise Lotte Rahbek

@Kåre Fog

Jeg har ingen ældre amerikanske undersøgelser at binde mit udsagn op på,
men det er nu alligevel på engelsk:
When in doubt: DONT!

Du skal ikke overvinde en kvindes modstand. Det skal hun nok selv gøre.
Hvis du bakker ud i det øjeblik hun siger nej
og hun synes du er for lækker - så skal hun nok komme og indynde sig uden mulighed for tvivl ved en senere lejlighed.

Al det der med at sige nej på skrømt.. altså.. det afhænger osse af, hvilken kvinde DU vælger at flirte med. Hvis du vil have en kvinde, som tager sin del af ansvaret for sex og hvad der ellers udvikler sig, så skal du aldrig, aldrig overskride en kvindes "nej", medmindre I har aftalt det i forvejen.

"Du skal ikke overvinde en kvindes modstand. Det skal hun nok selv gøre."

Det udsagn modsiges jo af den undersøgelse, jeg refererer. Hvis manden ikke tager initiativet, sker der ofte ingenting, for kvinden vil kun have en mand, der kan tage initiativ.

Det er klart, at personlig har jeg aldrig forsøgt at overvinde en kvindes modstand. Jeg hader, når folk er tvetydige, og da ikke mindst, når kvinder er det. Men visse typer af kvinder forventer, at manden gør det, og visse typer af mænd er med på det spil.

Hans Jørgen Lassen

Tænk, jeg er sgu aldrig stødt på det der problem i mit liv.

Det er da oplagt, for mig i hvert fald, at sød musik og så videre kun opstår, hvis begge spiller med.

Nå, jeg var jo også ung i 1968, hvor vi ikke var så seksualforskrækkede og nød alle aspekter af livet i fulde drag.

det er en super idé, LIDT HEN AD CALIFORNIA-RAPE0L, HVOR FYREN ER ANSVARLIG FOR IKKE AT GÅ I SENG ED EN STÆRKT BERUSET KVINDE.

SÅ VED HAN AT DET IKKE BØR SKE UNDER DE VILKÅR PÅ FORHÅND OG VIL KUN GØRE DET I ET LÆNGERE OG FAST FORHOLD, OG DER VIL IKKE VÆRE TVIVL.

Jeg tror (igen) at du tager helt fejl Kåre Fog. Jeg sad igår aftes og læste en amerikansk undersøgelse af hvad det er kvinder vil have. Det viste sig at være det samme som mænd. Begge køn svared at det vigtigste for dem i valg af partner var om den anden havde humoristisk sans.

HANS DEN GANG KENDTE VI HELLER IKKE BEGREBET DRUG RAPE,

ER DOG SELV ENGANG VÅGNET VED AT EN FYR FORSØGTE SIG DA JEG SOV, OG IKKE EN JEG HAVDE KYSSET FØRST.CHOKERENDE OG ET OVERGREB, GIK DOG IKKE TIL POLITIET DA JEG BÅDE HAVDE FÅET ALKOHOL OG RØGET .DEN GANG HELT UNG....SCARY FAKTISK

Toke Andersen

»Du kan ikke blive dømt for voldtægt, medmindre der har været vold eller trusler om vold, og i langt de fleste tilfælde har der ikke været nogen af delene. Det gør det enormt svært for offeret at løfte bevisbyrden og kan føre til, at mange ofre slet ikke vælger at politianmelde voldtægten,« siger Annalise Rust, der er psykolog på Center for Seksuelle Overgreb.

Jeg kan ikke forstå ovenstående sætning, er der nogen der kan hjælpe ?

Der kan vel ikke være tale om voldtægt hvis der ikke har været vold eller trusler om vold. Det ligger ligesom i ordet.

Hvis der ikke har været vold eller trusler herom må det vel bare være tægt(hvis det overhovedet er et ord) alternativt kan vi kalde det sex eller samleje.

Marianne Mandoe

Voldtægt er voldtægt når den ene part ikke er interesseret i sex.
Så er det i øvrigt ganske ligegyldigt om der er forudgående trusler eller vold.

Toke Andersen

Jo men hvis den ene part ikke er interesseret i sex, må den anden vel anvende en eller anden form for overtalelse for at få sin vilje.

Hvis man kan overtale verbalt, ved charme eller for så vidt med økonomiske argumenter, er det vel ikke voldtægt ? - ergo må der have være anvendt vold eller trusler herom....

Marianne Mandoe

Hvis den ene part ikke er interesseret i sex, så må den anden part bare holde snitterne for sig selv.

Så er den såmænd ikke længere.

Anne Rasmussen

Toke Andersen. Som jeg forstår dig siger du, at hvis en kvinde ikke har synlige mærker efter en voldtægt, så er det ikke voldtægt men "kun" tægt.

"HOLD KÆFT kælling og smid bukserne eller jeg kværker dig. "

"NED PÅ KNÆ kælling og åbn kæften eller jeg smadrer dit fjæs."

"Kom nu din dumme so, du vil jo godt, alle kvinder vil voldtages af en rigtig mand."

Ingen mærker men det er voldtægt.

Hans Jørgen Lassen

Definitionen på voldtægt er selvfølgelig, at den ene part bliver tvunget af den anden.

Hvis der ikke er et element af tvang, kan der ikke være tale om voldtægt.

Der kan muligvis være tale om noget andet, som heller ikke er godt, men voldtægt betyder nu engang, at en person mod sin vilje (vi ser her bort fra Gorm Petersen, der mener, at mennesker ikke har en vilje) tvinges til kønslig omgang.

At man lader sig rive med af en stemning, charmerende og forførerisk tale, kommer ikke under voldtægt.

Inger Sundsvald

Helt rigtigt forstået, Hans Jørgen Lassen.
Og der er ikke noget at rafle om. Det er ikke et ”tag-selv-bord”. Et nej er et nej, og det gælder både før og under et samleje, og det gælder for nogen man kender eller lige har mødt, ligesom det gælder i ægteskabet.

"Hvis den ene part ikke er interesseret i sex, så må den anden part bare holde snitterne for sig selv.

Så er den såmænd ikke længere"

Det er den nemlig ikke!

Og det må jo så i sammenhængen være denne parts forbandede pligt at gøre klart og tydeligt opmærksom på!

"Gensidig" og "uagsom voldtægt" er som taget ud af Kafka!

Inger Sundsvald

Nu er der jo mænd der insisterer på at de ikke forstår når kvinden siger nej – fordi de har hørt at kvinden som regel, eller meget ofte gerne vil alligevel og kun ønsker at blive ”taget” voldsomt.

Hvis man lider af så udtalt grad af signalforvirring, at man ikke kan finde ud af det, så er det nok klogt helt at holde sig væk fra kvinder, eller f.eks. sende den udvalgte en mail med forespørgsel. Har hun så lyster i den retning, så kan hun jo give udtryk for dét, og så har han det skriftligt.

Man skal nok være noget af en tankelæser, hvis man konkluderer at en fremmed kvinde nok gerne vil have det lidt voldsomt.

Rasmus Kongshøj

Jeg synes ikke artiklen bærer præg af at forfatteren har sat sig ind i lovgivningen.

Der skrives om hvor lidt der kan kaldes voldtægt i Danmark, og om hvor skrækkeligt det er. Man glemmer bare at det godt kan være strafbart uden man behøver kalde det voldtægt.

Det er allerede i dag strafbart at misbruge beruselse, afhængighedsforhold, lærer-elev-forhold, mental retardering og andet til at få sex. Men det bliver ikke kaldt voldtægt.

Voldtægt henviser til de situationer hvor der er brugt vold eller trusler om vold. Alt det andet er også forbudt - det hedder bare noget andet, og derfor er vi åbenbart tilbagestående i forhold til resten af Norden.

Ja, jeg mener også at have læst at Julian Assanges advokat skulle have givet følgende råd:

"hvis man vil have sex med en svensk kvinde, bør man sikre sig skriftligt tilsagn inden agten!"

Der er nok et nogle fyre der er interesseret i sex snarere end pigen anerkend det dog...og sadister afslører ikke altid deres væsen indledningsvist...

Hans Jørgen Lassen

Marianne tilspørger mig:

"Hvordan forholder du dig til psykisk tvang og pression?"

Det var et af de nemme spørgsmål. Det er jeg imod, psykisk tvang og pression. Og det er du med garanti også.

Så hvad er pointen? Er det her ikke en anelse teoretisk? Jeg mener, der er vel ikke nogen, der vil forsvare, at kvinder tvinges til sex, uanset hvordan tvangen udøves. Om de får en kniv for struben, bliver bedøvet med rohypnol, eller hvad der nu måtte findes af metoder (jeg er ikke ekspert på området).

Marianne Mandoe

Hvis du læser tråden igennem Hans Jørgen, så vil du finde udtryk for at en kvinde nok kan "overtales".
I min optik er pres efter et nej pression.
Det er der så nogen her der ser ud til ikke at mene.

Hans Jørgen Lassen

Marianne,

pression er aldrig sympatisk.

Men man kan jo dårligt stille sig op i byretten og sige: "Jeg blev voldtaget. Egentlig ville jeg ikke bolle. Men jeg lod mig presse. Nej, nej, han truede ikke med noget som helst. Slet ikke. Han var sådan set meget sød."

Problemet er vist i den henseende ikke juridisk eller strafferetligt. Men snarere menneskeligt og personligt. Ikke alt hører ind under juraen.

Toke Andersen

@Anne

I så fald misforstår du. Og dine eksempler, citeret herunder, beskriver misforståelsen udmærket.

"HOLD KÆFT kælling og smid bukserne eller jeg kværker dig. ”

“NED PÅ KNÆ kælling og åbn kæften eller jeg smadrer dit fjæs.”

“Kom nu din dumme so, du vil jo godt, alle kvinder vil voldtages af en rigtig mand.”

Eksempel 1+2 er jo helt klare trusler om vold. Dette er allerede ulovligt og fører garanteret til en voldtægtsdom hvis bevisbyrden er løftet.

Eksempel 3 er vanvittigt og nærmest ufatteligt dumt men heldigvis ikke ulovligt. Jeg har dog svært ved at forestille mig nogen kvinder frivilligt dyrke sex eller bare have et venskab med en mand der ræsonnerer således. Så de siger forhåbentligt nej tak til tilbudet.

Hvis han accepterer dette, er problemet løst, og ingen er kommet til skade.
Hvis han ikke accepterer dette, og i stedet benytter vold eller trusler herom, så er det jo klart voldtægt. Og han vil garanteret blive dømt hvis bevisbyrden løftes.

Problemet i de fleste sager er netop bevisbyrden. Men det er et ufravigeligt krav, for det er mindst lige så slemt at dømme en uskyldig som det er at sætte en voldtægtsmand på fri fod fordi retskravet ikke kan opfyldes.

Toke Andersen

Men Marianne, både kvinder og mænd kan jo ofte overtales. Og heldigvis for det.

Jeg har haft adskillige gensidigt berigende og glædelige affærer med kvinder der ikke umiddelbart fandt mig attraktiv.
Jeg er ikke specielt køn. Jeg har hverken uddannelse eller fancy job og som de fleste der jævnligt læser mine kommentarer herinde ved, er jeg heller ikke særligt sympatisk

Men jeg har i dag en vidunderlig søn med en smuk og utroligt attraktiv kvinde, det tog mig flere måneder at kurtisere.
Godt jeg ikke gav op ved hendes første "nej tak".

Inger Sundsvald

Jamen det er jo der er så helt vildt mærkeligt, Toke Andersen – at nogen ikke kan kende forskel på det du beskriver og voldtægt.

Tom W. Petersen

Det er et faktum, at nogle kvinder, der siger nej til sex, gerne vil, når førsøget gøres igen. Og jeg taler ikke om, at de er blevet presset til det, eller at de gør det imod deres vilje. De har bare ombestemt sig, og det er faktisk muligt. Måske har de villet hele tiden, måske ikke; det kan man ikke vide. Eller de har, muligvis med fornøjelse, deltaget i det berømte spil, der hedder forførelse, og som blandt andet er karakteristisk ved, at man ikke kan være sikker på, hvem der er forføreren og hvem den forførte. Er vedkommende så blevet voldtaget - når hun nu begyndte med at sige nej?
Der er også nogle kvinder, kan jeg blandt andet her læse, der har det sådan, at når de siger nej til sex, så er det meget tæt på voldtægt, hvis manden forsøger en gang til. (Jeg tror ikke, at jeg har forsøgt mig med kvinder, der har den holdning. Måske har de ikke appelleret til mig; måske har jeg allerede på forhånd fornemmet, at vedkommende ikke var indstillet på den slags. Eller jeg har bare ikke truffet dem.)
Selvfølgelig er "samleje eller anden seksuel aktivitet" fremtvunget med vold eller trusler om vold voldtægt. Men så begynder det at glide. Hvor går grænsen mellem psykisk pres, vedholdende overtalelse, gentagne forsøg og forførelse?
Og hvordan ser vi på kvinder, der efter at have fået nej fra en mand, de har lyst til, vedholdende søger at overtale ham og ender med at få deres vilje med ham?

Hvis voldtægt ikke er voldtægt så er mord vel heller ikke mord.

Det åbner jo op for en del muligheder for at skyde den voldtægtsmand der ikke er en voldtægts mand som voldtager en.

Hvis definitionerne på den måde skal åbnes op så forvent kvinder med uzier på gaden i fremtiden.

Hans Jørgen Lassen

Det her lyder som en meget teoretisk diskussion. I praksis ved en kvinde jo nok, om hun er blevet tvunget til sex, eller hun ikke er.

Er problemet ikke snarere et helt andet sted end det her? Og med det mener jeg, at kvinder bør opdrages til at føle deres egen lyst, og til at sige ja, når de mener ja, og nej, når de mener nej. Og at manden bør opdrages til at respektere begge dele, velvidende at en kvinde også kan have seksuel lyst og give udtryk for den?

Min erfaring er desuden samme som Kåres - og det er min helt egen erfaring - manden skal altså tage initiativet til at der sker noget de fleste gange, måske omkring 80% af gangene; de 20% sidste gange har jeg oplevet kvinder som seksuelt aktive og hvilende i sig selv. Og som spurgte eller tog initiativet. Pointen er sådan set blot dette: manden skal blive bedre til at læse kvindens signaler.

Og nogle gange læser han dem godt nok, men kvinden siger alligevel 'nej', fordi hun tænker på, om hun er for grim, hvad han synes om hendes bryster eller krop, eller noget helt tredje. Og så går der måske en time eller to, og så lige pludselig sker der et skift i hende, som gør, at hun godt vil alligevel - er min erfaring altså. [Og jeg er altså meget forsigtig med at rende rundt og tage på damerne...].

Jeg er alvorligt bange for at med den store fokus der er på at få og have den perfekte krop hele tiden i dag, så er især unge piger - og måske også nu drenge som er unge? - under pres for at se godt ud og hele tiden have en perfekt krop. Og at dette gør, at måske især unge piger og unge kvinder ikke kan mærke deres egen krop - og hvad den egentlig har lyst til eller ej...

Det skal så også siges, at jeg også er enig i den kommentar, som hedder, at hvis pigen eller kvinden finder en mand lækker, så skal hun nok sørge for at finde ham - på den ene eller den anden måde. Forstået på den måde, at hvis hun møder ham på en date ude i byen og han tænder noget i hende, både intellektuelt mv. - så skal en kvinde nok finde ud af at kontakte manden igen...

Marianne Mandoe

@ Karsten

Det er ikke nok at man kan mærke kroppen. Hjernen skal være med, eller har de fleste kvinder ikke lyst. Uanset hvad kroppen siger.

Og det med at hjernen skal være med det har noget med kemi at gøre. Så kan manden være nok så nuttet, sød og forførende. Hvis han ikke aktiverer kvindens lyst i tankerne, så er slaget tabt på forhånd.

Ja der er også den detalje at tage i betragtning at man selvom kroppen er kåd faktisk ikke VIL have sex.

Det må være ethvert menneskes ret at sige nej og at det bliver respekteret uanset hvad.

Jørgen Larsen

Whatever, de fleste danske kvinder vil selv, det er derfor de går i byen, og deres sexlyst er nok på højde med mændenes.

det burde gøres lovpligtigt for voksne mænd at spørge først,og anerkende svaret som det falder,og så burde de udstyres med et sex-egitimationskort,der ikke kan gives til voldmænd og folk der har begået sexfobrydelser før.
Rimeligt krav i en så sårbar situation for kvinden.

Nu fik jeg det formuleret lidt kluntet, men det var faktisk det jeg forsøgte at sige også - men mit lille hint om at kvinden skulle føle sig tryg ved manden. Så hun kan mærke lysten til ham også i tankerne...

Toke Andersen

Der sker næppe noget at vi gentager de åbenlyse sandheder, selvom vi alle, eller 99-999999% af alle, allerede er enige herom.
Nej betyder nej.

Debatten, som jeg ser den, handler dog om en udvidelse af definitionen på voldtægt - til at inkludere det absurde begreb: Uagtsom voldtægt.

Illustreret ved denne forvrøvlede(eller sindssyge) sætning i artiklen:
»Du kan ikke blive dømt for voldtægt, medmindre der har været vold eller trusler om vold, og i langt de fleste tilfælde har der ikke været nogen af delene. Det gør det enormt svært for offeret at løfte bevisbyrden og kan føre til, at mange ofre slet ikke vælger at politianmelde voldtægten,« siger Annalise Rust, der er psykolog på Center for Seksuelle Overgreb.

Nu må jeg så protestere.
Påstanden at nej altid betyder nej, er bevisligt forkert.
Noget andet er: måske bør manden opføre sig, SOM OM nej altid betyder nej. Måske. Med mindre han er så erfaren, at han vitterlig er i stand til at læse kvindens kropssprog korrekt.

Inger Sundsvald

Ja, men der er mange sager, hvor manden siger at han "troede" (at det bare var munden der sagde nej), og hvor retten har fået den idé at manden var "i god tro".

Sider