Nyhed
Læsetid: 2 min.

PET lod jurister afgøre historisk relevans

Historikere har ikke haft noget at sige, når Politiets Efterretningstjeneste skulle vurdere, hvorvidt sagsakter burde gemmes af historiske hensyn. Den beslutning blev alene truffet af jurister, og det bekymrer forskere
Historikere har ikke haft noget at sige, når Politiets Efterretningstjeneste skulle vurdere, hvorvidt sagsakter burde gemmes af historiske hensyn. Den beslutning blev alene truffet af jurister, og det bekymrer forskere
Indland
1. maj 2012

Frem til det såkaldte »makuleringsstop« blev indført i april 1998, var det alene jurister, der besluttede, om akter i PET’s arkiv skulle bevares for eftertiden.

»Undladelse af makulering af sagsakter« af historiske hensyn skulle »i hvert enkelt tilfælde godkendes af en jurist«, lød instruksen således fra tjenestens daværende chef Birgitte Stampe i marts 1996. Det fremgår af en redegørelse fra PET til Justitsministeriet i sagen om makulering af bl.a. politikeres personsager.

Men som museumsinspektør og historiker med speciale i efterretningsvirksomhed Peer Henrik Hansen påpeger, er det en historiefaglig og ikke en juridisk vurdering, hvorvidt akter i PET’s arkiv er omfattet af bestemmelsen fra 1965 om at bevare materiale, »der skønnes at have eller at kunne få historisk værdi«.

»Man ville vel aldrig lade en historiker vurdere det juridiske grundlag for en sigtelse efter spionageparagraffen. Det viser efter min opfattelse, at det er andre hensyn – ikke hensynet til aftalen om bevarelse af historisk vigtigt materiale – der har været afgørende for PET i disse sager,« siger Peer Henrik Hansen.

Og selv akter, der faktisk blev vurderet til at have historisk værdi, har PET som afdækket i gårsdagens Information forbeholdt sig retten til alligevel at slette, såfremt sagerne var oprettet eller behandlet efter ikke længere gældende retningslinjer.

»Det er virkelig udtryk for manglende historisk forståelse,« siger Peer Henrik Hansen og påpeger, at »en historisk vigtig sag ikke mister sin historiske værdi, bare fordi reglerne bliver ændret.«

Mistanken er problemet

Også lektor i forfatningsret på Syddansk Universitet Pernille Boye Koch, der arbejder på et forskningsprojekt om europæiske efterretningstjenester, er skeptisk.

»Umiddelbart virker det problematisk, at det er PET og PET alene, der har haft definitionsretten i forhold til, om en sag skulle bevares af historiske årsager. Det er klart, at det er PET, der skal vurdere en sags efterretningsmæssige relevans, men man må sætte spørgsmålstegn ved, om vurdering af historisk relevans er PET’s spidskompetence,« siger hun.

Pernille Boye Koch understreger, at hun ikke har belæg for at udtale sig om, hvorvidt PET faktisk har prioriteret historiske hensyn, sådan som bestemmelsen fra 1965 foreskriver.

»Men problemet er, at man overhovedet kan mistænke PET for at have slettet sager af andre årsager,« siger hun med henvisning til, at der fra flere sider er blevet rejst mistanke om, at PET har slettet sager for at dække over ureglementerede registreringer af blandt andet politikere.

Den offentlige gabestok

Selv understreger PET i sin redegørelse til Justitsministeriet, at tjenestens indsamling og behandling af »meget personfølsomme oplysninger (...) alene sker med henblik på at understøtte PET’s arbejde og således ikke med henblik på andre formål, f.eks. dokumentation eller forskning«.

Og spørger man forhenværende justitsminister, professor emeritus i forfatningsret Ole Espersen (S), er han enig i, at hensynet til at beskytte privatpersoner mod at ende i en offentlig gabestok på grund af usikre efterretninger bør veje tungere end de historiske hensyn.

»Min principielle indstilling har altid været, at jo mere man kan makulere, desto bedre. Formålet med PET’s registreringer er ikke at bidrage til den historiske forskning, men at forhindre overtrædelsen af straffeloven,« siger Ole Espersen, der som minister både har været øverste chef for PET og registreret af tjenesten blandt andet på grund af et møde med en sovjetisk diplomat fra østlandes ambassader under Den Kolde Krig.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Der har længe i den offentlige debat været rejst spørgsmål til sammensætningen af PET's kompetencer og dermed evnen til at vurdere det materiale, man har indsamlet.

Og for en idehistorisk betragtning er især arkivvirksomheden interressandt. Dels fordi idehistorie i sig selv har været mål for efterretningstjenestens noget ivrige registreringspraksis på et grundlag, som man har kunnet stille væsentlige spørgsmål til lødigheden af, dels fordi eller som kensekvens heraf, at idehistorie som historievidenskab slet ikke optræder i debatten omkring inddragelsen af historiske kompetencer. Hvilket virker temmeligt håbløst, såfremt man ønsker de hemmelige dele af samfundet indraget i fortællingen om verden med andet end mål og vægt-størrelser. Det betyder at store dele af de analytiske kompetencer i historie-regis er blevet forbigået. Måske som konsekvens af PET's negative interesse for faget førhen. I hvert tilfælde, når man anskuer den politiske tæft, som PET har nydt altfor godt af. Af sære årsager opfattede man idehistorien som en del af rivalen fra 1970-erne og frem. Hvorvidt man stadig er på det vildspor komer måske aldrig frem i lyset.

Og her viser makuleringerne f.eks deres ødelæggende virkning på den fremtidige fortælling om de mørke kapitler af den proffessionelle paranoiditet fra PET's side. Måske. For materialet deler skæbne med de mistanker omkring makuleringerne, som offentligheden allerede har mulighed for at indlemme i diskursen.

Og så kommer det nok ikke som nogen åbenbaring, at politikere (her een fra S) ikke ønsker at de mørkemands-hensyn, som man førhen har været præget af, kommer til at smitte af på de 'moderne' politikere. Men offentligheden mangler stadig sine fornuftige forklaringer på, hvad der skete - ikke mindst af hensyn til forebyggelsen af tilsvarende fadæser. Der på det analytiske niveau kan ligge i andre retninger i nutiden end fortidens skjulte fordomme...

Med venlig hilsen

Gad vide hvad kriterierne så har været for de jurister,har det været át arkivere alt hvad der kunde falde tilbage på PET lodret...?

Og så kan man som en gestus overfor f.eks justitsministeren oplyse, at der nok ikke er meegen mytedannelse på idehistorie...

Så skal man nok over i antropologien. Her i Claude Levi-Strauss' formulering: Myten - er verden, der fortæller sig selv...

Med venlig hilsen

Hugo Barlach

Man kan så, på servicevilkår, instruere justitsministeren, hans spindoktorer og embedsmænd samt PET om, at man kan opfatte ovenstående indlæg som idehistorien, der fortæller sig selv - når nu hverken politikere eller PET vil dele viden med offentligheden...

Robert Ørsted-Jensen

Jurister selføli' - for det her handler ikke for dem om historie men om at beskytte deres egen røv. Det her bør kulegraves og hvis sagen er klar, bør hovederne rulle..

Niels Engelsted

Der er en grund til at det kaldes en hemmelig tjeneste. Noget tåler ikke dagens lys, og statsræson forlanger at det holdes hemmeligt.

Mon ikke vi også her har lært af de engelske forbilleder:

http://www.guardian.co.uk/uk/2012/apr/18/britain-destroyed-records-colon...

http://www.monbiot.com/2012/04/23/dark-hearts/

Ivan Gullev

Vanen tro opfinder vaneforbryderen PET en terrorsag umiddelbart før PET afsløres som stat i staten. Således også nu, hvor PET rundsender udokumenterede anklager mod unge mennesker, som kun overtræder våbenloven.

Robert Kroll

Jeg synes , at Ole Espersen har en superfornuftig holdning i denne sag.

Forskere er ikke "guruer", der har patent på sandhed og nytte - der har f eks været en del historier i aviserne , hvor forskere har vist sig at være videnskabeligt upålidelige for at gavne sig selv ?

Grådighed er ikke blot et spørgsmål om penge, men også om at rage prestige og berømmelse til sig på andres bekostning - i dette tilfældeved forskning på bekostning af folk, der måske endda slet ikke skulle have haft deres privatliv og politiske virke registreret ???