Analyse
Læsetid: 5 min.

Homo-ægteskaber truer stat og kirke med skilsmisse

Regeringen har nok lovet mere, end den kan holde, når den har stillet giftelystne bøsser og lesbiske kirkebryllupper i udsigt allerede til sommer. Det fremgik af Folketingets høring om ligestilling af homo- og heteroseksuelles ret til at ægte hinanden ved folkekirkens alter
Blandt tilhørerne ved Folketingets høring om ægteskaber for homoseksuelle var Dansk Folkepartis fhv. MF’ere: Søren Krarup og Jesper Langballe. De applauderede modstanden mod, at kirken vier bøsser og lesbiske.

Blandt tilhørerne ved Folketingets høring om ægteskaber for homoseksuelle var Dansk Folkepartis fhv. MF’ere: Søren Krarup og Jesper Langballe. De applauderede modstanden mod, at kirken vier bøsser og lesbiske.

Tine Sletting

Indland
15. maj 2012

Normalt lever folkekirken et fredsommeligt liv. Pæne bygninger med pæne embedsmænd, der højtideligholder de store livsbegivenheder for de fire femtedele af den danske befolkning, der er medlemmer af kirken.

Men fra tid til anden blusser en heftig kirkestrid op. I 1940’erne om kvinders ret til at udøve præstegerningen. Omkring år 2000 rasede striden om, hvor bogstaveligt en præst skal læse og forkynde evangeliet. Den var fremkaldt af daværende sognepræst ved Taarbæk Kirke, Thorkild Grosbøll, der offentligt luftede sin troende tvivl med ordene:

»Jeg tror ikke på Gud som forklaringen på det hele.«

Nu er der igen kirkestrid. I 2012 om homoseksuelles ret til at indgå et ægteskab i folkekirken.

At give de homoseksuelle en sådan ret var en del af det nuværende folketingsflertals valgløfter, og regeringen har fremsat lovforslag til indfrielse af løfterne. At dømme efter meningstilkendegivelser støttes lovforslaget af et flertal, ikke alene i befolkningen, men også af folkekirkens præster og biskopper.

Tornebestrøet vej

Alligevel er lovforslagets vej til virkeliggørelse tornebestrøet. Og måske mere smertefuld, end flertallet har gjort sig klart. Det blev tydeligt under den høring, som Folketingets socialudvalg i går holdt om de foreslåede lovændringer.

Problemerne sværmer omkring grundlovens paragraf 4. Den lyder således:

»Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.«

Og er det overhovedet i overensstemmelse med evangelisk-luthersk lære at lade to af samme køn indgå ægteskab ved kirkealteret?

Nej, erklærede den indkaldte fagteolog, professor ved Københavns Universitet, Jesper Høgenhaven:

»Efter luthersk forståelse er ægteskabet mellem mand og kvinde.«

Høgenhaven fik tilslutning af Helsingørs biskop Lise-Lotte Rebel, der gentog Luther-ord om den kirkelige formæling af mand og kvinde: »Den ordning har Guds ord for sig.« Rebel tilføjede:

»Folketinget pålægger folkekirken en forståelse af ægteskabet, som er i strid med en udbredt opfattelse i folkekirken.«

Det leder til modstandernes næste argument. Når der ikke er noget, der ligner konsensus i folkekirken om at gifte homoseksuelle, skal staten ikke blande sig.

Med biskop Lise-Lotte Rebels ord: »Folketinget må indse, at der ikke er enighed. Folketinget lover noget på vegne af folkekirken. Flertallet optræder som ærkebiskop, ja ligefrem som pave over folkekirken. Synet på ægteskabet er i en luthersk kirke et trosspørgsmål.«

Tidehvervsk bifald

Lise-Lotte Rebel fik højlydt bifald fra de fremmødte tidehvervske præster omkring Dansk Folkeparti. Fader Søren Krarup og MF-datter Marie Krarup, fader Jesper Langballe og MF-søn Christian Langballe. Især da Rebel smed kirkelig trumf på med ordene:

»Hvis ægteskabet ikke har noget med tro at gøre, hører det ikke hjemme i kirken. Og når det har noget med tro at gøre, så skal Folketinget ikke blande sig i det.«

Rebels bispekollega fra Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, erklærede det som sin overbevisning, at homoægteskaber er i overensstemmelse med folkekirkens trosgrundlag: »Et ritual for homoseksuelle vielser vil tydeliggøre det evangelium, som det er folkekirkens opgave at forkynde i sin tid og i sit sted. I 2012 tænker vi anderledes om parforhold og seksualitet, end man gjorde blandt nomader i Palæstina for 2000 år siden, eller man gjorde på Luthers tid.«

Biskop Fischer-Møller beklagede, at Grundlovens nu 163 år gamle løfteparagraf om et selvstyre for folkekirken stadig ikke er indført:

»Men som det er nu, er det Folketingets opgave at udfylde rammerne for folkekirkens virksomhed.«

Den teologiske uenighed mellem de to biskopper fik Lise-Lotte Rebel til at erklære:

»Det skal ikke afgøres i Folketinget, om det er Peter Fischer-Møller eller mig, der har ret. Folketinget skal ikke afgøre, hvilken teologisk forståelse af ægteskabet, der er den rigtige. Det skal Folketinget ikke stemme om.«

Af gårsdagens høring fremgik det tydeligt, at de homoseksuelle ikke kan holde kirkebryllup, selv om lovforslaget vedtages med dets ikrafttrædelsesdato 15. juni 2012.

Man kan nemlig ikke blive viet uden et ritual, som parterne skal svare bekræftende på. Og et sådant ritual for homoseksuelle findes ikke i dag. Her udspænder homoægteskabers modstandere deres næste snubletråd på kirkegulvet.

For hvor skal ritualet komme fra? Efter dansk tradition indstiller biskopperne folkekirkelige ritualer til kirkeministeren, der forelægger dem til majestætens underskrift.

Men, erklærede folketingsmedlem Christian Langballe (DF), lovforslaget og dets ikrafttrædelsesdato er »pres på biskopperne«.

Lise-Lotte Rebel tilsluttede sig:

»Når det allerede i loven er dikteret, at det skal være ’et ægteskab’, så er der også dikteret et indhold af ritualet.«

Lise-Lotte Rebel og hendes lolland-falsterske kollega Steen Skovsgaard har på forhånd sagt nej til at være med til at lave et ritual for homoseksuelt ægteskab.

Tre andre biskopper, nemlig Peter Fischer-Møller, hans københavnerkollega Peter Skov-Jakobsen og Aarhus-kollegaen Kjeld Holm har til gengæld klargjort deres vilje til at udarbejde et ritual.

Men hvad med resten af de ti biskopper? Peter Fischer-Møller noterede på høringen, at yderligere fem biskopper på et møde med kirkeministeren i november 2011 erklærede sig villige til at lave et ritual, hvis Folketinget gennemfører loven.

Hvor mange biskopper?

Men giver det et solidt flertal på otte biskopper bag et ritual? Lise-Lotte Rebel noterede med en vis fryd: »Tre af de otte har meldt ud i Kristeligt Dagblad, at de i ritualet vil sondre mellem ’ægteskab’ og ’parforhold’.«

Og Folketinget kan ikke presse biskopperne til at lave et ritual, fastslog professor i religionsret ved Institut for Samfund og Globalisering ved RUC, Lisbet Christoffersen.

Hun henviste til, at FN i en rapport om trosfrihed har formanet stater i lande med statslig dominans i kirkelivet til at holde sig fra at fastlægge »troens indhold og begreber.«

Om bispestøtten til et kirkeligt vielsesritual erklærede Roskilde-biskop Fischer-Møller: »Hvis der kun er tre forkølede biskopper, der indstiller et eller andet, er det ikke nok.«

Det fik Information til at spørge:

Hvor mange biskopper skal der stå bag anbefalingen af et ritual, før det er nok?

Peter Fischer-Møller svarede: »Det er et morsomt spørgsmål, som viser, vi har brug for afklaring.«

Lisbet Christoffersen svarede på samme spørgsmål:

»Jeg kan ikke komme tallet nærmere. Jeg har forstået, at otte biskopper har tilkendegivet over for kirkeministeren, at de er villige til at lave et ritual.«

Det fik Lise-Lotte Rebel til endnu en gang at minde om de forbehold, som tre ud af de otte biskopper har taget.

Høringen om ægteskaber for homoseksuelle fik en fyndig start, da tidligere kirkeminister Birthe Rønn Hornbech erklærede:

»Bortset fra dræbersnegle og nogle få andre arter består den levende verden af han og hun, og det er derfor, verden har mulighed for fortsat at bestå.«

Denne bemærkning fik høringens ordstyrer, formanden for Folketingets Socialudvalg, Özlem Cekic, til at henstille, at folketingsmedlemmerne – også af hensyn til de menige borgere, der var mødt frem – viste sig »fra deres pæne side, og ikke hakke på hinanden«.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Sören Tolsgaard

Jeg kan sagtens tjekke min kilde, når jeg forsker i Steiner eller Martinus. Litteraturen er tilgængelig for offentligheden, og naturligvis kan den gøres til genstand for videnskabelig forskning, også selvom deres udsagn skulle vise sig at være plat fra ende til anden.

Menneskelige udsagn om, hvad der er rigtigt og forkert, kan ligeledes gøres til genstand for forskning. Historien er en lang beretning om, hvor forskelligt mennesker har opfattet sådanne begreber. Etik og moral afhænger i høj grad af konteksten, som naturligvis bør beskrives nøje.

Astronomi er naturvidenskaben om himmellegemerne. Astrologi er at tyde de "tegn", som himmellegemerne evt. måtte meddele os. Visse former for astrologi er videnskabeligt bevist, fx Solens betydning for årstidernes skiften og Månens betydning for dyrerigets fertilitetsprocesser. Mindre kendt men dog påvist er, at de store planeter påvirker jordskælvszonerne, mens det er ved at være velkendt, at solplet-rytmen påvirker faktorer som klimaet. I Indien forsker man seriøst i astrologiske forhold, mens man her i Vesten - oprindelig pga. den katolske kirkes modstand - skyr denne videnskab som pesten. Den moderne videnskab har uden selv at være bevidst om det, overtaget den katolske aversion mod astrologien, hvilket skyldes fordomme snarere end indsigt.

Intelligent design er et af de principper, vi formentlig kommer til at høre mere om. Den klassisk neodarwinistiske opfattelse, at evolutionen udelukkende skyldes tilfældige mutationer forårsaget af stråling og kemikalier, synes langtfra tilstrækkelig til at forklare evolutionen. Man har afdækket en række forhold, hvor simple organismer ændrer sig langt hurtigere, end tilfældige mutationer opstår, og det har genkaldt Lamarck's forkætrede evolutionsteori, som antager, at den levende organisme kan tilpasse sig ændrede forhold, og at denne tilpasning kan nedarves.

Hvis det er tilfældet, findes der et "vitalt princip" i den enkelte organisme, hvormed den bidrager til sine efterkommeres evolution. Man kunne næsten kalde denne faktor for organismens karmiske kompas. I modsætning hertil anser neodarwinisterne det for helt tilfældigt, hvorvidt en organisme rammes af en mutation. Det fritager så dejligt for ansvar, ligesom Luther's lære om, at gode gerninger ikke nytter i forhold til Gud.

Jeg ser tydeligt en række religiøse forestillinger leve videre i neodarwinismen, som muligvis vil blive overtrumfet af mere fyldestgørende teorier, der bringer menneskets dybere sjælekræfter i forbindelse med evolutionen. Dette bringer de moderne ateister, som tror på darwinismen, dog kun meget nødigt ind i deres tankebaner. De har slet ingen tvivl om tilfældige mutationer som evolutionens primære drivkraft.

Og dem, der argumenterer for noget andet, bliver i hvert fald aldrig stuerene. Det er kun de rene og upletttede darwinister og ateister, der har adgang til det gode selskab. Amen.

Robert Ørsted-Jensen

hehe ja tvivl er hævet over all tvivl og tvivl er indeholder i sandhed et skråsikkert synspunkt

Robert Ørsted-Jensen

hehe ja tvivl er hævet over all tvivl og tvivl er indeholder i sandhed et skråsikkert synspunkt

Robert Ørsted-Jensen

Ja ja Søren - hyggeligt at sludre og jeg ønsker dig god vind - men jeg tror ikke vi kommer videre

Sören Tolsgaard

Yes, same same, - og godnat :)

Kaspar Olsen

Heinrich R Jørgensen

Ang. din kommentar fra den 22 maj kl. 1:35

Kender den mur.
Men et debatsite er som du også udemærket ved hverken Olympen eller Camelot, men det rene bedrag og sandheden er som bekendt altid første offer på bedragets alter.

Måske skulle du alligevel bruge den skrivetid du p.t. ikke bruger her på at skrive den bog - som jeg tidligere på en anden tråd foreslog dig at skrive !

Held og lykke.

Holger Madsen

Heinrich R. Jørgensen

Jeg hører til dem, der vil savne dine kommentarer her på Informations debattråde.!

Sider