Læsetid 2 min.

Terrorlov bliver brugt, men ikke til terrorudleveringer

EU gjorde det i kampen mod terror lettere at udlevere landes statsborgere. Men når danskere udleveres er det aldrig for terror. Enhedslisten og jurister slår alarm
EU gjorde det i kampen mod terror lettere at udlevere landes statsborgere. Men når danskere udleveres er det aldrig for terror. Enhedslisten og jurister slår alarm
14. juli 2012

Den blev vedtaget i kølvandet på terrorangrebene den 11. september 2001: Den europæiske arrestordre.

Et årti senere viser en ny opgørelse fra justitsminister Morten Bødskov (S) imidlertid, at mens Danmark siden 2006 (først da begyndt Justitsministeriet at føre statistikken) 163 gange har udleveret personer i medfør af arrestordren, så har det i ingen af tilfældene skyldtes netop terrorhandlinger.

Chefjurist i den liberale tænketank Cepos, Jacob Mchangama, mener derfor, at den europæiske arrestordre bruges til at udvide EU’s strafferetslige samarbejde og altså til alt andet end terrorbekæmpelse. Jacob Mchangama opfordrer regeringen til at arbejde for en revidering af arrestordren.

»Det viser bare, at arrestordren ikke har meget med terror at gøre. Og at man ovenpå terrorangrebene den 11. september 2001 lovgav bredt. Læren er, at politikerne skal holde hovedet koldt i kølvandet på terrorangreb. Bagefter sidder vi jo i saksen,« siger Jacob Mchangama.

Arrestordren betyder, at en udleveringsbegæring fra en dommer i Athen er lige så god som en fra dommeren i Aalborg. Embedsmændene i Justitsministeriet skal nemlig ikke tjekke, om der er hold i anklagen. Kun om efterlysningen fra det andet EU-land ligger inden for arrestordrens meget vide rammer for udlevering af EU-borgere.

Ordren kan dog kun udstedes, hvis forbrydelsen, som en person skal udleveres for at have begået, har en maksimal strafferamme på mindst 12 måneders fængsel.

Men i 32 kategorier af kriminelle handlinger – herunder terrorisme – skal personerne udleveres uanset om forbrydelsen er strafbar i begge lande eller ej.Ved udlevering uden denne dobbelt strafbarhed skal lovovertrædelsen kunne straffes med fængsel af en maksimal varighed på mindst tre år.Selv om 24 – af de 163 udleverede personer i perioden – har været danske statsborgere, så ved Morten Bødskov imidlertid ikke, i hvor mange tilfælde de pågældende er blevet udleveret, selv om deres handlinger netop ikke var strafbare efter danske forhold.

Enhedslistens retspolitiske ordfører, Pernille Skipper, mener, at justitsministerens opgørelse viser en »lemfældig omgang med retssikkerheden«. Pernille Skipper kræver nu, at Morten Bødskov gennemgår disse 24 sager og finder ud af, hvor ofte det har været tilfældet.

»Når Danmark ikke én eneste gang har udleveret personer for terrorhandlinger, så sætter det undskyldningen for at bryde princippet om dobbelt strafbarhed i et dårligt lys. I princippet kan disse 24 være blevet udleveret på grund af handlinger, som slet ikke er ulovlige i Danmark,« siger hun.

EL, SF og DF var imod

EU havde før den 11. september 2001 diskuteret en sådan fælles, vidtgående udleveringsaftale uden at kunne nå til enighed. Men i dagene efter terrorangrebene i New York og Washington blev indvendingerne fejet af bordet. Herhjemme stemte Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti i sin tid mod forslaget om den europæiske arrestordre.

Socialdemokraternes retspolitiske ordfører, Ole Hækkerup, mener dog ikke, at de manglende terrorudleveringer ændrer på rigtigheden af den europæiske arrestordre.

»Hvis man har begået en forbrydelse, så må man også stå til ansvar for den – også, hvis man har begået den i et andet EU-land,« siger den socialdemokratiske retsordfører.

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Prøv en gratis måned med uafhængig kvalitetsjournalistik

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Maya Nielsen
Maya Nielsen

JA DET KRÆVER VEL PRIMÆRT AT DER ER NOGLE DANSKERE DER HAR DELTAGET I TERROR I UDLANDET, Altså før nogen overhovedet kan udleveres..
Er det egentligt særligt udbredt at sådan deltage i terror.. ?

MÅSKE JEG ER UOPLYST, MEN HVOR MANGE TERRORANKLAGEDE HAR DER VÆRET FORESPØRGSLER PÅ AT UDLEVERE ?

Brugerbillede for Rasmus Paulsen
Rasmus Paulsen

Jeg ville ønske jeg var overrasket.

Det eneste jeg kan sige er en sen konklutsion på et essay jeg skrev i samfundsfag i 2004 da jeg læste historie: Hvad fanden sagde jeg?!

Brugerbillede for Alan Strandbygaard
Alan Strandbygaard

Jeg synes det ville være tiltrængt at få formuleret hvad terror egentlig omfatter.

Som det er nu kan alt og alle omfattes af terror. Også de tolvårige knægte der stikker ild til skolens skraldespande.

Brugerbillede for Jens Overgaard Bjerre
Jens Overgaard Bjerre

Jeg er en gammel venstreorienteret mand og kunstner. Men jeg tager hatten af for Cepos' Jacob Mchangama. Skål og han længe leve! Hvis det ikke var for ham, i den sorte gruppe af økonomer og andre økonomisk velstillede borgere i Cepos og Danmark, havde det set ud ad helvede til. Men han er altså pengene værd. Fordi han er ærlig. Som en ægte kunstner. Han er en sand demokrat. At resten af de røvhuller vi har som politikere og politiske kommentatorer i Politiken, og andre steder, hvor brormand ikke er med i regeringen eller ej, ikke KAN tale rent, fordi de har 700.000 i løn, viser bare at Han er sine gysser værd. Skål og bliv ved. Så bliver jeg også ved. For demokratiet skyld. For så enkelt er det jo. Så kan de kraftedme bure mig inde. De skider jeg på. En arbejder har osse ret. (Nå, der kom røde streger med i skolelærer-stavekontrollen. Men så må den jo være ok. Der er i øvrigt et billede undervejs på Lauritz.Com - ikke fordi det er noget at prale af, men de klarede indramningen for mig).
JOB

Brugerbillede for Peer Aagaard
Peer Aagaard

Den politiske hukommelse herhjemme er kort. Der rejste sig en storm af protester mod denne lov, da den blev vedtaget, og noget af det sidste fornuftige Birthe Rønn Hornbech sagde, før hun blev fuldkommen VKO-korrumperet, sagde hun om terrorloven: "Vi håber aldrig, at det bliver nødvendigt at få brug for den, men det er et meget vigtigt signal til de domstole, der måtte få brug for denne lovgivning, at det her er noget, vi ikke bare sådan gør uden at tænke os om, at vi nærmer os nogle kanter af de principper, et demokrati har kært."

Det er med andre ord ikke nyt, at der ytres store betænkeligheder ved denne lov. Det har jurister og andre kloge hoveder med øje for den enkeltes retssikkerhed gjort i årevis. Mchangama er bare endnu en røst i koret.

I dag er så 163 blevet udleveret fra Danmark på baggrund af terrorloven - men ingen af dem for terror, men i dag tier Birthe Rønn og alle de andre som undergravede vores retsstat i ren panik. Hun har ligesom alt for mange andre vænnet sig til den i enhver forstand grænseoverskridende overvågning og kontrol, som vi alle udsættes for.

Hvor trist.

Det siger sig selv, at ingen ønsker en situation, hvor man kan slippe for at begå en forbrydelse i ét EU-land ved at køre over en af nedlagte grænser, men selve det juridiske fundament for retsforfølgelse fra land til land er alt for skrøbeligt og bør under ingen omstændigheder baseres på 11. september-panik.

Terrorloven sætter vores demokrati, vores retssikkerhed og menneskerettighederne på standby.

Det er en ommer!

Brugerbillede for Jesper Frimann Ljungberg
Jesper Frimann Ljungberg

Det viser bare at politikerne i bund og grund er komplet lige glade med borgerne i landet.

// Jesper

Brugerbillede for Jon  W Leonon
Jon W Leonon

Der er ikke nogen 'Terror-lov' .
Hvad der er, er adskillige lovpakker der har ændret bestemmelser i Retsplejeloven, Straffeloven og en masse andre love .
Ordet 'Terror-lov' er manipulerende fordi det giver mennesker uden kendskab til jura det indtryk at der findes lovgivning der KUN gælder for 'terrorister' .

Lidt i stil med at man bildte folk ind at der er love der kun gælder for rockere, kniv-bærende 2.G'ere eller
Amdi Pedersen ..

Brugerbillede for Morten Dreyer
Morten Dreyer

Loven misbruges i høj grad.

Der er mere end 15.000 borgere som er udleveret til strafforfølgense i andre EU-lande - oftest på meget tyndt grundlag.

I juni måned havde Dansk Folkeparti en velbesøgt konference på Christiansborg om emnet.

Med vidner fik vi syn for sagn.
En engelsk statsborger, som nogle år tidligere var med i en mindre forretning i Athen blev udvist. Da forretningen ikke gik som forventet, skildes den græske ejer og englænderen i fuld forståelse. Nogle år senere døde grækeren og hans arvingere mente, at der nok var tale om bedrageri. Så en græsk dommer bad England om en udlevering af manden. Den engelske domstol kunne ikke gå ind i substansen, men skulle kun se på om den græske anmodning opfyldte visse krav. Så han blev udleveret. Han sad nu mere end et år i et nedslidt græsk fængsel inden sagen kom for retten for første gang. Han blev totalt frikendt, men havde siddet 14 måneder i fængsel med alverdens sygdomme tilfølge pga hygiejne problemer i fængslet samt dårlig kost.

Kan en EU-borger overfor en domstol et sted i EU sandsynliggøre en lovortrædelse, så skal hjemlandet udlevere.

Det bør laves om.

Brugerbillede for Niklas Monrad
Niklas Monrad

Det er vist kun i medierne at loven er kendt som terrorloven. Hvis man nu kaldte den "Loven om udlevering af statsborgere til retsforfølgelse i et andet EU land", så havde den nok været mindre polemisk. Eller ønsker man vitterligt ikke, at mennesker skal stå til ansvar for deres (u)gerninger, bare fordi det er lykkedes dem at smutte ud af landet hvor disse er begået?

Om grænsen for overtrædelsen så burde være sat så lavt, som den er, er et andet spørgsmål.

Brugerbillede for Morten Dreyer
Morten Dreyer

@ N Monrad

Har du tænkt på at det let kunne være at der er forskellige holdninger i hvad der måtte være strafbart i de enkelte lande ?

Brugerbillede for Ole Chemnitz Larsen
Ole Chemnitz Larsen

Lovgav bredt: Så ligger man bare som redt;

Svarende til, at de berørte borgere reelt ikke kan forsvares.

Brugerbillede for Søren Lom

Man er faktisk temmelig dårlig stillet når man sådan bliver eksileret ud at landet.

Stk. 3. Enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, er i særdeleshed berettiget til:
a) ufortøvet at modtage udførlig underretning på et sprog, som han forstår, om arten af og årsagen til den anklage, der er rejst mod ham;

e) ret til at få gratis bistand af en tolk hvis man har brug for det. Denne ret er dog betinget af at den tiltalte ikke har tilstrækkeligt kendskab til domstolens sprog. Det er ikke tilstrækkeligt at man har et andet modersmål, eller taler et andet sprog til daglig. Hvis man forstår og taler domstolens sprog, kan man ikke med konventionen i hånden gøre krav på en tolk, eller på at tale sit eget sprog.
http://menneskeret.dk/menneskerettigheder/europa,+oplysning+og+rettighed...ådet/emrk/18+artikler/6+ret+til+retfærdig+rettergang

Brugerbillede for Bill Atkins

24 danske statsborgere udleveret ...Og jeg skulle have været en uge til Jobbik's Budapest - jeg tror jeg holder sommerferie i Kerteminde.

@Monrad, i artiklen omtales loven som "Den europæiske arrestordre"

Brugerbillede for Bill Atkins

En ting er at man kommer for en dommer (iht pågældende lands terrorlove, i DK 72 timer), men i foreksempel Polen, Litauen og Rumænien kan de nogle ting inden man kommer for en dommer som CIA efterspurgte i forbindelse 9/11...

Brugerbillede for Morten Dreyer
Morten Dreyer

@ Bill

Jeg tror godt du kan tage på ferien alligevel -det gør ingen forskel.

Hvis en sensibel borger i Budapest skulle finde, at du med din udtalelse har fornærmet ungarernes valg af ledere, så kan han anmelde det til domstolene - og det er så op til en lokal dommer et sted i Ungarn om han opfatter din udtalelse som hån. Gør han det, kan han via Udenrigsministeriet bede om af få dig udleveret til varetægtsfængsel indtil en sag kan komme for en dommer. Det kan let tage et år eller to.
Og de danske myndigheder er forpligtet til at udlevere dig, hvis anmodningen indeholder nogle få basale krav.

Så tag bare på ferie alligevel. Du har jo reelt fornærmet Jobbik, så du må bare afvente at de opdager det - og reagerer.

Brugerbillede for Bill Atkins

Morten Dreyer, Jeg tænker nærmest på at jeg kunne blive trukket med i en klimademonstration a la Amagerbrogade el.l. ...men jeg kan se ud af dit indlæg at højreorienterede åbenbart er meget sensible - det tyder på en dårlig sag.

Brugerbillede for Vibeke Svenningsen
Vibeke Svenningsen

Når de slår alarm mht. udleveringer brugt mod lovens intention burde man ved samme lejlighed medtage det totalt overdrevne brug af telefonaflytninger, der har sneget sig ind i Dk på et meget spinkelt retsgrundlag.

Brugerbillede for Bill Atkins

@Morten Dreyer du skriver: Du har jo reelt fornærmet Jobbik, så du må bare afvente at de opdager det - og...

Er det noget du kan konkretisere, uddybe?

- eller er du blot en opblæst spradebasse?