Baggrund
Læsetid: 8 min.

’Min generations kamp starter med klimaet’

Mange unge vil gerne gøre noget for klimaet, men det er svært at vide, hvad der er det rigtige, fortæller ny undersøgelse. Det starter med fællesskabet, mener Helene Albinus Søgaard, der som over 200 andre unge er frivillig ’klimaambassadør’ og tager rundt til skoleklasser og holder oplæg om global opvarmning
Klimaambassadør Helene Albinus Søgaard  mener, at det er svært at ændre vaner og adfærdsmønstre, og at det skal komme fra politisk hånd i form af bl.a. økonomiske incitamenter: ’Men det forudsætter nok et oprør, der på en eller anden måde kommer fra befolkningen.’

Klimaambassadør Helene Albinus Søgaard mener, at det er svært at ændre vaner og adfærdsmønstre, og at det skal komme fra politisk hånd i form af bl.a. økonomiske incitamenter: ’Men det forudsætter nok et oprør, der på en eller anden måde kommer fra befolkningen.’

Ditte Valente

Indland
29. august 2012

Når Helene Albinus Søgaard tager togrejsen fra hovedstaden for at besøge sine forældre og sit barndomshjem i Ribe, sker der to ting: »Når jeg fra toget ser domkirketårnet, der har stået der i umindelige tider som en søjle af stabilitet, og når jeg ser Vadehavet med de grønne flader og den høje himmel, så falder jeg helt til ro,« fortæller hun. »Men nede på Skibbroen ved Ribe Å møder jeg en anden søjle. Stormflodssøjlen.«

Søjlen med den forgyldte top vidner med sine kobberringe om, hvor højt vandet har stået i Ribe, når havet før digernes tid er skyllet ind over land og by. Allerhøjst i år 1634 med godt seks meter over dagligt vande og over 10.000 druknede i Ribe og omegn.

»Når jeg kigger på Stormflodssøjlen, kommer jeg til at tænke over, hvordan det vil gå med det område, jeg er født og opvokset i, hvis havene kommer til at stige,« siger Helene Albinus Søgaard.

Hun er 25 år og statskundskabstuderende på Københavns Universitet og en af de unge, der har fået klimaproblematikken ind under huden. En af de 65 pct. af den danske ungdom, der ifølge en ny undersøgelse lavet af sociologerne Peter Gundelach, Bettina Hauge og Esther Nørregård-Nielsen er »meget eller noget bekymret over konsekvenserne ved klimaforandringerne«. Og samtidig del af den aktive undergruppe, som undersøgelsen betegner ’de klimabevidste’, og som udgør 19 pct. af de unge. Helene er faktisk ’klimaambassadør’, én blandt 220 unge der siden 2009 har været igennem et kursus hos den grønne tænketank Concito for at blive medlem af Klimaambassaden og blive rustet til at holde oplæg og lave projekter i folkeskolens ældste klasser.

Hjernerystelse som udslag

Den direkte anledning til engagementet var en hjernerystelse. Efter et uheld sidste efterår blev Helene Albinus Søgaard nødt til at udskyde sin planlagte bachelor-opgave.

»Jeg tænkte, at så måtte jeg lave noget frivilligt arbejde i stedet, noget grønt, og så meldte jeg mig hos Concito. Og når først man kommer ind i sagen og bliver konfronteret med de voldsomme konsekvenser af klimaforandringerne og de udfordringer, samfundet står over for i dag, så vokser videbegæret og engagementet. Man kan næsten ikke lade være at handle. Sådan har jeg det i hvert fald,« fortæller hun.

Den sociologiske undersøgelse Klimaets sociale tilstand, der som den første af sin art har spurgt godt 2.500 unge danskere om klimasagen, gør en lignende iagttagelse.

»De unge er ikke passive og forholder sig ikke udelukkende til nutiden. De bekymrer sig faktisk om det fremtidige klima, og de vil også gerne handle klimavenligt,« hedder det i undersøgelsen. Som så tilføjer:

»Men de er i tvivl om, hvad man skal gøre, og i hvilken grad det er den enkelte eller samfundet, der skal handle.«

Tvivlen handler – som Helene Albinus Søgaard ser det – om bl.a. den aktuelle udfordrings kompleksitet, hvor flere krisefænomener hænger sammen.

»Frygten for hvad der kommer til at ske, handler også om hele det økonomiske problem. Om f.eks. den arbejdsløshed vi ser i Sydeuropa, og hvad der sker, hvis euroen bryder sammen. Men den politiske debat er endt med kun at handle om, hvordan man kan fremme væksten. Spørgsmålet er imidlertid, hvad det er for en virkelighed, vi får skabt til vores børn, hvis vi bliver ved at fortsætte som hidtil med at øge forbruget? Dagens overflodssamfund har ikke gjort os lykkeligere,« siger hun.

»Politikernes evne og vilje til at se denne situation i øjnene er til at græde over, det synes jeg virkelig. Det politiske system er overhovedet ikke gearet til så stor en udfordring. Man tænker endimensionelt og kun fire år frem. Man står med et globalt problem, men tænker nationalt. Der er en assymmetri mellem alt det, vi ved fra f.eks. Det Internationale Klimapanels rapporter og fra grønne økonomer, og så realpolitikken. Det hænger ikke sammen,« mener Helene Albinus Søgaard.

Af undersøgelsen fra Gundelach, Hauge og Nørregård-Nielsen fremgår det, at 62 pct. af de unge har ’stor’ eller ’meget stor’ tillid til Folketinget, men værdien falder til under halvdelen – 46 pct. – når spørgsmålet er om tillid til, at Folketinget arbejder for at bekæmpe klimaforandringer.

De hverdagsbekvemme

»Fordi problemet er så ekstremt komplekst, kan det være nemmest bare at lukke øjnene for det,« bemærker Helene Albinus Søgaard.

»Det er også en holdning, jeg kan møde i min omgangskreds: ’Nu forbruger jeg, og så må vi se, hvad der sker sidenhen. Jeg er jo nok død, når klimaforandringerne viser sig’, siger nogle.«

Det bekræftes af den sociologiske undersøgelse. Den taler om gruppen af ’hverdagsbekvemme’, som man på basis af spørgeundersøgelsen opgør som langt den største: 75 pct. af de interviewede unge.

»Der er tale om en type, som måske nok kender til klimaproblematikken, og som også kan finde på at gøre en indsats for at handle klimavenligt i dagligdagen, men som ikke gør en særlig indsats for at handle klimavenligt,« hedder det.

»For mange personer i denne gruppe opleves emnet uoverskueligt og diffust, hvilket gør det svært at tage stilling til. Den manglende stillingtagen resulterer som oftest i en magtesløshed, hvor man hellere end at ændre på sine vaner holder sig til sine faste rutiner i hverdagen.«

Ud over gruppen af ’de klimabevidste’ og så denne store gruppe af ’hverdagsbekvemme’, som egentlig gerne ville gøre noget, hvis ikke det var så besværligt, er der ifølge undersøgelsen en lille restgruppe på seks pct. kaldet ’de ligeglade’. De ved meget lidt om klimaproblemet, er ikke interesseret i at søge viden, er ofte direkte skeptiske og er i almindelighed mest optaget af økonomiske værdier. Denne gruppe – altså blot seks pct. – må »forventes at være rigtig svær at påvirke,« mener sociologerne.

Opvæksten

Hvad afgør, hvordan man som ung forholder sig til klimaudfordringen, til den såkaldte systemkrise, til behovet for ’den store omstilling’? Opvæksten, mener Helene Albinus Søgaard.

»Min mor har altid holdt fast i, at vi skal passe på Jorden. Samtidig har det for mig været enormt betydningsfuldt, at vi har diskuteret meget i min familie. Der har altid været plads til, at man havde sine holdninger og forholdt sig kritisk til, hvad der blev sagt,« siger hun.

»Samtidig har naturen været tæt på. Når jeg har cyklet til og fra skole, har jeg været i den og forholdt mig til den.«

For Helene Albinus Søgaard har det ligget i baghovedet, »at vi som mennesker er forpligtede på at finde ud af, hvor vi skal hen, eksistentielt, kulturelt osv.«

»Hver tid har sine kampe og sit at slås med – jeg har været interesseret i at finde ud af, hvad der er min generations kamp. Og jeg tror, vi er nødt til at se på, om den levestandard, vi har i dag, virkelig er holdbar i forhold til biosfæren, bæredygtigheden og ligheden mellem mennesker.«

Motivationen voksede efter et ophold som MS-frivillig i Tanzania i 2008, hvor Helene oplevede et overskud, en generøsitet og en glæde blandt de fattige mennesker, som hun ikke mødte hjemme i Danmark.

»Efter hjemkomsten skulle jeg med Oslo-båden på ferie i Norge. Over bildækket med masser af plads til bilerne var restauranter og cafeer med alt for lidt plads. Der oplevede jeg folk kæmpe indædt med hinanden om at kapre et bord – manglen på overskud var meget langt fra smilene og gæstfriheden i Afrika. Det fik mig til at tænke over, om det er den materielle levestandard, der gør tilværelsen rig. Og over den ulighed, der består i, at vores høje levestandard er hovedårsag til de klimaændringer, som rammer hårdest i Den Tredje Verden, hvor midlerne til at beskytte sig mod dem er færrest.«

Det er svært

I den sociologiske undersøgelse betones det, at mange unge finder det svært at afgøre, hvordan man gør det rigtige i klimasammenhæng.

»Det, der kan se ud som en klimamæssig passivitet eller et manglende engagement, kan ikke nødvendigvis forklares med manglende motivation, men snarere med en oplevelse af, at det er svært at ændre sit handlingsmønster af mange praktiske grunde (...) De (unge, red.) beretter, hvordan de føler, at individuelle handlinger alligevel ikke har nogen betydning, og hvor svært det føles som enkeltindivid at tage klimaproblemerne seriøst, når store nationer ikke ser ud til at gøre det,« skriver sociologerne.

Helene Albinus Søgaard genkender dilemmaet. I det daglige gør hun, hvad hun kan, ved så vidt muligt at handle økologisk og købe det meste af sit tøj som genbrug.

»Vi sad nytårsaften og diskuterede højlydt om flyvning, og jeg blev lidt ophidset over, at det skulle være en ret, man har. Så var der én, der spurgte, hvem i selskabet der fløj allermest, og det viste sig at være mig. Der gik det op for mig, at det ikke holder, så nu flyver jeg højst én gang om året.«

»Men det er svært at ændre vaner og adfærdsmønstre. Man kan spørge, om de skal dikteres politisk? Jeg tror, det må komme fra politisk hånd i form af bl.a. økonomiske incitamenter. Men det forudsætter nok et oprør, der på en eller anden måde kommer fra befolkningen.«

I den sociologiske undersøgelse erklærer 84 pct. af de unge sig enige i, at den enkelte borger gennem den daglige adfærd har et ansvar for at modvirke klimaforandringerne. Samtidig siger 78 pct., at virksomhederne har et ansvar, og 63 pct., at Folketinget har et ansvar.

Fællesskab afgørende

I Klimaets sociale tilstand er den overordnede konklusion, at »klimaforandringerne og deres konsekvenser ikke står så stærkt i de unges bevidsthed«.

»Alle har ganske vist hørt om klimaforandringer, og mange har også en holdning til, hvilke handlinger, der er gavnlige i forhold til klimaet. Men det er meget få, som er virkelig optaget af dette emne,« hedder det.

Helene kommer til at bruge ordet Sisyfos-arbejde om sin klimaaktivitet. Fordi det kan være op ad bakke, når folk f.eks. ikke vil anerkende realiteter og faglighed i diskussioner, men er fast forankrede i stærke meninger baseret på ren tro. I takt med at summen af kriser spidser til, forventer hun øget polarisering i samfundene. På den ene side dem, der vil slås for forandring, på den anden side dem, der vender ryggen til i angst og fornægtelse.

Selv stråler hun af engagement, Sisyfos-byrder til trods.

»Der er en glæde ved at opleve de små fremskridt, og det at være del af kampen er virkelig spændende. I Klimaambassaden mærker man, at energien og engagementet også eksisterer hos andre unge. Vi har de samme tanker og spekulationer, men forskellig baggrund, og derfor kan der virkelig skabes noget, når vi bringes sammen og diskuterer ideer og løsninger og formulerer projekter. Det er svært at skabe visioner, men jeg synes, det bevæger sig, og at der er ved at vokse noget frem. Fællesskabet om dét er det allervigtigste for mig.«

jsn@infomration.dk

 

Peter Gundelach, Bettina Hauge og Ester Nørregård-Nielsen: ’Klimaets sociale tilstand’. Aarhus Universitetsforlag, juli 2012. Støttet af Rockwool Fonden

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Ole Johannes Winther Kristensen

RESPONS: Min generations kamp starter med klimaet

Vi lever i et industrialiseret land, med demokratiske værdier og en civiliseret holdning. Når Helene Albinus Søgaard er optimistisk for det spirende fællesskab ved Klimaambassaden og vores generations klima kamp, vil jeg tillade mig en smule kritisk pessimisme.

Helenes egen forståelse af hendes arbejde som en "Sisofys-myte", rammer lige i hjertet af problemet omkring kampen for klimaet. Hvordan kan vi overhovedet foretage os noget som skaber en reel positiv indvirkning på miljøet, når vi med vores hverdagshandlinger ødelægger det? Det korte og kyniske svar er: Det kan ingen i det her samfund, vi er fanget af forbruger mentaliteten. Det lange svar er: Samfundet skal ændres radikalt. Det kan ikke ændres igennem klassiske demokratiske politiske instanser eller andre teknologiske/alternative løsninger. Vi må handle ud fra den erkendelse - at vores samfundsform ødelægger jorden. Det civiliserede og industrialiserede samfund skader den jord vi bor på og det skal omvæltes før vi overhovedet bør tale om bæredygtighed.

Selvfølgelig er det svært at ændre sin egen hverdag, nogle gange kræver det at andre hjælper èn. I klimasammenhængen er det bare ikke det personlige/individuelle valg som betyder noget som helst. En fælles indsats kunne måske løse et enkelt klimaproblem, men som Helene selv formulerer sin tvivl, så er det netop flere krisefænomener der spænder ben for at netop et af problemerne kan løses.

Uafhængigt af de andre problemer kan klimaproblemet altså ikke løses. Derfor kræves der en samlet indsats, og den indsats vil staten ikke være i stand til at udføre, ej heller den enkelte borger eller forbruger på egen hånd. Denne her gang er det folk selv. Ikke med stemmesedlen i hånden, ikke med dankortet i hånden, ikke med gearstangen i hånden; kun med hjertet (i hånden) kan vi give vores kamp mening.

Når unge mennesker naivt stiller sig selv spørgsmålet: Hvordan kan vi redde jorden? Så er det faktisk ikke det egentlige spørgsmål. Det virkelige spørgsmål er: "Hvordan kan vi redde jorden og samtidigt beholde vores I-Phones og se Paradis Hotel?" For mig er svaret lige til, og for at vinde klima-kampen har jeg to mål.

Det første er; at den industrielle civilisation må afbrydes og demonteres, for derved at fjerne muligheden for de magtfulde til at udnytte de marginaliserede og ødelægge planeten.

Det andet mål er at forsvare og genopbygge retfærdige, bæredygtige og selvstyrende menneskelige samfund, og som en del af det, hjælpe med en genoprettelse af jorden vi bor på.

De strategiske mål kan vi så formulere i fællesskab.

Tak herfra.

Ole Johannes Winther Kristensen

Ja lige meget hvodan man vender sine kroner så er 2 gulerødder og et æble for lidt, spis nogle æg til

og jo de fleste vil gerne beholde nogle af vore tekniske hjælpemidler. Men ikke nødvendigtvis alle vel.

men det skal jo ikke afholde os fra at prøve at gøre en forskel man kunne jo også hjælpe fol med lidt oplysning og klistre et miljøsvin mærke på de mest forbrugende benzinslugere, og på nogle at de mest co2 forbrugende kødvarer og produkter I butikkerne ;-) husk at klippe karklude af dine gamle t-shirts.

OG SÅ KUNNE MAN OMLÆGGE FEDTAFGIFTEN TIL MEGET HØJE AFGIFTER PÅ SALG AF FORURENENDE KEMIKALIER TIL PRIVATE FORBRUGERE PÅ CHLOR OG PESTICIDER ...

randi christiansen

Mange bække små gir en stor å - liden tue vælter stort læs - djævelen er i detaljen - med andre ord : forandring vokser ud fra en begyndelse. I en anden tråd fik jeg dette link for borgerdeltagelse :http://involvering.nu/ydelser/innovation/taenketank.htm

Ole Johannes Winther Kristensen

Det er vel lidt omsonst at være åh så miljørigtig og passe rigtig godt på inden for sin egen forbrugers-sfære, når Total et Fransk Energiselskab har lov til at bore efter skifergas i den danske undergrund (Nordjylland). Eller hvad?
De mener at skal bruge 1000 og atter 1000 tons gift pr. boring. Sådan ca. 1 liter gift til 1000 liter vand.

Lige meget hvordan vi oplyser og informerer Total om deres ansvar for miljøet, så er pengene og den viden de kan putte i lommen mere værd end det reneste grundvand, og de bedste og mest kritiske miljøaktivisters råd.

Jeg gav min computer væk hvis det kunne stoppe det her multinationale selskab. Nogle der byder ind?

Jeg har slet ikke noget imod at sige, at her hjælper små skridt ikke en skid. Aktion tak.

Mvh. Ole Johannes Winther Kristensen

Sider