Nyhed
Læsetid: 2 min.

Morten Bødskov fastholder lov om tålt ophold

Selv om Højesteret i en principiel sag om tålt ophold gav en iransk mand medhold mod myndighederne, afviser ministeren at ændre reglerne. Eksperterne tager fejl, mener han
Justitsminister Morten Bødskov mener ikke, at de tre juridiske eksperter, der i gårsdagens Information vurderede, at højesteretsdommen også rokkede ved selve reglerne om tålt ophold, har ret.

Justitsminister Morten Bødskov mener ikke, at de tre juridiske eksperter, der i gårsdagens Information vurderede, at højesteretsdommen også rokkede ved selve reglerne om tålt ophold, har ret.

Torkil Adsersen

Indland
8. september 2012

Den politiske interesse på Christiansborg var i går formiddags samlet andre steder end i mødelokale 80 på anden sal. I hvert fald var kun tre medlemmer af Retsudvalget udover udvalgsformand Tine Bramsen (S) mødt frem for at høre justitsminister Morten Bødskov (S) redegøre for, hvad Justitsministeriet agter at gøre for de 38 udlændinge på tålt ophold, efter at Højesteret i en konkret sag den 1. juni ophævede en pålagt opholds- og meldepligt på Center Sandholm.

Svaret fra Morten Bødskov var, at Justitsministeriet i torsdags – samme dag som Information kunne skrive, at ministeriet i 97 dage havde siddet højesteretsdommen overhørig – udarbejdede en instruks til Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen om, at alle sagerne om udlændinge på tålt ophold skal gennemgås.

For at efterleve højesteretsdommen skal Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet hvert halve år løbende i hver enkelt sag vurdere, om den pålagte opholds- og meldepligt er proportional, dvs. ikke er krænkende i forhold til udlændingens konventionsbeskyttede ret til fri bevægelighed.

Til gengæld gentog Morten Bødskov igen og igen, at han ikke mener, reglerne om tålt ophold skal ændres.

»Regeringens holdning er, at udlændinge på tålt ophold grundlæggende er uønskede her i landet, og de skal derfor udrejse af Danmark og udsendes af landet, så snart som det måtte blive muligt,« som ministeren sagde.

Regeringens kursændring

Morten Bødskov var ikke meget meddelsom under samrådet. På spørgsmål fra Martin Henriksen (DF), om ministeren havde forventninger om, at den kommende gennemgang af sagerne ville føre til lempelser, svarede han: »Det er ikke mig, der gennemgår sagerne. Det afgøres af Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet.«

Og da Johanne Schmidt-Nielsen (EL) ville høre fra ministeren, hvad der havde ændret sig siden 2008, hvor de tre nuværende regeringspartier stemte imod den såkaldte tuneserlov, der skærpede reglerne om tålt ophold, gentog ministeren blot: »Som jeg har sagt ved tidligere samråd, så har regeringen ingen planer om at ændre ved reglerne om udlændinge på tålt ophold.«

På spørgsmålet om ministerens kommentar til, at tre juridiske eksperter i gårsdagens Information vurderede, at højesteretsdommen også rokkede ved selve reglerne om tålt ophold, og at Justitsministeriet derfor burde tage initiativ til en lovændring, svarede Morten Bødskov:

»Jeg er ikke enig med dem, der udtaler sig, og Justitsministeriet er ikke enig i den vurdering, der ligger til grund for de udtalelser.«

Morten Bødskov afviste således, at højesteretsdommen skulle have nogen særlig principiel betydning.

»Lad mig understrege, at Højesteret med dommen ikke har tilsidesat den lovgivning, som blev vedtaget af Folketinget vedrørende opholds- og meldepligt,« sagde han. »Der er tale om en meget konkret begrundet dom på grundlag af forholdene i den pågældende udlændings sag.«

Sophie Hæstorp Andersen, der er medlem af Udlændingeudvalget, var også mødt frem til samrådet, men blandede sig ikke i debatten mellem Morten Bødskov, Johanne Schmidt-Nielsen og Martin Henriksen. Regeringspartierne SF og Radikale Venstres medlemmer af udvalget dukkede ikke op til samrådet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jette Abildgaard

Helt praecist hvem styrer vort land? Morten Boedskov lyder som en haandlanger der har faaet besked paa hvad han maa sige og, hvad han ikke maa sige!? Hvad er det dog der foregaar i vort land??

Ministerens svar, udvalgsmedlemmernes beskedne fremmøde og deres spørgsmål viser blot, at sagen ikke på nogen måde er politisk kontroversiel eller betændt - havde det været tilfældet, så havde alle udvalgsmedlemmer nok mødt op , og debatten noget mere spændende.

Det kan man så enten glæde sig over eller beklage.

Ministeren har givet politisk dækning i befolkningen - og vi er et demokrati.

Morten Bødskovs udtalelse er lidet overraskende og kan groft sagt koges ned til, at "regeringen", hvilket i denne sammehæng givetvis først og fremmest vil sige Socialdemokraterne, ikke har planer om at ændre så meget som et komma i Udlændingeloven bortset fra lige præcis de ting, der blev aftalt under forhandlingerne i Tårnet.

Det overordnede princip er, at der skal være "ro" om Udlændingeloven. Hvilket givetvis skal forstås sådan, at den skal debatteres så lidt som muligt, fordi enhver form for debat om det emne anses for at være noget, der koster Socialdemokraterne stemmer.

Og i forhold til dette overordnede strategiske hensyn til stemmemaksimering anses det så for at være fuldstændig ligegyldigt, om indholdet i Udlændingeloven er fornuftigt eller ej, og om diverse regler evt. kunne skrues sammen på en mere hensigtsmæssig måde, der ville være til alles fordel.

»Jeg er ikke enig med dem, der udtaler sig, og Justitsministeriet er ikke enig i den vurdering, der ligger til grund for de udtalelser.«

Af hensyn til dem, der ikke er så vant til at tolke den slags, skal jeg hermed tilbyde en "oversættelse" af, hvad Morten Bødskovs udtalelse EGENTLIG betyder:

"Det er ikke politisk opportunt for mig at give de juridiske eksperter, der har udtalt sig, ret, og mine embedsmænd er gået med til at lave et stykke politisk bestillingsarbejde, som de har gjort det så mange gange før, når der var behov for at krænke nogle borgeres rettigheder for at imødekomme ministerens politiske ønsker."

Bjarne Bisgaard Jensen

Bødskov er den perfekte politiske komissær som gør hvad han får besked på og iøvrigt ikke med miner eller andre kropslige udfald fortæller noget andet. Se blot hvordan han holder sine papirer ind til kroppen på fotoet, nærmest helt manisk

Anbefaler professor Henning Kochs ti siders forord til den italienske filosof Giorgio Agamben bog “Undtagelsestilstand”, oversat til dansk i 2009, hvor han gennemgår den såkaldte Tuneserlov. Til sidst i forordet siger Koch:

“Den ekstraordinære sammenhæng mellem faktum og jus hvor abnormaliteten (undtagelsestilstanden) uden varsel og synlighed bliver norm, og denne abnorm (undtagelsesretten) gøres til virkelighed, er det karakteristiske ved en permanent undtagelsestilstand. Begge disse tankemæssige bevægelser må opfyldes for at der kan være tale om forekomsten af denne særlige senmoderne afart af anomisk (lovløs) “ret”. Processen kunne også kaldes den “kafkaske formel”. (p. 18)

Michael Kongstad Nielsen

Men er det ikke den lov, Socialdemokraterne og SF var imod, da den blev lavet?

Og også i et demokrati er der grænser for, hvad samfundet kan gøre ved mennesker. Grænserne hedder menneskerettigheder, og dem kan et demokratisk flertal ikke overskride.

Heinrich R. Jørgensen

Anne Albinus:
"Anbefaler professor Henning Kochs ti siders forord til den italienske filosof Giorgio Agamben"

Giorgio Agamben lader til at være et yderst interessant bekendtskab. Mange tak for henvisningen til hans forfatterskab.

Henrik L Nielsen

Endnu et eksempel på at S-SF lidt for ofte benyttede sig af at det var gratis at stemme imod da de var i mindretal.
Jeg gad nu godt om Bødskov havde svaret mere konkret på, hvad der havde ændret sig siden de stemte imod. Det der ikke-svar er totalt ubrugeligt.

Hallo!§

Lad en juridisk ekspert lægge navn til og modbevise følgende:Dette er (i dette tilfælde) ophør af magtens tredeling!

P.S. Ingen præcedens!

Morten Bødskov har efter min mening fuldstændig ret, når han påpeger, at højesteretsdommen ikke rokker ved selve lovgivningen. Den vedrører kun den konkrete sag, hvorfor dommen højst kan medføre en ændring i praksis.

Det er så den ene side af sagen.

Den anden side, er den rent politiske. Når det handler om udlændingeloven, har Socialdemokratiet ingen intentioner om at flytte et komma, med mindre presset fra regeringspartnerne og det såkaldt tidligere støtteparti, Enhedslisten, bliver for stort.

Socialdemokraterne ved nemlig godt, at selv den mindste opblødning af udlændingeloven er ensbetydende med, at der flyttes stemmer fra rød blok til blå blok - og især fra Socialdemokratiet til Dansk Folkeparti.

Derfor er det for socialdemokraterne blot en ubekvem sandhed, der skal fejes ind under gulvtæppet, at de i deres tid som oppositionsleder, stemte imode "tuneser-loven".

Det handler simpelt hen om at bevare regeringsmagten, og den sætter man ikke på spil for 37 udlændinge, der opholder sig i landet på tålt ophold.

Det skal i øvrigt blive interessant at se Zenia Stampe forsvare regeringens holdning i denne sag :-)

@Jan Hansen

Når Højesteret helt klart siger, at der ikke må være "automatik" i anvendelsen af meldepligt, så mener jeg da, at det i høj grad rokker ved en lov, som netop siger, at der skal være en sådan "automatik". Eller at meldepligt "skal være det klare udgangspunkt", som det vel hedder.

Lovens intention er jo, at meldepligten skal "motivere" de pågældende til at udrejse "frivilligt" ved at "gøre tålt ophold utåleligt", som Inger Støjberg udtrykte det. Og hele den intention må man da sige, at Højesteret med sin dom har kendt klart ulovlig.

Jeg er til gengæld stort set enig i din politiske vurdering af sagen. Så længe Socialdemokraterne vurderer, at "tuneserloven" og andre af VKO´s stramninger af Udlændingeloven er populære blandt deres vælgere, vil de ikke påtage sig ansvaret for at rulle dem tilbage, uanset om de selv stemte imod dem i sin tid.

Og lige netop hvad angår "tuneserloven", så er det givetvis en svær sag at vinde folkelig sympati for, da den alene drejer sig om livsvilkårene for 37 udlændinge, der egentlig er udvist af Danmark, men som bare ikke kan udsendes, og hvoraf de fleste desuden er dømte kriminelle, som har afsonet deres straf.

Og derfor skal man nok heller ikke forvente, at hverken regeringspartnerne eller støttepartiet for alvor vil lægge pres på Socialdemokraterne i netop den sag. For selv de prioriterer nok trods alt bevarelse af regeringsmagten højere end livsvilkårene for 37 udlændinge på tålt ophold.

Så derfor ender det givetvis med en gennemgang af sagerne og en "ændring af den administrative praksis" og ikke en egentlig lovændring. Hvis man således fastholder loven men på en "helt konkret og individuel basis" fritager en stor del af de berørte for meldepligten, vil VKO ikke kunne angribe dette på nær samme måde, som hvis man ændrer selve loven.

"Det skal i øvrigt blive interessant at se Zenia Stampe forsvare regeringens holdning i denne sag :-)"

I virkeligheden kan Radikale og SF da være udmærket tilfredse med udfaldet af det her, da Højesteretsdommen vil føre til en ændring af praksis, som går i retning af deres ønsker, og som det ikke ville have være muligt for dem at komme igennem med af politisk vej. Og det er vel også en del af årsagen til, at Radikales og SF´s ordførere ikke var mødt op til samrådet.