Nyhed
Læsetid: 4 min.

Tålt ophold: Efter 97 dage har ministerium ikke rettet ind efter Højesteret

Ifølge en principiel dom fra Højesteret skal myndighederne gennemgå alle sager om tålt ophold, eftersom flere af afgørelserne i lyset af dommen kan være ulovlige, vurderer eksperter. De undrer sig derfor over, at Justitsministeriet endnu ikke har sikret, at dommen bliver udmøntet i praksis
Ifølge en principiel dom fra Højesteret skal myndighederne gennemgå alle sager om tålt ophold, eftersom flere af afgørelserne i lyset af dommen kan være ulovlige, vurderer eksperter. De undrer sig derfor over, at Justitsministeriet endnu ikke har sikret, at dommen bliver udmøntet i praksis
Indland
6. september 2012

Af de 37 udlændinge, der er på såkaldt tålt ophold, kan flere være pålagt ulovlige krav om overnatnings- og meldepligt i asylcentret Sandholm. Det vurderer eksperter, efter Højesteret den 1. juni i år i en principiel sag om tålt ophold enstemmigt afgjorde, at de danske myndigheder havde brudt iraneren Elias Karkavandis konventionsbeskyttede ret til bevægelsesfrihed ved at pålægge ham at overnatte i Sandholm og melde sig tre gange om ugen hos centrets politivagt.

Ikke desto mindre har Justitsministeriet efter 97 dage stadig ikke rettet ind efter Højesterets afgørelse, og flere af de 37 udlændinge på tålt ophold kan derfor fortsat være pålagt indgreb, som kan være ulovlige i lyset af den principielle dom. Justitsministeriet oplyser således til Information, at ministeriet fortsat er ved at tage stilling til dommen, og at de enkelte sager derfor endnu ikke er taget under behandling.

»Det må på baggrund af dommen antages, at en række udlændinge er pålagt en opholdspligt, der er retsstridig,« siger professor i forfatningsret på Københavns Universitet Jens Elo Rytter.

»Når man får sådan en meddelelse fra Højesteret, mener jeg, man straks skal gå i gang med at se de sager igennem, man har. Hvis man efter tre måneder ikke har gjort noget, er det alt for sent, mener jeg. Det er kritisabelt.«

Også professor dr.jur. på Aarhus Universitet Jens Vedsted-Hansen er skeptisk over for den lange reaktionstid. Han vurderer at, det i nogle sager kan vise sig at være »risikabelt at opretholde de tidligere afgørelser om opholdspligt på trods af højesteretsdommen«, eftersom det »ikke mindst for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kan blive en slags skærpende omstændighed, at myndighederne har opretholdt pålæggene så lang tid efter højesteretsdommen.«

Klassisk retsstatsprincip

Udlændinge kommer på tålt ophold, hvis de på den ene side er uønskede i Danmark, oftest fordi de har begået kriminalitet, men på den anden side ikke kan tvangsudvises, typisk fordi de risikerer at blive udsat for overgreb eller forfølgelse i deres hjemland.

Udlændingeloven foreskriver, at udlændinge på tålt ophold som den klare hovedregel pålægges overnatnings- og meldepligt i Sandholm, sådan at myndighederne kender deres opholdssted, hvis en udsendelse på et tidspunkt skulle vise sig at blive mulig. Denne hovedregel har Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen så vidt vides fulgt uden i de enkelte sager at gå nærmere ind i konkrete vurderinger af behovet for at begrænse bevægelsesfriheden for de pågældende udlændinge.

Men i sagen om Elias Karkavandi, der har afsonet halvandet års fængsel for at have været såkaldt hashvagt på Christiania, fastslog Højesteret ifølge Jens Elo Rytter, at et »sådant intensivt indgreb i bevægelsesfriheden« kræver »konkrete grunde knyttet til udlændingens personlige forhold og adfærd«.

Sådan udlægger professor i forfatningsret på Københavns Universitet Henning Koch også afgørelsen.

»Højesteret siger helt principielt at for at pålægge indgreb i Karkavandis bevægelsesfrihed, skal der være konkrete holdepunkter for at antage, at han vil begå ny kriminalitet og/eller en konkret risiko for, at han vil skjule sig for politiet,« siger han og understreger, at Højesteret dermed har stadfæstet »et klassisk retsstatsprincip«:

»Før myndigheder kan pålægge sådanne indgreb, skal der foreligge objektive data, der sandsynliggør, at udlændingen vil begå ny kriminalitet eller skjule sig for politiet.«

Henning Koch undrer sig derfor også over, at Justitsministeriet ikke er i gang med at gå samtlige sager om udlændinge på tålt ophold efter i sømmene:

»Hvis ikke myndighederne kan begrunde konkret i hver enkelt sag, hvorfor indgreb i bevægelsesfriheden er nødvendigt, så vil det være ulovligt at opretholde dem.«

Politiet ændrer praksis

Jesper Lindholm, der er adjunkt i folkeret og menneskerettigheder på Aalborg Universitet, understreger, at påbuddet om opholds- og meldepligt i flere sager formentlig vil kunne opretholdes, også i lyset af afgørelsen fra Højesteret.

Afgørelse siger således netop, at påbuddet senere vil kunne indføres over for Karkavandi, hvis de konkrete omstændigheder i hans sag ændrer sig.

»Men man skal ordentligt og redeligt vurdere de konkrete omstændigheder i hver enkelt sag. Det har Højesteret meget klart slået fast, og af hensyn til individets retssikkerhed og gennemskueligheden i retsstillingen mener jeg, Justitsministeriet hurtigst muligt skulle have udmøntet højesteretsdommen,« siger Jesper Lindholm.

Som konsekvens af Karkavandi-dommen ophørte politiet i Sandholm allerede i midten af juni med at politianmelde eventuelle overtrædelser af påbud om meldepligt.

Justitsministeriet oplyser, at politiet ellers kunne risikere at sanktionere overtrædelser af pålæg, som i lyset af dommen fra Højesteret ikke kunne opretholdes.

Praksisændringen har ikke haft indflydelse på udlændingenes fremmøde i Sandholm, oplyser Nanna Flindt Grønning fra Nationalt Udlændingecenter under Rigspolitiet til Information.

Forklaringen er enkel: Politiet i Sandholm har ikke oplyst udlændingene, at de ikke længere foretager anmeldelser til Nordsjællands Politi for overtrædelser af påbuddene.

Beslutningen er truffet »i tæt samarbejde med Justitsministeriet«, oplyser Nanna Flindt Grønning og tilføjer, at selv om der ikke sanktioneres for øjeblikket, så registrerer politiet stadig overtrædelser til eventuelt senere brug.

»Men det er en uhensigtsmæssig og uklar retsstilling at opretholde en retsstridig praksis, som man så bare ikke sanktionerer,« siger Jesper Lindholm.

»De pågældende udlændinge holdes jo i den tro, at de stadig er forpligtede til at leve op til opholds- og meldepligten, selvom den enkelte efter Højesterets dom måske ikke ville være det.«

Blandt de 37 udlændinge på tålt ophold er der ifølge Informations oplysninger personer med relativ korte straffe, der i en årrække har været pålagt indgreb i deres bevægelsesfrihed i lighed med den tidligere hashvagt Elias Karkavandi.

Justitsminister Morten Bødskov (S) skriver i en mail til Information:

»Der foretages grundige undersøgelser af konsekvenserne af Højesterets dom, og når de er tilendebragt, vil resultatet af det arbejde blive offentliggjort.«

I morgen holder Folketingets Udlændingeudvalg samråd om tålt ophold.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Årh ja giv jer endelig god tid det handler jo ikke om jeres eget liv så hvad fanden, men hvad er egentligt årsagen til at I bevilgede jer selv en stor lønforhøjelse , det er da ikke noget man kan se på arbejshastigheden eller resultaterne på. Nogen måde , ret og pligt husk lige det min dreng ! Ret og pligt uden svigt ?

Jens Overgaard Bjerre

Det er da en lille fremgang, at dengsen fra gymnasiet, nu justitsminister Morten Bødskov, overhovedet svarer. Almindeligvis har han som et princip, slet ingen kommentarer.

En ung 18 årige psykisk syg dansker, kan takket været regeringen se frem til en endeløs ørkenvandring i 22-27 år før vedkommende kan få sikkerhed for en førtidspension, men en serie kriminel forbryder som er til fare for samfundet, og er hjemsend efter alle gældende regler, sådan en stakkel skal hjælpes med det samme.

Olav Bo Hessellund

Endnu en sag, der dokumenterer, at vi herhjemme mangler en forvaltningsdomstol.

Heinrich R. Jørgensen

"Justitsministeriet oplyser således til Information, at ministeriet fortsat er ved at tage stilling til dommen, og at de enkelte sager derfor endnu ikke er taget under behandling"

Det er en ulykke og en permanent fare, at Justitsministeriet består i sin nuværende form, hvor al juridisk autoritet er samlet i en magtfuldkommen etat. Juristeriet burde decentraliseres, bl.a. således at hvert enkelt ministerie får egne jurister til at varetaget eget område, og at de alt for tætte bånd til dommerudpegninger (til lands og højesteret), til politi, til politidirektører, til det hemmelige politi og til anklagemyndighed mindskes markant.

Heinrich R. Jørgensen

Vedr. det ovenfor citerede, blev en kommentar glemt.

Nemlig det ganske indlysende, at Justitsministeriet ikke står over Højesteret.

Mascha !
Hvad mener du egentlig ???
Du anbefaler 2 modsat rettede indlaeg , du svarer kritisk paa selve indlaegget ??
Synes du at vi skal acceptere at kriminelle kan vandre rundt i danmark selv om de i virkeligheden er doemt til udvisning ??
Saa skulle vi jo ogsaa nedlaegge vores faengsler og lade de danskere der sidder i faengsel vandre frit rundt ???
eller hvad ???????
Hvad tri=or du der sker med en dansker der er i iran og begaar nopget kriminelt for ikke at tale om hvis hanm bliver taget med en bibel i baggagen ???

Who cares, hvad der sker med en dansker i Iran? Det er da sagen fuldkommen uvedkommende. Det bliver da heldigvis heller ikke lagt mig til last at Danmark ikke kan finde ud af at overholde de menneskerettigheder, som Danmark selv har underskrevet, når jeg opholder mig i udlandet.

LEIF Mofensen hvad tror du egentligt jeg mener, jeg mener at alle er mennesker ,og at unge og børn fortjener nye chancer og at hvad de har gjort I deres hjemland , et land I krig, dårligt kan fortolkes som almindelig kriminalitet, og at man er nødt til at forstå den sammenhæng de er indgået I , at myrde nogen, der har myrdet ens far, er rent faktisk en forpligtigelse og ikke et mord I almindelig dansk forstand, hvor man bare kunne lade være, når man taler om Afghanistan, der har en søn samme pligt til blodhævn som Vikingerne rent faktisk også havde og endda meget langt ud I familiebåndene...
MAN ER IKKE SERIEKRIMINEL FORDI MAN HAR VÆRET NØDT TIL AT FORSØGE AT MYRDE SIN FARS MORDER I afghanistan. Desuden så har han jo ikke flere mandlige familiemedlemmer, og ingen I Danmark og derfor er der ikke af den årsag grund til at forfølgeham som en seriekriminel I Danmark.

Noget helt andet er hvad en her-tilkommen begår af forbrydelser, her er det vigtigt at få malet vore væsentligste love op for de nytilkomne, og at de, der gør det er nogen der ved noget om hvordan normer og love I deres oprindelig hjemland lyder.

Det der med at man bare ud af det blå skal kunne kende et lands love forfra og bagfra er en illusion og et bedragerisk krav fra dag et. Det skal vi naturligtvis forstå og tage ind I vore vurderinger af flygtninge som bliver indblandet I lovbrud her, især I de første par år. MEN JO JEG MENER DET ER OKAY TIL TIDER AT SENDE FOLK UD AF LANDET IGEN, NÅR DE ER KÆDEFORBRYDERE ELLER MYRDER HER I Danmark ..

hjalp det på din forståelse af mine anbefalinger ?

At jeg er hamrende træt af Islam skal ikke komme enkelt individder til skade,de er født ind I en altomfattende og bombastisk religion, og man kan jo så håbe at nogle bliver klogere med tiden, selv om en eller anden beduin har indført dødsstraf for at forlade Islam og tænke selv, sikke en fælde man så er havnet I som muslim født ind I religionene ikke sandt ?

Og besides Iran er et religiøst diktatur som mange muslimer lever under også uden at ønske sig den slags lorteregering... Et rigtigt møgstyre som hænger bøsser I kranerne og også myrder/forsvinder mange flere mennesker end deres officielle henrettelses statistikker fortæller !

Martin B. Vestergaard

@Leif Mogensen.
Nu er det sådan at de udlændinge der er på tålt ophold har afsonet eventuelle straffe, så de skal ikke sammenlignes med danskere der sidder i fængsel, men med danskere der har siddet i fængsel.

Vil du mene at vi skal indføre et system der sikrer kontrol med alle tidligere straffede? skal de til at mælde sig hos politiet tre gange om ugen og overnatte i specielle centre? Det kunne jo være de ville begå ny kriminalitet.

Hvordan Iran behandler kristne og udlændinge der begår kriminalitet, skal på ingen måde bruges som argument for at vi skal gøre noget lignende. Jeg vælger at tro, og arbejde for, at vores samfund er et bedre sted at leve end det iranske.

M.Vestergaard
Det passer ikke helt - danskere der har siddet i faengsel bliver ikke udvist af danmark !!
Der er en grund til at folk bliver udvist isaer hvis de har begaaet kriminelle handlinger .
Det du siger er at hvis man er fra et saakaldt "farligt" land ja saa kan man bare begaa noget kriminelt og pga ens hjemland ja saa faar man lov at blive i Danmark ????
Vi skal vaere menneskelige i vores behandling af alle men ikke DUMME og tro at ingen vil udnytte vores system .
Mascha skriver lige ud at hvis man er muslim har man lov at slaa ihjel og hun bruger det endda i en form for undskyldning at hvis man kommer til danmark skal vi have ondt af dem og forstaa at de er uden skyld hvis de kommer til at begaa noget kriminelt.
Jeg beklager men alle der kommer fra et muslimsk land eller et krigszone muslimsk land ved udmaerket godt at man ikke skal bryde reglerne og de forventer heller ikke oellebroedsbarmhjertighed med undtagelse naar det nu er det saa fantastisk liberale land lille Danmark .
Hvorfor skal de saerbehandles hvis de bryder vores love ??
De er i fuldstaendig vant til at bryder man loven saa bliver man straffett i en meget hoejere grad hvor de kommer fra .
De ved det men spiller paa vores aah saa tolerante system der undskylder alle med deres forfaerdelige barndom selv om den kriminelle russer har haft en lige saa forfaerdelig barndom .
Han bliver bare smidt ud hvor iraneren eller anden ikke bliver smidt ud men undskyldes med diverse psykologiske forklaringer om stress og andet.

Under den borgerlige regering, styret af DF, har de fremmede altid fået særbehandling, især dem med
muslinsk baggrund. Så meget mere sørgeligt er det at den ny regerings justitsminister Morten Bødsgaard fortsætter forhalingsprocessen imod disse menneskers retskrav.

Det burde da være en selvfølge, at man i en retsstat ikke kan idømme folk en tidsubegrænset tillægsstraf i form af alvorlige indskrænkninger i deres bevægelsesfrihed oven i den normale straf, som de allerede har afsonet, med mindre der er alvorlige grunde til at anse dem for at udgøre en fare.

Og nu har vi altså Højesterets ord for, at den gamle regering anført af den altid så kække ”Tålt-Ophold-Skal-Gøres-Utåleligt” Inger Støjberg gik over stregen i deres forsøg på at score nogle billige point hos vælgerne såvel som støttepartiet.

Det positive herved er, at retsstaten dermed stadig virker. Det negative er, at sagen viser, at et flertal af danskerne stemmer på politikere, som ikke respekterer retsstaten eller tager den alvorligt, når en eller anden enkeltsag ”kalder på handlekraft” af hensyn til pøbelvældet og de altid så vigtige meningsmålinger.

Og for dem, der måtte have glemt det, var det i dette tilfælde den såkaldte ”tunesersag”, hvor to tunesiske statsborgere angiveligt skulle have planlagt at overfalde Kurt Østergård på omtrent samme måde, som en somalisk statsborger et par år senere faktisk gjorde det.

Det bragte nemlig fråden frem på mundvigene af pøblen, at den af de to mistænkte – men aldrig dømte – personer, som ikke ville rejse frivilligt, ikke kunne udsendes til Tunesien, fordi han der risikerede tortur eller dødsstraf.

Og for at vise ”handlekraft” vedtog den gamle regering så en lov, hvis eneste reelle formål var at idømme han den straf ved hjælp af en særlov, som man pga. bevisets stilling ikke kunne eller ville idømme ham ved domstolene.

Og som så bare også kom til at omhandle en hashvagt fra Christiania og alle mulige andre, der intet som helst havde med det angiveligt planlagte overfald på Kurt Østergård at gøre.

At folk tager blodhævn tror jeg nu ikke kommer fra Islam, men fra en kultur I området som også strækker sig helt over Iran til og med Tyrkiet , vores egne vikinge-forfædre kom I øvrigt fra et område I Kashmir/ Iran/nord-Indien,

Ja ikke fordi jeg går op det det genetiske ,mere synes jeg det er sjovt vi fortsat har ord tilfælles med Iranerne og Afghanerne ,så som Måhdèr=moder/mother og naufl =navle. Iran betyder egentligt. Ariernes land arien/iran nogle steder I områderne deromkring hedder selv hest det samme den dag I dag .

Først med kristendommen fik vi afskaffet blodhævnstraditionerne/forpligtigelserne

Martin B. Vestergaard

"Det passer ikke helt - danskere der har siddet i faengsel bliver ikke udvist af danmark !!" Nej nettop, men derfor bør udlændinge der ikke kan udsendes, og har udstået sin straf ikke automatisk behandles som en trussel. Hvis de efter en konkret og saglig vurdering er en trussel mod samfundet så er det en helt anden sag, og det burde i øvrigt gælde uanset om det var en dansk statsborger eller en udlænding.

Men i sådanne situationer burde folk blive idømt en tidsubestemt behandlingsdom, og ikke bopælspligt i Sandholmlejren.