Baggrund
Læsetid: 6 min.

Tålt ophold: Fanget på et firemands-værelse

Husain Yagubi opfylder alle krav til en dansk opholdstilladelse – hvis bare han ikke tilbage i Afghanistan havde skudt efter sin fars morder. I stedet er han endt på tålt ophold i et firemandsværelse på asylcenter Sandholm, og selv om myndighederne som følge af en principiel dom fra Højesteret skal revurdere hans sag, har de ingenting gjort
Husain Yagubi er på tålt ophold med pålæg om at sove hver nat i et lille firemandsværelse på asylcenter Sandholm og melde sig hver formiddag kl. 10 til kontrol hos politivagten.

Husain Yagubi er på tålt ophold med pålæg om at sove hver nat i et lille firemandsværelse på asylcenter Sandholm og melde sig hver formiddag kl. 10 til kontrol hos politivagten.

Tine Sletting

Indland
6. september 2012

På et firemandsværelse i asylcentret Sandholm i Nordsjælland bor den unge afghaner Husain Yagubi. Hver nat skal han sove på værelset sammen med de tre andre beboere, og hver formiddag kl. 10 skal han melde sig hos politivagten i centret.

Husain Yagubi er ligesom 37 andre udlændinge i Danmark på tålt ophold, som det hedder. Men muligvis er pålægget fra myndighederne om overnatnings- og meldepligt i Sandholm retsstridigt.

Den 1. juni i år traf Højesteret nemlig i en principiel sag om tålt ophold afgørelse om, at de danske myndigheder havde overtrådt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ved at pålægge iraneren Elias Karkavandi overnatnings- og meldepligt i Sandholm. Og som det fremgår af dagens Information, er juridiske eksperter enige om, at myndighederne nu er forpligtede til at gennem alle sager om udlændinge på tålt ophold. For i lyset af højesteretsdommen kan flere af dem være pålagt retsstridige indgreb i deres bevægelsesfrihed.

Men Husain Yagubi har ikke hørt fra hverken Rigspolitiet, Udlændingestyrelsen eller Justitsministeriet. For selv om dommen fra Højesteret er over tre måneder gammel, har de danske myndigheder endnu ikke ændret praksis.

’Akut og farligt’

Om formiddagen den 1. oktober 2009 kørte to politiassistenter rutinemæssig patruljetur i grænselandet mellem Danmark og Tyskland. På Industrivej i Padborg stødte politibilen på »to unge mørklødede mand, der gik i nordlig retning«, som det senere blev formuleret i politirapporten.

Efter at den ene af de to unge, afghaneren Husain Yagubi, var blevet overført til asylcentret Sandholm i Nordsjælland, kom han med en usædvanlig indrømmelse. Lige inden han flygtede fra Afghanistan, havde han med et lånt AK 47-gevær forgæves forsøgt at dræbe sin fars morder, en lokal kommandant ved navn Aref, fortalte han Rigspolitiet under en afhøring.

»Ansøger gemte sig ca. 300 m fra kommandantens hus (…) da kommandanten kom hjem og steg ud af sin bil, skød ansøger mod ham«, fortalte den unge afghaner allerede første gang, han skulle afgive forklaring til politiet i Sandholm. Det viser Informations aktindsigt i hans sag.

Selv fortalte Husain Yagubi, at han var 16 år gammel. Men Rigspolitiet fik foretaget en medicinsk undersøgelse af ham og vurderede på den baggrund, at han snarere var 19.

I juli 2011 behandlede Flygtningenævnet Husain Yagubis sag. To af de tre nævnsmedlemmer mente, at den unge afghaners forklaring forekom troværdig, og at han ville være i fare, hvis han blev sendt tilbage til Afghanistan, eftersom han havde et »akut og farligt modsætningsforhold til en lokal leder«, som nævnet skrev i sin afgørelse.

Derfor opfyldte den unge afghaner ifølge Flygtningenævnet »isoleret set« betingelserne for at få opholdstilladelse i Danmark. Men på grund af hans drabsforsøg på kommandanten stillede sagen sig anderledes. Hvis en udlænding har begået en forbrydelse i sit hjemland gælder nemlig særlige regler. Derfor gennemgik nævnet nøje de forklaringer, som Husain Yagubi var kommet med om drabsforsøget under afhøringer af dansk politi.

Barsk baggrund

Baggrunden var barsk: I 2003 blev Husain Yagubis far anklaget for at være med i en sammensværgelse af mænd, der havde dræbt broren til kommandant Aref. Faren flygtede op i bjergene, så da Arefs soldater kom til familiens hus, tog de Husain Yagubis storebror med i stedet.

Få dage senere blev alle landsbyens beborere beordret til at overvære henrettelsen af storebroren og tre andre unge mænd. De blev iført hvidt tøj, fik sorte klæder om hovedet, blev bundet til en pæl og skudt. Derefter blev Husain Yagubi sammen med sin mor og sine mindre søskende fordrevet fra landsbyen og familiens jord, og da faren godt fem år senere vendte tilbage og forsøgte at få erstatning, blev også han dræbt.

Da farens lig blev bragt til familiens hus, var Husain Yagubi klar over, at han som den ældste mand i familien kunne blive den næste i rækken:

»Tre dage efter tog ansøger den beslutning, at enten skulle han hævne sin far eller selv blive slået ihjel. Han opsøgte en mand, som var en del af samme parti som faderen. Manden sagde, at hvis ansøger kunne hævne faderen, skulle han gøre det. Han sagde, at ansøger ville blive hentet, fordi han nu var overhovedet i familien og kunne gøre krav på jorden«, forklarede Husain Yagubi politiet i februar 2010.

Farens ven lånte et Kalashnikovgevær til Husain Yagubi og viste ham, hvordan det skulle bruges. Den unge afghaner tog hen til kommandantens hus og skjulte sig, indtil kommandantens bil kom kørende i mørket. Herefter skød han på lang afstand og smed geværet fra sig. Senere under flugten via Pakistan og Tyrkiet hørte han, at Aref ikke var blevet ramt, men at han mistænkte Husain Yagubi for attentatet.

Flygtningenævnet lagde under sin behandling af sagen vægt på »den særlige baggrund for ansøgerens handlinger, herunder at ansøgerens nærmeste familie i årevis har været udsat for overgreb fra Aref«. Blandt andet mente nævnet, at Husain Yagubi måtte have befundet sig »i en meget presset og stresset situation efter drabet på hans fader«, og at han frygtede, »at Aref ville slå ham ihjel, hvis han ikke dræbte Aref.« Desuden noterede nævnet, at den unge afghaner »under nævnsmødet gjorde et umodent indtryk«, og at skuddene blev »afgivet i mørke og på 300 meters afstand på et tidspunkt, hvor ansøger alene så en bil, som han formodede, at Aref befandt sig i«.

Men ikke desto mindre afgjorde Flygtningenævnet, at Husain Yagubi ikke kunne få asyl. Nævnet henviste til en sjælden anvendt bestemmelse i udlændingeloven. Den foreskri-ver, at udlændinge kan udelukkes fra opholdstilladelse, hvis »der er alvorlig grund til at antage, at udlændingen uden for landet har be-gået en lovovertrædelse, som kunne medføre udvisning«, hvis den var begået i Danmark.

Intet ’reelt familieliv’

Flygtningenævnets afgørelse betyder, at Husain Yagubi aldrig kan få asyl i Danmark. Men han kan heller ikke sendes tilbage til Afghanistan. Det er grunden til, at han i dag er på tålt ophold. At han hver nat skal overnatte på et lille værelse sammen med tre andre mænd og hver dag skal melde sig hos politivagten i centret.

Sådan har det været siden sidste sommer, og ifølge papirerne i Husain Yagubis sag, tærer livet i Sandholm på den unge mands psyke. Eksempelvis skrev Rigspolitiet i en rapport om »Afhøring vedr. personlige forhold« i september 2011: »Han var ked af det og græd. Han blev henvist til at opsøge sygeplejersken og tale med hende. Hvilket han ville gøre.«

På grund af meldepligten hver formiddag har Husain Yagubi måttet afbryde en udannelse på VUC. For som Justitsministeriet skrev til ham, da han bad om at få ændret sin meldepligt, så han kunne følge undervisningen, mener ministeriet ikke, at det er »uforholdsmæssigt bebyrdende for Dem at møde dagligt hos politiet«, og »for så vidt angår Deres det af Dem anført om, at De ikke kan møde som pålagt, idet De går i skole, kan det ikke føre til en ændret vurdering (sic.).«

Da Husain Yagubi søgte om at få lov at overnatte en weekend hos sin danske kæreste, fik han også afslag. »Vi har i afgørelsen lagt vægt på, at det ikke er oplyst og dokumenteret, at du og din kæreste på noget tidspunkt har etableret et reelt familieliv«, skrev sagsbehandleren i Udlændingeservice, tilsyneladende uden at gøre sig tanker om, hvordan det skulle være muligt at opbygge et reelt familieliv, når Husain Yagubi skal sove hver nat i centret.

»Jeg synes, det er svært. Jeg tror, det er ligesom at være i fængsel,« siger han selv. Han fortryder i dag, at han skød efter sin fars morder. Og han fortryder, at han fortalte om episoden til det danske politi.

»Nu kan jeg bare sidde her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave,« siger han og fortæller, at det eneste afbræk fra den monotone hverdag i Sandholm er, når han er par eftermiddage om ugen er i praktik. Det foregår i Den Sorte Gryde i Glostrup Butikscenter.

»Så skærer jeg kød og hjælper til,« siger han. »Og så tager jeg tilbage til Sandholm.«

Behov for revurdering

Professor, dr. jur. Jens Vedsted Hansen fra Aarhus Universitet har set nærmere på Flygtningenævnets afgørelse i Husain Yagubis sag. Ifølge hans oplysninger bliver den særlige regel, som sagen er afgjort efter, kun anvendt i få asylsager, og normalt på en »væsentligt mere nuanceret måde end i denne sag«.

Han finder, at der er »særdeles gode grunde til at genvurdere restriktionerne« for Husain Yagubi i lyset af Højesteretsdommen fra juni i år.

»I sammenligning med Karkavandi-sagen må man vel sige, at der har været mindre vægtige grunde til at pålægge denne afghanske asylsøger den slags restriktioner, da han hverken er dømt for noget kriminelt i Danmark eller anset for farlig,« vurderer Jens Vedsted-Hansen.

/

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Skamfuld behandling af et ungt menneske fra et land vi har besat for efter politisk udsagn at beskytte.

Det er fandme synd giv ham dog en mulighed for et almindeligt liv , han er har jo aldrig haft en fair chance I sit hjemland... ! Han er født I krig til krig .hvordan kunne han have gjort andre valg, I hans land hafr han pligt til at hævne sine familiemedlemmers død om de er blevet dræbt uretfærdigt eller bare blevet dræbt, det er slet ikke et reelt valg han havde , altså om ikke at dræbe... Derfor gjorde han det måske så klodset altså ubevidst og valgt at flygte, hvis han var blevet skulle han jo have været blevet ved at dræbe til han fik ram på den rigtige, sådan er blodhævn sædvanerne, som lægges som et enormt pres på familiens øverste mænd, og da han er både den sidste og eneste forsørger har han jo gjort det eneste fornuftige, at flygte så der I det mindste var en levende mand tilbage til at forsørge familien nu kun bestående af kvinde og ikke voksne børn. KALD DET UMODENT... Hans ansvar er dog større en selv voksne mænd er det I Danmark, for de kan altid få hjælp til forsørgelsen hos staten eller bare lade være at betale, så er der andre, der gør det , I Afghanistan skal han både være dræber forsørger og alt der vedrører familien da kvinder ikke respekteres som nogret som helst uden for hjemmet ..

hold da kæft en sær måde at vurdere en sag på ! Er det reelt fordi han er talebaner , at han ikke er givet opholdstilladelse og dermed en af dem man kæmper imod dernede ?

Læs lige denne case, hvis I mangler noget konkret at tage stilling ud fra ! Det er groteskt !

Jette Abildgaard

Hvorfor er jeg - igen - langt fra overrasket??

Jeg har vist efterhaanden brugt alle brugbare ord om situationer som den Husain Yagubi er i........og, har kun foelgende kommentar tilbage:

Vort land er sygt - meget sygt - og, boer under behandling!!

Bare rolig, der sker dem intet, vi kan sende dem alle sammen hjem! Det giver skattelettelser til jer alle, specielt hvis i har gulstenshuse! Se selv her, vi har fået et brev! Helt fra Afghanistan! Og se, der er et kry... en underskrift på. Fra nogen! SÅ sker der ikke befolkningen noget, det kan vi GARANTERE! Vi udsteder en garanti, ligesom med efterlønnen! Og skattestoppet!

Ach Dänemark, deine Politiker... (Frit efter Wolf Biermann)

" Havde fandme osse taget min fars jagtgevær og plaffet efter forbryderen hvis det var mig."

Ja, det er der nok mange, som ville være forståeligt fristet til!

Her i landet ryger man bare i fængsel for at gøre det.
(hvilket måske også kan siges at være sygt?)

Nej det er ikke sygt ,men hele livdvilkåret er jo vold elendighed,mord og krig, drengen har aldrig prøvet andet, man kunne endda argumentere for at han opførdsel er helt normal og sædvanlig I Afghanistan , hvem ansætter de mennesker inde I ministeriet vælger de selv deres kommende kolleger ?

Hvor mange % tror I der har myrdet I Afghanistan af den mandlige voksne befolkning ? Jeg gætter på ca. 20 % så skal alle så bures inde når de kommer herop, der har jo rent faktisk været krig I snart 30år ?

og hvad med steningerne som der ofte er 30-40 mennesker om... Er de skyldige hvis taleban står med et maskingevær I baggrunden og har lovet alle et nakkeskud hvis de melder ud af seancen !

Jeg ville nu være ret mild mod både Marie Spliid og Husain Yagubi i den sammenhæng, men det kan jo diskuteres.

Hans Jørgen Lassen

Jeg kender en mand, hvis kone blev voldtaget.

Han slog forbryderen ihjel.

Og kom derfor naturligvis i fængsel i nogle år.

Stakkels kone og stakkels mand.

Jo men I en krig ? Jeg er skam også for voreş retssystem og mod selvjustits, men han har dog intet ulovligt gjort I Danmark, og myndighederne I Afghanistan er jo nærmest så korrupte at vi ikke kan tage deres oplysninger for pålydende selv Ham konge-præsidenten Kharzai siger et når han holder møde med koalitionsstyrekrne og noget andet når han er sammen med sine Klansmænd

hvordan kan vi dømme ham for noget han har gjort I Afghanistan ?

Og hvis vi havde vedtaget at vi ikke tager imod nogen der samarbejder med Taleban eller er talebaner, så kunne jeg bedre forstå det ,om det var argumentet, men det er det jo ikke ?

jeg tror kun jeg kunne myrde hvis mit banr blev udsat for tortur og sexuel midhandling af grov lemlæstende karakter og /eller myrdet, så tror jeg måske jeg kunne finde på at gøre det ultimative, men eller ikke og jeg håber dælme aldrig det bliver aktuelt !

Om jeg så kom I fængsel ku være møghamrende ligegyldigt !

Jette Abildgaard

Er det ikke saadan, at nogle gange er det rent faktisk bedre at komme i faengsel end, at skulle leve med at en voldelig forbryder fortsat gaar frit rundt!? Jeg ville goere som Maria Spliid...helt sikkert!

Desvaerre er vort (manglende/ikke eksisterende) retssystem ikke gearet til retfaerdighed og/eller at foelge almindelige love og Internationale konventioner og, derfor foregaar disse ting.......vor regering....hm, er det dem der bestemmer i Danmark? Jeg har mine - desvaerre - velbegrundede tvivl og, er bange for at saa laenge befolkningen i landet finder sig i det, da vil denne type kriminalitet fortsat ske og, vil med sikkerhed blive endnu vaerre endnu!

Stakkels Husain Yagubi og, alle de andre (mange) som dagligt bliver udsat for disse afsindige overgreb....

nyt overgreb forventes endeligt udført d. 10. september kl 18.30!

Følger I lidt med på Asylrets side?
jeg er helt desperat over at man piner et ungt menneske på denne måde, - og så er det ovenikøbet snart tid til revision af meget af den lovgivning VKO fik indført omkring udlændingepolitik.

Jeg har ikke så meget tid, så poster bare dette link i håb om at "nogen" har tid til at dykke lidt i det:
https://www.facebook.com/notes/asylretdk/ung-afghaner-i-elleb%C3%A6k-tva...

Jette Abildgaard

Aah Pia Qu,

Jeg tror du blot burde skrive,at nye overgreb forventes dagligt indtil den Danske befolkning siger stop....eller indser hvor slemt det rent faktisk staar til i vort land.....det er jo desvaerre langt, langt fra ''kun'' mennesker som Husain Yagubi de menneskelige overgreb gaar ud over, ikke!?

Er fakta ikke netop, at der imod stoerstedelen af den Danske befolkning (ca. 99%), i disse aar bliver begaaet Justitsmord af en kaliber der ikke foer er set i vort land!?

Jeg er bange for Pia, at ingen i den Danske befolkning toer at begynde graver i alt dette og, de som godt toer, er konstant udsat for diverse overgreb.......saa de ''kan laere det''......sygt, sygt og atter sygt.....

Martin B. Vestergaard

Hvor hensynsløst af Husain Yagubi ikke at være blevet slået ihjel ligesom sin far, storebror, og adskillige andre, det ville jo have sparet os for alt dette besvær.

Og jo, han er en stor trussel vi skal beskytte os imod, tænk han udviser tegn på at forsøg på integration: har fået sige en dansk kæreste og forsøgt at påbegynde en uddannelse. Det kan vi da virkeligt ikke have, det kunne jo risikere at rokke ved vore fordomme om de dovne og morderiske flygtninge/indvandrere, fy føj.

Hans historie kan enhver finde på. Foreligger der beviser?
Han kom angiveligt over grænsen fra Tyskland. I.h.t. Dublin-konventionen er det Tyskland, der skal behandle hans asylsag, og ikke Danmark.