Læsetid: 4 min.

Anne Vangs forslag: Skolepanelets ja-sigere

162 lærere, forældre, skoleledere, elever har indtil videre meldt sig i Informations Skolepanel for at bidrage med viden og erfaringer til debatten om folkeskolens fremtid. Vi har spurgt dem om deres vurdering af Anne Vangs forslag om at ændre tilskudene til fri- og privatskoler, så de afhænger af antallet af børn fra ressourcesvage hjem. Vi har redigeret, samlet og grupperet et udvalg af ja-sigernes svar herunder
Indland
18. oktober 2012

Københavns Børne og Ungdomsborgmester Anne Vang slår i en kronik i Information til lyds for at tilskudene til privatskolerne skal afhænge af, hvor stort et socialt ansvar de løfter. Vi har spurgt Informations Skolepanel om deres vurdering. En redigeret udgave af deres svar er publiceret i avisen. Vi har herunder samlet flere af ja-sigernes argumenter (find nej-sigernes argumenter her).  

Nuværende ordning er konkurrenceforvridende

»Svaret er helt enkelt, fordi det er konkurrenceforvridende, for folkeskolen da det ofte er meget mere ressourcekrævende at tage socialt ansvar, derudover vil det give en selvforstærkende flugt fra folkeskolerne hvis hvis de skal løse flere ressourcekrævende problemer uden kompensation.« Steen Nielsen

»Privatskolerne skal naturligvis indgå i den omfordeling af midler som allerede sker mellem folkeskolerne, hvor der er særlige puljer og tilskud til skolerne ud fra antallet af børn med særlige behov. Privatskolerne risikerer at blive snydt, hvis de ikke også indgår i denne fordeling. Efter eget udsagn, så tager de et lige så stort socialt ansvar som folkeskolerne.« Claus Pedersen, forælder, ansat i skoleadministration, medlem af SF på Nørrebro

»På samme måde som folkeskoler med mange ressourcesvage får flere penge, bør også privatskolernes støtte afhænge af det. Men det er spørgsmålet om privatskoler er "gearet" til ressourcesvage elever. Har de lærere, som er uddannede til at undervise 2-sprogede? Har de inklusionsvejledere? Akt- vejledere ? Lærere som kan undervise elever med læsevanskeligheder osv. Alt dette kan folkeskolen og bør privatskolerne ikke også kunne dette? Vi har på tidligere Høje Gladsaxe skole eksempler på at elever som har gået på muslimsk friskole, vender tilbage til skolen, når afgangsprøverne nærmer sig. De har ikke lært nok og får så som regel ekstra dansk2 undervisning. Det er blot et lille eksempel på ressourcer folkeskolen bruger.« Birgitte Larsen

»Selvfølgelig skal der være en nivellering af tilskud til privatskolerne, hvis ikke mindst 20% af eleverne kommer fra ressourcesvage familier ellers er der jo alt for stor forskel på folkeskolens muligheder kontra privatskolernes.« Ole Kobberup Larsen, lærer

»En af grundene til at Folkeskolen visse steder lider, er jo netop, at de SKAL tage elever af alle slags, fra alle samfundslag. En skoleklasse kan normalt rumme få "vanskelige" elever - men det går kun, såfremt der er en god basis=mange ikke ressourcesvage.« Martin Ammentorp, seminarielærer

»Det gør man uden problemer i Sverige.« Michael Rasmussen, medlem af hovedbestyrelsen i Skolelederforeningen

Vi skal løfte de ressourcesvage

»Danmark har altid haft en flot skolelovgivning, hvor, hvis elevgrundlaget var der, der var tilskud til alle typer skoler. Men det dur jo ikke, hvis det fører til A og B skoler. Et så frit skolesystem, kan kun lade sig gøre med en stærk folkeskole, som garanterer børn og unge en god grunduddannelse uanset deres sociale vilkår.« Kurt Sandau, lærer

»Ressourcesvage familier (set i lyset af kulturel og social arv) er hovedopgaven for velfærdsDanmark. Vi har ingen eller få ufaglærte job eller lavtlønsjob mere. Så hvis man skal være "selvforsynende" (dvs. uafhængig af overførselsindkomster), skal man have lært noget man kan forsørge sig ved. Ellers udbygger vi det Fagre ny Verden skisma vi allerede ser konturerne af. Vi får i forstærket form forskellige menneskelige kvaliteter af biologiske konstitutioner (der honoreres kvantitativt). Som 1900-tallets romantiske forestillinger om højere og lavere bevidstheder, bare biologisk-”materielt” funderet denne gang.« Jørn Johansen, lærer VUC

»At de lokale PPR- folk gør mere brug af at henvise elever til privat- og friskoler og at privat og friskolerne skal stille et antal pladser til rådighed for kommunen. I de større byer bliver nogle af de tosprogede elever fordelt på kommunens folkeskoler - her kunne man inddrage privat og friskolerne på lige fod med folkeskolerne.« Jens Kragsnæs, lærer

»Jeg mener dette er nødvendig for at kunne oprette det sociale samfund med lige muligheder for alle. Det skal dog siges at jeg mener at folkeskolen skal løftes op så det bliver det naturlige første valg og så det ikke kun er dem med allerflest penge der kommer til at nyde godt af høj kvalitet i skole og undervisning.« Katrine Catalan, forælder

»Ja, det burde afhænge af hvad hjem man kom fra, altså at folk med flere ressourcer burde bidrage mere.« Victoria Tang, elev

»De penge der gives i tilskud bør også følges af et socialt ansvar. Spørgsmål hvordan defineres ressourcesvage?« Henriette Ritz Kylmann, forældre, formand for skolebestyrelse

Mangfoldighed i skolen er dannelse

»Elever på privatskoler har brug for at møde andre elever med en anden social baggrund end deres egen for deres dannelsesproces. Endvidere for at undgå en cementering af klasseskellene.« Carsten Larsen, lærer

»En differentieret tilskudskala vil formentlig betyde, at flere elever fra ressourcesvage familier har råd til at komme på privatskolerne. Det vil betyde et bedre socialt klima i klasserne og en indirekte opdragelse til større social forståelse hos eleverne.« Søren K. Lauridsen, tidligere rektor

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Vi lever i et diktatur. Jeg er virkelig træt af det.

Christel Larsen

Hvis de laver forældrenes egenbetaling størrer i privatskolerne , får de netop kun privatskoler for privilligerede ( eliten)

Lige nu har de fleste mulighed for privatskole, ved at omprioritere familiens økonomi , måske droppe det dyreste modetøj etc.

Det er jo ikke kun et spørgsmål om at man fravælger folkeskolen, men har lov til at finde den skole som passer bedst til ens barn ( kan være str på skolen, mobbefri etc) og ens families værdier.

Christel Larsen

http://www.akf.dk/udgivelser/2012/2828_privatskolernes_sociale_ansvar/#

"Alt i alt viser analyserne altså, at der er en vis overvægt af børn med ressourcestærke forældre på privatskolerne sammenlignet med de offentlige skoler. Forskellene fremstår dog i visse tilfælde mindre, end det kunne have været forventet, når der ses på gennemsnitsværdier. Undersøgelsen tyder endvidere på, at privatskolerne ikke kan skæres over én kam. Udbuddet af privatskoler er ganske polært – specielt i København og på Frederiksberg. Privatskolerne spænder over et heterogent udbud af skoler, hvor nogle til fulde varetager deres sociale ansvar ud fra de i denne undersøgelses opstillede mål herfor – mens andre langtfra gør det."