Nyhed
Læsetid: 2 min.

Udspionerede Venstresocialister går til Højesteret

’Myndighederne gør hele tiden, hvad de kan, for at den her sag ikke kan komme til at køre,’ siger Enhedslistens gruppeformand, Per Clausen, som sammen med andre VS’ere kræver millionerstatning for at være blevet overvåget
’Myndighederne gør hele tiden, hvad de kan, for at den her sag ikke kan komme til at køre,’ siger Enhedslistens gruppeformand, Per Clausen, som sammen med andre VS’ere kræver millionerstatning for at være blevet overvåget
Indland
19. oktober 2012

En række VS’ere – med Enhedslistens gruppeformand Per Clausen i spidsen – går til Højesteret i deres forsøg på at få erstatning for at være blevet uberettiget overvåget af Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Det sker, efter at både by- og landsretten tidligere har afvist at beskikke en advokat for sagsøgerne med henvisning til, at Venstresocialisterne (VS) ikke længere eksisterer. En kendelse, som VS’ernes foreløbige advokat, Thorkild Høyer, nu indbringer for Procesbevillingsnævnet.

Ifølge Thorkild Høyer er den juridiske konsekvens nemlig, at søgsmålet ellers kan afvises, da sagsøgerne naturligt nok ikke har nogen retlig interesse, hvis de ikke eksisterer.

»Det er næsten som at læse Franz Kafkas Processen, hvor myndighederne siger til den tiltalte, at vedkommende ikke eksisterer. Hvis landsrettens kendelse står ved magt, så er konsekvensen, at der ikke er nogen kontrol af efterretningstjenestens overvågninger, og det er selvfølgelig helt uantageligt,« siger Thorkild Høyer.

VS’erne har krævet »mindst« fem millioner kroner i erstatning af PET, efter at PET-kommissionen i 2009 afslørede, at efterretningstjenesten overvågede og registrerede dem i perioden fra 1968 og til 1989. Det på trods af en regeringserklæring fra 1968 om, at »registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed«.

Juridiske eksperter har tidligere vurderet, at menneskerettighedskonventionens artikel otte – der handler om respekten for privatlivet – giver sagsøgerne en sag.

Men to og et halvt år efter, at PET blev præsenteret for erstatningskravet, afviste Rigsadvokaten i januar at behandle kravet. Det sker med henvisning til, at der ikke er foretaget »straffeprocessuelle tvangsindgreb eller lignende over for VS eller dets medlemmer som i led i en strafferetslig forfølgning i retsplejelovens forstand«, som medfører, at erstatningskravet skal behandles.

’Ikke lidt nogen skade’

Da VS’erne efterfølgende gik rettens vej, afviste domstolene imidlertid at beskikke dem en advokat. Årsag? Venstresocialisterne har ikke har været godkendt og registreret som partinavn af Indenrigsministeriet siden 1989, hvor VS var med til at danne Enhedslisten. Og hvis VS ikke længere eksisterer, er der ikke nogen såkaldt juridisk person, som der kan beskikkes en sådan advokat for, lyder argumentet.

Ifølge Per Clausen er VS dog stadig i live, selv om partiets opgave i dag kun er at udgive tidsskriftet Solidaritet.

»Myndighederne gør hele tiden, hvad de kan, for at den her sag ikke kan komme til at køre. Først siger de, at der ikke er noget at komme efter, fordi ’I ikke er blevet dømt for noget – og så har I ikke lidt nogen skade’. Så jo mere uskyldig man er, jo mere skal man åbenbart finde sig i at blive registreret. Og når vi så forsøger at få afprøvet den forklaring, så finder man på et nyt argument for, at sagen ikke skal køre: Nemlig, at VS slet ikke eksisterer. Men vi ved i dag, at nogle mennesker blev registreret udelukkende på grund af en lovlig politisk aktivitet – sådan må man vel i hvert fald tolke det i forhold til mig selv. Og alligevel gør myndighederne alt for at undgå, at vi kan komme til at finde ud af, om der er juridisk belæg for, at vi kan få erstatning eller ej,« siger Enhedslistens gruppeformand.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Forståelsen er vist, at sagsøgerne ikke har lidt økonomiske tab eller andre tab eller skader som følge af en tidligere overvågning .

Så kravet om erstatning eller kompensation for denne overvågning er vel nærmest udtryk for det man i USA kalder "punitive dammage" ( - som ikke anerkendes i dansk ret).

I øvrigt - hvorfor skal dagens skatteydere betale til sagsøgerne for noget sket i fortiden , som ikke har påført dem tab ?

Niels Engelsted

Kroll har ret, der er intet økonomisk tab. I stedet burde de ansvarlige for lovbruddet pådømmes friheds- eller bødestraf. Mon ikke Clausen ville acceptere dette i stedet?

Flemming Andersen

Det er underligt at leve i et samfund som kaldes demokratisk og opleve at samfundet med alle midler prøver at mistænkeliggøre, ulovligt overvåge og registrere samtaler.
Forsøge at fra tage rettigheder og forsikringsprincipper, fordyre og vanskeliggøre rettergange, så retprincipper er ude af kraft, nægte borgere prøvelse af lovgivningens fundament.

Mærkelig konstruktion vi har tilladt bliver bygget op om os??

Jens Overgaard Bjerre

Det er en skandale af rang, hvis man ellers er demokratisk orienteret. Men hvis man ellers er højreorienteret liberalist på vej mod fascismen, er det sikkert ok.

Som tidligere demokrat og statsminister Anker Jørgensen har udtalt: " Ingen skal fjerne de papirer, der handler om personer, som PET har skrevet om. Det er vigtig historisk dokumentation for eftertiden."

Jens Overgaard Bjerre siger: "Det er en skandale af rang, hvis man ellers er demokratisk orienteret. Men hvis man ellers er højreorienteret liberalist på vej mod fascismen, er det sikkert ok."

Liberalister går ikke ind for særlig overvågning af befolkningen. Tværtimod. Per Clausen må have sine politiske holdninger i fred. Overrasker det dig?

Til gengæld er det svært at fatte sympati for Per Clausens offergørelse og klynkeri. Han går ind for en revolution - eller trak han den tilbage i jagten på politisk korrekthed? - som efter sigende er med kulørte legetøjsgeværer, økogrøntsager og så blød som candyfloss, med den vil trods alt være grundlovsstridig. PET beskytter netop demokratiet og alle de andre 98%, der ikke tror på en snarlig revolution af produktionsmidler, frihed og privat ejendomsret.

http://www.b.dk/politiko/danskerne-tror-ikke-paa-revolutionen

Det bliver svært for Clausen & Co. at få et erstatningskrav om 5 mio. kr. igennem systemet. Ifølge normal dansk ret skal man kunne påvise et økonomisk tab for at kunne få tilkendt erstatning. Det er ren symbolretorik fra Thorkild Høyers side. Han burde vide, at sagen er offerløs.

jasper bertrand

Hvorfor kan de ikke selv betale en advokat?

Jens Overgaard Bjerre

@Jacob Bagterp.
Nu er det altså en overvågning af befolkningen,som der er tale om. En hemmelig overvågning, som hører hjemme i en totalitær stat og ikke i Danmark. Som det er nu, kan man ikke få oplyst, om man er, eller har været i PETs arkiver.
Din forestilling om, at PET beskytter os, er jo kun delvis rigtig, fordi man ikke ved, hvad de reelt går og laver. Al din snak om revolution er fra den gamle tid, hvor vi blev bombarderet i medierne om den sovjetiske fare.
Problemet er, at der mangler en lov om offentlighed i PET.
Danmark er nok det land i verden, som har lettest ved at overvåge hver et skridt af borgerne på grund af sammenkøring af Cpr.- registrene.
Personligt tror jeg, at det er faren for en 'højredrejet' revolution eller overtagelse, som er farlig og mest sandsynlig. Men hvis du synes, at Anker Jørgensen og andre ligesindede er og var farlige for demokratiet, og kan argumentere for det, så vil jeg give dig ret.

Søren Kristensen

Jeg går med Engelsted og Kroll. Økonomisk tab er blot et af mange former for tab og Per Clausen bliver nok nødt til at præcisere det tab han søger kompensation for, hvis en sag skal kunne føres som en erstatningssag.

Efter PET-kommissionens omtale af min gamle arbejdsplads fik jeg kun indsigt i disse fantasifulde registreringer. Oplysninger om hvad de havde registreret om min person er jeg nægtet adgang til.

http://www.information.dk/find/artikler/Ulrik%20Dahlin%2C%20h%C3%B8jskol...

Jeg deltager derfor gerne i et kollektivt søgsmål.

Niels Engelsted

Søren, mon ikke Clausens civile søgsmål er et forsøg for at få rejst en sag om ulovligheder, som staten ellers forsøger at fortie? Lidt ligesom de pårørende i O.J. Simpson sagen måtte rejse et civilt søgsmål for overhovedet at bringe lovbryderen til ansvar.

Siden hvornår er det blevet ulovligt at gå ind for en revolution? Mig bekendt er det aldrig anlagt og vundet en sag i Danmark på det grundlag. Diverse småpartier drømmer fortsat om at lave verden om, men har i deres partiprogrammer baseret dette på en folkelig forandring, hvor et flertal ønsker en sådan nyfortolkning af samfundet.

Modsvarende borgerlige tåber griber så fat i, at nogle af partierne har diskuteret, om den fredeligt og demokratisk opnåede nye samfundsorden vil blive nødvendig af forsvare mod en kontrarevolution fra et bevæbnet mindretal. Hvilket samme borgerlige opfatter som helt legalt, når det gælder om at bevare den nugældende orden - men som rent forbryderisk terroristisk, hvis et flertal de ikke kan lide får samme tanker.

Denne hundrede år gamle borgerlige skræmmekampagne viser det indlysende, at truslen om vold er en accepteret og bærende del hos det bestående samfunds støtter - men begge forsvarsmodeller er baseret på en fortidig verden og enkelte dårlige eksempler. I nutidens verden er der langt flere eksempler på, at voldsomme samfundsforandringer lader sig gennemføre uden vold.

Det underholdende i Venstresocialisternes "ekstraparlamentarisme" var, at de kunne og turde udfordre det bestående på dets egne præmisser - for det bestående skal netop leve op til sine egne myter, og ikke bryde egne regler. Derfor er en forsøget på at gennemføre en retssag om overvågningen af VS principiel, da den viser hvor ringe retssikkerheden var og er her i vores såkaldte retssamfund.