Nyhed
Læsetid: 5 min.

Skattechefens spekulationer

Anklagerne mod toppen af Skatteministeriet var hårde fra direktør for SKAT København Erling Andersen under gårsdagens kommissionsafhøring. Men ikke på alle punkter forekom hans formodninger lige velunderbyggede
Erling Andersen, direktør i SKAT København, efterlod tvivl om, hvorvidt hans mistanke om magtmisbrug er velbegrundet.

Erling Andersen, direktør i SKAT København, efterlod tvivl om, hvorvidt hans mistanke om magtmisbrug er velbegrundet.

Jeppe Bjørn Vejlø

Indland
19. december 2012

Direktør for SKAT København Erling Andersen efterlod ingen tvivl om sin mistanke om magtfordrejning mod toppen af Skatteministeriet, da han i går blev afhørt af Skattesagskommissionen for anden gang. Men han efterlod tvivl om, hvorvidt mistanken på alle punkter var velbegrundet.

Efter Erling Andersen i sidste uge forklarede, at Skatteministeriets departement allerede fra begyndelsen af SKAT Københavns behandling af Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag lagde hårdt pres på den københavnske skatteregion, redegjorde skattedirektøren under gårsdagens afhøring for, hvordan dette pres angiveligt tog til, efterhånden som sagsbehandlerne arbejdede sig frem imod en afgørelse.

Ved to møder om sagen den 1. og 3. september 2010 stillede daværende departementschef Peter Loft ifølge Erling Andersen flere kritiske spørgsmål til SKAT Københavns sagsbehandling. Alene den københavnske skatteregion havde kompetence til at træffe afgørelse i sagen, og sagsbehandlerne var på det tidspunkt nået frem til, at Stephen Kinnock formentlig skulle frikendes for dansk skattepligt, medmindre der kom nye oplysninger i sagen.

Selv har Peter Loft, der endnu ikke er blevet afhørt af kommissionen, forklaret i pressen, at han alene stillede spørgsmål for at sikre, at den endelige afgørelse fremstod uangribelig, ikke for at anfægte selve afgørelsen.

Men Erling Andersen og hans underdirektør Lisbeth Rasmussen var ikke i tvivl om, at Peter Loft måtte have en skjult dagsorden.

»Vi er ret overbeviste om, at Peter ikke af egen drift udviser så stor en aktivitet,« forklarede skattedirektøren fra vidneskranken.

»Vi tror, at nogen beder ham om at være aktiv.«

Peter Loft erklærede sig dog på intet tidspunkt uenig i SKAT Københavns konklusioner, vedgik Erling Andersen. Tværtimod skrev departementschefen et notat til sagsbehandlerne, hvor han bekræftede to centrale skattetekniske præmisser for frifindelsen, nemlig at der var tale om en såkaldt tilflyttersag, og at Stephen Kinnock ikke havde opholdt sig over 180 dage årligt i Danmark.

Lofts linjer

Ved endnu et møde om sagen, den 13. september 2010, orienterede Erling Andersen og Lisbeth Rasmussen departementschef Peter Loft om, at SKAT København som forventet var nået frem til en frifindelse af Stephen Kinnock for dansk skattepligt.

De medbragte et udkast til afgørelsen i sagen, og ved samme møde viste Peter Loft dem et papir med nogle linjer, han havde skrevet i hånden, og som han bad dem tage med i afgørelsen som en præcisering.

På papiret havde departementschefen skrevet, at skattemyndighederne havde taget højde for alle tilgængelige oplysninger i sagen, herunder »de oplysninger, som du (Stephen Kinnock, red.) og din repræsentant har afgivet om jeres erhvervs- og familiemæssige forhold«.

Underdirektør i SKAT København Lisbeth Rasmussen var også med til mødet og har tidligere forklaret for kommissionen, at hun og Erling Andersen med det samme afviste at medtage linjerne, som i deres øjne hentydede til, at Thorning-Kinnock-parrets revisor Frode Holm ved et møde i SKAT København havde hævdet, at Stephen Kinnock var bi- eller homoseksuel.

Ministerens håndlanger?

Den forklaring kunne Erling Andersen bekræfte, og han lagde ikke fingrene imellem, da han beskrev sin opfattelse af situationen:

»Her synes jeg, det står tydeligt for mig, at Peter har været inde ved ministeren med det her, og at det her handler ikke længere om at få præciseret en skatteafgørelse. Det handler om tilsvining af Thorning,« sagde skattedirektøren, som også mente, at skatteminister Troels Lund Poulsens spindoktor, Peter Arnfeldt, måtte være involveret.

Ifølge Erling Andersen var det således oplagt, at formuleringen om Thorning-Kinnock-familiens forhold skulle med i afgørelsen, for at Peter Arnfeldt efterfølgende kunne udpege den over for journalister og på den måde sætte pressen på sporet af rygterne om Stephen Kinnocks seksualitet.

Kommissionens udspørger, advokat Lars Kjeldsen, indvendte, at han »i virkeligheden« mente, man lige så godt kunne læse Peter Lofts håndskrevne linjer som en henvisning til, at Stephen Kinnock »ligger og rakker frem og tilbage« mellem sit job i Geneve og familien i København.

Det kunne man måske godt, vedgik Erling Andersen, men »i situationen« læste han linjerne som et forsøg på at sværte Thorning-Kinnock-parret, og han havde stadig svært ved at se anden forklaring på, at Peter Loft ville have linjerne med, end at han sammen med Troels Lund Poulsen og Peter Arnfeldt ville »lægge denne her lille vinkel ind, som man kunne bruge til almindelig tilsvining bagefter«.

Konspirationsteori?

Adspurgt af professor i forvaltningsret og medlem af kommissionen Niels Fenger forklarede Erling Andersen, at Peter Loft ved mødet den 13. september 2010 understregede, at han var »fuldstændig enig« i, at »Kinnock ikke er skattepligtig«. Alligevel var skattedirektørens sikker på, at departementschefen lod sig »bruge fuldstændig«.

Peter Lofts bisidder, advokat Svenning Andersen, betegnede Erling Andersens formodninger som »en konspirationsteori«, og skattedirektøren kunne da heller ikke pege på konkrete oplysninger i forbindelse med mødet den 13. september, som kunne tyde på, at Peter Loft på vegne af skatteministeren og ministerens spindoktor skulle have forsøgt at lægge spor ud til journalister, så de efterfølgende kunne skrive om Stephen Kinnocks seksualitet.

Men da SKAT København tre dage senere, den 16. september 2010, sendte en foreløbig frifindelse af Stephen Kinnock for dansk skattepligt til Peter Loft til orientering, modtog Erling Andersen ifølge sin egen forklaring oplysninger, der bekræftede hans mistanke om magtfordrejning i Skatteministeriets top – dog ikke i forbindelse med departementschefens håndskrevne linjer.

Som skattedirektøren allerede skrev i en redegørelse for sagen i november 2011, fik han gennem fra underdirektør Lisbeth Rasmussen at vide, »at departementschef Peter Loft, særlig rådgiver Peter Arnfeldt og skatteminister Troels Lund Poulsen angriber SKAT Københavns afgørelse«. En oplysning, som Lisbeth Rasmussen havde fået fra fagdirektør i Skatteministeriet Ivar Nordland, der dog ikke selv havde overværet det møde, hvor de tre skulle have angrebet afgørelsen.

Advokat Svenning Andersen understregede, at Peter Loft jo ellers over for Erling Andersen havde erklæret sig enig i SKAT Københavns afgørelse, og da skattedirektøren igen den 20. september 2010 fik oplysninger om forsøg på politisk påvirkning af sagen, spillede departementschefen da også en anden rolle. Skatteministeriets produktionsdirektør Steffen Normann Hansen oplyste ifølge Erling Andersens redegørelse, at »skatteministeren har prøvet at få SKAT Københavns afgørelse omgjort«, og at det »er undersøgt om Skatterådet kan tage sagen op«, men at »Peter Loft har sagt endegyldigt nej til dette«.

Steffen Normann Hansen og Ivar Nordland skal begge afhøres i det nye år.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

"Men ikke på alle punkter forekom hans formodninger lige velunderbyggede".

Næh, hans "formodninger" er vist mest andenhåndsviden og almindelig kontorsladder.

"Peter Loft erklærede sig dog på intet tidspunkt uenig i SKAT Københavns konklusioner, vedgik Erling Andersen."

Så hvad f.... er det lige sagen handler om?? Hvordan kan man lægge pres på for at få en afgørelse ændret, uden at erklære sig uenig i samme afgørelse? Det her er da bare mere og mere mystisk.

Lars Hovesen: det er ikke spor mystisk. Enhver, der tør mærke efter.. kan se, hvem der lyver og hvem, der har rent mel i posen.

@Lars Hovesen
når / hvis du følger samtlige ( 5 - 6 eller flere ) live - rapporteringer per dag fra skattekommissionens afhøringer indtil nu, her mener jeg fra 5 - 6 forskellige journalister / medier, får du efterhånden et samlet billede af forløbet fra juni 2010 - slutningen af sept 2010 / 2011 og enda indtil foråret 2012.

Når jeg kender billedet som er fremstillet indtil nu, kan jeg IKKE være enig med dig når du siger:
" ... Så hvad f…. er det lige sagen handler om?? Hvordan kan man lægge pres på for at få en afgørelse ændret, uden at erklære sig uenig i samme afgørelse? Det her er da bare mere og mere mystisk."

At følge kun en journalist fra et medie kan ikke anbefales, da der er alt for mange fejl m.h.t. datoer, personer, faktuel viden og udsagn.
Følg flere medier / journalister ad gangen, tænk selv og ha en nogenlunde styr på faktuel viden i sagen - en selvstændig tanke og viden er en stor hjælp her ....

Der er efterhånden meget der tyder på at det er socialdemokraten Erling Andersen der burde undersøges og ikke Peter Loft. Manden har jo også lige fået en forfremmelse.

@ Erik Hamre
????
Erling Andersen var ikke sagsbehandler i sagen.

Erik Hamre....Hvad er det du mener, at Erling andersen har begået...altså ud over at passe sit job!

Prøv t forholde dig til, hvad der er er blevet refereret fra sagen...f.eks. det forhold at Loft, dukker op med et 4 liniers notat som han faktisk ikke kan redegøre for, hvor kommer fra og som ikke bliver optaget i afgørelsen, da det ikke findes relevant for sagen (med mindre pointen er at svine Thorning til!!!) ...forhold dig også til, at en BT-journalist få dage senere skriver og spørger EA, hvorfor de fire linier ikke er med i afgørelsen..? På det tidspunkt er der så at sige kun TLP, PA og PL, som har haft muligheden for at lække de fire linier...og lige gyldigt, hvordan du end vender og drejer den, så er du nødt til at stille dig selv spørgsmålet om, hvem der er højeste myndighed, når vi taler om sagsbehandling i Skat...Det er hverken BT, Arnfeldt, Loft eller Troels Lund....

@Tue
Det kan vel ikke undre, at Erling Andersens erklærede politiske ståsted kan have en vis relevans i sagen..... lad nu være med at være naiv.
Når dette er sagt, berettiger det ikke til, at han a priori skal sværtes til, men det kan ikke blot negligeres.

Dorte Sørensen

Hele denne sag kunne være undgået , hvis OVK med Kristian Jensen som skatteminister ikke havde givet Skatteministeriet ret til at skulle følge skattesager for offentlige personer mv.
Tænk om OVK havde haft tillid til embedsmændene i Skat og her i Skat København. - Mon ikke T L selv ønsker det i dag.

Morten Kjeldgaard

Det er helt urealisitsk at forvente at der dukker konkrete beviser op på magtmisbrug. Det vil jo aldrig findes, det ligger i selve sagens natur. Hvad skulle det være? Et personligt håndskrevet trusselsbrev fra ministeren? Karakteren af sager om magtmisbrug er jo netop at der ikke findes konkrete, håndfaste beviser. Så var der jo ingen sag.

Det væsentlige er at Skat København har følt at de har været udsat for pression og at ministeriet har blandet sig utidigt i deres sagsbehandling, og dette har skattedirektør Lisbeth Rasmussen og Erling Andersen dokumenteret fuldstændig entydigt, og det har endog været så udtalt at de imod forvaltningsmæssig sædvane har underskrevet dokumenter i sagen og deltaget i sagsbehandlingen.

Trolex er toast, og hvis ikke der rejses rigsretssag imod ham på det grundlag der allerede på nuværende tidspunkt er kendt i offentligheden kan Danmark lissågodt indstille sig på at dumpe 50 pladser ned på korruptionslisten fra Transparency International.

Tankevækkende i øvrigt, at Venstre og VU nu sender sine kommentar-robotter på banen med forsøg på at sværte Erling Andersen som utroværdig og at politisere sagen.

Flemming Andersen

Man skal efterhånden være meget stærk i troen og blind for de deraf følgende tilsyneladende sympatiske personers svigt og forsøg på manipulationer, omgåelser og magtmisbrug i skatteministeriet så vidt jeg kan bedømme det ud fra de oplysninger vi har fået.
Det må være dybt frustrerende gang på gang at erfare at ens politiske ståsted tilsvines af folk, der enten ikke kender forskellen på dit og mit, har fingrene i klejnekassen, eller ikke kan forvalte den magt de er blevet valgt til på betryggende måde.

Jeg tror nogle af indlæggene i tråden afspejler den frustration meget illustrativt og en vis virkelithedsfornægtelse spiller nok også ind.

Venstre troede, de havde en skudsikker sag:
En skattefusker som modstander ville forarge danskerne og bane vejen for Løkke.
Ifølge meningsmålingerne var Løkke langt bagud.
Noget drastisk måtte gøres:

Op til valget blev alle medier bombarderet af Vs pressetjeneste. Alle medier var talerør for V. .TLP havde gode private forbindelser til BT. . . så hvad var mere oplagt end at lække de fire linier med privat guf til en BT journalist..når man nu ikke kunne vinde på ordentlig vis, da "bitchen" jo blev frikendt af SKAT? Man har vel ikke været på kursus i Dirty Campaigning for ingenting.
V fik 60 mio forærende af tilhængere . Det forpligtiger.

Vi kan lige så godt vænne os til det.....dem, der har pengene til at manipulere med danskerne har reelt magten.

Først bringer Thornings revisor et rygte til SKAT København, som fluks bringer det videre til skatteministeriet.
Herefter beskylder SKAT København skatteministeriet, som ikke er uenige i deres afgørelse, for at ville hentyde til dette rygte i en tilføjelse til afgørelsen.

Hvis Frode Holm havde holdt sin kæft havde der ikke været nogen homo-sag.

Hvis Erling Andersen havde holdt sin kæft havde der ikke været nogen homo-sag.

Frode Holm har oven i købet efterfølgende indrømmet at han 'plantede' rygtet, fordi det ville begrænse SKAT's lyst til at beskæftige sig med Thorning/Kinnoch's familiemæssige forhold.

Hele denne homo-sag begynder mere og mere at ligne et cover-up for hvordan afgørelsen egentligt blev truffet.
Nemlig ved at SKAT København i samarbejde med Skatteministeriet ændrede forudsætningerne, så Kinnoch pludseligt ikke længere var skattepligtig.

Men via et behændigt udformet kommisorium for undersøgelsen, er dette aspekt ikke omfattet af undersøgelsen.

Egon: Du har altså ikke tiltro til Skat Kbhs uvildige afgørelse? ALLE fem, der behandlede sagen ..kom frem til det samme: Kinnoch var ikke skattepligtig til Danmark!

Dit indlæg lugter langt væk af dårlige undskyldninger for at gøre det, Venstre gjorde:
Sværtede en modstander til på falsk grundlag.

Uden skattesagen havde vi måske kunnet få en politik, som offensivt kunne bringe os videre i mere solidarisk og bæredygtig retning.

jasper bertrand

@Mette
Har du læst afgørelsen? Den er mærkelig, går i detaljer med gamle afgørelser, som ikke har meget med sagen at gøre, men nævner ikke at skat skifter holdning til det midlertidige og fortæller ikke om Kinnock Har svaret på om han læser emails, rapporter og forbereder møder her i landet. Og hvilken moderne person ville ikke gøre det i hans siuation? Kun gamle forstøvede skattefolk ville undlade at spørge om det. Enten skulle den skriftlige afgørelse have været kort, eller også skulle den have været fuldstændig. Som den ligger nu er den et makværk. Jeg udelukker ikke den er rigtig, så er Kinnock skattetænker, men det er jo lovligt nok, men det fremgår ikke af afgørelsen at de rigtige spørgsmål har været stillet, og her kommer homosagen måske lidt ind.

Jasper Bertrand: nej det har jeg ikke ..jeg stoler på, at fem skattekesperter i Skat Kbh godt kan finde ud af at afgøre sagen. ...og hvad er det, du vil? ...andet end at ærgre dig over, at Vs smudsplan mislykkedes.
Det handler jo ikke om skatteafgørelsen..det handler om mulig magtmisbrug, som nu, gudskelov, bliver undersøgt grundigt...og så må vi jo se, hvad udfaldet bliver.
Jeg tror selv, at TLP og Co. blev for ivrige og "kreative" i deres (fanatiske?) "krig" mod "de røde" . De havde siddet så lang tid ved magten, at de troede sig urørlige: "vi manipulerer bare lige med befolkningen, som vi har haft held til tre gange før, så er den ged barberet"..
Egentlig forstår jeg ikke, at de borgerlige ikke er superglade for SFRVS regeringen, for de fører jo den politik Løkke og Co drømmer om. ..og set i lyset af, at det nu er bevist, at VKO satte skatten mere op end nogen rød regering har gjort..ja så fatter jeg slet ikke, at borgerlige klager!!

jasper bertrand

@Mette
Ja den røde regering har gjort flere fornuftige ting på skatteområdet, hvem klager over det?
Men den med de 5 skatteeksperter må du længere ud på landet med Informations læsere plejer ikke at have så meget tiltro til autoriteter. Det er åndelig dovenskab at skrive her og så ikke gide læse de 7 sider, de er på nettet , som lovet for lang tid siden.

Helle Thornings skattesag stinker langt væk af de sædvanlige socialdemokratiske vennetjenester kendt fra fagbevægelsen. Erling Andersen burde fra dag 1 have erklæret sig selv inhabil og ikke haft med den sag at gøre. Nu forsøger at bare at svine andre til uden at kunne dokumentere noget som helst. Ynkeligt.

Flemming Andersen

Gert Sørensen
Nu vi taler om sædvane og stank, så har dit indlæg lidt mere en en tanke.

Duften for en til at tænke lidt på noget sammenspist blåt noget, der bare skal kastes ud over andre, for at aflede opmærksomheden fra de for dig så triste kendsgerninger.

Det er sådan, at man uden sympatier bliver nødt til at forholde sig til virkeligheden, hvor ulækker og frastødende den kan virke på en, når ens meningsfælder viser sig ikke at forvalte deres tillidhverv på redelig vis.

Flemming netop - det handler om at forholde sig til virkeligheden og det er præcist hvad jeg gør. At andre så kan have en anden opfattelse af virkeligheden er der ikke noget at gøre ved. Der findes ingen objektive sandheder - alt afhænger af øjnene der ser. Du ser blåt - jeg ser rødt ,-)

Flemming Andersen

Gert Sørensen

*GG* Javist, det er så bare det at dit synspunkt i dette tilfælde, måske afkræver dig en smule mere slid på loyalitetsbrillen end mit gør.

Flemming - lad mig citere Johanne S Nielsen fra Enhedslisten idag: "Danske virksomheder, der troligt betaler til samfundet, men som kan se, at de multinationale konkurrenter smyger sig udenom. Gemt bag en hær af højtbetalte skattejurister. " Lad nu billedet så lidt og se så på ægteparret Thorning/Kinnock der lige præcist gør det Enhedslisten råber og skriver imod - nemlig smyger sig udenom de danske regler og bruger højtbetalte revisorer til at sikre, at de ikke skal betale så høj skat i landet som alle andre. Kan du eller nogen anden på denne blog forklare mig den moralske forskel - vi er jo enige i at ingen teknisk set bryder loven - men at der stilles spm ved det moralske. Hvorfor skal Thorning stilles anderledes end selskaber der også overholder loven. De rødes hykleri kender ingen grænser.

gert sørensen: vend blikket mod dine egne og ryd op.

Mette - du har vist et større rengøringsarbejde forude. Pampere holder hårdt fast.

Og mette - forklar mig lige forskellen på multinationale selskabers forhold til skat og og det multinationale ægtepar Thorning/Kinnock ditto?

Gert Sørensen: Forskellen er at Thorning/Kinnock betaler den skat de har pligt til.

Anders - det gør de multinationale også! De bryder ikke anden lov end den moralske ligesom HTS!

Flemming Andersen

Gert Sørensen

Jeg tror ikke jeg kan forklare dig det, men jeg skal gerne prøve.

Hvis vi nu tager dine udsagn et for et:

"“Danske virksomheder, der troligt betaler til samfundet, men som kan se, at de multinationale konkurrenter smyger sig udenom. Gemt bag en hær af højtbetalte skattejurister. "

Jeg kender ikke baggrunden for Johannes udtalelse eller om den er dækkende for alle mutinationale selskaber, men jeg ved at Maersk for 25år siden havde ikke mindre end 800 revisorer og jurister ansat og hvis man kender det firma en smule, så tjener disse ansatte deresløn og lidt til.
Idag er der firmaets almindelige udvikling taget i betragtning adskellige flere.
Om du mener det er en hær ved jeg så ikke, men jeg vil tro at de banker de fleste skatteafdelinger i Danmark.

Så er der dit andet udsagn:

"Lad nu billedet så lidt og se så på ægteparret Thorning/Kinnock der lige præcist gør det Enhedslisten råber og skriver imod - nemlig smyger sig udenom de danske regler og bruger højtbetalte revisorer til at sikre, at de ikke skal betale så høj skat i landet som alle andre"

Nu kan vi jo godt være enige om at her i alle tilfælde ikke kan være tale om en hær??
Måske ikke engang en særlig effektiv soldat, når man tænker på revisorens mystiske udtalelse om Kinnocks sexuelle observans, så jeg tvivler på at denne revisor er særligt højt betalt.
Skulle han være det er vor Statsminister ringere til at drive sit firma en Maersk er med sit, hvilket jo passer meget godt
.
Men at sammenligne de to sager og de to nævntes muligheder for at hyre og ikke mindst udnytte stattejunglens velsignelser er helst vildt ude af proportioner.

Og der kommer så moralen ind.
Helle Thorning Smidt og gemalen har måske udnyttet stattesystemets muligheder for at slippe så billigt som overhovedet muligt, med de store begrænsninger der er når det drejer sig om personlige indkomster. Det tror jeg da også på og det tror jeg faktisk de fleste gør også du.

Maersk har uendelige muligheder som firma for at udskyde sin skat og som mutinationalt selskab overflytte og fordunkle fortjenester i en uendelighed.
De har råd til at hyre de absolut bedste eksperter indenfor dette felt og gør det fordi det kan betale sig i forhold til at betale den skat disse mennesker er i stand til at gøre det muligt at unddrage sig for, ved at udnytte skatteregler der ofte var tiltænkt ting som skulle hjælpe firmaerne med at øge produktion eller lette etablering af udlandske afdelinger.

Man skal jo så i den forbindelse huske at Maersk roser sig af sit danske sindelag og jo dog smider 3,4 milliader i grams til os.

Men den afgørende moralske forskel er jo, dels de privates begrænsede muligheder, både for skattetænkning, men sandeligt også for indtjening.
Måske kunne det tænkes at statsminister parret kunne tænkes at have brug for en ekstra skilling på andres bekostning, det ved jeg intet om.
Men at det skulle være nødvendigt for Maersk at føle samme behov som en privatperson, ved jeg ikke er muligt, dels fordi det er et firma, dels fordi indtjeningen i mange, mange år har gjort et sådant behov for helt unødvendigt.

Og når man så skal bedømme det moralsk, så har vi en betegnelse som grådighed der dækker fint og som i øvrigt er en dødsynd.

Flemming jeg er enig med meget af det du siger, men jeg tror hverken Maersk eller HTS bryder loven. Vores skattelove er jo indrettet således, men det jeg bliver sur over er at Johanne S N og andre taler om usolidariske virsomheder det godt nok ikke bryder nogen lov, men opfører sig usolidarisk ved at forsøge at undgå at betale skat - med helt lovlige metoder - det er jo præcist det samme vores statsminister gør. Derfor hykleriet.

Thorning /Kinnock begår samme dødssynd som de beskylder andre for - grådighed - men det ligger jo lige til højrebenet for familien Kinnock.

Flemming Andersen

Gert Sørensen

Jeg påstår ikke at nogen begår lovbrud, i alle fald ikke nogen beviselige.

Men at du ikke har forstået forskellen i moralen på den der måske kan føle behov og den som rager til sig fordi det er muligt, overrasker nu ikke så meget.

Jeg skrev det også mest for at give min mening til kende.

Jens Overgaard Bjerre

Jeg kan ikke forstå at Rode Frode slipper. Godt nok er det kommet frem, at det egentlig ikke var Rode Frode, som oprindeligt havde sagt, at statsministerens mand var til mænd, for her lukkede dommeren for referat. Men der må da være en grund til, at Rode Frode siger det han gør, selvom det ikke er ham som egentlig sagde det. Det er et vigtig aspekt i sagen for mig. For hvad bliver det næste? At Rode Frode møder frem i læderudfit med fjer i røven og påstår, at statsministeren er lesbisk og at der foregår natlige orgier på Holmens Kirke med biskopper og 100 vis af traffikerede ludere, som samler kastanjer op fra kirkegulvet?