Interview
Læsetid: 7 min.

’Det værste er, at jeg er flygtet til et vestligt land’

I en ny rapport opfordrer FN til i højere grad at beskytte afghanske kvinder. Til trods for små fremskridt er afghanske kvinder stadig ofre for misbrug, voldtægt, tvangsægteskaber og vold i hjemmet. Alligevel afviser Danmark ofte at give asyl til de enlige kvinder. En af dem er Pari, der er kommet hertil med to af sine børn
Indland
19. december 2012

I asylcentret Holmegaard på Langelands sydligste spids bor den enlige afghanske kvinde Pari. Hun sover på et værelse sammen med to af sine fire børn – de to ældste mistede hun kontakten med under sin flugt fra Afghanistan. Hendes 12-årige datter ligger på sengen og vil ikke stå op.

37-årige Pari har fået afslag på asyl, og nu frygter hun at blive sendt tilbage til det land, som FN i en ny rapport kalder »højst usikkert for enlige kvinder at opholde sig i«. I rapporten Still a long way to go: Implementation of the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan har FN gennem det seneste år indsamlet oplysninger fra 22 af Afghanistans 34 provinser for at undersøge håndhævelsen af en lov fra august 2009. Loven har gjort børneægteskaber, tvangsægteskaber, tvunget ofring og andre voldshandlinger – herunder voldtægt – til strafbare handlinger. Men som rapportens titel antyder, er der stadig lang vej til acceptable vilkår for Afghanistans 15 millioner kvinder.

Selv om både FN og en lang række hjælpeorganisationer betragter Afghanistan som særligt farligt for enlige kvinder, har de ikke nemt ved at få asyl i Danmark. Sådan lyder vurderingen fra en række organisationer på baggrund af deres erfaringer med landet. Det er dog svært at påvise, for der findes ingen opgørelser over omfanget af afslag, fortæller Eva Singer, der er asylchef i Dansk Flygtningehjælp:

»Der bliver ikke registreret asylmotiv, og derfor er der et stort usikkerhedsmoment i forhold til antallet af enlige afghanske kvinder, der får et afslag,« siger Eva Singer.

Samme melding lyder fra Michala Bendixen, der er formand for Refugees Welcome og i mange år har arbejdet med asylansøgeres sager:

»Der findes ingen statistik, så vi har jo intet overblik over, hvor mange kvinder, det drejer sig om.«

Den 27. september 2011 søgte Pari asyl i Danmark. Her fortalte hun politiet, at hendes mand var blevet dræbt, og at hun havde nægtet at blive gift med sin svoger, som traditionen foreskriver. Svogeren havde dræbt sin første hustru ved at sætte ild til hende og havde to gange udsat Pari for så grov vold, at hun mistede bevidstheden. Han ville også bortgifte Paris otteårige datter til en fremmed, hvilket hun afviste.

Da Pari flygtede, var hun gravid, og hendes yngste søn er derfor født i Iran. Af den grund frygter Pari, at hendes familie ikke vil tro på, at hendes afdøde ægtemand reelt er far til barnet. Og familiens mistro kan ifølge Pari føre til, at hun bliver slået ihjel, hvis hun sendes tilbage til Afghanistan. Alligevel besluttede Flygtningenævnet i september 2012, at Pari skal sendes tilbage til sit hjemland.

Piger som byttemiddel

Ifølge FN har vold mod kvinder i Afghanistan længe forhindret kvinderne i at deltage i det offentlige liv – endsige blive hørt i nogen form for beslutningsproces. Fra 21. marts til 21. oktober i år registrerede Afghanistans Uafhængige Menneskeretskommission 4.010 sager om vold mod kvinder. Det er tæt på en fordobling i forhold til hele 2011, hvor antallet af sager nåede op på 2.299.

Stigningen skyldes ikke nødvendigvis mere vold mod kvinder. Den kan også skyldes, at myndighederne er mere opmærksomme på den nye lov, påpeger den afghanske FN-mission. Men hvad årsagen end måtte være, viser antallet af registreringer slet ikke hele omfanget:

»De hændelser, der kommer for retten eller får offentlig opmærksomhed i medierne på grund af deres ekstreme natur, repræsenterer kun toppen af isbjerget mht. antallet af tilfælde af vold mod kvinder over hele landet,« skriver FN i rapporten.

En af verdens førende uafhængige menneskeretsorganisationer, Human Rights Watch, har opgjort, at cirka 400 kvinder sidder fængslet for ’moralske forbrydelser’, i mange tilfælde fordi de er blevet voldtaget, er stukket af fra vold i hjemmet eller fra fangenskab.

Andre kvinder og piger bliver brugt som handelsvarer til at afgøre stridigheder. Ba’ad, som det betegnes, er ganske almindelig praksis og fører ofte kvinderne ud i slavelignende forhold med omfattende misbrug.

»Piger, der gives som ba’ad, udsættes ofte for grov vold i den modtagende familie, da de opfattes som en personificering af det forkerte, som er begået af pigens familiemedlem,« skriver Human Rights Watch.

Ifølge organisationen indgås cirka 80 procent af alle ægteskaber i Afghanistan via tvang. Og i rapporten konkluderer organisationen, at vold rettet mod kvinder i offentligheden, et elendigt sundhedssystem og en desperat fattigdom gør Afghanistan til et af verdens farligste lande for kvinder.

Stor risiko

Af den grund flygter mange kvinder og piger fra hjemmet. Ifølge afghansk lov er det ingen forbrydelse at løbe væk hjemmefra. Der er ingen bestemmelse i straffeloven, og det er heller ikke en forbrydelse i henhold til sharia-lovgivningen, men alligevel arresterer myndighederne ofte piger for denne ’forbrydelse’. I det formelle retssystem bliver kvinder og piger, der løber hjemmefra, nemlig opfattet som nogle, der har til hensigt at begå zina: sex mellem en mand og en kvinde, der ikke er gift. Og det er en alvorlig forbrydelse. Derfor møder kvinderne ingen forståelse i retssystemet:

»Frem for at finde støtte hos politi eller retsvæsen møder kvinder, der forsøger at flygte fra overgreb, apati, hån og strafferetslige sanktioner for at have begået ’moralske forbrydelser’,« skriver Human Rights Watch i rapporten I had to run away fra 2012.

Det er med andre ord stærkt risikobetonet, når kvinderne flygter, og endnu sværere bliver deres situation, hvis de flygter til et vestligt land, fortæller Michala Bendixen fra Refugees Welcome:

»Når afghanske kvinder rejser til Vesten alene, udgør det en enorm risiko, hvis de vender tilbage. De vil blive set som løsslupne kvinder, der bringer skam over familien,« siger Michala Bendixen og pointerer, at det sker i et land, hvor der er straffrihed for æresdrab.

Særligt hensyn

På trods af det massive internationale fokus har det dog i praksis vist sig svært for de afghanske kvinder at få asyl i Danmark: I Paris tilfælde lagde Flygtningenævnet vægt på, at Pari, siden hun kom til Danmark, har tilføjet flere detaljer til sin forklaring og »under nævnsbehandlingen har påberåbt sig et yderligere hidtil uomtalt asylmotiv«. Først under nævnsbehandlingen har Pari fortalt, at hun risikerer at blive slået ihjel ved en tilbagevenden til Afghanistan pga. en mistanke om, at hendes yngste søn ikke er barn af hendes afdøde ægtefælle.

Med andre ord vurderer nævnet, at Pari, der er analfabet, har opdigtet flere farer, mens hun har været i Danmark, der skulle understrege den risiko, hun løber ved at tage tilbage. Derfor bliver hun anset for at være utroværdig. Men den konklusion er urimelig, for her tager de danske myndigheder ikke højde for de kulturelle forskelle på Danmark og Afghanistan, mener Refugees Welcome:

»De afghanske kvinder er ikke i stand til at præsentere deres sager ordentligt, fordi de i Afghanistan aldrig har skullet forklare noget som helst. Det er altid manden, der fører ordet. Derfor kan de ikke fortælle i kronologisk rækkefølge og kommer til at ændre forklaring. Og det bliver opfattet som utroværdigt af de danske myndigheder,« siger Michala Bendixen.

At kvinder i Afghanistan er udsatte, har Justitsministeriet ellers selv gjort opmærksom på i et praksisnotat vedrørende tildeling af humanitært ophold. Her gøres det klart, at kvinden som enlig med børn står i en særlig sårbar situation og dermed er omfattet af det såkaldte overlevelseskriterium, som kan give humanitær opholdstilladelse.

Men kvinderne kan kun få humanitært ophold, hvis udlændingemyndighederne finder, at de er helt alene og ikke har noget netværk derhjemme. Derfor gives der – som i Paris tilfælde – afslag på humanitært ophold med den begrundelse, at ansøgeren har et netværk at vende tilbage til. Paradokset er blot, at det netop ofte er netværket, kvinderne flygter fra.

»At man giver kvinderne afslag på humanitært ophold med henvisning til beskyttelse hos familiemedlemmerne er helt absurd. Det er, som om man slet ikke gør sig klart, hvordan familieforholdene i landet er,« mener Michala Bendixen.

Dødsdom

På Langeland venter Pari på afgørelsen om, hvorvidt hun kan få humanitær opholdstilladelse. Det regner hun dog ikke med, fordi en anden enlig afghansk kvinde, Sima, der har næsten samme baggrundshistorie, netop har fået afslag på humanitært ophold. Af frygt for at blive deporteret til Kabul er Sima gået under jorden, og ingen ved, om hun fortsat befinder sig i Danmark. For Pari er uvisheden det sværeste at tackle – og det gælder også for hendes datter.

»De første dage i Danmark var gode, og vi var alle sammen meget glade. Men ventetiden er ikke til at holde ud, og min datter er meget påvirket af situationen. Hun vil ikke gå i skole længere og ligger bare i sengen hele dagen,« siger Pari.

Hvis hun får afslag, vil hun også gå under jorden med sine børn. For at blive deporteret til Afghanistan er en dødsdom, mener hun.

»Hvis jeg kommer tilbage, vil min svigerfamilie dræbe mig, fordi jeg har bragt skam over deres hjem. Og jeg er endda flygtet til et vestligt land. Det er det værste.«

Pari og Sima optræder uden efternavn, men deres identitet er redaktionen bekendt

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

jens peter hansen

En forfærdelig historie. Naturligvis vil Pari hellere bo i Danmark, et land fyldt med frådende fremmedhadere og et fjendsk parti, der får hver sjette stemme fremfor en fremtid i et land hvor tradition og religion går hånd i hånd.
At man fortæller, hvad man tror kan give opholdstilladelse er helt naturligt, men når der skrives:
Med andre ord vurderer nævnet, at Pari, der er analfabet, har opdigtet flere farer, mens hun har været i Danmark, der skulle understrege den risiko, hun løber ved at tage tilbage. Derfor bliver hun anset for at være utroværdig. Men den konklusion er urimelig, for her tager de danske myndigheder ikke højde for de kulturelle forskelle på Danmark og Afghanistan, mener Refugees Welcome, så bliver jeg nogetnilde tilmode.

Jeg går gerne ind for at den ulykkelige kvinde kan blive i Danmark, men jeg giver ikke en pind for at sandhed og løgn er spørgsmål om kultur. Hvis dette skulle være tilfældet, så kunne hele hendes historie jo lige så godt være opdigett. Jeg synes man på den måde faktisk antyder at lyve en del af den afghanske kultur. Det var vel ikke meningen ?

Sören Tolsgaard

Når man tænker på, hvor mange vi har åbnet grænserne for, og som kommer hertil pga. deres og i mange tilfælde også vores egen bekvemmelighed, er det rystende, at vi ikke giver asyl til familier som denne, hvis liv begribeligvis er i fare, hvis de sendes tilbage. Det er skandaløst og kun sympatisk, hvis nogen hjælper dem under jorden.

Vi kan ikke redde hele verden, men EU-borgere og højtuddannede skal vi nok finde plads til, det er jo et led i globaliseringen, den øgede konkurrence og nogle aftaler, som erhverslivet ser en fordel i. Og de, som har misbrugt vores gæstfrihed, har vi endvidere ofte vanskeligt ved at returnere, selv når de har begået alvorlig kriminalitet.

Den førte politik bør i langt højere grad levne plads til, at mennesker som virkelig er forfulgt, erkendes som flygtninge og gives asyl. Men dette bliver nedprioriteret i takt med, at vi giver erhvervslivet større spillerum og trods arbejdsløshed må acceptere EUs frie bevægelighed af arbejdskraften.

.. på en eller anden måde burde jo det at rejse det ½ af jorden rundt med børn være bevis nok, til at få asyl. Tror nu de fleste ville foretrække at blive hjemme ved sig selv hvis de inderligt havde muligheden for det, ingen,.. ingen ville forlade deres fædreland,.. fordi de havde hørt om at i Danmark kunne de få kontanthjælp, det er for spinkelt og argumenter jeg ikke tager for gode varer.

Har i tænkt over hvorfor?, hvor mange afghanske flygtninge kom lige til DK ,.. før 2001?, har ikke slået det op men tror nu ikke det er særlig mange i forhold til efter 2001, er det så ikke vores ansvar som en krigsførende nation, at værne om de mennesker vi selv har været med til at jage på flugt?

Hvornår opstår der en modstandsbevægelse i DK som aktiv modarbejder landets (og EU's) asylpolitik?
Jeg drømmer om en bevægelsen som rummer støttenetværk for mennesker som Pari, med advokatbistand, lægehjælp, hjælp til undervisning af børnene ....
Netværket burde også rumme en illegal gren, som hjælper folk under jorden når de skal sendes hjem til overgreb og tortur. Samme illegale gren kunne fysisk og demonstrativ sabotere flyafgange hvor asylansøgere tvangsudvises m.m..
-----------------
For os herboende gælder en demokratisk process, som ofte er tung og besværlige hvis vi ønsker forandringer eller påvirkning af de fælles rammer. Men ingen af os er truet på livet. Ingen anfægter vores ret til at leve - i dette land, og denne del af verden.
Og så tager vi glædelig del i den demokratiske process, som den mindst ringe og hammerbesværlige styreform den er.
Men for folk som Pari må der gælder andre regler. Hun er udelukket fra den demokratiske process. Hun er truet på sin eksistens, hun risikerer at blive sendt til overgreb og tortur uden at hendes indsigelse opnå gehör. Hun skylder vores styreform ingen respekt, da vi udelukker hende. Den rimelige taknemmelighed for
asyl her i landet ophører når hun udelukkes.
-----------------------------------------
Når vi som krigsførende nation blander os i andre landes anliggender, så må vi som individer også blande os i vores lands hjælp til overgreb - selv om vi danskere jo ikke er truet. Vores egne har overskredet de grænser som demokratiet normalt sætter.

Det er ikke nemt at være kvinde i den kultur - og det ville være lykkeligt, om Danmark med en mere selektiv udlændigepolitik havde mulighed for at tilbyde kvinder i den situation humanitært ophold - hvad dog ikke ville give sådanne kvinder fuldstændig sikkerhed fra deres familier og svigerfamilier samt bredere netværk.

Vi lever ikke i Morten Korch-Danmarks tid - men i en global tid, hvor forbinelserne mellem Danmark og herborende diasporaer og så hjemlandene er forholdsvis tætte - en afghaner er nødvendigvis ikke mere sikker i nutidens Danmark end pågældende ville være i Afghanistan.

Helge Berg skrev:"...på en eller anden måde burde jo det at rejse det ½ af jorden rundt med børn være bevis nok, til at få asyl. Tror nu de fleste ville foretrække at blive hjemme ved sig selv hvis de inderligt havde muligheden for det, ingen,.. ingen ville forlade deres fædreland,.. fordi de havde hørt om at i Danmark kunne de få kontanthjælp..."

Det er ellers vid erkendt - at flygtninge målrettet søger mod de lande, som de mener giver dem de bedste forhold - her ikke mindst såkaldte fattigdomsflygtninge, der udgør den største gruppe ansøgere -
det er ikke tilfældigt, at nogle europæiske lande næsten ingen asylansøgere modtager, mens andre modtager mange - Helge Bergs påstande om at asylansøgere er for dumme til at søge mod de lande, der tilbyder dem de bedste forhold - samt at alle fjernflygtninge bør have asyl - er ganske afslørende.

HB:"Har i tænkt over hvorfor?, hvor mange afghanske flygtninge kom lige til DK ,.. før 2001?, har ikke slået det op men tror nu ikke det er særlig mange i forhold til efter 2001, er det så ikke vores ansvar som en krigsførende nation, at værne om de mennesker vi selv har været med til at jage på flugt?"

Her kan det nævnes - at mere end fem millioner afghanske flygtninge er vendt hjem til Afghanistan efter den internationale intervention - nettostrømmen har således gået til, ikke fra Afghanistan efter talibans fald.

Bemærk endvidere - at Pari her og andre kvinder i samme situation ikke flygter fra de internationale styrker - men deres egne familier og svigerfamilier.

Men det er da korrekt - at enlige kvinder stort set ikke kunne flygte under Taliban som følge af det strenge regime kvinder levede under dengang - noget som Helge Berg åbenbart fandt velgørende.

Berg

Iflg. FN flygtningekonvention er det et krav, at det skal kunne godtgøres, at asylansøgerens liv er i direkte fare, før man har krav på at få asyl.

Bortset fra at en flygtning ikke har ret til kontanthjælp, er jeg helt sikker på, at ingen i Afghanistan overhovedet aner, hvad det er, og myten om, at nogen i den del af verden har hørt noget som helst om det dansk velfærdsmodel, er direkte noget nonsense.

At du mener, at ingen nogensinde skulle ønske at forlade deres fædreland, må være et klart eksempel på, at du intet aner om Afghanistan – og den kønslige apartheid, som det land fortsat er forpestet af.

Vedr. antal afghanske flygtninge før invasionen, kan man se af UNHCRs opgørelse af 10 SEP 2001 - dvs. dagen før angrebene mod USA, at der i Europa som helhed var 36.000 afghanske flygtninge – dvs. der ialt under Taliban regimet var godt 3,7 mio. afghanere, der var flygtet fra deres land.

Kilde : http://reliefweb.int/report/afghanistan/unhcr-afghan-refugee-statistics-...

Antallet af afghanske asylansøgere i 2000 i Danmark var 1571 personer mod 994 ansøgere i 1998 (se pdf-side 44) :

http://www.danskekirkersraad.dk/fileadmin/filer/Documenter/25_spoergsmaa...

Vil man vide mere om kvindelige flygtninge før 2001, spise græs for at overleve, kan man se på den afghanske kvinde-revolutions-bevægelse; RAWAs hjemmeside (der skal advares mod meget stærk lidelse) :
http://www.rawa.org/refugee3.htm

Peter Pedersen:

"...myten om, at nogen i den del af verden har hørt noget som helst om det dansk velfærdsmodel, er direkte noget nonsense."

Langt, langt de fleste afghanere kender ikke til eksistensen af Danmark - og således heller ikke den danske velfærdsmodel - men blandt menneskesmuglere i Afghanistan er Danmark nu næppe helt ukendt.

Ligeså er det med de omkring 15.000 afghanere i Danmarks udvidede familier og bekendtskaber hjemme i Afghanistan - forholdene i Danmark er et naturligt samtaleemne for denne gruppe - ikke mindst når talen falder på eventuelt udvandring.

Lars R.H.

Det er kan der da være noget om, men samme herboende familier vil jo så også vide, at det vil være direkte tåbeligt at forsøge sig i DK, med de mange restriktioner, der er lagt på enhver person fra ethvert land uden for den velstillede del af verden, samt at det absolut letteste ville være at forsøge sig bare på den anden side af Øresund.

Både Sverige og Norge sender mange asylansøgere hjem.

http://politiken.dk/udland/ECE74747/udgifter-til-at-sende-asylansoegere-...

Om Danmark sender flere retur kan være.

Og nogle gange synes afgørelserne at være på paragraf-rytteri.

Carsten Hansen.

Øhh! Dit link er næsten 10 år gammelt, så deraf kan man da ikke rigtigt udlede noget aktuelt...

"Paragrafrytteri" ?!

Naturligvis skal enhver forvaltningsretlig afgørelse da træffes ud fra de love og regler, der er gældende i landet på det aktuelle tidspunkt.
Hvis det i stedet skete ud fra den pågældende sagsbehandlers forgodtbefindende, luner samt politiske og andre tilbøjeligheder ville samfundet ende i rent anarki og embedsmandsvælde.

Peter Pedersen er tilsyneladende offer for den medieskabte asylmyte; nemlig at det - i forhold til andre vestlige lande - er svært at opnå asyl eller humanitært ophold i Danmark.

Men den danske anerkendelsesprocent ifg. EUROSTAT - på 48 procent - er væsentligt højere end gennemsnittet i EU - på ca. 21 - hvad går igen med afghanske ansøgere.

Hvad angår den svenske asylpolitik - så er den helt unik i Vesten - lige når det gælder afghanske ansøgere, da har både Danmark og Sverige høje anerkendelsesprocenter.

Lars R.H

Jeg er meget ked af at konstatere, at dit niveau tilsyneladende er blevet trukket så væsentligt ned af flere års debat i tilknytning til denne pamflet.

Dine tal harmonerer ikke rigtigt med EUROSTAT 2011-tallene, hvor det oplyses, at der i DK er truffet 2.235 asyl-afgørelser, hvoraf 1.810 var afslag. Det svarer iflg. min regnekundskaber til godt 81 % afslag.

Ingen har i flg EUROSTAT fået asyl i DK i 2011 af humanitære grunde, hvorimod fx. Norge har givet 170 personer humanitært ophold.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=Fi...

Det kan du selvfølgelig ikke gøre for, Peter Pedersen,

men du har ikke fattet - på trods af års debat på disse side med bl.a. overtegnede om asylpolitik og mange andre emner - hvad den kilde du henviser til, faktisk anfører - eller nærmere handler om - nemlig endelige afgørelser på asylankesager.

Og her gav Danmark i 2011 rigtig nok medhold i ca. 19% af ankesagerne, mens lande som Sverige og Norge gav medhold i hhv. 14% og 4% af asylankesagerne - mit tal på ca. 50% angik ikke de endelige afgørelser på asylankesagerne - men tildelt asyl eller ligenende ophold som sådan.

Prøv nu at følge lidt med...

L.R. Hansen

Nu var det jo dig selv, der henviste til Eurostat - og til humanitære opholdstilladelser.

Igen : Det er langt under dit normale niveau at debattere på baggrund af parti-propaganda og tidligere indlæg i andre debatter, - samt i øvrigt at udvise nedladenhed under pres.

Det er jo ikke min opgave at dokumentere dine påstande, men ser man på nedenstående link til Udlændingestyrelsens tal, - pdf-side 76 ff. - kan man dog faktisk se, at antal flygtningelignende opholdstilladelser faktisk er steget fra 1.095 (2006) til 2.249. (2011).

For afghanere alene er tallet steget fra 62 (2006) til 532 (2011) :

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/E7182798-ADA0-4C8E-BA85-52DC11E186...

Jeg mener imidlertid, det er tåbeligt at konkludere noget som helst på baggrund af statistik ved at sammenligne fra det ene år til et andet - bla. fordi man naturligvis er nødt til at se hver eneste asylsag som enestående
- idet den ene afghaner sagtens kan være livstruet, mens den anden, der er hendes/ hans nabo ikke er er i nærheden af at være forfulgt.

Hvad der dog er vigtigere er dog en lang række faktorer, som tilstedeværelse eller fravær af krigsforhold, nød mv. vil være en forudsætning for, at folk først og fremmest vælger at krydse en dansk grænse, - ligesom at personen skal have den faktiske mulighed for at betræde dansk jord.

Bla. ses det jo at antallet af bosniske flygtninge naturligt nok er bortfaldet i samme periode. Den økonomiske fremgang der har fuldt efter den samtidige udvidelse af ISAFs operationsområde, har derimod jo netop gjort det økonomisk muligt for endnu flere truede afghanere at flygte - som ellers tidligere formentligt var blevet henrettet ved nakkeskud af en flok langskæggede asiater iklædt lang natskjorte og sort turban.

DK har jo dog trods alt for mange år siden har givet vores nationale æresord overfor omverdenen på at personer, fra der er flygtet fra andre lande, der opfylder betingelserne derfor, skal beskyttes, så længe der er behov for dette.

Men prøv nu selv at komme ind i kampen...

Peter Pedersen:

"Nu var det jo dig selv, der henviste til Eurostat - og til humanitære opholdstilladelser..."

Bestemt - og fra denne kilde kan man finde oversigten 'First instance decisions on (non-EU-27) asylum applications, 2011', og der ser på tallene for Danmark - og så bagefter tager tallene for Danmark fra 'Final decisions on (non-EU-27) asylum applications, 2011' (samme oversigt som du i en nedladende tone forsøgte af afvise min korrekte påstand om anerkendelsesprocenter med - og derfor fik tilbage med samme mønt) da kan man nemt udlede anerkendelsesprocenterne.

For Danmarks vedkommende fik 49% i 2011 ud af alle ansøgere asyl e.l. ophold - af disse fik ca. 10% humanitært ophold - en høj anerkendelsesprocent internationalt set - Danmark har således ikke en særlig restriktiv asylpolitik - selv om pressen påstår det.

LR. Hansen

Nåh og ! ??
Uanset, om der er tale om 1 % eller 99 % af alle ansøgere, der får meddelt asyl i DK, så siger det tal i sig selv intet som helst om, hvorvidt det ene eller andet land har en restriktiv eller lempelig asylpolitik.

Men dybest set er det i realiteten også aldeles ligegyldigt, om der er tale om lempelig eller stram asylpolitik (med mindre man er politiker, eller på anden måde sygeligt anlagt)
- så længe det er de "materielt rigtige" afgørelser, der træffes, og at det således er de helt rigtige personer, med et faktisk beskyttelsesbehov, som får tilladelserne, mens de, der reelt ikke har behovet, hældes ud igen.

Lige præcist den del, kan man aldrig udlede af nogen statistik, - men som nævnt - kun af det konkrete indhold af hver enkelte sag.

Iøvrigt har har jeg svært ved at forstå, hvorfor EUROSTAT har interesse i at sløre tallene ved en sådan opdeling mellem første instans og påklagede afgørelser, - sådan som du nævner, - fordi det da kun gør statistikken endnu mere uanvendelig.

Sidstnævnte forhold må være blandt forklaringerne på, at det er lykkedes de græske regeringer at bedrage EURO-økonomerne i så mange år, med så svimlende underskud, uden det opdaget.

Peter Pedersen

Det er mulig du ikke mener tilstrømningen har nogen betydning - at det eneste som tæller er om, hvorvidt love og konventioner er overholdt - men hvis man tillægger tilstrømningen betydning, da er det af stor betydning om, hvorvidt Danmark har en restriktiv eller lempelig praksis og politik.

Og Danmarks anerkendelsesprocent - som er et udmærket mål for en asylpolitiks beskaffenhed - er nu engang høj internationalt set.

Næh, kære Hansen, Love og konventioner kan faktisk ikke bare brydes, bare fordi "nogen" synes, at "tilstrømningen" af flygtninge er for høj.

Både love og konventioner er reelt set løfter, der bindende er indgået på nationens vegne af de folkevalgte politikere - internt hhv. ekternt overfor alle andre lande.
Enhver redelig person holder naturligvis sine løfter - og der INTET der er mere udansk, end at vende ryggen til verdens problemer.

Efter din terminologi havde det mao. været OK for Sverige under WW2 at afvise de mange danskere, der var forfulgt, fordi de var jøder - bare med henvisning til at anerkendelsesprocenten var meget tæt på de 100 ?!

Tak for kaffe !

Jeg er bestemt ikke fortaler for fri tilstrømning af udlændinge, men alene at de internationale regler og aftaler overholdes.

Men i artiklens eksempel med Afghanistan er 36 danske soldater, dræbt i direkte kamphandlinger, mens 209 danske soldater blevet såret (kilde FPT.
http://forsvaret.dk/FPT/Nyt%20og%20Presse/tal/faldneogsaarede/Pages/Fald...

Jeg ved ikke, om du selv har været i kamp, men dertil kommer de psykiske påvirkninger i kortere eller længere tid efter udsendelsen, som de fleste oplever, og som helt sikkert ikke fremgår af Personeltjenestens opgørelse.

Hertil har du (med fuld rette) imidlertid klart tilkendegivet, at disse veltrænede, prægtige yngre mennesker, er et offer, du ubetinget er villig til at give, på nationens vegne overfor det internationale samfund,
men er man ikke samtidig villig til at afse de par 5-ører, det koster fordelt på 5,4 mio. danere, at have nogle få tusinde afghanske livstruede flygtninge gående i nogle år, er der oprigtigt talt tale om en meget aparte prioritering.

Kære Peter Pedersen

Du har tilsyneladende misforstået noget - jeg er ikke fortaler for at bryde flygtningeloven eller flygtningekonventionen - hvad enten her er tale om afghanske asylansøgere eller andre nationaliteter.

Jeg har påpeget nogle faktiske forhold, der har betydning for tilstrømningen - som du så, i et kluntet forsøg på at modsige et af disse faktiske forhold, fik udstillet dig selv i et uheldigt lys - hvad du virkelig kun har dig selv at bebrejde.

Nuvel - mine eventuelle udsendelser til Afghanistan og øvrige tjeneste - vedkommer ikke emnet og slet ikke dig.

Ligeledes er det fuldkommen irrelvant - hvormange eller få danske soldater, der er faldt eller blev såret i bestemte flygtningelande - i forhold til både flygtningeloven og flygtningekonventionens bestemmelser for asylansøgere i Danmark fra pågældende lande - fuldkommen irrelevant - at Danmark skulle have et særlig moralsk ansvar for asylansøgere fra lande, hvor Danmark har bidraget til internationale styrker der - må afvises som bagvendt tosselogik.

Vi har betalt i blod og guld i et forsøg på at skabe et bedre land - og derfor skal asylansøgere derfra have særlig adgang til dansk asyl - ren tosselogik.

Hansen

Det står klart, at flere pointer for tiden går hen over hovedet på dig, - formentligt fordi du ikke gør dig selv den tjeneste at læse inden ad,men tilsyneladende opfinder holdninger, jeg ikke har givet udtryk for, og heller ikke deler.

Fx har jeg på INTET tidspunkt nævnt noget om at asylansøgere skulle have SÆRLIG adgang til asyl – eller at DK skulle have noget særligt ansvar overfor lige præcist afghanere.
Det mener jeg ikke, afghanere skal med en mulig undtagelse for lokale tolke), og der er desuden ingen vedtagelse i Folketinget, eller nogen international aftale, der på nogen måde underbygger noget sådant.

Det eneste jeg gang på gang har nævnt, er at det udelukkende er den enkelte sags indhold er afgørende for, om den konkrete ansøger skal have flygtningestatus – men ALDRIG statistik.

Vedr. tjeneste, så har prøvede krigere, der måtte have været uden for hegnet i Bastion og omegn jo meget sjældent behov for at stille spørgsmål ved andres tjenesteforløb, hvilket desuden er komplet irrelevant i denne sammenhæng.
Læs igen : Der er kun argumenteret i retning af mængden og alvorligheden af psykiske efterreaktioner, som jo også er en væsentlig ydelse, som en meget stor mængde danske medborgere stiller til rådighed, dagligt, gennem den lange årrække. Men OK, førstnævnte er formentligt et ømtåleligt emne for nogle.

Pointen var imidlertid alene at påpege den stinkende dobbeltmoral, der ligger i at ”man” er villig til at yde et kæmpe bidrag – i form af fx (andres) menneskeliv, psykiske og fysiske skader, der uvægerligt påføres for en række danskere - så længe det hele foregår i ”Langtbortistan”, -
men at man derimod ikke ønsker at se "langtbortistanesere” i gadebilledet i DK samt at ofre nogle få håndører, såfremt et par hundrede af de samme langtbortistaneserne til gengæld flygter fra forfølgelse, fordi de fx reelt var afghanske hazaraer, kvinderetsforkæmpere eller lignende, der er i reel livsfare for etnisk udrensning.

At vi allerede har betalt i "blod og guld" giver ikke mening,

LRH :
”…som du så, i et kluntet forsøg på at modsige et af disse faktiske forhold, fik udstillet dig selv i et uheldigt lys..”

At du mener, at andre stiller sig selv i det dårligt lys, ved at have en anden holdning end en selv, har jeg kun hovedrysten til overs for, men må konstatere, at dette ikke længere er under dit niveau – eller at jeg har taget alvorligt fejl af samme.

Modsat dig har jeg faktisk saglig og faglig kendskab til en del flygtningesager i praksis, og det er på baggrund heraf at jeg må konkludere, at det er det rene vås at tale om statistikker som ret meget andet andet end kuriosum.

I realiteten burde regeringens embedsmænd i stedet tænke realistisk fremad, og faktisk planlægge sin indsats på flygtningeområdet ud fra den løbende udvikling i verden (som fx Forsvaret) -

Som nærliggende eksempel kunne være : når ISAF- styrkerne er ude af Afghanistan ”lige om lidt”, vil behovet for asyl til kvinder, hazaraer, kuchi-nomader og andre, lignende grupper, der er fortsat er i overhængende risiko for etniske udrensninger fra Talibans side med al sandsynlighed eksplodere – uanset, at Thorning, Søvndal & Co utvivlsomt vil ”befale succes” af tilbagetrækningen på nuværende tidspunkt.

At være tilhænger af at Danmark - af alliancepolitiske årsager - bidrager med styrker til internationale eller multinationale operationer - samtidig med man er modstand af en meget lempelig dansk asylpolitik - udgør intet paradoks eller ingen dobbeltmoral.

At afvise anerkendelsesprocenter - som målestok for en asyl praksis og politiks lempelighed - er afslørende.

At kalde ens faktuelt ukorrekte påstande - om den danske anerkendelsesprocent og danske tildelelser af humanitært ophold i 2011 - med henvisning til eurostats opgørelser over endelige afgørelser på asylankesager - for 'en anden holdning' - er igen afslørende.