Nyhed
Læsetid: 4 min.

Dansk Industri til angreb på regeringens grønne afgifter

Energiafgifterne er blevet for høje og undergraver konkurrenceevnen, lyder kritikken. DI glemmer vist, at afgiftsstigninger var måden at finansiere lettelser i skatten på arbejde, siger energisektor-talsmand
’Jeg siger ikke, man bare skal sætte afgifterne ned, men på sigt kan det blive vanskeligt at opretholde folkelig forståelse for et højt afgiftsniveau, uagtet at penge til velfærdssamfundet jo skal komme et eller andet sted fra,’ siger Lars Aagaard fra Dansk Energi – her sammen med Connie Hedegaard.

’Jeg siger ikke, man bare skal sætte afgifterne ned, men på sigt kan det blive vanskeligt at opretholde folkelig forståelse for et højt afgiftsniveau, uagtet at penge til velfærdssamfundet jo skal komme et eller andet sted fra,’ siger Lars Aagaard fra Dansk Energi – her sammen med Connie Hedegaard.

Indland
19. januar 2013

I sit seneste nyhedsbrev inviterer Dansk Industri (DI) til årsdag i sit branchefællesskab Energibranchen med ’Den grønne omstilling’ som emne og samlingspunkt.

Årsdagen skal bl.a. sætte fokus på dansk erhvervslivs muligheder for at fremme omstillingen som producent og eksportør af grøn klima- og miljøteknologi.

»Sæt allerede nu kryds i kalenderen 15. maj«, lyder opfordringen.

I samme nyhedsbrev går DI Energibranchen imidlertid til kamp mod de grønne energiafgifter med et notat under overskriften ’Det grønne afgiftstryk forværrer krisen’. Hovedbudskabet er, at staten har øget sine indtægter fra energiafgifterne, målt som andel af bruttonationalproduktet, BNP, og dermed gjort tilværelsen vanskeligere for »et svækket erhvervsliv«.

»Det er skidt for virksomhedernes konkurrenceevne og betyder blandt andet en lavere realløn, øgede omkostninger for danske virksomheder og et reduceret arbejdsudbud«, hedder det i nyhedsbrevet.

Beregningerne i DI’s notat fortæller, at statens indtægter fra energiafgifterne i perioden 2007-2011 er steget med godt 3,8 pct. om året, mens BNP er vokset med blot 1,3 pct. i snit. Og indtægterne til statskassen er steget, selv om energiforbruget i samme periode er faldet, bemærkes det.

»Det betyder, at statens indtægter fra skatter og afgifter på energi er løbet fra landets samlede produktion gennem de seneste år til skade for virksomhedernes konkurrenceevne,« vurderer DI.

I notatet hedder det, at de private forbrugere vil opleve højere priser, »også på de varer, hvor der er brugt energi i produktionen«.

»Dette reducerer reallønnen og vil dermed reducere arbejdsudbuddet, der igen leder til lavere beskæftigelse og dermed lavere indtægter gennem andre skatter«.

Samtidig anfører DI imidlertid, at virksomhedernes muligheder for at vælte afgiften over på varernes pris faktisk er »meget begrænset« på grund af den internationale konkurrence.

»Dermed må de i stedet reducere deres omkostningsniveau – dette sker via et lavere lønniveau«, der indebærer faldende realløn og mindre arbejdsudbud.

»For visse energiintensive erhverv kan de højere afgifter lede til, at de må nedlægge produktion i Danmark og flytte den til udlandet«, lyder den slet skjulte trussel fra Dansk Industri.

Man får, hvad man beder om

I brancheorganisationen for hjemlige energiselskaber Dansk Energi, der er uafhængig af DI, kalder administrerende direktør Lars Aagaard notatet og argumentationen »en lille smule ensidig«.

»Jeg kan huske, at der engang var en industriorganisation, der sagde, at det var meget, meget vigtigt at få skatten på arbejde ned. Når energiafgifternes andel af BNP er steget, så er den ene hovedforklaring den tidligere regerings Forårspakke 2.0 fra 2009, hvor man netop brugte energiafgifter til at finansiere lettelse af skatten på arbejde. Nogle gange risikerer man at få det, man beder om,« siger Lars Aagaard.Han nævner den såkaldte NOx-afgift – indført af VK-regeringen, og siden femdoblet af den nuværende – som en supplerende del af forklaringen på energiafgifternes øgede andel af BNP.

Lars Aagaard er enig med DI i, at et højere afgiftstryk på energi har konsekvenser for konkurrenceevne, realløn og arbejdsudbud.

»Men hvis man bruger provenuet til at lette skatten på arbejde, så vil de samme økonomer nok nå frem til, at dette samtidig har konsekvenser for de nævnte faktorer, bare i positiv retning,« påpeger han.

Forvirrende

Hos den grønne tænketank Concito siger klimaøkonomisk chef Michael Appel, at»det forvirrer noget, når DI går efter det såkaldt ’grønne afgiftstryk’.«

De grønne afgifter omfatter således flere afgifter end lige energiafgifterne.

»Man kan diskutere, hvor meningsfulde disse definitioner er, men strengt taget er det grønne afgiftstryk ikke steget over de seneste mange år,« påpeger Appel med henvisning til data fra Skatteministeriet, der viser en BNP-andel på ca. fem pct. for de grønne afgifter i 1999, faldende til ca. 4,5 pct. i 2007 og videre ned til ca. fire pct. i 2011.

»DI har ret i, at energiafgifterne belaster virksomhederne, men opgaven består jo så i at vise en anden finansiering gennem omlægninger eller offentlige besparelser. Det er ikke de egentlige forureningsskatter, der er problemet,« siger klimaøkonomen og betoner, at afgifterne er redskab til at fremme klimabeskyttelsen.

»Ser man på drivhusgasserne, er det velbegrundet, at man anvender denne afgift til at nå reduktionsmålene. Det er en forureningsskat, og faktisk er der brug for en skærpet CO2-beskatning, hvis vi skal nå målet om at nå ned på to ton CO2-ækvivalenter pr. dansker i 2050.

Overgrænse for grønne afgifter

Dansk Industri påpeger i sit notat, at Danmark ligger fjerdehøjest i Europa, når det gælder energiafgiftsprovenuet som andel af BNP.

»Det er rigtigt, at Danmark totalt set ligger ret højt med energiafgifter, men for en meget stor del af vores erhvervsliv betyder energiomkostningen ikke ret meget for konkurrenceevnen, fordi vi har den erhvervsstruktur, vi har. Og som afgifterne er indrettet, slipper danske virksomheder med et meget højt energiforbrug billigere,« siger Lars Aagaard, Dansk Energi,

»Men selvfølgelig er der en øvre grænse for, hvor meget man kan skrue op for energiafgifterne, hvis man vil bevare konkurrenceevne, social balance og folkelig opbakning. Der har været opbakning til energiafgifterne, fordi det handler om at passe på miljøet. I dag er vi imidlertid endt med et afgiftssystem, der går ud over den rent miljømæssige begrundelse og også er blevet en måde at fylde statskassen op. I takt med at vi får vindmøller, solceller og anden grøn energi, kan det blive en politisk udfordring at fastholde opbakning til afgifterne, som til den tid alene vil være fiskalt begrundet.«

»Jeg siger overhovedet ikke, at man bare skal sætte afgifterne ned, men på sigt kan det blive vanskeligt at opretholde folkelig forståelse for et højt afgiftsniveau, uagtet at penge til velfærdssamfundet jo skal komme et eller andet sted fra,« siger Aagaard.

Det var fredag ikke muligt for skatteminister Holger K. Nielsen at kommentere DI’s angreb på de grønne afgifter. Dagens system er et over mange år politisk sammenvævet kludetæppe af afgifter, og regeringen har forpligtet sig til et serviceeftersyn af systemet.

 

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels Engelsted

Det er ligesom historien om Peter og ulven. Når erhvervslivet hele tiden råber alarm om deres skatter og afgifter, hvordan skal det så gå, når ulven virkelig kommer?

morten Hansen, Janus Agerbo, Alan Strandbygaard, Elisabeth Andersen, Michael Kongstad Nielsen, Brian Pietersen, Ib Christensen, Anders Kristensen, Lasse Damgaard, Flemming Andersen, Rasmus Kongshøj og Brian Knudsen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Til anbefaling hør P1 Business fra torsdag den 17. Her var emnet forhøjelser til fjernvarme brugerne, netop for ikke at el-afgifterne skulle stige.
Deltager var bl.a. Lars Aagaard , Martin Lidegaard og en fra erhverslivet.

Torben K L Jensen, Lasse Damgaard og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Andersen

Sålænge erhvervslivet altid løber efter kortsigtede gevinster uanset disse måtte være i andre lande og ingen loyalitet udviser overhovedet, bør deres udsang tages for det det er. Klynk.

morten Hansen, Janus Agerbo, Alan Strandbygaard, Erik Jensen , Elisabeth Andersen, Brian Pietersen, Steffen Gliese, Rasmus Kongshøj, Ib Christensen og Lasse Damgaard anbefalede denne kommentar
Lasse Damgaard

Mere klynk - hvorfor omstiller de sig ikke bare ?
Danske firmer har styrtende med penge - de kunne jo begynde at opfinde den dybe tallerken

morten Hansen, Janus Agerbo, Peter Taitto, Elisabeth Andersen, Brian Pietersen, Flemming Andersen, Steffen Gliese og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Selvfølgelig skal industrien høres, og de skal høres på en seriøs og konstruktiv måde.

Men, - det er altså sådan, at en del af energipolitiken (afgifterne) er faktisk indført for at tvinge forbruget af energi ned. Og dansk industri, der b.a. er underleverandør til tysk industri, kan vel ikke ligefrem påstå, at energien er billigere i Forbundsrepublikken, der er ved at sætte a-kraft-energien på 0 (nul).

Måske er energipriserne højere i Danmark og mange vestlige lande end i Kina og tilsvarende lande. Men disse lande kan man jo ikke konkurrere med i forvejen, og så skal vi også tale om prisen på forurenende produktion og på løn.

morten Hansen, Brian Pietersen, Flemming Andersen, Steffen Gliese og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

Den samme gamle snak fra de rigeste i samfundet: Vi vil have det hele, men vi vil ikke betale noget for det. Er der stadig nogen der kan tage det alvorligt?

morten Hansen, Janus Agerbo, Ib Christensen, Elisabeth Andersen, Brian Pietersen, Flemming Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Altså - samtlige skatter og afgifter udgør knap 50% af vores BNP.

Og ud af vores skatter og afgifter betales undervisning, sundhedssektooren, kulturpolitk, forsvar, politi, redningsvæsen, dagpenge, ældrepleje, fødevarekontrol,børnehaver, forskning o s v o s v o s v

Der er åbenbart efter nogens opfattelse behov for at opkræve yderligere skatter og afgifter for at bekæmpe fattigdom, forbedre velfærden m v - det er en 100% politisk vurdering og prioritering om "nok er nok" eller om skatte- og afgiftsskruen skal løsnes lidt eller strammes ydrligere.

Faktum er, at man i den aktuelle danske situation ikke skaber yderligere overskudsgivende arbejdspladser og virksomeder ved at beskatte og afgiftsbelægge yderligere - gjorde man det , så var det jo bare om at speede opkrævningen af skatter og afgifter yderligere op.

Og falder man for fristelsen til at øge skatter og afgifter mere for at betale for " ikke-overskudsgivende" aktivitter, så skruer vi ned for levestandarden og livskvaliteten.

Nogle offentligt betalte arbejdspladser- men ikke alle - er lige så nødvendige for vores produktion og værdiskabelse som de private virksomheder - f eks lærere ved skoler og andre uddannelsesinstitutioner, der sørger vor veluddannet arbejdskraft til bl a eksporterhvervene , forskere der skaber grundlag for produktinnovation (enten direkte eller gennem grundfordkning ) bare for at eksemplificere lidt (-der er mange funktioner ,som er helt nødvendige)..

Det er da fornuftigt i en krisetid at spare lidt på de udgifter, det går til ting, der ikke er helt nødvendige - og denne besparelse kunne passende bruges til at forbedre konkurrenceevnen for de varer og tjenesteydelser,som vi kan sælge på det globale marked - det er vel det, som hele debatten dybest set omhandler ?

Og DI vil selvfølgelig gere have skatte- og afgiftsbelastningen placeret, så den ikke skal indgå i omkostningsniveauet på virksomhederne , men hvis man ikke laver besparelser andre steder i det offentlige i samme omfang,så skal andre skatter og afgifter sættes op - og så vil folk have mere i løn ( - reallønnen skal jo helst fastholdes og på sigt stige?) - og så er man lige vidt ?, Besparelser i det offentlige er derfor nødvendigt - men ikke efter "grønthøstermetoden - det skal gøres selektivt og ramme ikke helt nødvendige funktioner og udgifter.

Til Robert

Vi kunne jo passende begynde med flg. fastfrys samtlige overførselsindkomster fra børnefamilieydelse til folkepension i minimum 2 år sammen med alle offentlige lønninger, udfas 50000 offentlige stillinger igennem naturlig afgang over 2 år, gør 20% SU lånebaseret, gør børnefamilieydelse indtægtgradueret med minus 10% for hver påbegyndt 100K over 600 K brutto husstandindkomst, fjern aktivering, skær 25% på forsvaret yderligere, udfas efteferie over 5 år, afskaf seniorjobforkælelse, fjern mulighed for gulplade biler til private, gennemgå erhvervsstøtte med tættekam, fjern PSO, alkohol, sukker, NOX, sodavands afgifter, hæv topskattegrænsen til 1 mio.

Glem alt om vækst de næstye mange år, vi skal være mere end heldige hvis kan bevare det nuværende antal arbejdspladser.

Derfor budget balance, sænkning af skatte og afgifter som beskrevet samt få afdraget statsgælden inden 2020

Peter Ravn Mikkelsen og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Kunne vi så ikke spare på overførelses indkomsterne ved at vi alle gik 12 min ned i arbejde om dagen, så der kunne ansættes flere . Det ville også betyde 12 min. mindre brug af energy om dagen for virksomhederne.

Jeg kan godt overleve ved at undvære 12 min. løn/arbejdstid om dagen.

Og når aktiverings cirkuset ikke engang evner at få dem der vitterligt ryger ud over kanten i arbejde i tide, så ligner de udgifter nogle der er unødvendige eller spildt.

Derudover ville jeg gerne snart se en beregning på hvor stor en værdi det danske erhversliv har fået af samfundet i form af gratis arbejds kraft via aktivering. Mit gæt er at det er temelig højt, og sikkert dækker en stor del af afgifterne.

morten Hansen, Janus Agerbo, Peter Ravn Mikkelsen, Elisabeth Andersen og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Hov. Fortryder lige min anbefaling til Per Nielsen. Fik læst for hurtigt.

Hvis ALLE virksomheder begyndte at betale skat, tror jeg, at der vil være velvilje, selv langt ud på venstrefløjen, til at sætte selskabsskatten ned.
Hvis ALLE virksomheder begyndte at opføre sig ordentligt, tror jeg, at der vil være velvilje, selv langt ud på venstrefløjen, til at spare virksomhederne for en masse kontrol og bureaukrati.
Hvis ALLE virksomheder begyndte at tage et reelt ansvar for naturen og klimaet, tror jeg, at der vil være velvilje, selv langt ud på venstrefløjen, til at fjerne diverse miljøafgifter.
Hvis ALLE virksomheder ydermere droppede outsourcingen til fordel for kortsigtet, økonomisk gevinst, tror jeg, at modviljen mod det private erhvervsliv, selv langt ude på venstrefløjen, vil fordæmme.

morten Hansen, Erik Jensen , Elisabeth Andersen, Flemming Andersen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Indtægter skal til for at betale udgifter.
Hvis statens totale opkrævning belaster konkurrenceevnen så meget, at forretningen går dårligere, skal udgifterne nedsættes. Så simpelt er det.

Vi er kort sagt underlagt vilkår, som vi ingen indflydelse har på.
Den indfydelse vi har i EU er mikroskopisk.

Klima, arbejdskraft og handel er grænseoverskridende.
Hvis vi - Danmark - ville flytte fra indkomstskat og erhvervsskat til resurseskat for at gavne klimaet (Den Store Omstilling), kunne vi ikke. Alle er i samme båd.
Hvis vi - EU - ville, kunne vi ikke. Alle er i samme båd. På samme planet.

Til Dennis

Hvis og hvis min røv var spids

Fat dog at verden er global og ejerne af virksomhedernes fornemste opgave er at maksimerer profitten og ikke lege filantroper for at et samfund med alt alt for høje offentlige udgifter.

Som aktionær er jeg ikke interesseret i filantropi men maksimal afkast.

De virksomheder som ikke fælge loven og dermed minerer deres skatter og afgifter skal naturligvis forfælges via domstolene. Men virksomhederne er naturligvis i deres gode ret til at gøre alt for at minimerer deres skattebetalinger ved at udnytte lovene.

IB

Det total energiforbrug vil være konstant ellers vil virksomhdernes produktion falde.

Fjern aktivering. Hvis virksomhederne vil have arbejdskraft, så må de betale for den.
Hvis de ikke vil betale, så ingen arbejdskraft

Michael Kongstad Nielsen

Nu er det ikke sådan, at der slet ikke investeres i Danmark.. Faktisk tiltrækker Danmark flere udenlandske investeringer end Tyskland i forhold til BNP, se A4´s undersøgelse:
http://avisen.dk/a4-udenlandske-penge-stroemmer-til-danmark_201402.aspx
De udenlandske investorer har nok tjekket de danske skatter og afgifter og fundet ud af, at der alligevel kan tjenes penge.

morten Hansen, Janus Agerbo, Niels Engelsted, Erik Jensen , Elisabeth Andersen, Flemming Andersen, Ib Christensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Det er noget mærkeligt noget med konkurrenceevnen - åbenbart er der visse grænser for, hvad man kan finde på at producere og sælge, siden alle kæmper om de samme produktioner. Man skulle ellers mene, at der var uanede muligheder for at udfylde nicher for et lille land som vores med en meget uddannet befolkning.

@Per Nielsen:
Er det rigtig fornemmet af mig, at du er en af disse personer, der kunne finde på at gribe til våben og vold, hvis samfundets udvikling skulle bevæge sig i mere ugunstig retning for jeres slags; at du vil gribe til våben, for at forsvare dine - aktier?

@Dennis.
Jeg ved godt, at den såkaldte "venstrefløj" er fyldt med mennesker, der rent faktisk ikke vil afskaffe kapitalismen, men bare erstatte den med en mere "human" kapitalisme, en "kapitalisme med et menneskeligt ansigt", men selv hvis alle virksomheder betalte godt med skat, selv hvis alle virksomheder "opførte sig ordentligt", selv hvis de alle blev "grønne", og selv hvis de lod være med at outsource (det hele er dog en utopisk tankegang), så vil udbytningen stadig være der, og for marxister er målet en omstyrtelse af den kapitalistiske produktionsmåde generelt, og ikke at indføre en "etisk kapitalisme".

Til Dennis

Naturligvis vil jeg ikke gribe til våben. Jeg respekterere demokratiet og de regler det nu en gang udstikkes.

Men jeg forbeholder mig naturligvis retten til, ligesom andre, at investerer mine penge hvor jeg kan opnå det afkast, jeg anser som tilfredstillende.

Kan det ikke blive i DK eller EU, så kan det jo blive et andet sted

@Gustav ML:
Nu ved jeg ikke, hvor seriøst jeg skal tage en, der har et billede af Stalin som profilbillede. Men du antyder vist, at jeg er en naiv socialist?
Mit ønske for et samfund, er da også et samfund, baseret på andre værdier en økonomiske/materielle værdier. Og hvor produktionsmidlerne er ejet af arbejderne selv, samt folket. Ikke af en lille håndfuld af amoralske storkapitalister, der sender 100.000-vis af mennesker ud i arbejdsløshed (jf. outsourcing), og andre 100.000-vis af mennesker i underbetalte og farlige job (bare se, hvordan Metroen bliver bygget).
Små folkekooperativer og andelsforeninger, mener jeg, er vejen frem. Ikke det statsstyrede helvede i USSR, der drev landet fluks ned i graven, og overlod landet i et (nyt) oligarki, med først Jeltsin og siden Putin.

morten Hansen, Steffen Gliese og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar

@Per Nielsen:
Åhh okay, jeg vil bare lige være sikker. Man hørte jo, i forbindelse med Enhedslistens revolutionsdebat, diverse liberalister - nogle af dem endda direkte - sige, at de var parate til at "indgå i en kontrarevolution". Eller, der var vist nogle der var endnu mere direkte, og sagde, at gaderne vil flyde med blod - socialisternes blod...

Dennis

Det er lovligt at drømme og være håbløs utopist.

Håber det er ok vi andre lever videre i den virkelige verden.

Underbetalt er vel primært ifht. de tårnhøje danske lønninger outsourcing er en naturlig del af livet og det er klart, at et land som DK, som har valgt at have sindsyge skatter og afgifter og heraf afledte lønninger vil være et offer for outsourcing

Ib Christensen

Per

Der skal ikke købes en kopimaskine ekstra hver gang der ansættes en mere. Der skal ikke sættes en loft lampe ekstra op hver gang der ansættes en mere, o.s.v.

Man ville faktisk kunne opnå en bedrer udnyttelses grad af det allerede eksiterende materiel og forbrug.

Derudover var det jo netop højrefløjens ideologi at Danmark skulle klare sig af andet end produktion.

Der hvor jeg arbejder er vi gået fra 16 mand i afdeling til 7. Men vi har stadig brug for det samme antal trucks, kopimaskiner, pc'er, loftlamper, elektriske porte o.s.v. Og kommer vi op på 16 mand igen, så skal der ikke købes flere af de nævnte ting af den grund. Trucksne vil bare holde stille mindre, pc'en stå tændt ubenyttet mindre o.s.v.

Så syntes ikke din afvisning holder vand.

Syntes det er underligt at vi har hørt så megen frygt for kommunisme fra højrefløjen. For kigger jeg tilbage, ser det for mig ud til, at flere og flere omkostninger bliver socialiseret, mens fortjenester privatiseres. Og så har jeg ikke engang nævnt den forøgelse af kontrol og overvågning der også er sket.

Den eneste forskel på kommunisme og det højrefløjen har trukket os imod, er at man har lovliggjort det problem der er med korruption ved kommunisme.

morten Hansen, Alan Strandbygaard, Erik Jensen , Lasse Damgaard, Steffen Gliese, Elisabeth Andersen og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar
Karen von Sydow

Historiens ældste diskussion.

De øgede energiaftifter er bl.a. også et resultat af, at danskerne køber og lever mere grønt og bæredygtigt. Køleskabet sluger ikke så meget strøm som tidligere, men der skal stadig penge i statskassen.

Sådan er det.

@Per Nielsen:
Det "eneste" der står i vejen for en bedre verden, er menneskets egoisme. Og jeg har da indset, at en bedre verden ikke kan lade sig gøre, i og med at "gode/moralske" mennesker udgør en forsvindende minoritet i samfundet. Derfor jeg de facto er misantrop.
Og hvis din definition af "den virkelige verden" (som du nærmest definerer som en naturlov, selvom det du refererer til, er menneskeskabte samfundsforhold) er lig med at være skruppelløs og grådig, med et religiøst forhold til penge, ja, så er det da ikke mig, der er galt afmarcheret...

morten Hansen, Freddy Andersen, Peter Ravn Mikkelsen, Steffen Gliese og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

@Dennis

Jeg tror ikke vi er så få som du tror. Men der er væsentlig flere judas lam på højrefløjen. Så de er væsentlig mere synlige og højtråbende.

Ingen gode og ærlige mennesker vil gå rundt og klage over skattetryk og ynke sig over at tjene forlidt, og samtidigt bruge penge i stakkevis på PR og lobby regninger til at fylde læsebreve som disse med løgn og propaganda.

@Ib Christensen:
Jeg tror ikke vi er så få som du tror.
Jeg håber, du har ret.
Men det er i hvert fald til tider frustrerende, at man som eksponent for en bedre og mere holdbar verden, hele tiden skal stå til ansvar over for eksponenterne for grådighed og kapitalisme, som om de repræsenterer den eneste sandhed. Burde det ikke være omvendt?

Ingen gode og ærlige mennesker vil gå rundt og klage over skattetryk og ynke sig over at tjene forlidt, og samtidigt bruge penge i stakkevis på PR og lobby regninger til at fylde læsebreve som disse med løgn og propaganda.
Det er vel med kapitalisme, som det er med alle andre religioner: Man ønsker at sprede "informationen" om den sande vej, og målet helliger midlet.

Til Dennis.

Jeg vil da bestemt også gerne en "bedre" verden.

Men vi skal IKKE ofrer DK på nogle fantasters hellige alter

Lille bitte ubetydelige DK har intet andet valg end at indrette sig efter omverdnen, det modsatte sker med garanti IKKE

Karen von Sydow

Drenge,
grådige, egoistiske, uærlige og dårlige mennerkser bakker op om det markedsøkonmiske system, kan man konkludere efter at have læst jeres indlæg. Nuvel.

Demokratisk økonomi er jo blot ny vin i gamle planøkonomiske flasker. Men er det alternativet? Det er noget uden for emnet, men det er det indtryk jeg sidder tilbage med; ingen anerkendelse af, at det er de danske virksomheder, det til syvende og sidst betaler festen. Skal det laves om?

Steffen Gliese

Karen von Sydow, det er jo bare et spørgsmål om indretning af varebyttet. Tiden er ved at rinde ud for den model.

@Per Nielsen:
Men hvor går så grænsen mellem "en bedre verden" og "fantasters hellige alter"?
For én ting er sikkert: det er ikke raketvidenskab, at når den vestlige verden forbruger i en grad, at hvis hele verdenen havde samme forbrug som os, så havde vi brug for 6 ekstra jordkolder - det er ikke raketvidenskab, at konkludere, at det ikke er holdbart.
For hvad gør vi, når 1,3 milliarder kinesere vil have 2 biler og stort villahus, også?
Fælder vi det sidste regnskov? Nok ret dumt, for så bliver iltniveauet i atmosfæren reduceret et par procenter, og det er nok til, at vi alle sammen får en langsom (men rimelig smertefri) død.

Til Dennis.

Vi skal meget længere hen med natur katastrofer, forurening etc. før de toneangivende USA, Kina, Indien, Rusland og Brasilien for alvor vil gøre noget.

USA er allerede igang med de meget store udvindinger af shell gas. Deres CO2 udslip er faldet markant. Kina stillet 12-14 GW vindenergi op om året.

Men trods alt det og de forudseebare problemer, så skal vi ikke ofrer DK på det hellige alter, hvor nok så stor indsats fra DK ingen forskel vil gøre globalt

Dennis G. M. Jensen

@ Per Nielsen.

Endnu en Dennis..

Jeg forstår ikke hvad du mener: Du har et mantra om ikke at ofre DK på det hellige alter, men at vi derimod, kritikløst, må og skal indrette nationen efter landene omkring os.
Er det ikke to alen af et stykke? I begge tilfælde henlægger du nationens fremtid i andres hænder: den ene, formoder jeg du mener, i socialismens ideologiske favn, og den anden i den europæiske stormagts-kapitalfavoriserende favn.

Forklar engang hvordan en, endnu mere, ivrige logren efter konkurrenceevne og kapitalgunst endnu ikke har slået dig som værende "det hellige alter" danmark netop nu ofres på, i lighed med andre totalitære ideologier?
Du må da kunne se at de alle lover ultimativ frihed, hvis bare...!
Og du kan da ikke, i grave alvor når du ser på verden af i dag, mene at vi er blevet synderligt mere frie som mennesker eller nationer, af den uhindrede kapitalismens spredning, den stadigt større magt de gigantiske finanshuse tilraner sig og den stadigt mere ubetydelige vægt det enkelte individ tillægges?

Jeg advokere ikke for rendyrket noget som helst, udover fornuft, medmenneskelighed og respekt. Ideologi er noget bras i de forkerte hænder, og de er flest på politisk hold.

Det sidste vi har brug for er politikere der er villige til at indrette nationer på de fås præmisser. Det vi har brug for er tænkere og drømmere, handlere og fatalister der kan smadrer ethvert optræk til illusioner, ikke børshandlere og ansigtsløse finansfyrster med immunitet og uindskrænket magt.

Tjek sagen om HSBC i USA, og græd tårer over retfærdighedens endeligt.

Til Dennis

Du drømmer bare videre.

ring eller skriv når du har opbakning i befolkningerne i BRIK landene samt USA.

Så kunne din tanker evt. have gang på jord

Det handler ikke om om frihed, men om at verden og dermed mennesket er grådigt

Jeg henlæggerikke min fremtid i andre end min egen favn.

Men at tro på, at hvis lille bitte DK blot omfordeler endnu mere igennem endnu højere skatter, beskatter erhvervslivet endnu mere, så har vi gjort en forskel globalt. Gu har vi ej, vi har blot ødelagt et land, som grundliggende er godt, men som har glemt at lukke øjnene op for den omkringliggende verden

Flemming Andersen

Per Nielsen

I virkeligheden har du en 3-4 kommentarer du varierer og så tror kan være dækkende som svar på alt.
Lidt ligesom vittigheder, hvor man jo også kun har ganske få, med mange variationer.
Dine indlæg er bare ikke morsomme med vilje

Industrien er hyklerisk.
De danske virksomheder der ikke sanser at tilpasse produktion på det danske markede burde smutte.
Hvis automatisering og kvalitet er et issue ano 2013, står det skidt til.
Det private erhvervsliv, og nu en stor del af det offentlige, hvor de varme hænder er i aktion, sprøjter mennskeligt affald ud, primært med stress og følge sygdomme.
Måske det var en ide at DI dækker de omkostninger de genererer i samfundet.
Istedet for at være en flok mildt sagt selv centrerede grådige ........ psy...

@Per Nielsen:
Det grundlæggende problem er kapitalisme. Intet tyder på, at kineserne er mere oplyste (snarere tværtimod!), når det kommer til at fokusere på, og værdsætte sociale/kulturelle/åndelige værdier, kontra de økonomiske/materielle. Og så længe det er tilfældet - at kineserne m.fl. ønsker det samme, dekadente og uholdbare overforbrug, som de fleste her i Vesten har - så er ingen realistisk løsning på problemerne inden for rækkevidde. Og vi mennesker må se i øjnene, at vi, som art, ikke længere er her på jorden om 100 år - eller at der i hvert fald kun er nogle få hundredetusinder overlevende.
Min pointe er, at så længe vi mennesker er grådige, egoistiske og dumme, og så længe vi har et så uholdbart økonomisk system, som markedsøkonomi/kapitalisme, og så længe, at vores grundværdier og velfærd baseres på det materielle, så er vores leveform fundamental uholdbar. Og det skal man ikke være naiv, fantast, idealist eller teenager for at sige - man behøver blot besidde elementær fornuft.
Hvis vi ønsker at overleve som art, og bevare vores hjem, vores planet, og forbedre vores velfærd fundamental - og ikke æde lykkepiller - så bliver vi nød til at omlægge vores landbrug til permakultur, virksomhederne skal ejes af arbejderne selv, økonomien skal tøjles, bankerne demokratiseres, og vores egocentreret og materielle værdigrundlag skal fundamental ændres til et værdigrundlag, der er baseret på fællesskab, solidaritet samt åndelig, kulturel, social og vidensmæssig rigdom. Ellers bliver den næste (økonomiske) krise, en krise af et omfang, der får den i 1930'erne til at ligne en gåtur i Central Park.

Christian Holm

Det grundlæggende problem er at CO2 ikke driver opvarmningen af Jorden og at vores fokus herpå fjerne fokus fra virkelige problemer.

Jeg læste den anden dag at for de penge der er brugt på CO2 og klima kunne vi have skaffet rent drikkevand til ALLE i Afrika. Der er da et virkeligt problem der kunne have været løst. Istedet morer politikere og embedsmænd sig med at rejse Verden rundt til møder.

Nuvel, skift til alternative energi forsyning har mange, rigtig mange gode sider. Det kan jeg kun støtte sålænge det er et reelt alternativ. Men opvarming er Jorden ændrer det ikke på.