Læsetid: 2 min.

Udspionerede venstresocialister kapitulerer

’Det har vist sig uoverskueligt vanskelig at føre retssag mod Justitsministeriet/PET, og det må vi så bare tage til efterretning,’ siger Enhedslistens gruppeformand, Per Clausen, som sammen med andre VS’ere havde krævet millionerstatning for at være blevet overvåget af efterretningstjenesten
’Det har vist sig uoverskueligt vanskelig at føre retssag mod Justitsministeriet/PET, og det må vi så bare tage til efterretning,’ siger Enhedslistens gruppeformand, Per Clausen, som sammen med andre VS’ere havde krævet millionerstatning for at være blevet overvåget af efterretningstjenesten
8. januar 2013

En række VS’ere – med Enhedslistens gruppeformand Per Clausen i spidsen – strækker våben i deres årelange kamp for at få erstatning for at være blevet uberettiget overvåget af Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Kapitulationen kommer, efter at Procesbevillingsnævnet netop har afvist deres ansøgning om at få bragt sagen for Højesteret.

»Det har vist sig uoverskueligt vanskelig at føre retssag mod Justitsministeriet/PET, og det må vi så bare tage til efterretning. I stedet må vi fremadrettet sørge for, at folk ikke kan blive registreret på den her måde – og hvis det alligevel sker, at de så i det mindste får mulighed for at få erstatning for det,« siger Per Clausen.

VS’erne havde krævet »mindst« fem millioner kroner i erstatning af PET, efter at PET-kommissionen i 2009 afslørede, at efterretningstjenesten overvågede og registrerede dem i perioden fra 1968 og til 1989. Det på trods af en regeringserklæring fra 1968 om, at »registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed«.

Juridiske eksperter har tidligere vurderet, at menneskerettighedskonventionens artikel 8 – der handler om respekten for privatlivet – gav sagsøgerne en sag. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i en række domme fastslået, at det skal fremgå af lovgivningen, hvilke kategorier af personer en efterretningstjeneste må registrere.

Men to og et halvt år efter at PET blev præsenteret for erstatningskravet, afviste Rigsadvokaten i januar 2012 at behandle kravet. Det skete med henvisning til, at der ikke er foretaget »straffeprocessuelle tvangsindgreb eller lignende over for VS eller dets medlemmer som i led i en strafferetslig forfølgning i retsplejelovens forstand«, som medfører, at erstatningskravet skal behandles.

Da VS’erne efterfølgende gik rettens vej, afviste domstolene imidlertid at beskikke dem en advokat. Årsag? Venstresocialisterne har ikke været godkendt og registreret som partinavn af Indenrigsministeriet siden 1989, hvor VS var med til at stifte Enhedslisten. Og hvis VS ikke længere eksisterer, er der ikke nogen såkaldt juridisk person, som der kan beskikkes en sådan advokat for, lød argumentet.

’Kafkask’

En kendelse, som VS’ernes foreløbige advokat, Thorkild Høyer, har kaldt »kafkask« og som han derfor indbragte for Procesbevillingsnævnet. Den juridiske konsekvens er nemlig, at søgsmålet ellers kan afvises, da sagsøgerne naturligt nok ikke har nogen retlig interesse, hvis de ikke eksisterer!

I sin afgørelse afviser Procesbevillingsnævnet imidlertid at give tilladelse til, at VS’s eksistens kommer for Højesteret, da det hverken »angår spørgsmål om principiel karakter, eller særlige grunde i øvrigt taler derfor«.

Selv om Per Clausen fastholder, at VS lever – om end i dag kun for at udgive tidsskriftet Solidaritet – så har han dog opgivet tanken om at indbringe overvågningen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol:

»I forvejen har vi brugt tre og et halvt år på sagen, og så skulle vi se frem til yderligere måske fem til 10 år. Det har vi ikke ressourcer til Nogle gange er man bare nødt til at komme videre i livet«.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Heinrich R. Jørgensen
Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Holger Madsen

En lidt komisk sag, fra dengang PET næsten alene stod for overvågning og registrering af betænklige politiske elementer.
I dag bliver alle, der bevæger sig ud i det offentlige rum, registreret. Så det behøver PET ikke bruge tid og kræfter på mere.

Dan Johannesson

Hvordan procesbevillings nævnet når frem til at sagen ikke er af principiel karakter, går over min forstand. Noget siger mig at vi ALDRIG kommer til at se en sag ført imod danmarks hemmelige politi.

Den form for samfund har vi set før, og det ender aldrig kønt. Retssamfundet er for borgerne, og borgerne alene. Eliten og statens agenter er hævet over ansvar for ulovligheder. Vi kommer til at se mere af dette.

Dorte Sørensen

I mine øjne er det en uhyggelig sag, når Juristministeriet/PET ikke kan stilles til ansvar for ulovlige aflytninger mv.

Jens Falkesgaard

Pinligt, ganske enkelt pinligt, at dette kan finde sted i et land der gerne forsøger at besmykke sig med fjeren "Retsstat"...

Sabine Behrmann

Jeg er ikke sikker på, at Justitsministeriet/PET ikke kan stilles til ansvar for deres handlinger. Rigsadvokaten vil ikke gøre det, "fordi der jo ikke er sket noget" - og der er ingen instans, man klage over Rigsadvokatens afgørelse til.

Dette er atter engang et eksempel på, at der er noget alvorligt galt med magtens tredeling i Danmark.

Peter Nielsen

Det forstår jeg ikke. Hvis det i 1968 blev ulovligt at overvåge politikere, som driver lovlig politisk virksomhed, hvorfor straffes PET så ikke? Har de virkelig sluppet? Vil det sige, at hvis PET er kriminelle, sker der intet. Men hvis jeg er det, halshugges jeg? Hvor er logikken i dette?

Men måske er der noget, jeg har misforstået...

Velkommen til DDR!

Lasse Glavind

Jeg kan ikke lade være med at synes, at det er for slapt, at en folkevalgt politiker kan 'kapitulere' over for så grundlæggende anslag mod almindelige retsstatsprincipper.

Hvem fanden skal så forsvare almindelige mennesker mod overgreb fra systemet, hvis de politikere, der er valgt til det samme bare 'vil videre med deres liv'. Jeg synes Per Clausen burde overveje, om han ikke skulle se at komme videre med sit liv uden for Christiansborg og overlade pladsen til folk, der gider kæmpe for, at retsstaten også kommer til at gælde for almindelige mennesker herunder meget gerne anderledes tænkende, enlige mødre på bistand og arbejdsløse i aktivering.

Per Clausen kan jo tage Henrik Sass Larsen i hånden, og så kan de passende stille hinanden spørgsmålet: "Når den slags kan overgå os i vores fremtrædende positioner, hvad sker der så ikke bag kulisserne i alle de principielle sager, der aldrig når avisernes forsider?"

Dorte Sørensen

PS: Lasse Glavind, men Per Clausen kan ikke genopstille til Folketinget pga Enhedslistens fornuftige opstillingsregler , hvor et Folketingsmedlem skal gå af efter ca. 8 år i Folketinget. Den regel burde være en regel i mange andre partier.

Vibeke Svenningsen

De kunne da vælge selv at betale advokaten. De har blot fået afslag på at få en beskikket. Eksistensen eller ikke-eksistensens af VS forhindrer dem ikke i at føre sagen ang. den ulovlige overvågning.

Lasse Glavind

Selvfølgelig er Danmark en retsstat, men det er en helt andet form for retsstat, end de fleste gør sig begreber om, og det opdager folk desværre ofte først, når de får ørerne i maskinen. Fx er retstilstanden mellem borgere og myndigheder i princippet sikret, men i praksis er det uhyggeligt svært for borgerne at matche myndighedernes ubegrænsede adgang til økonomiske ressourcer og tid.

Myndighederne fører proces med stats- og kommunekassen i ryggen og et helt embedsapparat til - som i denne sag - at finde på kreative måder at forhindre borgerne if med administrative afgørelser overhovedet at rejse deres sag for domstolene - det er rent juristeri for borgenes egne penge, og vi har ikke en forfatningsdomstol, der kan debattere netop disse pricipielle sager.

Og nu kan vi så konstatere, at ikke engang vores folkevalgte 'orker' at kæmpe imod de mest grundlæggende overtrædelser af vores alle sammes demokratiske rettigheder. - vorherre bevares.

Lasse Glavind

Svenningsen, jeg tror ikke helt, at du gør dig begreb om, hvor dyrt, det kan være at føre en sag i Danmark. Alene det faktum burde for længst have fået politikere fra alle de partier, der hævder, at de går ind for en retsstat, hvor der ikke er pengepungens størrelse, der afgøre udfaldet til at reagere.

I realiteten er Procesbevillingsnævnet jo blevet en særlig retsinstans for de fattige..

Vibeke Svenningsen

Glavind:

Ja, det gør jeg. Her er en gruppe mennesker, der ikke er uden midler, der mener at have en ret så væsentlig sag. Det er ret sølle, de ikke betaler selv. Mere dyrt er det heller ikke, hvis man mener, sagen er væsentlig nok. Hvad mener du med dyrt? Bare lige så det ikke tåger igen med angreb om bananrepublik, manglende retsstat osv?

Jeg er endda ret sikker på, de ville kunne finde en advokat, der ville gøre det til en ok pris, hvis vedkommende fandt sagen væsentlig nok, og der var noget i sagen. Det er sådan en sag alle advokater mere end andre sager gerne ville vinde, hvis de kunne.

De er da sølle, disse ressourcestærke mennesker stopper, blot fori de selv skal betale for deres egen advokat. Det gør andre altså dagligt.

Vibeke Svenningsen

Især velvidende, at hele den yderste konspiratoriske venstrefløj ville gå helt i selvsving, og udråbe Dk som både det ene og det andet på baggrund af en sag opgives grundet, man ikke selv vil betale for sin advokat.

Lasse Glavind

Nej, Svenningsen, andre betaler altså ikke dagligt advokater for at føre principielle retssager - det er simpelthen alt, alt for dyrt, al den stund, at en advokattimeløn starter ved 1500+ kr. Dertil kan så komme diverse retsafgifter, der i nogen sager meget hurtigt kan få folk til at droppe enhver tanke om at føre sag.

Som jeg også skriver, så er Danmark en retsstat, men når myndighederne som i denne sag med absurde tekniske begrundelser kan forhindre, at en sag overhovedet rejses, så nærmer vi os en tilstand, som v i- hvis det skete i Rusland - ville kalde for en 'bananrepublik'.

I øvrigt er jeg enig i, at det er for dårligt, at Clausen opgiver sagen med den begrundelse, "at han vil videre i sit liv."

Vibeke Svenningsen

Lasse:

Jo, andre betaler dagligt for deres egen advokat.

Der var over 600 medlemmer i VS - mange meget prominente med gode, vellønnede karrierer bag sig. Du mener ikke, de selv økonomiske er i stand til at skrabe pengene sammen til en advokat? Sagsomkostninger, de endda ikke skal betale, hvis de vinder sagen. De vil endda sagtens kunne finde en advokat, der ville tage sagen billigere - så nej, mange betaler altså selv, og det ville denne gruppe også kunne, hvis de fandt sagen var vigtig nok. Det gør de så blot ikke - i al fald ikke til at ville investere lidt private midler i det. Det handler ikke om at orke!

Lasse Glavind

Svenningsen, det næsten problem for sagsøgerne- hvis det skulle lykkes dem at rejse midler til at føre en sag - er så i øvrigt den evige latente trussel om, at man risikerer at blive dømt til at betale modpartens udgifter, hvis man taber sagen. Også her er der tale om en helt urimelig økonomisk forskelsbehandling, der underminerer retsstaten, fordi modparten - i dette tilfælde PET og Justitsministeriet kan være fuldstændig bedøvende ligeglade med denne mulige retssanktion, når de går ind i en sag.

Kære Lasse Glavind :
"Den juridiske konsekvens er nemlig, at søgsmålet ellers kan afvises, da sagsøgerne naturligt nok ikke har nogen retlig interesse, hvis de ikke eksisterer!

I sin afgørelse afviser Procesbevillingsnævnet imidlertid at give tilladelse til, at VS’s eksistens kommer for Højesteret,..."

Jeg synes du strammer den lidt rigeligt ved at kalde 'VS'erne' for 'slappe' -
Hvad havde du forestillet dig, at en Folketingspolitiker skulle banke Domstolene på plads eller hvad ?

Det er DOMMERNE (og procesbevillingsnævnet) der er nogle slapsvanse .De ved godt hvad der forventes af dem vil de vil i Højesteret -
Og det vil de fleste af dem !

Lasse Glavind

Men en folketingsmand kan fanden gale mig ikke droppe så principiel en sag med henvisning til, "at han skal videre i livet.".

Gorm Petersen

PET, FET militær o.s.v. er nu engang sat i verden for at bekæmpe venstreorienterede.

Det er derfor selv ikke en Anders Breiviks åbenlyse forberedeler med indkøb af store mængder gødning blev opdaget.

I Tyskland holdt efterretningstjenesten tilsvarende gennem 10 år hånden over nynazister, der snigmyrdede flygtninge/invandrere.

Man bør have en venstreorienteret efterretningstjeneste, der dels kan holde øje med de højreorienterede (svarende til spionage) - dels hjælpe de venstreorienterede i kampen mod de højreorienterede tjenester (svarende til kontraspionage).

Det er en solid historisk erfaring, at kun således kan tingene fungere.

Tilstræbt objektivitet er et utopi, som psykologiens love ikke tillader udlevet.

Det gælder ikke kun for journalister - det gælder også agenter.

Vibeke Svenningsen

Lasse:

Nej, her ville de ikke komme til at betale modpartens omkostninger, er jeg næsten sikker på.

Jeg mener slet ikke disse fremtrædende personer med midler, kan dække sig ind under manglende rimelighed - de siger, de kæmper for andres ret. Her kunne de gå frem med et, og de har altså midlerne til det. Det er da sølle at fremstille sig selv som svag, når man ikke er det, men blot ikke finder sagen værd at bruge private midler på. Så stå dog ved det! Hvilket bare ikke er ok. Jeg håber da, de genovervejer.

Lasse :
"I sin afgørelse afviser Procesbevillingsnævnet imidlertid at give tilladelse til, at VS’s eksistens kommer for Højesteret, da det hverken »angår spørgsmål om principiel karakter, eller særlige grunde i øvrigt taler derfor«."

Retten har talt !
Hvad har du forestillet dig VS'erne skal gøre ved det ?

Lasse Glavind

Du har sikkert ret, Robert, men det er jo derfor, vi har princippet om magtens tredeling. Og hvis politikerne ikke 'orker' at levere deres del af arbejdet på vores - borgernes - vegne, hvad skal vi så med dem?

Flemming Andersen

Lasse Glavind

Du har selvfølgeligt 110% ret i dine betragtninger på denne tråd. Det danske retssystem er en ren joke.

Alle ved at en retssag om mindre end 100 000 er et tab at vinde p.g.a. sagsomkostningerne.

De offentlige myndigheder er dækket ind af alle tænkelige og utænkelige forbehold og kringlede uforståelige kriterier og modeller, alt sammen påfund for at fratage borgeren chancen for retfærdighed.

Jeg har hjulpet flere med sager de ikke magtede eller forstod, de fleste opgiver endda at forsøge at få deres ret i afmagt.

Vort retssystem hænger i laser og pjalter.
VSernes sag er blot et eks. af uendelig mange, hvor ikke engang pressen gider at tage helt principielle retsstridige forhold op, som er en risiko for helt almindelige mennesker.

Vibeke Svenningsen, det handler ikke om penge det her, det handler om 'retlig interesse' .
Lissom da vi prøvede at sagsøge Fogh for Irak-krigen og fik at vide vi ikke havde retlig interesse i sagen !

Vibeke Svenningsen

Se blot her, hvordan nogle går helt i selvsving - og det er Per Clausen manglende offervillighed sådan set skyld i. Men han får da fodret den yderste venstrefløjs konspirationstanke om Dk er som Bahamas. Jøsses en rygrad som en regnor,.

Ja Lasse, Den Lovgivende skaber Lovene, Den Udøvende håndhæver dem og Den Dømmende straffer lov-bryderne .

Det eneste de kan gøre nu er : At ændre lovgivningen !

Vibeke Svenningsen

Robert:

Ved du, hvad forskellen på en beskikket og ikke beskikket advokat er? Prøv at google det, og så tager vi den derfra.

Lasse Glavind

Robert, de skal gå til den Europæiske Menneskeretsdomstol. De skal kæmpe til det sidste på vores vegne - der er Per Clausen valgt til - når der er tale om et så indlysende overgreb på grundlæggende retsprincipper.

Og så skal de i øvrigt bruge sagen som et udgangspunkt for en debat om den almindelige retstilstand mellem borgere og myndigheder i dette land, og her taler jeg ikke kun om PET-overvågning, men mere generelt.

De gamle VS'ere kan jo passende i den anledning støve nogle af de principper og drømme af, de havde dengang om frihed, lighed og broderskab.. Jeg skal nok bakke op, hvis det skulle ske.

Vibeke Svenningsen

De skal nok tage sagen gennem det danske retssystem, inden de går til den Europæiske Mennesrettghedsdomstol. De kunne jo altså vinde sagen her - de har ikke tabt sagen.

Heinrich R. Jørgensen

Jens Falkesgaard:
"Pinligt, ganske enkelt pinligt, at dette kan finde sted i et land der gerne forsøger at besmykke sig med fjeren “Retsstat”…"

Magt og myndighed i det danske rige, forvaltes ikke (længere) i overenstemmelse med retsstatslige principper.

Hvis man vil forstå idéen betegnet retsstat må man glemme det vrøvl man er bleve hjernevasket med og nedbryde de fordomme og vrangidéer der forhindrer én i at fatte og forstå. Det gælder ikke blot begrebet bag ordet 'retsstat', men begreber bag mange ord man (fejlagtigt) tror man har forstået.

Begrebet retsstat har at gøre med det som ord som statsret og statsretlig handler om.

Emnet er vanskeligt forståeligt, når man er opflasket i en ganske anden tradition. Hvis nogen skulle have mod til at gøre forsøget, er en af Giorgia Agambens bøger oversat til dansk. "Undtagelsestilstand" (engelsk: State of Exception), som jeg ikke har læst (altså den danske udgave).

Martin Madsen

Har nogen af jer overvejet hvilke ikke-retslige sanktioner PET evt. ville bruge mod sagsøgerne, hvis de gik videre med sagen?
Afsløring af evt utroskab, rod i regnskaber, skatteundragelse - næsten alle har skeletter i skabet, som PET vil kunne bruge mod dem. Især efter en årrække med ulovlig overvågning.

Martin Madsen

Jeg vidnede engang mod det almindelige politi i en voldssag (politiet var de voldelige). Jeg blev herefter chikaneret af politiet i mere end 6 mdr. Jeg kunne fx ikke køre i min bil uden at blive stoppet, Jeg blev stoppet på gaden foran mit hjem og kropsvisiteret adskillige gange osv...

Heinrich R. Jørgensen

Leif Mønniche:
"Dorte - Juristministeriet - meget morsomt"

Dorte typo eller svipser, rammer dog sømmet på hovedet.

Der er vist kun de sørgelige reminiscenser af en justitstradition i det danske rige tilbage. Hvad der angår "justits" indgår knapt nok i pensum i de studieforløb, der burde have relation til emnet (dvs. jura). Skulle en jurastuderende komme til at at forvilde sig at benytte ord 'justits' eller 'retfærdig', vil responsen med pavlovsk usvigelighed blive negativ.

Misæren har så vist jeg kan vurdere rod i at "lovstudierne" fik ændret pensum i 1917. Siden har det være det rene juristeri der har fyldt, i modsætning til tidligere, hvor den filosofisk justitstænkning fyldte.

Lex og Jus er som forskellen mellem færdighedsregning og abstrakt matematisk bevisførelse.

Heinrich R. Jørgensen

Vibeke Svenningsen:
"De kunne jo altså vinde sagen her - de har ikke tabt sagen."

De kan ikke få lov at føre nogen sag ved nogen domstol. Det nægtes dem. Den måde statsmagten udøver myndighed på, består i at obstruere for, at borgere ikke kan anfægte statsmagtens dispositioner.

Det er en krænkelse af et af de principper, en retsstat burde hvile på.

For at citere fra Wikipedia:
"In a Rechtsstaat, the power of the state is limited in order to protect citizens from the arbitrary exercise of authority. In a Rechtsstaat the citizens share legally based civil liberties and they can use the courts. A country cannot be a liberal democracy without first being a Rechtsstaat."

Statsmagten er ikke stækket, i en grad der beskytter borgerne. Rigets borgere har ikke frihed og lige adgang til at kunne udfordre statsmagten gennem domstolene. At det danske rige skulle være et liberalt demokrati, er en umulighed, idet forudsætningen (forekomsten af en retsstatslig orden) ikke er opfyldt.

Vibeke Svenningsen

Heinrich:

Sikke noget vås, de nægtes at føre en sag. Vås fra ende til anden. De kan blot føre sagen som privatpersoner.

Vibeke Svenningsen

Til Info. Man kan som udgangspunkt ikke føre en sag ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvis den ikke har været prøvet fuldt ud ved de nationale retsinstanser. Her er det kun muligheden for at få beskikket en advokat til VS, der har været prøvet. Hele den ulovlige registrering af personer, der udøver lovlig politisk aktivitet har ikke været prøvet.

Heinrich R. Jørgensen

Vibeke Svenningsen:
"Men kom du frisk med dokumentation for, denne gruppe mennesker nægtes at anlægge sag mod PET?"

Artiklen er sådan set dokumentation for, at det i praksis ikke er muligt at få danske domstole til at udfordre de danske myndigheder. Tre et halvt år er gået, og farisæerne er knapt nok begyndt er pervertere hvad der er justits og lov i ordenes klassiske betydning (som ikke handler om arbitrære retsnormer, eksekveret af en magtfuldkommen, bitterwizzen etat).

På sin vis, er det ganske logisk, at det forholder sig på den måde. De domstole der tager sig af 'almindelige' emner (dvs. strafferet og civilret, altså fra byret til Højesteret) er i sagens natur etableret for at sikre den samfundsorden, de selv er et vigtigt element af.

Det har aldrig været mening, at 'almindelige' domstole skulle beskæftige sig med de svigt, som ligger ud over det almindelige. Altså når embedsmænd og ministre svigter. Indtil 1953 ville Landstinget have været et velegnet og logisk forum, til at behandle sådanne sager i fortrolighed. Med tokammersystemets ophør, er den mulighed forspildt. Ja, så er der selvfølgeligt mulighed for at føre rigsretssager, nedsætte kommissioner og meget andet, men det er vanskeligt at anse den slags institutionelle konstruktioner som andet end failure by design.

Som skrevet i min første kommentar i denne tråd (se de to links, med kursiveret skrift), er konceptet 'retsstat' er stor mundfuld at forsøge at fatte, idet vores nuværende tænkning på området ligger meget fjernt fra disse ideer. Jeg fastholder og fremturer ifortrødent dog hvor jeg slap, i mit lille korstog mod magtfordrejning og påtvunget afmagt. Riget er ikke (længere) funderet på værdierne der hører til konceptet 'retsstat', og det er illusorisk at hævde at riget skaber rammerne for et liberalt demokrati.

Vibeke Svenningsen

Nej, artiklen er ikke dokumentation for det. Det er ren nonsens. De er frit stillet til at lave et gruppesøgamål, men kan blot ikke beskikkes en advokat til VS grundet partiets eksistens, som Højesteret nu også har skønnet ikke længere eksisterer.

Så er det vås og nonsens, og tjener kun til at fodre hysteri om manglende retsstat osv, som der ikke er belæg for.

Vibeke Svenningsen

Ligesom det er langt ud at putte det ind i al muligt floromvundet med, det er svært at definere, hvad en retsstat er osv.

tobias jensen

VS har vel alene indbragt Rigsadvokatens afgørelse for retten. I den forbindelse er det muligt at få beskikket en advokat.

Jeg er enig med Vibeke i, at VS burde anlægge et gruppesøgsmål, men det er selvfølgelig yderst omkostningsfuldt at få en advokat til det, hvis ikke VS har lavet det mest tidskrævende stykke arbejde selv.

VS burde nu gå direkte til Menneskerettighedsdomstolen.

Sider