Nyhed
Læsetid: 2 min.

Justitsministeriet hemmeligholder papirer om offentlighedslov før folketingsdebat

Når Folketinget i dag skal førstebehandle Morten Bødskovs forslag til ny offentlighedslov, sker det på et uoplyst grundlag. Ministeriet har ikke forud for debatten ønsket at give aktindsigt i dokumenter, som kunne kaste lys over lovforslagets rækkevidde
Morten Bødskovs forslag til en ny offentlighedslov førstebehandles i dag. Men Justitsministeriet har ikke ønsket at give aktindsigt i dokumenter, som knytter sig til den politiske aftale om en ny offentlighedslov.

Jakob Dall

Indland
26. februar 2013

I eftermiddag tager Folketinget fat på førstebehandlingen af L 144, justitsminister Morten Bødskovs (S) forslag til en ny offentlighedslov.

Men forud for Folketingets debat har Justitsministeriet ikke ønsket at give aktindsigt i dokumenter, som knytter sig til den politiske aftale om et nyt lovforslag, som regeringen og Vog K indgik i efteråret.

Selv om Information begærede aktindsigt i alle dokumenter vedrørende den politiske aftale samme dag, som L 144 blev fremsat i Folketinget – det var den 7. februar – så forventer Justitsministeriet først at besvare aktindsigten i midten af april, lyder den seneste melding fra ministeriet.

Derfor er ordførerne for de fem partier, der står bag den politiske aftale, i dag bedre rustet til at deltage i folketingsdebatten end ordførerne for de tre partier – DF, EL og LA – som ikke er med i aftalen, og dermed ikke har adgang til dokumenterne.

Selv om den politiske aftale blev offentliggjort i efteråret med et tilhørende bilag, så indgår der ifølge Informations oplysninger flere dokumenter i sagen, men dem agter Justitsministeriet altså tidligst at offentliggøre i midten af næste måned.

Hvad betyder ’snarest’?

Såvel den gældende offentlighedslov som det fremsatte lovforslag understreger nødvendigheden af, at begæringer om aktindsigt ikke mindst fra pressen skal behandles »snarest«.

I lovbemærkningerne til L 144 fastslås det, »at anmodninger om aktindsigt i sager, der er klart identificerede, og som indeholder et begrænset antal dokumenter, som ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelse, færdigbehandles i løbet af 1-2 arbejdsdage efter modtagelsen af aktindsigtsanmodningen.«

L 144 fastsætter derfor en kort frist, medmindre der er tale om særlig omfattende sagsbunker: »En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden syv arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvist ikke er muligt«, som der står i § 36 i L 144.

Netop den korte frist på syv arbejdsdage i ukomplicerede sager fremhæves af regeringen som et af de elementer, hvormed L 144 vil udbygge åbenheden i den offentlige forvaltning. Og kun »undtagelsesvist« kan fristen overskrides.

I det brev, hvor Justitsministeriet udsætter en besvarelse af Informations aktindsigt, forklares det med, at »der for tiden pågår behandling af andre aktindsigtsanmodninger, som er modtaget i ministeriet før den 7. februar 2013.«

Det fremgår af lovbemærkningerne til L 144, at behandlingen af »tidligere indgivne anmodninger om aktindsigt« netop kan begrunde en udsættelse af fristen. Men som også Offentlighedskommissionen slog fast i sin betænkning fra 2009, så betyder dét, at en myndighed har modtaget flere andre aktindsigter, i første række kun, at besvarelsen »ikke kan imødekommes straks ved fremsættelsen«.

»I disse tilfælde bør adgangen til aktindsigt dog i almindelighed meddeles inden for den frist«, der er angivet i offentlighedsloven.

I L 144 er det som nævnt syv arbejdsdage. Foreløbig har Justitsministeriet brugt 13 arbejdsdage …

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Heinrich R. Jørgensen

Morten Bødskov som Justitsminister har været en katastrofe fra dag ét. Mage til nyttig magtfordrejer...

Peter Nielsen, Lene Christensen, n n, kim jensen, Henrik Darlie, Torben Nielsen, Jens Falkesgaard, Jacob Svendsen, Verner Nielsen, Rune Petersen, Sune Olsen, Freddy Andersen, Niels Mosbak, Alan Strandbygaard, Gert Romme, Søren Roepstorff, Janus Agerbo, Lykke Johansen, Anders Krog, Jette Abildgaard, Ruben Michelsen, Jens Kofoed, Flemming Andersen, ulrik mortensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Jeg forstår ikke en brik. Eller er lovens navn en forkert "varerbetegnelse" og enligt skulle ha´heddet LUKKEHEDSLOVEN.

Hvorfor mener de fire gamle partier og SF, at Danmark skal regeres i lukkethed og vælgerne skal have så lidt som muligt information om lovforberedelsen, så de ikke kan nå at komme med gode råd og ændringsforslag. Mener de 4 gamle partier og SF virkeligt at det er bedst for et åbent demokrati?

Peter Nielsen, Lene Christensen, n n, kim jensen, Verner Nielsen, Vibeke Rasmussen, Sune Olsen, Janus Agerbo, Lykke Johansen, Anders Kristensen, Anders Krog, Jette Abildgaard, ulrik mortensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Den ny Offentlighedslov er et skridt tilbage for de folkevalgte, pressen og almindelige borgeres mulighed for at kontrollere magten på et oplyst grundlag.

De tre partier som på udmærket vis har protesteret mod dette tilbageskridt for vores demokrati i praksis, LA, DF og EL, burde følge kritikken op. Stil de fem forligspartere (S, SF, R, V og K) over for det krav, at man ikke vil støtte deres kommende regeringsdannelser før loven er væk.

Som vælgere har vi også et klart valg. Hvorfor stemme på et parti der vil indskrænke dine demokratiske rettigheder til at få information om de politiske beslutningers grundlag?

Lene Christensen, kim jensen, Anders Feder, Jens Falkesgaard, Rune Petersen, Søren Roepstorff, Janus Agerbo, Lykke Johansen, Anders Krog, Jette Abildgaard, ulrik mortensen, Steffen Gliese og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Flemming Andersen

Vi er på vej ned i et sort hul, godt hjulpet på vej af denne ulyksalige regering.

Jeg kan kun bede folk om at overveje om ikke tiden er til at kæmpe for deres borgerrettigheder inden det definitivt er for sent.

Peter Nielsen, Lene Christensen, Jette Andersen, Michael Madsen, n n, kim jensen, Torben Nielsen, Anders Feder, Jens Falkesgaard, Sune Olsen, Freddy Andersen, Niels Mosbak, Dan Johannesson, Søren Roepstorff, Heinrich R. Jørgensen, Lykke Johansen, Anders Krog, Jette Abildgaard og Jens Kofoed anbefalede denne kommentar

Mindes bogen Fluernes Herre, som man læste i skolen. Man sidder med en følelse af, kommer der ikke snart en voksen ind i det her menageri - klapper i hænderne - og siger "legestue forbi".

Jette Andersen, Henrik Darlie, Verner Nielsen, Vibeke Rasmussen, Freddy Andersen, Leif Højgaard, Søren Roepstorff, Heinrich R. Jørgensen, Janus Agerbo, Lykke Johansen, Anders Krog, Flemming Andersen og Jette Abildgaard anbefalede denne kommentar
Jette Abildgaard

Hvorfor kan jeg ikke lade vaere at taenke paa det gamle DDR hver eneste gang jeg ser et indlaeg i denne avis on den Danske regering 2013?

kim jensen, Verner Nielsen, Sune Olsen, Freddy Andersen, Leif Højgaard, Heinrich R. Jørgensen, Janus Agerbo og Lykke Johansen anbefalede denne kommentar
Flemming Andersen

Jette Abildgaard

Fordi den sammenblanding af den velkendte egenrådige og lidt sygelige Socialdemokratiske lyst til kontrol af borgerne i alle enkeltheder og gøremål, sammenlagt med den ultra konservative reaktionære menneskefjendske politik uden fremtidsvisioner de frembærer og hyller i falsk tale er den mest giftige cocktail det danske samfund er blevet præsenteret for i mere end hundrede år

Lene Christensen, Jette Andersen, kim jensen, Hans-Henrik Hansen, Jacob Svendsen, Freddy Andersen, Søren Roepstorff, Heinrich R. Jørgensen, Lykke Johansen og Jette Abildgaard anbefalede denne kommentar

Offentlighedslovgivning er en god foranstaltning - så kan man navnlig checke regnskaber, rejseafregninger, sagsbehandlingstider, frister , procedurer o s v

Det politisk interessante får man dog aldrig nogensinde rigtig "ram på".

Hvis beslutningstagere/forhandlere har nogle "ømme problemer" , så klarer man dem helt uformelt og uden referat over en kop kaffe eller ved en fælles morgenløbetur o s v - og når man så mødes "formelt" lidt senere, så siger man det , der er aftalt, og ud af det hele kommer et kortfattet beslutningsreferat, hvor man ikke kan se beslutningstagernes forskellige motiver og ydelser / modydelser o s v.

Det er sådan set ligesom ved f eks en familiesammenkomst med deltagelse af et par "besværlige" familiemedlemmer - de fornuftige taler forinden om hvem der skal sidde sammne med hvem ved bordet for at undgå ballade o s v.- og dísse samtaler holder man selvfølgelig mund med.

Når en forsvarer og hans/hendes klient skal tale sammen, så er det vitalt for retssikkerheden, at der er fuld fortrolighed om disse samtaler - klienten, der er sigtet , skal uden frygt kunne sige alt til sin forsvarer.

Forholdet mellem læge og patient er også af samme art - en patient skal i tryghed kunne fortælle alt af betydning for sin sygdom - f eks at der blev "trådt ved siden af" under julefrokosten , og at sygdommen måske stammer derfra o s v.

Sommetider er en vis "lukkethed" af betydning for at sikre, at alle relevante elementer kommer på bordet .

Jette Abildgaard

Flemming Andersen,

Du har ret og, engang imellem ville jeg oenske jeg ikke havde evnen til at huske tilbage i tiden...eller forstaa og kunne se, hvad styret/regimet/forbryderne har gang i...

Maaske det altid har vaeret sadan Flemming, - jeg ved det ikke - men det er som om det er blevet et maal i sig selv for vort lands regering, at stroe saa meget frygt og direkte odskab om sig som overhovedet muligt og samtidig, skal det Danske folk saa nu til at leve i total uvished om hvad der foregaar....???

Ligeledes husker jeg samtalen jeg, for snart mange aar siden, havde med en ansat hos Borgerservice i Koebenhavn. Vi talte om, hvorfor Danskerne ikke bliver undervist i deres rettigheder, saa de (vi) ikke altid ender med at skulle kaempe mod et umuligt system, simpelthen fordi lovene og vores rettigheder har vaeret tilbageholdt for os....kvinden jeg talte med hos Borgerservice var enig med mig i, at mere viden om loven og vore rettigheder ville goere alting lettere og mere menneskeligt for alle.

Men nu ser jeg saa her, at den ''gode'' Justitsminister vil stramme yderligere, hvilket i mine oejne, kun kan vaere for at lukke det Danske folk mere og mere ude/inde (alt efter hvor man ser det fra), saa han selv kan faa mere og mere magt og, dermed har mulighed for fortsat at forbryde sig mod folket, med det formaal selv at kunne tjene/stjaele nogle gode penge, fordi i Danmark (og mange andre steder) er penge alt og, mennesker intet....altsaa selvfolgelig bortset fra den lille ene procent som representerer styret/regimet i landet!

Ordet ''demokrati'' er nok det mest misbrugte ord, vi i dag har i Danmark, for er der noget Danmark ikke er - langt fra - da er det et demokrati....

Michael Madsen, kim jensen, Jacob Svendsen, Søren Roepstorff, Leif Højgaard, Heinrich R. Jørgensen og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar

Læg mærke til, hvilke partier det er, der er imod!
Det er partier, som aldrig har haft ansvar som regeringsparti
og derfor ikke ved, at det er nødvendigt med 'et frirum' til vigtige brain-storms og vejledning fra embedsmænd,
som ikke skal/bør sovses ind i sladderpressens måde at "oplyse" borgerne på!

Heinrich R. Jørgensen

Flemming Andersen:
"Jeg kan kun bede folk om at overveje om ikke tiden er til at kæmpe for deres borgerrettigheder inden det definitivt er for sent."

Borgerrettigheder? Vi er ikke borgere -- vi er nyttedyr. Vi er husdyr, i betydningens 'ejendele'. Vi er fisk -- bevidstløse flokdyr, der gør som enhver anden, uden at vide hvorfor, og uden mulighed at have orienteret sig. Vi er malkekvæg, der gladeligt lader os malke, og er taknemmelige for at nogen lader os få adgang til græs. Vi er så glade for arrangementet, at vi priser os lykkelige for vores held, at netop vi har adgang til at kunne græsse.

De dyr, der mener at være kaldet til at være ledere og formyndere, og mener at deres lederskab kan bedre forholdene, er på mange måde forvildede stakler, der burde ynkes.

Inger Sundsvald, Jette Andersen, Michael Madsen, Jens Falkesgaard, Søren Roepstorff og Erik Jensen anbefalede denne kommentar
Jørgen Rygaard

Fascistregering

kim jensen, Jacob Svendsen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Heinrich R. Jørgensen

Ellen Nielsen:
"Det er partier, som aldrig har haft ansvar som regeringsparti og derfor ikke ved, at det er nødvendigt med 'et frirum' til vigtige brain-storms og vejledning fra embedsmænd,"

Den slags, er hvad et parlamentarisk andet-kammer (også) kunne anvendes til. Til at visse ømtålelige emner, kunne diskuteres af kapable personer, hinsides det offentlige rum (læs: i fortrolighed).

Flemming Andersen

Heinrich R. Jørgensen

Jeg kender følelsen. Tro mig.

Men jeg må også erkende min natur ikke er til det.

Jeg duer ikke til at bøje nakken, sådan er det bare.
Jeg tror det er en arv min fader gav mig.??

Derfor føler jeg mest, at jeg er nødt til at gøre mit til, at vi ikke falder længere og længere ned i hullet, i det mørke som vore magthavere tilsyneladende ønsker, der hedder uvidenhed.

Og jeg så meget gerne at flere, med indsigt, viden og erfaring , der kunne komme til gavn i processen også tog ansvar, om ikke andet, så fordi de så også kunne holde deres hoved højt og sige, jeg var da med til at prøve.

For det er nu det er tid. Tror jeg på.

n n, Søren Roepstorff, Freddy Andersen og Leif Højgaard anbefalede denne kommentar
Heinrich R. Jørgensen

Flemming Andersen:
"Og jeg så meget gerne at flere, med indsigt, viden og erfaring , der kunne komme til gavn i processen også tog ansvar, om ikke andet, så fordi de så også kunne holde deres hoved højt og sige, jeg var da med til at prøve."

Jeg er enig.

Før bevægelse må man opnå indsigt om hvor man befinder sig, og når jeg kalder 'os' for fisk, nyttedyr og husdyr, så skal det ikke opfattes eufemisk, allegorisk og fabel-agtigt. Det (mener jeg) er hvad 'vi' er (pt.). Hvis vi har nogen fornemmelse af hvad humanitet og 'at være menneske' handler om, har 'vi' en chance. Måske.

Desværre gumler de fleste troligt videre, følger flokken, lader sig underholde (på flere måder), og de der mener de er kaldet til 'at gøre en forskel' vælger oftere rollen som bæst end som menneske.

Michael Madsen, Jacob Svendsen, Flemming Andersen, Søren Roepstorff, Freddy Andersen og Leif Højgaard anbefalede denne kommentar
Alan Strandbygaard

"Nej, i kan ikke få at vide hvorfor jeg ikke vil lade jer vide noget."

Michael Borregaard

Inden for jura arbejder man med begreberne straks, snarest og inden for rimelig tid. Ironi kan fremkomme, men hvad brokker journalisterne sig over, tænk hvis de først kunne få aktindsigt i dokumenterne inden for hvad politikerne vil definere som rimelig tid.

Ved nærmere eftertanke, og en hurtig efterrationalisering, er snarest og inden for rimelig tid set ud fra Morten Bødskovs` synspunkt sammenfaldende. Forskellen er i det store hele, ønsker Morten Bødskov sig taletid, skal han have dennne straks, alle andre derimod må pænt stille sig op i køen, og inden for rimelig tid, håbe at de kan få audiens.

Dan Johannesson

Vi får, og det er ikke ment som en joke, i den grad brug for et dansk wiki leaks, som modsvar til denne demokratifjendtlige / landsskadelige lov.

I det hele taget tror jeg vi får brug for en række borgerdrevne institutioner fremover. En demokrati organisation, der kan sikre at folkelige ønsker akkumuleres og præsenteres for de folkevalgte m. jævne mellemrum, førnævnte wiki leaks der giver politikere og embedsmænd, med samvittighed, muligheden for at dele politiske ulovligheder m. offentligheden, og ikke mindst en borgerdreven pressetjeneste, der arbejder med grave journalistik og det begreb jeg kalder "kontekst baseret journalistik". Sidstnævnte omhandler journalistik der beskæftiger sig med større årsagssammenhænge og mønstre, i stedet for kun enkeltsagerne i sig selv.

Disse tiltag kan styrke real-demokratiet, oplysningsniveauet og hertil lægge pres på landets neoliberale EU forvaltere / tidl. politikere.

Inger Sundsvald, Lene Christensen, Esben Maaløe, Anders Feder, Jens Falkesgaard, Søren Roepstorff, Freddy Andersen, peter fonnesbech og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Heinrich R. Jørgensen

Michael Borregaard:
"Inden for jura arbejder man med begreberne straks, snarest og inden for rimelig tid."

Ordet 'rimelig' er ét af mange såkaldte 'pendulord' -- ord der henviste til et begreb, og som følge af praksis (eller som følge af dumhed, bedrag eller andet) nu henviser til begrebets modsætning.

Samme skæbne, som er overgået ord som 'bjørnetjeneste', 'forfordele', 'billig', 'olympiade', 'udmærket' og mange, mange flere.

Det er muligt, at nogle mener at den ministerielle adfærd er 'rimelig' og måske 'udmærket' -- det er i så fald udsagn, ingen borgere burde billige.

John Rohde Jensen

Det ville være hysterisk morsomt at se den gode Bødskov møde sit eget jeg fra 20-25 år siden. Dengang havde pipen en noget anden lyd. Men vi bliver jo alle ældre ...

Derudover er der også den detalje, at magt uden offentlig kontrol pludselig bliver en god ting, når det er en selv, der har magten.

Anders Feder, Vibeke Rasmussen og Søren Roepstorff anbefalede denne kommentar
Michael Borregaard

Hej Heinrich

Tror du har misforstået noget, skrev vist nok at ironi kan fremkomme.

Når det så er sagt. Her er min mening, for jeg billigerer ingenlunde udviklingen:

I årevis har politikerne selv ført en ført en falsk dagsorden, præget af en tankegang fra enevældens tid: Mest mulig lukkethed, mindst mulig åbenhed.

I årevis, er det lykkedes embedsmænd og politikere at bilde os, altså dig og mig ind, at offentlighedsloven er, og har til opgave til, at beskytte befolkningen mod den ængstelige af natur.

Denne dagsorden er falsk. For med offentlighedsloven har man skabt et såkaldt panoptikon, hvor borgerne er som indsatte i 1800-tallets fængsler. Centralt placeret sidder statsmagten (fangevogterne) og overvåger borgerne (de indsatte), uden at borgerne kan se statsmagten.

Og dermed er jeg fremme ved en afgørende pointe: Det største problem er de holdninger, der præger forvaltning og for mange embedsmænd; holdninger, der hører en middelalder til, holdninger, der udstråler foragt og bygger på den fejlslutning, at kongeriget bedst lader sig regere af få gode mænd, i lukkethed, uden bøvl og dumme spørgsmål fra folket. Det vi har set de sidste 25 år er, at man har talt og anvendt ordet åbenhed symbolpolitisk, men samtidig med talen, har der af bagvejen kommet spredte love, der reelt har givet mere lukkethed. Om hvorvidt skuespillet for folket, er en farce eller tragedie, går ud på et, for der er tale om ren Berlousconi.

Offentlighedsloven har som argument det formål, at ved, at undtage rådgivning af ministre fra aktindsigt, får man en bedre lovgivning. Set i lyset af denne sætning, lad os da, kalde det for, hvad det er, den legale korruption, som udøves af eliten og dens pengestærke støtter, handler om, at så længe, man ikke bliver fanget i, at blæse, og have mel i munden, på samme tid, bliver man ikke afsløret i umuligheden i sig selv.

Den ny revidering som der lægges op til bekræfter, at regeringen under Helle Thorning-Schmidts ledelse, som under de herrer Rasmussen har ”glemt”, at den af funktion, er tjener, og samfundet, ikke den enkelte borger og/eller statsforvaltningen, deres arbejdsgiver.

Henrik Darlie, Michael Madsen, n n, kim jensen, Flemming Andersen, Søren Roepstorff og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Heinrich R. Jørgensen

Hej Michael,

der er givetvis mange misopfattelser jeg mangler at få saneret bort, selvom jeg arbejder ihærdigt med det sigte ;-)

Jeg er ganske enig med din seneste kommentar, og opponerede ikke mod din tidligere kommentar. Det var alene nogle filologiske noter, om sproglige fiflerier i almindelighed. Juristers og navnligt 'Juristministeriet' omgang med sprog, ord og ikke mindst justits, forbryder sig mod hvad der til andre tider har været kaldt fornuft, tænkning og oplysning.

Flemming Andersen, Vibeke Rasmussen, Michael Borregaard, Søren Roepstorff og Freddy Andersen anbefalede denne kommentar

Dorte Sørensen:

"Jeg forstår ikke en brik. Eller er lovens navn en forkert "varerbetegnelse" og enligt skulle ha´heddet LUKKEHEDSLOVEN."

Ja, Danmarks magthavere har aldrig været bagefter når det gjaldt om at anvende newspeak i deres lovgivning. Vedrørende denne lov kommer jeg til at tænke på Trykkefrihedsforordningen af 1799, som netop gav alt andet end trykkefrihed.

Der er forresten andre lighedspunkter, f.eks. at den ansvarlige lovgiver (Christian Colbjørnsen) få år før offentlig havde været imod loven. Hvem siger at historien ikke gentager sig? De danske regeringer inden for de seneste 10 år synes bemærkelsesværdigt ivrige efter at kopiere enevældens indretninger, og opfører sig i høj grad efter samme.

Vibeke Rasmussen

Man kunne ønske sig at den såkaldte 4. statsmagt [hånligt fnys] i stedet for at jagte en efterhånden ret irrelevant partileder fra et sikkert snart helt irrelevant parti, Lars Barfoed, efter svar på noget om en lejlighed, ville være mere vedholdende i deres udspørgen af Morten Bødskov om hans embedsførelse og kommende lovgivninger.

Jeg mindes ikke at have oplevet nogen anden minister, der i medierne ofte er blevet 'citeret' med et, "Det har desværre ikke været muligt, at få et svar fra justitsminister Morten Bødskov" … og er sluppet afsted med det.

Naturligvis skal mediernes repræsentanter ikke begynde at jagte MB, men hvorfor lader de (flertallet) sig gang på gang 'nøje' og tager gang på gang hans ikke-svar for gode varer? Hvorfor råbes det ikke ud fra alle nyhedsmedier, at Justitsminister Morten Bødskov nægter at svare på …!" ?

Og hvem styrer egentlig Justitsministeriet? For personligt tillægger jeg ikke Morten Bødskov evnerne.

Bo Johansen, Michael Madsen, Søren Roepstorff, kim jensen, Heinrich R. Jørgensen, Anders Feder, Jens Falkesgaard, Flemming Andersen og Jette Abildgaard anbefalede denne kommentar
Jacob Svendsen

@ Robert Kroll - er du venlig at læse følgende artikel: http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1906838/det-bliver-lettere-at-foer...
Tak.

Jens Falkesgaard

Ja Vibeke, hr. Bødskov lader vist til at være i gang med at lave en Rønn-Hornbech ;)

I øvrigt smukt timet at ligge førstebehandlingen af lovforslaget samtidig med lanceringen af den katastrofale "vækstpakke", således at indvendingerne mod den første overdøves af indvendingerne mod den sidste.

Som et par andre har nærmet sig, bunder den danske mangel på offentlighed i forvaltningen i landets historie og det fortsat manglende opgør med enevældens embedsmænd. Offentlighed er i Danmark noget der bevilges, for alle dokumenter er i princippet utilgængelige, men der kan så i undtagelsestilfælde åbnes op for en begrænset adgang. Adgangen er som hovedregel betinget af, at man kender dokumentet i forvejen, da man ellers ikke kan beskrive det konkret nok, til at adgangen bevilges.

Lukketheden er så lækker for de inkluderede magtmennesker, at de ikke kunne drømme om at lukke op for posen til os andre. De eneste ihærdige fortalere (uden for de påståede DDR-marxister i EL) er den til enhver tid siddende opposition, der glødende vil kæmpe for fuld åbenhed, så længe de er sikre på at der ikke er flertal for det. Når politikerne skifter banehalvdel ved valget, overtager de rituelt hinandens synspunktet, så status quo kan bevares.

Søren Roepstorff, kim jensen, Sune Olsen og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Thomas Grønborg

@ Flemming Andersen skriver:
"Jeg kan kun bede folk om at overveje om ikke tiden er til at kæmpe for deres borgerrettigheder inden det definitivt er for sent."

Har du nogle forslag til hvordan dette gøres?
Hvis det skal have gennemslagskraft er der mange der skal handle på samme tid.
Har du nogle bud på hvordan det organiseres (det politiske system synes i sig selv at udgøre en væsentlig del af problemet, så det er næppe i det regi at løsningerne ligger)?

Jacob Svendsen, n n og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar
Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér

Det er meget forstemmende, når det, man satte sin lid til som den tolerante blok, efterlader én med sådan et samfund. Næste valg vil jeg blot lade det gå igennem et fortolkning-til-virkeligheden-filter og så ulve på den ene valgplakat og hyæner på den anden.
Ja, ideologiernes tid er ovre.

Heinrich R. Jørgensen

Sune Olsen:
"De danske regeringer inden for de seneste 10 år synes bemærkelsesværdigt ivrige efter at kopiere enevældens indretninger, og opfører sig i høj grad efter samme."

Enevældens indretninger er aldrig blevet afskaffet. Det var glorværdige bestræbelser på det, fra paladsrevolutionen i 1784, hvor en meget ung oplysningsmand søgte at sætte kurs i retning af oplyst monarkisme og frisætning af det absolutiske slaveskibs stavnsbundne besætning. Man nåede langt i de bestræbelser, og der er meget de følgende godt 100 år der fortjener ros og anerkendelse, men det lykkedes aldrig få skabt stabile og varige forhold i riget. De mange oplysningsfolk, der satte deres præg på navnligt 1800-tallets forandringer, var af en kaliber, som desværre ikke har mange nutide paralleller.

Som du ved bedre end de fleste, så var perioden ikke idel lykke. En stor udfordring handlede om at tøjle eventuelle 'jakobiner'-tendenser. Der var så afgjort vægtige grunde til at frygte, at vanvid a la Robespierre kunne manifestere sig på dansk grund. Der var metode bag Robespierres terrorregime, der bl.a. handlede om at oplyste hovede skulle destrueres, så en aristokratisk elite af velhavere kunne anvende del-og-hersk metoder, til at holde deres modstandere beskæftigede.

Trykkefrihedsforordningen af 1799 bør anskues i det lys, vil jeg hævde.

Disse 'montagnarder' eller 'jakobinere" var tilhængere af en stærk, centraliseret, terroristisk regeringsmagt, af del-og-hersk politik, af uoplysthed og af folkets systemiske afmagt.

Det projekt minder påfaldende om politiske bevægelser og projekter, der har manifesteret sig temmeligt synligt de seneste par årtier.

Jacob Svendsen, Søren Roepstorff og Sune Olsen anbefalede denne kommentar

Deja vu
Det er tydeligvis ikke noget ministeren er herre over. Men hvem er så ?
Tør nogen gætte ?

Flemming Andersen

Thomas Grønborg

Jeg håber og tror noget er i støbeskeen.

Jeg har længe ment det var nødvendigt med en borgerretsorganisation med bred appel . Tilsyneladende er der flere der mener det samme.

Søren Roepstorff, n n, Sune Olsen og kim jensen anbefalede denne kommentar
Thomas Grønborg

Tak for dit svar Flemming.
Hvis du eller andre har nys om konkrete tiltag hører jeg gerne om det.
Send venligst en mail: thgt67 [at] live.dk

Flemming Andersen

Thomas Grønborg

Det skal jeg nok.

Dan Johannesson

@Grønborg, Flemming mf. der er nysgerrige på tanker om mere direkte demokrati tjek: http://www.ddid.dk/

Dan Johannesson

Desværre virker deres nuværende talsmand ganske uegnet til jobbet, hvilket kan ses i TV indslaget på websitet. Men jeg har hørt om andre lignende tiltag. Tjek google.

Flemming Andersen

Dan Johannesson

Tak for link.

Det lader til at der er grøde rundt omkring

Som stor knægt sneg jeg mig ind på en byggeplads sammen med et par kammerater.
Da vi var nogle raske drenge, fik vi hurtigt startet et par entreprenørmaskiner og lå og kørte jord frem og tilbage, og var vældig stolte af vores bedrift.

Det gik godt lige indtil en formand dukkede op, og stille og roligt spurgte om ikke det var ved at være fyraften.

Samme råd vil jeg give regeringen.

Michael Madsen, Søren Roepstorff, Flemming Andersen, Torben Selch, Heinrich R. Jørgensen og Jacob Svendsen anbefalede denne kommentar

En udmærket prøve på, hvad man kan forvente af den nye offentlighedslov...

Med venlig hilsen

Georg Christensen

Hemmelig holdelse er den "dårligste" vej til åbenheden overfor "vælgerne".

"X" (kryds sætterne) bør på ærlig vis indformeres, inden (krydset sættes).

Inden og udenrigs pollittisk "råderi" bør "vælgeren" på ærlig vis informers om, inden "X" (krydset) sættes.

Lukketheden, som "justits" ministeriet nu forsøger, er vejen mod "diktatur", med "mottoet", vi allenede har "viden om", Det duer bare ikke længere.