Nyhed
Læsetid: 2 min.

Lastbiltrafik koster sundhed for milliarder

Det Europæiske Miljøagentur sætter pris på forureningen fra den lastbiltrafik, som regeringen har besluttet at skåne for den længe ventede kørselsafgift. Samfundsstøtte til forurening, siger Det Økologiske Råd. I Tyskland har en kilometerbaseret afgift fungeret siden 2005
De europæiske økonomier baserer sig på varetransport over lange afstande. Men der er en skjult omkostning, som betales i form af år med forringet helbred, påpeger det Europæiske Miljøagentur. Foto: Jacob Dall

De europæiske økonomier baserer sig på varetransport over lange afstande. Men der er en skjult omkostning, som betales i form af år med forringet helbred, påpeger det Europæiske Miljøagentur. Foto: Jacob Dall

Indland
28. februar 2013

Den lastbiltrafik på danske veje, som nu slipper for regeringens hidtil bebudede kørselsafgift, påfører det danske samfund helbredsmæssige omkostninger på i størrelsesordenen 2,8 milliarder kr. om året.

Det oplyser Det Europæiske Miljøagentur (EEA), som i dag offentliggør en ny rapport om, hvordan netop kørselsafgifter på tung trafik kan reducere sundhedsomkostningerne i EU.

For EU som helhed indebærer forureningen fra lastbiltrafikken en samfundsøkonomisk byrde på 320-343 milliarder kr. årligt, alene som konsekvens af de helbredsmæssige skadevirkninger. Dette er ifølge agenturet halvdelen af omkostningerne ved luftforurening fra alle transportformer i EU.

Trafikken belaster bl.a. sundheden med en kræftrisiko fra dieseldrevne køretøjer og med kvælstofoxider (NOx) og små partikler, der begge giver luftvejssygdomme, hjertekarsygdomme m.m.

Til de beregnede beløb skal lægges, hvad den tunge trafiks slid på vejene, CO2-belastning af atmosfæren og støj i byerne koster samfundene.

»De europæiske økonomier baserer sig på varetransport over lange afstande. Men der er også en skjult omkostning, som betales i form af år med forringet helbred og tabt levetid. Ved at indregne disse omkostninger i varernes pris kan vi fremme sundere transportmåder og renere teknologier,« siger EEA’s direktør Jacqueline McGlade.

Miljøagenturet henviser til EU’s såkaldte Eurovignette-direktiv fra 2011, som beskriver, hvordan landene kan indregne trafikkens sundhedsomkostninger i en kilometerbaseret kørselsafgift, og hvordan provenuet fra en sådan afgift bør investeres i mere bæredygtig transport. Agenturet tilføjer, at det ifølge direktivet er de enkelte medlemslande selv, der afgør, om kørselsafgiften skal indføres.

»EU’s medlemslande skal til oktober i år rapportere til EU-Kommissionen, hvordan de vil indføre kørselsafgifter, hvis de altså vil,« skriver agenturet.

Besluttet for over fire år siden

En ny dansk kilometerbaseret kørselsafgift på lastbiler ansås indtil forleden for en given ting. Afgiften blev helt tilbage i 2009 besluttet indført af VK-regeringen, den blev siden overtaget af SRSF-regeringen og skrevet ind i regeringsgrundlaget, og den blev sidste efterår gjort til del af finanslovsaftalen med Enhedslisten.

Skatteminister Holger K. Nielsen meddelte imidlertid i forrige uge i en pressemeddelelse, at »Regeringen indfører ikke kørselsafgifter for lastbiler«.

Begrundelsen er ifølge ministerens pressemeddelelse, at »omkostningerne ikke står mål med de fordele, som afgiften medfører,« selv om den ifølge Holger K. Nielsen er »baseret på et sundt princip om, at forureneren betaler.«

Uden den kilometerbaserede afgift bliver det fortsat samfundet, der betaler, påpeger sekretariatsleder Chr. Ege Jørgensen, Det Økologiske Råd.

Han henviser til beregninger fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der fortæller, at lastbilerne pr. kørt kilometer koster samfundet godt tre kroner i marginale omkostninger ved kørsel i byerne samt over fem kr. på landet i form af luftforurening, CO2-udledning, støj, slid på vejene og trængsel. Til sammenligning betaler lastbiler i dag kun én krone pr. kilometer i samlet afgift. Lastbiltrafikken koster altså samfundet tre-fem gange så meget, som samfundet får igen i form af afgifter.

»Der er med andre ord i dag et stort tilskud fra skatteyderne til lastbiltransport,« siger Chr. Ege Jørgensen.

I Tyskland har et system med kilometerbaserede kørselsafgifter for lastbiler været i drift siden 2005. Erfaringerne siger, at godt tre procent af de større godstransportører har skiftet fra vej til jernbane, og at lastbilerne fyldes bedre op og dermed mindsker de kørte kilometer som en konsekvens af afgiftssystemet. I Danmark har bl.a. Transportministeriet udført diverse analyser af et afgiftssystem som det tyske lige siden 2002.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jørgen Rygaard

Holger er en rigtig flink fyr !

Børge Rahbech Jensen

Danmark er ikke Tyskland. En væsentlig forskel i forhold til godstransport er, at Tysklands jernbanenet er langt bedre udbygget og elektrificeret, end det danske er. Faktisk har Danmark udbygget sit motorvejsnet, mens Tyskland har moderniseret sit jernbanenet. Det gælder også for passagertransport, hvor danske tog må køre 120 - 160 km/t og tyske tog 200 - 330 km/t på hovedstrækninger.

Hvor der er jernbaner, er de ofte enkeltsporede. I december sidste år var kørsel med både godstog og passagertog indstillet i Sønderjylland i flere uger, efter et godstog blev afsporet og ødelagde syv km. spor.

Erik Karlsen, Per Torbensen, Philip B. Johnsen, Pia Nielsen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

@Børge Rahbech Jensen: Fordi A gør X, og A er forskellig fra B, som gør Y, så bør A gøre X for evigt?

Philip B. Johnsen

Danmark kan ikke konkurrere på den laveste løn i dag, det har ikke været ønskeligt i Danmark, at indfører fuldtids løn man ikke kan leve af, derfor har planen været for Danmark, at konkurrere på grøn vækst, hvor regeringen er på det spørgsmål i dag, er et spørgsmål jeg ikke tør svare på det, det er muligt regeringen vil have mindsteløn på niveau med Kina

Jens Falkesgaard, Jacob Svendsen og morten Hansen anbefalede denne kommentar

Politikerne og erhvervslivet har lovet at vi får flere og flere motorveje og broer og...det giver arbejde og sparer tid. Skide være med miljø og helbred.

Carsten Munk, Nick Mogensen, Jens Falkesgaard, Philip B. Johnsen, Jacob Svendsen, Stig Bøg, Kim Houmøller, Anders Reinholdt, Bill Atkins, Niels-Holger Nielsen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Torben Nielsen

Holger er senil.

Niels-Holger Nielsen

Det frie erhverv, lastbiltransport, subsidieres som så meget af den fossile industri. Regeringen har knald i låget.

Per Torbensen, Anders Krog, Erik Nissen, John Vedsegaard, Carsten Munk, Niels Mosbak, randi christiansen, Felix Zelda Xavier, Nick Mogensen, Lise Lotte Rahbek, Jacob Svendsen, Kim Houmøller, Anders Reinholdt og Jens Overgaard Bjerre anbefalede denne kommentar

Hvem kommer ALTID til at betale for en lastbil afgift ??. forbrugere og arbejdstager udenfor Alfavej

Der er intet alternativ til lastbil, er det så svært at forstå

Per, du burde for debattens skyld kommentere på det andre skriver, eksv Børge Rahbech Jensen, 22:25 ...

Målet i Tyskland er at flytte godset op på de elektrificerede togvogne - fremtiden tilhører dem der har elektrificeret deres jernbanenet. Men det har de biltossede danskerne jo forsømt..

Benjamin Bach, randi christiansen, Leif Mikkelsen, Per Torbensen, Nick Mogensen, Jens Falkesgaard, Carsten Munk, Anders Reinholdt og Eva Kjeldsen anbefalede denne kommentar

Til Bill

Jernbane transport er til gods som har lav værdi, ikke haster, etc.

I dag befinder virksomhedernes lager sig på en lastbil for at minimerer lager omkostninger og kapital binding. Just in Time er implementeret overalt.

Jernbane med gods transport er en god ide, hvor det giver menning, f.eks. cross country i USA, eller i fast ruter København eller Århus.

Men idet alle varer stort set altid skal omlades til lastbil alligevel, så giver det for langt de fleste vares vedkommende ikke mening med bane.

Dorte Sørensen

Tak til Jørgen Steen Nielsen for at komme med disse oplysninger, som fuldstændig manglede i medierne i forbindelse med tilbagetrækningen af den tidligere vedtagelse.
Her hørtes kun alle lovprisningerne i medierne - det var vel ikke så unaturligt i den borgerlige presse, men at fx. DR ikke havde dette synspunkt med i første række er meget beklageligt.

Leif Mikkelsen, Jens Falkesgaard, Jacob Svendsen og Stig Bøg anbefalede denne kommentar
Jens Overgaard Bjerre

Nu er det kun en tosse eller en som er ansat af Saxo Bank, som kan tro, at S'et i SF og Socialdemokraterne står for socialistisk og social.

Det var så det.

Helle Thorning-Schmidt's operation lykkedes: Socialdemokraterne er et færdigt parti. Det vil hun så kunne høste ros og sandsynligvis forfremmelse for i EU. Det eneste problem, er at hendes mand, måske er biseksuel og det vil i denne forsamling af kirkeligt halvskøre konservative politikere, trække nedad i deres pointssytem.

Tilbage står så om Enhedslisten kan sin historie. Hvis den bliver ved med at henvise til, at hvis de ikke støtter regeringen kommer der en borgerlig regering, så er den helt gal. Den er der jo allerede. Og meget værre end den hidtidige. Så vil der ske det, det er allerede i fuld gang, at vælgerne føler sig tvunget til at vælge DF, som trods alt har nogle sociale punkter i deres parti. Og EL vil stå med ansvaret for, at vi får en ekstrem højreradikal regering.

Der er byttet om på to tal i artiklen. Det koster lidt over 3 kr. pr. km på landet, og ca. 6 kr. i byerne.

Men ellers - regeringens opgivelse af at indføre lastbilafgifter, viser hvor ringe vilkår miljøpolitikken har det. For der skal også ske lempelser med virksomhedernes afgift på spildevandsudledning, og i CO2-afgiften.

For nylig fremsatte Connie Hedegård et forslag om at inddrage 900.000 CO2-kvoter for på den måde, at presse priser i vejret. Den er pt. nede på ca. 20 kr. pr ton, og udgør således ikke noget incitament til at fremme grønne initiativer.

Den engelske regering (af alle!) forstod godt hvad det handlede om, og hævede straks kvoteprisen til 140 kr pr. ton.

Som det sidste land tilsluttede Danmark sig Hedegårds opfordring, uden dog af den grund, at hæve kvoteprisen. Det var ellers noget Martin Lidegård gjorde sig til talsmand for, dengang han sad i Concito. Men også han ser ud til helt at have glemt, hvad han sagde og gjorde før valget.

Miljøminister Ida Auken (har vi en sådan?) fortsætter med at trække familienavnet gennem sølet. Hun reagerede overhovedet ikke på kvotediskussionen. Har velsagtens mere travlt med at shoppe efter designertøj.

n n, Leif Mikkelsen, Rasmus Knus, Jens Falkesgaard, Jacob Svendsen og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Tak til arne lund for rettelsen. Jeg giver dig ikke en anbefaling, da jeg ikke er meget for personfnider.

Per, jeg tror du har taget de meget store armbevægelser i brug når du vurderer dansk lastbiltransport op i mod en udbygning og elektrificering af det danske jernbanenet, - men det er jo bilfolkets atitude - men et nærstudie vil helt sikker vise at Danmark med fordel kunne have lavet en meget tættere elektrificeret jerbanedækning, idet miljøfordele også skal indregnes, herunder at alt hvad vi bruger til lastbiltransport skal importeres via en kæmpe svineeksport, mens elektrificering, udbygning af jernbanettet og jernbanedrift stort set er dansk arbejde. Men som sagt Danmark er misregeret - også på det trafikale område.

Benjamin Bach, Nick Mogensen, Rasmus Knus, Per Torbensen, Jens Falkesgaard og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Har man været steder, hvor luftforurening er ikke eksisterende mærker man tydeligt forskellen. Vi lever i en svinesti når det drejer sig om luft. Våger den påstand at de fleste småskranker på profittes alter!

Dieseltransport selv med filter er noget forbandet svineri, da det er dokumenteret de kun virker i laboratorier og slet ikke i det virkelige liv. Kun de synlige større partikler fjernes. De små og stærkt sundhedsskadelige passerer lige ned i alveolerne og fortsætter i blodbanen.

randi christiansen, Nick Mogensen, Leif Mikkelsen, Per Torbensen, Philip B. Johnsen, Jørgen Rygaard og Carsten Munk anbefalede denne kommentar
Jacob Svendsen

Har vi verdens mest bevidstløse, uansvarlige og handlingslamme regering?
På den ene side skal København være verdens grønneste hovedstad og Naturby i 2014, og på den anden side skal jeg BETALE for at mit liv forkortes og vor fælles planet destrueres.
Kan vi snart tage magten tilbage, og få opstillet guillotinen igen? JA TAK! Hvor fanden er revolutionen? Man kan jo ikke en gang råbe "rød front" længere. Vi har simpelthen ikke tid til at vente længere. Det mest utroligt latterlige er, at de alle snakker om den globale klimakrise, og alligevel tordner de mod kanten som lemminger. Mage til idioti. Og opfordrer man til at indtage Borgen, arresteres man. Jeg overvejer at flytte til Nordkorea eller Iran.

randi christiansen, Leif Mikkelsen, Jens Falkesgaard og Sabine Behrmann anbefalede denne kommentar

Til Bill

Hvis du kan overtale nogen til at investerer mange mia i en udbyging af jernbanetet og sender omkostningerne videre til forbrugerer og ikke mindst virksomheder og samtidig forbyde lastbil transport ind i DK.

Så kan du sikkert få din våde drøm opfyldt om 20-30 år

Indtil da, så bør du forholde til virkeligheden og den logistik der regerer nu

Tosser træffer tossede beslutninger :-)

randi christiansen og Simon Olmo Larsen anbefalede denne kommentar

@Per Nielsen

Din argumentation er desværre lidt tynd. Jeg ser din pointe, tag ikke fejl, men det grundlæggende problematiske i dit synspunkt er, at du tager udgangspunkt i strukturer som eksisterer, men kun eksisterer på baggrund af tidligere tiders fremtidsvisioner. Det vil med andre ord sige, at hvis der ikke tidligere fandtes infrastrukturelle visioner, ville infrastrukturen være komplet uduelig i dag.

Investeringer i infrastrukturen er en fremragende fremtidsvision. Men ikke alene det. Sådanne vil i fremtiden være langt mere økonomisk effektive end den fortsatte individualisering af transporten.

Derudover bør det tages i betragtning, at penge i samfundet i dag laves på baggrund af gæld og ikke på baggrund af ombytningsreelle værdier. Af den årsag er den samlede økonomi ganske anderledes skruet sammen end vores almindelig forstand tillader at tro.

@Per, Nu har Danmark hevet for ca. 1000 mia. kr. olie op af Nordsøen - eller mere - og det eneste vi har fået af blivende værdi er en Opera ved Københavns havn - der ligner en forladt benzinstation. Havde det ikke været passende om Danmark havde kunnet fremvise et elektrificret jerbanenet til gavn for gods og persontransport i hele landet.

Nick Mogensen, randi christiansen, Anders Krog, Benjamin Bach, Kim Houmøller, Leif Mikkelsen, Rasmus Knus, Felix Zelda Xavier og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Klaus Flemløse

Her er link til to rapporter fra DØR:

Kørselsafgifter for lastbiler: http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/tru/bilag/118/1204474.pdf

Baggrundsoplysninger om vejtransportens forurening:
http://ecocouncil.dk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8...

Som et minimum burde Danmark opkræve samme kørselsafgifter som Tyskland.

Børge Rahbech Jensen

@Benjamin Bach:
En væsentlig forskel på Danmark og lande som Tyskland er rækkefølgen, tingene gøres i. Det burde være indlysende, at gods ikke kan flyttes til jernbaner, der ikke eksisterer. Modsat Danmark tilbyder de fleste andre industrilande alternativer, før de indfører afgifter, der skal være adfærdsregulerende.

Noget lignende gælder for energi, hvor bl.a. Tyskland er godt i gang med erstatning af andre energiformer med vedvarende energi, mens Danmark har indført afgifter som incitament til energibesparelser. På den måde omstiller Tyskland og mange andre lande på en måde, hvor produktionskapaciteten mindst opretholdes, mens Danmark i realiteten reducerer aktivitetsniveauet. Med andre ord: Mens Danmark indfører afgifter på energiforbrug, indfører lande som Tyskland vedvarende energi, og mens Danmark overvejer afgifter på brug af lastbiler og rutefly, gør lande som Tyskland og Storbritannien sine jernbaner mere attraktive.

Jeg ved ikke, om det skal være sådan for evigt, men foreløbig tyder intet på andre ændringer i Danmark end højere afgifter. Det kalder jeg ikke omstilling men nedskæring.

Problemet med jernbaner er desværre også at de ikke hænger ordentligt sammen på tværs af grænserne.

Et andet problem er at det koster kassen at lave et system pr. land, hviklet er ret surt når man ikke er større end DK.

Hvis EU nu for en gangs skyld skulle bruges til noget fornuftigt, kunne de jo passende tage sig af de to problemer.

Børge Rahbech Jensen

@Egon Maltzon: EUs transportkommissær Siim Kallas tænker noget i den retning:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/speeches/2013/... .

Spanien har i øvrigt fået støtte fra EU til udbygning af sit net af højhastighedstog, som nu er forbundet med Frankrig.
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2011_05-spa...
http://www.railjournal.com/index.php/europe/spain-opens-iberias-high-spe... .

Til Bill

Hvis og hvis min røv var spids.

Staten har skovlet penge i skatter og afgifter på nordsøolien.

Sidst jeg tjekkede, så stod der ikke at disse penge specifik skulle gå til eltog.

Til Nick

Visioner er fine men de bør have en kende bund i virkeligheden.

At tro at vi skulle kunne få råd til at plastre hele DK til i jernbanespor er i min optik en kende naivt

Er der nogen af disse miljøfanatikere, der har tænkt på. hvem der i sidste ende skal betale for alle disse restriktioner ?
Det bliver jo altid forbrugerne.
Chr.Ege Jørgensen glemmer, når han gør sine afgifter op, at regne med at vi betaler 3 gange den virkelige pris for dieselolien, han glemmer, at chaufføren tjener penge, og dermed betaler skat.
"Han henviser til beregninger fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der fortæller, at lastbilerne pr. kørt kilometer koster samfundet godt tre kroner i marginale omkostninger ved kørsel i byerne samt over fem kr. på landet i form af luftforurening, CO2-udledning, støj, slid på vejene og trængsel. Til sammenligning betaler lastbiler i dag kun én krone pr. kilometer i samlet afgift. Lastbiltrafikken koster altså samfundet tre-fem gange så meget, som samfundet får igen i form af afgifter."
Ved gennemlæsning af ovenstående ser jeg, at der er omkostninger ved bl.a. trængsel, hvis der er trængsel, går transporten langsommere, det betyder, at lastvognen bruger mere brændstof, og dermed betaler mere i afgift til staten .
Det koster også på slid på motor og gearkasse, men den udgift skal vognmanden betale, og der betaler han moms, så hvor helvede er udgiften til trængsel ?
Som udgift er også regnet luftforurening, hvorfor er det en udgift ? Har staten opstillet store luftrensningsanlæg ved motorvejene ? Der er også medregnet støj, OK , her kan der undertiden bygges støjskærme, så det kan være en udgift, men hvordan skelner man fra støjen fra personbiler, mc, og knallerter ?
Det samme gælder vejene, hvordan skelner man slidet fra personbiler, og lastbiler ?
Det økologiske råd burde slet ikke medregne slid på vejene, for da brændstofafgifterne blev indført, før anden verdenskrig, var det en betingelæse, at provenuet skulle anvendes til reparation og udbygning af vejene.
Man kan da ikke både undlade at medregne beændstofafgifter som indtægt til staten, samtidig med at man medregner vejvedligeholdelse som udgift.
Man merkt die absicht und wird verstimt.

Leif Mikkelsen

Orker man snart at skrive noget om denne forfærdelige og rædselsfulde regering??

Jeg vil næsten sige at Fogh regimet var bedre, i begyndelsen af hans regeringsår blev dog arbejsløse behandlet bedre end denne regering agter og gør, og miløjmæssigt og klimamæssigt er der jo ikke meget forskel til den nuværende forræderregering, som ligeledes skider på miljøet for at få mere vækst, der yderligere skader samme.

Og så kunne man -bortset fra løgnene om Irak etc og andet godt fra det beskidte hav- nogenlunde stole på at Fogh talte sandt ved at han gennemførte det han lovede.....

Den ublu og skamløse løgnerske der sidder på statsministerposten i øjeblikket er en skændsel for Danmark og for politikere, der vil være troværdige....og for al moral og etik. Hun har skadet demokratiet på linje med de sorteste fascister.

Hårde ord, men de er desværre sande....Ellers skrev jeg det ikke.

Per Nielsen har som sædvanligt travlt med at henvise til "virkeligheden". Som om at den samfundsmæssige virkelighed er på linje med marslandskabet.

Den sociale og samfundsmæssige virkelighed kan laves om og den kan i øvrigt tolkes på mange forskellige måder ud fra mange forskellige forudsætninger.

Denne virkelighed er på ingen måde en entydig størrelse og slet ikke den såkaldte "økonomiske virkelighed". Økonomi er som bekendt abstraktioner med tal, der refererer til det byttemiddel, der kaldes for penge og som vi er blevet enige om kan fungere på denne måde Indtil at det hele falder sammen som et korthus, hvad Per Nielsen og hans LA-BANER I REGERINGEN frygter. For så mister man kontrol og magt. Den tyske toppolitiker smagløse og tankeløse udtalelse om at Grillo er en klovn vidner om deres nervøsitet

Det er simpelt og utroligt at LA-banerne ikke forstår at den sociale virkelighed ikke kan sammenlignes med en stens eller altans eller måges virkelighed. Det er ikke en ting, det er noget menneskeskabt og socialt og meget komplekst..Men de klogeste ved de også, de lader bare som at det ikke er tilfældet med at henvise til "virkeligheden" og "nødvendigheden" og andet pseudologik.

Børge Rahbech Jensen

har lyst til at tilføje, at EU har et rådgivende organ om jernbanedrift kaldt Errac.
http://www.errac.org/spip.php?article3 .
Danmark og Norge er ikke repræsenteret, mens Rusland og Tyrkiet er. Udover rådgivning til EU 'leger' medlemmerne tilsyneladende med tog i stor skala.

Bl.a. britiske hjemmesider om togrejser som
http://seat61.com/news.htm#.US9gQjtrP6o fortæller, der er sket og sker ret meget de seneste år.

Nu er jeg vist på grænsen af kommercielle budskaber.

steen ingvard nielsen

Forvirring på et højt plan er bedre end ingen forvirring!

Citat:" Afgiften blev helt tilbage i 2009 besluttet indført af VK-regeringen, den blev siden overtaget af SRSF-regeringen og skrevet ind i regeringsgrundlaget, og den blev sidste efterår gjort til del af finanslovsaftalen med Enhedslisten.

Skatteminister Holger K. Nielsen meddelte imidlertid i forrige uge i en pressemeddelelse, at »Regeringen indfører ikke kørselsafgifter for lastbiler«".

Til alle de der kommer med det bevidstløse propagndaargument: "Har du tænkt på hvem der skal betale? Det skal forbruuugerne - os alle sammen!"... er der kun ét at sige: Nej, det skal de ikke, for en de får for 2,8 mia. kr. sundere helbred, som ikke belaster sundhedsudgifterne, en hel del overflødige vare vil slet ikke blive distribueret, og der vil blive fundet billigere og bedre løsninger, så hvis man regner de dynamiske effekter med, så er der et overskud på vores alles konti ved at begrænse dieselsodningen.

randi christiansen, Anders Krog, Simon Olmo Larsen og Lars Dahl anbefalede denne kommentar

@Børge Rahbech Jensen: Enig, bortset fra at man jo netop i Tyskland også har indført afgifter på lastvognstransport. Banalt set, er det ikke blot et spørgsmål om at investere i de rigtige ting, men også at gøre de forkerte ting uattraktive. Det har længe lykkedes Danmark at ligge langt over sine nabolande mht. prisniveau som følge af afgifter på biler, el, alkohol osv... jeg kan ikke se, at lastvognstransporten skulle resultere i "nedskæring" -- pengene skal blot øremærkes til forbedringer af alternativerne, så det ikke bare ender som ekstra statsprovenu betalt af borgerne.

Mandatar Torben Wilken

»Der er med andre ord i dag et stort tilskud fra skatteyderne til lastbiltransport,« siger Chr. Ege Jørgensen i sin artikel.
Men han glemmer, at der er afgifter på den diesel som lastbilerne køre på. Regnskabet er en manipolering.
Virksomhederne har i mange år og bruger i dag fortsat lastbiler som deres rullende lagerplads i stedet for at have et stationært lager. Det giver al andet lige kun øget lastbilkørsel.
Da togtransport i DK sker med diesellokomotiver der virkelig sviner så det vil noget og da selve logistikken med tog er håbløs ineffektiv, ja så er den ikke et godt alternativ i dag. Resultatet er derfor rigtigt set af minister Holger K Nielsen (SF).
Tænk bare hvilken tung trafik der foregår mellem vest-tyskland gennem Polen til Rusland og den anden vej. Den skulle tvinges på tog med et effektivt godstogs system baseret på containere og uden ventetid på sidespor. Faste tider flere gange om dagen døgnet rundt for langtransport over mindst en landegrænse. Togvogne hertil findes ikke i dag og det gør godsterminaler der kan virke som et effektiv led i en hurtig og sikker ekspeditions. Det vil gøre en mærkbar virkning. Især hvis prisen holdes nede til kostpris. Det er en EU-opgave at etablere et sådant system med langdistance godstogslinier på kryds og tværs i EU.
Flytrafikken over Europa nævnes slet ikke debatten om luftforurening. Påfaldende. "Nåh Nej" den forurener jo slet ikke og slet ikke over byerne.

Bill Atkins
Dine argumenter er teori, i USA spåede man også om nedgang i sundhedsudgifterne, efter at der kom en skærpet rygelov for 25 år siden, men alle statistikker viser uændrede patientantal, og den ventede nedgang i sundhedsudgifterne er udeblevet.
Jeg har nu aldrig hørt om overflødig distribution af varer, - fortæl mig lidt om bedre og billigere løsninger, for jeg kender ingen ?
Hvad regner du for dynamiske effekter ?
Dit overskud er fugle på taget, det er muligt, at du har råd til at eksperimentere, men jeg har ikke, og som gammel tekniker må jeg sige, at dine tanker er fantasi..

@Per Nielsen, jeg har ikke indtryk af at du tjekker noget som helst, inden du fyre dine holdninger af...

Jørn boye, selvfølgelig er der færre lungekræft tilfælde jo rene luften er - det gider jeg ikke diskutere før en du kommer med en kilde...

Overflødige vare, er blandt andet vare som vi selv kunne producere her lokalt, hvis ikke varene blev dumpet af importerede vare - især frugt og grønt, men også tekstiler m.v.

Børge Rahbech Jensen

@Benjamin Bach: Afgift på alkohol er netop indført for at sænke forbruget. Det bliver jo nedskæringer, når godstransport ikke kun kan udføres med en transportform, der gøres dyrere.

El er et bedre eksempel. Sidste sommer havde Tysklands solkraftværker en kapacitet på 26 GW, og producerede nogle timer en weekend op mod halvdelen af Tysklands elforbrug. Det kræver intet fald i elforbruget at erstatte nogle kraftværker med andre. Danmark går en anden vej i form af afgifter med henblik på reduktion af forbruget. Det er dog ikke kulfyrede kraftværker men atomkraftværker, Tyskland vil udfase.

Grundlæggende er forskellen, at andre lande har alternativerne parat først, mens Danmark giver tilsagn om alternativer en gang ude i fremtiden. En konsekvens er, at regningen i andre lande skal betales, når den kan undgås, men den skal betales på forhånd i Danmark.

PS iøvrigt er krisen i forbruget jo et klasseeksempel på at vi forbruger en masse overflødige vare...

John Vedsegaard

En masse gode grunde til at producere lokalt, men jeg tror grunden til debatten er noget helt andet, nemlig at man vil være sikker på at tabe næste valg - men bare rolig, det sker også, spørgsmålet er nok mere hvor langt ude i fremtiden en revolution ligger.

Børge Rahbech Jensen

@Mandatar Torben Wilken:
Der kører faktisk godstog mellem Kina og Europa via Rusland
http://www.businessweek.com/articles/2012-12-20/the-silk-railroad-of-chi...
http://www.railwaygazette.com/news/freight/single-view/view/russian-rail... .

Der kører også passagertog Moskva - Nice og Moskva - Paris
http://www.youtube.com/watch?v=lUOpwg1Wvvw
http://www.youtube.com/watch?v=AelFznJWIvU

Nå ja, Rusland har også indført Sapsan højhastighedstog mellem Moskva og St. Petersborg, efter de startede sit 'pilot-projekt' med Allegro mellem Helsinki og St. Petersborg.

Per, din og dine mange meningsfællers egoistiske holdning: "billigst er bedst" ender med at koste dyrt. Tror du virkelig at livet er en købmands priskalkulation - selv din guru Lomborg har erkendt at markedet ikke registrere fejludvikling hvis det sker på bagrund af "billigst er bedst".

randi christiansen, Per Torbensen, n n og Simon Olmo Larsen anbefalede denne kommentar

Hvis højere afgifter ikke får erhvervslivet, transportsektoren osv. til at stramme baller; hvorfor skal man så tro, at lavere kontanthjælp vil få folk til at søge job?
Jeg tænker, at vi har et himlende ineffektivt erhvervsliv. Et landbrug uden styr på hverken medicin eller pesticider osv.

Per Nielsen. Jeg synes du i ekstrem grad gør dig selv til offer for en irrationel verdens gøren og laden. Dét der bliver sagt er, HVIS VI GRIBER IND, KAN VI - LIGESOM TYSKERNE - FORSØGE AT STYRE PÅ UDVIKLINGEN!

Det kræver selvfølgelig mere end at sidde og råbe skældsord efter folk, der leder efter løsninger. - og det hele er også lige meget for havene stiger, og kineserne løber os over ende.

Per Nielsen. Rank dig op, og smid dine tudekiks i skraldespanden. Og meld dig så på banen som andet end offer.

randi christiansen, Benjamin Bach, Per Torbensen, n n og Simon Olmo Larsen anbefalede denne kommentar

Hmmm, måske er det på sin plads an henvise til et link som f.eks. dette her:

http://www.bahnbilder.de/1024/1047-008-befoerdert-rollende-landstrasse-4...

Niels-Holger Nielsen

Billedet af Tuborgvej/Strandvejen er den skinbarlige virkelighed mange timer om dagen. Krydse Tuborgvej? Glem det, der køres frisk til, ellers ville trafikken gå i stå.

Til Lars Dahl

Dont hate the player hate the game.

Jeg er ikke offer, men som ansat i det private erhvervsliv, så er det prisen på grisen som driver værket.

Men klart hvis hele EU bliver enige om at lægge jernbaneskinner og hele EU og forbyde lastbil transport over 50 km, så kunne du og andre sikkert have en pointe.

Det er bare så hamrende urealistisk.

Per, er det nu så hamrende urealistisk? Du skriver:

Staten har skovlet penge i skatter og afgifter på nordsøolien. Sidst jeg tjekkede, så stod der ikke at disse penge specifik skulle gå til eltog.

Det kommer an på hvor du kigger. Enhedslisten har en klar holdning til det spørgsmål:

http://www.djf.dk/portal/page/portal/jb/artikkel?element_id=709729

Og så kan man jo spørge sig selv med hvilken ret vores generation pumper mindst dobbelt så meget olie op (mere hvis Mærsk har dårlige regnskabstal), som vi selv skal bruge, for så at eksportere halvdelen. Det vil i sandhed være rimeligt om vi så tilgengæld kunne aflevere et forureningsfrit transportsystem til de kommende generationer.

PS. Man kan tilføje at DKP i mange år, helt tilbage i 60'erne, kæmpede for en metro i København - og at det projekt også blev afvist som urealistisk...

I dag er Metroen den største succes inden for kollektiv trafik siden jernbanen København-Roskilde - succesen er så stor at vores bilfikserede antikollektive mediemasse kun omtaler Metroen, når der er bøvl med støj fra byggeriet.

Til Bill

Metroen er en succes fordi kundegrundlaget er der.

Det er det ikke uden for alfa vej.

Enhedslisten har en holdning til mange ting, langt det meste baseret på røde våde drømme uden gang på jord i en gennemglobaliseret og kapitaliseret verden.

Per, hvis frie marked skulle betale for den forurening det afstedkom så var kundegrundlaget tilstede - men jeres politikere er i lommen på aktørerne på det frie marked... og nu har Poul Nykup Rasmussen og Bendt Bendsen endegyldigt cementeret danske politikeres unationale adfærd:

http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2013/02/28/154902_1_1_1_1_1_1_1_...

...men med din indstilling til tingene så mener du sikkert at det er en ære at blive taget i røven af kapitalisterne.

Mærsk har grinet godt i skæget - først af den selvoptagne Poul Nykup og så af den servile Bendt Bendtsen - sikken et par.

Sider