Københavns kommune insisterer på at legalisere hash

Selv om justitsminister Morten Bødskov (S) tidligere har afvist det, fremsætter Københavns Kommune på ny forslag om legalisering af hash. Målet er på én og samme tid at undergrave det kriminelle hashmarked og gøre hashen mindre tilgængelig
Illustration: André Leit/Bureauet

Illustration: André Leit/Bureauet

11. marts 2013

For tredje gang fremsætter Københavns Kommune nu et forslag om et lave en forsøgsordning med lovligt salg af hash. Ifølge kommunens forslag skal den legale hash sælges fra mellem 25 og 40 udsalgssteder til en pris, der kan konkurrere med de priser, som stoffet sælges til i Pusher Street på Christiania og andre steder i hovedstaden.

»Der er mange gode grunde til at igangsætte en forsøgsordning,« mener socialborgmester Mikkel Warming (EL).

Kommunens oplæg skal præsenteres og »kvalificeres« på en konference på Københavns Rådhus fredag.

»Vi forventer på den ene side, at en legalisering vil føre til mindre kriminalitet og færre penge til de kriminelle bander, der i dag lever fedt af at hashsalget, og på den anden side regner vi med at komme i kontakt med flere unge og få dem fjernet fra et marked, hvor der også sælges hårde stoffer,« forklarer Mikkel Warming.

Derudover forventer han, at politiet vil kunne skære ned på de ressourcer, som de i dag anvender på at komme hashhandlen til livs.

»Forhåbentlig kan politiet så bruge kræfter på at komme bagmændene til livs i stedet for brugerne, som de i øjeblikket hujer rundt med ude ved Christiania, hvor en masse unge helt unødvendigt får en plettet straffeattest,« tilføjer Mikkel Warming.

Selv om forslaget om en forsøgsordning med legaliseret salg af hash ikke er nyt, men tværtimod fremsat både over for den tidligere justitsminister Brian Mikelsen (K) og over for Morten Bødskov, der straks afviste det, er det ifølge Mikkel Warming vigtigt hele tiden at presse på. Han henviser til ordningerne med fixerum og lægeordineret heroin til visse stofbrugere som eksempler på, at et vedvarende pres kan nytte.

»Hvis vi havde opgivet at kæmpe for fixerum, da den socialdemokratiske regering før 2001 sagde nej, havde vi aldrig fået det. Vi må arbejde med oplysning og gøre vores forslag mere og mere konkret og virkelighedsnært og sikre en folkelig opbakning; så må selv en justitsminister flytte sig til sidst,« vurderer socialborgmesteren.

Hashens hvem hvad hvor

Kommunens forslag til en forsøgsordning – som har fået det mundrette navn ’københavnermodellen’ – er udarbejdet af en embedsmandsgruppe og fylder fem sider.

Hashen foreslås importeret fra f.eks. de amerikanske stater Washington og Colorado, hvor hash til såkaldt rekreativt brug for nylig er blevet lovlig.

Tidligere har kommunen også forestillet sig en lokal produktion, altså cannabis dyrket i drivhus på et eller flere danske gartnerier, men den model er man gået bort fra, forklarer Mikkel Warming.

»Man vil komme hurtigere i gang, hvis man importerer. Så af praktiske grunde kan det være, at man ikke skal sætte en hjemmedyrkning i gang under en forsøgsordning.« Den legale hash kan enten sælges fra allerede etablerede udsalgssteder – apotekerne har således på et tidspunkt været inde i billedet – eller også kan kommunen selv etablere 25-40 udsalgssteder. Kommunens oplæg peger på begge muligheder. Men det er dyrere, hvis kommunen selv skal etablere udsalgssteder.

»Økonomisk set spiller det ikke den store rolle, hvilken løsning man vælger. Jeg er ret overbevist om, at omkostningerne nok skal blive dækket. Igen er det mere praktisk: Vi kommer hurtigere i gang, hvis vi kan koble os på allerede eksisterende forretninger,« forklarer Mikkel Warming. Om prisen siger oplægget kun, at den skal være »konkurrencedygtig« med priserne på det kriminelle marked.

»Den legale hash skal mindst være lige så billig som hos gangsterne,« forklarer socialborgmesteren.

Ifølge Informations oplysninger er den aktuelle pris for den billigste marokkanske hash 60 kr. pr. gram i Pusher Street, mens stærkere hashsorter koster op til det dobbelte. Der er dog gode muligheder for mængderabat, selv om rabatterne beskrives som »meget flydende«.

Mikkel Warming er ikke afklaret om, hvorvidt de legale udsalgssteder også skal give mængderabat til storkunder:

»Det ser jeg mere som et praktisk problem, som vi kan afklare hen ad vejen. I udgangspunktet tror jeg, at det skal begrænses til hash til eget forbrug, og hvor mange gram det så er, må andre definere. Men jeg forestiller mig ikke, at man kan komme med en trillebør og få den fyldt op,« som han siger det.

Uanset hvor den legale hash sælges og uanset prisen, skal de legale hashudsalg markedsføre, hvad der formuleres som »produkter med en vis variation i type og styrke«. Samtidig skal der være »varedeklaration« og »produktkontrol«, så køberne ved, hvor stærk hashen er.

»Det er en måde, hvor man kan gøre det mere sikkert for hashkunderne og forhindre, at især yngre får adgang til et kriminelt marked, hvor der også sælges hårde stoffer,« forklarer Mikkel Warming.

14 ton legal hash

I oplægget til ’københavnermodellen’ foreslås det, at køberne skal være over 18 år, og at de skal være bosiddende i Danmark. Det sidste for at undgå hashturisme. Samtidig skal køberne vise sygesikringskort, selv om købene ikke registreres. Men vil en aldersgrænse på 18 ikke betyde, at 16-17-årige hashbrugere henvises direkte til det kriminelle marked, som dermed får nye kunder? Jo, erkender Mikkel Warming.

»Men det handler også om at gøre hashen mindre tilgængelig, fordi der vil være færre kriminelle pushere, når deres marked er mindre, så det bliver alt i alt mere besværligt for de 16-17-årige at nå det illegale marked,« mener han.

Kommunens oplæg undlader at sætte tal på, hvor stor en del af det kriminelle hashmarked, det legale hashsalg skal erobre. I en tidligere udgave af forsøgsprojektet fra 2009 har kommunen opereret med et legalt hashsalg på 14 millioner gram hash eller 14 ton.

Mikkel Warming forklarer, at der er tale om estimater, og han afstår fra at kvantificere den forventede omsætning. Han føler sig dog sikker på, at det legale hashsalg vil erobre et godt stykke over halvdelen af det samlede marked. Nærmere vil han ikke komme det.

»Det er en vanskelig balance at skulle trække kunderne væk fra det illegale marked uden at ende med at dele hashen ud på Rådhuspladsen,« siger han og understreger, at han er »sikker på, at den rigtige balance kan nås«.

Urealistisk med USA-import

Indtil for halvandet år siden var Peter Ege socialoverlæge i Københavns Kommune. Han har derfor haft en finger med i udformningen af tidligere forslag til ’københavnermodellen’, og efter at have set kommunens nyeste oplæg finder han det »rimelig ukonkret«.

»Hvis man skulle effektuere en forsøgsordning ud fra oplægget her, skulle der arbejdes videre med mange emner som f.eks. antal udsalgssteder, beliggenhed, uddannelse af personale, åbningstider, rabatpolitik,« uddyber han.

Peter Ege betragter oplæggets forslag om import af hash fra amerikanske delstater som »fuldstændig urealistisk«.

»Det vil den amerikanske føderale regering ikke tillade, selv om rekreativt brug af cannabis er tilladt i et par stater,« siger han.

I stedet peger han på at få sat gang i en dyrkning herhjemme, selv om det kan tage et par år at løbe i gang.

»Cannabis er nemt at dyrke, og der er mange, der allerede har erfaringer med det, så det ser jeg som den mest realistiske model.«

Den tidligere socialoverlæge er ikke i tvivl om, at det legale hashsalg prismæssigt må ligge lavere end det kriminelle, ikke mindst i begyndelsen, når de legale salgssteder skal introduceres:

»Det betyder også, at hvis det kriminelle marked sænker priserne for at genvinde terræn, må de kommunale salgssteder følge med. Det vil man være nødt til, hvis man skal erobre markedet.«

En aldersgrænse for hash bør ifølge Peter Ege følge aldersgrænserne for alkohol, dvs. 16 eller 18 år afhængig af styrken.

»En 18-års-grænse tiltaler mig egentlig, men problemet er selvfølgelig, at det gør det kriminelle marked mere tillokkende for de helt unge, som netop er dem, vi gerne vil beskytte,« siger han og tilføjer, at »de mest lykkelige for københavnermodellen« uden tvivl vil være »den midaldrende middelklasse«, der »af og til ryger en bønne, men som ikke bryder sig om at gøre noget kriminelt«.

Advarer mod flere hashpsykoser

Professor i psykiatri ved Københavns Universitet Merete Nordentoft har udarbejdet et høringssvar, som indgår i materialet til kommunens hashkonference på fredag. Hun vender sig kraftigt imod enhver form for legalisering, fordi hun mener, at hash kan give skadevirkninger. Undersøgelser viser, at hashrygning er mest udbredt blandt »de svagest fungerende«, som dermed fastholdes på et dårligt funktionsniveau: Hashen »holder dem nede som en tung dødvægt«, som Merete Nordentoft skriver.

»Indlæringsevnen nedsættes og regelmæssigt hashforbrug kan vanskeliggøre eller ligefrem ødelægge uddannelsesforløb,« siger professoren og påpeger, at de hollandske erfaringer viser, at legalisering ikke beskytter de unge.

Risikoen for flere psykoser bekymrer også Merete Nordentoft. Ifølge en litteraturgennemgang er risikoen for en psykose 41 procent højere blandt dem, der har røget hash i ungdomsårene. Og »risikoen steg med stigende forbrug,« lød konklusionen.

For personer, der er ramt af en psykose, viser en helt ny undersøgelse på Psykiatrisk Center, at hashrygning er »en selvstændig faktor«, der vedligeholder psykosesymptomerne, refererer Merete Nordentoft.

Peter Ege deler ikke Merete Nordentofts vurdering.

»Det er ikke rimeligt at antage, at forbruget vil øges, hvis hash kan købes legalt. Forbruget i Holland ligger på niveau med Danmark, selv om der alene i Amsterdam er over 800 såkaldte coffeeshops, hvor kunderne legalt kan købe hash.«

Han tror heller ikke på en så direkte sammenhæng mellem hashrygning og udvikling af psykoser:

»Hvis man ser på udviklingen i Europa, USA og Australien, har der været en voldsom udvikling i forbruget af hash, mens antallet af skizofrene psykoser ikke er steget. Derfor er der ingen fare for, at vi får et stigende antal skizofrene psykoser, heller ikke selv om vi med en legalisering skulle få et højere forbrug,« mener Peter Ege.

 

Prøv Information gratis i 1 måned

Klik her

Allerede abonnent? Log ind her

Fakta

Flere lande legaliserer hash

Østrig, Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Italien, Portugal, Spanien, Schweiz og Tyrkiet er i varierende grad gået i gang med at legalisere hash. I Holland har hash i en årrække været lovligt.

Danmark står sammen med Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Norge, Polen, Sverige, Storbritannien, Slovenien, Luxenborg, Cypern, Litauen, Letland, Slovakiet og Kroatien fast på, at såvel besiddelse, salg, transport som dyrkning af hash er ulovlig.
 
Derudover er Australien, Rusland og USA samt en række sydamerikanske lande som Brasilien, Chile, Colombia, Mexico, Paraguay, Peru og Uruguay i gang med at legalisere hash i variende grad.

Kilde: Oplæg til Københavns Kommunes hashkonference 15. marts 2013

Danskernes hashbrug

På landsplan har 41,5 pct. af de 16-44-årige prøvet hash.

Knap ni pct. af de 16-44-årige har brugt hash inden for det seneste år. Godt en tredjedel har brugt hash den seneste måned. Blandt 15-årige københavnere har 7,6 pct. brugt hash mere end en gang, og 2,2 pct. bruger det mindst en gang om måneden.

På landsplan er 10.900 defineret som misbrugere. I 2012 var der i København registreret 679 personer med hash som væsentligste misbrugsstof.

I 2011 var der 155 hashrelaterede skadestuebesøg. På landsplan skønnes 651 at være indlagt med en cannabisrelateret hoveddiagnose.

Kilde: Oplæg til Københavns Kommunes hashkonference 15. marts 2013
 

Forsiden lige nu

Kommentarer

Brugerbillede for Hugo Barlach

Jomen, justitsminister Morten Bødskov har jo vist sig at være i lommen på dels embedsmænd (og -kvinder) samt sine spindoktorer, dels være ude af stand til at lægge nogen form for proggressive politikker, der vil kunne pege ud over den problemmasse, som civilsamfundet er overladt til i køvandet på den siddende regerings regressive lovforslag. Han har desuden vist sig som en konfliktsky minister i forbindelse med både PET-lovgivningen og Offentlighedsloven.

Der er dermed foreløbigt ikke udsigt til at Morten Bødskov vil træde i karakter, når det drejer sig om at bringe forholdene herhjemme i overesstemmelse med vælgermassens ønsker til regeringsskiftet. Heller ikke på dette punkt. Men den regressive holdning til problemmassen på området for illegale præparater stiller civilsamfundet overfor en henvisthed til at bære ofrene, førend myndighederne skrider ind. Så man kan roligt konstatere, at Morten Bødskov er tilhænger af fortidens tendens til at skubbe problemmassen nedad i samfundet, især til de udsatte områder, der geografisk står med resultaterne af en håbløs indsats, der ikke slet ikke har kunne løse op for narkotikaindsatsen de seneste 40 år.

Så vi ved jo allesammen herude i vælgerkorpset, hvad Morten Bødskov slet ikke har format til at ændre på civisamfundets vegne...

Med venlig hilsen

Brugerbillede for Niels  Mosbak

Hele ideen om at det skulle tage "et par år at løbe i gang" må bero på en misforståelse. Et moderne gartneri af den slags grønt, har en høst klar i løbet af 3-4 mdr.
Og så kunne man jo starte med at sælge ud af politiets beslag af varerne - efter de sidste måneders indsats må der have ophobet sig en rimelig mængde, som kunne sælges til spotpris.
Men enten må staten overtage fremstillingsleddet eller lovliggøre fremstillingen, så det ikke ender med tilstande som i Nederlandene, hvor produktionsleddet er kriminaliseret.
Altså en afkriminalisering, så hele markedet bliver uinteressant for kriminelle.
I øvrigt har Merete Nordentoft ikke videnskabeligt belæg for sine påstande, hvilket Peter Ege på glimrende vis påpeger.
Og mon forbruget stiger - det var ikke tilfældet i Holland. Det stof er så vidt udbredt i det danske samfund, at enhver by af en vis størrelse har bude der bringer ud.

Brugerbillede for Niels  Mosbak

Benjamin Bach

Fra artiklen:
"However, production and wholesale remain illegal, meaning coffeeshop owners have to buy their wares on the black market."

Det er ikke legalt endnu - og der er ingen grund til at begå den samme fejl i Danmark.
Så må man vælge om det skal være licenserede gartnerier, eller om man, som Odd Bjertnes er inde på, staten skal importere fra produktionslande - vi har jo i forvejen Herculesfly i Afghanistan.

Brugerbillede for Jens Overgaard Bjerre

det er da det mest fornuftige, jeg længe har hørt om. siden min ungdom har jeg ikke kunnet fordrage hash, men er klar over, at masser af mennesker finder en nydelse i rusmidlet. som er langt, langt mindre skadeligt end alkohol.
frigiv hashen omgående og STOP KRIMINALITETEN.
det er vanvittigt, at danskerne skal leve i rædsel for at deres børn skal blive skudt ved et tilfælde, på grund af den store kriminalitet et forbud medfører. eller, at vi selv skal være nervøse for en komplet syg lovgivning, som holder rockerne oppe i et luxus liv og skaber lovløshed i landet.

Brugerbillede for John Vedsegaard

Har nogen tænkt på hvad dem der lever af det i dag egentlig så skal leve af? Nej vel.

Resultatet ved en uhæmmet frigivelse vil være at de går over til anden kriminalitet!

Altså må man finde alternativer, det kunne for eksempel være ved at give licenser til salg, med fortrinsret til dem der allerede lever af det, samt sætte et maksimalt beløb der må handles for årligt, for eksempel 5 millioner, som jo ikke er fortjeneste men omsætning.

Yderligere at give frit lejde med hensyn til skat og lignende under en eller anden form, så
tidligere optjente beløb kan legaliseres og man skal betale skat fremover, som alle andre.

Denne måde at opbygge det på, vil også forhindre at store forretninger kommer til at side på hele markedet.

Et andet problem, ved at frigive det under en eller anden form, har man erkendt at det ikke er farligt, hvilket vil sige at man har straffet en masse mennesker gennem årene men at de i virkeligheden er uskyldige og bør have erstatning....

Brugerbillede for Niels  Mosbak

John Vedsegaard

De der "lever af det i dag" må jo så nøjes med bistandshjælp. Nu er "de der lever af det i dag" jo ikke en interessegruppe, men sådan nogle tosser som disse her:

http://ekstrabladet.dk/112/article1934784.ece

så der forøves, p.g.a. et stof der er relativt uskadeligt, grov voldskriminalitet, drabsforsøg og drab. Det har samfundet på grund af en forkert politik på området så accepteret alt for længe.
Det er et område man ikke kan straffe sig ud af, man kan ikke skræmme sig ud af det og da det er noget masser af mennesker, der ikke er kriminelle "gør", så må løsningen være at afkriminalisere, da indtaget i sig selv er en offerløs forbrydelse.

Men fordi kriminelle organisationer i dag sidder på handlen, er det jo ikke således at de også for fremtiden skal sidde på det. Den sideordnede kriminalitet de allerede forøver i dag, vil de frigivne mandetimer i politiet jo så kunne anvendes på at opklare.
Men at nogle rockere og andre bandekriminelle vil sætte sig ned på kantstenen og tude fordi deres væsentlige indtægtsgrundlag forsvinder, det er i sig selv ikke et problem for samfundet - men nok for de pågældendes selvforståelse.
Jeg vil gå så langt som at sige - det er kun folk med rene straffeattester, der kan stå for en lovlig distribution, dyrkning og salg. Ligesom rockerkriminelle ikke må drive restaurationsvirksomhed, kan de selvfølgelig heller ikke have noget med cannabis at gøre.
Og selvfølgelig skal området beskattes, belægges med moms og hele svineriet - men nu er det således at disse tidligere ulovligt indvundne midler, selvfølgelig ikke "kan lovliggøres" gennem frit lejde eller andet - de er indvundet ved kriminalitet.

Nu er folk - gennem årene - jo ikke straffet fordi cannabis er farligt, men fordi det er forbudt, så der bliver ikke noget med erstatning til nogen.

Brugerbillede for Søren Koefoed Larsen

Merete Nordentoft siger at hun er imod legalisering og det er fordi det hash er sundhedsskadeligt.
Det er et meget sølle modargument, hvis det da overhovedet kan kategoriseres sådan... De fleste er jo godt klar over at brugen at cannabiskan kan være skadeligt, det er tilhængerne af en legalisering også klar over. Det jo ikke for sjov de vil legalisere! Det vil man jo netop fordi der er et problem.

Vi har nu i lang lang tid kørt hårdt mod stofhandelen og det har vist sig at spille fallit, nærmest proportionelt handles der stoffer i takt med at indsatsen mod det kriminelle marked forøges. Det virker bare ikke.

Brugerbillede for Søren  List

Direkte adspurgt, på et tirsdags pressemøde i statsministeriet, udtalte Thorning at hun ingen intentioner havde om at frigive hashen - hun havde ganske vist tidligere skrevet at det ville være en god idé at se på hashområdet, med henblik på en lempelse af reglerne, men nu havde hun ændret mening (igen) og mente nu at hash var yderst skadeligt og at hun var blevet bange for hash.

Det kan så undre, at ingen af tilstedeværende højt betalte journalister kunne finde ud af at spørge ind til, hvad der dog havde gjort, at statsministeren ligefrem er blevet bange for hash.

På den anden side, med den indspiste og eftersnakkende journaliststand vi har her i landet, burde man måske ikke undre sig så meget.

Brugerbillede for Morten Pedersen

Man bør da bestemt anerkende hash som et rusmiddel med konsekvenser, altså tømmermænd i den periode THCen binder sig til fedtvævet i hjernen.
Omvendt kan man nyde det med måde og stor fornøjelse, og politisk er det utroligt at man igen-igen-igen støtter de kriminelle med opretholdelse af et forbud og derved konsolidering af et sort marked og en effektiv fødekæde til dem der senere skal være gangstere i andre sammenhænge.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Gorm Petersen

Det bedste argument for fortsat forbud er dette:

Det beskæftiger en masse kriminelle at distribuere et for de fleste (men ikke alle) relativt uskadeligt stof.

Fratog man de kriminelle denne beskæftigelse, ville de kaste sig over andre og farligere aktiviteter.

Forslag: Lad os tilsvarende også forbyde alkohol. Det er relativt uskadeligt for mange - men bestemt ikke alle !

Det ville kunne beskæftige en endnu større del af de kriminelle, som så ville få mindre tid til at begå anden kriminalitet.

Moralsk kunne det begrundes med hensynet til de få, der bestemt ikke tåler det.

Ikke-alkoholikeren kunne vel godt undvære den relativt lille fornøjelse alkohol er (for nu er fornøjelsen vel lille ??) for til gengæld at redde livet for de 10% af befolkningen, som bestemt ikke tåler alkohol ?

(Hvad er empati ? Hvad er kulturkamp ?)

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Niels  Mosbak

John Vedsegaard

Hvis man vil bandekriminaliteten til livs, som jo er det egentlige formål, skal man jo ikke begå den fejl at sætte ræven til at vogte gæs.
Politiets indsats alene på Christiania har kostet 55 millioner om året - hvad der ellers er brugt af mandetimer afledt af handel med cannabis og bandekriminalitet ufortalt.
Men hvis de nuværende pushere ikke mener at de kan nøjes med kontanthjælp, så er det næppe et argument at de ellers ville blive kriminelle - de er kriminelle i dag.
Hvad de fremtidigt vil supplere deres indtjening med, under trusler om "forøget kriminalitet" kan man jo kun have et skuldertræk til overs for - politiet vil få frigivet resurser til netop at bekæmpe kriminalitet.
HA og Bandidos må se i øjnene at tiden med store penge på kontrabande er forbi.

Brugerbillede for Søren Koefoed Larsen

Kunne man ikke også forestille sig at man udover at gøre indhug økonomisk, ville gøre udbuddet af potentielle bande medlemmer mindre idet de jo bl.a udgør kunderne?

En vigtig fordel ved legaliseringen er at man får brugeren/misbrugeren indenfor samfundets håndsrækning. Dette redder liv...
At de er tæt på betyder at grænsen for hvornår man står udenfor og hvornår man er indenfor bliver rykket. Det er en god ting, for når man først er ude er det svært at komme ind igen.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Vagn-Ebbe Kier

Hash er ”stærk” tobak.

København Kommune har vist ikke tænk på hvordan hashen skal frigives.

Hash afbrændes ved indtagelse og er jo tobak lige som al anden tobak og med den samme cancerrisiko.

Tobak og altså også hash skal beskattes efter samme regler og herved vil en enkelt ”joint” koste tæt det samme som på Christiania og således alligevel fortsat give et attraktivt sort marked

De skal også emballeres med cellofan og med 2 påtrykte advarsler: ”Rygning er sundhedsskadeligt” og ”Rygning af hash kan gøre dig paranoid”.

Hvis hashen ikke er nok, er hashens ”guldøl” Skunk vel også tilladt, med de lugtgener det medfører i etagebyggeri.

Hashen skal således forhandles som andre cigaretter og på samme vilkår.

Hvem skal fremstille dem? Nordisk Tobakskompagni? - og hvem skal have fortjenesten. (Dejlige afgiftspenge i statskasssen)

Her er nogle navneforslag til en pakke 10 stks:
”Sleepy”,”Vent til i morgen”, ”Stærke lys”, ”Laizy”, ”Gider ikke” eller ”Kommunerøg”, – gerne med et billede af overborgmesteren.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Jens  Kofoed

Hampedyrkning bør naturligvis frigives helt og aldeles. Og man behøver jo ikke at ryge det ;-)

Forslaget om import er jo komplet latterlig. Som allerede antydet af tidligere indlæg tager det ikke specielt lang tid at producere en potent cannabis. Evt. distributions tid må vel nok også påregnes at være relativ kort, taget landets beskedne størrelse i betragtning.

Bare med at komme i gang.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Nic Pedersen

"Har nogen tænkt på hvad dem der lever af det i dag egentlig så skal leve af?"

En hel del af dem er formodentlig velkvalificerede fagfolk med produkt- og markedskendskab, så det kommunale Jobcenter må jo bare lette r..... og undtagelsesvis gøre gavn for hyren, når jobbene i de legale hashvirksomheder skal besættes.
Hvor svært kan det være?

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Niels  Mosbak

Kristian Randlev

Er det helt forbigået din opmærksomhed, at der sælges hash for 2 milliarder kroner om året i Danmark - uanset om det er til børn ned til 12 år, eller til voksne myndige personer - pusherne er nemlig ligeglade, for dem er det penge i kassen.
Er det helt forbigået din opmærksomhed, at der næsten dagligt er skyderier i København og i andre store byer, fordi kontrollen med det 2 milliarder kroner store hashmarked er vitalt for bandekriminaliteten og rekrutteringen af nye medlemmer. Banderne kæmper om hashmarkedet - og imens kommer du med sådan nogle udokumenterede udsagn, der højst kan tjene til at forplumre debatten.
Prøv lige at stramme dig lidt an...

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Toke Andersen

Vi skal ikke legalisere cannabisprodukter for at stoppe bandekriminalitet, for at spare politiet, for at undgå gateway-effekter eller for at tjene til statskassen. Dette er i bedste fald mulige positive bivirkninger
Vi skal legalisere cannabisprodukter fordi loven som den er nu kriminaliserer en meget stor gruppe helt almindelige, arbejdsomme, fornuftige, demokratiske, skattebetalende og samfunds-bidragende danskere, der på et oplyst grundlag har valgt dette rusmiddel hvilket naturligvis er deres ret, for så vidt at de ikke skader andre.

Det er sådan civiliserede samfund handler. Længere er den ikke....

Brugerbillede for Frans Kristian Randlev Mikkelsen

Niels Mosbak - Ja, men hvis Myndighederne som sådan siger god for hash, tror jeg klart, flere vil bruge det - også unge, som ellers tager deres egen eksistens alvorligt. Vi voksne, halvgamle og gamle er faktisk ansvarlige for at yde de unge den beskyttelse, som erfaring og kendskab til verden i et vist omfang kan give.
Det svarer til argumentationen for abort: "Når folk nu gør det alligevel, kan vi ligeså godt lade dem gøre det under ordnede forhold." Nej, det kan vi ikke. Myndighederne skal holde fast i den skelnen mellem rigtigt og forkert, som folkets erfaring har ledt frem til.
Hvem bliver den første til at sige: "Prøv at se, hvor uhygiejniske og risikable forhold, folk myrder hinanden under! Skuddene flyver jo til højre og venstre! Lad os åbne en aflivningscentral, hvor staten kan lade bandemedlemmer og jaloux kærester aflive deres fjender under betryggende og humane omstændigheder" ?

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Niels  Mosbak

Toke Andersen

Hvis du laver en forespørgsel i Lundtoftegade hvor det seneste skyderi fandt sted, er jeg ikke sikker på at du finder opbakning til dit synspunkt.
Der vil man nok snarere pege på at den utålelige situation der har udviklet sig, med skyderi i byens gader som en direkte følge af narkotikapolitikken, er det væsentligste argument for en legalisering.
Spørgsmålet er nemlig det enkelte, om den narkotikapolitik (som vi har fulgt siden slutningen af 1970'erne) der fører til skyderi i gaderne er den rigtige og hvor mange lig der skal på bordet, førend politikerne på Christiansborg vågner op.
Fornuftsprægede argumenter som dit, der baserer sig på frihedsrettigheder, vil desværre ikke få en eneste politiker til at vågne op, dertil er de alt for indoktrinerede.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Niels  Mosbak

Kristian Randlev

Der er ikke nogen evidens for påstanden om at flere vil anvende cannabis som rusmiddel - det har f.eks. ikke været tilfældet i Holland.
Og ja, vi voksne har pligt til at vejlede vores unge - det har pusheren ikke. Og pusheren forsvinder kun, hvis han ikke kan tjene penge.
Hash er jo ikke på nogen måde livsfarligt - men det er kampen om hashmarkedet. Forestil dig lige en 2-3 almindelige forbipasserende, der bliver skudt ned ved en fejltagelse, de unge mennesker er jo ikke for skrappe til at ramme deres mål. Det tror jeg nok vil være et væsentligt argument for en legalisering og jo flere skyderier der er, desto større risiko for udenforstående.
I øvrigt er verden ikke så simpelt indrettet, at spørgsmålet om rygning af cannabis kan gøres op i rigtigt eller forkert.
Det stof er altså forkert at ryge i Danmark - men rigtigt i Holland?

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Nic Pedersen

Ja, man behøver jo ikke at lede længe efter paralleller.

Få i USA vil vist hævde, at alkoholforbuddet med samme logik i sin tid førte til andet end etablering af organiseret kriminalitet.
Færre vil nok ønske det genindført.
Bare ærgerligt, at de og vi ikke for årtier siden lyttede til de ikke så få oplyste folk i toppen af FBI og det amerikanske politi, som fremførte dette, allerede da vist Nixon? startede "the war against drugs".

Kriminalisering af gode, almindelige osv. samfundsborgere er jo iøvrigt vidt udbredt i vort "civiliserede" samfund i en grad så man kunne ønske sig lidt godt gammeldags frit "barbari" tilbage!

Brugerbillede for Helge  Berg

ja god ide der, 14 ton i 2009 kunne have givet en klækkelig skatteindbetaling ved kasse 1, legalisering af fjollet tobak er vel den rigtige vej frem, .. ja eller vi kunne lave et kaffeforbud på prøve??

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Nic Pedersen

"Det er bare synd for dem, der går fra forstanden, eller får hjerneblødninger af det."

Tja, Kristian Randlev, det er det nok. Det kan hvem som helst risikere både med og uden rusmidler. Det er en bivirkning ved fødslen, at livet er risikabelt, kræver omtanke og ender med døden.
Dog er jeg ikke indstillet på at lade de frygtsomme indsætte den samlede befolkning i beskyttelsesarrest på grund af diverse fobier!
(selvom de godt nok vinder frem med det)

Hvis man er så bange for at leve, så hop dog i havnen, få det overstået og lad andre og jer selv få fred!

Brugerbillede for Vagn-Ebbe Kier

Det er en skrøne at den "frie" hash fungerer i Holland.

Et flertal af den Hollandske befolkning er i dag trætte af den frie hashpolitik.

Der er det sidste par år indført store begrænsninger af de såkaldte Cofee Shops.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Peder Kruse

MAN KAN DØ AF HASH !

Jeg kan endnu se overskriften på EkstraBladet, engang sidst i 1960erne. Jeg kunne dengang slet slet ikke forestille mig, at der ikke skulle ske en legalisering i løbet af de godt 4 årtier, der er gået siden da. Hash er sq da ikke farligt, og nej. Det er ikke derfor jeg mangler hår på hovedet og har så store ører.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Toke Andersen

@Kristian Randlev

Så skal du jo bare holde dig fra tjalden og hvad du ellers ikke bryder dig om.
Jeg håber du er glad ved dine valg og føler du lever dit liv som du selv ønsker.

Men hvis du blander dig i hvordan jeg lever mit liv, hvilket valg jeg tager (for så vidt de ikke skader andre!) så er vi på seriøs kollisionskurs.

Forskellen er at hvor jeg lader dig vælge hvad du kan lide, så vil du og folk som dig have ret til at blande jer i mine valg.

Det vil nødvendigvis opfattes som et aggressivt og formynderisk overgreb på min selvbestemmelsesret. Det ikke bare uacceptabelt. Klogere og mere sympatiske folk end dig er blevet slået ihjel for væsentlig mindre!

Sider