Læsetid: 8 min.

Vækstplanen er ikke til debat i Produktions-Danmark

Regeringens vækstplan er målrettet Produktions-Danmark, og de mange kritiske røster, som planen har fået med på vejen af Debat-Danmak, skal ikke tages alvorligt, mener finansministeren. Information er taget til Aalborg, som er det sted, hvor regeringen henter såvel inspiration som argumentation for nye reformer
Signe Skov, 22 år, Isabell Sørensen, 22, og Andreas Jensen, 22, er i nytteaktivering 34 timer om ugen rundt om i Aalborg Kommune. Her passer de pensionisternes haver, og den ålborgensiske model får tomlen op af de unge

Signe Skov, 22 år, Isabell Sørensen, 22, og Andreas Jensen, 22, er i nytteaktivering 34 timer om ugen rundt om i Aalborg Kommune. Her passer de pensionisternes haver, og den ålborgensiske model får tomlen op af de unge

Tine Sletting

12. marts 2013

Døren er lukket. Indefra. Og Informations udsendte står på den gale side af den.

»Det er et lukket møde,« lyder beskeden fra socialminister Karen Hækkerup, da hun skal fortælle om vækstplanen for fremmødte socialdemokrater i 3F’s lokaler i Aalborg. Seks timer forinden havde hendes ministerium meddelt, at det var et åbent møde og havde ligefrem sendt adresse og andre relevante informationer via mail. Og på trods af at finansminister Bjarne Corydon (S) ved sit møde i Slagelse har indtil flere medier med.

De socialdemokratiske ministre er nemlig ude på en ’charmeoffensiv’ efter samme model, som da skattereformen blev besluttet sidste sommer. Nu skal ministrene fra Socialdemokraterne forklare partiets medlemmer og tillidsfolk, hvad der er meningen med regeringens politik.

Bænket ved langborde skal de socialdemokratiske medlemmer have lov til at »tale frit«, når Karen Hækkerup ’står på mål’ for regeringens politik, som det hedder på nydansk. Og bag den lukkede dør bliver der »sparket hårdt til bolden«, som en tilstedeværende formulerer det i en pause.

Siden 2009 har Region Nordjylland mistet tusindvis af produktionspladser, men det er samtidig stedet, hvor regeringen finder inspiration til sin politik. På den baggrund er Information taget til Aalborg for at finde ud af, hvordan regeringens vækstplan bliver modtaget på disse kanter. Jagten på svar ender i første omgang ved den lukkede dør.

Efter mødet tænder en ældre herre sin pibe på parkeringspladsen uden for fagforeningens lokaler. I 60 år har han været medlem af Socialdemokraterne, fortæller han, og på mødet »blev der peget på en lang række problemer ved partiets politik«. Selv mener han, at det er »forkasteligt«, at forslaget om at sænke selskabsskatten kommer fra den socialdemokratiske ledelse selv. Det kan ikke bortforklares, at virksomhederne nu får skattelettelser, som skal finansieres af studerende og kontanthjælpsmodtagere, fastslår han, mens piben sender røg ud i Aalborgs mørke aften.

»I dag er det en sygdom at være socialdemokrat. Man kan slet ikke kende det længere. Hvad blev der af den socialdemokratiske sjæl,« spørger han og trasker hen mod sin bil.

Den socialdemokratiske sjæl

Bag den tunge smedejernsdør ind til borgmesterkontoret på Aalborg Rådhus er borgmester Henning G. Jensen dagen efter klar til at give sit bud. Skrivebordet er af mørkt træ, og benene nærmest sunket ned i det tykke, røde væg-til-væg-tæppe. I 14 år har Henning G. Jensen båret borgmesterkæden for Socialdemokraterne, men 2013 bliver hans sidste år. Til kommunalvalget i november går han af. Af den grund kan han nu tale ganske frit, som en nordjysk virksomhedsleder udtrykker det. Henning G. Jensen blev i sin tid beskyldt for at være hovedmanden bag protesterne mod den tidligere VK-regerings politik. Nu erklærer han sig helt enig i den siddende regerings politik, der ellers er blevet beskyldt for at ’ligne et levn’ fra VK-tiden.

»Vækstplanen skal være med til at lave et mere sundt samfund, hvor der er et bedre forhold mellem værdien af det, vi producerer, og det, vi forbruger,« indleder han samtalen.

Ved det socialdemokratiske møde dagen forinden gav de mest kritiske socialdemokrater udtryk for, at de havde meget svært ved at stå inde for dele af vækstplanen – særligt i en kobling med SU-reformen og kontanthjælpsreformen. Det får Henning G. Jensen til at tvivle på, om der har været tale om sande socialdemokrater.

»Diskussionen om, hvorvidt man er en god socialdemokrat, har altid eksisteret. Det er altid socialdemokraterne, der truer med at melde sig ud. Men vi vil jo heller ikke have et parti, som man kun er medlem af, hvis partiet lige netop varetager de interesser, der passer til ens egen næsetip,« siger Henning G. Jensen.

Modsat mange partifæller har han ikke svært ved at se den store mening med de forskellige reformer. Selskabsskatten betegner han som et »fint instrument at bruge«, fordi udspillene skal ses samlet.

»Det er jo helheden, at vi alle sammen skal være med til at bidrage til, at samfundet kommer i gang igen,« siger han. Og det er da også en helhedsplan, som finansministeren har præsenteret, hvori regeringens 2020-plan justeres, alliancer skabes i erhvervslivet, og årelange diskussioner om beskatningen af Nordsøolien afsluttes. Hertil kommer også kontanthjælpsreformen, SU-reformen og togfonden.

Ikke et debatoplæg

Men tilbage til kampen om partiets sjæl. Mens baglandet kritiserer regeringens politik, har finansministeren i Jyllands-Posten advaret imod at tage ’Debat-Danmark’ alvorligt.

»Det er også lige netop dét, jeg forsøger at sige,« samtykker Henning G. Jensen.

Ifølge borgmesteren har den offentlige debat – særskilt anført af medierne – taget en ufordelagtig drejning.

»Der er to ord, der er fremtrædende i pressen hele tiden: Hvis man er uenig, så raser man. Og hvis der er noget, man diskuterer, så er man bekymret. Bekymrings-Danmark og Rase-Danmark huserer overalt. Og debatten i Danmark går kun ud på at kritisere hinanden og forhindre forandring,« mener borgmesteren.

»Somme tider skal man forholde sig meget kritisk til debatten.«

Vækstplanen er med andre ord ikke ment som et oplæg til ’Debat-Danmark’, men som et konkret initiativ til erhvervslivet, forstår man. VækstplanDK, som skal skaffe 150.000 private job frem til 2020, er til for det arbejdende folk og især deres private arbejdsgivere.

Selskabsskatten foreslås sænket fra 25 til 22 procent, ligesom man vil sænke momsen for hotel- og restaurationsbranchen. Akkurat den skattelettelsesdrøm, som den tidligere økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen havde, da han sad i regering. Men som dengang blev afvist af Venstre.

Virksomhedslederne sætter generelt pris på planen, som medlemmerne af Socialdemokraterne er modstandere af. Den nuværende regerings forsvar er, at der primært er tale om selvforsvar, fordi flere af Danmarks nabolande enten allerede har sænket eller er ved at sænke selskabsskatten. Ræsonnementet er, at vi ikke må risikere, at opsvinget går Danmark forbi. Og selv om kun 32 procent af de skattepligtige selskaber i Danmark betalte selskabsskat i 2011 – og det dermed kun er virksomheder med overskud, der får glæde af vækstplanen – er fastholdelse af konkurrenceevnen over for nabolandene også virksomhedsledernes argument. Én af dem er Thomas Piper, administrerende direktør i Randers Tegl. Ligesom Henning G. Jensen mener han, at en sænkelse af selskabsskatten er »et skridt i den helt rigtige retning«.

»Det er jo det lange, seje træk, vores samfund skal igennem, og i den kontekst er det positivt at sikre bedre rammevilkår for erhvervslivet,« siger Thomas Piper.

Randers Tegl-gruppen, hvis hovedsæde ligger i det nordøstlige Aalborg, har i alt 240 medarbejdere og en omsætning på 400 millioner kr. i 2012. Igennem de seneste ti år har virksomheden leveret mursten til størstedelen af de ålborgensiske parcelhuse, men nu ligger produktionen stille. Det har den gjort siden midten af november på grund af manglende efterspørgsel, og arbejdet bliver først genoptaget efter påske, fortæller Thomas Piper. Derfor håber han, at vækstplanen kan være med til at sætte gang i byggeriet igen, og han tager »meget positivt imod regeringens initiativ«.

Mens det gavner virksomheden at forlænge Boligjobordningenog fremrykke fire mia. kr. til renovering af almene boliger, har de omdiskuterede selskabsskattelettelser kun meget begrænset betydning.

»Du vil nok høre mange virksomheder som os, der siger, at man havde foretrukket en kraftigere stimulering af efterspørgslen, og at selskabsskattelettelser i den sammenhæng ikke giver så meget. For os er det marginalt,« siger Thomas Piper.

Samme melding lyder fra virksomheden Reservedelsfabrikken, der ligger i Hjallerup og har 40 medarbejdere:»Selskabsskattelettelserne giver ikke ret meget i vækst. Det giver selvfølgelig nogle kroner på bundlinjen i nogle virksomheder, men mange opnår ikke at se nogen egentlig betydning,« siger direktør Peter Mølbjerg.

Større betydning har selskabsskattelettelserne for Bladt Industries, der ligger i det nordøstlige Aalborg. Virksomheden har blandt andet lavet konstruktioner til Operaen, og Bladt Industries skiller sig ud i det ålborgensiske produktionslandskab ved at have haft markant vækst under finanskrisen. Det skyldes, at virksomheden sidder på et nicheområde og dermed har et godt fodfæste på markedet – vækstplan eller ej.

»Elementerne er i hvert fald ikke skadelige,« siger administrerende direktør Peter Rindebæk om vækstplanen. Selv om han roser regeringens initiativ til at give folk mod på at investere, er han ikke sikker på, at det er tilstrækkeligt.

»Det store spørgsmål er, om det er nok? Hvor lang tid kommer det til at tage at implementere gevinsten,« spørger Peter Rindebæk.

Nyttefunktioner

Sideløbende med vækstplanen er regeringen med egne ord gået »reform-amok«, og ét af de andre tiltag, der skal hjælpe Danmark ud af krisen, er en reformering af kontanthjælpen.

Regeringen har været stærkt inspireret af kommuner som Aalborg, der i lang tid har gennemført nytteaktivering for unge kontanthjælpsmodtagere.

Derfor er Informations næste stop hos nytteaktiveringen team Haveservice i Aalborg. Og modellen virker, mener de seks unge kontanthjælpsmodtagere, Information har sat i stævne. Hver dag kl. 8.00 møder de i haveprojekterne, hvor de klipper hæk og beskærer buske for pensionister rundt om i Aalborg Kommune.

»Det er godt at kunne skrive på CV’et, at man har passet sit arbejde i projektet frem for at have et hul på for eksempel fire måneder,« siger Signe Skov på 22 år, der har været i nytteaktivering siden midten af januar. Hun har taget en HF og derefter et grundforløb på mediegrafikeruddannelsen, men det var ikke den rigtige uddannelse for hende. Siden har hun været i gang med at uddanne sig til dekoratør, men da det heller ikke var det rigtige, vil hun være helt sikker, før hun starter på en uddannelse igen.

Med kontanthjælpsreformen reduceres ydelsen for unge under 30 år, og det genererer egentlig ikke Signe Skov, men hun synes til gengæld, at man burde regulere niveauet af SU’en.

»Selvfølgelig vil jeg være ked af, at ydelsen bliver sat ned. Men på den anden side synes jeg også, at det er mærkeligt, at SU’en er lavere end kontanthjælpen. At dem, der er i gang med en uddannelse og er videre med deres liv, får mindre ud af det end os, som bare går og klipper hæk,« siger Signe Skov. »Det er ikke et spørgsmål om, at kontanthjælpen er for høj, men at SU’en er for lav.«

I gennemsnit kommer de unge i nytteaktiveringen videre i uddannelse eller i et almindeligt job efter seks uger. Men 21-årige Nicolai Jensen venter stadig på en læreplads.

»Jeg er godt tilfreds med at være her, men jeg går selvfølgelig og venter på, at der skal komme en plads til mig. Men udsigterne er ikke særlig gode,« siger Nicolai Jensen, der har en datter på to år. Han har været i projektet i fire måneder, efter at han blev opsagt i lære som mekaniker. Nu mangler han halvandet år af sin uddannelse. Med stolthed pointerer de seks unge kontanthjælpsmodtagere, at de er en del af matchgruppe 1; dem, der godt kan arbejde, men ikke kan finde et. Og de vil gerne gøre nytte.

Bølgerne gik højt

Tilbage ved det socialdemokratiske medlemsmøde i 3F’s lokaler var det dog ikke alle medlemmer, der kunne se nytten. Et af medlemmerne gik, før mødet sluttede, fordi det var »vanskeligt at se en ende på det hele«. Og bølgerne gik til tider højt: Den eneste lyd, der trængte gennem den lukkede dør, var en høj kvindestemme med spørgsmålet: »Hvornår er vi hos Socialdemokraterne begyndt at tage fra de fattige og give til de rige?«

Det var ikke muligt at høre et svar.

 

 

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Rasmus Kongshøj
  • Steffen Gliese
Rasmus Kongshøj og Steffen Gliese anbefalede denne artikel

Kommentarer

Selskabsskatten er beskatning af en indtjening som anbringes passivt, en styrkelse af det passive finans marked. Hvis den investeres i udvikling og produktion bliver der ingen beskatning. På den måde bliver nedsætning af selskabsskatten en belønning for ikke at investere i fremtiden.

Torben Nielsen, Karsten Aaen, Jens Falkesgaard, Rasmus Kongshøj, Anders Reinholdt, Rune Aagaard, Sabine Behrmann og Lene Christensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Mht. de såkaldte nyttejob. Er det ikke mere en ren beskarelse for kommunerne, når ingen kan få midlertidig hjælp uden at skulle feje gader , klippe hæk ol. P1-morgen kunne fortælle at mange levede af familien, tog lån mv. i stedet for at lade sig sende ud til alle mulige job.
MEN er det en fordel forsamfundet at en gruppe forsvinder og vel en del forsumper.

Disse nyttejob hvor mange timer skal en kontanthjælpsmodtager udfører for sin kontanthjælp - og hvorfor får en kontanthjælpsmodtager ikke feriedage, pensionsopsparing og dagpengeret for de timer denne udføre som de såkaldte nyttejob.

Torben Nielsen, Eddie Pier, Leif Højgaard, Karsten Aaen, Jens Falkesgaard, Søren 2 Jensen, Rasmus Kongshøj, Anders Reinholdt, Philip B. Johnsen, Alan Strandbygaard, Lise Lotte Rahbek, Lykke Johansen og Lene Christensen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Hvor er det trist, at ungdommen er blevet så stækket! Jeg synes, at denne regering burde indføre et forbud mod skudsmålsbøgerne, som ellers blev afskaffet, da tyendelovgivningen forsvandt, men som altså kom igen som CV! Det er meget sørgeligt, at et dokument, der ellers er skabt som et instrument til at hylde livsværket retrospektivt er blevet en karakterbog for voksne mennesker, der ikke burde stå til ansvar for andet end loven.

Peter Nielsen, Karsten Aaen, Simon Olmo Larsen, Torben Nielsen, Jens Falkesgaard, Søren 2 Jensen, Rasmus Kongshøj og Anders Reinholdt anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Mere trist er det imidlertid, at vi har en udemokratisk finansminister, der ikke forstår, at "debatDanmark" er udgangspunkt for alt andet i samfundet.

Peter Nielsen, Vivi Rindom, Peter Gordy, Marianne Christensen, Simon Olmo Larsen, Torben Nielsen, Jens Falkesgaard, Søren 2 Jensen, Dennis Berg, Rasmus Kongshøj, Søren Johannesen, Henrik Rude Hvid, Anders Reinholdt, Philip B. Johnsen, Mikkel Nielsen, Anders Kristensen og Lene Christensen anbefalede denne kommentar
Michael Sørensen

Fint nok med nytteaktivering, hvis antallet af timer svarer til en reel løn. Og så skal de selvfølgelig optjene ferie, dagpengeret osv.
- og hvorfor så ikke lave reelle job i det offentlig i stedet....

- og jeg er enig med dig peter Hansen.
"Mere trist er det imidlertid, at vi har en udemokratisk finansminister, der ikke forstår, at "debatDanmark" er udgangspunkt for alt andet i samfundet."

Eddie Pier, Hans A. Sørensen, Leif Højgaard, Torben Nielsen, Jens Falkesgaard, Rasmus Kongshøj, Henrik Rude Hvid, Alan Strandbygaard, lars abildgaard, Lene Christensen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Daniel Mikkelsen

Hvad er det for en absurd afsporing af debatten?! Var det bistandsklienterne eller den offentlige sektor eller for den sags skyld de studerende der var skyld i finanskrisen ??

Peter Nielsen, Leif Højgaard, Peter Gordy, Karsten Aaen, mariann offersen, Simon Olmo Larsen, Jens Falkesgaard, Rasmus Kongshøj, Anders Reinholdt, Philip B. Johnsen, Alan Strandbygaard, Lykke Johansen, Mikkel Nielsen, Robert Nesta og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

»Hvornår er vi hos Socialdemokraterne begyndt at tage fra de fattige og give til de rige?«
Da det blev betingelsen for at få nøglerne til ministerbilerne, og det ser jo godt ud på cv´et, at have været minister, selv om man ikke bliiver genvalgt!

Peter Nielsen, Karsten Aaen, Søren 2 Jensen, Rasmus Kongshøj, Alan Strandbygaard og Lykke Johansen anbefalede denne kommentar

Dorte Sørensen spørger :
'Disse nyttejob hvor mange timer skal en kontanthjælpsmodtager udfører for sin kontanthjælp - og hvorfor får en kontanthjælpsmodtager ikke feriedage, pensionsopsparing og dagpengeret for de timer denne udføre som de såkaldte nyttejob.'

I Aalborg skal de arbejde 34 timer om ugen for den nedsatte unge-ydelse .
Når de ikke får feriepenge, pensionsopsparing og dagpengeret skyldes det det simple faktum at der IKKE er tale om 'reelle jobs' Kommunen normalt betaler nogen for at udføre, uanset hvad de mennesker der udfører arbejdet tror ..

Helt ærligt, det skulle være en Offentlig opgave at lave havearbejde hos pensionister ??

Torben Nielsen, Søren 2 Jensen, Marie Jensen, Dorte Sørensen, Tue Romanow, Anders Reinholdt, Alan Strandbygaard, Lise Lotte Rahbek og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Denne sidste udartning af magtfordrejningen i det danske samfund fremkommer, når politikere lader fristelsen vinde over moralen. Da man begyndte at gradbøje arbejdet gik det galt, og da der gik magelighed i den, og man lod folk slippe for det arbejde, de var uddannet til, og som kunne have ubehagelige momenter (f.eks. socialrådgivere, hvis arbejde i dag bl.a. varetages mange steder af HKere), gik det helt galt.

Den var IKKE gået da jeg var ung i 1980'erne, dengang forstod alle stadig at 'Arbejde' og 'Løn' er to uadskillelige begreber ..

Peter Nielsen, Peter Gordy, Simon Olmo Larsen, Torben Nielsen, Jens Falkesgaard, Søren 2 Jensen, Anders Kristensen, Jens Kofoed, Anders Reinholdt, Philip B. Johnsen, Alan Strandbygaard, Lykke Johansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Ja, Robert Nesta, skiftet indtræffer helt nøjagtigt d. 1. januar 1994, hvor SR-regeringen indfører aktivering for dagpengene.

Peter Nielsen, Karsten Aaen, Torben Nielsen, Søren 2 Jensen, Rasmus Kongshøj og Lykke Johansen anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Og ydermere, Robert Nesta, var der i 80erne heller ingen, der ville drømme om at sætte folk til andet end arbejde, de var kvalificerede til.

Peter Nielsen, Torben Nielsen, Søren 2 Jensen, Jens Falkesgaard, Rasmus Kongshøj og Lykke Johansen anbefalede denne kommentar

Nej, og der var heller ikke ret mange der troede på at der nogensinde blev arbejde til alle..
Og da slet ikke ved at man 'øger arbejdsudbuddet' ..
Faktisk var der ikke så få mennesker 'i systemet' der dengang rådede folk til at finde noget andet at hænge deres identitet op på .

Det mest deprimerende ved denne artikel er sgu' de unge mennesker der synes det er helt OK at deres arbejdskraft udnyttes på det groveste .

Peter Nielsen, Vivi Rindom, Karsten Aaen, Simon Olmo Larsen, Søren 2 Jensen, Jens Falkesgaard, Anders Kristensen, Rasmus Kongshøj, Anders Reinholdt, Lykke Johansen, Philip B. Johnsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

»Vækstplanen skal være med til at lave et mere sundt samfund, hvor der er et bedre forhold mellem værdien af det, vi producerer, og det, vi forbruger,«

Politikerne poster kredit-penge ind i systemet og sender regningen videre til skatteyderne - som betaler med nedskæringspolitik. Så længe der ikke er styr på kredit pengene er det hyklerisk at bede om ovenstående,
Sørg i det mindste for at kredit-pengene går til investeringer i virksomheder og det offentlige der sikrer en bæredygtig fremtid for vores efterkommere. Det nytter ikke bare at give en stor pose penge til bankerne uden at stille krav om hvad de skal udmøntes i.De der har spekuleret må man selv betale. Det var jo derfor man høstede de store afkast da det gik godt. Bed finanssektoren om at tage en kold tyrker. Vi kan ikke brødføde verden ved spekulation.

Ellers har manden ret forbruget skal ned og vi skal væk fra køb og smid væk. Det er der faktisk arbejdspladser i. Men hvordan hænger det sammen med al den snak om vækst - vækst for hvem. Derimod er det tydeligt hvem Henning G. Jensen og socialdemokraterne mener skal sænke forbruget - nemlig kontanthjælpsmodtagere og studerende.

Peter Nielsen, Karsten Aaen, Birgit Østergård, Søren 2 Jensen, Rasmus Kongshøj, Søren Johannesen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

No Future-generationen og Mig-generationen har ikke meget til fælles ..

Leif Højgaard, Rasmus Kongshøj og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Mikkel Nielsen

Så nu må man ikke længere debattere og sætte spørgsmålstegn ved den førte politik, samt de love de vedtager inde på borgen.

Det er da betrykkende at lederne på borgen har så anti demokratisk holdninger omk. Ytringsfrihed og demokratiske spille regler.

Man kan jo ligefrem sige at hans syn på demokrati er direkte hovedrystende, for ingen med bare en smule forståelse kan have en sådan holdning i et (sydo) Demokrati.

Hvad fan bliver det for er land hvis vi som borgere bare skal bakke op og holde kæft.

Føj.

At man så håndplukker nogle der, positive stemt, bange eller har evt. Bestukket sig til, positive kommentarer fra nogle i nyttejobs, giver jeg ikke meget for. Endnu bedre havde det været hvis man havde spurgt de 50% der fald fra inden, eller dem som har massivt fravær hvad se syntes. I stedet for at sælge det som en hjælp til de stakkler.

Desuden hvor fedt er det egentligt at have nyttejob stående på sit CV. Jeg håber de kan se hvor dumt det lyder!

Karsten Aaen, Torben Nielsen, Søren 2 Jensen, Jens Falkesgaard, Rasmus Kongshøj, Tue Romanow, Lykke Johansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Jeg bliver helt deprimeret af at læse, at de unge er stolte over at få lov at arbejde for deres kontanthjælp, fordi det beviser, at de er bedre end matchgruppe 2.
Og at det virkelig er lykkedes nogen at bilde dem ind, at forløbet i nytte-aktivering pynter i karakterbogen/på cv'et og gør dem mere appetitlige for en arbejdsgiver.

De unge bliver taget grundigt ved næsen.
Hvad der sker, hvis de nogensinde opdager bedraget, det er svært at spå om.

Eddie Pier, Peter Nielsen, Vivi Rindom, Leif Højgaard, Karsten Aaen, Birgit Østergård, Torben Nielsen, Søren 2 Jensen, Jens Falkesgaard, Anders Kristensen, Rasmus Kongshøj, Jens Kofoed, Tue Romanow, Henrik Rude Hvid, Anders Reinholdt, Lykke Johansen, Steffen Gliese, Robert Nesta, Alan Strandbygaard og Mikkel Nielsen anbefalede denne kommentar
Mikkel Nielsen

Lise Lotte

Ikke fordi jeg vil fornærme kontanthjælps modtagerne!

Men størstedelen af dem jeg har mødt (hvilket er et representativt udsnit) forstår str. Altså ikke helt basale ting. Det er desværre minoriteter der forstår loven, morale etc.

Af dem som læser, hvoraf der ikke er mange, får deres informationer fra ekstrabladet eller lig. Subjektive hadske medier.

Steffen Gliese

Problemet, Mikkel Serup, er, at ændringerne i dagpengeregler over årtier har forplumret det billede! Før, da man ikke kunne blive smidt ud af dagpengesystemet, fordi samfundet betragtede medlemskab som éntydigt godt (det var et socialdemokratisk orienteret samfund, ikke som nu et liberalistisk), var kontanthjælpsmodtagere folk, der var "på sognet", fordi de ikke kunne andet. Folk med sygdom var på sygedagpenge, til de blev raske, eller på førtidspension, hvis de ikke kunne arbejde overhovedet. Det var en sund og fornuftig opdeling, og man kunne styre, at folk fik et livsgrundlag på baggrund af deres placering i det sociale billede.
Hvorfor er det så blevet så perverst? Fordi vore politikere ikke har taget højde for den udvikling, især computeren har foranlediget, hvor fremskridt på fremskridt snarere overflødiggør menneskelig arbejdskraft end at fremme den.
Og for politikere er det selvfølgelig det største skræmmebillede af alle, at der slet ikke længere skulle være grund til at hersker over en fri befolkning.

Peter Nielsen, Leif Højgaard, Karsten Aaen, Jens Falkesgaard og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Robert Nesta
No Future-generationen og Mig-generationen har ikke meget til fælles ..

No Future-generationen er genskabt med skudsmålsbøger som tyende for Mig først-generationen

Rasmus Kongshøj, Robert Nesta og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Vækstplanen? Hvad med lidt perspektiv på tingene. I selvsamme dagens avis er der en artikel om aktualiteten af analysen fra 70'erne 'Grænser for vækst'. Af hensyn til nationens (og klodens og artens) overlevelse og sikkerhed må vi have svar på, hvorledes dette helt afgørende perspektiv er ikke bare tænkt ind i vækstplanen, men simpelthen er grundlaget for den. Så måske skulle man også overveje at kalde den noget andet. Kom nu, det haster!!

Karsten Aaen, Jens Falkesgaard, Rasmus Kongshøj og Anders Reinholdt anbefalede denne kommentar
Mikkel Nielsen

Peter Hansen

Politikerne bør jo i det hele taget indse at ufaglært arbejde samt produktions arbejde ikke er besværet værd at kæmpe om, i forhold til beskæftigelse.

Om ganske få årtier vil str. Af al produktion være maskin/robot/computer produceret og det er blot et spørgsmål om tid før al lagerarbejde, truck, lastbil, ja sågar fylde hylderne i supermarkedet vil blive varetaget af robotter.

Der er simpelthen ingen fremtid i ufaglært arbejde globalt, eftersom det er funktioner robotter meget let kan varetage.

Selv mure og tømre vil med tiden blive truet, om end der nok skal gå en 50-100 år inden vi når så vidt.

Leif Højgaard, Karsten Aaen, Søren 2 Jensen, Rasmus Kongshøj, Pia Nielsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Mikkel Serup, jeg tror ikke, der går så længe med murere og tømrere - husene vile komme færdigtkonstruerede fra fabrikken, tror jeg fast.

Leif Højgaard, Søren 2 Jensen og Mikkel Nielsen anbefalede denne kommentar

'Disse nyttejob hvor mange timer skal en kontanthjælpsmodtager udfører for sin kontanthjælp - og hvorfor får en kontanthjælpsmodtager ikke feriedage, pensionsopsparing og dagpengeret for de timer denne udføre som de såkaldte nyttejob.'

Jeg tror det afhænger af hvilken kommune det drejer sig om og hvem aktiveringen retter sig mod. Det koster jo trods alt penge at køre disse aktiveringer.
I artiklen drejer det sig om unge mennesker på straks-aktiveringung der lige er kommet ud af skolen og ikke har kunnet finde arbejde, eller i vildrede med hvilken uddannelse de skal tage. Nogle steder udfører disse unge faktisk arbejde som ansatte fra park og vej bliver betalt for.

I nogle kommuner består straksafskrivning af ca. 2-3 uger hvor de unge møder tidligt og f.eks. samler affald eller har lignende rimeligt hårdt manuelt arbejde i op mod 37 timer. En del unge falder fra i denne periode. Formodentlig især dem der har mulighed for at blive forsørget af forældre.( altså hjemmeboende) Nogle få er måske heldige og finder et småjob. Det er trods alt ikke mange timer man skal have for at hive en indtægt hjem på 3.265 kr. (2013) - det falder så yderligere til SU niveau når den nye lov træder i kraft - hvor det bliver omkr. 2600 kr for hjemmeboende. Men jobsne hænger ikke på træerne disse dage så andre finder måske andre indtægtsmuligheder - sort arbejde i værste fald noget der er mere kriminelt.

Resten af straks-aktiveringen efter de 2-3 uger retter sig mod at få den unge ind på en uddannelse - kombineret med nyttige informationer om skat, erhverv m.m. idræt og lignende aktiviteter - Det er ikke nødvendigvis hver dag der er aktiviteter at møde ind på og heller ikke mange timer det drejer sig om ugentligt. Fokus er på at få den unge sendt videre i uddannelse.

Det er langt værre for dem der hænger fast i systemet. De unge mennesker i artiklen trods alt at have kraft nok til at komme videre.

Michael Borregaard

At nogle socialdemokrater ikke kan se, at der her er tale om rendyrket klasseforkælelse uden forsonende momenter, kan efterhånden ikke overraske. De forsøger som sædvanlig at sælge nedskæringer med en reform-etiket.

”Vi tager bestik af den økonomiske situation, og på samme måde, som vi har ændret på førtidspensionen og andre reformer, så beder vi nu de studerende og kontanthjælpsmodtagerne om at give et bidrag.” Altså bare en rimelig justering uden negative konsekvenser.

Set i lyset af forsvaret, er det meget rammende, at også denne regerings foretrukne økonomiske model hedder Dream, for de lever i en drømmeverden. Hvor forsvaret for de dårlige meningsmålinger er, at de ikke har forklaret sig godt nok. Hvad er det vi ikke har forstået? Når det kommer til eksempelvis konkurrenceevnepakken som den præsenteres er den et politisk makværk, målt på sine egne præmisser. For der er ingen dokumenteret sammenhæng mellem afgiftslempelser, lavere erhvervsafgifter, lavere selskabsskat og øgede investeringer og vækst i produktiviteten. Det fremgår af planens egne tal og grafer. Man behøver bare at sammenligne graferne på side 19 og 20 og 39 i planen for at se, at der ikke er en sammenhæng. Og tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at en selskabsskattelettelse på for eksempel 3 Milliarder kroner, vil skabe knap 200 job men man vil nu og her tabe 7000 job - det er vist det man på jysk kalder for dårligt købmandskab – nuvel der er isoleret set naturligvis positive elementer i pakken, men selskabsskattelettelsen og finansieringskilden af samme, er ikke en del af det, det fremgår af tallene, det står som skrevet sort på hvidt.

Hvad er så nogle af de positive elementer? Set i lyset af udviklingen er det dog kun godt, at regeringen i forbindelse med konkurrencepakken vil genindføre boligjobordningen samt midlertidigt genindføre nedrivningspuljen. Så mangler vi bare, at anlægsloftet gøres fleksibelt, og de penge som kommunerne ikke bruger et år, fungerer som buffer for kommende år, for af publikationen ’Fundament for fremtiden’ fra foråret 2009 fremgår det, at der er et stort investeringsbehov, og vedligeholdelsesefterslæb i kommunerne. Disse tre tiltag vil ikke løse alt, men tilsammen er de gode skridt på vejen. Problemet er altså ikke det at man fremlægger en vækstpakke. Problemet er vækstpakkens indhold, herunder selskabsskattelettelsen samt finansieringen. Igen. Hvad er det vi ikke forstår??

Hvad er det vi ikke har forstået med nyttejob? Alternativet til nyttejob er offentligt finansieret ansættelse, også kendt under betegnelsen OFA. Der er dog en verden til forskel. OFA er ”ansættelse” på ordinære vilkår for det beløb, en ledig borger ellers ville modtage i overførselsindkomst. Da overførselsindkomst ikke svarer til lønindkomsten i en fuldtidsstilling, omregnes overførselsindkomsten til det antal løntimer, beløbet berettiger til. Antallet af løntimer afhænger således både af timelønnen på det pågældende fagområde og størrelsen af borgerens overførselsindkomst. OFA betyder derfor oprettelse af deltidsstillinger på f.eks. 10 - 30 t., afhængig af stillingens lønniveau og den overførselsindkomst, der omregnes fra. I modsætning til nyttejob, indebærer OFA optjening af dagpengeret for de lønnede timer, da der er tale om ordinær lønindkomst. OFA er offentlig finansiering af ansættelser og er dermed ikke overførselsindkomst til ledige borgere.

Foretager man en hurtig sammenligning, af nyttejob ctr. OFA, er nyttejob at sammenligne med den gratis-analogi der anvendes om løntilskudsjob. Igen, hvad er det vi ikke forstår??

Hvem skal i øvrigt købe alle de ting robotterne laver ? Alle de andre robotter ??

Vivi Rindom, Karsten Aaen, Birgit Østergård, Søren 2 Jensen, Anders Kristensen, Rasmus Kongshøj, Pia Nielsen, Søren Johannesen, Steffen Gliese og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar

Jeg ved ikke hvordan udeboende kan klare sig -
det synes allerede nu komplet umuligt for 6.767 kr. (2013), som så falder til
SU.niveau på 5.753 kr. - skattepligtig indkomst.

Eddie Pier, Lykke Johansen, Rasmus Kongshøj og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Robert Nesta, lige præcis kernen i problemet: når der ikke længere er konkurrence om produktion - hvorfor skulle der være det - er der ikke noget formål med privat ejendomsret til produktionsmidlerne.

Steffen Gliese

Grunden til, Robert Nesta, at der ikke er en robot til at plukke jordbær, skyldes udelukkende en alt for lav løn.

Lykke Johansen, Lilli Wendt, Karsten Aaen, Søren 2 Jensen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Mikkel Nielsen

Pia

Det kan de heller ikke, derfor der bor mange på herberger, hvorfor andelen af unge hjemløse stiger og stiger.

Man kan ikke leve for den nuværende kontanthjælp, på ungydelsen bliver det helt umuligt, ikke mindst fordi man hverken må låne, have formue, arbejde eller har ret til billig boliger.

Selv hvis de havde ret til billige boliger er det tvivlsomt om de ville kunne klare det, for det kan de studerende knap og nok.

Peter Nielsen, Lykke Johansen, Karsten Aaen, Jens Falkesgaard, Rasmus Kongshøj og Pia Nielsen anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Pia Nicolaisen

Næh. Det tror jeg ikke nogen kan.
Hvis sagsbehandlerne i kommunerne bliver udsat for trusler og vold nu, så vil det blive langt langt værre i fremtiden, når det at blive bedømt 'uddannelsesparet' under 30 år, kan være lig med en dom at blive hjemløs. Det er sagsbehandlerne som skal afsige dommen. Føj for pokker for et job. :-/

Eddie Pier, Peter Nielsen, Lykke Johansen, Søren 2 Jensen, Jens Falkesgaard, Rasmus Kongshøj, Pia Nielsen og Mikkel Nielsen anbefalede denne kommentar
Mikkel Nielsen

Lise Lotte Rahbæk

Så er det jo godt at de ansatte hovedsageligt ser sig som bogholdere for kommunen.

Så de reagere næppe på at fratage folk deres leve grundlag, det gør de knap og nok i dag.

Der bør så stå i jobbeskrivelsen: kan du lide at gøre folk fattige og hjemløse og kan du klare trusler om vold samt få tæsk i ny og næ, så er dette jobbet for dig.

Peter Nielsen, Lykke Johansen, Karsten Aaen, Søren 2 Jensen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Justitsminister Morten Brødsgaard, siger medicinen i bandekrigen er hårdere straffe, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, at der skal færre penge til arbejdsløse på kontanthjælp de udsatte i samfundet, dem vi er ved at mindste til sygdom og kriminalitet.

Konsekvensen bliver, vi får brug for mere politi og flere fængsler.

At man lader kontanthjælpsmodtager arbejde 34 timer om ugen for 5.753 kr. - skattepligtig indkomst, har jeg svært ved at forestille mig er lovligt, må man holde slaver?

Mig først-generationen er det modsatte af 1. Maj generationen.

Leif Højgaard, Lykke Johansen, Karsten Aaen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Mikkel Serup

Om ikke andet vil jobbeskrivelsen begrænse ansøgningsbunken til ledige sagsbehandlerjobs.
I dette tilfælde mener jeg godt man kan tale om at der indgår en bøddelfunktion.

Leif Højgaard, Søren 2 Jensen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

"Hvad er det vi ikke har forstået med nyttejob? Alternativet til nyttejob er offentligt finansieret ansættelse, også kendt under betegnelsen OFA. Der er dog en verden til forskel. OFA er ”ansættelse” på ordinære vilkår for det beløb, en ledig borger ellers ville modtage i overførselsindkomst."

Det vi ikke har forstået er finanspagten som går ud på at få offentlige jobs gjort private. Vi må ikke overskride statsbudgettet ret meget og derfor er vi tvunget til at skære i den offentlige sektor - hvilket vil føre til nedlæggelse af offentlige jobs.
Det bliver altså sværere at få lov til at bestemme hvad vi vil finansiere over skatten. I stedet skal vi lade private virksomheder overtage det som vi tidligere har betragtet som en fælles offentlig opgave. Det er det finanspagten går ud på.

Henrik Rude Hvid

Corydon fremtræder mere og mere som Borgens Darth Vader, gisp, gisp... Mette Frederiksen er i Anakin Skywalker transformationsstadiet: "join the Dark Side my young apprentice!". Magrethe Vestaer er Emperor Palpetine og Helle?! Ja, Helle er bare Helle... masser af tasker.

Peter Nielsen, Lykke Johansen, Søren 2 Jensen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Benjamin Skou

DebatDanmark må være sådan nogle som mig, som synes DK er et særdeles lukrativt investeringsland allerede, fordi vi ikke er med i Euroen (lav rente, lavere systemisk risiko), og fordi vi har en lang række veldrevne virksomheder. Det er intet reelt problem at tiltrække udenlandske investorer. Derfor giver selskabsskattelettelsen ikke ret meget mening, især fordi pengene kunne være brugt til afgiftsnedsættelser, som øger efterspørgslen. Men hov, det er jo også til dels det, direktørerne siger i artiklen... Er de også en del af DebatDanmark, som man ikke skal lave politik for?

DebatDanmark er nok også dem, der synes, at et lidt større ambitionsniveau på vegne af den offentlige sektor burde komme fra Socialdemokraterne. Hvor er dokumentationen for, at heldagsskoler medfører højere fagligt niveau? Hvad med at afsætte midler til at gøre læreruddannelsen 5-årig? Hvad med at indføre progressiv brugerbetaling hos privatpraktiserende læge (50 kr. for direktøren, 0 kr. for kontanthjælpsmodtageren)? Nå, men man er åbenbart ikke rigtig socialdemokrat, hvis man ønsker at stille øgede krav til andre end de, der ligger nederst i samfundshierarkiet?

Konklusionen må være, at DebatDanmark er urealistiske drømmere (uerkendte-Enhedslistevælgere), der ikke er enige i alt, hvad Corydon finder på. Dermed er en ægte socialdemokrat en medvillig socialdemokrat... held og lykke med at skabe en politisk bevægelse på den baggrund.

Lykke Johansen, Steffen Gliese, Philip B. Johnsen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

@Pia Nicolaisen
-"Hvad er det vi ikke har forstået med nyttejob? Alternativet til nyttejob er offentligt finansieret ansættelse, også kendt under betegnelsen OFA. Der er dog en verden til forskel. OFA er ”ansættelse” på ordinære vilkår for det beløb, en ledig borger ellers ville modtage i overførselsindkomst."

Det vi ikke har forstået er finanspagten som går ud på at få offentlige jobs gjort private. Vi må ikke overskride statsbudgettet ret meget og derfor er vi tvunget til at skære i den offentlige sektor - hvilket vil føre til nedlæggelse af offentlige jobs.
Det bliver altså sværere at få lov til at bestemme hvad vi vil finansiere over skatten. I stedet skal vi lade private virksomheder overtage det som vi tidligere har betragtet som en fælles offentlig opgave. Det er det finanspagten går ud på.-

Jeg kan udlede, hvis det er til samme pris det vil sige til 34timer om ugen for 5.753 kr. - skattepligtig indkomst, som det offentlige holder slaver, så må man må holde private slaver, når vi lade private virksomheder overtage det som vi tidligere har betragtet som en fælles offentlig opgave, det er det finanspagten går ud på!

Danmark er historisk et imperialistisk land der holdt slaver, det var i kapitalismens glans dage, er de på vej tilbage?

Karsten Aaen, Søren 2 Jensen og Pia Nielsen anbefalede denne kommentar

Philip

Måske
Så vidt jeg kan regne ud er det en timeløn på omkring 39 kr i timen så der er selvfølgelig et stykke vej op til de 50 kr i timen som lavtlønnede i Tyskland får.

Politik er forsvundet, idag er det et råt magtspil, hvor den stærkeste har ret.
En klassekamp, som det endnu ikke er gået op for den forvirrede befolkning for længst er skudt igang.

Lykke Johansen, Steffen Gliese og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

Det skærer én i hjertet at læse om unge mennesker der synes det er i orden at være tvunget til at arbejde til 46 kr. i timen, uden faglige rettigheder. Det viser i hvor høj grad de borgerlige har vundet; borger-mentaliteten er væk, og vi er vendt tilbage til en underdanig almue-mentalitet, hvor det at arbejde og have en chef der koster rundt med én i sig selv betragtes som noget positivt.

I øvrigt må man spørge sig selv hvor fagbevægelsen er henne i alt dette. De har været gode - eller i hvert fald ikke helt passive - til at protestere, når det drejer sig om østarbejdere, der underminerer arbejdsmarkedet. Hvorfor bekæmper de så ikke hele aktiveringsindustrien, hvor folk tvinges til at arbejde til ned til en tyver i timen? Problemet er sgu det samme.

Vi er nået langt ud, når et parti der kalder sig socialdemokratisk mener det bedste man kan gøre er at tvinge folk til at arbejde for polske lønninger, på kinesiske vilkår.

At der er tale om arbejde der 'ellers ikke ville blive udført' er blot en dårlig undskyldning. Det er nogenlunde samme undskyldning man bruger om sort arbejde eller smuglervarer, og det er mindst lige så råddent.

Dennis Berg, Vivi Rindom, Lykke Johansen, Lilli Wendt, Karsten Aaen, Steffen Gliese, Birgit Østergård, Mikkel Nielsen, Pia Nielsen, Jens Falkesgaard, Henrik Rude Hvid, Lise Lotte Rahbek og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Olav Bo Hessellund

Igen viser socialdemokraterne, at de er den bedste garant for opretholdelsen af det kapitalistiske system herhjemme.

Og det har de været lige siden den gamle A P Møller sammen med nogle af landets øvrige ledende erhvervsfolk forærede Stauning æresboligen på Valeursvej i Klampenborg.

Hr. Møller var jo ikke ligefrem kendt for spilde penge på ting, uden at få noget til gengæld. Altså, intet nyt under solen: Socialdemokraterne kommer, når kapitalen kalder.

Leif Højgaard, Lykke Johansen, Steffen Gliese og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Henrik Rude Hvid

Ja, Socialdemokratiet har været på en lang 'dannelsesrejse' fra oplyst arbejderparti med fokus på frihed lighed og solidaritet til et historieløs neoliberalt foretagende med ret & pligt, vækst og konkurrenceevne som værdisæt - og indifferens overfor ulighed. Det var en lang rejse, nogle blev søsyge, andre kastede op, mens andre hoppede over borde. Endelig var der nogle få, der gik ned med Helle og Corydon.

Lykke Johansen, Steffen Gliese og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Søren 2 Jensen

Til alle kontanthjælpsmodtager i dette land.
Organiser jer!
lav jeres egen forening.
lav civil ulydighed ( klip eksempelvis hækken så den bliver rigtig skæv og grim ).
Det er nok den eneste måde at komme slaveriet til livs, når der hverken er opbakning fra folketing eller byråd.

Dennis Berg, Lise Lotte Rahbek, Lykke Johansen, Karsten Aaen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Olav Bo Hessellund

Nyttejob - produktionsdanmark – produktionsjob.

Regeringen har til lejligheden indført nogle nye ord og begreber, der skal lette nedsvælgning af den bitre medicin, som den udi egen visdom mener, vil være bedst for befolkningen, og det skal - forstår man - ske uden for megen unødig diskussion.

Gætter på, at begrebet produktionsjob ikke er møntet på sosu-hjælperen, der sørger for at gamle fru Jensen på plejehjemmet får en værdig tilværelse i den sidste del af sit liv – endsige overlægen, der reparerer gamle fru Jensens hofte. Gætter på, at det snarere går på, at BNP skal vokse ved, at der produceres flere lego-klodser og sælges flere mobiltelefoner.

Og nyttejob kan vi jo nok oversætte med gratis-arbejde.

Om George Orwell ville have sagt ”Well done!” til disse nye ord tvivler jeg på. Det er trods alt lidt for gennemskueligt.

Her har vi altså, uanset hvor langt vi skuer ud i horisonten, socialdemokraternes vision for fremtidens Danmark. Velbekomme!

Leif Højgaard, Lykke Johansen, Karsten Aaen, Steffen Gliese, Lise Lotte Rahbek, Torben Nielsen, Rasmus Kongshøj og Søren 2 Jensen anbefalede denne kommentar
Søren 2 Jensen

Når nu kontanthjælpsmodtagerne er ude og arbejde for langt under mindsteløn hvorfor går de etablerede fagforeninger ikke ind og laver blokader, de er jo langt mere underbetalt, og har langt færre rettigheder end de ansatte havde på Restaurant Vejlegården.

Vivi Rindom, Lykke Johansen, Steffen Gliese, Pia Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Olav Bo Hessellund og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Ikke bare er det "positivt" at have en Massa, det er ifølge DR i går, også positivt at mange kontanthjælpsmodtagere fravælger systemet når der er udsigt til slaveri.
"Nyttejob Nytter".

Så må det da i det mindste være slut med at skælde ud på Sovjetisk kommunisme. I hvert fald i landet hvor en spade er en spade.

Steffen Gliese, Rasmus Kongshøj og Søren 2 Jensen anbefalede denne kommentar

Sider