Nyhed
Læsetid: 5 min.

Da alarmklokkerne ringede i Integrationsministeriet

Dybt bekymrede embedsmænd forsøgte at få integrationsminister Birthe Rønn Hornbech til at rette ind efter konvention om statsløse. Det forklarede afdelingschef i ministeriet under torsdagens kommissionsafhøring
Ifølge Integrationsministeriets daværende afdelingschef Kim Lunding kom der ikke, som han havde håbet, besked tilbage fra Birthe Rønn Hornbech om at rette ind efter konventionen, efter at hun var blev gjort opmærksom på, at de havde givet unge statsløse afslag på statsborgerskab i strid med en FN-konvention

Christian Als

Indland
27. april 2013

I begyndelsen af april 2008 slog daværende afdelingschef Kim Lunding op i en blå mappe med beskeder fra de fagkontorer, som han havde ansvaret for. Fra ministeriets Indfødsretskontor kunne han læse en bekymrende indberetning: Medarbejdere i kontoret havde opdaget, at de havde givet unge statsløse afslag på statsborgerskab i strid med en FN-konvention, som indfødsretsloven forpligtede ministeriet til at følge.

Afdelingschefen gennemgik kontorets juridiske vurdering af sagen og stillede ved et møde uddybende spørgsmål til kontorchefen. FN-konventionen syntes imidlertid ikke at give anledning til tvivl om statsløses særlige ret til statsborgerskab.

»Og da jeg har trykprøvet kontoret, har jeg ingen anledning til at betvivle, at kontorets vurdering er korrekt,« sagde Kim Lunding under torsdagens afhøring i Statsløsekommissionen. En afhøring, der endnu en gang rettede søgelyset mod forhenværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech og hendes departementschef Claes Nilas.

På baggrund af afdelingschefens gennemgang af sagen var han ikke i tvivl om, hvad der skulle ske.

»Her må vi bare rette ind,« forklarede han fra vidneskranken i kommissionens lokaler på Fremtidsvej nummer 1 i Gladsaxe og tilføjede med en vending, som han gentog gang på gang i løbet af afhøringen: »I mine øjne er det her ligeud ad landevejen: Betal ved kasse 1.«

Før Indfødsretskontoret kunne rette ind efter konventionen, skulle integrationsminister Birthe Rønn Hornbech dog inddrages i sagen, mente Kim Lunding. For som han sagde, skulle ministeren være forberedt på, at hun ville »blive ramt med lynets hast af det her«, når Dansk Folkeparti fandt ud af, at statsløse unge nu skulle have statsborgerskab på særlige betingelser.

Desuden besluttede Kim Lunding, at Indfødsretskontoret skulle spørge myndighederne i de øvrige nordiske lande, hvordan de fortolkede og håndhævede konventionen. Ikke fordi han reelt var i tvivl om fortolkningen af konventionen, men blot for at være helt sikker på, at der ikke var noget, de havde overset, forklarede han.

Forhaling af sagen?

I august 2008 havde Indfødsretskontoret forhørt sig hos de øvrige nordiske lande, og deres svar havde ikke givet anledning til at ændre vurdering af FN-konventionen. Kontorchef Dorit Hørlyck udarbejdede derfor et såkaldt mavebælte til ministeren – en skriftlige redegørelse samt en indstilling – hvor kontoret opfordrede til at rette ind efter konventionen. Kim Lunding var enig. Han underskrev mavebæltet og antog, »at ok, nu er vi på rette spor,« som han sagde.

Men så let skulle det ikke gå. Ifølge Kim Lundings forklaring kom der ikke, som han havde håbet, besked tilbage fra Birthe Rønn Hornbech om at rette ind efter konventionen. I stedet fik Indfødsretskontoret instruks fra ministersekretariatet om at fortsætte undersøgelsen af de nordiske landes praksis.

Udspørger Poul Heidmann har under tidligere afhøringer boret i, hvad det egentlige formål var med at undersøge de nordiske landes praksis. En undersøgelse, der reelt forhalede lovliggørelsen af sagsbehandlingen.

I sig selv efterlader FN-konventionen intet fortolkningsrum, og under alle omstændigheder var det allerede fastlagt i bemærkningerne til indfødsretsloven, hvilke betingelser der efter konventionen kunne stilles til statsløse ansøgere om statsborgerskab. Hvordan man håndhævede konventionen i eksempelvis Sverige, var derfor uden betydning for den danske praksis.

»Hvilken retskildemæssig værdi har det egentlig at få at vide, hvad de andre lande måtte mene eller gøre,« spurgte Poul Heidmann. Et spørgsmål, der fik Kim Lunding til at bekræfte, at »et andet land kan jo ikke være en retskilde.«

Advarsler til ministeren

Efter at have undersøgt de nordiske landes praksis endnu en gang udarbejdede Indfødsretskontoret i januar 2009 et nyt mavebælte til Birthe Rønn Hornbech, hvor kontoret igen indstillede, at ministeriet skulle rette ind efter konventionen. Birthe Rønn Hornbechs bisidder har over for kommissionen forklaret, at hun ikke mener nogensinde at havde set dette mavebælte. Men som tidligere beskrevet i Information sagde hendes tidligere ministersekretær under onsdagens kommissionsafhøring, at ministeren skam modtog mavebæltet med den klare indstilling.

Under alle omstændigheder kom mavebæltet ikke retur med en accept fra Birthe Rønn Hornbech af, at ministeriet skulle rette ind efter konventionen. Ifølge Kim Lundings forklaring fik Indfødsretskontoret i stedet besked om, at ministeren ønskede selv at forhøre sig om de nordiske landes praksis ved et nordisk ministermøde den følgende sommer.

Afdelingschefen beskrev over for kommissionen, hvordan han efterfølgende talte med kontorchef Dorit Hørlyck, der var »meget bekymret« og »meget påvirket«: »Min erindring er, at nu ringer alarmklokkerne, for nu er tiden begyndt at gå, og vi kan jo se for os, at ikke nok med, at tiden er gået, men tiden vil fortsætte med at gå, fordi ministermødet jo først er i juni.«

Det efterfølgende handlingsforløb er fortsat uklart. Sikkert er det, at Indfødsretskontoret udarbejdede endnu et mavebælte med en indstilling om, at ministeriet skulle behandle ansøgninger fra statsløse på samme måde som alle andre ansøgninger. En praksis, der uvægerligt ville føre til konventionsbrud. Om denne indstilling var resultatet af en instruks fra ministersekretariatet eller snarere noget, kontorchefen og afdelingschefen i fællesskab udtænkte som den for dem at se eneste mulige reaktion på ministerens beslutning om fortsat ikke at rette ind efter konventionen, kunne Kim Lunding ikke huske. Men han kunne huske, at han og Dorit Hørlyck var enige om at indbygge nogle klare advarsler i mavebæltet.

»Vi vil påpege over for ministeren, at den beslutning, hun har truffet, vil indebære, at vi vil være nødsaget til at handle i strid med konventionen,« forklarede Kim Lunding og understregede, at det skete »i håb om, at så bliver beslutningen omgjort«.

Før kommissionen kunne nå at udspørge Kim Lunding om det videre forløb, var dagen gået, og han blev bedt om at komme tilbage og afgive sidste del af sin forklaring i slutningen af maj. Kontorchef Dorit Hørlyck har tidligere forklaret, at hendes og Kim Lundings advarsler om konventionsbrud blev fjernet fra mavebæltet efter instruks fra ministersekretær Christian Lützen og departementschef Claes Nilas. Og som tidligere beskrevet i Information har kontorchefen gemt et papir, hvor de to embedsmænd angiveligt kommer med denne instruks.

Birthe Rønn Hornbech tiltrådte indstillingen om at behandle ansøgninger fra statsløse som alle andre ansøgninger, og i det følgende år brød ministeriet systematisk konventionen.

Claes Nilas og Birthe Rønn Hornbech skal afhøres henholdsvis 6. og 8. maj.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kan en eller anden fortælle mig hvad tid og om jeg kan overvære den kommende afhøring?
Der var på et tidspunkt en liste på Informations side, men jeg kan ikke længere finde den..

http://statsloesekommissionen.dk/622.html
Møderne afholdes på adressen Fremtidsvej 1, 2860 Søborg, fra kl. 9.30. Dørene åbnes kl. 9.00.
:
8. maj 2013
39. 9:30 Birthe Rønn Hornbech, integrationsminister 2007-2011 (Advokat Bjørn Høberg-Petersen)
21. maj 2013
40. 9.30 Karsten Dybvad, departementschef, Statsministeriet 2005-2010 (Advokat Steen Lassen)
41. 11:00 Christian Kettel Thomsen, departementschef, Statsministeriet fra 2010 (Advokat Gunnar Homann)
42. 13:00 Anders Fogh Rasmussen, statsminister 2001-2009 (Advokat Nicolai Westergaard)

22. maj 2013
36. 9:30 Christian Lützen, ministersekretær kontorchef, Integrationsministeriet 2005-2011 (Advokat Rasmus Hoffery Nielsen)
37. 11:00 Kim Lunding, afdelingschef, Integrationsministeriet og Justitsministeriet fra 2000 (Advokat Nicolai Westergaard)

29. maj 2013
43. 12:45 Lars Løkke Rasmussen, statsminister 2009-2011 (Advokat Nicolai Mallet)

27. maj, 3. og 4. juni 2013
Dage reserveret til eventuelle supplerende afhøringer.

Jette Abildgaard

Pia Qu,

Du burde kunne finde noget her: http://statsloesekommissionen.dk/622.html

Jette Abildgaard

Hov...undskld Ingrid Uma...saadan gaar det naar man (jeg) er lidt for hurtig...altsaa ikke laeser alle indlaeggene....