Nyhed
Læsetid: 5 min.

Anklage: Bødskov stækker folketinget

Justitsminister Morten Bødskov (S) begrænser ifølge medlemmer af Folketingets Retsudvalg og Integrationsudvalg mere end nogen anden minister udvalgenes adgang til ministeriets arbejde. Bødskov afviser i nogle tilfælde at svare på udvalgenes spørgsmål uden at belyse grundlaget for det
’Netop Bødskov er den minister, der i højest grad svarer udenom, når han stilles over for konkrete kritiske spørgsmål. Enten svarer han ikke på spørgsmålet men kommer med en masse snak i stedet, eller også affejer han spørgsmålet uden at levere nogen begrundelse,’ siger Christian Kock, professor i retorik ved Københavns Universitet. Foto: Casper Christoffersen

’Netop Bødskov er den minister, der i højest grad svarer udenom, når han stilles over for konkrete kritiske spørgsmål. Enten svarer han ikke på spørgsmålet men kommer med en masse snak i stedet, eller også affejer han spørgsmålet uden at levere nogen begrundelse,’ siger Christian Kock, professor i retorik ved Københavns Universitet. Foto: Casper Christoffersen

Indland
14. maj 2013

Justitsminister Morten Bødskov (S) begrænser mere end nogen anden siddende minister folketingsudvalgenes indsigt i sit ministeriums arbejde. Det mener flere medlemmer af Folketingets udvalg.

Det er Retsudvalgets og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitiks opgave at føre parlamentarisk kontrol med Justitsministeriet, og som et centralt led i den kontrol stiller medlemmerne af udvalgene skriftlige og mundtlige spørgsmål til Morten Bødskov. Men det er ifølge flere udvalgsmedlemmer, der også sidder i udvalg med berøring med andre ministre, ekstraordinært vanskeligt at få svar på, hvad der foregår i Justitsministeriet.

»I Justitsministeriet er der helt klart en tendens til at svare på så lidt, som man kan slippe af sted med. Og når der er sager, der er ubehagelige, så forsøger justitsministeren at svare udenom. Det adskiller sig betydeligt fra, hvordan andre ministerier svarer. Jeg synes i høj grad, at justitsministeren bruger sine svarmuligheder politisk; ved at undlade at svare på spørgsmål, ved at svare udenom og ved at lade være med at dele den viden, ministeriet har,« siger Venstres Karsten Lauritzen. Han sidder, foruden i Retsudvalget og Integrationsudvalget, også i By- og Boligudvalget, Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget.

Han peger på Klima-, Energi- og Bygningsministeriet samt Social- og Integrationsministeriet som ministerier, der i videre omfang be-svarer udvalgsspørgsmål fyldestgørende.

»Det er min oplevelse, at det er ekstraordinært svært at få klare svar på udlændingeområdet. Jeg forventede, at den praksis ville stoppe, når vi fik en ny regering. Jeg kan konstatere, at det ikke er sket,« siger Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen. Hun sidder, foruden i Retsudvalget og Integrationsudvalget, også i Indfødsretsudvalget og Ligestillingsudvalget.

Også Dansk Folkepartis Peter Skaarup, næstformand i Integrationsudvalget, oplever, at Morten Bødskov mere end nogen anden minister afviser eller undlader at svare på folketingsudvalgenes spørgsmål. Han sidder, foruden i Integrationsudvalget og Retsudvalget, også i Udvalget for Forretningsordenen og Udenrigsudvalget.

En masse snak

Der findes ikke sammenlignende undersøgelser af ministrenes svar på udvalgsspørgsmål. Men ifølge Christian Kock, professor i retorik ved Københavns Universitet, er udvalgsmedlemmernes kritik af justitsministeren ikke skudt ved siden af.

»Netop Bødskov er den minister, der i højest grad svarer udenom, når han stilles over for konkrete kritiske spørgsmål. Enten svarer han ikke på spørgsmålet men kommer med en masse snak i stedet, eller også affejer han spørgsmålet uden at levere nogen begrundelse,« siger Christian Kock. Hans forskningsområde omfatter analyser af mundtlige svar fra ministrene til Folketinget.

Morten Bødskov har adskillige gange mødt kritik fra folketingsudvalgenes medlemmer for direkte eller indirekte at afvise at svare på udvalgenes spørgsmål. Information har bedt professor Christian Kock og Helene Helboe Pedersen, adjunkt ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, om at vurdere en række af sagerne.

Justitsministeren afviste under et samråd med Retsudvalget i november sidste år at kommentere direkte eller indirekte på Jyllands-Postens afsløringer af, at PET samarbejdede med CIA om at spore al-Qaeda-terroristen Anwar al-Awlaki, før han blev dræbt ved et amerikansk droneangreb i 2011. I december afviste ministeren igen over for retsudvalget at kommentere på afsløringerne. Han henviste i stedet til, at PET har skrevet i en udtalelse, at PET ikke deltog i selve den militæraktion, som førte til drabet.

»Bødskovs svar om, hvorvidt PET har medvirket til, at USA kunne dræbe en civil terrorist, følger samme recept som Bjarne Riis’ berømte ’Jeg er aldrig testet positiv’. Det skal lyde som et benægtende svar uden at være det,« siger Christian Kock om sagen.

Morten Bødskov afviste også i november under et samråd med Integrationsudvalget at fortælle om indholdet af igangværende forhandlinger med Afghanistan, der kan føre til, at Danmark for første gang tvangshjemsender afviste afghanske asylbørn. Det afviste ministeren med henvisning til, at forhandlingerne stadig var i gang. Han afviste også efterfølgende at udlevere et foreløbigt projektudkast fra forhandlingerne med Afghanistan. Dette selv om Integrationsudvalget bad om at få udleveret dokumentet i fortrolig form og dermed udenfor pressens bevågenhed.

»Dette er en principielt problematisk sag. For det er vigtigt, at Folketinget på forhånd ved, hvad der bliver truffet beslutninger om. Ministeren afviser derimod at svare med henvisning til, at der endnu er pågående forhandlinger. Men eftersom han bliver bedt om dokumenterne i fortrolig form, burde han kunne udlevere dem,« siger Helene Helboe Pedersen.

Kritik er ’helt ubegrundet’

Justitsministeren afviste ved samme lejlighed at indhente oplysninger fra de hollandske myndigheder om et lignende projekt om hjemsendelse af afviste asylbørn, som ifølge en FN-rapport havde været en fiasko. Det afviste Morten Bødskov med henvisning til, at han ikke fandt grundlag for at indhente de oplysninger.

»Til spørgsmålet om Holland siger Bødskov uden videre, at han ikke har fundet grundlag for at undersøge sagen. Her prøver han ikke engang at give en begrundelse for sin afvisning. En offentlig myndighed kunne ikke bære sig sådan ad uden at komme på kollisionskurs med Folketingets ombudsmand, men en minister kan åbenbart,« siger Christian Kock.

I nogle tilfælde henviser Morten Bødskov til, at det er ressourcekrævende at besvare spørgsmålene. Eksempelvis afviste han over for Integrationsudvalget i juni 2012 at lade undersøge, hvad der var sket med forsvundne lægejournaler for en række evakuerede personer fra en flygtningelejr i Kosovo, der angiveligt var blevet overleveret til Danmark. Og han afviste over for Retsudvalget i januar 2012 at lade undersøge, hvor mange gange PET har anvendt spionprogrammer mod mistænkte danskere.

I de tilfælde, hvor svaret kræver mange ressourcer, er det vanskeligt at vurdere, om afvisningerne er rimelige, fortæller Helene Helboe Pedersen. Principielt skal ministeren dog stille al information til rådig-hed for folketingsudvalgene, siger hun.

»Hvis udvalgene ikke kan få stillet den relevante information til rådighed, så er det et stort problem for den demokratiske kontrol. Det betyder, at udvalgene ikke ved, på hvilket grundlag regeringen træffer sine beslutninger,« siger Helene Helboe Pedersen.

Det har ikke været muligt at tale med Morten Bødskov. Hans særlige rådgiver, Jakob Thune, sender i stedet et citat fra ministeren i en mail til Information:

»Kritikken af, at jeg svarer uden om eller begrænser Folketingets indsigt, er helt ubegrundet. Modsat folketingsmedlemmer og professorer er jeg underlagt ministeransvar og har derfor pligt til at svare sand-færdigt og fyldestgørende. Det bestræber jeg mig naturligvis på at gøre, når jeg svarer på de mange tusinde folketingsspørgsmål, som jeg besvarer hvert år. Alene i 2012 har jeg svaret på mere end 2.500 folketingsspørgsmål og mere end 150 samrådsspørgsmål. Det er rigtigt, at der er tilfælde, hvor jeg må afvise at svare på konkrete spørgsmål. Det skyldes helt særlige hensyn, som har undtagelsens karakter, for eksempel hensynet til statens sikkerhed, eller at det vil være forbundet med et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug at indhente de nødvendige oplysninger«.

Serie

Ministervælde

Seneste artikler

 • Al magt til regeringstoppen

  6. juni 2013
  Regeringsmagten er i dag centreret omkring en lille håndfuld ministre i regeringens økonomiudvalg og koordinationsudvalg. De øvrige ministre har siden 80’erne mistet betydelig indflydelse på deres egne ressortområder og er i dag reduceret til facilitatorer for regeringstoppens beslutninger
 • Organisationer presses ud af lovgivningsarbejdet

  3. juni 2013
  Lovforslag bliver i dag i vidt omfang lavet uden at de berørte organisationer inddrages. Regeringens indgreb i lægekonflikten er det seneste eksempel på, at organisationernes indflydelse på lovgivningsprocessen er blevet reduceret betydeligt. Kontrollen er i stedet centraliseret omkring ministrene
 • Ministerier umuliggør ordentlige høringssvar

  13. maj 2013
  Ministerierne sender lovforslag og bekendtgørelser i høring med så kort varsel, at de berørte organisationer ikke kan nå at aflevere et kvalificeret høringssvar. Folketinget anbefaler høringsfrister på mindst fire uger, men mange lovforslag og bekendtgørelser bliver sendt i høring med frister på under en enkelt uge
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Mogens Sørensen

Sådan som justitsministerens særlige rådgiver beskriver situationen med de mange spørgsmål i sal og samråd, får man uvægerligt det indtryk, at arbejdsbyrden er selvforskyldt. Afvisningen, som rådgiverens mail indledes med, er en "indgangsbøn", vi allerede var trætte af under den forrige regerings "Der er ikke noget at komme efter". Det har desværre efterfølgende vist sig, at der ofte var noget at komme efter.
At skjule sig bag sin ministerielle pligt til at svare sandfærdigt er ynkeligt, især når det bruges som argument for at svare udenom eller at undlade at svare. Det er svært at have tillid til sandfærdigheden i svarene fra et ministerium, der ofte overskrider svarfristerne, glider af på spørgsmålene, problematiserer spørgerens interesse, snakker udenom eller helt undlader at svare. Birthe Rønn Hornbech var langt ude, da hun slukkede for mikrofonen - hvorfor går Morten Bødskov dog i hendes fodspor? Det virker fordækt, ganske som offentlighedslovforslaget. Det er værd at huske, at demokrati lever af åbenhed og af informeret stillingtagen; fordækt fedtspilleri med skjulte dagsordner er døden for folkestyret.

Peter Gordy, Torben K L Jensen, jens sørensen, Daniel Hansen, Søren Roepstorff, Dan Johannesson, Rune Petersen, n n, Olav Bo Hessellund, Henrik Darlie, Niels Mosbak, Morten Pedersen, lars abildgaard, Jette Abildgaard, Marianne Rasmussen og Toke Andersen anbefalede denne kommentar
Marianne Rasmussen

Al den udenomssnak lugter fælt!

Hvorfor skal så meget skjules?

Som verden er skruet sammen i dag, vil nogen før eller siden enten hacke sig ind i de skjulte oplysninger eller lække dem. Der vil med tiden komme "nydelige" sager for dagen, hvis/når ministre og embedsmænd kommer med blamerende udtalelser under dette såkaldte dække.

jens sørensen, Daniel Hansen, n n, lars abildgaard og Jette Abildgaard anbefalede denne kommentar
Jette Abildgaard

Er det ikke saadn, at hos lille Danmarks regering generelt, er et ufatteligt stort problem med netop ordet ''sandhed''?

Til orientering kan fortaelles, at hvis man som privat person stiller Justitsministeren et spoergsmaal, da faar man hverken bekraeftelse paa modtagelse af sit spoersmaal eller svar paa samme, saa maaske Folketinget og diverse udvalg i virkeligheden blot skal vaere glade...i det mindste faar de dog oftest et svar....lognagtigt godt nok, men de faar dog et svar (vi andre doedelige behoever intet...absolut intet...og da sket ikke venlighed og/eller aerlighed og, behandling indenfor de Internationale love....bare GLEM alt om noget saadant i lille DK om du blot er en undersaat).....''vidunderligt'' og helt igennem ''demokratisk'' styre det lille land har....:(:(

Per Torbensen

Stæk Bødskov og denne regering ved næste valg eller gerne før.

jens sørensen, lars abildgaard, Flemming Andersen, Henrik Darlie og n n anbefalede denne kommentar
Olav Bo Hessellund

Morten Bødskov er som andre af hans ministerkolleger en marionetdukke, styret af embedsværket.

Heinrich R. Jørgensen, Per Torbensen, jens sørensen, Henrik Darlie og n n anbefalede denne kommentar

En løgn er som bekendt beslægtet med en snebold.

Jo længere den ruller ned ad bakken - jo større bliver den.

Sådan er det bare!

Heinrich R. Jørgensen, Per Torbensen, lars abildgaard og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar
Lasse Damgaard

I bund og grund er de fleste danskere enten ligeglade eller også forstår de ikke den demokratiske natur og de åbenlyse mangler ved den danske grundlov.

I et moderne folkestyre skulle det være muligt for en befolkning at nedlægge et folke veto overfor et folketings beslutningskompetance.
I en folketingsamling der består af en fuld tingslængde kan der ske mange mærklige ting
- Irak krig, struktur reform, Lissabon traktat og nu offentlighedslov.

Det skal være muligt med et kvalificeret flertal af stemmeberittiget borgere at kunne samle underskrifter der pålægger folketinget at afstå for en give lovbehandling - eller som folktinget kan vælge at lægge ud til en folkeafstemnng

Folketinget er folkest tjener og det uendelige ledelsesrum skal derfor gives til folket.
- også til hverdag er demokrati alles ret og pligt

Søren List, Per Torbensen, jens sørensen, Daniel Hansen og Flemming Andersen anbefalede denne kommentar
Peter Andersen

Ressourceforbrug kan vi så ikke forvente hos Bødskov.
Der er nok forskel på ressourcer, og Bødskov ved specielt,
hvad de skal bruges til.

Henrik Darlie

Vælgerne har ikke tillid til bødskov.

Finn Johansen

Magtindsigt er som bekendt ikke lige Morten Bødskovs kop te. Derfor overrasker det mig ikke.

jens sørensen

Selv om han ikke er alene om skurkerollen i sagen om at mørkelægge vitale dele af embedsmandsvældet og ministres gøren og laden, er han i særklasse, når det gælder om at svare udenom eller undgå at svare, når han bliver spurgt.
Uforståeligt, at S kan være interesseret i at miste endnu flere stemmer ved et kommende valg. Det kan nemt blive konsekvensen.
Der er ingen forståelse i befolkningen for at få et mere indskrænket demokrati, hvor ministres udsagn fremover vil blive omgærdet med mistænksomhed, da de nu kan lyve sig fra alt muligt.
Hvad satan sker der med det danske folkestyre?

Hugo Barlach

Jomen, justitsminister Morten Bødskov er åbenbart så ivrig efter at blive husket, som dén socialdemokrat, der sammen med sin konservative forgænger (Lars Barfoed), satte demokrati-udviklingen i bakgear herhjemme. Og de særegne forestillinger, han gør sig, om virkningen af de spinmæssige manipuleringer, han gentagent fremsætter overfor såvel offentlighed som Folketing, har så også karakter af en lang række af monologer, hvis indhold savner egentlig substans. Men i modsætning til Lars Barfoed, som trak forslag L90, udviser Morten Bødskov en udpræget naiv stædighed, som i kombination med vælgerbedraget omkring Offentlighedsloven, når nye højder på skalaen over magt-arrogance og fiflerier med demokratiet. Og hans departementschef må jo i magtviljen minde om justitsministeren. Det er ikke vanskeligt at iagttage for selv et minimum af analytisk anstrengelse...

Med venlig hilsen

Henrik Darlie, Heinrich R. Jørgensen, thomas pedersen og Søren List anbefalede denne kommentar
Robert Kroll

Nogle af de nævnte eksempler på spørgsmål er dybest set spørgsmål om dansk udenrigspolitik - så f eks drone spørgsmål og spørgsmål om PET's internationale samarbejde burde måske besvares af udenrigsministeren ??? Holdninger i disse spørgsmål afgør vel vores forhold til fremmede magter ???