Nyhed
Læsetid: 6 min.

Birthe Rønns forklaringsproblem vokser

Endnu en topembedsmand er i Statsløsekommissionen kommet med oplysninger, der belaster den tidligere integrationsminister: Birthe Rønn Hornbech ønskede ikke i efteråret 2009 at orientere Folketinget om fejlbehandlingen af statsløse. Det fortalte den tidligere departementschef i Statsministeriet Karsten Dybvad, hvis forklaring også rejser tvivl om Lars Løkke Rasmussens tidligere udtalelser i sagen
Statsministeriets tidligere departementschef Karsten Dybvad ankommer til Statsløsekommissionen, hvor han forklarer, at Birthe Rønn Hornbech i efteråret 2009 ikke ønskede at orientere Folketinget om fejlbehandlingen af statsløse

Torkil Adsersen

Indland
22. maj 2013

På et tidspunkt i sensommeren eller efteråret 2009 henvendte Integrationsministeriets departementschef Claes Nilas sig til sin kollega i Statsministeriet Karsten Dybvad.

Claes Nilas havde »en udfordring«, han lige ville vende med Statsmini-steriets departementschef. Der var nemlig opstået en uenighed mellem daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech og hendes departementschef om, hvor vidt det var nødvendigt at orientere Folketingets Indfødsretsudvalg om ministeriets fejlbehandling af ansøgningerne om statsborgerskab fra unge statsløse.

»Claes kom over til mig og sagde, at han ville have et godt råd,« sagde Karsten Dybvad, da han i går blev afhørt i Statsløsekommissionen.

»De havde opdaget, at der var nogle konventioner, som de ikke havde været opmærksomme på. De havde arbejdet med det i længere tid og haft kontakt til de nordiske lande, og de var nået frem til, at de skulle ændre praksis på det her felt, og den ændring mente Claes, at det var mest rigtigt at orientere Folketinget om, men det mente hans minister ikke var nødvendigt. Hun mente, at man bare kunne justere praksis,« fortsatte Karsten Dybvad.

Forklaringen fra Statsministeriets tidligere departementschef strider mod, hvad Birthe Rønn Hornbech fastholdt på forrige retsmøde, hvor hun blev afhørt. Her forklarede den tidligere minister, at hun over for sine embedsmænd klart havde givet udtryk for, hvad hun mente, der skulle ske med sagen: »Det vigtigste var at få den over i Folketinget,« som hun sagde. Hun havde derfor følt sig overbevist om, at kontorchefen i Indfødsretskontoret havde påtaget sig at orientere Folketingets Indfødsretsudvalg.

Men ifølge Karsten Dybvads gengivelse af Claes Nilas’ henvendelse var ministeren altså af en anden opfattelse i efteråret 2009.

På det tidspunkt var det over et år siden, at Birthe Rønn Hornbech var blevet orienteret af sine embedsmænd om den ulovlige sagsbehandling, og ifølge hidtidige vidneudsagn i kommissionen var det netop i efteråret 2009, at man i ministeriet endelig besluttede at rette ind efter konventionen.

Lars Løkke orienteret

Med sin forklaring bidrager Karsten Dybvad til den fremstilling af forløbet, som en række andre embedsmænd hidtil har givet over for kommissionen. Nemlig, at det var Birthe Rønn Hornbech, der var skyld i, at sagsbehandlingen ikke blev lovliggjort og Folketinget orienteret så hurtigt som muligt, sådan som embedsmændene indstillede.

Senest har Claes Nilas forklaret, at Birthe Rønn Hornbech krævede de øvrige nordiske landes fortolkning af konventionen undersøgt, før hun ville rette sig efter sine embedsmænds indstillinger.

Ifølge Karsten Dybvads forklaring sker det ikke sjældent for en departementschef i Statsministeriet, at en kollega i et af fagministerierne henvender sig for at få »et godt råd«. Og Karsten Dybvad var ifølge sin forklaring ikke i tvivl om, hvad han skulle sige til Claes Nilas:

»Der gav jeg det råd hellere at orientere Folketinget en gang for meget end en gang for lidt. Jeg havde svært ved at se for mig, hvorfor det ikke under alle omstændigheder ville være det bedste. På et eller andet tidspunkt ville man alligevel opdage, at der var en ændring af praksis, og så kunne man lige så godt tage det forfra,« sagde Karsten Dybvad, der var Statsministeriets øverste embedsmand indtil oktober 2010, hvor han blev direktør for Dansk Industri.

Kort efter henvendelsen fra Claes Nilas orienterede Karsten Dybvad ifølge sin forklaring statsminister Lars Løkke Rasmussen om rådet til Integrationsministeriets departementschef.

»Det orienterer jeg statsministeren om, for hvis nu integrationsministeren ville sige et eller andet, så skal han vide, at jeg har talt med Claes, og hvilket råd jeg har givet,« fortalte Karsten Dybvad.

Selv har Lars Løkke Rasmussen tidligere oplyst, hvornår han blev orienteret om statsløsesagen. På et pressemøde i Statsministeriet tirsdag den 1. marts 2011 sagde han:

»For så vidt angår min egen person, så er jeg blevet opmærksom på den her sag i takt med, at den her sag har været rullet op i medierne. Og jeg er ikke bekendt med, at det forholder sig anderledes, hvad angår Statsministeriet som organisation.«

Hvordan dét hænger sammen med Karsten Dybvads forklaring om, at han kort efter henvendelsen fra Claes Nilas orienterede sin minister om det råd, han havde givet, må vente med at blive besvaret til den 29. maj, hvor Lars Løkke Rasmussen skal afhøres.

Den tidligere statsministers bisidder, advokat Nicolai Mallet, ville vide, hvad Karsten Dybvads orientering til Lars Løkke Rasmussen havde indeholdt.

Hertil svarede den tidligere departementschef, at han ikke havde brugt ord som ’lovliggørelse’ eller nævnt den manglende overholdelse af den FN-konvention fra 1961, der sikrer statsløse unge en særlig adgang til statsborgerskab.

»Lars Løkke Rasmussen tager det bare til efterretning,« som Karsen Dybvad forklarede.

Rønns rolle blev nedtonet

Karsten Dybvad understregede også, at så vidt han havde forstået på Claes Nilas ved mødet i efteråret 2009, var der på dette sene tidspunkt i forløbet ikke uenighed i Integrationsministeriet om, hvorvidt man skulle rette op på sagsbehandlingen. Uenigheden gik alene på, om Folketinget skulle orienteres eller ej:

»Det er spørgsmålet om, hvordan man gør det her bedst muligt.«

Efter at have rådgivet sin kollega indskærpede Karsten Dybvad over for Claes Nilas, at han endelig måtte henvende sig igen, hvis ikke hans minister makkede ret. Så da Karsten Dybvad ikke hørte mere fra Claes Nilas, gik han ud fra, at der var styr på sagen.

Også Statsministeriets nuværende departementschef Christian Kettel Thomsen blev afhørt i går. Hans forklaring indeholdt ligeledes oplysninger, som kaster lys over begivenhederne.

Christian Kettel Thomsen beskrev nemlig, hvordan der havde været tæt kontakt og møder mellem Statsministeriet, Justitsministeriet og Integrationsministeriet, efter at Lars Løkke Rasmussen den 22. februar 2011 havde bedt Birthe Rønn Hornbech udarbejde en redegørelse om sagen.

Selv deltog den senere afskedigede minister ikke i de møder, hvor topembedsmændene fra de tre ministerier aftalte, hvad der skulle stå i ’hendes’ redegørelse.

Ifølge Christian Kettel Thomsen blev ansvaret for fejlbehandlingen i de tidlige versioner af teksten tydeligt lagt på Birthe Rønn Hornbechs skuldre. Men det blev i senere versioner tonet kraftigt ned:

»På Michael Lunns (daværende departementschef i Justitsministeriet, red.) foranledning blev det mere anonymiseret, så det var ministeriet mere ubestemt, der havde gjort det,« forklarede Christian Kettel Thomsen. Ved nærmere eftertanke erindrede han også, at Michael Lunns initiativ kom, efter at han havde talt med Christian Kettel Thomsen om det:

»Jeg husker det ikke præcist. Jeg talte lidt med Michael Lunn om det forinden, at spørgsmålet om ansvaret ikke var et spørgsmål, som vi så os i stand til at gå nærmere ind i,« sagde Christian Kettel Thomsen og tilføjede: »Vi måtte ikke give et billede af, hvem der havde gjort hvad. Det ville vi helst være ude af.«

»Fordi I var usikre på, om det havde fundet sted på den måde,« ville kommissionens udspørger advokat Poul Heidmann vide.

»Grundlæggende var det at få en beskrivelse frem, som man kunne forstå. Vi så os ikke i stand til at spørge nærmere ind til ansvaret,« svarede Christian Kettel Thomsen.

Sidste afhøring i går var af Anders Fogh Rasmussen. Men selv om presseinteressen for den tidligere statsminister var stor, var det småt med nye oplysninger fra hans side. Han kunne dog oplyse, at han på intet tidspunkt havde talt med Birthe Rønn Hornbech om sagen, efter han i april 2009 blev generalsekretær for NATO og overlod statsministerposten til Lars Løkke Rasmussen:

»Jeg har været meget tilbageholdende med at blande mig i dansk politik, så jeg kan fuldstændig klart afvise, at hun har talt med mig om den sag på noget tidspunkt.«

Statsløsekommissionen fortsætter i dag med genafhøringer af Birthe Rønn Hornbechs tidligere ministersekretær Christian Lützen og afdelingschef Kim Lunding.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jette Abildgaard

Overraskelser udebliver....oeegn paa loegn paa loegn paa loegn........

Noget af det jeg haefter mig mere og mere ved, gennem stort set alle disse atikler om statsloesesagen er faktisk, at Information bliver ved at omtale det som konventioner...altsaa i flertal, som ogsaa sker her....'»De havde opdaget, at der var nogle konventioner, som de ikke havde været opmærksomme på.''....

Altsaa ''...ikke vaeret opmaerksomme paa....'' ....ja, ja.....man kan vel ogsaa ''glemme'' eller ''makulere'' opmaerksomhed...paa Borgen ser det ud til at alt er muligt.......

Lisa Ahlqvist, Niels Mosbak, Anders Kristensen, Lykke Johansen, Søren Roepstorff, lars abildgaard, Heinrich R. Jørgensen, Marianne Rasmussen, Mogens Kristensen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Mogens Kristensen

Det er rystende læsning, for dem der husker, den tale, om magtfordrejning, som Anders Fogh Rasmussen kom med ved grundlovstalen 2001. Som det fremgik under grundlovstalen, kritiserede han den daværende SR regering for at have udnævnt en "partisoldat" (Karsten Dybvad) som departementschef i Statsministeriet.

I dag sidder AFR foran en dommer, og forklarer sig, samtidigt med at den tideligere "partisoldat" slagter en af AFR egne minister.

Karsten Aaen, Lisa Ahlqvist, Stig Bøg, Lykke Johansen, lars abildgaard, Jette Abildgaard, Maja Skov, Tue Romanow og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Anders Fogh:
"Jeg har været meget tilbageholdende med at blande mig i dansk politik, så jeg kan fuldstændig klart afvise, at hun har talt med mig om den sag på noget tidspunkt.«

Tja, tjo. Hvad ved vi egentlig om, hvad de to har talt om? Birthe Rønn Hornbech skriver i sine erindringer:

»Anders holder en lille tale og forklarer blandt andet: 'Birthe og jeg har altid haft et særligt forhold,' og det har han ret i. Vi har været igennem episoder og samtaler, som aldrig vil blive omtalt til noget menneske
(Min kursivering).

http://www.information.dk/277805

Karsten Aaen, Lisa Ahlqvist, Kirsten Stausholm, Rasmus Kongshøj, Torben Nielsen, Jette Abildgaard og Marianne Rasmussen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Jeg har nu altid syntes, Birthe Rønn var noget af en gæv tøs. I denne sag har hun fejlet, men i mange andre har hun gjort det rigtige, som f. eks. i sagen om Tvindloven (Ole Vig Jensens ulovlige lov) og i retstvisten mod Dansk Folkepartis Jesper Langballe, som hun vandt.

Mogens Kristensen

@Jette Abildgaard "at omtale det som konventioner...altså i flertal"...
Som folkeoplysning, kan jeg oplyse at det handler om FM statsløsekonventionen, samt FM børnekonvention.
Vi skal jo huske, at det netop handler om børn født i Danmark.

Tommy Knudsen, Lars Dahl, Torben K L Jensen, Rasmus Kongshøj, Lykke Johansen, Jette Abildgaard og Maja Skov anbefalede denne kommentar
Tue Romanow

Michael Kongstad...ja. Fint bagkatalog, kan man sige...men selv om jeg har kørt pænt hele mit liv, så får jeg alligevel en bøde, hvis jeg har kørt for stærkt i dag.

Med det sagt. Det virker måske endnu mere tankevækkende, når det netop er hende. Hende, som er kendt for at være meget nidkær omkring juraen i embeddet..Det virker helt ufatteligt, at hun (af alle) i den grad laver en "fumble" i den her sag. Også underligt, at jurister og embedsmænd i ministeriet...de ypperste specialister i netop statsløse-konventionen...lader det ske. Der er noget der lugter grimt her...meget meget grimt!

Lisa Ahlqvist, Henning Bjerg, Kirsten Stausholm, Torben K L Jensen, Lasse Glavind, Rasmus Kongshøj, Lykke Johansen, Anders Reinholdt, Henning Pedersen, Jens Falkesgaard, Jacob Jensen, Marianne Rasmussen, Søren Roepstorff, Carsten Mortensen, Maja Skov, Jette Abildgaard og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Enig. Og det kunne f. eks. være, at magt korrumperer. Eller sløver, for at sige det pænt, men jeg tror her Birthe Rønn tog en slapper, hvilket selvfølgelig er helt utilgiveligt

Jette Abildgaard

Mogens Kristensen,

Tak og ja, jeg er klar over det er saadan.....jeg kan blot ikke undlade at taenke paa at der var (er) flere konventioner der ikke er blevet overholdt og, naar jeg saa ser alle loegnene her under Statsloesesagen......jamen Mogen Kristensen....saa ved jeg naesten ikke laengere hvad jeg skal taenke....maaske jeg bare skal lade vaere....

Alligevel har jeg ofte gennem disse seneste aar taenkt paa de faa ord der staar over indgangen til Koebenhavns Byret....nemlig ''Med lov skal man land bygge''....og, naar jeg saa laeser Informations artikler om netop statsloesesagen her, saa opgiver jeg naesten....mest fordi det - for jeg i det mindste - ser ud som om, man paa Borgen netop goer alt for netop at undlade/omgaa disse love....og, hvis/da dette er tilfaeldet, da ved jo ingen laengere hvad de kan eller boer rette sig efter....

Lisa Ahlqvist, Anders Kristensen og Mogens Kristensen anbefalede denne kommentar
Kasper Hviid

Hvis Danmark syntes man er en forbryder, går det blot ind og stjæler ens ejendele. Hvis Danmark syntes man skylder dem penge, stjæler det dem blot fra ens bankkonto, det oplevede jeg da jeg undlod at betale TV-licens. Hvis Danmark føler deres påstande ikke holder i byretten, frakobler de blot borgerens forsvarsodvokat.

Der er faktisk meget lidt retsstat tilbage. Med det i baghovedet virker det grotesk at se det samme undersøgelseskommisions-cirkus, hver gang der er en representant for systemet selv der har brudt loven.

Systemet er ligeglad med mennesket Birthe Rønn. Men da systemet ser hende som en del af sin egen mekanik, gør det sit ypperste for at forsvare hende:
Systemer er ikke i stand til at accepterer eksistensen af fejl i systemet selv. Akurat ligesom drankeren som den eneste er ude af stand til at forstå at han faktisk har et problem, går retssystemet totalt i hårknude når fejlen er intern.

Jeg er ligeglad med Birthe Rønn. Det virker ligegyldigt om et enkelt menneske bliver straffet for sine forbrydelser, af det selvsamme fordærvede system som hun var en del af.

Men jeg kan godt få sådan en følelse af ... få det dog overstået! Tjek forbrydelsens omfang, idøm hende en straf, færdig. Jeg syntes det virker umenneskeligt at trække skidtet i langdrag på den måde. Samme længsel efter blot at få skidtet overstået kan man finde i Nick Caves fantastiske The Mercy Seat.

Lisa Ahlqvist, Levi Jahnsen, Lars Dahl, Anders Reinholdt, Jacob Jensen, Marianne Rasmussen og Jette Abildgaard anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Danmark "synes" ikke noget. Danmark er ikke et individ. Danmark er et demokratisk samfund med borgere, der stemmer på politikere, der vedtager love, der håndhæves. Hvis nogle borgere ikke bryder sig om de vedtagne love, kan de ikke bare sidde dem overhørig. Man kan ikke bare nægte.

Tommy Knudsen, Lisa Ahlqvist, Maja Skov og John Vedsegaard anbefalede denne kommentar
Ole Chemnitz Larsen

De relevante embedsmænd har pligt til at administrere lovligt - uanset hvad ministeren mener.

John Houbo Pedersen, Lisa Ahlqvist, Henning Bjerg, Lars Dahl, Lasse Glavind, Rasmus Kongshøj, Lykke Johansen og Maja Skov anbefalede denne kommentar
Mandatar Torben Wilken

Hvad kan man forvente af en regering som konsekvent brugte "løgnen" som et legitimt politisk værktøj. Derfor kunne tidl. statsminister Andres Fog Rasmussen (V) smile bred med ordrerne "Jeg fik ikke nogen orientering" Nej for han vidste alt i forvejen. Det var meningen at disse statsløse ikke skulle have statsborgerskab fra starten. Birthe Rønn Hornbech arvede et problem som hun kendte eksistensen af, men som hun ikke fandt hun kunne løse da hun blev minister på området uden at bringe sin statsminister og regeringen i fedtefadet. Politikken var jo aftalt i 2001/2002, Nu stod hun bare med ministeransvaret. Hun valgte samme fremgangsmåde som med EU-retten (Eind-dommen) og familiesammenføring, "Ingen kommentarer". Claes Nilas som kendte alt til den ønskede politik har set ilden brænde under sine fødder. Derfor var det et smart trick, personlig sikkerheds pleje, at henvende sig til Dybvad. Så var han fri som i Tamilsagen. Så havde han vasket hænder. Det kan se ud til, at Kommissionen lever op til sit politiske formål, at trække ubehagelighederne tidsmæssigt ud og så håbe på, at der ikke kommer for mange detaljer frem. De fleste der har haft med denne sag at gøre, har "beg på fingrene". Birthe Rønn Hornbech er udpeget som syndebukken for det hele. Spørgsmåler er så bare, om fruen vil have denne plet på sit eftermæle. Jeg tror det ikke - de andre kan meget vel have gjort regning uden vært her. Birthe Rønn Hornbech ved det hele, hun skabte ikke denne politik og derfor ville hun heller ikke gå af frivilligt. Hun ville fyres. Tænk lige over det. Birthe Rønn Hornbech er i dag en meget farlig person for rigtig mange centrale personer i hele sagen. .Her fanger bordet.

Karsten Aaen, John Houbo Pedersen, Jens Jensen, Tommy Knudsen, Bent Weinreich, Kirsten Stausholm, Torben K L Jensen, olivier goulin, Rasmus Kongshøj, Lykke Johansen, Jette Abildgaard, Henning Pedersen, Jens Falkesgaard, Marianne Rasmussen, Søren Roepstorff, Carsten Mortensen, Dorte Sørensen, Torben Nielsen, Malan Helge og Maja Skov anbefalede denne kommentar
Kasper Hviid

Michael, en demokratisk valgt magthaver kan sagtens vedtage love der er i modstrid med en retsstats grundlæggende principper. Når Ritzaus skriver at skat er tæt på at overtræde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, er der højst sandsynligt noget at komme efter.

BRH ønsker praksis på statsløseområde justeret efter konventioner i 2009 - og det bliver område så i jan. 2010 - og Folketings indfødsretsudvalg får samtidig en slags orientering om sag som Dybvad har anbefalet - taler Timm Knudsen og Ulrik Dahlin om i første del af Deadline den 21. maj:

http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-259#!/

Den redegørelse, som Lars L.R. beder BRH om i marts 2011, som fører til hendes afsked som minister, er formuleret på møder mellem af 3 departementchefer fra Integrationsministerium, Statsministerium og Justitsministerium - uden BRH's deltagelse:

Først skriver de en redegørelse, som tydeligt lægger ansvar for fejlbehandling af statsløsesager indtil først i 2010 på BRH's skuldre, fortæller Christian Kettel Thomsen, departementchef i Statsministeriet i dag.

Senere skriver de en anonymisereret redegørelse om forløb i sag jf. råd fra Lars Lunn, departementcehf i Justitsministeriets departementchef, fortæller Christian Kettel Thomsen i dag, kan vi læse i ovenstående artikel og høre om i samtale om Statsløsesag først i Deadline den 21. maj:

http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-259#!/

Christian Kettel Thomsen redegjorde for valg af anonymiseret redegørelse for sag:

»Vi måtte ikke give et billede af, hvem der havde gjort hvad. Det ville vi helst være ude af.«

Redegørelse på BRH's vegne - formuleret af 3 departementchefer uden at have BRH med - det lyder lidt besynderligt.

Måske hører vi senere om, hvordan BRH har oplevet det.

Måske i morgen - måske i en bog?

John Houbo Pedersen, Jens Jensen, Henning Bjerg, Jette Abildgaard og Dorte Sørensen anbefalede denne kommentar
Mandatar Torben Wilken

@ Kasper Hviid
Nej i politik beskytter man kun sig selv, ikke systemet. "Den politiske død for en, er den andens brød.
Ingen i VK har beskyttet Birthe Rønn Hornbech (V). Det har hun heller ikke ønsket nogen sinde.
Hun sad i foråret 2002 sammen med to andre og udarbejdede den stramme Udlændingelov paragraf for paragraf, som skulle begrænse antallet af familiesammenføringer. Hun ønskede at imødegå kritik ved i valgkampen at fremføre denne påstand:" EMRK art. 8 er ikke nogen Hellig Ko". Udlændingeloven respekterede ikke vores medlemskab af EF nu EU og det var Birthe Rønn Hornbech og resten af regeringen udemærked godt klar over. Dette skal man ikke glemme. Det ser ud til, at Jura er en ting for Birthe Rønn Hornbech og politik noget ganske andet. To ting som ikke kan blandes sammen.

Jens Høybye

Gad vide hvornår det undersøges, om den tidligere regerings parlementariske grundlag, 2 præster fra Dansk Folkeparti, ikke har et stort medansvar for de ulovlige handlinger i Indfødsretsudvalget. Det udvalg der officielt og udadtil er udpeget af Folketinget, og som Birthe Rønn jo også bruger som argument for og naturligt sidestiller med at orientere Folketinget.

Det er under alle omstændigheder uomtvisteligt, at netop de 2 præster konsekvent i hele deres periode i Indfødsretsudvalget har fastholdt og endda skrevet kronikker om, at FN-konventionen var, og hele tiden jfr. dem havde været Grundlovstridig, da kun Folketinget efter konkret indstilling og vurdering fra Indfødretsudvalget ved efterfølgende afstemning i Folketinget, kan give/meddele dansk indfødsret og/eller statsborgerskab til "ikke danskere".

Det er nok mere her det ulovlige er forgået. Altså at sikre et parlementarisk sikkert grundlag, som "betaling" for V og K's diverse Finanslove, frit igennem 0'erne har kunnet skalte og valte i Indfødsretsudvalget under dække af de vedholdene påstande om at overholde Grundlovens bestemmelser om infødsret/statsborskab frem for FN-konventioner, selv om disse konventioner, netop jfr. bestemmelser også i samme Grundlov skal overholdes, hvis de er vedtaget af Folketinget.

Altså at statsborgerskab kan gives administrativt (bestemt af Folketinget) jfr. konventionens bestemmelse, da det er Folketinget der i sin tid har godkendt konventionen jfr. Grundlovens bestemmelser om at respektere mellemfolkelige regler for statsløse.

Alt dette omkring FN-konventionen ved og vidste, også før og ydermere en EU-dom endeligt forelå, som derved i sig selv fastslog, at enhver af de ministre og depatementchefer der igennem 0'erne har haft ansvaret, også det overordnede, at Integrationsministeriet og dets Indfødsretsudvalgs incl. især de 2 præsters ageren har handlet vidende om et ulovligt og Grundlovsstridigt grundlag.

At netop den tidligere regering har nedsat en Statsløsekommision, er efter min mening kun et taktiskt spil, for at dække over kreativiteten og luskeriet bag sikringen af et parlemetarisk grundlag.

John Houbo Pedersen, Jens Jensen, Lisa Ahlqvist, Kirsten Stausholm, Torben K L Jensen, Jette Abildgaard, Anders Reinholdt, Ingrid Uma, Jens Falkesgaard, Marianne Rasmussen, Mogens Kristensen, Torben Nielsen, Maja Skov og Mandatar Torben Wilken anbefalede denne kommentar

Jeg håber Statsløsekomission afdækker DF's 2 præsters indflydelse og viden i statsløsesag på et tidspunkt.

Jeg har hørt, at DFs 2 præster har haft daglig gang i Integrationsministeriet med løbende samtaler med embedsmænd m.h.p. løbende indflydelse på administration i Integrationsministerium i udlændingespørgsmål - det fortælles bl.a. i omtale af en DR dokumentar om familiesammenføring:

http://presse.dr.dk/presse/printvenlig.asp?articleid=24065

Karsten Aaen, Tommy Knudsen, Lisa Ahlqvist, randi christiansen, Henning Bjerg, Rasmus Kongshøj, Anders Reinholdt, Jette Abildgaard, Ingrid Uma, Jens Falkesgaard, Jørgen Schmidt, Marianne Rasmussen, Mandatar Torben Wilken, Dorte Sørensen, Torben Nielsen og Tue Romanow anbefalede denne kommentar
Steen Erik Blumensaat

En fyldt tung taske i den ene hånd, en fyldt tung taske i den anden hånd, reglerne for at løfte er ikke vidende, ikke så sært at hun har fået en forkert holdning af byrderne. Hun skulle have brugt åget.

Mette Hansen

Birte Rønn overtog vel problemet.

Rasmus Kongshøj

Der er meget der stinker i denne sag. Én ting kan vi dog være sikre på, de ansvarlige vil aldrig blive straffet for deres forbrydelser. Systemet er indrettet sådan, at det nærmest er en fejl, hvis nogen bliver draget til ansvar for det øverste politiske lags ulovligheder. Man kan idømme ministre banale færdselsbøder, men at drage dem juridisk til ansvar for ulovligheder i deres embedsførelse, det er så godt som en umulighed.

For at kunne føre en egentlig straffesag mod en minister, skal man sætte det store og tunge rigsretssystem i bevægelse. Rigsretten består af de 15 højesteretsdommere og af 15 politisk udpegede lægdommere. Det er altså politikere, der sidder og dømmer andre politikere. Det er i sig selv råddent, idet de politisk udpegede dommere dels vil have en interesse i at stemme efter partibogen, dels som politikere har en interesse i at skabe et straf- og ansvarsfrit "frirum" for politikeres færden. Endnu mere absurd bliver det, når man tager i betragtning at det ikke er den almindelige anklagemyndighed, der tiltaler ministrene, men derimod folketinget. Så for at en minister kan tiltales, kræves det ikke blot at hun med rimelig grund er mistænkt for en forbrydelse, det kræves også at der er et politisk flertal imod hende.

Rigsretssystemet er ikke skabt for at drage magthaverne til ansvar, men tværtimod for at beskytte dem mod nogensinde at skulle tage konsekvenserne af deres handlinger. At systemet er tungt og umuligt bekræftes da også af at rigsretten siden 1849 kun har behandlet fem sager. Af disse fem sager førte to til domfældelse; en bødestraf på 1000 kr. i 1910 og fire måneders betinget fængsel i 1995. De fleste vil nok være enige i, at der har været mere end to tilfælde af ulovlig embedsførelse og magtmisbrug i det danske parlamentariske systems historie, så truslen om en rigsretssag har næppe nogen adfærdsregulerende virkning på ministres trang til at misbruge deres position.

Hvis vi skal tage al snakken om lov og orden alvorligt, er det nødvendigt at begynde i toppen af systemet. Hele rigsretssystemet bør afskaffes, og ministre bør kunne drages til ansvar ved de almindelige domstole. Påtalekompetencen bør flyttes fra folketinget til en politisk neutral anklagemyndighed, der også skal kunne rejse tiltale mod siddende ministre.

Reelt set er det eneste en minister risikerer ved at begå ulovligheder, at hun ikke kan være minister længere. Hun beholder dog stadig den dejlige ministerpension. Det er det, man kalder "det politiske ansvar", som angiveligt opvejer fraværet af et egentligt strafansvar. I praksis fungerer det politiske ansvar dog mest som et skænderi, hvor politikere slynger beskyldninger frem og tilbage. Der bliver ikke sat en klar og håndfast markering af, hvad vi som retssamfund vil acceptere og navnligt hvad vi ikke vil acceptere.

Der er brug for effektiv juridisk kontrol med ministrene, og for en håndfast og konsekvent afstraffelse når ministre forbryder sig mod reglerne. Ministre sidder i positioner, hvor mulighederne og tilskyndelserne til at begå magtmisbrug er enorme. Samtidig er de personlighedstyper, der når til tops i det politiske system, den slags folk, der har rundsave på albuerne, psykopatiske træk, og som er villige til at bruge alle midler for at fremme deres egen karriere. Tilstedeværelsen af en reel risiko for at blive draget til ansvar, ville kunne virke modererende på levebrødspolitikernes iboende kriminelle tilbøjeligheder.

Karsten Aaen, Jens Jensen, Maja Skov, Kirsten Stausholm, Anne Eriksen, olivier goulin, Jette Abildgaard og Lasse Glavind anbefalede denne kommentar
Mandatar Torben Wilken

@ Mette Hansen
"Birthe Rønn overtog vel problemet"
Ja det gjorde hun fra sine forgængere, helt tilbage til Bertel Haarders (V) tid over Rikke Hvilshøj, men da Birthe Rønn Hornbech (V) tiltrådte som minister i efteråret 2007 fik hun et chok der virkelig lammede hendes handlekraft. EU-dommen Eind var på trapperne og ministeriet kendte udfaldet. I denne sag havde DK gjort et såkaldt "indlæg", som skulle legalisere den Udlændinge-politik som hun selv i 2002 lavede paragrafferne til sammen med to andre damer. (De tre Tanter). EU-domstolen skød de danske fortolkninger ned som total uacceptable og forkerte. Dette nederlag ville Birthe Rønn Hornbech ikke indrømme konsekvensen af. Det meddelte hun mig i Folketinget lige inden vi gik ind til det åbne samråd, jeg og andre havde fået etableret afholdelsen af d. 6. januar 2008. Vi ville vide hvilke konsekvenser denne dom, der blev afsagt d. 11. december 2007, ville få for sagsbehandlingen af familiesammenføringerne. Birthe Rønn Hornbech meddelte mig at det ville hun slet ikke omtale overhovedet. Den holdning fastholdt hun stædigt og valgte derefter at optræde "Total Tavs" overfor pressen og daværende statsminister Anders Fog Rasmussen (V) forstod hende godt og var helt enig i hendes beslutning. Det var nemlig også hans personlige udlændinge-politik, der var totalt knust af EU-domstolen og som DK var forpligtiget til at rette ind efter. Dette er dog aldrig sket i praksis. Embedsværkets top ønsker ikke, at sandheden kommer frem. Det er her filmen knækker for Birthe Rønn Hornbech som tog nederlaget helt personligt og med rette.
Birthe Rønn Hornbech havde en opgave som hun hele tiden skulle løse løbende og det var de to præster Søren Krarup (DF) og Jesper Langballe (DF), samt Peter Skaarup (MF)(DF) . Dem skulle hun omfavne politisk og servicere med politiske ønsker og derfor fik de fri adgang til ministeriet og Indfødsretskontoret på Christiansborg. De skulle kontrollere, at det aftalte med Birthe Rønn Hornbech, også blev efterlevet i praksis. Derfor vidste Birthe Rønn Hornbech også alt om, at FN-konventionerne om begrænsning af statsløshed ikke blev efterlevet i sit resorområde, Nu stod hun med ansvaret og et problem hun glemte i rusen over at hun endelig blev minister på det område hvor hun havde ekspertisen om nogen. Der var dog et altoverskyggende problem, det var jo en sag der omfattede to tidligere ministre med venstre-blod. Her ville hun ikke være "skarpretteren". Hun søgte efter en udvej, men ingen ville hjælpe hende, statsministeren incl. (dem begge to). Lars Løkke Rasmusen (V) kunne derfor ikke gøre andet, da Information fik nys om ulovlighederne end at indkalde Birthe Rønn Hornbech til en personlig samtale, hvor han inderligt bad hende om at ofre sig for partiet og påtage sig hele skylden alene og ikke rive andre med og dermed skabet en politisk katastrofe for Venstre. Den kamel var for stor for den ærekære dame. Konventionerne skulle efter hendes personlige opfattelse overholdes, at de ikke blev det længe før sin tid og med Anders Fog Rasmussens (V) fulde accept, blokerede for hendes offentlige protester. Dette er politik og ikke jura skal man forstå.
Ønsket om undersøgelsen af, hvordan de andre Nordiske lande administrerede disse konventioner, var kun et ønske om at udsætte katastrofen. Birthe Rønn Hornbech kendte allerede svaret på forhånd.
Det er da klart at der blev skabt en panik-agtig atmosfære i ministeriet. Topembedsmændene vidste godt den var gal og så tydeligt skriften på væggen. Claes Nilas skulle ikke på "skafottet". Han slap fri i "Tamilsagen", men en gentagelse ville han ikke overleve. Derfor opstod der denne konflikt mellem ham og hans minister. Han havde selv deltaget i ulovlighederne, men han ville ikke tage ansvaret. Ingen ville tage ansvaret og det kan vi se ud af de sparsomme udtalelser der er kommet frem foran kommissionen. Vi skal især bemærke hvad der ikke bliver sagt. Hvad man ikke KAN huske præcist.
Denne sag drejer sig om 2 statsministre, mindst 3 ministre, en stribe departementschefer og kontorledere. Nogle har vi set. Ingen har opfattet kommissionen som en "skriftestol". Politikken blev fastlagt i slutningen af 2001 og den blev gennemført vel vidende, at den var lovstridig. Det er sandheden om VK-regeringen. Flertallet bestemmer uindskrænket. Der skal bygges et helt nyt "sort fangehul" til disse personager. Alternativet kunne være, at de blev sat sammen med "rocker-bande-medlemmerne" der sidder inde. Så kunne de resocialisere hinanden over passende tid.

Karsten Aaen, John Houbo Pedersen, Jens Jensen, Bent Weinreich, Henning Bjerg, Kirsten Stausholm, Anne Eriksen, Morten Kjeldgaard, Maja Skov, Ingrid Uma, Jens Høybye, olivier goulin og Jette Abildgaard anbefalede denne kommentar
Jette Abildgaard

There certainly is something (extremely) rotten in the State of Denmark!!

Jens Høybye

Ja, Mandatar, og det hele underbygges af, at den tidligere regering nedsatte en kommision med et kommisorium, om kun at undersøge forholdet mellem ministre og embedsværket, og ikke det forhold, som jeg synes er vigtigst, nemlig embedsværkets forhold til VK-regeringens parlementariske grundlag i form af 2 præster og Skaarup i Integrationsudvalget og ministeriet.

Ikke en eneste embedsmand eller minister har været i tvivl om eksistensen af FN-konventionerne. De har heller ikke været i tvivl om, at de handlede netop imod bestemmelserne i konventionerne, og dermed også og især Grundloven, da konventionerne jo er blevet vedtaget af Folketinget og eksisterede længe inden V og K dannede regering med O som sit parlementariske grundlag.

Hvorfor skal Statsløsekommisionen ikke undersøge embedsværkets evindelige diskutioner og handlinger med de 2 præster, omkring præsternes absurde holdninger til, at FN-konventionerne er i strid med Grundloven?

Det hele stinker af, at det bevidst fra venstres tidligere 2 statsministre forsøges at skjule embedsværkets af V's pålagte besked om, at føje i et og alt det parlementariske grundlag, så længe det var muligt for præsterne via Integrationsudvalget, at bruge deres personlige opfattelse om, at FN-konventionerne skulle være i strid med Grundloven.

Alt dette vidste alle departementchefer lige fra tidspunktet for præsternes indtræden i Integrationsudvalget, ikke på nogen måde ville kunne holde vand. Men alligevel og på trods af embedsværkets vidende, fortsatte det ulovlige, nu under dække af, at ministre og ministerier intet havde fået besked om, at netop FN-konventionerne og dermed også reelt Grundloven blev overtrådt bevidst, alene af hensyn til et parlementarisk grundlag.

Karsten Aaen, John Houbo Pedersen, Jens Jensen, Marianne Rasmussen, Kirsten Stausholm, Anne Eriksen, Jette Abildgaard, Maja Skov, Mandatar Torben Wilken og Ingrid Uma anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Mystikken breder sig. If. DR1.radio's reporter i retten d.d, har Rønn Hornbechs ministersekretær forklaret, at han i en periode fjernede de meget omdiskuterede 'mavebælter' med udlændingestyrelsens bemærkninger fra akterne, før han leverede dem videre til sin minister.

Om det var efter henstilling fra sin departementschef eller andre (eller helt på eget initiativ) ministersekretæren fjernede 'mavebælterne', før hans minister fik akterne i hænde, var han noget valen omkring.

Men det får vi vel at vide, når kommissionen en gang bliver færdig med sine (fornyede) afhøringer af de mest hukommelsessvækkede vidner i sagen.
Det sker jo somme tider, at sandheden må tages med tang, før den kommer for en dag.

Karsten Aaen, Lisa Ahlqvist, Marianne Rasmussen, Jette Abildgaard og Maja Skov anbefalede denne kommentar

@ Grethe Preisler
det kan ju ha været på ordre af fætrene, de hade jævnligt sin gang i ministeriet,
og de kan ha sagt ".....", ifølge vores aftale med regeringen ....

kan og kan, jeg ved det ikke, det indgår ju ikke i kommissoriet at undersøge ....
... mån det kan bli sagt når nogen ikke holder tungen ret i mund?

Håber mysteriet blir klarlagt, og mine kan og kan gætterier kan ophøre

Grethe Preisler

Gæt kun trøstigt videre Ingrid Uma - tanker er toldfri! Endnu da :-)

Det ene gæt kan være lige så kvalificeret som det andet, og jo mere man roder op i en møgbunke, jo værre stinker den.

Tommy Knudsen, Henning Bjerg, Jette Abildgaard og Ingrid Uma anbefalede denne kommentar

Her er link til radioavis kl. 16 her i eftermiddag, hvor man kan høre om, at BRH's ministersekretær fjernede mavebælter med advarsler i statsløsesager, før BRH fik sager.

Over for Kim Lunding, afdelingschef i Integrationsministeriet, har BRH's ministersekretær om de fjernede mavebælter sagt, at han aldrig gjorde noget af egen drift - og mellem linjer antydes, at fjernelse af mavebælter er sket på ordre fra Claes Nilas, departementchef i Integrationsministeriet:

http://www.dr.dk/radio/player/?psdb/radioavis-14838 - fra 2.35 min. til 4.27 min. inde i udsendelse.

Karsten Aaen, Jens Jensen, Anne Eriksen, Ingrid Uma og Jette Abildgaard anbefalede denne kommentar
Claus Madsen

Man ser ofte i denne sag Birthe Rønns ageren omtalt som uheldig, klodset, en svipser, en fumble.

Jeg føler mig mere og mere overbevist om at der er tale om bevidste lovovertrædelser om syltning "precis som i Tamilsagen" og om magtfuldkommen arrogance.

Hvad jeg ikke begriber er motivet. Der er altid et motiv bag en forbrydelse. Hvad er Birthes? Det kan da for fanden ikke være at skåne den danske stat for udgifterne til 33 flygtninge.

Hvorfor ovetrådte Birthe reglerne? og hvorfor føgede embedsværket sig?
Det vil jeg gerne vide.

Claus Madsen 22. maj, 2013 - 23:12 siger:
" ... at skåne den danske stat for udgifterne til 33 flygtninge...."

de er ikke flygtninge.
Menneskerne det handler om her er født og opvokset i Danmark
uden statsborgerskab,
dvs født og opvokset som statsløse her i Danmark.

ellers enig i dine spørgsmål, hvorfor?
en politisk aftale med daværende VK-regerings parlamentariske støtte DF?

Claus Madsen 22. maj, 2013 - 23:12 siger:
" ... at skåne den danske stat for udgifterne til 33 flygtninge...."

de er ikke flygtninge.
Menneskerne det handler om her er født og opvokset i Danmark
uden statsborgerskab,
dvs født og opvokset som statsløse her i Danmark.

ellers enig i dine spørgsmål, hvorfor?
en politisk aftale med daværende VK-regerings parlamentariske støtte DF?

Levi Jahnsen

@Michael Kongstad Nielsen

Jeg har været domsmand i mange strafferetssager, og systemet dømmer ikke så retfærdigt som mange tror.

I mange mindre sager, er det mit erfaring, at bevisbyrden ikke nogen nævneværdig rolle spiller. I flere sager har jeg oplevet at ET enkelt vidne, indkaldt af aklageren, var nok til at fælde en fængselsdom over anklagede. En man en lille fisk, har man ofte ikke en chance.

Jens Jensen, Maja Skov, Marianne Rasmussen, Jette Abildgaard, Mandatar Torben Wilken og Bent Weinreich anbefalede denne kommentar
Jette Abildgaard

Claus Madsen/Ingrid Uma,

Spoergsmaalet ''hvorfor''.....

For det foerste, dette blev IKKE startet af BRH...hun fortsatte det blot (hvilket heller ikke er ok).....

For det andet....er det ikke saadan, at der i alle lande i denne verden, findes mennesker, der er saa skingrende gale mellem oererne, at de ganske enkelt bare oensker andre mennesker ondt...ikke fordi disse har gjort noget galt (i Danmark behoever nogle mennesker tilsyneladende ikke engang vaer foedt foer man starter oedelaeggelserne af dem), men bare fordi det kan lade sig goere !?

Med ''systemet'' i vort land. da har sadanne mennesker det desvaerre alt, alt for let....eller, det er i hvert fald saadan det har vaeret indtil nu....vi har endnu ikke faaet udfaldet af denne sag men, hvorfor skulle man aendre noget hvis man kan fortsaette det og, nyder at goere andre mennesker ondt.....synes det desvaerre at vise os...dette ''gode system'' (spil for galleriet) Jeg er alvorligt bange for, at statsloesesagen blot er et enkelt eksempel og, hvis man kiggede efter og, fik indsigt* i alle de sindssyge ting der sker i landet, da ville man ikke kun faa et lille chok, men ville blive totalt mundlam!!

* Det med indsigten, det er jo netop det det ''fine'' Danske ''system'' nu er ved at saette en stopper for ogsaa....med den nye offentllighedslov, ikke sandt!?

Lisa Ahlqvist, Maja Skov og Marianne Rasmussen anbefalede denne kommentar
Claus Madsen

@ Ingrid Uma
Ja jeg ved godt de ikke er flygtninge men født her i landet. Jeg tøvede også inden jeg skrev det, det var blot for at forenkle budskabet lidt og jeg tænkte at man jo nok forstod pointen.

@Jette
Jeg tror ikke Birthe Rønn er et ondt menneske. Jeg tror heller ikke ministeren før hende "Bertel Haarder tror jeg" er ond. Forskellen på de to er imidlertid den at Birthe vidste med sikkerhed at der blev adminnistreret mod gældende konventioner. Bertel kan med god ret påberåbe sig uvidenhed, Selv om der naturligvis også kan stilles spørgsmålstegn hved dette.
Jeg foretrækker at forholde mig til det vi ved.

@ Claes Madsen
ja ok, tænkte nok det,
at jeg blander mig beror på at mange ikke har styr på hvilke der tales om,
og mange blander sammen mennesker født i Danmark, indvandrere og asylansøger ( flygtninge )

Jette Abildgaard

Claus Madsen,

Ja Claus...vi skal holde os til de ting vi ved..

En af de ting vi er helt klar over er, at dette foregik lang tid foer BRH blev minister....en anden ting vi ved er, at andre mennesker, har forfattet breve for BRH (fra bl.a.en af de artikler der er kommet en af de seneste dage her) UDEN hendes tilstedevaerelse og, ligeledes ved vi at nogle af DF's folk har siddet paa dette kontor....

Heller ikke jeg Claus, tror at hverken Haarder eller BRH er onde mennesker (om de er racister ved jeg kun lidt om....)...Hvilshoej kender jeg ikke nok til at kunne sige hverken det ene eller det andet om.......DF til gengaeld laegger ikke og, har paa intet tidspunkt lagt skjul paa, at de helst ser ALLE, der blot tilnaermelsesvis har tilknytning til noget, der ikke - i DF's oejne - er ''rigtigt'' Dansk (hvad det saa er???) allerhelst bliver smidt paa porten (inklusive Danske statsborgere....).....og husk...dette gaar langt tilbage...Boern som er foedt og opvokset i Danmark, og nu er unge mennesker...paa mere end 18 aar....dette er IKKE startet af BRH Claus....ja, hun fik kendskab til det og ja, sikkert ogsaa foer hun overhovedet blev minister og ja, selvfoelgelig skal hun have sin straf og, Claus..jeg faktisk sikker paa hun er villig til at tage denne.

Det er blot meget langt fra nok og, jeg haaber du er enig.....de mennesker som startede dette her Claus...DE skal straffes for, hvordan fand.... er det dog for en maade at behandle andre mennesker paa...fra foer de overhovedet bliver foedt???

Saadanne mennesker skal IKKE vaere en del af den Danske regering eller vort lands administration og jo, de skal IKKE noejes med en llille betinget straf paa en lille maaneds tid, som ellers er ''god'' Dansk skik for den slags individder....som i min verden naermere burde gennemgaa en mentalundersoegelse eller, maaske vi skulle fratage dem deres statsborgerskab de naeste 20 aar....altsaa som de selv behandler andre..?? Nej.....men Claus....en lille paatale eller en undskyldning givet med et slesket smil er sgu ikke nok her.....ganske enkelt fordi, hvis de ikke faar en ordentlig straf, da bliver det naeste de laver blot endnu vaerre....usle menneskehadere som de er.....

Hvis du eller jeg begyndte at afstraffe et barn fra den allerfoerste dag det blev foedt (eller foer da)....hvad ville der da ske med os?? Blot fordi man er en del af vort riges folketing/administration eller taet paa (embedsmand f.eks,.) da har man IKKE ret til at torturere hverken det ene eller det andet menneske...uanset koen, religion (ikke valgt foer man er foedt), nationalitet eller mangel paa samme.....da slet, slet ikke sidstnaevnte og, dette gaelder for baade det ufoerdte barn samt dets foraeldre....og jo..dette ER tortur...fratagelse af ALT foer man overhovedet er foedt...????

Jeg kan ganske enkelt ikke tro jeg sidder og skriver dette her.....til det folk og dets ''regime'' som jeg er foedt til at tilhoere...???

Ingen...absolut ingen skal goere boern (og/eller deres foraeldre) fortraed paa denne maade.....individder der goer noget saadant, er jo skingrende syge i hovederne ...blot det at kunne faa tanken tyder paa psykopati helt ud i ekstremerne Claus....undskyld mine udbrud her, men det er saa grotesk man ikke kan fatte ondskaben i det.(heldigvis)...og, disse boern er Danskere...har vaeret det siden det oejeblik de blev foedt...Guderne hjaelpe dem, for der er desvaerre nogle individder i vort land, der tilsyneladende ser sig selv som netop Guder....hvilket de IKKE er!

Men...spoergsmaalet her...det STORE spoergsmaal...har vi overhovedet et fungerende retssystem i Danmark?? Dette er jeg desvaerre tvunget til at betvivle kraftigt Claus.....virkelig betvivle!!!

Grethe Preisler

@)Claus Madsen,

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration (i daglig tale kaldet Integrationsministeriet) blev oprettet i 2001, da Anders Fogh Rasmussens dannede sin første regering. Sager vedr. tildeling af statsborgerskab blev ved denne lejlighed overført fra Justitsministeriet ressort til det nyoprettede integrationsministerium, som Berthel Haarder var minister for, indtil han blev afløst på posten af Rikke Hvilshøj efter folketingsvalget i 2005.

Rikke Hvilshøj var integrationsminister fra marts 2005 til november 2007, hvor Anders Fogh Rasmussen foretog en ministerrokade og udskiftede hende med Birthe Rønn Hornbech.

Da Anders Fogh Rasmussen før udløbet af sin 3. regeringsperiode løb af pladsen som statsminister til fordel for posten som generalsekretær for NATO og overlod statsministerembedet til Lars Løkke Rasmussen, fulgte Birthe Rønn Hornbech med i pakken som integrationsminister.

I marts 2011 blev Birthe Rønn Hornbeck afskediget som integrationsminister af Lars Løkke Rasmussen og afløst af Søren Pind, som sad på posten indtil regeringsskiftet i 2011, hvor integrationsministeriet blev opløst igen, og sager vedr, tildeling af statsborgerskab blev tilbageført til justitsministeriets ressort.

Hvilken af de nævnte integrationsministre, der kan gøres mere eller mindre ansvarlige (efter ministeransvarlighedsloven) for den konventionsstridige behandling af ansøgninger om statsborgerskab til her i landet fødte og opvoksede statsløse unge over 18 år beror derfor på, hvornår det dertil indrettede administrative organ (også kaldet udlændingeservice) under integrationsministeriet ændrede praksis for behandlingen af sådanne ansøgninger.

Men man kan jo nok gå ud fra, at i det mindste Søren Pind har sin ryg fri lige hvad angår denne sag ;-)

Karsten Aaen

BRH gjorde som det første, da hun blev minister dette: Personligt tog hun initiativ til at få statsløse fuldstændigt og aldeles belyst. Og jeg er ganske sikker på dette: Hun mødte modstand i embedsværket, bl.a. fra Claes Nilas, og måske også fra andre ministeriers embedsmænd, måske endda fra selve statsministeriets!

Denne ulovlige praksis går jo sikkert helt tilbage til regeringsskiftet 2001/2002, hvor DF som pris for at støtte regeringen VK i et og sikkert har taget sig godt betalt ift. at indføre begrænsninger på udlændingeområdet, herunder også forhindre statsløse i at få statsborgerskab. Og ja, BRH blev helt sikkert ofret for partiets og systemets skyld!

Claus Madsen

@ Jette.

Tak for at minde os alle om hvad det her handler om i virkeligheden. De børn som er svigtet ag samfundet indfødsretskontoret og integretionsminnisteriet i særdeleshed.

Måske var her en god lejlighed til at flytte focus fra skyldsspørgsmålet og over til ofrene.

Hvad med at sikre alle disse mennesker et job en pensionsordning og et sted at bo. I DANMARK. Som plaster på såret for vores skendige adfærd. Det er sikkert billigere end at føre en rigsretssag og hvis jeg kender Bertel og Birthe ret ( rikke kender jeg ikke godt nok) så ved de begge at de får deres straf i himlen.