Analyse
Læsetid: 3 min.

Løkkes kommissionsafbud ser ikke kønt ud

Noget kunne tyde på, at Lars Løkke Rasmussen fik udsat kommissionsafhøring på et forkert grundlag. Sikkert er det, at Løkke kan have en fordel i, at afhøringen blev udsat
Indland
28. maj 2013

Sagen om Lars Løkke Rasmussens (V) afbud til afhøring i Statsløsekommissionen forekommer stadig mere problematisk for den forhenværende statsminister. Det er Ekstra Bladet, der har afdækket forløbet. Lørdag kunne avisen fortælle, at Lars Løkke den 21. maj i år befandt sig hjemme i Danmark, hvor han deltog i en debat i Folketinget. Oplysningen er bemærkelsesværdig, fordi Lars Løkke netop den 21. maj skulle være blevet afhørt af Statsløsekommissionen, men havde fået sit møde for kommissionen udsat med den begrundelse, at han skulle til Grønland i midten af maj.

Særlig interessant er Lars Løkkes afbud, fordi hans forhenværende departementschef i Statsministeriet, Karsten Dybvad, også skulle afhøres den 21. maj. Og det viste sig, at Karsten Dybvad kom med en opsigtsvækkende oplysning om sin tidligere chef. Departementschefen fortalte, at han i efteråret 2009 blev opsøgt af sin kollega i Integrationsministeriet, Claes Nilas, der var bekymret over, at han ikke kunne få sin minister, Birthe Rønn Hornbech (V), til at orientere Folketinget om sagen om de statsløse unge, der i en årrække havde fået ulovlige afslag på statsborgerskab.

Karsten Dybvad orienterede ifølge sin forklaring Lars Løkke Rasmussen om henvendelsen fra Claes Nilas, dog uden at gå i detaljer. Og den oplysning stemmer ikke overens med, at Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med Informations afdækning af sagen i begyndelsen af 2011 hævdede, at han og hans ministerium efter hans viden ikke havde hørt om sagen, før den blev afdækket i pressen.

Mødepligt for kommissionen

Ekstra Bladets omtale af sagen fik Statsløsekommissionen til at lave en kort redegørelse af forløbet. Her fremgår det, at Lars Løkke allerede i november 2012 fik besked fra kommissionen om, hvornår han skulle afhøres. Hans bisidder, advokat Nicolai Mallet, henvendte sig imidlertid til kommissionen i april i år og bad om at få udsat afhøringen. Han forklarede, at det ikke lå »præcist fast, hvornår Lars Løkke Rasmussen ville vende tilbage« fra Grønland, men at det »forventedes at blive i dagene 20.-22. maj 2013«.

Statsløsekommissionen understregede over for advokaten, at der ifølge loven er mødepligt for undersøgelseskommissioner, men gik alligevel med til, at afhøringen blev udsat med otte dage til en af de såkaldte reservedage, der typisk er blevet brugt til at afhøre vidner, som kommissionen ikke har kunnet nå at afhøre på en enkelt dag.

Dermed så alt ud til at være i orden. Men kort efter, at kommissionen offentliggjorde sin redegørelse, kunne ekstrabladet.dk rejse tvivl om forklaringen fra Lars Løkkes bisidder. Avisen havde interviewet den event-ansvarlige på det hotel i Nuuk, hvor Lars Løkke Rasmussen skulle op for at holde foredrag. Og den eventansvarlige oplyste, at det allerede i efteråret 2012 blev fastlagt, hvornår Lars Løkke skulle rejse hjem fra Grønland. Den eventansvarlige trak dog en udtalelse om, at også flybilletterne var blevet bestilt i efteråret, tilbage senere i går og sagde til ekstrabladet.dk, at han ikke vidste, hvornår billetterne var blevet bestilt, og at han i øvrigt havde fået forbud imod at udtale sig yderligere om sagen. Lars Løkke og hans advokat ønskede i går ikke at kommentere sagen. Deres version af forløbet mangler derfor fortsat. Indtil videre ser deres ageren imidlertid uheldig ud.

Sikkert er det, at Lars Løkke kan have en fordel i at have tid til at forberede sit vidneudsagn, efter at Karsten Dybvad kom med nogle oplysninger, der kræver en god forklaring fra den forhenværende statsminister. Spørgsmålet er, om Lars Løkke på forhånd var så bekymret for, hvad Karsten Dybvad kunne finde på at sige, at han førte kommissionen bag lyset for at kunne indrette sit vidneudsagn efter sin tidligere departementschefs forklaring.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Erik Jensen

Nu er Grønland jo ikke Sunny Beach med flyafgange hver dag, så mon ikke vi skal holde fast i, at alt har været timet og tilrettelagt på forhånd. Med alle de spindoktorer bør der nok være mindst een, som har haft evner til at gå på nettet og bestille returbilleter i god tid, så der er nogenlunde er styr på Løkkes formentlig tætpakkede mødekalender. Jeg har ualmindelig svært ved at tro, at Løkkes pludselig har fået sig en HulaHop kalender, hvor et par dage fra eller til ikke spiller nogen rolle.

Ja, Løkkes ( V ) ageren viser en arrogant holdning ( standpunkt? )
- til den statsløsekommission han selv har nedsat og
- at optage kommissionens tid med korrespondence om at ændre en siden efteråret fastsat dato
- til alle de kommissionsmedlemmer, advokater og bisiddere med fyldt kalender og alle andre som også ska afhøres, også de med fyldt kalender

Mere arrogant holdning ( standpunkt? ) er sjældent set

Rasmus Kongshøj, Henrik Rude Hvid, n n, Mette Hansen, Malan Helge og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Kan det virkelig være et statsministeremne, der ikke kan tilrettelægge sin egen kalender så den passer med en afhøring i Statsløsekommisionen, når han har fået datoen over et halvt år i forvejen.

Ligeledes viser det, at Løkke Rasmussen ikke prioterere landssager før sine egne. Derudover antyder det også, at Løkke Rasmussen nok kendte mere til behandlingen af denne sag end han vil være ved.

Rasmus Kongshøj, Marianne Rasmussen, n n, peter fonnesbech, Mette Hansen, Malan Helge, Rune Petersen, Jens Falkesgaard og Søren Bro anbefalede denne kommentar

Løkkes projekt er Løkkes lykke og ikke andet, fadbamser og bilag, og andre folks penge, men desværre er tilgivelsen i folkedybet alt for dyb, måske fordi alternativet viste sig ikke at være et, men en stramning.

Børge Rahbech Jensen

mangler lige en enkelt oplysning for at kunne vurdere denne artikels lødighed:
Skulle Karsten Dybvad (KD) afhøres før el. efter Lars Løkke Rasmussen (LLR), hvis begge skulle afhøres samme dag?
Det er langt fra sikkert, LLR har fordel af, afhøringen af ham er udsat til en uge efter, KD afgav forklaring. Hvis LLR skulle afhøres før KD, kunne han ikke afhøres om KDs forklaringer. Selv hvis LLR skulle afhøres efter Karsten Dybvad, er det ikke kun LLR, der får bedre tid. Kommissionen får også bedre tid til udformning af spørgsmål, fordi den får en uge til efterforskning af KDs udsagn.

Dejligt, vi lever i et lille, fredeligt land, hvor der ikke sker ret meget. ;)

Kirsten Stausholm, Christian Christensen og Anders Feder anbefalede denne kommentar
Frederik Kortbæk

Hvad journalister dog ikke kan bruge deres tid til og endda få penge for det. Det er utroligt. Men så er det en god trøst, at man i alt fald går efter manden. Det er jo altid seriøs journalistik.

Peter Jensen

Hold gejsten oppe, Anton. Der er røg i mundingen.

Ret foruroligende, at den måske næste statsminister skal have en juridisk bisidder med for at fortælle sin version af sandheden.
Den juridiske bisidder er i øvrigt ikke hvem som helst. Han har tidl. været formand for Waterfronts bestyrelse.

Marianne Rasmussen, n n, Tue Romanow, Peter Jensen, Erik Jensen og Ib Christensen anbefalede denne kommentar
Vibeke Rasmussen

@ Arne Lund

"Kommissionen har indkaldt 43 vidner, navnlig embedsmænd og ministre, der har deltaget i administrationen af indfødsretslovgivningen. […] De fleste af vidnerne har fået beskikket en bisidder."

Således også Lars Løkke Rasmussen.

http://statsloesekommissionen.dk/node/9

Vibeke Rasmussen

"Om udsættelse af afhøringen af Lars Løkke Rasmussen i Statsløsekommissionen

En oplysning fra kommissionens formand om, at en afhøring af Lars Løkke Rasmussen blev udsat, fordi han skulle på en tjenesterejse, har givet anledning til misforståelser. Statsløsekommissionen finder derfor anledning til at redegøre nærmere for grundlaget for, at afhøringen blev udsat.

Efter kommissionens afhøringsplan af 5. november 2012, som blev sendt til alle bisiddere samme dag, skulle Lars Løkke Rasmussen afhøres den 21. maj 2013, og dagene 22. maj 20[1]3 samt 3. og 4. juni 2013 blev afsat som reservedage for ham.

Ved mail af 6. februar 2013 forespurgte Lars Løkke Rasmussens bisidder, advokat Nicolai Mallet, om det var muligt at få frigivet de nu reserverede dage, som ikke skulle bruges til afhøring af Lars Løkke Rasmussen, og om der var en tidshorisont for, hvornår hans afhøring blev fastlagt. Kommissionen svarede samme dag, at hans klient ifølge afhøringsplanen ville blive bedt om at afgive forklaring den 21. maj 2013, og at kommissionen ville vende tilbage med oplysning om de reserverede reservedage. I en senere mail af samme dato skrev kommissionen, at kommissionen havde anmodet om, at vidnerne reserverede tid til at kunne afgive forklaring på reservedage, og at dagene for Lars Løkke Rasmussens vedkommende var 22. maj samt 3. og 4. juni 2013.

Den 15. april 2013 meddelte advokat Nicolai Mallet, at Lars Løkke Rasmussen på grund af rejseaktivitet var forhindret i at afgive forklaring den 21. maj 2013, men at han i stedet kunne møde den 3. juni 2013. Advokaten anmodede om en hurtig tilbagemelding/bekræftelse på anmodningen om flytning af afhøringstidspunktet.

Den 16. april 2013 oplyste advokat Nicolai Mallet, at hans forståelse af meddelelsen af 6. februar 2013 var, at der som alternativer til afhøringsdagen den 21. maj 2013 stod de tre reservedage til rådighed. Han havde givet disse oplysninger videre til Lars Løkke Rasmussens sekretariat, som havde planlagt i tillid hertil. Dette var baggrunden for, at han anmodede om at tage reservedagen den 3. (eller den 4.) juni 2013 i brug, da hans klient var forhindret den 21. maj 2013. Han oplyste samtidig, at det drejede sig om en rejse til Grønland med planlagt afrejsedag 13.-14. maj 2013. Det lå ikke præcist fast, hvornår Lars Løkke Rasmussen ville vende tilbage, men det forventedes at blive i dagene 20.-22. maj 2013. En afhøring den 22. maj 2013 ville således ikke med sikkerhed kunne gennemføres. Advokaten fremhævede behovet for tid til en rimelig forberedelse af afhøringen og oplyste, at de endelige rejseplaner formentlig ville ligge fast i løbet af den kommende uge.

Kommission skrev den 17. april 2013 til advokat Nicolai Mallet, at Lars Løkke Rasmussen som bekendt havde mødepligt, medmindre der forelå lovligt forfald, og at kommissionen på det foreliggende ikke kunne vurdere, om det var tilfældet. Kommissionen var dog indstillet på så vidt muligt at finde en praktisk løsning. Advokat Nicolai Mallet skrev tilbage samme dag, at han var opmærksom på mødepligten.

Der var herefter korrespondance mellem kommissionen og advokat Nicolai Mallet om andre mulige afhøringsdage. I den forbindelse blev muligheden for at afkorte rejsen til Grønland nævnt og undersøgt, men da det viste sig muligt for kommissionen at finde et senere tidspunkt for afhøringen, frafaldt kommissionen dette.

Afhøringsdatoen blev fastlagt til den 29. maj 2013 som den af de tilbageværende reserverede dage, der endte med at passe kommissionen bedst. Ændringen blev meddelt til bisidderne og lagt på hjemmesiden den 29. april 2013.

Peter Buhl
Formand for Statsløsekommissionen"

(Fremhævelserne mine.)

http://statsloesekommissionen.dk/node/10

Ulrik Mundt Arvesen

Hvilke aktiviteter og eller forhold er det lige der skal forbedredes???
Løkkes gøren og laden skete tilbage i 2009 og 2010, så det må siges at være lang forberedelsestid.
Hvis man vil have fremmøde dato ændret, må og skal det være fordi man fysisk er forhindret i fremmøde. Løkke kunne have forberedt sig dagene inden han tog til Grønland.

Taler han sandt eller har løgnen bare flyttet sig?

Jeg sidder med en Hotelregning fra Remmen Hotels, Hotel Kong Frederik i Købehavn.

Udfra tidspunkterne kan man se at Lars Løkke Rasmussen checker ind den 8-6-2004 og ud den 9-6-2004.

Men af hans kalendernotater, fremgår det at han fra 15.30 til kl. 23.00 er til Koncert i Horsens.

Turen fra Horsens til København tager 2,5 timer, så LLR kan ikke være på Hotellet før kl. 01.30.

Et planlagt møde fra 19.30 til 22.00 med kredsbestyrelsen i Frederiksværk er afmeldt.

Regningen er stilet til og godkendt af Indenrigs-sundhedsministeriet som overarbejde/natarbejde.

Er det en mand man kan have tillid til?

ost Ostemad

@Vibeke: Godt forsøgt, men det er nok desværre højst usansynligt at fakta har noget med "sagen" at gøre. Lad nu bare konspirationsteoretikkerne have deres sag i fred, det er jo alligevel slut senere på dagen når han har vidnet. At kommisionen kendte de nøjagtige rejseplaner lang tid i forvejen og accepterede en udsættelse er jo ikke sjovt at spekulere i.

Flere fakta: der er ingen modsætning mellem at Dybvad fortalte at der var "knas" i integrationsministeriet uden at gå i detaljer, og at Løkke ikke kendte til de samme detaljer, tværtimod så stemmer de to forklaringer jo perfekt. Man kan så undre sig over at han ikke blev orienteret, hvis der er embedsmænd som kendte til lovbrud, men det er jo en anden sag.

Dorte Sørensen

Der er dog endnu en lille detalje. Løkke Rasmussen skal til afhøring på DAGEN hvor Folketinget har deres store afslutningsdebat.
En taktik som flere gange er anvendt for at dårlige sager skal "druknes" i anden omtale. - bare en tanke.

Mht. Dybvads bemærkning i Statsløsekommisionen om at Løkke Rasmussen var kort orienteret - passer da ikke med at Løkke Rasmussen tidligere har udtalt at han intet kendte til sag.

ost Ostemad

- Dorte, kom nu ind i kampen. Han havde fået at vide at der var "knas", men ikke hvad det drejede sig om, derfor vidste han ikke hvad det drejede sig om. Det er altså ikke raketvidenskab det her.

Dorte Sørensen

Lars Hovesen
Hvis Løkke Rasmussen var en god leder, burde han så ikke have spurgt ind til hvad dette "knas" gik ud på.

Derudover tillader jeg mig at tvivle på, at Løkke Rasmussen ikke var orienteret om fx. DFs pres på regeringen mv. Hvis det ikke er tilfældet så bliver jeg endnu mere uhyggelig til mode over, at Løkke Rasmussen står til at blive Danmarks næste statsminister.

ost Ostemad

- Dorte: her er vi så delvist enige, der er bestemt noget der lugter ilde her. Hvordan kan en embedsmand i et mindre ministerium vide at der er mulige lovbrud begået af en minister, og så sker der ikke mere? Han har så orienteret sin "chef", nemlig Dybvad, som så har orienteret sin chef, statsminister Løkke, og så er spørgsmålet hvor oplysningen om at der kan være tale om lovbrud kan være gået tabt. Og hvis Løkke var orienteret om muligheden for et lovbrud har han selvfølgelig et problem, men det er bare ikke det, som kan udledes af det vi ved indtil videre.

Men om han burde have tjekket op på hvad "knas" betyder? I bagklogskabens lys jo, så havde det jo nok været bedst hvis det var gjort, men omvendt kunne man også spørge hvorfor Dybvad ikke gjorde det? Og man kan jo også argumentere at der jo allerede var "knas" i integrationsministeriet i forvejen, man havde jo en lidt "speciel" minister, så hvorfor følge op på noget, som egentlig ikke var den store nyhed?

I min verden viser en god leder også sine medarbejdere tillid, og at Rønn Hornbech skulle være indblandet i lovbrud er stadig lidt uden for min begrebsverden, så at Løkke har opfattet det "knas" som "personaleproblemer" og ikke kunne drømme om at der var ulovligheder i farvandet gør ham nu ikke til en dårlig leder.

Dorte Sørensen

Lars Hovesen
Det går over min fatteevne, at Løkke Rasmussen ikke havde en viden om at der skete ting og sager i Fogh Rasmussens nyoprettede ministerium, der lå i gråzonen og i statsløsesagerne helt i det sorte område.

Når Dybvad orienterede om "knas" hos BRH og endda på kontakt fra Claes Nilas så bør alle lygter blinke for Løkke Rasmussen.
Jeg vil indrømme at jeg også har været imponeret over BRH handelemåde i sagen mht. Erik Nin Hansen og Tvindsagen. Mon hun ikke blev taget som intergrationsminister for at få hende til at "holde mund". Den taktik må siges at være lykkedes og nu skal hun så bruges som syndebuk - Det er ikke nogen smuk forestilling.

Per Jongberg

Ynkelig sag ... men der er jo ogsaa mange skriverier om hans oev-dage og saagar oev-aar.

Jamen faar han ikke stadig loen for at vaere folketingsmand ... vores tillidmand ?

Kan vore tillidsmaend bare laegge sig i haengekoejen ... og stadig modtage deres overfoerselsindkomster ?