Analyse
Læsetid: 7 min.

Rønn sang med på ’systemets melodi’

Da tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech i 2010 og 2011 gav sin version af statsløsesagen, var det ikke udtryk for sandheden, men for ’systemets melodi’, forklarede hun under onsdagens kommissionsafhøring. Men også hendes nye forklaring forekommer skrøbelig
Birthe Rønn Hornbeck forklarede onsdag til Statsløsekommissionen, at hun følte ’jorden slå revner under mig’, da hun i november 2009 blev klar over, at hendes ministerium stadig behandlede ansøgninger om statsborgerskab i strid med FN-konventionen.

Christian Als

Indland
10. maj 2013

Begrebet ’den falske melodi’ stammer fra Tamilsagen i 1990’erne og betegner den officielle, men bevidst forkerte forklaring på forsinkelsen af tamilernes familiesammenføring: Med snarlig udsigt til mere fredelige tilstande i Sri Lanka var det formentlig »mindst uforsvarligt at nedprioritere« tamilernes ansøgninger.

Melodien var falsk, fordi der ikke var tale om en nedprioritering, men derimod om et totalt stop i sagsbehandlingen.

På den baggrund var det tankevækkende, at tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech onsdag i Statsløsekommissionen også fortalte om en melodi, som hun havde sunget. Den tidligere minister brugte dog ikke formuleringen den falske melodi, men talte i stedet om »systemets melodi«.

Systemets melodi var ifølge ministeren alt det, hun havde forklaret i 2010 og 2011 – under ministeransvar i folketingssalen og i samråd med Indfødsretsudvalget samt i udtalelser til pressen – om baggrunden for ministeriets ulovlige behandling af ansøgninger om statsborgerskab fra unge statsløse. Som minister var Birthe Rønn Hornbech ikke et frit menneske, men måtte tilpasse sig den officielle forklaring, som embedsmændene i hendes eget ministerium var ved at udarbejde om sagen, forklarede hun til kommissionens udspørger, advokat Poul Heidmann.

Dengang forklarede hun, at hun ønskede at undersøge de øvrige nordiske landes fortolkning af den FN-konvention, der skal sikre statsborgerskab til statsløse unge, før hun ville rette ind efter den. Derfor rettede ministeriet ikke straks ind efter konventionen, da embedsmændene opdagede, at de var kommet til at tilsidesætte den.

»Jeg synes, at det her var en svær sag, og derfor har jeg også indhentet udtalelser og råd i andre lande for at høre, hvordan man har gjort der,« sagde hun i Folketingssalen i december 2010.

Eller som hun sagde ved et samråd om sagen i Folketingets Indfødsretsudvalg den 9. februar 2011:

»Jeg var så overrasket, så jeg sagde, skulle man nu ikke lige høre, hvordan de gør i de andre lande, fordi kan det her overhovedet være rigtigt? Og derfor er der selvfølgelig gået noget tid. Det siger sig selv.«

Rønns beslutning?

Men over for kommissionen forklarede Birthe Rønn Hornbech i onsdags, at hun ikke var et øjeblik i tvivl om, hvordan FN-konventionen skulle forstås og ikke ønskede nogen nordisk undersøgelse. Ideen om at spørge myndighederne i de andre lande var derimod noget, der af embedsmændene »blev ført frem den ene gang efter den anden«. Selv gik hun ud fra, at embedsmændene som en selvfølge rettede ind efter konventionen og oplyste Folketinget om sagen, efter at hun var blevet orienteret om konventionsbruddet. Og de gav hende aldrig anledning til at tro andet.

Det var ’det nordiske spor’, som kommissionen har benævnt høringen i de nordiske lande, der endte med at udsætte lovliggørelsen af ministeriets sagsbehandling over for statsløse med næsten halvandet år, efter at Birthe Rønn Hornbech i august 2008 var blevet orienteret om det danske konventionsbrud.

Departementschef Claes Nilas forklarede i mandags over for kommissionen, at det var Birthe Rønn Hornbech, der besluttede, at det nordiske spor skulle forfølges, før hun ville rette ind efter konventionen. Men det afviste den tidligere minister altså fuldstændig.

Udspørger Poul Heidmann bemærkede, at hendes tidligere udtalelser i Folketinget ikke »harmonerer med, at du slet ikke interesserede dig for at spørge«. Men Birthe Rønn Hornbech svarede, at »når vi nu har gjort det (undersøgt de nordiske landes praksis, red.)«, så var der ikke noget galt i, at hun over for Folketinget gav udtryk for, at det var efter hendes ønske, at undersøgelsen blev foretaget.

Dækkede over embedsmændene

Claes Nilas har også forklaret, at Birthe Rønn Hornbech ved to møder i slutningen af januar og begyndelsen af februar 2009 besluttede, at ansøgninger om statsborgerskab fra statsløse efter at have været sat i bero i en periode skulle genoptages . Men de skulle behandles som alle andre ansøgninger og dermed ikke i overensstemmelse med konventionen. Til gengæld skulle sagsnumrene noteres ned, så sagerne senere kunne findes frem og genoptages.

Det stemmer overens med udtalelser, den daværende minister kom med i slutningen af februar 2011, da sagen var ved at blive afdækket i pressen. Dengang sagde hun blandt andet til Jyllands-Posten:

»De (ansøgerne, red.) måtte få nogle afslag, og så måtte de (embedsmændene, red.) markere sagerne, og hvis jeg så fandt ud af, at det hele var ad Pommern til med reglerne efterfølgende, så måtte de sager blive genoptaget, og det er det, vi har gjort.«

Og hun tilføjede:

»Jeg mener, det er klogt at undersøge sager først. Og det er det, jeg har forsøgt i et år.«

Samme forklaring kom hun med over for Politiken. Her sagde hun om situationen i 2009:

»Vi er stadig ikke nået til, hvordan konventionen skal fortolkes, og så siger jeg: Gør I, som I plejer, men I skal kunne finde sagerne, så vi kan genoptage dem. Hvis I så spørger, hvorfor stiller I ikke sagerne i bero? Så svarer jeg: Fordi ombudsmanden har sagt, at man ikke må stille sager i bero. Vi giver afslag med åbne øjne, fordi jeg stadig ikke kan tro på denne her sag.«

Da udspørger Poul Heidmann ville vide, hvordan det hang sammen med Birthe Rønn Hornbechs forklaring over for kommissionen om, at hun ikke var vidende om beslutningen om at behandle sagerne uden hensyn til FN-konventionen, forklarede den tidligere minister, at hun blot svarede i overensstemmelse med den forklaring, som ministeriet var ved at lægge sig fast på, efter at pressen havde afdækket sagen.

»Jeg kørte den melodi, der var fra systemets side,« sagde hun og tilføjede: »Jeg gjorde mig ikke nogen umage med at tale fyldestgørende og rigtigt til Politiken. Jeg dækkede over embedsmændene.«

Et større komplot

Birthe Rønn Hornbechs forklaring over for kommissionen forudsætter et større komplot mellem embedsmændene, hvis den er rigtig: Selv om de gav hende indtryk af, at de havde rettet ind efter konventionen og orienteret Folketinget, gjorde de i virkeligheden det modsatte. Og der gik mere end et år, efter at de første gang orienterede hende om sagen i august 2008, før hun i november 2009 blev klar over, at de ikke havde rettet ind efter konventionen og havde hemmeligholdt sagen for Folketinget. Oplysningen fik hende til at føle »jorden slå revner under mig«, som hun sagde, og derefter sørgede hun for, at der så hurtigt som muligt blev rettet ind efter konventionen. Det skete i januar 2010, næsten halvandet år efter at hun første gang hørte om konventionsbruddet.

Scenariet er ikke umuligt. Men det forekommer skrøbeligt på flere punkter.

Det svækker selvsagt Birthe Rønn Hornbechs troværdighed, at hendes nye forklaring strider imod, hvad hun tidligere selv har sagt om sagen. Hendes udsagn over for kommissionen forudsætter således, at hun tidligere bevidst er kommet med forkerte oplysninger til Folketinget og offentligheden.

Det kan også umiddelbart forekomme usandsynligt, at embedsmændene skulle føre ministeren bag lyset, når der måtte være stor risiko for, at hun på et tidspunkt ville opdage, at de i realiteten ikke havde rettet ind efter konventionen og orienteret Folketinget om sagen. Der er da også klar skriftlig dokumentation for, at embedsmændene flere gange indstillede til ministeren, at ministeriet skulle lovliggøre sagsbehandlingen. Og man kan spørge, hvorfor de skulle komme med sådanne indstillinger, hvis de i realiteten ønskede at fortsætte ulovlighederne, mens de gang på gang undersøgte de øvrige nordiske landes fortolkning af konventionen.

Et juridisk problem

Desuden er der dokumentation for, at Birthe Rønn Hornbech ved et møde i sommeren 2009 ville diskutere fortolkningen af FN-konventionen med sine nordiske ministerkolleger. Det passer umiddelbart dårligt med, at hun ikke selv ønskede at forfølge det nordiske spor. Selv forklarede hun over for kommissionen, at det var et forsøg på at »få lukket den sag«, så embedsmændene ikke blev ved og ved med at tale om de andre nordiske lande.

Omvendt er der også punkter, hvor forklaringen fra det foreløbige hovedvidne mod Birthe Rønn Hornbech, Claes Nilas, forekommer svag. Særlig påfaldende er hans rolle i forbindelse med det mavebælte – en skriftlig redegørelse for sagen samt en indstilling til ministeren – som embedsmændene i februar 2009 lagde op til Birthe Rønn Hornbech. Efter to gange at have sendt indstillinger til ministeren om at rette ind efter konventionen, indstillede de nu, at ansøgninger fra statsløse skulle behandles som alle andre ansøgninger – og dermed uden hensyn til FN-konventionen.

Claes Nilas har forklaret, at det skete efter ordre fra ministeren, og kontorchefen i Indfødsretskontoret, Dorit Hørlyck, har mere uklart forklaret, at beskeden om at udarbejde en sådan indstilling kom oppefra i systemet, muligvis fra ministersekretæren. Men Dorit Hørlyck har også forklaret, at hun sørgede for at bygge en række advarsler ind i mavebæltet om, at den foreslåede praksis kunne føre til konventionsbrud og udgøre et »juridisk problem«. Advarslerne til ministeren blev imidlertid fjernet, og som tidligere beskrevet i Information synes dokumentation, som kommissionen er i besiddelse af, at tyde på, at det var Claes Nilas, der fjernede dem.

Birthe Rønn Hornbech gjorde meget ud af at forklare over for kommissionen, at hun således ikke var vidende om de reelle følger, da hun tiltrådte indstillingen fra februar 2009. For advarslerne var jo blevet fjernet.

Selv har Claes Nilas forklaret, at han alene ønskede at sikre, at mavebæltet til ministeren blev så kort og præcist som muligt. Umiddelbart synes der at være to andre mulige forklaringer på, at departementschefen sørgede for at få fjernet advarslerne i mavebæltet. Enten ønskede han over for ministeren at nedtone problemet ved at tiltræde indstillingen. Eller også ville han sikre sig, at der ikke fandtes et dokument, som, hvis det en gang skulle komme for en dag, sort på hvidt viste, at ministeren havde siddet advarsler om konventionsbrud overhørig.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Peter Andersen

"systemets melodi"
- det må være skæbnesymfonien.

lars abildgaard, Leif Højgaard, Lisa Ahlqvist, Jette Abildgaard, Lykke Johansen og Marianne Rasmussen anbefalede denne kommentar
Robert Kroll

Lige p t ser det ud som om,
-at embedsmændene generelt har ønsket at forvalte juridisk korrekt
-at måske en enkelt embedsmand (departementschefen) samtidigt og uden held har prøvet både at være juridisk dækket ind og på at servicere ministerens (juridisk anfægtelige eller lodret ulovlige ) politiske ønsker
-at ministeren helt åbenbart ikke har ladet sig "inspirere" af embedsværkets ønske om juridisk korrekt forvaltning.

Man kan spekulere på, hvordan det ville have været , hvis embedsmændene havde været politisk udnævnt ? - så ville alle spor have været vasket bort og ingen ville have sagt noget belastende om de andre ?

Nå - sagen er ikke færdig endnu, så der dukker måske nye ting op ?

Ole Chemnitz Larsen

Officiel melodi, som er bevidst forkert, og som dækker over det, der ikke tåler dagens lys

er også anvendt i en sag i skatteministeriet, hvor der ligger mindst 2500 mørkelagte lovbrud i skuffer og skabe.

Officiel det lovlige grundlag, der dækker over det ulovlige grundlag, der anvendes i de konkrete sager.

Fakta indikerer også, at uafhængig af tid og sted er det de samme arsenal tricks, der anvendes, når der er noget at komme efter.

Lisa Ahlqvist

GIFTSNOGE VIL ALTID FORBLIVE GIFTSNOGE

Nok nærmere "Horst Wessel". Alt i alt bør Birthe Rønn Hornbeck og hendes slangetunger slæbes for en domstol og dømmes for al den sorg, problemer, kaos hun har forårsaget i næsten tusinde familier, inkl min familie.

Men Venstres strideste Venstresjakaler kender overhovedet ikke ordet "skamme" sig. Det er et betydningsløst ordbrug for disse arrogante herremænd. Mine børnebørn gemmer sig skrækslagne under sengen, så snart de ser den stride giftsnog på TV.

Man kan næsten fornemme, at slagsen som Rønn Hornbeck lever aldeles afsondret fra alle os andre. Har ingen børn, ingen familie, kun venner fra Venstre-stammen og mangler forståelser og moral og derfor, ligesom Sovjets partiapparatniks, de rene robotter.

En tur i det store sorte hul 2-6 år vil ingen forskel gøre for hendes slags. For giftsnoge vil forblive giftsnoge og tilpasse sig alle vilkår, uanset hvad. Men vil i det mindste sætte en stopper for hendes kriminelle og asociale tendenser et stykke tid.

Og så lider vi ikke unødigt, så længe hun er bag lås og slå. Afsted med robotten.

LISA AHLQVIST, GLOSTRUP

Verner Nielsen, Jette Abildgaard og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Bill Atkins

Jeg mener at Birthe Rønn Hornbæk selv har indrømmet at hun helt og holdent fløjtede efter Dansk Folkepartis pibe...

lars abildgaard, Verner Nielsen, Mogens Kristensen, Jette Abildgaard og Marianne Rasmussen anbefalede denne kommentar
Jette Abildgaard

Ak ja Bill Atkins,

Vi er - igen - tilbage ved det jeg kalder 'De sorte praesters raedselskabinet'!!

Et saa rent og klart oenske om direkte ondskab, som disse praester og deres foelgere har ikke set andetsteds......deres intense oenske om menneskelig oedelaeggelse, gemt bag et ''paent'' smil og en lille ''boen''! Der er blot det ved deres verden, at den de retter ''boennerne'' til, er deres eget ondskabsfulde sind!! For de Guder de beder til, er Guder som udelukkende eksisterer i deres egne hoveder....

Maatte de komme ned...helt ned....en gang for alle med denne sag!!! Problemet her er blot, at jeg er alvorligt bange for, at hele retssystemet i vort land vist desvaerre, paa nuvaerende tidspunkt, er saa forgiftet af netop ovenstaaende ''praester'', at det muligvis ikke lade sig goere.....vi kan kun haabe....

Lisa Ahlqvist

Hej Bill og Jette

MULLAHERNE EKSTISTERER, DERFOR FINDES INGEN GUD
Jo, da, det er helt officielt, at Ondskabens Budbringere, Mullaherne ovre i det mørke Seem. Der hvor ingen skifter gamle udbrændte pærer ud - de foretrækker at leve i det dybeste mørke. Det kan man læse på Tanten, www.b.dk > statsløse. Og så kommer der en zillion artikler frem. Og da race-rene DF er stolt over deres White Supremacy politik, praler de to sataner om deres indflydelse.

Men der er håb, et ganske lille håb forude, nemlig et begyndende oprør blandt ikke-racisterne i blandt DFs MFere, som vil have neonazisten Marie Krarup ud af partiet. Mange er godt trætte af hende og de to Sataniske Mullaher.

For ikke så længe siden pustede jeg til ilden i DF, hældte lidt mere benzin på bålet og fik besøg af Israels ambassadør til DF, vice-kejser Søren Espersen i min indbakke, at han kender mit gamle land, NZ, godt, og bla, bla, og endnu mere bla. Det var efter jeg bad oberstürmführer Kristian Thulesen Dal om at fyre neo-nazisten Marie Krarup. Og så kom der liv i Vogternes Råd ovre i Seem. For de to er DFs Godfathers og bestemmer liv og død i deres Mørke Univers = DF .

Derefter bad jeg DFs byrod i Glostrup melde fra mod nazisten og så kom mor sgu pilende ind i hundeslagsmålet. Svar fik jeg heller ikke. For Pensionist Pia, som stadig regerer DF med jernhånd, dog kun som Nr 3, lidt som en kvindelig udgave af Idi Amin, har forbudt alle DF MFere og byrødder, at kommmunikere med Ahlqvist. Lige bortset fra når de hvisker mig løgnehistorieer i mit døve øre.

Men, lile Pia trold, fra Underskoven, jeg er slet ikke færdig med DF endnu. Ondskabens Budbringere trænger til en tur i visitationen ovre på Vestforbrændingen.

De sidste rester af ikke-racister inde på Christianborg er blevet banket på plads med stenaldermetoder, der officielt går under kodeordet DFs Krystal Nacht.

Hvis gud eksisterede, ville de to Mullaher allerede være sendt i gennem guds forbrændingsovn, der adskiller skidt fra godt, da de meldte sig på teologisk institut første dag.

Beviserne er derfor helt klare. Da Mullaherne stadig er, er der ingen gud.

LISA AHLQVIST, GLOSTRUP

Peter Taitto

Lisa Ahlqvist

Gider du tage en slapper med retorikken?

Lisa Ahlqvist

Nej, det vil jeg selvfølgelig ikke gøre så længe DF tilhængerre farer rundt og skaber ufred på disse tråde og med overlæg bedyrer, at små børn er hårdkogte gangstere. Det vil sige, at DF og deres utøj spreder bevidste løgne her på disse tråde om, at disse statsløse alene drejer sig om hårdkogte gangstere fra Blågårds Plads, Tinglev eller andre steder, hvorfra de kriminelle opererer.

Men det drejer sig i stedet om små børn, der blev gjort fotræd og intet har med de krminelle bander at gøre.

Min datter og langt størstedelen af de 700-900 andre i samme båd, har aldrig begået kriminalitet, som for mange desværre påstår.

Det er sandelig IKKE mig, der skal stoppes, men de racister der spreder løgne her, der skal stoppe.

I det mindste bør du priotere rigtigt og støtte de forurettede børn.