Analyse
Læsetid: 3 min.

Bødskovs fortrolige rum findes allerede

En aktindsigt i den tillægsaftale, som partierne bag den nye offentlighedslov indgik den 30. april, viser, at Morten Bødskov i forvejen har et fortroligt rum til at diskutere politiske udspil: To tredjedele af dokumenterne om tillægsaftalen kan således hemmeligholdes efter den gældende lov
Der var ikke meget nyt, da Information søgte aktindsigt i den tillægsaftale, som partierne bag den nye
	offentlighedslov blev enige om i april. Ét dokument kunne man dog se forslag til: Hvad ministre og ordfører
	kunne sige, når de skulle forsvare den nye lov.

Der var ikke meget nyt, da Information søgte aktindsigt i den tillægsaftale, som partierne bag den nye
offentlighedslov blev enige om i april. Ét dokument kunne man dog se forslag til: Hvad ministre og ordfører
kunne sige, når de skulle forsvare den nye lov.

Indland
28. juni 2013

Ud af 31 dokumenter vedrørende tillægsaftalen til den ny offentlighedslov vil Justitsministeriet kun give aktindsigt i 11. Med andre ord kan to tredjedele af dokumenterne om tillægsaftalen hemmeligholdes efter den gældende offentlighedslov. Det viser en aktindsigt, som Information netop har fået.

Embedsmændene i Forvaltningsretskontoret i Justitsministeriet har identificeret i alt 31 dokumenter, som vedrører den tillægsaftale, som partierne bag den ny offentlighedslov indgik den 30. april 2013. Tillægsaftalen indebærer, at justitsminister Morten Bødskov har bedt Folketingets Ombudsmand om at evaluere to omstridte paragraffer i den nye offentlighedslov i 2017, det vil sige tre år efter, at den træder i kraft ved årsskiftet 2013-14.

Af de 31 dokumenter hemmeligholder ministeriet 11 dokumenter med henvisning til, at de er udarbejdet i ministeriet og derfor er interne, mens ni andre dokumenter hemmeligholdes, fordi der er tale om materiale, der er udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Dokumenter inden for begge kategorier kan altså hemmeligholdes allerede efter den gældende offentlighedslov.

De 11 dokumenter, som Information har fået aktindsigt i, er bl.a. et par udkast samt den endelig version af den offentliggjorte pressemeddelelse, som Justitsministeriet udsendte den 30. april, hvor tillægsaftalen blev offentliggjort. Også et tresiders oplæg om »Hovedbudskaber om offentlighedsloven« udarbejdet til brug for et møde i regeringens Koordinationsudvalg den 24. april er der givet indsigt i.

Det må borgerne ikke se

Som Informations læsere vil vide, er et af de væsentligste argumenter fra de fem partier bag offentlighedsloven behovet for et fortroligt rum, hvor ministre i fremtiden kan diskutere politiske udspil og lovforslag uden risiko for, at emsige borgere eller journalister senere ved hjælp af aktindsigt kan kigge dem i kortene. Således har justitsminister Morten Bødskov (S) understreget, at en udvidelse af det fortrolige rum nærmest var en betingelse for, at samfundsmaskineriet kunne fungere tilfredsstillende.Men som Informations aktindsigt i tillægsaftalen illustrerer, er der allerede i dag i den gældende offentlighedslov et betydeligt fortroligt rum til rådighed for Morten Bødskov.

Ifølge den aktliste, som ministeriet har medsendt, fremgår det, at bl.a. følgende dokumenter (samt en række underbilag) er hemmeligholdt:

- En »intern notits« fra den 19. april,

- »Talepunkter til K-udvalg (Regeringens Koordinationsudvalg, red.)« fra den 24. april,

- »Intern notits om mulige evalueringsmodeller« fra den 29. april,

- »Overvejelser om en evaluering af den nye offentlighedslov« fra samme dato,

- »Overvejelser om en evaluering af den nye offentlighedslov«, ligeledes fra samme dato,

- »Kommunikationslinje om evaluering af den nye offentlighedslov« fra samme dato,

- »Kommunikationslinje – evaluering af ny off lov (3)« fra samme dato,

- »Overvejelser om en evaluering af den nye offentlighedslov, tilrettet i lyset af K-U (2)« fra samme dato,

- VS: Hovedbudskaber og QA« fra samme dato,

- VS: Ministerbetjeningsreglen og folketingspolitikerreglen skal evalueres efter tre år« fra samme dato,

- VS: Udkast til suppl. pol. aftale« fra samme dato,

- »VS: [1 vedhæftet fil]« fra samme dato,

- »VS: Offentlighedslov – K-udvalg« fra samme dato,

- »VS: Dok1 (5)« fra den 23. april,

- »VS: Morten Jakobsen. docx« (kontorchef i Forvaltningsretskontoret, red.) fra samme dato.

Det må borgerne høre

Blandt de 11 dokumenter, ministeriet har givet aktindsigt i, er der ikke meget nyt.

Men i dokumentet »Hovedbudskaber om offentlighedsloven« kan man se, hvordan embedsmændene foreslår, hvad politikerne kan sige, når de skal argumentere for en ny offentlighedslov.

Om lovens to mest omstridte paragraffer, § 27, stk. 2 (den såkaldte folketingspolitikerregel) og § 24 (reglen om den såkaldte ministerrådgivning), der begge vil indskrænke åbenheden markant, foreslår Forvaltningsretskontoret følgende udtalelse til ordførerne:

»I politik som på redaktioner og private virksomheder er der behov for et fortroligt rum. (…) Ad Folketingspolitikerreglen: Jeg kender det fra min tid som [x-ordfører], hvor jeg havde brug for at kunne tale eller skrive fortroligt med den tidligere [x-minister] i forbindelse med forhandlingerne om [x-loven]. Her har de nuværende regler været en hæmsko.«

Om § 24 foreslår embedsmændene, hvad Morten Bødskov kan sige: »Ad ministerbetjeningsreglen: Når vi til [x] skal forhandle en ny aftale om [x], så er det nødvendigt, at jeg kan få input og ideer fra [x] undervejs. Det ville i sidste ende skade mulighederne for at få den bedst mulige aftale, hvis disse input ikke kan komme frem.«

Justitsministeriet har været 56 dage om at besvare Informations begæring om aktindsigt, selv om der i den gældende offentlighedslov er en svarfrist på 10 dage.

Det langsommelige svar fra Justitsministeriet har blandt andet betydet, at kendskabet til dokumenterne vedrørende tillægsaftalen ikke har været til rådighed for offentligheden, hverken da Folketinget havde anden og tredjebehandling af forslaget til ny offentlighedslov, eller da der blev skrevet betænkning.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jens Overgaard Bjerre

Det er ikke smart, at det ministerium som skal opretholde justitsen (retsvæsen, retshåndhævelse, disciplin), ikke selv kan finde ud af det.

Janus Agerbo, Lene Christensen, Peter Jensen, Dorte Sørensen, Ib Christensen, Jette Abildgaard, Nina Nielsen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Lars B. Jensen

Bødskov's fortrolige rum ?

Selv om Morten Bødskov var den eneste fra partierne bag den nye offentlighedslov der turde, eller måske som minister var tvunget til, at medvirke i diverse debat- og nyhedsprogrammer for at forsøge at forsvare loven, bliver det ikke hans lov.
Alle de partier der står bag loven må være medansvarlige, regeringspartierne S, SF og RV og ikke mindst de oprindelige arkitekter bag loven V og K.

Dette er ikke skrevet for at forsvare loven, eller fordi jeg ikke undrer mig over, hvordan det at komme i regering, kan få partier til at ændre holdning til for vores demokrati noget så afgørende som åbenhed.

Jeg er bare frustreret over at den strategiske beslutning fra V og K, om ikke at udtale sig om loven under behandlingerne i folketinget, ikke deltage i nogen debatter i medierne og ikke give nogen interviews (de er vel blevet spurgt?), har virket så godt at det nu er blevet Bødskov's lov.

Clement gjorde godt nok opmærksom på at de andre partier bag loven var inviteret og ikke ønskede at deltage, da loven blev diskuteret i Debatten, men det var så det.
Derudover har alle medier været alt for nemme at få med på strategien om at lade Bødskov stå alene med aben.
Der burde i ethvert indlæg om loven, også det ovenstående, gøres opmærksom på at man havde forsøgt at få kommentarer fra de øvrige partier (for det har man vel?), men at de nægtede at deltage. Det kunne måske have lokket dem frem fra deres flyverskjul.

Verner Nielsen, Janus Agerbo, Lene Christensen, Morten Lind, Rasmus Kongshøj, Morten Pedersen, Jette Abildgaard og Erik Jensen anbefalede denne kommentar
Heinrich R. Jørgensen

I George Orwells '1984' forekommer ministerier, med betegnelser som Ministry of Love, Ministry of Peace, Ministry of Plenty og Ministry of Truth. Den antidemokratiske, rethaveriske, almægtige, formynderiske og arrogante kultur der florerer i det ministerium som Morten Bødskov er galeonsfigur for, lægger sig i kølvandet på den navngivningslogik og tilgang, som Orwell beskrev i sin fiktion. 'Ministry of Justice' -- vore embedsmænd til hest.

Niels Mosbak, Marianne Christensen, Henrik Larsen, Janus Agerbo, Jette Abildgaard og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Jette Abildgaard

Jens Overgaard Bjerre,

Du skriver ''Det er ikke smart, at det ministerium som skal opretholde justitsen (retsvæsen, retshåndhævelse, disciplin), ikke selv kan finde ud af det''

Netop Jens eller, de kan netop finde ud af lovene og, kan se at hvad der foregaar IKKE boer staa i nogen love i noget land for slet ikke at tale om foregaa...derfor skjuler de det saa laenge som overhovedet muligt fodi de er helt klar over Danskerne staar helt af naar de finder ud af hvad der reelt foregaar i deres land og, for deres penge...og derfor denne ''lukkelov''.....

Janus Agerbo og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Samtidig forsvare de overvågning med, at har man ikke noget at skjule osv..
I det lys virker loven nærmest som en tilståelse.

Niels Mosbak, Verner Nielsen, Henrik Larsen, Jette Abildgaard, Heinrich R. Jørgensen, Lene Christensen, Henrik Darlie, Flemming Scheel Andersen, Peter Jensen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Peter Jensen

"»I politik som på redaktioner og private virksomheder er der behov for et fortroligt rum. (…) Ad Folketingspolitikerreglen: Jeg kender det fra min tid som [x-ordfører], hvor jeg havde brug for at kunne tale eller skrive fortroligt med den tidligere [x-minister] i forbindelse med forhandlingerne om [x-loven]. Her har de nuværende regler været en hæmsko.«"

Igen ser vi at embedsmænd og politikere i stigende grad iagttager deres virke som svarende til en privat virksomhed - ja, her sammenlignes tilmed med en 'redaktion'?! Men det politiske virke kan på ingen måde sammenlignes med en privat virksomhed, hvis krav om fortrolighed hviler på konkurrencehensyn og faciliteres af den private ejendomsrets lovbeskyttelse. Men staten, og folketinget, er offentligt ejet og har ikke konkurrencefordele på et marked, som skal plejes - så forvrængningen er til at tage og føle på, og afspejler at flertallet af de danske folketingspolitikere helt har mistet grebet om hvad deres hverv går ud på. De tror, de er ledere af forretningen Danmark, en tankegang som for alvor introduceredes af Anders Fogh Rasmussen, som derpå gav sig til at udlicitere og malke den danske stat som en anden kapitalfond ville have gjort.

Niels Mosbak, Verner Nielsen, Jette Abildgaard, Henrik Larsen, Heinrich R. Jørgensen, Jakob E, Lars B. Jensen, Lene Christensen, Morten Lind og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Man kan jo undre sig over hvad de vil med vores land.

Henrik Darlie

De gør klar til privatisering.

Jette Abildgaard

Henrik Darlie og Jakob Ellekjær,

Ja Henrik...privatisering maaske eller, noget der - uderfra - ser ud somm noget der er meget, meget vaerre....nemlig diktatur/politistat....du betaler ''vi'' dikterer....

Heinrich R. Jørgensen

Hvis man evner at skue hinsides den verden og den virkelighed som 'det danske' konstruerer for dets medlemskreds, vil man opleve andre verdener og andre virkeligheder.

I mange riger og lande, har de herskende alene myndighed til at lede og forvalte, såfremt de handler korrekt. Det koncept kaldes bl.a. 'Rule of Law'.

Dermed forstås ikke er de herskende skal dominere alt og alle gennem de legalistiske forskrifter de beslutter sig for og som deres tæskehold nidkært sættes til sikre bliver overholdt. Slet ikke.

Der menes, at den politiske ledelse skal udøves i henhold til hvad der anses for at være 'Law'. Med 'Law' menes ikke blot tilfældige legalistiske forordninger, men henviser første og fremmest til den etablerede forfatningsorden og til de indsigter der følger af filosofiske overvejelser, om hvad der må og skal være 'lov og ret'.

Vores danske forfædre fik smidt absolutismen og åget af sig. De lod opføre imponerende bygningsværker og meget, med udsagn a la 'Med Lov skal land bygges'. Dermed mentes næppe 'lad os få absolutismens undertrykkende kodificeringstilgang tilbage'.

Børge Rahbech Jensen

Ja, nu er en ny offentlighedslov jo vedtaget, som angiveligt giver ministre et fortrolighedsrum.
Hvad underviser journalisthøjskoler egentlig i, når nu danske journalister tydeligvis ikke er uddannede til nyhedsformidling og debatter på baggrund af samfundets aktuelle forhold? For mange debatter har efterhånden baggrund enten i fortidige forhold i samfundet el. et fiktivt idealsamfund. Udgangspunktet for dette oplæg er åbenbart, at en ny offentlighedslov ikke er vedtaget.

Tilsvarende forudsætter talrige debatter om EU, at der ikke var en folkeafstemning om dansk tilslutning, og debatter om Østeuropa kræver nærmest, Berlinmuren ikke er fjernet, men dens grænsekontrol er mangelfuld.

Mit bedste gæt er, at hovedvægten på journalistuddannelsen de seneste mere end ti år er lagt på konfrontation og agitation for politiske budskaber, mens saglig research og nyhedsformidling har lav prioritet, hvis journalisthøjskolerne overhovedet underviser i det.

Ole Chemnitz Larsen

ulovlig administration i Justitsministeriet

Under Morten Bødskov, herunder især i Anklagemyndigheden med Rigsadvokaten i spidsen, der er noget at komme efter.

Man behøver bare at sammenstille den faktiske skriftlige adfærd med kernen af gældende ret.

Jette Abildgaard

Heinrich R. Jørgensen,

Havde det paa nogen maade vaeret muligt, da ville jeg have givet dig et utal af anbefalinger for din seneste kommentar....skrevet 28. juni, 2013 kl. 11:55

Hvis jeg bad....hvis jeg troede paa noget i mit gamle land, da ville jeg bede til at landet igen engang kunne blive administreret af mennesker med en IQ hoejere end den der synes at vaere blevet normen i landet i disse aar, - normen, som er saa helt uendeligt oedelaeggende for landet og ikke mindst for det Danske folk........ jeg forsoeger at holde haabet oppe, men desvaerre synes der nu naesten dagligt at vaere blevet begaaet nye og mere forfaerdelige overgreb paa baade landet og folket og, mit haab svinder desvaerre saa meget, at det til tider er stort set umuligt at genfinde...og da slet ikke med moerkningslovene som I nu faar dikteret......en tragedie saa stor, at jeg faktisk haaber I paa nuvaerende tidspunkt er saa manipulerede og hjernevaskede, at I ikke laengere forstaar maal og mening med dette afsindige vanvid.....

Ole Chemnitz Larsen

Kære Jette

Selv den mest pessimistiske opfattelse kan ikke slå den virkeligheden, der fremgår af de ansvarliges egne dokumenter.

Hugo Barlach

Jo men, nu ligger det imidlertid klart, at justitsminister Morten Bødskov totalt set har mistet al troværdighed fremover i væsentlige dele af offentligheden. Faktisk kan jeg ikke lade være mede at smile, når han på landets to politik-efterladende hovedkanaler udtaler sine sædvanlige selvfølgeligheder med en mine som om, han er bedre orienteret end offentligheden. Jeg mener dog, at han, departementscheferne og spindoktorerne åbenlyst undervurderer de analytiske kompetencer, som offentligheden råder over. Så er dét sagt - igen. Men politikerne i de regeringsbærende partier svælger i at høre om sig selv og deres embedsmænd, at de udgør riget skarpeste hjerner. Det griner vi såmænd af herude i offentligheden.

Men Morten Bødskovs mærkværdige logik for at gennemføre den ny offentlighedslov (og vælgerbedraget herom ikke mindst) falder tilbage på hans moderparti: socialdemokraterne. Hvilket vælgertilslutningen over meningsmålingerne klart viser. Morten Bødskov er blevet en belastning for store dele af vælgerkorpset for socialdemokraterne. Og det gælder naturligvis ligeledes en kommende justitsminister fra et af de partier, som valgte at støtte 'mørklægningen'. Offentligheden har en længere hukommelse, end man i politik vil være ved.

Men når det nu er konstateret, er der vel grund til at forvente, at offentlighedens klare anliggender vil finde ny veje at blive rejst på. Det viser erfaringen, historien (herunder idehistorien) samt al anden fornuft. Kuppet imod offentligheden (din og min mulighed for at deltage i et åbent, aktivt, moderne og transparent demokrati) er uacceptabelt og fordrer på ingen måde demokratisk respekt, kan man roligt tilskrive de partier, som gennemførte mørklægningen. Så i stedet for et tragisk anliggende, kan man med al sandsynlighed forvente, at offentligheden reorganiserer sig. Forhåbentligt med mediernes støtte. Fra mediernes side er protesten under alle omstændigheder en inspiration for offentligheden. Og for magtfilosofien en allerede ung romance...

Med venlig hilsen

Niels Mosbak, Nina Nielsen og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Heinrich R. Jørgensen

Jette Abildgaard:
"Havde det paa nogen maade vaeret muligt, da ville jeg have givet dig et utal af anbefalinger for din seneste kommentar"

Heinrich R. Jørgensen

@ Jette

jeg havde skrevet en mindre smøre, men det kom ikke med i kommentaren ovenfor. Jeg må have kvajet mig med et HTML tag...

Heinrich R. Jørgensen

Både du og jeg har utallige gange forsøgt at gøre andre danske opmærksomme på, at virkelighed ('reality') er en kollektiv konstruktion, og dermed en kulturbestemt, selektiv illusion. Enten ved at tale om dette overordnede emne, eller ved at pirke til de kulturbestemte vrangforestillinger, de mentale skyklapper og meget andet.

Det har stort set ikke haft nogen effekt. Nogle få har fanget (og måske værdsat) pointerne, men mon ikke de i forvejen var på sporet af at 'der var noget galt med verden'? Ligesom man ikke kan tvinge heste til at drikke, kan man heller ikke tvinge nogen til at skulle vælge mellem blå og røde piller, eller gøre valget for dem.

Ærligt talt -- har vi ikke begge forlængst gjort langt mere end hvad nogen med rimelighed kan føle sig forpligtet på, ifht. vores landsmænd? Hvorfor forpeste ens tilværelse med bekymringer på andres vegne, når de man bekymrer sig for, end ikke synes at forsøge at fatte? Hvorfor ikke hellere knuselske irere og andre godtfolk, og fortælle dem underholdende og skræmmende fortællinger om de mekanismer der leder til hele folks undergang? Måske det kan højne en bevidsthed hos andre, om at de er underlagt de samme mekanismer? Måske kan der komme noget positivt ud af det?

Hugo Barlach, Jette Abildgaard og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar