Læsetid 2 min.

Pensionskasser taler grønt, men investerer i kul og olie

Hvis pensionskasserne mener, hvad de siger, burde de straks sælge deres aktier i kul, olie og gas og investere i vedvarende energi, siger WWF. ’Vi kan ikke bruge pensionisternes penge på at subsidiere klimaet,’ lyder svaret
2. august 2013

Det ligner, at man fører kunderne bag lyset,« siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Gitte Seeberg om de store danske pensionskassers grønne profil.

WWF har undersøgt de otte største pensionskassers holdning og praksis ved investeringer i henholdsvis grøn og sort energi – eller vedvarende og fossil energi. Konklusionen lyder, at selskaberne er bedre til at beskrive sig selv som miljøbevidste, end de er til at tage ansvar for den grønne omstilling. På en pointskala fra ét til 10 opnår det bedste selskab – PKA – således kun karakteren fem, mens halvdelen af selskaberne ligger helt nede på to point.

Et eksempel er Nordea Liv og Pension, der forvalter 125 milliarder kr. for sine pensionskunder og fremhæver, hvordan man værner om miljøet og arbejder med bæredygtighed.

»Men Nordea Liv og Pension investerer samtidig i fossil energi, der bidrager til den globale opvarmning, som bringer fremtidige generationer i fare. Og de har ifølge investeringsdirektøren ingen direkte investeringer i grøn energiteknologi eller fonde, der udelukkende investerer grønt,« siger Gitte Seeberg.

»Hvis Nordea Liv og Pension virkelig mener, at de vil bidrage til en bæredygtig udvikling og dermed værne om miljøet, burde de øjeblikkeligt stoppe deres investeringer i fossil energi og investere i grøn energi i stedet. Det er fuldstændig uansvarligt at investere i fossil energi,« mener generalsekretæren.

Gitte Seeberg påpeger, at den allerstørste danske pensionsforvalter, ATP, der i 2009 talte om at nå op på omkring 10 pct. grøn energi i sin investeringsportefølje, nu har droppet den grønne ambition.

»I ATP er den officielle holdning i stedet, at fossil energi er nødvendig for samfundet og derfor ikke problematisk at investere i.«

Klimabevægelsen i Danmark har kortlagt de fem største pensionskassers investeringer i aktier i kul-, olie- og gasselskaber og finder, at de tilsammen har anbragt 5,1 mia. kr. af pensionskundernes penge i den sorte energi.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nordea Liv og Pension. Men Ulrik Weurder, underdirektør i ATP med ansvar for energi og infrastruktur, afviser kritikken:

»Vi kan ikke bruge pensionisternes penge på at subsidiere klimaet. Det ligger langt fra vores mandat. Men det er jo det, der ligger indirekte i rapporten: Man har en holdning om, at pensionskasser skal subsidiere klimaet«.

Bliv opdateret med nyt om disse emner

Træt af forstyrrende annoncer?

Få Information.dk uden annoncer for 20. kr. pr. måned

Køb

Er du abonnent? Så slipper du allerede for annoncer. Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

  • Brugerbillede for Benjamin Christensen
    Benjamin Christensen
  • Brugerbillede for randi christiansen
    randi christiansen
Benjamin Christensen og randi christiansen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Brugerbillede for Poul Schou

Information, eller i hvert fald nogle af avisens journalister, gør meget for at være en førende og dybdeborende avis på klimaområdet der giver grundigere og mere reel oplysning om problemstillingen end andre medier herhjemme. Lige nu er et tema i avisen at man bør påvirke verdens investorer til ikke at investere i "sorte" energiselskaber for ad den vej at mindske de fossile udledninger.

Derfor vil jeg opfordre avisen til seriøst at behandle følgende problemstilling som jeg synes er ret afgørende for om denne påvirkningsstrategi overhovedet giver nogen mening ud fra et klimahensyn:

Traditionelt regner man med at investorer går efter det højest mulige afkast; institutionelle investorer er ofte lovmæssigt forpligtet til det. Lad os sige at vi starter i en situation på kapitalmarkederne hvor det forventede afkast i alle aktieselskaber, uanset om de handler med fossil energi eller alt mulig andet, er det samme, dvs. alle selskaber har samme forhold mellem forventet fremtidig indtjening og aktiekurs. Det er en ligevægt.
Lad os nu sige at det lykkes at få en væsentlig del af de samlede kapitalforvaltere i verden til at tænke grønt på den måde at de fravælger sorte energiselskaber. Lad os f.eks. sige at 50 pct. af verdens kapitalforvaltere begynder at tænke sådan. Det er givetvis et urealistisk højt tal, men tjener udmærket som eksempel.
Hvad sker der så? De 50 pct. sælger alle deres "sorte" aktier og køber alt mulig andet. Som følge heraf falder kursværdien på de sorte aktier kraftigt. Hvad sker der så? Den anden halvdel af kapitalforvalterne, som stadig blot går efter det højeste afkast, ser at disse aktier nu er blevet meget billige i forhold til selskabernes forventede indtjening, og de skifter selvfølgelig over til at have flere sorte aktier i deres portefølje fordi de nu giver et større forventet afkast. Denne proces vil fortsætte indtil der igen er investeret så meget i sorte aktier at det forventede afkast heraf er det samme som for andre aktier - dvs. den situation vi havde oprindeligt inden de grønne investorer iværksatte deres investeringsstrategi.
Resultatet er at der investeres lige så meget i sorte selskaber som før, men aktierne ejes nu blot af nogle andre. Disse andre, de "umoralske" investorer har desuden fået en økonomisk gevinst fordi de kunne købe nogle aktier billigt, mens de "moralske" investorer har fået en lidt dårligere forrentning af deres opsparing fordi de solgte nogle aktier som ud fra et rent afkastsynspunkt sådan set så mindst lige så gode eller bedre ud end dem de købte som erstatning - ellers ville selskabet næppe have købt dem i første omgang. Der kommer altså ingen virkning på klimaet - de moralske opsparere har blot tabt nogle penge, og de umoralske har omvendt tjent dem.
Selv hvis 90 pct. af verdens investorer optrådte "moralsk" i denne forstand, ville det samme formodentlig ske: De sidste 10 pct. som kun går efter afkast, vil så kunne købe sorte aktier endnu billigere. De sorte energiselskaber udgør formodentlig kun ganske få pct. af den samlede virksomhedskapital i verden, så så længe bare en lille brøkdel af verdens investorer er parat til at gå udelukkende efter afkast, vil de kunne tiltrække investeringer - så længe deres forventede økonomiske aktiviteter i øvrigt ser ud til at give overskud.
Det forekommer mig derfor at denne satsning på investorers moral og klimaopfattelser, som Information kører for tiden, er en blindgyde i forhold til at gøre noget reelt ved klimaproblemet. Er ræsonnementet ovenfor forkert, ville det tjene avisen til ære overbevisende at forklare hvorfor.

Olaf Tehrani, Soren Andersen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Niels Engelsted
Niels Engelsted

Poul har ret. Man kan ikke pålægge investorerne--eller deres investeringschefer--noget ansvar for klodens fremtid. Klimaødelæggelser er eksternaliteter, der ikke hører hjemme i økonomiske kalkyler. Investeringscheferne skal kun tænke på det højeste afkast, og at kloden eventuelt går under imens bør ikke forstyrre deres nattesøvn. Information burde være mere seriøs.

Flemming Scheel Andersen, Reynir Matthíasson og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Thomas Meinert Larsen
Thomas Meinert Larsen

Hvis dette citat fra en tidligere artikel i Information er korrekt, så er det absurd når pensionsforvalterne bruger påskuddet "vi skal ikke bruge pensionisternes penge til at subsidiere klimaet".

Ifølge Det Internationale Energiagentur, IEA, understøtter en række regeringer og internationale institutioner fortsat det globale fossile brændselsforbrug og dermed den fossile energiindustri med op mod 600 mia. dollar årligt – ca. 3,3 billioner kroner. Det er mere end seks gange støtten til vedvarende energi. Og medregner man den skjulte subventionering i form af de miljø- og sundhedsmæssige omkostninger, som den fossile sektor slipper for at betale, andrager støtten ifølge Den Internationale Valutafond, IMF, svimlende 11 billioner kr.

Teksten er fra Kilden: http://www.information.dk/467708

Bill Atkins, Michael Skands og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Thomas Meinert Larsen
Thomas Meinert Larsen

Til Poul og andre...

I takt med at pensionshaverne "stemmer med fødderne" og får deres pensionspenge flyttet over i vedvarende energi (eller andre aktiver), så fremmer vi følgende:

1) Politikerne tør at øge afgiften på CO2-udledning (og det er jo også det som i sig selv vil gøre fossil-aktiverne værdiløse, hvis CO2-udledningsprisen bliver så høj (globalt...) at VE bliver konkurrence-dygtigt.

2) VE-virksomhederne får (hvis kursen går op) et langt større råderum til at lave investeringer i forskning og udvikling af ny CO2-venlig teknologi

Kom nu...vær visionær...og vær med til at drive udviklingen til grøn omstilling...politikerne har jo nærmest givet op...., eller?

Bill Atkins, Michael Skands, Mads Popowitz og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Hertil er kun at sige, at fremtiden - hvis pensionisterne ellers ønsker en sådan for sig selv og deres efterkommere - er bæredygtig. Udfordringen er altså at investere i bæredygtig miljø-og socioøkonomi og samtidig ad politisk vej modarbejde dette forbryderisk asociale misbrug af fællesskabets naturværdier og overlevelsesressourcer. Enten vil det lykkes fossilmafiaen m.fl. at sætte dagsordenen og køre hele butikken i sænk, eller modstanden mod dette vanvid vil vokse sig stærk nok til at forhindre det. Så hvad - gode pensionister - vil I satse på?

Brugerbillede for Filo Butcher

Helt enig med Poul Schou, men jeg vil ikke lade den ligge dér og mener at det først og fremmest er vores politikere der er så beskæmmende feje at de gemmer sig bag alt der kan tænkes at kunne gemmes bag, ikke mindst "markedskræfterne" og den slags mekanismer som Schou udpensler.

Men uanset hvordan vi drejer det kommer vi ikke udenom politiske beslutninger hvis vi skal redde vores børn fra klimakatastrofen. Det eneste der skal til i fht. at få flere til at investere i grøn energi er nogle gulerødder og sikkert også lidt pisk.

Man kunne jo begynde med at pålægge alle investeringer i sort energi straffe afgifter som bliver brugt til gulerødder på den grønne side. Den slags manipulation af markeder er vel slet ikke ukendt?

Men det ville kræve noget vores politikere simpelt hen ikke har, ellers ville de ikke være politikere: mod, idealisme og holdninger.

Brugerbillede for Rose Laden Holdt
Rose Laden Holdt

Det kan aldrig være i medlemmernes interesse, at jorden går under.

I forhold til argumentationen oven for med, at det ikke gør nogen forskel for klimaet, hvis ikke 100 % af investorerne sælger deres papirer fossil-energi, er det jo det samme som den sædvanlige (og bagstræberiske) argumentation i miljøspørgsmål...

I stedet bør man sige; nogen må være first movers og vise, at man kan være grøn og tjene penge. Eksemplets magt er stærkt, og det virker. Hvis ikke Danmark gennem tiden var gået foran med høj andel VE, så ville vi heller ikke være til så stor inspiration for resten af verden, som vi er i dag. Ingenting vil ske, hvis ingen viser hvordan. Og man kan så gætte på hvem, der om en årrække, har trukket det længste strå. På et eller andet tidspunkt, når VE bliver endnu billigere og subsidier til fossil-energi trækkes tilbage, vil balancen tippe, og penge bundet i store mængder kul under jorden, som der ikke er brug for, vil miste værdi.

De dygtige og forsvarlige pensionsselskaber kan begynde på den omstilling, som resten af samfundet er i gang med, vel vidende, at al forandring tager noget tid. Når vi er godt på vej i omstillingen, vil de sidde med de sunde investeringer på langt sigt.

Jeg kan ikke se hvorfor pensionsselskaber skal være fritaget fra CSR-ansvar på klimaområdet. De må bidrage, ligesom andre typer virksomhederne er godt i gang med. De må vise, at de mestrer at tjene penge til deres medlemmer uden at skade miljøet på en måde, som betyder, at medlemmerne ikke kan nyde en stabil pensionstilværelse.

Brugerbillede for Poul Schou

Filo Butcher:

jeg er meget enig i at det er politikerne - og især dem i de store lande - der skal løse dette problem, så det er hos dem ansvaret skal placeres, og dem der bør afkræves en mere ambitiøs handling.

Thomas Meinert:

i dit punkt 1 skriver du nærmest det samme: Det egentlige formål med at få pensionskasserne til at tage afstand fra sorte selskaber er slet ikke at det vil påvirke fossile investeringer direkte, men derimod at sende et signal til politikerne om at der er folkelig vilje til at gøre noget ved klimaet - sådan at det kan føre til flere politisk vedtagne tiltag om fossile afgifter o.l.

Sådan en strategi kan man måske ikke helt afvise som meningsløs, men den virker ret diskutabel i mine øjne. For det første bør man være ærlig, så hvis det er det der er tankegangen, bør man gøre klart opmærksom på det - og ikke foregøgle pensionsopsparere mv. at det rent faktisk gør en forskel på den samlede investeringsmængde om deres egen pensionskasse har fossile aktier eller ej. For det andet er det en meget indirekte og skrøbelig handlingsstrategi - hvis man vil påvirke politikerne, er det mere målrettet rent faktisk at gøre det direkte på de almindelige måder som den offentlige meningsdannelse og beslutningsproces nu foregår på. Som klimaforkæmper synes man nok at politikerne ikke er tilstrækkelig nemme at påvirke, men jeg vil alligevel tro at det trods alt er nemmere at skabe et pres på politikere direkte end ved først at få gennemført et tilsvarende pres på pensionskassebestyrelser osv. for ad den vej at gøre indtryk på politikerne. Pensionsopsparing er sværere tilgængeligt for de fleste og mere indviklet at forholde sig til, der er diverse bureaukratiske og tekniske argumenter man løber ind i, og branchen kan f.eks. med rette sige at det rent faktisk ikke vil hjælpe noget at de sælger deres sorte aktier osv. I Klimabevægelsen synes man måske nok det er svært at rejse en aktiv offentlighed i forhold til politikerne, men det lyder altså som endnu mere op ad bakke at rejse en aktiv offentlighed i forhold til folks pensionsinvesteringer. Og så har det ikke engang nogen virkning i sig selv, hvis det skulle lykkes.

Endvidere er der det problem at ændret investeringsadfærd hos danske pensionskasser næppe gør nogen som helst forskel hos politikere i USA, Kina og Indien, som er dem det er afgørende at få til at handle.

Brugerbillede for Michael Skands
Michael Skands

Argumentet om at investering i fossile brændstoffer er en bedre investering end grønne energikilder forudsætter (mindst) 2 ting for at være korrekt:

1. At der ikke viser sig en grøn investering der er mere rentabel og bæredygtig end fossile brændstoffer
2. At omkostningerne ved afledte effekter som forurening på grund af afbrænding fossile brændstoffer ikke øger forsikrings- og sundhedsudgifter tilsvarende
3. At det overhovedet er muligt at afbrænde de kendte reserver af fossile brændstoffer. Der er flere analyser (se fx www.350.org) der påpeger at vi kun kan afbrænde 20% af de kendte fossile reserver. Men prisen på olieselskaberne er baseret på de 100%. Potentielt ligger der et urealiseret tab på 80% af alle olieselskabers værdi!

Desuden må det vel være et rimeligt krav at man som pensionsopsparer får en mulighed for selv at bestemme om ens egne pensionspenge skal placeres i den ene eller den anden form for energi forsyning. Når man bare samtidig accepterer at det kan have en effekt (negativ/positiv) på afkastet.

Personlig vil jeg foretrække risikoen for at have lidt færre pensionsmidler, mod til gengæld kunne trække vejret frit, se solen og drikke rent vand.

Brugerbillede for Reynir Matthíasson
Reynir Matthíasson

Våbenindustrien, udgravning af bloddiamanter og investeringer i virksomheder under diktaturer giver også rigtig god mening når pensionskasserne går efter det højest mulige afkast.

Brugerbillede for Poul Schou

Michael Skands:

"Personlig vil jeg foretrække risikoen for at have lidt færre pensionsmidler, mod til gengæld kunne trække vejret frit, se solen og drikke rent vand."

Mange vil sikkert sige det samme som dig, hvis det er det de skal vælge imellem. Det jeg sætter et stort spørgsmålstegn ved, er om det er det valg der rent faktisk er mulighed for. Hvis mulighederne for at kunne trække vejret osv. er fuldstændig de samme hvad enten
pensionsselskabet gør det ene eller det andet, så valget kun har betydning for den første parameter (større eller mindre afkast) er der ingen logik i at vælge den dårligste mulighed. Og hvis man forsøger at bilde folk ind at det har betydning for den fremtidige
klimasituation om det enkelte private pensionsselskab investerer i fossile selskaber eller ej, selvom det ikke passer, fører man jo folk bag lyset.

Brugerbillede for Frank Hansen

Poul Schou har naturligvis fuldstændig ret i sin argumentation. For nogle år siden skrev jeg et indlæg i Magisterbladet, hvor jeg fremlagde den samme argumentation som et led i debatten om MP-pensions etiske investeringer. Bestyrelsen havde ingen kommentarer, men fremstod afklædte i deres naivitet.

Der er kun en vej frem, og det er gennem forskning at udvikle bæredygtige energikilder, som kan klare sig i konkurrencen uden tilskud. Vi ved det kan lade sig gøre. Naturen gør det hele tiden. Fotosyntesen benytter ganske almindeligt forekommende stoffer til ved hjælp af en kvantemekanisk effekt at omdanne lys til kemisk energi med en meget stor virkningsgrad. Den dag vi kan producere billige solceller, som er langtidsholdbare og har en virkningsgrad tæt på 100 procent, har vi løst energiproblemet. Lad os bruge statens ressourcer til forskning i stedet for at give tilskud til urentable teknologier.

Brugerbillede for Thomas Meinert Larsen
Thomas Meinert Larsen

Poul Schou

At yde pres på Pensionskasserne og på politikerne udelukker ikke hinanden. Det skal man gøre samtidig...og det er hvad den globale klimabevægelse gør

Og det er jo ikke kun danske pensionsselskaber det drejer sig om. Divestment Kampagnen har jo i USA allerede betydet at en række større universiteter har fjernet deres investeringer i fossiler, og kampagnen ér jo allerede global, og breder sig i øjeblikket. Tjek ind på http://gofossilfree.org/

Og for nylig har det norske pensionsselskab Storebrand besluttet at trække deres investeringer ud af en række fossilselskaber.
http://www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/newsdesk.html#/news/storebra...

Hvorfor skal danske pensionsselskaber stå tilbage på perronen...når toget kører?

Brugerbillede for Poul Schou

Thomas Meinert:

"At yde pres på Pensionskasserne og på politikerne udelukker ikke hinanden. Det skal man gøre samtidig"

Jo, men det pres I lægger på den ene part kommer jo ikke gratis i form af jeres timeforbrug, opmærksomhedsindsats osv. I ville have endnu flere resurser til overs til at påvirke politikerne direkte hvis I ikke skulle dirigere en del af jeres kræfter til et mere omstændeligt pres på pensionsselskaberne. Nu skal du og de andre klimaaktivister der er med i tråden her f.eks. bruge tid på at forstå og forsvare en tvivlsom påstand om hvorfor kapitalmarkederne skulle reagere så mærkeligt som I (?) påstår.

"Hvorfor skal danske pensionsselskaber stå tilbage på perronen...når toget kører?"

Af den grund jeg nævnte oprindelig, at det ikke kan forventes at påvirke det samlede investeringsomfang i fossiler alligevel. Og for at undgå at føre pensionsopsparere bag lyset eller for at undgå en fuldstændig ineffektiv pensionsomlægning som nærmest giver en afsporing af opmærksomheden. At aktører i andre lande tilsyneladende opfører sig ulogisk, er jo ikke nogen selvstændig grund til at kopiere dem.

Jeg er enig med hvad du skrev i første omgang, at hvis der kommer effektive CO2-afgifter eller kvoter globalt, vil det helt af sig selv føre til færre investeringer i fossile selskaber fordi det automatisk vil få de afkastmaksimerende investorer til at fravælge dem, helt uden at man først skal overbevise dem om at tænke "etisk". Det virker derfor mere fornuftigt set fra et klimaaktivist-synspunkt at koncentrere sine kræfter om dette enkle budskab. Så ville man også få en større del af videnskaben med sig i stedet for imod sig.

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Den er også ved at fise ind hos kineserne - hvis vi vil ha en fremtid, så skal den være bæredygtig - for spekulanterne er det kun et spørgsmål om hvornår - det tidspunkt må der bruges alle bæredygtige midler til at fremskynde

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

'effektive CO2 afgifter eller kvoter globalt' - og her ser vi, at vor klimakommissær foreløbig har tabt til fossillobbyisterne. Lad os håbe, at trenden snart får alle fårene til at løbe samme vej ligesom i andre sektorer, modeverdenen tx. - den påvirkning af meningsdannelsen kan vi alle deltage i.

Brugerbillede for Michael Skands
Michael Skands

Poul Schou:

Jeg har kun det ønske/krav at jeg selv kan vælge hvad mine pensionsmidler skal investeres i. Det er alt.

Brugerbillede for Rose Laden Holdt
Rose Laden Holdt

Kære Poul Schou m.fl.

Det betyder selvfølgelig noget, hvis et stort dansk pensionsselskab eller en bank virkelig sadler om eller fx starter med frasalg af ukonventionel fossil-energi som tjæresand. Som ringe i vandet, først Holland og Norge, så i Danmark. Politikerne regerer jo ikke fuldstændig fjernt fra samfundets aktører, men ofte i tråd med dem, og derfor vil det altid være lettere for politikere at indføre retningslinjer, hvis nogle virksomheder allerede har vist, det kan lade sig gøre. Så jeg mener ikke, man kan sige, at det ikke vil gøre en forskel for klimaet, som du flere gange har fremhævet.

I øvrigt held og lykke med strategien med at vente på, at USA og Kina foretager tilstrækkelig handling.

Brugerbillede for Poul Schou

Kære Rose Laden Holdt,

dit argument ser ud til at være det samme som Thomas Meinerts: Meningen med at få pensionskasserne til at holde op med at investere sort, er åbenbart slet ikke at påvirke investeringerne direkte, men derimod at påvirke politikerne. Mit svar er derfor også det samme som jeg har skrevet ovenfor: Det forekommer mig at være en underlig indirekte vej at gå. Jeg bemærker at ingen af jer forsvarer det synspunkt at det faktisk skulle have nogen indflydelse på det samlede investeringsniveau hvis pensionskasserne fraveg sorte investeringer. Men det er vel svært at forvente at særlig mange pensionskasser vil være begejstrede for tanken hvis I kommer og siger: "Vær rar at sælge jeres sorte aktier; det vil ganske vist ikke i sig selv påvirke klimaet, og det vil nok være en dårlig forretning for jeres kunder, men det er et godt signal til politikerne, derfor skal I gøre det."

Hvis pensionskasserne fornemmer at det er noget kunderne lægger stor vægt på - og de i øvrigt kan gøre det inden for de lovgivningsmæssige restriktioner de er underlagt - kan man godt forestille sig at man kan få nogle pensionskasser til at gøre sådan noget alligevel. Men hvis kunderne lægger stor vægt på det, er det vel fordi befolkningen i det hele taget synes det er vigtigt at gøre noget ved det, og så kan politikerne vel også fornemme dette i forvejen? Jeg synes det er en meget mærkelig samfundsopfattelse der siger at det er ikke muligt for befolkningen at påvirke politikerne direkte, men det er muligt at påvirke pensionskasserne, og pensionskasserne kan til gengæld påvirke politikerne bedre end befolkningen direkte kan.

Befolkningen er trods alt vant til at stemme ved valgene; der er meget få der stemmer på generalforsamlingerne i deres pensionskasser.

Brugerbillede for Flemming Scheel Andersen
Flemming Scheel Andersen

Selvfølgelig kan man altid finde en eller anden fortænkt undskyldning for at undlade at gøre det rigtige.

Hvis man ønsker at fremme vedvarende energi, vil jeg så forslå at man investerer sine penge der.

Hvis man i stedet for investerer i sorte selskaber, skal man ikke komme med allehånde undskyldninger så som, det gør alle de andre, andre for så den fordel jeg ikke vil have, det nytter ikke, nogen gør det alligevel, de andre skal gøre først o.s.v., o.s.v..

Som ex-ryger ved jeg og alle andre der har forsøgt sig med slankekure, at der altid er en eller anden undskyldning for at vente med at gøre det rigtige til i morgen.
Det er der så også i morgen.

Jeg er så ikke overbevist om CO2 teorien, men mener at fossiltbrændsel under alle omstændigheder tilhører fortidens energiforsyning og omstilling til mindre forurenene vedvarende energier må være ønskelig, og så er det der man placerer pengene og holder op med at hykle.
Nå nogen VIL jo bevare det bestående uanset hvad.

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Hvis man skal se kortsigtet forretningsmæssigt på sagen, er Poul Schous pointe helt valid - men anlægger man et blot lidt længere perspektiv, vil man se, at bæredygtig energi er fremtiden. Spørgsmålet er så, om man kan se fordelen ved at være med i første række, eller vil nøjes med at lægge sig i slæbesporet. Det er også et spørgsmål om en beregning af det muliges kunst - men kineserne har jo hårdt presset af omfattende forurening indset nødvendigheden af bæredygtighed, og de udgør altså et temmelig stort nuværende men ikke mindst fremtidigt marked. Så hvad med at vågne op og udvise rettidig omhu - det er dårligt købmandsskab at investere i fortidig og forældet teknologi - visionære 'first movers' - der er overlevelsen og pengene placeret. Glem det gamle giftige lort og lad os samarbejde om en ny, smuk og bedre verden.

Brugerbillede for Per Nielsen

Randi

Selv på bæredygtig energi er der en pris.

Kineserne kan lave billge solceller, så de bliver lavet i Kina og eksporteret til resten af verdenen.

Tyskerne lærte det på den hårde måde, meget dumt
Men i sidste ende er det op til vælgerne

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Naturligvis er der en pris på bæredygtig energi - hvis man undlader og fortsætter med at 'tisse i bukserne for at holde varmen' ender det med at blive meget koldt

At udvikle bæredygtig energieffektivitet og imødegå scenario som beskrevet af Jørgen Steen Nielsen, Inf.31/7 'Trods væksten i vedvarende energi planlægger Kina således stadig at indvi, hvad der svarer til et nyt stort kulkraftværk hver anden uge' er en udfordring der kræver mod, fremsynethed og faglig dygtighed, som Danmark med stolthed og selvfølelse burde investere massivt i.

Brugerbillede for Per Nielsen

Randi

Dvs. du er parat til at ofrer DK på bålet igennem hvad ??

Forbud mod transport med motorer, som bruger fossile brændstoffe, opvarmning med fossille bændstoffer

DK gør om noget noget, men vi skal ikke være tossegode.

Oliepriserne ser ud til at falde, der forskes som en sindsyg i at kunne opbevare energi fra vedvarende kilder.

Men sålænge vedvarende energi, udover atom, er ustabil jvf. vejr, så kan du ikke komme uden om fossil energi

Brugerbillede for Rose Laden Holdt
Rose Laden Holdt

Kære Poul Schou,
Nej, det er ikke kun for at påvirke politikerne. Det er det også, men det er også for at påvirke investeringerne direkte. Se tidligere argumentation om first movers. Ingen af os ved præcist hvornår, det tipper, og hvem, der tjener mest i det lange løb, men denne sag går på, at der er store risici forbundet med at have mange penge bundet i fossil energi, idet firmaerne værdisættes efter kendte energiressourcer i undergrunden. Ressourcer, hvor vi ikke ved, om de overhovedet bliver hevet op, og hvor overvældende videnskab siger, at de bliver nødt til at forblive i jorden.

Samtidig undergraver fossil-energien tilværelsen i pensionsalderen, hvilket får en hurtig omstilling til at give mening.

I din argumentation virker det som om, du ikke har til tro til, at investeringsforeningerne ikke kan blive endnu dygtigere til at tjene penge på bæredygtige investeringer. Det skal medlemmerne ikke kunne diktere i detaljer, de skal komme med holdningerne og krav om, at foreningerne bliver endnu dygtigere.

Endvidere giver en omstilling til flere grønne aktier i porteføljen nogle konkrete fordele for VE-firmaerne og dermed for klimaet.

Brugerbillede for Poul Schou

Kære Rose Laden Holdt,

først vil jeg gøre opmærksom på at mit argument her i tråden udelukkende handler om hvorvidt det har nogen virkning at nogle pensionskasser fravælger fossile aktier - jeg har ikke udtalt mig om den anden halvdel, hvorvidt det har nogen virkning at de måtte tilvælge "grønne" aktier i alternativ energi. Det er jeg også skeptisk over for, men problemstillingen er lidt anderledes, så det har jeg ladet ligge her.

Argumentet om first mover er, hvis jeg forstår korrekt hvad du skriver, kun relevant for grønne aktier, men det er altså ikke dem der sættes spørgsmålstegn ved her.

"Samtidig undergraver fossil-energien tilværelsen i pensionsalderen, hvilket får en hurtig omstilling til at give mening."

Jo, men mit argument går jo netop ud på at der ikke bliver færre fossile energiinvesteringer af at nogle pensionsselskaber sælger ud af deres fossile aktier; de vil blot blive overtaget af nogle andre der ikke har samme skrupler, så den sætning giver ikke mening for mig.

Det sidste argument du nævner, er at der er også i snævrere forstand er risici forbundet ved at have fossile aktier, hvor aktiverne kan blive værdiløse. Det er korrekt, men det er fornuftige pensionsbestyrere nok godt klar over i forvejen. Vi taler om meget professionelle forvaltere der træffer beslutninger for milliarder af kroner, og der ligger som regel større analysearbejder bag større strategiske beslutninger her. Opmærksomhed på potentielle risici i de forskellige investeringsmuligheder er i forvejen en helt central del af arbejdet sådanne steder, og i det omfang man har vurderet at investeringerne er for risikable i forhold til afkastet, vil de i forvejen være blevet fravalgt. Det behøver man ikke at tænke "etisk" for at være opmærksom på. Omvendt bliver man ikke bedre til at tænke nøgternt over risiciene ved at skulle medtage en "etisk" dimension i investeringsbeslutningen.

Brugerbillede for Flemming Scheel Andersen
Flemming Scheel Andersen

At man da ikke kan høre hulheden i ræsonnementet:

Vi kan lige så godt investere i fossile brændsler, for ellers gør andre mere skrupelløse det.

Vi kan lige så godt stjæle fra de gamle ellers gør nogen andre det.

Vi kan lige så godt opgive at tjene penge inden for loven eller gør andre det.

Vi kan lige så godt opgive etik og moral ellers gør andre det.

Forhåbentlig vil alle støtte dette ræsonnement, så er alle disse hindringer for fornuftige investeringer de er virkeligt profitable ikke forbeholdt de andre mere anerkendte gangstere.

Brugerbillede for Rose Laden Holdt
Rose Laden Holdt

Jo, men nogen må jo begynde, ellers sker der så absolut ingenting. Selvom andre måske vil investere mere i fossil-energi i en periode som følge af frasalget i andre selskaber, vil det blive mere attraktivt at følge dem, der viser lederskab og afhænder fossil-investeringer og samtidig viser, at de kan tjene penge og i øvrigt tjener opsparernes langsigtede interesser. Og tilmed er fri for risikoen for at blive fanget i en finansiel carbon-boble a la finanskrisen, som "folkets" analytikere ikke nåede at reagere på i tide. En risiko, som ingen ved om eller hvornår indræffer, men som er der.

"Hvis ikke alle gør det på en gang, kan det ikke nytte noget, hvad jeg gør" - et argument, der fylder for meget og blokerer, men som mange heldigvis trodser. Tænk hvor meget skrald, der ville ligge i naturen, hvor meget vand og energi, der ville blive brugt, hvor meget genanvendelige materiale, der ville havne i dagrenovation, hvis alle ræsonnerede sådan...

Brugerbillede for Poul Schou

"... det (vil) blive mere attraktivt at følge dem, der viser lederskab og afhænder fossil-investeringer og samtidig viser, at de kan tjene penge og i øvrigt tjener opsparernes langsigtede interesser"

Jo, men nu forudsætter du at man kan tjene lige så mange penge selvom man undgår de pågældende aktiver. Det mener pensionskassernes analytikere åbenbart ikke, ellers ville de ikke ligge inde med de pågældende aktier. Så det argument holder kun hvis man tror at analytikerne er systematisk dårlige til at gøre deres arbejde - og at I klimaaktivister bedre kan forudse hvordan pensionskasserne bedst tjener penge, end deres egne professionelle ansatte gør. En ret underlig forudsætning at lægge til grund for sit argument. Det samme drejer sig om risikoen for en fossil "boble", som måske nok er til stede, men det er professionelle folk der følger den fossile branche nok også mindst lige så klar over som de fleste lægfolk.

"Tænk hvor meget skrald, der ville ligge i naturen..." Der er en væsentlig forskel på de eksempler du nævner her, og de fossile aktier. I skralde-eksempler hjælper det rent faktisk på det samlede skrald-problem at nogle følger normer om at samle deres skrald pænt op. Det er ikke sådan at det samlede omfang af skrald blot er det samme, fordi nogles fjernelse af skrald fører til tilsvarende mere svineri fra andre. Men mekanismerne på finansmarkederne fører netop til sådan en udjævning. Derfor kan man ikke overføre parallellen, selvom det er fristende.

Det er netop det der efter min mening er pointen her: Det er ikke nok at have gode intentioner om at ville afhjælpe klimaproblemet og selv være parat til at ofre noget for sagen ved at ændre adfærd. Man skal også handle klogt og gennemtænkt og sørge for at pege på de ting der rent faktisk hjælper.

Brugerbillede for Rose Laden Holdt
Rose Laden Holdt

Som nævnt tidl. ved medlemmerne netop ikke i detaljer hvordan omstillingen væk fra høj andel fossil-investeringer skal foregå, men i stedet komme med holdningerne, og jeg tror, vi endnu har til gode at se selskaberne udvikle sig endnu mere på dette område i takt med resten af samfundet.
Om man kan tjene lige så mange penge på kort sigt kan være svært at sige, men du skal i så fald også indregne bidraget til, at kloden er bebeolig i et stabilt miljø og som nævnt før de øgede investeringer i bæredygtige virksomheder.

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Det skulle være forbudt at investere i fossile brændsler og kun tilladt at anvende i den kortest mulige udfasning. De fossile brændsler tilhører verdens folk - at anvende dem så uhæmmet og tilmed profitere på dem er dybt uetisk og ødelæggende - så hvor smart er det lige. En høj pris at betale for kollektivt massedrab .... go moren båtnakker

Brugerbillede for randi christiansen
randi christiansen

Michael - åbenbart lige præcis mange nok til at obstruere en sund tankegang og efterfølgende ditto udvikling.

Et arbejde som både vi og man - os alle, både indenfor og udenfor universitære kredse - skal bidrage med og stille krav til, det er nemlig OS, der bestemmer, hvordan verden 'er'. Hvis man underlægger sig de store dyr i junglen, så har man tabt på forhånd.

I går aftes på sv tv blev genudsendt en dokumentar om den amerikanske finansverden, hvor det endnu engang blev udstillet, at det er her, den egentlige 'ondskabens akse' befinder sig. Med finansielle dereguleringer under Reagan blev rovdyrene sluppet løs. De har trukket et verdensomspændende spor af ødelæggelse efter sig, og de får lov at fortsætte - uhæmmet og med større styrke end før. Det er verden, som den er Michael. Heldigvis er der også græsrødder, som kæmper indædt mod dette verdenshistoriens største bedrag, røveri og ødelæggelse af fællesskabets værdier. En del af denne modstandskamp er, at det bliver sagt. Folket skal oplyses og bevidstgøres, og disse forbrydere mod menneskeheden skal afsløres i al deres fordækte råddenskab. Planeten og dens folk er blevet voldtaget af den 1% - første skridt i modstandskampen er afdækning af forbrydelsens omfang - ingen taler om at miste realitetssansen, strategi og taktik må være skarp. Som det ser ud nu, er det David mod Goliath - når folket forstår sin styrke , vil det blive klart, at i virkeligheden er det omvendt. Pt bevæger verdenssamfundet sig på en knivsæg af katastrofer, så vi kan ikke tillade os at ligge alt for længe i hængekøjen.