Læsetid: 7 min.

’Vi kan ikke være børn længere’

En far med hjerneskade og en mor uden penge til husleje og mad til fem hjemmeboende børn. Fremtiden tegner dyster for 18-årige Nawal fra Holbæk, der netop er begyndt på gymnasiet
Vi har det rigtigt hårdt, men vi snakker ikke om det, for vi vil ikke såre hinanden. Jeg er nok den, der er mest påvirket af det, for jeg har ansvaret og skal tage mig af alt, siger 18-årige Nawal.

Sigrid Nygaard

12. september 2013

Papirerne i sagmapperne på sofaen hober sig op, mens 18-årige Nawal bladrer i afgørelser fra kommunens kontrolgruppe, Jobcenteret, Indenrigsministeriet, Opkrævningsafdelingen, Ydelseskontoret og Kontoret for Engangsydelser samt standardmeddelelser fra Udbetaling Danmark og udskrifter fra kommunens journalrapport.

»Vi var engang en normal familie, men kommunen har ødelagt vores liv,« siger den unge pige og har svært ved at holde tårerne tilbage.

Som nystartet 1. g’er vil hun gerne bruge meget tid på sine lektier for at realisere sin drøm om en dag at blive jurist. Men den unge pige er i stedet tvunget til at bruge en stor del af sin fritid på en anden og mere krævende opgave: Som den ældste af fem hjemmeboende børn har hun været nødt til at fungere som den ’voksne’ i familien. Hendes far er syg og på førtidspension. I juli blev han opereret på Rigshospitalet for en svulst i hjernen, efter han var blevet tiltagende mærkelig. Også moren er ifølge Nawal meget berørt og påvirket af familiens situation, og det er derfor Nawal, der må tage sig af »stort set alt i familien«, som hun siger.

»Når jeg kommer hjem om eftermiddagen, skal jeg tænke på, om jeg skal gøre noget for familien eller lave lektier. Vi har ikke kun gæld til kommunen, vi har også gæld til en masse andre. Vi har været nødt til at låne penge, for vi skal jo have noget at spise.«

»Det er et meget stort pres, men jeg vil ikke droppe ud af gymnasiet, selv om jeg har tænkt på det,« fortæller hun.

Vi sidder i stuen i en lejlighed i et alment byggeri et sted i Holbæk. Her bor Nawal sammen med sine fire mindre søskende og moren, der ligesom faren kommer fra Irak.

Officielt bor hendes far der også, men kun fordi Holbæk Kommune har tvangsflyttet ham til adressen. Automatisk fører det til, at Udbetaling Danmark har stoppet udbetalinger til moren, fordi hun pr. definition så ikke længere er enlig. Desuden skal moren tilbagetale knap en halv million kroner, som hun i følge kommunens kontrolgruppe uberettiget har fået udbetalt som enlig forsørger, og derfor bliver også børnechecken tilbageholdt af SKAT. Så indtil videre er der lukket for kassen. Konsekvensen er, at moren ifølge Nawal ingen penge har til mad, husleje, elektricitet, telefon, tøj eller institutionsplads for den yngste datter.

Lillesøsteren kan ikke længere få friplads og har ikke været i børnehave i 11 måneder. Derfor har moren ikke haft pasningsmuligheder for lillesøsteren, og da moren medbragte lillesøsteren på et aktiveringskursus, blev hun sendt hjem og kontanthjælpen indstillet, fordi moren ifølge kommunen ikke længere står til rådighed for arbejdsmarkedet.

En af de kommende dage vil fogeden formentlig banke på døren, og i næste omgang kan den nedslidte familie med Nawal og hendes fire mindreårige søskende være sat ud af lejligheden, forudser Nawal.

»Vi bliver nok sat ud af lejligheden, og selv om jeg prøver at glemme eller ignorere vores situation, når jeg går i skole, lykkes det ikke,« siger hun og tilføjer:

»Det er ikke noget, jeg snakker om med nogen i gymnasiet. Det er svært at sige til en veninde, at jeg ikke kan gå med i byen, fordi vi ingen penge har, så jeg kommer altid med falske undskyldninger. Jeg siger, at jeg skal hjem og hjælpe min mor.«

Historien bag de mange sagsakter i sofaen kan fortælles meget kort: Nawals far har en konstateret hjerneskade, og efter vold i familien har hans kone ladet sig separere for flere år siden. Men kontrolgruppen i Holbæk anerkender ikke, at Nawals mor er enlig. Tværtimod har kontrolgruppens medarbejdere brugt mange ressourcer på at sandsynliggøre, at faren har hjulpet og bidraget til familien i et omfang, så parret reelt lever i et ægteskabslignende forhold. Omhyggeligt har kontrolgruppen f.eks. oplistet en række tilfælde, hvor faren er set i bil på indkøb sammen med moren, ligesom hans bil flere gange er observeret parkeret tæt på adressen. Ved to lejligheder har politiet også konstateret, at faren har været til stede i lejligheden. Som konsekvens har kommunen i maj i år besluttet at tvangsflytte faren tilbage til familien, men selv om flytningen er påklaget til Indenrigsministeriet, står den indtil videre ved magt.

’Gi hende et kys på kinden’

»Min far vil gerne være en god far, men han er syg og kan ikke være sammen med os. Han vil gerne gøre alt det bedste for os, men i sidste ende gør han ikke noget. På grund af sin sygdom kan han ikke selv gøre for det,« mener Nawal.

»Min mor tier bare stille. Hun vil heller ikke have, at vi har nogen kontakt til vores far.«

Nawal bekræfter, at faren flere gange har været i morens lejlighed. Før faren blev tvangsflyttet tilbage til morens adresse, har Nawal flere gange selv ladet faren komme indenfor, fordi hun ikke kunne bære at sige nej til sin hjerneskadede far, når han ringede på. Men efter tvangsflytningen har Nawal forsøgt at overtale ham til at flytte og endog en enkelt gang forsøgt at få politiets hjælp til at få ham ud. Men det har været forgæves.

»Vi kan kun smide ham ud, hvis han overfalder os, har vi fået at vide.«

Nawal snakker ikke så meget med sine yngre søskende om familiens situation. Men hun kan mærke, at manglen på penge påvirker dem. Der er ikke råd til skolebussen eller tøj endsige at deltage, hvis der sker noget i klassen. Nawals ældre bror, der bor i nærheden, har betalt et buskort til hende, så hun kan komme ud til gymnasiet.

»Vi kan ikke være børn længere. Vi har det rigtigt hårdt, men vi snakker ikke om det, for vi vil ikke såre hinanden. Jeg er nok den, der er mest påvirket af det, for jeg har ansvaret og skal tage mig af alt.«

Kontrolgruppen har ikke taget hensyn til, at faren har en hjerneskade, mener Nawal. Hun opfatter det tværtimod, som om kommunen for alt i verden vil have ham tilbage i familien. Flere formuleringer i sagsakterne peger i den retning, synes hun: »Kontrolgruppen aftaler med [faren] at han skal tage ansøgningerne med hjem og tale med [moren], gi hende et kys på kinden og sig, at du kan løse lidt af de økonomiske udfordringer – [faren] griner og siger at det vil hun ikke have«, som kontrolgruppen f.eks. har skrevet i en journalrapport efter et møde med faren i juni i år.

»Min mor kan ikke klare ham. De hader hinanden, men min mor er nødt til at holde det ud for vores skyld,« forklarer Nawal og tilføjer:

»Det er også anderledes i vores kultur. Danskerne kan blive skilt, og så skiftes de til at have børnene. Men det har min far svært ved at forstå. Han er lidt gammeldags, og han gør, hvad han har lyst til, fordi hans sygdom umuliggør, at han kan tage et ansvar.«

Selv om moren ifølge Nawal mange gange har klaget sin nød over for kommunen, synes kommunen ikke at tillægge morens forklaringer nogen vægt.

»[moren] bliver igen tosset«, »hun har et smøret grin på læberne hele tiden«, eller »[moren] råber og skriger, og siger at hun beder til gud, at han vil straffe os«, som kontrolgruppen har noteret i journalrapporten.

Selv om kontrolgruppen på kommunens hjemmeside bryster sig af såkaldt »helhedsorienteret sagsbehandling«, er det ikke det indtryk, der har efterladt sig hos familien. Da moren i maj forsøgte at få udbetalt ekstra hjælp til sine børn, fik hun et pænt formuleret afslag. Det sluttede således:

»Men som oplyst på mødet, vil vi hermed gøre dig opmærksom på, at du altid kan kontakte borgervejleder Lars Dinesen for at få råd og vejledning. I forhold til dine medicinudgifter til dine børn, vil vi bede dig kontakte familiecenteret. I forhold til din elregning vil vi bede dig kontakte enkeltydelser. Ang. din forespørgsel om børnepenge beder vi dig kontakte borgerservice, og sluttelig kan vi henvise til jobcenteret ang. din forsørgelse (kontanthjælp).«

Nawal ryster på hovedet: »Mit højeste ønske er, at kontrolgruppen åbner øjnene og ser, at min far ikke kan bo her, men at vi ikke har kunnet smide ham ud, når han er så syg. Selv om vi siger til ham, at han skal forlade lejligheden, så forstår han det ikke. Man kan ikke længere lave en aftale med ham, så min mor skal både være en far og en mor, men det kan hun ikke klare.«

– Hvad er du så?

Hun begynder at græde.

»Jeg ved det ikke. Jeg er en slags hjælper. Jeg er så ked af det, og jeg kan ikke lide at vise andre, at jeg er ked af det.«

Nawals fulde navn er redaktionen bekendt.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Er det første gang du skal stemme til et folketingsvalg?
Vi giver alle førstegangsvælgere gratis digitalt abonnement under valget.

Tilmeld dig

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • anne-marie monrath
 • Jens jensen
 • Rune Bang
 • Søren List
 • Signe Vange
 • Jens Allan Jensen
 • Jan Hansen
 • Michelle Jensen
 • lars abildgaard
 • Søren Rehhoff
 • Søren Roepstorff
 • Inger Sundsvald
 • Ellen Jeppesen
 • Filo Butcher
 • Ulla Meyrick
 • Rune Petersen
 • Carsten Mortensen
 • Erik Karlsen
 • randi christiansen
 • Viggo Helth
 • Morten Lind
 • Erling Frederiksen
 • Steffen Gliese
 • Jesper Wendt
anne-marie monrath, Jens jensen, Rune Bang, Søren List, Signe Vange, Jens Allan Jensen, Jan Hansen, Michelle Jensen, lars abildgaard, Søren Rehhoff, Søren Roepstorff, Inger Sundsvald, Ellen Jeppesen, Filo Butcher, Ulla Meyrick, Rune Petersen, Carsten Mortensen, Erik Karlsen, randi christiansen, Viggo Helth, Morten Lind, Erling Frederiksen, Steffen Gliese og Jesper Wendt anbefalede denne artikel

Kommentarer

Det er rystende læsning, og tragisk disse børn skal opleve denne kynisme.

- Kontrolgrupper ... det lyder lige så sygt, som det så åbenbart er.

Per Hansen, Anders Jensen, Subhana Ahmed, Mohammad Ahmed, Jette Andersen, Anders Kristensen, Niels Mosbak, Simon Rosenkilde, Søren Roepstorff, Inger Sundsvald, Elisabeth Andersen, Rasmus Kongshøj, Jens Overgaard Bjerre, Rune Petersen, Marianne Rasmussen, randi christiansen, Vivi Rindom, Kim Houmøller, Viggo Helth, John Victor Lorck, Morten Lind, Torben Nielsen, christel gruner-olesen, Viggo Okholm, Klara Liske, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese, lars abildgaard og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Det lader til at være helt efter de liberales grundprincipper, som vi oplevede det dengang de havde regeringsmagten; "Enhver er sin egen lykkes smed"!

Jette Andersen, Majbritt Nielsen, Henrik Nielsen og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar

Reelt er der vel tale om, at der bag en sådan behandling ligger en grad af diskrimination, hvor det bliver tydeligt, at danske sociale myndigheder ikke kan overkomme at behandle indvandrerfamilier på samme måde som danske familier.
En hjerneskadet mand vil ikke på den måde blive tvangsflyttet tilbage til en dansk familie.

anne-marie monrath, Subhana Ahmed, Ellen Chakir, Niels Mosbak, Søren Roepstorff, Inger Sundsvald, Karsten Aaen, Elisabeth Andersen, Rasmus Kongshøj, Jan Kønig, Rune Petersen, Carsten Mortensen, Marianne Rasmussen, lars abildgaard, Morten Lind, Torben Nielsen, christel gruner-olesen, Simon Olmo Larsen og Viggo Okholm anbefalede denne kommentar

Som en psykolog sagde:

Vi kan ikke hjælpe folk ud af det klister, systemet er, men prøve at lære dem at leve med ondet.

"Normalt kan man få politiet til at hjælpe sig mod stalkere, men systemet har givet sig selv lov til at forfølge andre"

Hvorfor skammer systemet sig ikke?

At erhvervslivet er inspirationen, ses vel tydeligst i, at:

Skab et problem, tilbyd din ekspertise, og skrab ind.

Per Hansen, Jan S. Larsen, Jette Andersen, Tina Skivild, Hanne Koplev, Anders Kristensen, Karsten Aaen, Elisabeth Andersen, Rasmus Kongshøj, Jan Kønig, Henrik Nielsen, Rune Petersen, lars abildgaard, Morten Lind, Torben Nielsen, christel gruner-olesen, Steffen Gliese og Simon Olmo Larsen anbefalede denne kommentar

Hvis myndighederne bare brugte halv så meget energi på fælde rige skattesnydere, som de bruger på at jagte socialt udsatte, så vil vi overhovedet ikke have en debat om, hvorvidt velfærdssamfundet er i fare.

Det er ren Kafka, sådan som systemet fungerer: "Jeg gør jo bare mit arbejde.."

Det er prisen, man betaler, når man ofrer alt i effektivitetens navn.

anne-marie monrath, Per Hansen, Subhana Ahmed, Jan S. Larsen, Jette Andersen, Anders Kristensen, Rune Bang, Niels Mosbak, Dana Hansen, Søren Roepstorff, Karsten Aaen, Elisabeth Andersen, Rasmus Kongshøj, Filo Butcher, Henrik Nielsen, Rune Petersen, Carsten Mortensen, Erik Karlsen, Marianne Rasmussen, lars abildgaard, Kim Houmøller, John Victor Lorck, Morten Lind, Jesper Wendt, Torben Nielsen, Lise Lotte Rahbek og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar

Det lyder som om kommunen har en forudindtaget idé om at Nawals voksne familiemedlemmer alle er svindlere. Det er svært at kommentere sagen, da vi ikke får sagen fra begge sider, men af artiklen alene at dømme, lyder den danske stat som ren DDR. Ren DDR. Men det ved vi jo allerede, den er.

Flyt ud, folkens! Danmark er færdig! Politikerne er uden for rækkevidde. De kan ikke nås gennem demokratiske midler. Derfor er I nødt til at flytte ud.

Hvorfor kommer disse rædselshistorier så ofte fra Holbæk?

anne-marie monrath, Heidi Pedersen, Erik Jensen , Inger Sundsvald, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj, Jan Kønig, lars abildgaard, Viggo Helth og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Der findes faktisk stadig folk, der er stolte af at være danskere og af vort samfund med dets varme favnende velfærd.

Det er ikke til at forstå.

Per Hansen, Rasmus Kongshøj, lars abildgaard, Filo Butcher, Rune Petersen, Steffen Gliese, Torben Nielsen og Jesper Wendt anbefalede denne kommentar
Bjørn Pedersen

Det her viser for mig hvor vigtigt det er at sagsbehandlere er fast knyttet til samme klient, og bruger god tid på at lære deres situation at kende. Da jeg var barn husker jeg min mors/min families sagsbehandler i Maribo som en - som regel usynlig - beskytter. Hun havde fulgt vores familie i hvertfald et årti indtil jeg flyttede fra Lolland, og jeg vil bruge ordet "reddet" os flere gange i den tid. Hvis dem der skal behandler socialsager ikke kender deres klienter, sætter sig ind i deres baggrund og undersøger hvilke indgangsvinkler de skal finde for at hjælpe, kan de jo ikke give borgeren nogen retfærdig behandling, og er "nødt" til at forfalde til bureaukrati og rutine.

anne-marie monrath, Bent Weinreich, Mohammad Ahmed, Michelle Jensen, Vibeke Rasmussen, Niels Mosbak, Karsten Aaen, christel gruner-olesen, Rasmus Kongshøj, Steffen Gliese, Klara Liske og Morten Lind anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Men så må man jo stemme på nogle socialistiske partier, der vil nedlægge kontrolgrupperne.
Jeg synes dog det er svært at vurdere sagen, hvor bor faren ellers, hvilke indtægter har han, kan han bidrage til familiens underhold? Og mere principielt, skal der være forskel på ydelsen fra det offentlige, om man er enlig eller ej.

Rune Bang, Steffen Gliese og Morten Lind anbefalede denne kommentar
Georg Christensen

En tryst til fremtidens dystre spådomme er din "NAWAL´s" åbenhed, En "TRYST" et "HÅB", som kan være med til at give "LIVET" værdien tilbage.

Som dansker har jeg også følt mig som fremmed i mit eget land, alligevel blev jeg måske kun for at være med til at modtage "jer". I fremmede, og byde jer velkommen i et land, hvor "medfølelen" er bort administreret og kaos moellen indført.

I "fællesskab", kan vi måske sammen få byggetet myt og andrledes danmark.

Mit råd til dig, fortsæt dit "jura studie", kom med på banen hvor lovene skabes, hvor politisk/religøs dumhed sammen med uvidenhed let finder forkerte løsninger. I grunden, ikke kun et råd til dig men til alle "jura studerende", Især til de studerende, råb op, hvis "lov vandvidet" overskrider naturlighedens grændser.

NB: Kun ved tilkendegivelsen er muligheden tilstede.

Glenn Lynge Andersen, Mohammad Ahmed og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Erling Frederiksen

Jeg tror egentlig ikke, at sagen handler om diskrimination. Kontrolgruppen kan med nogen ret (og ond vilje) hævde, at de ikke kendte til mandens hjerneskade, da de tvangsflyttede ham til morens adresse.

Men jeg har efterfølgende indsendt dokumentation for operation i hjernen og lægens udtalelse i forbindelse hermed.
Problemet er snarere, at afdelingerne i kommunen ikke kan eller vil reagere på nye oplysninger og slet ikke lave om på allerede trufne afgørelser. Bureaukratiet og den forskellige kasser, afdelinger og centre er stivet i deres ubøjelige form og politikerne tør ikke gå mod kommunens topembedsmænd. Jeg har skrevet gentagne gange til både borgmesteren (V), Økonomiudvalget og Kommunens Økonomidirektør Erik Kjærgaard Andersen, men der sker ingenting.

I praksis står Mette Frederiksens lovgivning om at tage forsørgelsesgrundlaget fra folk som ikke passer deres tvangsaktivering over hensynet til børns tarv og forsørgelse. (En arv direkte fra Karen Jespersens "socialreform" - aktivloven fra 1998)
Dette uanset, at kommunen selv har frataget moren muligheden for at sende sin yngste datter i daginstitution. Det betyder, at hun ikke længere kan få kontanthjælp, fordi hun ikke passer sin aktivering, fordi hun selv skal passe sin lille datter på fire år.

Skat skal (lovbestemt) tage børnefamilieydelsen, fordi moren skylder penge til daginstitutionsbetaling.
Og hun kan ikke få boligsikring, fordi hun ikke vil skrive under på, at manden også bor hos hende. (Man har jo besluttet at de bor sammen!)
Hvis hun skriver under på, at han bor hos hende, som kan hun ikke senere vinde sin sag hos Udbetaling Danmark om at være reelt enlig, og Udbetaling Danmark kan ikke træffe en afgørelse om, at hun er reelt enlig, når faren står tilmeldt adressen.
(Vi har forsøgt med en underskrift, som angiver, at det er forbehold - men også det uden held.

Og Indenrigsministeriet har i går meddelt, at der vil være et halvt års ventetid på vores klage over tvangsflytningen af faren, og før vi har en afgørelse derfra, så kan vi ikke få medhold i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, om at moren er reelt enlig forsørger.

Selvom kvinden påbegynder aktivering og igen oppebærer ret til kontanthjælp, så vil stort set hele kontanthjælpen går til husleje, fordi hun ikke får boligsikring og der en meget høj husleje i kvarteret. Dvs. hun vil reelt set ikke være meget bedre stillet - selvom man kan sige, at så har de da et sted at bo.
Men på den anden side er der også i Holbæk Kommunes det knæsatte princip, at man ikke vil gøre noget, før fogeden står for døren.
Så skal man gøre noget, fordi der er børn involveret.

I de otte måneder, hvor huslejen er blevet trukket fra kontanthjælpen har det ikke været muligt at råbe kommunen op - om den forudsigelige situation, som der nu er opstået.
(Det skal dog retfærdigvis nævnes, at en medarbejder i Holbæk Kommunes "Opkrævningen" har været hjælpsom og udvirket at SKAT lod være med at trække ungdomsydelserne til to to ældste børn i to måneder - nærmest i strid med lovgivningen på området!)

Kvinden har siden 1. oktober 2012 haft ca. 1000 kroner om måneden at leve for til sig og børnene, men sidste kontanthjælp minus husleje og strøm = 1000 kr. blev udbetalt 1. juli 2013.
*****
Jeg har fået medhold i 29 kontrolgruppesager (I nogle sager er der flere afgørelser) i træk (primært i Holbæk) med en enkelt undtagelse, hvor Ombudsmanden mente sagen var forældet.
Jeg er bisidder for familien og administrator af Børneferieselskabets Hjælpekasse 84010001127176

anne-marie monrath, Per Hansen, Anders Jensen, Bent Weinreich, Jette Andersen, Tina Skivild, Hanne Koplev, Jan Hansen, Michelle Jensen, Helene Brochmann, Vibeke Rasmussen, Anders Kristensen, Niels Mosbak, Ingrid Uma, Esben Maaløe, Søren Roepstorff, Karsten Aaen, christel gruner-olesen, Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Rasmus Kongshøj, Filo Butcher, lars abildgaard, Flemming Scheel Andersen, Henrik Nielsen, Rune Petersen, Erik Karlsen, Marianne Rasmussen, Kim Houmøller, Klara Liske, Inger Nilsson og Morten Lind anbefalede denne kommentar

Karen Jespersen er ude af politik, men levnet fra hendes perverse menneskesyn fungerer i bedste velgående.

Per Hansen, Jette Andersen, Steffen Gliese, Anders Kristensen, Rune Bang, Søren Roepstorff, Karsten Aaen, Elisabeth Andersen, Rasmus Kongshøj, Flemming Scheel Andersen, Viggo Helth og Torben Nielsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

En kommune kan godt ændre i sine afgørelser, men det kræver, at de forvaltningsretlige betingelser herfor er til stede. Det vil sige, at der skal have foreligget forkerte oplysninger, at afgørelsen er baseret på et forkert retsgrundlag, eller at den på anden måde er forvaltningsretslig ulovlig.

Når det kan gå så galt, er det bare bevis på hele systemet i bund og grund er til for egen skyld. Borgerne som betaler hele dette cirkus, skal ikke forvente andet end regningen. Hvem sagde socialbedragere? Velkommen til det asociale helvede!

anne-marie monrath, Jette Andersen, lars abildgaard, Niels Mosbak, Rasmus Kongshøj og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Speget sag fornemmer jeg. Separationen skete for flere år siden, men operationen var for nyligt.

Mellem linjerne læser jeg at ægteparret er "dansk" skilt og sandsynligvis "muslimsk" stadig gift.

Synd for børnene de skal lide under forældrenes (eventuelle) sociale bedrag.
Men er det rimeligt en familie der af forskellige årsager lever i ægteskabs lignende forhold, får udbetalt ydelser som om de lever adskilt?
Jeg kan se mange her i tråden mener det er rimeligt.

Peter,
hvis et skilt par bliver tvangssammenført af myndighederne, er de så pludselig et par igen?
Jeg troede ellers, tvangsægteskaber hørte hjemme i andre kulturkredse.

anne-marie monrath, Per Hansen, Anders Jensen, Ellen Chakir, Jette Andersen, Steffen Gliese, Michelle Jensen, Bjørn Pedersen, Niels Mosbak, Ingrid Uma, Karsten Aaen, christel gruner-olesen, Janus Agerbo, Lise Lotte Rahbek, Elisabeth Andersen, Rasmus Kongshøj, Kim Houmøller, Flemming Scheel Andersen og Filo Butcher anbefalede denne kommentar

Der findes mennesker, også debattører her på avisen som jo mener at "frihed til at tage forkerte beslutninger" er vigtigere end tvangsudskreven social lighed eller bare et minimum af statsgaranteret værdighed.

Den historie artiklen beskriver er langt fra enestående. Jeg har personligt mødt en række mennesker som er gået fuldstændig til hundene pga. sygdom og den efterfølgende behandling de fik af kommunen.

anne-marie monrath, Jette Andersen, lars abildgaard, Karsten Aaen, christel gruner-olesen, Rasmus Kongshøj, Kim Houmøller og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Og så findes der kynikerne som Peter Hansen som ikke finder sig selv for lave til at kalde disse stakkels mennesker for sociale bedragere, uden en tøddel bevis andet end noget han læser mellem linjerne.

Peter Hansen, hvis du havde set hvad jeg har set, ville du muligvis have en anden holdning, måske endda i fht. indvandrere.

I langt de fleste tilfælde jeg har oplevet i rigtig mange år, er det ikke borgeren der handler bedragerisk, men kommunen som med iskold kalkule, fx. falsk begrundede afslag som det tager måneder/år at anke, tvinger folk så langt ude på dybt vand at de bliver TVUNGEN til at bruge alle midler, inklusive "social bedrageri", i deres kamp for at få penge til mad og husleje på bordet. Når man først har drevet dem derude hvor de ikke længere kan bunde, pudser man "kontrolgruppen" på dem.

anne-marie monrath, Per Hansen, Anders Jensen, Bent Weinreich, Ellen Chakir, Jette Andersen, Steffen Gliese, lars abildgaard, Søren Roepstorff, Karsten Aaen, christel gruner-olesen, Rasmus Kongshøj og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Jeg vil bare lige sige at jeg synes at Erling Frederiksen kæmper en flot kamp, som jeg tager hatten af for, men som jeg må beklage dybt, på mit lands vegne, er yderst nødvendig.

anne-marie monrath, Per Hansen, Bent Weinreich, Steffen Gliese, Hanne Koplev, lars abildgaard, Sabine Behrmann, Anders Kristensen, Niels Mosbak, Ingrid Uma, Filo Butcher, Karsten Aaen, Elisabeth Andersen, Rasmus Kongshøj og Marie Jensen anbefalede denne kommentar
Frida Henningsen

Det er altid vanskeligt at generalisere fra enkeltsager, hvorfor alle burde vare sig fra at gå helt i selvsving. Udlægningen her tyder jo på, at noget er gået helt skævt i den sagsbehandling, hvorfor det kunne være endog meget interessant at høre forvaltningens udlægning af sagen. Det er de jo af åbenlyse grunde forhindret i pga deres tavshedspligt.

Jeg tager hatten af for dem,der helt uegenyttigt forsøger at hjælpe familien, og henviser så til, at vi jo lever i et samfund, hvor der findes instanser man kan klage til, hvis man er blevet urimeligt behandlet - brug dem !

Den forventelige monotome fodring af det nationale selvhad hos bl.a. @Scheel Andersen er heller ikke med til at opkvalificere debatten.

Rasmus Kongshøj

Og samtidig messer vore kære ledere stadig om hvordan vi har verdens bedste velfærdssamfund. Fy for Satan!

At kalde det for DDR-tilstande er at behandle det hedengangne Østtyskland uretfærdigt, for i DDR var man trods alt ikke så nedrige, at man ikke undede "folkefjenderne" et sted at bo og mad på bordet.

anne-marie monrath, Per Hansen, Jette Andersen, lars abildgaard, Søren Roepstorff og Filo Butcher anbefalede denne kommentar

Jeg kunne tænke mig at få en beretning ((ensidig)
om en helt lignende situation for en etnisk dansk familie.
Dem er der rigtig mange af!
Her har ægtefæller også gensidig forsørgerpligt over for ægtefællen,
selv om denne er syg!
Der er også helt faste regler/love for, hvordan man som separerede ægtefæller må omgås hinanden i separationstiden,
ellers falder separationen væk!
Kvinden kan blive skilt omgående, hvis der har været tale om vold!
Beretningen her ser ud som om denne ny-danske familie bliver behandlet anderledes/dårligere end etnisk danske familier,
hvilket jeg ikke tror på!
Måske skulle hjælpere hjælpe familien til at overholde de regler, som gælder alle i DK,
så vil de også blive behandlet derefter og få de ydelser, som de så er berettiget til!

@Erik Karlsen

Jeg formoder det kun er faderens folkeregister adresse der er "tvangsflyttet" til familiens adresse.

Martin Olafssen

@ Ulrik Dahlin eller andre journalister

Hvad med en kommentar fra FT politikkerne? De udtaler sig jo gerne om alt fra flere frikadeller i børnehaverne til såkaldt dovne Robert "sagen"...

Bent Weinreich, Jan S. Larsen, Jette Andersen, Steffen Gliese, lars abildgaard, Inger Sundsvald, Lise Lotte Rahbek og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

"Selvom kvinden påbegynder aktivering og igen oppebærer ret til kontanthjælp, så vil stort set hele kontanthjælpen går til husleje, fordi hun ikke får boligsikring og der en meget høj husleje i kvarteret."
----------------------------------------------------------------------
Erling Frederiksen.
Hvis familien ikke kan få boligsikring, tyder det på en ret høj brutto husstands-indkomst! Ikke?

Ellen Nielsen, for en del år siden indførte man boligsikringsloft - huslejen er underordnet.

Et sted fra 345, og 375, og så er kassen lukket.

anne-marie monrath, Steffen Gliese og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

@Klara Liske
"Hvorfor skammer systemet sig ikke?"
Systemer kan ikke skamme sig.
Det er faktisk problemet med systemer.

@Rasmus Kongshøj
"Og samtidig messer vore kære ledere stadig om hvordan vi har verdens bedste velfærdssamfund. Fy for Satan!"
Det er længe siden nogen har påstået det.
Men vi har verdens dyreste velfærdssamfund, og det er jo noget ganske andet.

"At kalde det for DDR-tilstande er at behandle det hedengangne Østtyskland uretfærdigt, for i DDR var man trods alt ikke så nedrige, at man ikke undede "folkefjenderne" et sted at bo og mad på bordet."
Er det fængslerne du tænker på ?

Tak, for oplysningen, Klara Liske!
Dét loft gælder jo så alle familier i Danmark, ikke kun denne!
Sociale ydelser som f.eks. boligsikring, folkepension, førtidspension m.m.
er nu engang reguleret efter husstandsindkomst!

Konen kan jo ikke bare sætte sin syge mand ud af lejligheden, hvis de begge står på lejekontrakten og hun ikke vil skilles!
Manden er tilkendt førtidspension! Den må familien så ha' levet af førhen, når kvinden ikke har haft arbejde!
Som 18-årig får man SU som hjemmeboende.

Egon Maltzon, metaforer er farlige at bruge i en debat, men systemet er besat af mennesker, og de har retten til at sige nej - det gør de ikke, og der står jeg af. (langt før i realiteten)

Det her og meget af det jeg selv har bevidnet, falder under min kategori, afstumpet behandling af andre - betalt vel og mærke, af staten - altså os - men vores tjenere (politikere) har i mine øjne fået sig en hob af de fineste bødler man kan købe for penge.

Søren Roepstorff, Jette Andersen, christel gruner-olesen, Karsten Aaen, Inger Sundsvald og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

Erling Frederiksen.
Er det muligt at få oplyst,
hvordan mandens førtidspension indgår i familiens budget?
Dette nævnes slet ikke, hverken i artiklen eller i dit indlæg.

Jeg er hverken socialrådgiver eller ansat i en kontrolgruppe,
men folkepensionist, hvor sociale ydelser også er husstandsindtægt-betinget!

Erling Frederiksen

Jeg vil supplere med lidt kommentarer og oplysninger. Bla. efter at have læse indlæg fra Ellen Nielsen og Michael Kongsted Nielsen.

Det kan være et problem at spekulere i sagsbehandlingen, når man kun kender sagen fra en avisartikel. På den anden side kan det måske også være svært at lade være, men jeg mener, at der tilbagestår et billede af så megen problematisk sagsbehandling, at det må være det væsentlige i sagen.

Vi må formode, at sagsbehandlingen med tiden vil være gennemført og der kan blive truffet en afgørelse på et sagligt og oplyst grundlag...men, et af problemerene er den lange sagsbehandlingstid og hvor der i mellemtiden ikke udbetales ydelser til familien.
Dvs. at selvom Nawal og hendes mor får medhold i deres klager om et år, så kan der være sket mange ulykkelige og uoprettelige hændelser i mellemtiden.

Micahel Kongsted skriver, at myndighederne kan ændre afgørelser f.eks. hvis der er sket fejl. Ja - men det gør myndighederene (her Holbæk Kommune) sjældent, fordi de jo selv har rejst sagen, undersøgt sagen og truffet afgørelse i sagen.

Poltiet skal f.eks. fremlægge deres materiale om en borger for en uafhængig dommer - før der kan blive tale om en retssag - som evt. kan have konsekvenser for borgeren.

Klageinstanserne for kommunale afgørelser har typisk behandlingstider på mindst et halvt år og ydelserne er jo frataget borgerne i mellemtiden.
Camilla-sagen fra Svinnge, der kort har været omtalt her i avsien sidste år, havde som konsekvens, at Camilla med tre børn måtte fraflytte sin bolig - før hun fik endelig medhold af Statsforvaltninge (og Ankestyrelsen).

Et andet problem er, at reglerne på området ikke er så faste, som Ellen Nielsen prøver at antyde. Faktisk er afgørelserne baserede på skøn. Der kræves ikke egentlig bevis og det er ikke muligt at får vejledning i, hvorledes man bør forholde sig som enlig forsørger i forhold til kæreste og/eller ekspartner.

Det er løgn, når Social- og Integrationsministeriet i deres folder, "Enlig eller samlevende?" fra denne sommer antyder, at man kan få vejledning fra myndighederne.
Svaret er, at der ikke er nogen faste regler. Det gør det svært for borgerne at vide, hvad de må og ikke må. Der er altså ingen hjælp at hente for moren i forhold til at få vedledning i, hvorledes hun kunne regulere/ håndtere forholdet til børnenes far.

Kommunen har ikke tavshedspligt, når borgeren giver tillladelse til, at kommunen må udtale sig. Kommunen vælger bare ofte ikke at ville udtale sig. I den aktuelle sag, kunne der godt have været talt om nogle principielle ting ved sagsbehandlingen, men kommunen havde altså ingen kommentarer.

Og lige et par facts - så jeres spekulationer ikke bliver for vidtløftige.

Klagerne i sagen er delt op i perioder, således at myndighederne vil kunne tage stilling til, hvorvidt de mener, at moren er enlig forsørger i givne perioder.
F.eks. før og efter farens operation i hjernen - som kunne tænkes at have indflydelse på hans tilstand. Det må fagfolk vurdere. Vi har oplyst morens og Nawals opfattelse.

Faren og moren blev separeret for flere år siden, men først skilt i foråret. (Jeg udfyldte skemaet for dem) De havde ikke forstået forskellen og den betydning som myndighederne tillægger dette. (Det er i øvrigt meget almindeligt blandt invandrere (og andre), at man ikke ved hvad forskellen er.)
Og til Ellen Nielsen igen.
Familen er klart og ubetinget berettiget til boligsikring, uanset om faren bor der eller ej - Det er sagsbehandlingen og bureaukratien omkring behandlingen af ansøgningen om boligsikring, der er problemet. Det har jeg vist også forsøgt at forklare. Hun er på kontanthjælp og han er førtidspensionist gennem mange år, men jeg kender ikke årsagen hertil.

Nawal er først lige fyldt 18 - men der er sendt ansøgning om SU afsted.

Jeg håber, at det har afklaret nogle problemstillinger, og at man kan bruge historien som et eksempel på, hvad den usammenhængede og retssikkerhedsmæssigt problematiske lovgivning har af konsekvenser for børnene og i mange tilfælde altså også uskyldige forældre.

Selvom man kan argumentere for, at der er elementer af racisme og fordomme i sagsbehandlingen, så mener jeg ikke, at det skal overskygge de helt grundlæggende problemer med sagsbehandlingen på området - som altså ikke er meget bedre, når det drejer sig om rent etnisk danske familier, hvor jeg har været involveret i syv sager.

Det grundlæggende problem er, at Christainsborg ikke vil sikre retssikkerhed for de fattige, og at både pressen og den såkaldte venstrfløj hellere vil give og tale om arbejde til de fatige end om rettigheder og retssikkerhed.
Men det kunne blive et tema i kommende valgkampe.

anne-marie monrath, Søren Roepstorff, Bent Weinreich, Lise Lotte Rahbek, Filo Butcher, Jette Andersen, Per Bjarne Pedersen, Niels Mosbak, Flemming Scheel Andersen, lars abildgaard, Rasmus Kongshøj, Vibeke Rasmussen, christel gruner-olesen, Karsten Aaen og Michael Kongstad Nielsen anbefalede denne kommentar

Det ville klæde Holbæk kommune at håndtere sagen p en måde så familien har til dagen og vejen.

Få anbragt manden et sted hvor han kan få den hjælp han har brug for.

Endvidere bør man igen kigge på om det holder vand at familien reelt har fået for mange penge eller om det er en ensidig tolkning fra kommunens side, under alle omstændigheder stille sådan en sag i bero mens man sørger for at familien ikke ekskluderes af systemet, selv om det er indrettet til det.

Holbæk ...er det ikke der borgmesteren har taget sin kones navn (Kjærsgaard) Tror han var født Andersen ...det var ikke fint nok.

Simon Rosenkilde

http://modkraft.dk/blog/jan-michaelsen/den-perfekte-forbrydelse

Fantastisk som goderne er fordelt.. :S

S.

PS. ovenstående handler om hvordan Danmark blev bestålet for 200.000.000.000 kroner, og hvorfor 16 banker krakkede - læs det, for det er hovedrystende vildt.
- parandagnet er, at en lille familie, bliver tæsket til ukendelighed, mens de store bosser slipper afsted med det største tyveri i Danmarks historie - og at der ikke engang kommer offentlighed på det.

Per Hansen, Bent Weinreich, Jan S. Larsen, Jette Andersen, Karsten Aaen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

Jeg har sagt det mange gange før, og nu siger jeg det igen:

Hvis myndighederne mistænker en borger for at have gjort noget strafbart, så har borgeren ret til en rettergang ved uafhængige domstole, at blive formodet uskyldig indtil det modsatte er bevist etc., etc. Dette gælder uanset hvad myndighedernes mavefornemmelser i øvrigt måtte være, eller uanset hvor bagatelagtig såvel straf og forbrydelse må synes. Og heldigvis for det. Sådan går det til i et retssamfund.

Men mens vi ikke vil gå på kompromis med retsgarantierne, selv ikke for en bøde for at køre uden lys på cyklen, så befinder vi os stadig på enevolds-stadiet hvad angår retsgarantier i sociale sager.

Her har man kaldt straffene for "sanktioner", og på grund af dette og andre retoriske fiksfakserier, har borgerne ingen retsgarantier. De må tage til takke med kontrolgruppernes skueprocesser, og finde sig i at blive straffet med reduktion i ydelserne, før deres sag er endeligt afgjort af det skrabede ankesystem. Keine Hexerei, nur Behändigkeit.

Havde der været tale om fartbøder, så ville vi ikke acceptere en sådan retsløshed. De socialretlige "sanktioner" kan desuden være meget alvorligere end de strafferetlige. For eksempel vil de færreste nok mene at to uger i fængsel, eller en bøde på et par tusind var værre straffe end at miste al forsørgelse i månedsvis, blive sat ud af sin bolig, og i den forbindelse miste alle sine ejendele.

Politikerne og alle de andre talende brystbilleder i fjernsynet har desuden ikke holdt sig tilbage, når det gælder fordømmelsen af socialt bedrageri. Det skulle være noget af det værste, og mest asociale man kunne foretage sig. Lad os derfor tage konsekvensen af dette, og løfte hele socialrettens sanktionssystem over i strafferetten.

Det vil dels sende et signal om hvor græsseligt socialt bedrageri er etc., etc., og den slags er politikerne jo glade for. Vigtigere er imidlertid at borgerne vil få en tidssvarende retssikkerhed, når de kommer under mistanke for uberettiget at modtage ydelser. Sagerne vil skulle afgøres af en rigtig domstol, hvor myndighederne skal bevise deres påstande, og borgerne har mulighed for et forsvar. Samtidig vil en tiltalt først blive straffet, når der foreligger en endelig dom imod ham.

Dertil kommer de tilfælde, hvor borgeren måske ikke har haft forsæt til at snyde, men alligevel har fået for meget udbetalt. Her kan der i sagens natur ikke straffes, men også disse sager bør - under hensyn til de ofte alvorlige, potentielt livsødelæggende, konsekvenser - afgøres ved en rigtig domstol, med rigtige retsgarantier.

Søren Roepstorff, Anders Jensen, Lise Lotte Rahbek, Filo Butcher, Per Bjarne Pedersen, Niels Mosbak, Helene Brochmann, Flemming Scheel Andersen, Sabine Behrmann, lars abildgaard og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Moderen hader faderen ønsker ikke samliv med ham, de er separeret og skilt.
Alligevel kommer faderen i hjemmet som han lyster.

Kommunen kan altså ikke leve livet for folk, de tilpasser ydelserne til det liv folk lever.
Kan moderen ikke magte at stoppe samlivet med faderen, ja så er det vel ok de får ydelser som samlevende.

Flemming Scheel Andersen

Det burde aldrig have været sådan at HKere på en kommunalforvaltning er både anklagere, vidner og dommere, når folk beskyldes og sanktioneres af det offentlige system.
Desværre har man gjort retssystemet så dyrt at bruge at borgerne ikke har mulighed for at få deres ret.

Søren Roepstorff, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese, Jørn Petersen, Per Bjarne Pedersen, Rasmus Kongshøj, Niels Mosbak og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Helene Brochmann

Måden, sagsbehandlerne formulerer sig på i de citerede notater, er under al kritik og alt andet end professionel. Nedladende og useriøs. Og resten af historien er jo ren Kafka. Hvad har de reelt forestillet sig, at familien skal gøre?

Per Hansen, Simon Rosenkilde, Rasmus Kongshøj og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Jacob Bro Knudsen

Man bliver tindrende rasende når man læser sådanne artikler!
Kommuner bør være tvunget til i disse sager rådføre sig med professionelle, så som Center For Hjerneskade (dog arbejder de med tilbagevending til arbejdsmarkedet) på amager eller lignende, omkring hvor adfærdsændrende en hjerneskade ofte er!

Per Hansen, Rasmus Kongshøj, Helene Brochmann og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Poul Borup-Andersen

En forfærdende information!
Hvornår kom familien til Danmark? Og hvorfor og hvor fra? Flygtninge? Er børnene fødte og opvokset i Danmark?
Var deres sygdomsramte far syg, da familien ankom?
Er faren og moderen danske statsborgere?

Jeg synes, at man har ret til at kende familiens baggrund. Håber, at mine spørgsmål er tilladelige. Poul

Hvis indtægtsgrundlaget for en hel familie er et familiemedlems førtidspension, er det vist ret gennemskueligt, at al ret til kontanthjælp for andre familiemedlemmer burde være opfyldt, samliv eller ej.

Erling Frederiksen

@ Poul Borup-Andersen
Jeg mener ikke, at man har ret til at kende familiens baggrund. Der er jo allerede sket en ret omfattende "udstiiling" - som de færreste ville bryde sig om, men som Nawal og hendes mor har fundet nødvendig -efter mine opfordringer - for ad den vej at få politikere og borgere til at gøre noget - og måske få lavet en ordentlig lovgivning.
Sagen har for så vidt ikke noget med familiens baggrud at gøre - den handler om dårlig sagsbehandling, dårlig lovgivning og ansvarsflygtende politikere.
Det er måske forståeligt, at du gerne vil have de omtalte oplysninger, men jeg har ikke selv - som bisidder - spurgt til disse, fordi jeg ikke har fundet dem relevante. Familien er anerkendte som boende i Danmark og ingen instanser har antydet, at de ikke er undelagt samme lovgivning som alle andre.
Jeg synes, at vi skal fokusere på det principielle, lovgivningsmæssige og den i medierne legitimerede hetz mod de fattige - fremfor at udpensle familien forhold yderligere. Men jeg stiller personligt altid op til offentlige debat - hvis du kan finde en politiker eller embedsmand som tør.....

Per Hansen, Bent Weinreich, Rasmus Kongshøj, Filo Butcher, Steffen Gliese, Karsten Aaen, Niels Mosbak og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
jette tofte bøndergaard

Tak for en god artikel! Den gav mig anledning til følgende kommentar på min Facebook-profil:

"Hun har et smøret grin på læberne hele tiden
Hvem ’hun’ er, skal jeg afsløre om lidt.

TV bød i aftes på interview med de tre ledere af regeringspartierne. Tilsammen efterlader de indtryk af gode viljer om at nå de ’allersvageste i vores samfund’. De skal ’være trygge og have tillid til den økonomiske politik’, og vi skal allesammen forstå, at ’der holdes hånd under vores beskæftigelse’.

Et andet indslag i TV-avisen fortalte, at en tredjedel af de tyske vælgere ikke har tænkt sig at stemme ved septembers valg. I et interview på gaden sagde en ’repræsentant’ for denne gruppe, at det oplevedes ligegyldigt, for alle regeringer er ens.

JEG TROR IKKE at alle regeringer er ens. Jeg tror at vores statsminister har ret, når hun siger at den politik, som regeringen har ført, har stabiliseret dansk økonomi i en meget svær situation. Jeg tror på, at det er godt for Danmark at være mindre bundet af gæld til udlande.

Alligevel oplever jeg al talen om sociale mål som uvirkeligt spin. Jeg har, i en stribe private oplevelser, mærket, at der ikke er grundlag for tillid til fællesskabet. Og – det hjælper ikke meget, at der er tillid til at nationen klarer sig i nationaløkonomien, hvis der ikke er tillid til at ledige og syge klarer sig i privatøkonomien.

Ulrik Dahlin, (Cavlingprisvinder bl.a. på baggrund af journalistisk afsløring af danske statsløses konventionsstridige behandling), afslører i Information, hvor lidt grund der faktisk er til at forvente at blive grebet af ’et fintmasket socialt sikkerhedsnet’ hvis ulykken rammer os.

I artiklen ”Vi kan ikke være børn længere” citerer Dahlin fra kommunale kontrollanters journaler: ”Borgeren bliver igen tosset, hun har et smøret grin på læberne hele tiden.” Citatet fortæller mig, at der sidder dybt uprofessionelle sagsbehandlere i de kommunale kontorer. Moren får ikke en sagsbehandling men en domsafsigelse: hun er tosset, hun griner smøret.

Hun, hendes børn – og jeg som læser – har ingen grund til at grine. Tvært imod! Tillid til fællesskabet? Jeg har været for tæt på ledige og syge til at have megen tillid tilbage. Jeg undrer mig på, om ’den skattelettede hårdtarbejdende leverpostejsspiser’ har grund til tillid? Leverpostejsspiseren, som kender til den kommunale virkelighed for ledige og syge – han stemmer liberalt, for vi er jo alligevel hver især ansvarlige for vores egen lykke, ikke? Eller undlader han at stemme, demokratiet handler jo alligevel kun om uvirkeligt spin?

Jeg er bange for, at dem, der virkelig har grund til at grine smøret, det er demokratiets og velfærdssamfundets fjender."

Per Hansen, Søren Roepstorff, Bent Weinreich, Mohammad Ahmed, Rasmus Kongshøj, Filo Butcher, Steffen Gliese, Karsten Aaen, Grethe Preisler og Niels Mosbak anbefalede denne kommentar

"Jeg synes, at man har ret til at kende familiens baggrund."
---------------------------------------------------------
Både artiklen og partsindlæg er så mangelfuld,
at man som udenforstående overhoved ikke - fortsat - har nogen chance for at detage i debatten på et reelt grundlæg!
Så jeg er færdig hermed - med et sidste indlæg.
Det mest triste - for mig at se - er, at en ung pige på 18 år og myndig, moderen og måske også de mindre søskende
bliver fastholdt i et urealistisk og negativt syn på samfundet, at »Vi var engang en normal familie, men kommunen har ødelagt vores liv,«
og "Danskerne kan blive skilt, og så skiftes de til at have børnene."
Kommunen er ikke skyld i hverken faderens sygdom eller familiens separation eller skilsmisse.
Når etnisk danske familier bliver skilt, er det også en hård omgang for alle parter, også økonomisk,
og parterne må ofte flytte fra en fælles bolig til andre og billigere!
Er parterne i arbejde eller arbejde i form af aktivering møder man op og får et fire-årigt barn passet hos en nabo, genbo eller familie!
Det er heller ikke ualmindeligt, at unge i gymnasiet har et fritidsjob m.m.
Hvor har den lav-praktiske hjælp været fra naboer, familie og venner - i tide?
Ingen kommer videre, hvis de ikke de lærer at tage med-ansvar for eget liv - og jeg taler ikke om "at være sin egen lykkesmed".
'Kontanthjælpen' er indført som en akut, midlertidig, social hjælp,
og som alle andre sociale ydelser er der nogle forudsætninger, som skal være til stede for at borgeren er berettiget til ydelsen!

Jeg bor ikke i hverken Slagelse eller Holbæk kommune, men kender en del til Holbæk,
og finder det besynderligt, at lignende tilfælde slet ikke findes andre steder i landet!

Jesper Mosgaard

ellen nielsen>
Jeg er helt enig i din betragtning og kommentar ovenfor.

Hvad jeg i den grad finder skammeligt eller måske snarere grænseløst pinligt og sørgeligt, er at betragte aldersmæssigt voksne mennesker, der i diverse kommentarspor her på den mindst ringe sidder og klapper hinanden på skulderen, og brokker sig ofte uden at komme med løsninger, bare rent brok og nu som kommentarfeltet til denne artikel sidder som selvudstoppede og selvkonserverende klogeugler og rakker ned på landet på et fuldstændigt uoplyst grundlag.

Hvorfor ikke afkræve flere oplysninger istedet for den automatreaktion - og værst tænkning! - førend man raser mod land, velfærd, latent racisme, diskrimination, etc, etc.

Hvis ikke det var så trist, var det meget sjov læsning i et svagt øjeblik - men det rykker altså ikke noget!

Lad os dog få noget fakta på bordet så vi kan diskutere som voksne mennesker, der er i stand til og ikke mindst plads til, de nuancer og udfordringer som vi som folk, samfund og land står over for.

Det hjælper sgutte at bare sidde og bruge en af sommerens sidste solskinsdage på at hælde øregas ud.

Beklager dette (lettere) sure opstød, men det er noget jeg længe har tænkt!
Med ønsket om en mere oplyst og belysende saglig debat.

Kan i alle have en rigtig god weekend!

Mon ikke alting alligevel kan koges sammen til en interessekamp,, som blev parkeret i ti år under den dårligste regering, dette land har haft siden Høegh-Guldberg?!
Overklassen har i dén grad haft held til at splitte et ellers samlet folk - men mange andre faktorer har hjulpet til, først og fremmest den tåbelige forestilling om, at vi lever i en radikalt anderledes verden end tidligere (tidligere end hvad - Marco Polo, Columbus, Darwin, Gates?). Vi lever i en verden, hvor politikerne i en kort årrække har skulket fra deres ansvar og løsnet båndet om verdens rigeste, hvilket erfaringsmæssigt er vejen til undergang for samfund og fællesskab - for der er en grund til, at disse mennesker er blevet verdens rigeste, og det handler mindre om initiativ og kreativitet end om at kunne få sig til (have trang til/ønske om?) at udnytte andre til egen vinding og ovenikøbet påstå, at det er til disse andres store fordel.
Sandheden er den modsatte: at de lever i et samfund, der giver dem lov til at udleve deres drømme på bekostning af flertallet.
Desværre kan de, der sidder på værdierne, skam- og hæmningsløst føre del-og-hersk-politik i kraft af deres akkumulerede værdier og deres købte politiske lakajer, for det er jo, når alt kommer til alt, den bedste investering, man kan foretage sig at købe magt. Af samme grund skal et samfund også begrænse de formuer, private mennesker kan få op under neglene, ellers overlever et demokrati ikke.

Per Hansen, Niels Mosbak, Flemming Scheel Andersen, Karsten Aaen, Rasmus Kongshøj og Filo Butcher anbefalede denne kommentar

Iøvrigt er det stærkt bekymrende, Michael Pedersen, at du åbenbart ikke rigtig forstår, at moral er baggrund for al færden i verden, man kan være bekendt.

Sider