Nyhed
Læsetid: 4 min.

Koldkrigsopgør: Ytringsfrihed vandt over hensynet til privatliv

Selv om det er ærefornærmende for journalist Jørgen Dragsdahl, når professor Bent Jensen har beskrevet ham som KGB-agent, er det ikke en overtrædelse af injurielovgivningen. Der må gælde ’ganske vide rammer’ for ytringsfriheden, sagde tre landsdommere i går enstemmigt i en opsigtsvækkende dom, der frikender Bent Jensen
Jørgen Dragsdahl mener at dommerne ophæver injurielovgivningen med gårsdagens afgørelse i Østre Landsret: ’Jeg kan ikke se, at ytringsfriheden skal dække over falske påstande. Det er en underlig dom, fordi ytringsfriheden øjensynligt har så vide rammer, at man nu kan sige, hvad det skal være,’ sagde han bagefter.

Niels Ahlmann Olesen

Indland
26. oktober 2013

Jørgen Dragsdahl sad med et urokkeligt stenansigt, mens retsformand H.C. Thomsen i går læste op fra den enstemmige dom, der frikender professor Bent Jensen for at have fremsat injurierende udtalelser om den tidligere Information-journalist.

Til gengæld var der uskrømtet glæde hos Bent Jensens støtter fra den yderste højrefløj, der i større tal havde lagt vejen forbi landsretten.

Dommen, som er offentliggjort uden overstregninger eller blanke sider på landsrettens hjemmeside, er ganske omfattende og fylder 101 sider. Og selv om de tre dommere ikke er i tvivl om, at Bent Jensens udtalelser, som først og fremmest blev fremsat i en stor artikel i Jyllands-Posten tilbage i januar 2007, er »egnet til at nedsætte Jørgen Dragsdahl i medborgeres agtelse«, som der står i dommen, så var »fremsættelsen af udsagnene« alligevel berettiget.

For at nå til dette resultat har landsdommerne foretaget »en samlet afvejning« mellem »Bent Jensens ret til ytringsfrihed og Jørgen Dragsdahls ret til respekt for privatliv«. Og her har dommerne altså fundet, at hensynet til ytringsfriheden skal tillægges den største vægt. Der skal nemlig, som dommerne skriver, »meget til«, for at udsagnene kan anses som strafbare, netop fordi Bent Jensen har »vide rammer« for sin ytringsfrihed

Dragsdahl var ikke KGB-agent

De i alt 35 udtalelser fra Bent Jensen, som dommerne skulle vurdere, falder i to hovedgrupper: Dels en række udtalelser om, at Jørgen Dragsdahl var »agent« for den sovjetiske efteretningstjeneste KGB, dels en række udsagn om, at han udførte såkaldt desinformation, mens han arbejdede som sikkerhedspolitisk medarbejder på Information i 1970’erne og 80’erne.

Først til udtalelserne om Jørgen Dragsdahls agentvirksomhed: Her finder landsretten, at Bent Jensen har haft »tilstrækkeligt faktuelt grundlag« for sine udtalelser. Eller udtrykt på anden vis, det er ikke noget, Bent Jensen bare har hevet ud af den blå luft, selv om Jørgen Dragsdahl aldrig har været hverken sigtet, tiltalt eller dømt for at overtræde straffelovens paragraf 108 om spionage.

Dommerne lægger her vægt først og fremmest på udsagn fra den i 1986 afhoppede KGB-officer Oleg Gordijevskij og på det faktum, at Politiets Efterretningstjeneste i mere end tre år fra 1983 gennemførte en massiv overvågning og telefonafytning af Jørgen Dragsdahl.

I en række PET-dokumenter, som kun har været fremlagt i retten for lukkede døre, er Jørgen Dragsdahl karakteriseret som KGB-agent, der har holdt »konspirative møder med føringsofficerer i Danmark og udlandet«.

Endelig lægger landsdommerne også vægt på, at PET på et tidspunkt videreformidlede oplysninger om Jørgen Dragsdahl fra de fortrolige dokumenter til Udenrigsministeriet, Forsvarets Efterretningstjeneste, Regeringens Sikkerhedsudvalg samt i ét tilfælde også til, hvad dommerne beskriver som »en fremmed efterretningstjeneste«.

Umiddelbart ses det ikke i den forbindelse, at dommerne har taget særligt hensyn til det forbehold, som flere tidligere topchefer har fremsat i retten, nemlig at brugen af ordet ’agent’ i PET-dokumenterne ikke nødvendigvis var udtryk for tjenestens institutionelle vurdering, men derimod et ordvalg, som underordnede medarbejdere i tjenesten havde anvendt. Her finder dommerne, at der er tale om dokumenter fra en offentlig myndighed (PET), og at der ikke ses at have været taget forbehold over for indholdet eller ordvalget.

Dommerne vurderer videre, at eftersom spørgsmålet om »danske statsborgeres forhold til fremmede stater« under Den Kolde Krig er et vigtigt samfundsmæssigt emne, og at Bent Jensen har udtalt sig i sin egenskab af historieprofessor, og at Jørgen Dragsdahl var en kendt og aktiv samfundsdebattør, har Bent Jensen haft »ret til at informere om et sådant emne af stor offentlig interesse, ligesom befolkningen har ret til at modtage information herom«.

Derfor må der, konkluderer dommerne, »gælde ganske vide rammer for Bent Jensens ret til ytringsfrihed«.

Ikke snæver desinformation

11 af de 35 udsagn, som ved byretten i Svendborg i 2010 alle blev kendt for ubeføjede, handler om Jørgen Dragsdahls desinformation. Her mener dommerne, at desinformation kan forstås på flere måder, herunder en snæver og en bredere forståelse. Den snævre forståelse vil betyde, at Jørgen Dragsdahl skulle have skrevet artikler til Information med et indhold, som »bevidst og mod bedre vidende« var urigtige og vildledende som et »led i et samarbejde med en fremmed efterretningstjeneste«, mens den brede forståelse af desinformation kan forstås som formidling af oplysninger, der ud fra »en objektiv betragtning« er »urigtige eller vildledende«, og som »tjener en fremmed stats efterretningstjenestes interesser«.

Dommerne finder ikke belæg for, at Bent Jensen har brugt ordet ’desinformation’ i den snævre betydning, men derimod i den bredere og mere udflydende betydning.

Landsretten kræver ikke, at Bent Jensen fører sandhedsbevis for sine påstande om desinformation, men at han har et, som det igen hedder, »tilstrækkeligt faktuelt grundlag« for dem. Og selv om landsretten bevidst afstår fra at vurdere, om Jørgen Dragsdahl »rent faktisk« brugte KGB-forfalskninger som grundlag for artikler, er Bent Jensens kritik ikke »grundløs«. Der er tale om en række udtalelser, der »i det væsentligste har karakter af værdidomme« og dermed er udtryk for »en kritisk vurdering« af Jørgen Dragsdahls arbejde som journalist og debattør.

Alt i alt finder dommerne, at Bent Jensens »ærefornærmende sigtelser« mod Jørgen Dragsdahl har været berettiget, når straffelovens paragraffer om injurier fortolkes i lyset af bl.a. artikel 10 om ytringsfrihed i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Som konsekvens heraf skal Jørgen Dragsdahl inden 14 dage betale 600.000 kroner i sagsomkostningerne til Bent Jensen – ud over hvad han skal betale sin egen advokat.

Dragsdahl har ingen penge

Efter domsafsigelsen havde Jørgen Dragsdahls stenansigt tårer i øjnene.

»Dommerne ophæver injurielovgivningen. Jeg kan ikke se, at ytringsfriheden skal dække over falske påstande. Det er en underlig dom, fordi ytringsfriheden øjensynligt har så vide rammer, at man nu kan sige, hvad det skal være, men ifølge injurielovgivningen skal man kunne føre sandhedsbevis for sine påstande. Og det har Bent Jensen jo ikke formået,« som han sagde til flokken af journalister, der ville høre, om han nu vil anke landsrettens dom.

»Hvor skal jeg få pengene fra? Jeg kunne have lyst til det, men der skal penge til at gå videre. Jeg er på efterløn nu, og om et halvt år er jeg folkepensionist.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Georg Christensen

På hvilket "sandheds grundlag" bygger landsretsdommerne deres grundlag på?

Mit bedste bud er det samme som "troen på", ligestilles med "viden om". Et "magtbegærd", som uden grændser overskrider alle grændser.

NB: En KGB agent er afsløret i hemmelighedens navn.

Når kontrollen med "hemmeligheden" ikke er tilstede, midster hemmeligheden sin værdi.

En grundlæggende værdi, som alle "efterretningsvæsner", burde være opmærksom på, hvis de fortsat ønsker at bestå. Deres arbejdsområde er de enkelte samfund, deres borgere og deres forskellige "folketing" i helhedsforståelsen, og ikke i øjeblikket´s politiske magtbegærd. Det vil så bare sige:Hvis efterretnings væsenet´s konklution ikke forenes med politikernes publisering, bør væsnet have frie muligheder for offentlig indsigelse.

NB: Åbenhed er bedre som magtbegærdet´s lukkethed.

Troels Brøgger

Østre Landsret har lang tradition for at vippe til højre, nu har de så gjort det igen - upartiske domstole ? min bare....

Tino Rozzo, Jens Christensen, Verner Nielsen, Andreas Trägårdh, Brian Pietersen, Lykke Johansen, Karsten Aaen, Flemming Scheel Andersen og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar
Troels Brøgger

Det er et klokkerent justitsmord.

Hugo Barlach, Thomas Thomsen, Tino Rozzo, Andreas Trägårdh, Brian Pietersen, Lykke Johansen, Karsten Aaen, Carsten Mortensen og Niels-Holger Nielsen anbefalede denne kommentar

Det må da være rimeligt at kunne dokumentere sine postulater, når man hævder folk tilhører en organisation. Endda af en tvivlsom karakter. Det har ikke ret meget med ytringsfrihed at gøre. Så kan man jo miskreditere hvem som helst i det offentlige rum, uden nogen form for repressalier.

Den slags opfordrer til selvtægt.

Christian Pedersen, Verner Nielsen, Andreas Trägårdh, Brian Pietersen, Karsten Aaen, Rasmus Knus, Flemming Scheel Andersen og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar
Georg Christensen

Når hemmelige tjenester kun virker i "magtbegærdet´s navn", har hemmelige tjenester udspillet deres rolle i et globaliseret samfund.

Når åbenhed og sandhed af samfundene fordres, bør hemmelige tjenester ikke kunne gemme sig i "lukkethedens værdiløshed", og virke som en "stat i staten".

Mit råd vil være: Send sagen videre til højesteret, det er et grundlæggende "samfundsproblem" som er kommet til offentlighedens kendskab, og som landsrettens dommere ikke bør kunne tage stilling til, desværre, på grund af mangel på viden om.

Jeg tør næsten påstå, at hvis ikke højesteret ændrer dommen, bør afgørelsen sendes til den Europæiske domstol.

Verner Nielsen, Brian Pietersen, Karsten Aaen og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Ønsker danskerne i almindelighed virkeligt, at vi må sige alle mulige grimme ting om hinanden, fordi ytringsfriheden er så ukrænkelig?

Hvorfor blev den person der hældte vand på Thorning og de 2 unge mænd der hældte maling på Fogh Rasmussen og Per Stig Møller - for at vise at disse to herre havde blod på hænderne ved at trække Danmark med ind i Irak krigen uden om FN- så dømt? Gjalt ytringsfriheden ikke her?
I mine øjne kunne vandet tørre og malingen vaskes af, men kan beskyldninger om at være KBG-agent vaskes af for en journalist?

Verner Nielsen, Brian Pietersen, Lykke Johansen, Karsten Aaen og Helge Berg anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

PS: Kan prøvning af denne sag i Højesteret ikke være en så vigtig sag for samfundet - så der kunne gives fri proces?

Søren Jessen, Jens Christensen, Hanne Ribens, Andreas Trägårdh, Rasmus Knus, Brian Pietersen, Stig Bøg, Lykke Johansen, Karsten Aaen, erik mørk thomsen, Heinrich R. Jørgensen, Tove Lodal og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Curt Sørensen

Bent Jensen har fået en dom der tilkender ham 'udvidet ytringsfrihed' herunder retten til at fremsætte ærekrænkende påstande. Jørgen Dragsdahls ytringsfrihed er omvendt de facto blevet frataget ham -vi skal ikke have dissidenter i Danmark. Retssikkerheden er blevet udhulet og historievidenskaben er blevet forvandlet til ideologi.. Den statsansatte ideolog Ben Jensen og hele koblet af højrefløjens ideologiske bødler kan forstærke deres indsats. Den offentlige diskussion om den kolde krig er reduceret til en heksejagt, ja, enhver kritik af vort samfund og vor politik overhovedet kan for fremtiden risikere at blive udsat for højrefløjs ideologernes 'udvidede ytringsfrihed'. I forvejen råder de over næsten hele mediemagten samt har støtte fra mægtige politiske kræfter. Nu får de støtte fra også den juridiske magt der ellers skulle være det sidste forsvar for retssikkerhed og ytringsfrihed.

Lars Løfgren, Niels Mosbak, Hanne Ribens, Verner Nielsen, Andreas Trägårdh, Brian Pietersen, Karsten Aaen, Dorte Sørensen, Heinrich R. Jørgensen, Rasmus Knus, Tove Lodal og Arne Jørgensen anbefalede denne kommentar

Alle i "kritiske" røster har jo nok i den samme indstilling som JD, hvilket ikke frikender ham.
Der har været skrevet om en underordnet PET agent, der skriver sine personlige mening basseret på sladder.
Det passer jo bare ikke, sagen har verseret i udenrigspolitisk nævn, og hos militærets efteretningstjeneste, det sikkerhedspolitiske nævn og sagen var givet videre til andre landes efteretningstjenester, at KGB og kommunistlandene brød sammen gjorde, at de forskellige tjenester har ladet sagen falde, men hvis disse regimer ikke var brudt sammen, er det sandsynligt, at JD var blevet anklaget og dømt.
Det er dette, der ligger til grund for landsrettens dom.

Det var en rimelig dom og en sejr for ytringsfriheden. Derudover gør det forskningen i den nære Danmarks historie nemmere. Så det burde glæde alle med interesse i historie og ytringsfriheden.

For sagen er pinlig for Dragsdahl og andre der konsekvent rendte efter kommunisterne under den kolde krig. De demonstrerede mod NATO og støttede indirekte Warszawa pagtens trusler mod demokratierne. Derfor tog de fjendens parti mod det danske demokrati. Det er fuldstændig parallelt til dem der støttede Nazityskland under krigen, de tog også fjendens parti med det danske demokrati, og det kan ingen af de to grupper løbe fra, selv om det selvfølgeligt er pinligt for dem idag..

Dorte Sørensen

Undskyld Jørn Boye, men hvis du skulle have ret - så skulle Jørgen Dragsdahl da ha været stillet for retten forlænge siden.
Er sagen ikke bare, at der ingen beviser er for at Jørgen Dragsdahl har gjort anden end en enhver anden dybdeborende og retskaffen journalist bør gøre.

Claus Oreskov, Christian Pedersen, Niels Gammelby, Niels Mosbak, Hanne Ribens, Peter Larsen, Verner Nielsen, Andreas Trägårdh, Klaus Flemløse, Rasmus Knus, Brian Pietersen, Stig Bøg og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

@ Jørn
Kan du sandsynliggøre din hypotese eller er det bare ad hoc efterrationalisering?

@ Ulrik
Tiden var ikke så sort/hvid som du beskriver. Nuancerne, som fx Jørgen Dragsdahls artikler medvirkede til at skabe, tjente også en funktion i forhold til dialog og nedrustning. Man kan fx argumentere for, at den alternative sikkerhedspoliske offentlighed var medvirkende til - grundlæggende, at stille spørgsmålstegn ved rationalet bag våbenkapløbet.

Lars Løfgren, Andreas Trägårdh, Brian Pietersen, Stig Bøg og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Men som det allerede er blevet bemærket flere gange.

Historien er blevet en politisk kampplads.

Andreas Trägårdh, Brian Pietersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Torben Lindegaard

Jeg læste Dragsdahl med stor fornøjelse, dengang han skrev i Information.
Jeg var derimod helt imod de 23 fodnoter i sin tid. Det alternative flertal kunne jo blot have væltet regeringen, hvis det var så vigtigt.

Så jeg har en lidt blandet baggrund.
Alligevel føler jeg mig fuppet af Dragsdahl, der åbenbart har kørt med skjulte dagsordner. Gad vide, hvordan Niels Helweg, Mogen Lykketoft og alle de andre nyttige idioter mon har det?

Dorte Sørensen

Torben Lindegaard hvad mener du med "fuppet af Dragsdahl, der åbenbart har kørt med skjulte dagsordner." ?

.. jeg kan godt forstå hvis Dragsdahl gerne vil have sit navn renset, afgørelsen er forresten ret tvetydig fordi at i dom afsigelsen siger de jo nemlig at Bent Jensen IKKE har ført 'sandheds-vidne' for at Dragsdahl faktisk var en 'KGB agent', men at Bent Jensen har udtalt sig ud fra(og fordrejet) informationer i dokumenter fra PET, som omtaler Dragsdahl som en 'KGB agent', og at han har viderebragt denne påstand i god tro,.. det5 er så lidt svært at få til at hænge sammen da PET's 3 årige undersøgelse af netop Dragsdahl i sin tid, konkluderede det modsatte: at Dragsdahl IKKE var 'KGB agent', og at det han skrev i sit virke som journalist blev ikke hentet med inspiration fra KGB, at tre forhenværende PET chefer alle har udtalt enstemmigt at det netop var PET's opfattelse af Dragsdahl, derfor lidt mærkeligt at Benti Jensen er nået frem til modsat konklusion?.

Men jo det er lidt underlig domsafsigelse hvis du spørger mig, men den ene sag er ikke nok til at skabe præcedens over for domstolene, tror nu at injurie-lovgivningen nok skal overleve på trods af den her mærkelige afgørelse.

Niels Gammelby, Verner Nielsen, Andreas Trägårdh, Brian Pietersen, Stig Bøg og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
erik mørk thomsen

Nu forstår man bedre, hvorfor PET/FET ikke vil åbne deres arkiver, og giver folk, deres retmæssig aktindsigt!
Der kunne komme frem, at der står alle mulige løgnhistorie, om folk, der tillod sig, at sige nej til Atomvåben og krigs galskab, som sådan.
Især de af os, der også har rejst i østblokken, på det tidspunkt.
Har selv prøvet, at sidde på en bar i Østtyskland, hvor der kom en østtysker, der kunne tale dansk.
Han ville gerne snakke politik, i alle den former, især nedrustning, så det gjorde vi i et par timer.
Hvilket var spænding, hans udgangs punkt, var jo helt andreledes, end hvad man kunne læse, i den danske presse.
Og bør man høre begge sider, før man beslutter sig til, hvad man mener?
Eller gør det mig til agent?

Lars Løfgren, Claus Oreskov, Verner Nielsen, Andreas Trägårdh, Brian Pietersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Ole Brockdorff

Professor Bent Jensen har ikke på noget tidspunkt som privatperson udtalt i medierne, at Jørgen Dragsdahl var en højt estimeret agent for den sovjetiske efterretningstjeneste KGB, men udelukkende som historieforsker refereret til de omfattende hemmelige dokumenter hos PET, hvor ingen som helst kan være i tvivl om efter dommen i Østre Landsret, at nationens civile efterretningstjeneste var helt overbevist om journalistens virke som indflydelsesagent og påvirkningsagent for den totalitære kommunistiske et-parti stat USSR med over 23 millioner sovjetiske borgeres liv på samvittigheden.

Jørgen Dragsdahl burde derfor have rejst sin injuriesag i 2010 mod PET for deres påstande i adskillige sagsmapper om, at han efter deres opfattelse var agent for det sovjetiske regime, ikke mod en budbringer i skikkelse af en historieforsker som professor Bent Jensen, der blot har sammenfattet og sammenskrevet en omfattende historisk dokumentation for, at mange indflydelsesrige mennesker i Danmark, herunder politikere, journalister, forfattere og fagforeningsfolk gik kommunisternes ærinde i et frit demokratisk vesteuropæisk land.

Enhver med interesse for Den Kolde Krig burde derfor gå på biblioteket og låne professor Bent Jensens fremragende bøger ”Stalinismens fascination – og danske venstreintellektuelle” fra 1984 (opdateret i 2002), men også ”Tryk og tilpasning” fra 1987 samt hans fantastiske værk ”Gulag og Glemsel” fra 2002, hvor journalist Adam Holm fra dagbladet Politiken dengang blandt andet skrev følgende i en anmeldelse hos dagbladet Politiken den 13. december 2002:

”Bent Jensens værk er først som sidst et forsøg på at fravriste kommunismens - efterhånden knap så talstærke - kronikører den sidste mulighed for at strø kalk på de ukendtes fællesgrav og dømme dem borte og glemt. Ude af syn, ude af sind, siger man, men den indstilling blæser bogen frontalt til angreb imod. Bent Jensen er moralist, han er politisk borgerlig, han er erklæret antikommunist og han er polemiker. Det sørgelige er bare, at han har så pokkers ret. Og endnu mere sørgeligt, at det har taget så lang tid for ham at få ret”.

Men efter dommen i Østre Landsret kan vi langt om længe få lov til at læse professor Bent Jensens udarbejdede koldkrigsleksikon fra Gyldendals Forlag, så vi som ganske almindelige borgere selv kan dømme og bedømme omfanget af det ufattelige intellektuelle og moralske forræderi mod Danmark som demokratisk retsstat, hvor journalist Jørgen Dragsdahl sammen med andre koryfæer i medierne, havde stærke politiske sympatier for en morderisk kommunistisk et-parti slyngelstat ved navn USSR, der har forvoldt så megen død og ondskab for millioner af sagesløse mennesker i perioden 1917-1991.

Vi skylder vores børn og børnebørn denne historiske viden.

Frank Hansen, finn jensen og Jørn Boye anbefalede denne kommentar

Det lader til, at Østre Landsret tillægger Bent Jensen så ringe troværdighed, at hans udsagn ikke kan anses at være injurierende for nogen.
Det kan der sådan set være god grund til. Vi har jo at gøre med en person, som bl.a. i mange år aggressivt og hånligt kritiserede de historikere og journalister, der ville hævde, at CIA skulle have haft en finger med i spillet, da Chiles demokratisk valgte, socialistiske præsident Allende blev kuppet i 1973.

Brian Pietersen, Niels Gammelby, Søren Jessen, Niels Mosbak, Verner Nielsen, Andreas Trägårdh, Rasmus Knus, Tom Paamand og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Ole Brockdorff skal vi så også takke DF og VK-regeringen for at give Bent Jensen personlig udpeget 10 mio kr til dette skriveri efter at DIIS ikke havde kunne finde en rygende pistol - Ja det mest opsigtsvækkende var dengang, at Aksel Larsen havde virket som meddeler til CIA.

Ligeledes hvad med alle de forskere, der har påpeget fejl og mangler for ikke ikke at skrive uværdig forskning fra Bent Jensens side . Skal den historie ikke medtages , når vi åbentbart skal falde hen i lovprisning af Bent Jensen.

Curt Sørensen, Claus Oreskov, Verner Nielsen, Andreas Trägårdh, Karsten Aaen og Brian Pietersen anbefalede denne kommentar

Dorthe Sørensen
"Ligeledes hvad med alle de forskere, der har påpeget fejl og mangler for ikke ikke at skrive uværdig forskning fra Bent Jensens side . Skal den historie ikke medtages , når vi åbentbart skal falde hen i lovprisning af Bent Jensen"
Tror du ikke at alle disse "forskere", har samme partibog som dig .
Forskning er sjældent objektiv, men bliver for størsteparten farvet af forskerens livssyn.
Hvad der for en forsker er hvidt, er for en anden forsker gråt eller sort.
Hvad der for en forsker er patriotisk forskning, er for en anden uværdig forskning.
Derfor er dommen i landsretten, den mest objektive holdning man kan få.

For at afgøre, om en person i en sikkerhedspolitisk kontekst er eller kan opfattes som agent, må man først gøre sig klart, hvordan man definerer agent-begrebet.

For mig at se, er der tale om en person, der bevidst eller ubevidst virker for at fremme et fremmed lands efterretningstjeneste virksomhed og målsætning.

I dette tilfælde handler det om en journalist, der tilsyneladende har fraterniseret med KGB og ladet sit virke som journalist påvirke deraf. Deraf betegnelsen "påvirkningsagent".

Det er muligt, at Jørgen Dragsdahl ikke selv opfatter sin virksomhed som agent-virksomhed; at han ikke bevidst har arbejdet for at fremme Sovjetunionens sikkerhedspolitiske interesser i Danmark. Men det ændrer ikke på, at man udmærket godt kan betegne en sådan virksomhed som agentvirksomed. Vi har et andet, mindre flatterende, begreb for ubevidst at virke som agent for en fremmed og fjendtlig stat: Nyttigt idioti.

Når det så er sagt, så må det også være naturligt, at Dragsdahl får fri proces til at føre sagen ved Højesteret, for sagen er uhyggelig principiel. Det drejer sig om ytringsfriheden overfor injurielovgivningen. Samfundet som sådan må have en ganske dyb interesse i, at få en sag som denne ordentligt vurderet - om nødvendigt også via en sag ved Menneskerettighedsdomstolen.

En interesse, der i sig selv indebærer, at Dragsdahl ikke skal pålægges yderligere omkostninger, selv om han måtte tabe sagen også ved Højesteret. Ja, jeg ville gå så langt som til at acceptere, at Dragsdahl lettes fra kravet om betaling af sagens omkostninger, alene fordi sagen er er så principiel præjudiciel, som den er.

Spørgsmålet om ytringsfrihed vs. injurier er ganske enkelt så interessant, at vi som retssamfund har en klar interesse i at få spørgsmålet vendt og drejet i alle ender og kanter af så mange instanser, som det er muligt.

Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér, Espen Bøgh, Thomas Krogh, Andreas Trägårdh og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar
erik mørk thomsen

kære Jørn Boye
Har man ikke andet, kan man altid trække nazi-kortet.
For så må enhver diskussion være ude.
ikk, Jørn
Du skulle tage og læse den danske presse, såvel i andre lande i 30 erne, og se, hvilken rosenrøde, historie, de skrev om nazityskland, og det var ikke kun Jylland Posten, der gjorde det!
Der var vel kun en journist, der havde gide, at snakke med dem, og skrev om det, der i virkeligheden, skete i nazityskland, men han forsøgte den danske regering, at lukke munden på!
Dengang mente flertallet i folketinget, at nazityskland, var vores venner, og ikke måtte udsætte for kritik,
Sener blev det USA, der var vores ven, og ikke måtte udsættes for kritik.
Uden sammenligning i øvrigt.
Har også snakke med folk fra den amerikanske ambassade, om Vietnamkrigen, Chile-kuppet , uden vi blev enig, ligesom jeg ikke blev enig med den østtyske.
Men stadigvæk, der var spænding,
Og igen, hør sagen fra begge sider.
Bagefter kan du så danne dig din egen opfattelse af tingende.
Denne massive løgnagtige historie forfalsning, som f.eks., at den danske befolkning, var modstander af nazityskland, før 1944, kan jeg ikke bruge til noget.
Der var langt flere danske, der aktiv arbejde for tyskerne, end der var modstandfolk.
For resten, dreje det sig kun om at tjene, så meget som mulig, på krigen.

Dorte Sørensen

Jørn Bøje undskyld, men jeg ved ikke hvilken partibog forskerne i almindelig har eller om de har nogen. ( fx blev BJ meget kritiseret for hans kildeanvendelse og hans manglende kildekritik)

Mht. Landsretsdommen som" den mest objektiv holdning man kan få" skal det betyde at du underkender Byrettens domsafsigelse.
Det eneste rigtige vil være at give Dragsdahl fri proces så sagen kan afprøves ved Højesteret.

Andreas Trägårdh, Klaus Flemløse og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Vist er der faldet en dom i sagen JD vs. BJ, men det er mest af alt en dom over retsstaten og især østre landret.

Ufrivilligt får man den tanke, at udfaldet mere skyldes det sædvanlige smålige forhold mellem jyder og deres evige modsætningsforhold til københavnere.

Et udsagn har syntes at være det bærende for dommen, og det kommer alene fra en enkelt operativ chef. medens alle andre udsagn peger i den stik modsatte retning.

Til gengæld en chef, som åbenbart er i besiddelse af et særligt apparat, der når man drejer på håndtaget kommer der en seddel ud med navnene på de "dårlige påvirkningsagenter" ud, - dem der ikke tænker konventionelt efter det politisk tilladelige om et emne.
"De gode påvirkningsagenter" derimod findes ikke i denne maskine!

Når ytringsfriheden bruges som argument for dommen, så er det netop ikke i ytringsfrihedens interesse, det bliver brugt, - tværtimod!

Ytringsfriheden ifølge dommen giver mig nemlig ret til at kalde Carsten Jensen for en terroristisk eller Irakisk eller Talebansk påvirkningsagent, for hans stadige kritik af krigene i disse lande.

Mange journalister i fremmede lande, som er så heldige at komme ud og interviewe nogle af disse kæmpende på den anden side, er ikke alene påvirkningsagenter efter og i denne meningsmaskines mirakelsyn for efterretningstjenesterne.
- Egentlig er det vel en eksportartikel vi uden tvivl kunne tjene mange penge på.

Hvad med f.eks. alle de indlægsholdere, som gennem tiden har kritiseret de samme krige som Carsten Jensen, - er vi også sympatisører for nogle i Irak og Taleban?

"Meningsmaskinen" som denne tidligere chef har, er vel mere et udtryk for et lidt dæmonisk ønske om den "sande politiske korrekthed", der ikke må overtrædes.

Retten til debat udenfor "den politiske korrekthed" må ikke ligge under for en sådan "meningsmaskine", da denne "meningsmaskine" netop undertrykker ytringsfriheden i en helt uhørt grad.

Det er lige præcis det dommen i østre landsret er udtryk for, når den afgiver sin dom i ytringsfriheden navn, - undertrykker ytringsfriheden og tankefriheden!

Jørgen Garp, Curt Sørensen, Andreas Trägårdh, Rasmus Knus, Karsten Aaen og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar
Ole Brockdorff

Som replik til Dorte Sørensen vil jeg blot gøre opmærksom på, at VKO-flertallets opbakning i 2007 til professor Bent Jensen med 10 millioner kroner til hans Center for Koldkrigsforskning udelukkende skyldtes, at mange seriøse forskere og historikere dengang kritiserede DIIS (der også fik statsstøtte) for regulær historieforfalskning og manipulation omkring Sovjetunionens påvirkning af danske indflydelsesagenter og påvirkningsagenter under Den Kolde Krig, idet de faktisk overhovedet ikke skrev noget særligt om det.

Men …

DIIS kom også med den konklusion i værket om Den Kolde Krig, at Sovjetunionen aldrig nogensinde var en militær trussel mod Danmark i årene 1945-1991, skønt de åbnede militære arkiver i det tidligere Østtyskland og Polen allerede i 1990`erne dokumenterede, at de to lande på vegne af Sovjetunionen havde klare strategiske planer for et militært lynangreb mod Danmark, hvis NATO-alliancen brød sammen, og i Østtyskland havde Sovjetunionen frem til genforeningen i 1991 ikke færre end 22 divisioner med 330.000 soldater klar til at rykke ind i Vesteuropa, hvis ordren kom fra den kommunistiske ledelse i Sovjetunionen.

Dorte Sørensen
"Mht. Landsretsdommen som" den mest objektiv holdning man kan få" skal det betyde at du underkender Byrettens domsafsigelse."
Det er ikke mig, der underkender byretsdommen, men landsretten.

Dorte Sørensen

Ole Brockdorff
Jeg kan godt huske skuffelsen over DIIs rapporten. Men noget af det jeg husker var, at Uffe Ellemann-Jensen som tidligere udenrigsminister ikke undsagde den rapport.

Mht. påvirkningsagenter kan man så ikke spørge HVEM , der ikke er påvirkningsagent. Er fx. forældre ikke også påvirkningsagenter osv.......

Mon ikke også NATO havde planer parat til lynangreb mod Østblokken. Ville det ikke være uansvarligt hvis der ikke var udarbejdet planer i begge retninger - men frygten for en atomkrig holdt begge parter tilbage og er det ikke det DIIS konkluderede.

Dorte Sørensen

Jørn Boye
Ja Landsretten ville ikke give Dragsdalh medhold, men de mente heller ikke at det var HELT iorden at Bent Jensen kaldte han agent, dog mente de at BJ ytringsfrihed var af større betydning end JD ærer .
I mine øjne BØR sagen afprøves i Højesteret.

Brian Pietersen, Søren Jessen, Espen Bøgh, Karsten Aaen og erik mørk thomsen anbefalede denne kommentar

Dorte Sørensen
Nu er muligheden for en højesteretsafgørelse, ikke noget som man bare kan få ved at anke.
Sagen skal først indbringes for procesbevillingsnævnet, der skal afgøre, om sagen er principiel, og om der er mulighed for en anden afgørelse.
I landsretsafgørelsen var det med enstemmige dommerstemmer, at dommen blev afsagt, hvis en af dommerne havde stemt imod, havde det været nemmere at få en tilladelse fra procesbevillingsnævnet, så det er ikke bare at anke.

Torben Lindegaard

@Dorte Sørensen
"Efter en samlet vurdering af de fremlagte PET -dokumenter finder landsretten, at Bent Jensen har været berettiget til at antage, at indholdet af PET-dokumenterne gav udtryk for PETs opfattelse og ikke blot var udtryk for den enkelte medarbejders vurdering."
Citat af Landsrettens dom s. 95, næstsidste afsnit

Dommen er ganske lang, 101 sider, med en grundig gennemgang af alle 35 æreskrænkende påstande og med Landsrettens vurdering af, om Bent Jensen var berettiget til at referere disse påstande som udtryk for PETs holdning. Og ifølge dommen var Bent Jensen altså berettiget hertil.

Ja undskyld; men jeg føler mig altså fuppet og udsat for skjulte dagsordner.

Jensens talentløse påstande bliver grundigt pelset igennem dommen, hvor PET blankt afviser hans fantasier. Underlig verden i øvrigt, hvor diverse efterretningstjenesters folk, der er ansat til at lyve og vildlede, nu må bruges som sandhedsvidner. Omvendt udvider dommen Jensens ytringsfrihed ved at gøre det klart, at han som "forsker" bruger så brede definitioner om "desinformation" og "agenter", at hans ubeføjede og ærekrænkede påstande uden brugelig dokumentation er så ringe, at han ikke kan dømmes for dem. Tjah, sådan ser domstolene jo på den slags, så lad være med at blande politiet ind i ytringskampen.

Dragsdahl er så ihærdig en betalt påvirkningsagent, at han fortsatte arbejde også efter Sovjets nedsmeltning. Sådan lyder ihvertfald Jensens angreb på Dragsdahl, selv om dommen nu gør det klart, at "PET kunne ikke føre bevis for, at Jørgen Dragsdahl videreformidlede oplysninger eller synspunkter fra KGB". Jensen nævner som et klart eksempel på Dragsdahls desinformation, at denne så sent som i 1999 selv havde fundet på, at CIA-direktør Robert Gates i en bog havde skrevet om dobbeltbeslutningens "katastrofale følger". Nævnte bog beskriver ellers indgående tilfælde på hvordan den resulterende paranoia i Sovjet bragte verden ufatteligt tæt på atomkrig, som da fx Brzezinski ved en langvarig fejl "was told that some 250 Soviet missiles had been launched against the United States".

Brockdorff har underligt nok en pointe i, at sagen burde have været anlagt mod PET, Bundlinjen her er jo, at politikerne har ladet PET fylde arkiverne med ubeføjede påstande, der af uvidende "forskere" bliver aflæst som beviser. Da overvågningen kronisk er mod venstrefløjen, ligger der legal tilsvining klar her i voldsomme mængder. Problemet er ikke en nyttig idiot som Jensen, men den måde vores stat betragter sine borgere på.

Som bekendt blev specielt vi i fredsbevægelsen betragtet som mulige fjender, der frit måtte overvåges og registreres. PET gik så lagt som til at kategorisere den samlede fagbevægelse i LOs støtte til en fredsdemonstration som subversiv virksomhed - ordet betyder "omvæltende og nedbrydende". Samtidig kikkede man bevidst ikke på amerikanske agenters aktiviteter i Danmark. Ikke mindst de ofte bevæbnede netværk Stay Behind og Gladio er fortsat alt for uafdækkede. For nyligt var det dronningens egen præst, tidligere biskop Erik Norman Svendsen, der fortalte om sit ihærdige arbejde med at overvåge venstrefløjen for CIA. Det er flot nok Jyllands-Posten, der graver løs her - men netop om dette emne er mange af dokumenterne tilfældigvis bortkommet.

Der er forøvrigt grimme sjuskefejl i dommen, hvor organisationen "Nej til Atomvåben" bliver til "organisationen mod atomkraft". Dummere er det, at et hele indledningen med Mikael Lyngbo på side 64 ordret bliver gentaget på side 68-69. Også andre oplysninger bliver gentaget. Her mangler en forlagsredaktør.

Claus Oreskov, Olaf Tehrani, Espen Bøgh, Curt Sørensen, Niels Mosbak, Hanne Ribens, Andreas Trägårdh, Heinrich R. Jørgensen, Claus Jensen, Klaus Flemløse og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Ift. sagen kan jeg ikke lade være med at tænke på om JD's advokat, Henrik Holm-Nielsen, virkelig har været sin opgaven voksen. Her er en lille artikel fra Kristeligt Dagblad:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/498355:Mennesker--Haardkogt-erh...

"Henrik Holm-Nielsen fylder 75 år i dag. Han var i sin tid den erhvervsadvokat, man gik til, når de store sager skulle løses: Tamil-sagen, Farum-sagen, Hafnia-sagen og Riskær-sagen."

Manden er 75 år; hvorfor JD har valgt at lade en 75-årig føre sagen aner jeg ikke; det blev tydeligt, at Henrik Holm-Nielsen ikke magtede at føre en sådan sag, da han skulle opsummere og procedere; han kunne ikke (længere) skelne de mange bilag i materialet fra hinanden. Havde JD haft en dygtigere advokat, var sagen måske endt anderledes. (og ja, folk på 75 år kan sagtens være friske mv. - men når man ikke evner at skelne sagens mange akter fra hinanden, er det altså tegn på, at der er noget galt].

JP's leder i dag er vist også et studie værd: Afslutningen er fantastisk:
".....I stedet for at blive renset for alvorlige anklager om agentvirksomhed for en fremmed magt har han nu landsrettens ord for, at det på 35 punkter var berettiget at fremsætte udsagn, som var »egnede til at nedsætte Jørgen Dragsdahl i medborgernes agtelse.«" kilde: http://jyllands-posten.dk/opinion/leder/ECE6157547/kgb-agenten/

Og som jeg ser det var det som det hele gik ud på..... Jørgen Dragsdahl skulle have en over nakken - af systemet - for ikke at have føjet sig ind under de herskende forhold, den herskende kritik af Sovjet som 'ondskabens imperium'. Mens Bent Jensen nu fremstår som sandhedsvidne om forholdene, dels i Sovjet, dels i Danmark omkring 1980-1990. Og det uanset at Bent Jensen ikke synes at have styr på sine kilder, ændrer dokumenter, udelader 6-8 minutters afskrift mv. En ordentlig historiker gør INTET af dette.

Og ja, fredsbevægelsen blev af PET anset for at være dybt subversiv. Og hvorfor? Fordi vi ville have FRED......Hvad mon PET ønskede...

Klaus Flemløse

Et paradoks

Der er efter min opfattelse et paradoks i Landsrettens dom over Bent Jensen/Jørgen Dragsdahl.

1.Bent Jensen har ikke ført bevis for at Jørgen Dragsdahl er KGB agent og at han har drevet misinformation.

2.Bent Jensen firkendes for injurier på grund af den udvidede ytringsfrihed som forsker

Hvor ligger så paradokset?

Det ligger i, at han ifølge dommen ikke har behandlet de anvendte kilder, som en forsker burde gøre, og dermed har han miskrediteret sig som forsker, dvs. han er ikke-forsker i denne sag. I næsten samme sætning siger Landretten, at han som forsker har en udvidet ytringsfrihed. Dette hænger naturligvis ikke samme!

Olaf Tehrani, Niels Gammelby, Thomas Thomsen, Olav Storm Jensen, Niels Mosbak, Hanne Ribens, Peter Larsen, Andreas Trägårdh, Ingrid Uma og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Og ja, Klaus Flemløse - det er faktisk præcist sådamn jeg opfatter denne her sag. På den måde som du så glimrende beskriver. Dommen mangler som jeg ser det kohærens og en indre logik som du så glimrende beskriver det her.

Jeg forstår ganske simpelt ikke præmissen om, at Bent Jensen som forsker skal have udvidet ytringsfrihed. Som forsker og modtager af offentlige midler burde han omvendt have en udvidet pligt til at udtrykke sig nuanceret og til at underbygge sine påstande. Han er jo netop i en position, hvor man må forvente, at han kan se sagen fra flere vinkler og både forholde sig til, hvad der taler for og imod hans private politiske standpunkter, fordomme og kæpheste.

Udvidet ytringsfrihed kan gælde for satirikere og for menigmands deltagelse i den offentlige debat, hvor juridiske teknikaliteter ikke skal være en unødig barriere for at engagere sig. Men en mand der i den grad ved, hvad han gør - og oven i købet som erfaren historiker er trænet i at håndtere kompleksiteten i store tekstmængder og sagsagter - han har en særlig pligt til ikke at strø om sig med så firkantede konklusioner, og samfundet må kunne forvente, at han fremlægger relevante forbehold og nuancer.

David Zennaro, Niels Gammelby, erik mørk thomsen, Jens Christensen, Olav Storm Jensen, Hanne Ribens, Karsten Aaen og Ingrid Uma anbefalede denne kommentar

Jørgen Dragsdahl(JD) har oplevet at han i levende live er blevet en historisk person.

Hvis en historiker i 2050 kommer frem til at JD var KGB agent, vil diskussionerne ikke foregå i retten men mellem historikerne.

Og sådan burde det også foregå i dag.

Tom Paamand
Må jeg have lov til at kommentere "fredsbevægelsen", hvis de var i god tro, var de i det mindste "nyttige idioter", for hvem må man selv gætte.

Ja, Boye - hellere nyttig idiot end en unyttig. Og hvis du vil gætte videre på hvem fredsbevægelserne støttede, så var det altså ikke tungt bevæbnede nationer med atomvåben. Vi var en del, der også stod med protestbannere foran Ruslands ambassade, og støttede de folkelige oprør i Øst.

Hvis Danmarkshistorien en dag kunne skrives med fri adgang til hvem der var betalte påvirkningsagenter for hvem, lader det til at CIA betalte flere end KGB. Og om det er mere i dansk interesse at være underlagt CIAs luner, er ikke min opfattelse. Men nu da Sovjet heldigvis er fortid, hvem er vi så i lommen på i dag?

Dommen giver IKKE Bent Jensen ret i hans ærekrænkende påstande, men giver ham lov til at fremsætte dem. Var det ikke netop det, injurielovgivningen skulle hindre? Jeg forstår det ikke.

Niels Gammelby, erik mørk thomsen, Karsten Aaen og Jens Christensen anbefalede denne kommentar

Der er noget, jeg aldrig har fattet: Hvis nu fredsbevægelserne - dengang Dragsdahl førte et stort ord - havde undermineret Vestens forsvarsevne til det punkt, hvor Sovjet havde vundet den kolde krig, så ville jeg til fulde kunne forstå anklagerne om forræderi. Men det var jo nærmest det modsatte der skete. Sovjet blev afmonteret i ro og orden af Gorbatjov, og vi er her endnu allesammen.

Man må da spørge sig selv, hvordan det var gået, hvis Bent Jensen og Vestens oprustningshøge havde været ene om at føre ordet?

Ville Gorbatjov i så fald nogensinde være kommet i nærheden af magten i Sovjet? Ville Sovjets høge så ikke have stået alene på kommandobroen? Havde vi så fået en fredelig afmontering af Sovjet?

Vestens og Sovjets høge var reelt allierede. De bekræftede hinanden konstant i oprustningens vanvid. Fredsbevægelsen var derimod allieret med Gorba og dermed medvirkende til den kolde krigs afvikling i fred og ro. Sådan vil historien dømme, når det hele er kommet på tilstrækkelig afstand, det er jeg sikker på.

Samme spil kan i dag iagttages i den israelsk-palæstinensiske konflikt. Høgene på begge sider lever af hinanden. Fredsfolkene på begge sider lige så.

Jens Christensen

Uanset dommen: Midt i al koldkrigshysteriet fremstod Jørgen Dragsdahl i 1970'erne og 80'erne som en sjælden fornuftens stemme i den sikkerhedspolitiske debat .

Landsretsdommerne har medgivet, at Jensen er kommet med ærefornærmende udsagn over for Dragsdahl. At landsretten har givet Jensen lov til at fornærme Dragsdahls ære offentligt, kan på ingen måde beklikke Dragsdahls ære. Det er Jensen ikke stor nok til.

Fri proces for højesteret bør være en selvfølge.

Niels Gammelby, Karsten Aaen og Brian Pietersen anbefalede denne kommentar

Jens Christensen
"Uanset dommen: Midt i al koldkrigshysteriet fremstod Jørgen Dragsdahl i 1970'erne og 80'erne som en sjælden fornuftens stemme i den sikkerhedspolitiske debat "
Det er rigtigt at JD var sjælden, men om han var en fornuftig stemme, vil jeg nu sætte et spørgsmålstegn ved.
"Landsretsdommerne har medgivet, at Jensen er kommet med ærefornærmende udsagn over for Dragsdahl. At landsretten har givet Jensen lov til at fornærme Dragsdahls ære offentligt, kan på ingen måde beklikke Dragsdahls ære. Det er Jensen ikke stor nok til."
Landsretten skriver, at der var grund til, at Jensen måtte fornærme JD, da han kun citerede PET, så JD burde have anlagt injuriesag mod PET.
Stor eller ikke stor jeg mener nu, at BJ er mere troværdig end JD og at dommen var helt i orden.

Ruben Michelsen

Jeg overværede for nole år siden en retssag, hvor en mand stod tiltalt for et indbrudstyveri, som han hårdnakket benægtede.
Retten fandt ham skyldig.
Da dommen var afsagt udtalte den dømte: "Det er sgu uretfærdigt dommer".
Dommeren kikkede på manden og sagde: "I retten får du jura. Retfærdighed kan du håbe på at få i himlen".

Jørgen Dragsdahl har nu fået jura.

Spørgsmålet er, om han har søgt/fået objektiv juridisk vejledning, inden han anlagde sag mod Bent Jensen.
Enhver jurist ved, at en sådan sag kan blive meget dyr for taberen, og her er der jo tale om en forsker vs en journalist. En forsker med speciale i den kolde krig, og en journalist som var meget langt fremme i skoene i den periode.
Jeg tror, at mange jurister ville have frarådet ham at anlægge sagen.

@ Niels Christian S.
"
Dommen giver IKKE Bent Jensen ret i hans ærekrænkende påstande, men giver ham lov til at fremsætte dem. Var det ikke netop det, injurielovgivningen skulle hindre? Jeg forstår det ikke." Citat fra NCS.

Ja, og det gør Landsretten jo så, fordi Bent Jensen er forsker, professor og historiker. Og netop derved har han ret til at fremsætte 'ærekrænkende påstande' - af hensyn til hans, Bent Jensens ytringsfrihed. Glem ikke at en dommerne (retsformanden?) har skrevet en bog, hvor han netop går ind for at ytringsfriheden betyder mest i øjeblikke som disse. Og netop derfor var denne dom (eller kendelse?) ventet. (af mig i hvert fald). Landsretten giver BJ ret til at fremsætte disse ærekrænkende påstande om JD, fordi BJ som forsker og professor mv. åbenbart har en udvidet form ytringsfrihed. Landsretten siger også, at BJ's ytringsfrihed står over JD's følelser/holdning/mening af at være blevet krænket, eller have tabt ære.

Mht. erstatningen; det er så vidt jeg ved ikke en erstatning, men der tale om at sagens tabende part skal betale (en del af) sagens omkostninger til den vindende part.

Kan man derfor ikke også spørge om dette:
Er det i orden, at en af dommerne på forhånd er forudindtaget om, hvordan en sådan dom/kendelse skal se ud. Forestiller man sig at en sådan dommer vil gå imod hans egen forskning/holdning.

Ang. jura og retfærdighed.
Mht. den der med retfærdighed så mener jeg at have hørt den om klienten der kom op til advokaten og forlangte retfærdighed "Det kan De ikke få, sagde advokaten; De kan få gældende ret.

Mht. retfærdigghed og jura.
JD anlagde denne sag; han skal dermed bevise, at hans ære er blevet krænket. Og det er den, siger Landsretten i sin kendelse. Dermed anser Landsretten vel, at BJ har krænket JD's ære ved sine påstande. Men det må JD bare finde sig i, fordi vi har jo ytringsfrihed i dette land. Undtagen for folk og organisationer som myndighederne ikke kan lide - ROJ TV, forskellige former for muslimer, ligesom ytringsfriheden måske ej heller gælder for visse mere ekstreme grupper på venstrefløjen eller højrefløjen.

Karsten

JD anlagde denne sag; han skal dermed bevise, at hans ære er blevet krænket. Og det er den, siger Landsretten i sin kendelse. Dermed anser Landsretten vel, at BJ har krænket JD's ære ved sine påstande. Men det må JD bare finde sig i, fordi vi har jo ytringsfrihed i dette land.

Nej, det må JD bare finde sig i fordi det var den klare opfattelse hos både PET og KGB.

Og drop nu alt det ævl med at det kun var en underordnet PET mand's opfattelse. Det var det *ikke* - det var en opfattelse der blev ekskaleret til toppen af PET og som PET så med så stor alvor på at de videregav advarsler om det.

Uanset alt rygsvømmeriet og de groteske og hadske udfald mod BJ her i trådene, så står det fast at *både* PET og KGB (bekræftet af såvel Gordievskij og Mitrokin) opfattede JD som en påvirkningsagent. Og det er sagens præmis.

Frans Kristian Randlev Mikkelsen

Dorte Sørensen skriver " Men noget af det jeg husker var, at Uffe Ellemann-Jensen som tidligere udenrigsminister ikke undsagde den rapport."

Hvis Uffe Ellemann har sagt god for en rapport om udenrigsforhold, kan man da være endnu mere sikker på, at der er noget råddent ved den.

Prøv engang at høre ham i "Ellemann og Lykketoft". Det er som en røst fra langt under mulde. En af Hitlers eller sågar Napoleons generaler kunne have givet mere up-to-date analyser af verdenssituationen i dag end Ellemann. Han mener mere eller mindre, at Vesten i dag skal gøre ved russerne, hvad Hitler i sin tid prøvede på.

Det virker som om Informations overskrift er lidt skæv. Sagen gik vel ikke på at BJ havde beskrevet JD som agent, men at han havde refereret PET og KGB for at have beskrevet og opfattet JD som agent ( af en eller anden type), og det er det, Landsretten har fundet, at BJ har belæg for. Altså at på et vist tidspunkt og i et vist tidsrum har PET og KGB opfattet JD som værende en form for agent (om end næppe i 007-klassen). Som tidligere nævnt i denne sammenhæng skulle sagen vel egentlig have været anlagt mod PET (og KGB, hvilket ville blive meget svært), og BJ er kun budbringeren, i juridisk forstand. Det burde vel have stået klart for JD's advokat, og også for byretten i Svendborg, der vel ikke kan opfatte Landsrettens dom som andet end et gevaldigt spark i den dertil indrettede.
Det har været nævnt som argument for JD's uskyld, at PET aldrig rejste sag mod ham. Det er ikke så sikkert, at det duer til noget, PET greb ikke ind overfor Blekingegadebanden, eller den østtyske muldvarp, og først da det lignede aktiv terrorisme, blev det stoppet i Vollsmose og i TATP-sagen. PET holder sig vel til at observere og indsamle information, og udfører ikke almindeligt politiarbejde:

Tom Sietam: Skal det forstås sådan, at man frit kan opretholde alle mulige tidligere fremsatte, men senere frafaldne infame sigtelser?

Altså, en mand, der fejlagtigt hænges ud for en forbrydelse og som efterfølgende frikendes: Skal han leve resten af sit liv med de fejlagtige beskyldninger? Ok, der vil ofte være nogen, som finder en pervers fornøjelse i at rippe op i den løgnagtige beskyldning. 'Der går ikke røg af en brand ... ' osv. Men en professor udi netop det område, der er bragt på bane, burde da opretholde et minimum af akademisk distance og saglighed i stedet for at vælte sig ud i svinestien af insinuationer og bevisligt urigtige påstande. Alternativt kan han melde delinkventen til politiet med krav om, at sagen genoptages. Men at fremture med de tilbagetrukne anklager ud i det blå ... Det er åbenbart ikke ulovligt, men føj for satan da for en måde at te sig på.

Nej, Niels Christian Sauer, og det er heller ikke relevant, så meget mere som der slet ikke er fremsat sigtelser, der dermed heller ikke kan være frafaldet. PET (og slet ikke KGB) har aldrig anklaget JD for noget som helst, men det ændrer jo ikke på, at begge tjenester øjensynlig , og som opfattet af Landsretten, har anset JD for at være agent af en eller anden slags, på et tidspunkt og i et vist tidsrum. PET anså tilsyneladende JD som vigtig nok til at bruge tre år på overvågning af ham, og til at advare mod ham overfor andre regeringsorganer. PET har ikke som opgave at anklage nogen, og jeg kunne godt forestille mig, at efter overvågningen var overstået, og af den ene eller anden årsag ikke relevant mere, var der vigtigere ting at tage sig til, der måske endda ville blive hindret ved en sådan tiltale. Man kunne måske komme til at afsløre en overvågning eller eget agentnet.
BJ har jo som historiker til opgave at beskrive en historisk periode bedst muligt, med inddragelse af de tilgængelige kilder. Nu har han, tilsyneladende også efter Landsrettens mening, fået troværdige udsagn fra PET og KGB, om at de anså JD for at være agent. Skal BJ så glemme, omskrive, forskønne eller gøre grin med den information? Og er JD ikke en historisk person, men et gudelignende væsen der svæver over himlene, hinsides al kritik og menneskelig sammenligning.
Denne sag burde slet ikke være kommet så langt, den burde ikke have været anlagt, det skulle jo have været mod PET, og den burde være stoppet i Svendborg, hvor en vis dommer nok burde overveje at skifte job.

Sider