Læsetid: 4 min.

Koldkrigsopgør: Ytringsfrihed vandt over hensynet til privatliv

Selv om det er ærefornærmende for journalist Jørgen Dragsdahl, når professor Bent Jensen har beskrevet ham som KGB-agent, er det ikke en overtrædelse af injurielovgivningen. Der må gælde ’ganske vide rammer’ for ytringsfriheden, sagde tre landsdommere i går enstemmigt i en opsigtsvækkende dom, der frikender Bent Jensen
Jørgen Dragsdahl mener at dommerne ophæver injurielovgivningen med gårsdagens afgørelse i Østre Landsret: ’Jeg kan ikke se, at ytringsfriheden skal dække over falske påstande. Det er en underlig dom, fordi ytringsfriheden øjensynligt har så vide rammer, at man nu kan sige, hvad det skal være,’ sagde han bagefter.

Niels Ahlmann Olesen

26. oktober 2013

Jørgen Dragsdahl sad med et urokkeligt stenansigt, mens retsformand H.C. Thomsen i går læste op fra den enstemmige dom, der frikender professor Bent Jensen for at have fremsat injurierende udtalelser om den tidligere Information-journalist.

Til gengæld var der uskrømtet glæde hos Bent Jensens støtter fra den yderste højrefløj, der i større tal havde lagt vejen forbi landsretten.

Dommen, som er offentliggjort uden overstregninger eller blanke sider på landsrettens hjemmeside, er ganske omfattende og fylder 101 sider. Og selv om de tre dommere ikke er i tvivl om, at Bent Jensens udtalelser, som først og fremmest blev fremsat i en stor artikel i Jyllands-Posten tilbage i januar 2007, er »egnet til at nedsætte Jørgen Dragsdahl i medborgeres agtelse«, som der står i dommen, så var »fremsættelsen af udsagnene« alligevel berettiget.

For at nå til dette resultat har landsdommerne foretaget »en samlet afvejning« mellem »Bent Jensens ret til ytringsfrihed og Jørgen Dragsdahls ret til respekt for privatliv«. Og her har dommerne altså fundet, at hensynet til ytringsfriheden skal tillægges den største vægt. Der skal nemlig, som dommerne skriver, »meget til«, for at udsagnene kan anses som strafbare, netop fordi Bent Jensen har »vide rammer« for sin ytringsfrihed

Dragsdahl var ikke KGB-agent

De i alt 35 udtalelser fra Bent Jensen, som dommerne skulle vurdere, falder i to hovedgrupper: Dels en række udtalelser om, at Jørgen Dragsdahl var »agent« for den sovjetiske efteretningstjeneste KGB, dels en række udsagn om, at han udførte såkaldt desinformation, mens han arbejdede som sikkerhedspolitisk medarbejder på Information i 1970’erne og 80’erne.

Først til udtalelserne om Jørgen Dragsdahls agentvirksomhed: Her finder landsretten, at Bent Jensen har haft »tilstrækkeligt faktuelt grundlag« for sine udtalelser. Eller udtrykt på anden vis, det er ikke noget, Bent Jensen bare har hevet ud af den blå luft, selv om Jørgen Dragsdahl aldrig har været hverken sigtet, tiltalt eller dømt for at overtræde straffelovens paragraf 108 om spionage.

Dommerne lægger her vægt først og fremmest på udsagn fra den i 1986 afhoppede KGB-officer Oleg Gordijevskij og på det faktum, at Politiets Efterretningstjeneste i mere end tre år fra 1983 gennemførte en massiv overvågning og telefonafytning af Jørgen Dragsdahl.

I en række PET-dokumenter, som kun har været fremlagt i retten for lukkede døre, er Jørgen Dragsdahl karakteriseret som KGB-agent, der har holdt »konspirative møder med føringsofficerer i Danmark og udlandet«.

Endelig lægger landsdommerne også vægt på, at PET på et tidspunkt videreformidlede oplysninger om Jørgen Dragsdahl fra de fortrolige dokumenter til Udenrigsministeriet, Forsvarets Efterretningstjeneste, Regeringens Sikkerhedsudvalg samt i ét tilfælde også til, hvad dommerne beskriver som »en fremmed efterretningstjeneste«.

Umiddelbart ses det ikke i den forbindelse, at dommerne har taget særligt hensyn til det forbehold, som flere tidligere topchefer har fremsat i retten, nemlig at brugen af ordet ’agent’ i PET-dokumenterne ikke nødvendigvis var udtryk for tjenestens institutionelle vurdering, men derimod et ordvalg, som underordnede medarbejdere i tjenesten havde anvendt. Her finder dommerne, at der er tale om dokumenter fra en offentlig myndighed (PET), og at der ikke ses at have været taget forbehold over for indholdet eller ordvalget.

Dommerne vurderer videre, at eftersom spørgsmålet om »danske statsborgeres forhold til fremmede stater« under Den Kolde Krig er et vigtigt samfundsmæssigt emne, og at Bent Jensen har udtalt sig i sin egenskab af historieprofessor, og at Jørgen Dragsdahl var en kendt og aktiv samfundsdebattør, har Bent Jensen haft »ret til at informere om et sådant emne af stor offentlig interesse, ligesom befolkningen har ret til at modtage information herom«.

Derfor må der, konkluderer dommerne, »gælde ganske vide rammer for Bent Jensens ret til ytringsfrihed«.

Ikke snæver desinformation

11 af de 35 udsagn, som ved byretten i Svendborg i 2010 alle blev kendt for ubeføjede, handler om Jørgen Dragsdahls desinformation. Her mener dommerne, at desinformation kan forstås på flere måder, herunder en snæver og en bredere forståelse. Den snævre forståelse vil betyde, at Jørgen Dragsdahl skulle have skrevet artikler til Information med et indhold, som »bevidst og mod bedre vidende« var urigtige og vildledende som et »led i et samarbejde med en fremmed efterretningstjeneste«, mens den brede forståelse af desinformation kan forstås som formidling af oplysninger, der ud fra »en objektiv betragtning« er »urigtige eller vildledende«, og som »tjener en fremmed stats efterretningstjenestes interesser«.

Dommerne finder ikke belæg for, at Bent Jensen har brugt ordet ’desinformation’ i den snævre betydning, men derimod i den bredere og mere udflydende betydning.

Landsretten kræver ikke, at Bent Jensen fører sandhedsbevis for sine påstande om desinformation, men at han har et, som det igen hedder, »tilstrækkeligt faktuelt grundlag« for dem. Og selv om landsretten bevidst afstår fra at vurdere, om Jørgen Dragsdahl »rent faktisk« brugte KGB-forfalskninger som grundlag for artikler, er Bent Jensens kritik ikke »grundløs«. Der er tale om en række udtalelser, der »i det væsentligste har karakter af værdidomme« og dermed er udtryk for »en kritisk vurdering« af Jørgen Dragsdahls arbejde som journalist og debattør.

Alt i alt finder dommerne, at Bent Jensens »ærefornærmende sigtelser« mod Jørgen Dragsdahl har været berettiget, når straffelovens paragraffer om injurier fortolkes i lyset af bl.a. artikel 10 om ytringsfrihed i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Som konsekvens heraf skal Jørgen Dragsdahl inden 14 dage betale 600.000 kroner i sagsomkostningerne til Bent Jensen – ud over hvad han skal betale sin egen advokat.

Dragsdahl har ingen penge

Efter domsafsigelsen havde Jørgen Dragsdahls stenansigt tårer i øjnene.

»Dommerne ophæver injurielovgivningen. Jeg kan ikke se, at ytringsfriheden skal dække over falske påstande. Det er en underlig dom, fordi ytringsfriheden øjensynligt har så vide rammer, at man nu kan sige, hvad det skal være, men ifølge injurielovgivningen skal man kunne føre sandhedsbevis for sine påstande. Og det har Bent Jensen jo ikke formået,« som han sagde til flokken af journalister, der ville høre, om han nu vil anke landsrettens dom.

»Hvor skal jeg få pengene fra? Jeg kunne have lyst til det, men der skal penge til at gå videre. Jeg er på efterløn nu, og om et halvt år er jeg folkepensionist.«

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Søren Jessen
  • Olaf Tehrani
  • Stig Bøg
  • Heinrich R. Jørgensen
  • Dorte Sørensen
Søren Jessen, Olaf Tehrani, Stig Bøg, Heinrich R. Jørgensen og Dorte Sørensen anbefalede denne artikel

Kommentarer

Niels Christian Sauer

Altså, en mand, der fejlagtigt hænges ud for en forbrydelse og som efterfølgende frikendes: Skal han leve resten af sit liv med de fejlagtige beskyldninger?

JD blev ikke hængt ud for en forbrydelse.

BJ har brudt loven, har han! Han har haft tilgang til hemmelige og klassificerede kilder hos PET. Og han har fået besked på at intet måtte refereres! BJ har gjort det alligevel! Altså er det BJ, ikke JD, der har bruft loven her!

Og igen: Hvad er på påvirkningsagent? JD fortalte i artikler mv. om russernes syn på forskellige forhold, har alle der engang har korrespondenter i Moskva så ikke været påvirkningsagenter for Sovjet? (en stat som ikke har eksisteret i mere end 20 år!)

BJ og hans forsvarer, Karoly Nemeth, og Trykkefrihedsselskabet tror, at moralskhed og moralske domme mv. hører hjemme i historieskrivningen; det gør det altså ikke!

Karsten Aaen, det er altså et slagsmål mellem BJ og PET, og man må formode, at BJ står ret stærkt her, da Landsretten ved at frikende BJ på grundlag af PET's materiale jo netop har godtaget brugen af det, og ved at indkalde tidligere PET-chefer har sat sig ud over PET's klausuler. Det har altså ingen betydning haft for selve sagen.
Også den nærmere definition af det noget tågede begreb påvirkningsagent er irrelevant for sagen, for anklagen mod BJ gik jo på, at det overhovedet blev nævnt, at PET og KGB opfattede JD som påvirkningsagent. Landsretten fandt jo, at BJ havde belæg for at mene at PET og KGB opfattede som påvirkningsagent. Så var sagen ikke længere i forhold til retten, hvilket ikke er særligt opsigtsvækkende, og derfor er underskriften til overskriften også misvisende, landsrettens afgørelse er kedsommelig og lige ud af landevejen, mens byrettens var højst besynderlig og forhåbentlig vil udløse efteruddannelse passende steder.

Der hersker sprogligt kaos, jf. "sagen" om de lykkelige danskere, der bygger på en sproglig misforståelse, men kan anvendes til "branding" og gi' penge i kassen. Thi enten er man KGB-agent eller man er det ikke. Kalder man en person KGB-agent (: landsforræder) er det en alvorlig injurie, som i dette tilfælde ifølge artiklen oven i købet ikke er bevist, der foreligger blot en række formodninger. Men nu må man altså gerne, især forskere, sige, at prins Henrik er homoseksuel - det er der dog ingen, der gør. Som i tilfældet med tegningerne er der forskel på ytringsfrihed. En tegning af Jehova er f.eks. utænkelig. Men sprogligt - og dermed tankemæssigt - kaos er nu også trængt ind blandt dommerstanden, der ligesom Dansk Sprognævn har antennerne ude for at høre, hvad der menes derude.

Flemming Scheel Andersen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Jens Thorning

Kalder man en person KGB-agent (: landsforræder) er det en alvorlig injurie, som i dette tilfælde ifølge artiklen oven i købet ikke er bevist, der foreligger blot en række formodninger.

Der foreligger skam mere end blot "formodninger". Der foreligger et begrundet rationale for påstanden. Og iøvrigt er der ikke tale om påstand om "landsforrædderi" i den forstand at der er tale om en anklage for lovbrud.

Som i tilfældet med tegningerne er der forskel på ytringsfrihed. En tegning af Jehova er f.eks. utænkelig.

Utænkelig for hvem?

Men sprogligt - og dermed tankemæssigt - kaos er nu også trængt ind blandt dommerstanden, der ligesom Dansk Sprognævn har antennerne ude for at høre, hvad der menes derude.

Er du sikker på at du ikke har forvirret dig selv allermest? Rent sprogligt?

Overhovedet ikke. Det nytter ikke, at alt skrider, og det gør det nu også inden for retsvæsenet. Det er jo det rene vrøvl det der med "begrundet rationale for påstanden". Enten er han det eller ikke.

Jens Thorning

Det er jo det rene vrøvl det der med "begrundet rationale for påstanden". Enten er han det eller ikke.

Nej, sagen drejer sig ikke om JD var agent eller ej. JD's søgsmål - og Bj anke af det - handler udelukkede om injurierne.

Jørn Mortensen

Fredsbevægelserne var i den grad manipuleret af kommunistiske interesser, men fik en bemærkelsesværdig stor gennemslagskraft helt ned ind i folkeskolen med diverse fredsmarcher.
De blev store succeser, drevet af naive, kreative og begejstrede lærere og pædagoger.
Fredsbevægelserne var ikke forløbere for sovjetunionens nedsmeltning. Tværtimod var de entydigt fokuseret på at skabe en negativ folkelig modstand mod NATO og pagtens markeringer overfor Sovjet og dets "allierede".
Et sidste forsøg på at skabe en prokommunistisk folkestemning, der så skulle udmøntes i politisk realitet.

Curt Sørensen

Tilfældige PET medarbejderes tilfældige nedkradsede notater er altså for Tom Sietam nok til at berettige en udtalelse om at "PET har anset JD for at være agent af en eller anden slags". Dette skulle så igen berettige BJ til at misbruge sin priviligerede kildeadgang til offentligt at stemple JD som 'agent' samt iøvrigt, som da også erkendt al Landsretten, til at fremføre en hel stribe af dybt æreskrænkende påstande. Samme landsret frifinder så derefter overraskende BJ med en kringlet juridisk argumentation, der går på at BJ som historiker har en 'udvidet ytringsfrrihed' og at der i PET har været 'mistanke' mod JD.

Enhver som på et eller andet tidspunkt pådrager sig en 'mistanke' i PET kredse kan altså fremover risikere at blive udleveret til offentlig skandalisering og ideologiserende højrehistorikeres 'udvidede ytringsfrihed'. JD er ikke sigtet og dømt for noget som helst, men i mediernes og højrepopulationens optik er han ikke desto mindre 'dømt'. I gamle dage hed det at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Det gælder åbenbart ikke mere.

Hvad BJ angår, så er han ikke nogen almindelig historiker. Som historiker betragtet ignorerer han notorisk en række elementære faglige normer. I den sidste udvikling af koldkrigsforskningen har han først og fremmest fungeret som den politiske højreløjs statsansatte ideolog.

Sagen har hele tiden været dybt politisk. JD's 'forbrydelse' består i at han har haft en anden mening om en fase i den kolde krigs udvikling end den dominerende.Det må man ikke have her i landet. Man tåler ikke dissidenter..

Landsrettens dom har anfægtet JD's ytringsfrihed . Den inddæmmer også 'ytringsfriheden' hos alle kommende 'afvigere'. Alle skal mene det samme om alt, ellers bliver de udsat for 'den udvidede ytringsfrihed' (Informations overskrift er derfor direkte vildledende). Ytringsfriheden er således blevet alvorligt begrænset. Retssikkerheden for 'afvigere' er stort set ikke eksisterende , nogle jurister har set stort på at historievidenskaben er blevet deformeret til ideologi og BJ er for alvor blevet sluppet løs.

Flemming Scheel Andersen og Ingrid Uma anbefalede denne kommentar

Curt

Det virker som om du har lige så stor uvilje til at forholde dig til facts i denne sag som resten af JD-klakørerne, så een gang til for Prins Knud:

1) Sagen er ikke et "politisk" i den forstand at den er anlagt mod JD eller hans virke. Det er JD selv der har anlagt sagen.

2) JDs ret til at have en mening og til at ytre denne har aldrig været angrebet. JD må bare finde sig i - som alle andre deltagere i den offentlige debat - at hans meninger og motiver bliver diskuteret. At dele af den yderste venstrefløj søger at knække BJ's ret til ytringsfrihed, gennem deres egen newspeak er pinagtigt ud over alle grænser.

3) Sagens drejer sig ikke om JD er dømt for noget som helst eller om han har overtrådt en lov. Det element synes også at have meget meget svært ved at trænge ind flere steder....

4) Vurderingen af JD hos PET var ikke "Tilfældige PET medarbejderes tilfældige nedkradsede notater". PET's ledelse vurderede det på de foreliggende oplysninger at være så alvorligt at man - ganske uhørt - valgte at eksalere det til organisationer udenfor PET og til at advare om JD. Noget de afhørte vidner sagde var helt ekstraordinært i forhold til en journalist.

5) Vurderingen af JD som "agent" var ikke PET's alene. Gordievskij, Mitrokin og en 3. KGB kilde (fremgår ikke klart af dommen om dennes identitet er kendt) har alle opfattet JD som, ja, "agent".

Jeg ved godt hvor dybt hadet til BJ stikker i dele af venstrefløjen, men i kan vel forholde jeg til simple facts og til den præcedens der er for domstoles beskyttelse af ytringsfriheden?

Curt Sørensen

Thomas Krogh,

Det er dig abstraherer fra elementære facts og sammenhænge: Du abstraherer helt fra den politiske kontekst. Du er ligeglad med retsbeskyttelse, ytringsfriheden ( for andre end højrefløjens ideologer), forfølgelse af anderledes tænkende og historievidenskabens politisering, blot det ikke rammer dig selv og ligesindede. Det er fuldstændig som højrefløjens rygmarvsreaktion i Weimarrepublikken

Du forholder dig ikke til BJ's letfærdighed i forhold til elementære videnskabelige normer, hans missionerende, ideologiserende stil, og hans rolle som statsansat ideolog.

Sagen er først og fremmest en politisk sag. Det drejer sig slet ikke om JD som person. Forsåvidt heller ikke om BJ som person, men om hans rolle som et mere end villigt instrument i heksejagten mod dissidenter og anderledes tænkende.
Er du i tvivl så læs Nemeths procedureindlæg. Det bringer i sin skingre politiserende tone en Rolan Freisler i erindring.Det er i sig selv utroligt at det kan foregå i en dansk retssal.

Men intolerancen har vundet en sejr, ytringsfriheden er blevet knægtet, retssikkerheden udhulet, jagten på dissidenter legaliseret og historievidenskaben sanktioneret som ideologi.

Dette sker i en almindelig kontekst af overvågning verden over af borgere og selv statsledere.

Så venter vi kun på rigsdagsbranden!

Flemming Scheel Andersen, Dorte Sørensen og Ingrid Uma anbefalede denne kommentar
Dorte Sørensen

Jens Mortensen mener du alvorligt , at folks ønske om fred og nedrustning hovedsageligt skyldtes manipulation fra kommunisterne. Er alle der ønskede fred og nedrustning så kommunister?
Vil det sige at R. Regan også var kommunist , da han indgik nedrustningsaftalen med Sovjet.

Vil du så også kalde Fredsvagterne, der har stået inde på Christiansborgs Slotsplads siden Fogh Rasmussen blev perleven med G W Bush og gik med i en angrebskrig uden om FN, for kommunister? - I mine øjne er de hverdags helte.

Flemming Scheel Andersen og Ingrid Uma anbefalede denne kommentar

Tak til Jørn for så absurd firkantet at opstille PETs holdning til fredsbevægelserne, for den fremviste verdensopfattelse har i høj grad været drivkraften bag Jensen og omegns hetzerier - at ramme alle, der er imod militarismen. Mit eget hjørne af disse havde i høj grad efterretningstjenesternes bevågenhed. En af mine nære kollegaer har bladret sin Stasi-mappe, som viste stor bekymring for hans fredelige aktiviteter. Dengang var budskabet over for stormagterne: "Nedrustning i Øst såvel som i Vest", Og jeg kan da garantere dig, at vi fortsat søger at skabe en "negativ folkelig modstand mod NATO" - samt mod alle andre militære strukturer kloden rundt.

Curt

Det er dig abstraherer fra elementære facts og sammenhænge: Du abstraherer helt fra den politiske kontekst. Du er ligeglad med retsbeskyttelse, ytringsfriheden ( for andre end højrefløjens ideologer), forfølgelse af anderledes tænkende og historievidenskabens politisering, blot det ikke rammer dig selv og ligesindede. Det er fuldstændig som højrefløjens rygmarvsreaktion i Weimarrepublikken

Komplet forvrøvlet nonsens. Jeg forsvarer een af de mest fundamentale rettigheder af alle - ytringsfriheden - og at de til tider må trumfe andre hensyn som individders eller gruppers sårede følelser.

Vi har i Danmark en særdeles stærk retspræcedens for dette, og det betyder bl.a. at man har - meget - viden rammer for at udtrykke sig når det gælder offentlige personer og den offentlige diskurs i almindelighed.

Og det går begge veje - det er bl.a. det der gør at det er lovligt - trods klynkeri fra forskellige sider - at karrikere *både* Jesus og Muhammed, at kalde islamister for "landsforræddere" og at kalder Pia Kjærsgaards holdninger racistiske.

Det går altså alle veje - selvom mange af jer åbenbart gerne ser at man neddrosler ytringsfriheden så den mere passer i jeres ideologiske smag.

Du forholder dig ikke til BJ's letfærdighed i forhold til elementære videnskabelige normer, hans missionerende, ideologiserende stil, og hans rolle som statsansat ideolog.

Så fordi du ikke kan lide ham og hans stil, synes du han burde tabe en injuriesag?

Sagen er først og fremmest en politisk sag. Det drejer sig slet ikke om JD som person. Forsåvidt heller ikke om BJ som person, men om hans rolle som et mere end villigt instrument i heksejagten mod dissidenter og anderledes tænkende.
Er du i tvivl så læs Nemeths procedureindlæg. Det bringer i sin skingre politiserende tone en Rolan Freisler i erindring.Det er i sig selv utroligt at det kan foregå i en dansk retssal.

Lad os da lige dvæle ved den et øjeblik. Du er ved at brække dig af forargelse over at JD bliver kaldt påvirkningsagent, men du har ingen skupler ved at opsætte en analogi mellem Nemeth og en berygtet nazist?

Det hysteriske hykleri noterer vi lige....

Men intolerancen har vundet en sejr, ytringsfriheden er blevet knægtet, retssikkerheden udhulet, jagten på dissidenter legaliseret og historievidenskaben sanktioneret som ideologi.

Ikke at du vil forstå det, men ingen har hindret JD i at ytre sig, i at blive ved med at publicere sine synspunkter eller i at deltage i den offentlige debat.

Dorte Sørensen

I mine øjne burde en historieprofessor have skærpede krav til at anvende sine kilder så de ikke bruges til smedekampagner mod en af hans modstanderer.

Curt Sørensen

Til Thomas Krogh,

Hykleriet, naiviteten og den potentielle totalitarisme er på din side. Du fatter ikke i dit fanatisk højredrejede hoved at truslen mod retssikkerhed, ytringsfrihed og pluralisme altid kommer fra magthavere og deres ideologer. Det er historiens lære, hvad enten det drejer sig om Tyskland, Rusland eller nu i dag det postdemokratiske overvågningssamfund i Vest.

Og så er du naiv ud over alle grænser: "intet hindrer JD i at ytre sig", siger du frejdigt. Hvor herre bevares. Manden er blevet knust fordi han dristede sig til at artikulere en anden opfattelse af den kolde krig end den der doceres af de dominerende højrefløjsideologer og de bagved stående magtfulde politikere. Omvendt er Bent Jensen gennem årene blevet dikket under hagen og klappet på hovedet for at sige det man gerne vil høre og for iøvrigt med en missionærs nidkærhed og selvretfærdighed at forfølge 'vantro' og 'dissidenter'.

Og iøvrigt: Nemeths procedure hører ikke hjemme i en dansk retshandling. Den var vildt ideologisk politiserende og fremført i et hysterisk skrigeri. Ja, unskyld mig at jeg fik associationer til Rolan Freisler. Men det kan du selvfgølgelig heller ikke forstå i din fanatiske højrefløjs bevidsthed og med din indsnævrede kold krigs horisont.

Uden at være fagmand i jura, så kan jeg kun sige, at jeg er uenig i dele af dommen, men anerkender domstolene - for det giver ingen mening for mig KUn at anerkende domstolene, når det passer i min politiske overbevisning! Jeg så ingen kommentarer i sin tid om, at venstrefløjen ikke anerkendte domstolene, da Pia K. blev dømt efter racismeparagraffen (men mange beske kommentarer fra de formørkede tidehvervspræster!).
JD må tale med sin advokat, om han vil gå videre - og så må vi se, om støtteforeningen har midler nok til at betale advokaten for at søge procesbevillingsnævnet om at gå til Højesteret og prøve sagen der. Indtil da må vi give til støtteforeningen og håbe, at det er nok.

Alle forskere bør have udvidet ytringsfrihed - det begrænses i øjeblikket af de forskningskontrakter, hvor forskerne ikke må offentliggøre uden samtykke fra den virksomhed, som de forsker i eller virksomheden på andre måder lægger hindringer i vejen for fuld offentliggørelse. En udvidet ytringsfrihed vil MULIGVIS kunne veje tungere end denne nuværende begrænsning, hvis den er i offentlighedens interesse. Så det er en sejr for alle forskere, hvis det peger i den retning.

Og ikke kun en historieprofessor, men alle forskere bør kunne tåle, at UVVU efterser deres forskning og påstande.

Curt

Hykleriet, naiviteten og den potentielle totalitarisme er på din side. Du fatter ikke i dit fanatisk højredrejede hoved at truslen mod retssikkerhed, ytringsfrihed og pluralisme altid kommer fra magthavere og deres ideologer. Det er historiens lære, hvad enten det drejer sig om Tyskland, Rusland eller nu i dag det postdemokratiske overvågningssamfund i Vest.

Det er muligt at det ikke er gået op for dig, men i den konkrete sag er der *ingen* der har søgt at hindre JD's ytringsfrihed. Hverken før, under eller efter retssagen. Den pågældende sag er alene opstået på JD's egen foranledning, så alt ævlet om at den er "politisk" i.e. med sigte på at lukke munden på JD er noget paranoidt nonsens.

Og så er du naiv ud over alle grænser: "intet hindrer JD i at ytre sig", siger du frejdigt. Hvor herre bevares. Manden er blevet knust fordi han dristede sig til at artikulere en anden opfattelse af den kolde krig end den der doceres af de dominerende højrefløjsideologer og de bagved stående magtfulde politikere.

Nåååååh ja. Han blev at onde højrekræfter "tvunget" til at lægge sag an? Paranoia på steroider.

Omvendt er Bent Jensen gennem årene blevet dikket under hagen og klappet på hovedet for at sige det man gerne vil høre og for iøvrigt med en missionærs nidkærhed og selvretfærdighed at forfølge 'vantro' og 'dissidenter'.

Det pisser dig af at vi ikke har et retssystem der lukker munden på ham, kan jeg forstå?

Og iøvrigt: Nemeths procedure hører ikke hjemme i en dansk retshandling. Den var vildt ideologisk politiserende og fremført i et hysterisk skrigeri. Ja, unskyld mig at jeg fik associationer til Rolan Freisler. Men det kan du selvfgølgelig heller ikke forstå i din fanatiske højrefløjs bevidsthed og med din indsnævrede kold krigs horisont.

Jo, jeg forstår skam udmærket hvor i vil hen.

Og hvad i ønsker der skal ske med alle der ikke marcherer i takt med jeres holdninger.

Curt Sørensen

Til Thomas Krogh,

Du forholder dig hverken til Europas faktiske historie eller til hele den politiske kontekst omkring BJ's promovering. Du ignorerer også fortsat den helt elementære kendsgerning at undertrykkelsen altid kommer fra magthaverne ( hvor skulle den ellers komme fra). Og iøvrigt er det tydeligvis jer der vil et bestemt sted hen. Sådan var det jo også sidste gang, Højrefløjens historiske hukommelsestab er formidabel.

Curt

Du forholder dig hverken til Europas faktiske historie eller til hele den politiske kontekst omkring BJ's promovering. Du ignorerer også fortsat den helt elementære kendsgerning at undertrykkelsen altid kommer fra magthaverne ( hvor skulle den ellers komme fra). Og iøvrigt er det tydeligvis jer der vil et bestemt sted hen. Sådan var det jo også sidste gang, Højrefløjens historiske hukommelsestab er formidabel.

Jeg ved ikke hvem "jer" er i ovenstående. Personligt er jeg indædt modstander af ethvert fascistoidt et-parti-diktatur, hvad enten dette er nazistisk eller kommunistisk, og dets medløbere, og den knægtelse af ytringsfrihed der altid er eet af den slags systemers varemærke. Venstrefløjens virkelighedbenægelse er iøjnefaldende.

Curt Sørensen

Til Thomas Krogh,

Ja, og nu starter I med at knægte ytringsfriheden, ophæve retssikkerheden og forfølge anderledes tænkende, alt imens I i jeres selvretfærdighed anser jer selv for 'de gode'. Læs Jyllandsposten leder efter dommen. Avisen der i sin tid beundrede Hitler og Mussolini fører sig i dag frem som 'demokratiets vogter'. Den højrefløj der i det hele taget lå under for fascismens fascination forsøger i dag at monopolisere det demokratiske sindelag og kriminalisere venstrefløjen. Hykleriet er til at brække sig over. Men bortset fra det er det faktisk en ganske alvorlig proces der er i gang: i demokratiets navn nedbrydes demokratiet gradvist over hele Europa.

Curt

Ja, og nu starter I med at knægte ytringsfriheden, ophæve retssikkerheden og forfølge anderledes tænkende, alt imens I i jeres selvretfærdighed anser jer selv for 'de gode'. Læs Jyllandsposten leder efter dommen. Avisen der i sin tid beundrede Hitler og Mussolini fører sig i dag frem som 'demokratiets vogter'. Den højrefløj der i det hele taget lå under for fascismens fascination forsøger i dag at monopolisere det demokratiske sindelag og kriminalisere venstrefløjen.

Det går stadigt hen over hovedet på dig at de eneste der har forsøgt at kriminalisere noget her er den hysteriske og dobbeltmoralske venstrefløj, der piver over at BJ's udtalelser ikke blev dømt kriminelle?

Klægt hykleri.

Men bortset fra det er det faktisk en ganske alvorlig proces der er i gang: i demokratiets navn nedbrydes demokratiet gradvist over hele Europa.

Hvis i fik magt som i har agt, ja.

Curt Sørensen

Til Thomas Krogh,

Du har stadig ikke fattet at magten og undertrykkelsen udgår fra magthaverne, ikke fra dissidenter og minoriteter. Og hvis der er nogen der er hyklerisk og dobbeltmoralsk så er det den antidemokratiske højrefløj i Europas historie, som først omvendte sig til demokrati da aksemagterne havde tabt krigen.

Jeg ved ikke hvem dit 'I ' dækker. Jeg har bekæmpet både stalinismen og fascismen da du endnu gik med blebuks.

Flemming Scheel Andersen og Ingrid Uma anbefalede denne kommentar

Curt

Du har stadig ikke fattet at magten og undertrykkelsen udgår fra magthaverne, ikke fra dissidenter og minoriteter. Og hvis der er nogen der er hyklerisk og dobbeltmoralsk så er det den antidemokratiske højrefløj i Europas historie, som først omvendte sig til demokrati da aksemagterne havde tabt krigen.

Så må det trøste dig at jeg ser på denne som jeg ser på de venstrefløjsmedløbere der nægter at tage opgøret med de totalitære kræfter i den gamle Østblok.

Jeg har for ganske nylig genlæst Arne Herløv Petersen's hyldest til Kim Il-Sung's Nordkorea. Fuldstændigt kvalmende.

Jeg ved ikke hvem dit 'I ' dækker. Jeg har bekæmpet både stalinismen og fascismen da du endnu gik med blebuks.

Muligvis, men dit hykleri i forhold til den injuriesag vi her diskuterer taler for sig selv.

Curt Sørensen

Til Thoms Krogh,

Jeg synes du skulle tage en tur til Auschwitz og se hvad den europæiske højrefløjs ideer førte til i deres yderste konsekvens. Du kan også læse Kaj Munks , Jyllands Postens , Carsten Rafts og Ole Bjørn Krafts kvalmende hyldest til de brune diktaturer. Og så kan du slutte af med at læse Breiviks Manifest. Jeg ved ikke hvad der er mest foruroligende: Højrefløjens hykleri og dobbeltmoral, dens evige had til anderledes tænkende og anderledes værende, dens stræben efter den rene, rensede nation, eller dens genopstandelse efter at den i 1945 for en stund var blevet mast. Og det er den trussel der er aktuel og voksende i Europa i dag, ikke dit spøgelse fra 1950'erne.

Flemming Scheel Andersen og Ingrid Uma anbefalede denne kommentar

Curt

Jeg synes du skulle tage en tur til Auschwitz og se hvad den europæiske højrefløjs ideer førte til i deres yderste konsekvens.

Jeg har skam været i Auschwitz og set hvad et-parti diktatur i sin yderste konsekvens fører til. Og jeg har i Katyn, andre steder i Polen, i Albanien og i det daværende DDR set hvad nazismens åndelige fætter udi et-parti diktatur fører til. Og altså læst Arne Herløv Petersen o.a. beundrende kvæder om Nordkorea's egen variant af nazismen.

Altsammen mobydeligt ud over alle grænser.

Jeg ved ikke hvad der er mest foruroligende: Højrefløjens hykleri og dobbeltmoral, dens evige had til anderledes tænkende og anderledes værende, dens stræben efter den rene, rensede nation, eller dens genopstandelse efter at den i 1945 for en stund var blevet mast. Og det er den trussel der er aktuel og voksende i Europa i dag, ikke dit spøgelse fra 1950'erne.

Du kan addere dit eget himmelråbende hykleri og had til anderledes tænkende når du vælger at associere BJ's advokat med en nazist.

Komplet kvalmende.

Curt Sørensen

Thomas Krogh,

Jeg kan ikke forstå du har så meget mod stalinismen, når du beundrer de samme træk i nazismen. 'Himmelråbende hykler' det kan du selv være. Kom med et intelligent argument, eller bare et argument.

PS: Nemeth kan lade være med at opføre sig så man nærliggende kommer til at tænke på en Roland Freisler. Hvad skal et sådant politisk-ideologisk skrigeri til for i en dansk retssal?

Curt
Du har travlt med højrefløjens støtte til nazisme og fas,cisme, men du glemmer kommunismens alliance med Hitler.
Læs arbejderbladet 1940 til 41, det er kvalmende hvordan de "danske" kommunister undskyldte Hitlers ageren i Europa efter ordre fra Stalin.
Det sluttede først da nazisterne gik ind i Sovjet, derpå sprang de "danske" kommunister over deres egen skygge.

Curt

Jeg kan ikke forstå du har så meget mod stalinismen, når du beundrer de samme træk i nazismen.

Nådada. Der ramte jeg dig så det gjorde ondt.

'Himmelråbende hykler' det kan du selv være. Kom med et intelligent argument, eller bare et argument.

Du klynker over at JD ikke fik ret i sin injuriesag, men du kaster om dig med frående angreb på BJ og sætter analogier mellem Nemeth (og mig) og nazismen?

Vorherrebevares for en gang infantilt hykleri.

Curt Sørensen

Til Jørn Boye,

Ja, Stalin-Hitler pagten var noget svineri. Lige som Englands og Frankrigs forræderi mod tjekkerne i München. Og det hele bortfejer ikke den europæiske højrefløjs fascination af fascismen og nazismen Dens nutidige monopolisering af demokratisk sindelag og kriminalisering af venstrefløjen er dobbeltmoralsk og hyklerisk

Til Thoms Krogh,

Du har stadig ikke svaret på hvorfor du er har så meget imod stalinismen, når du beundrer de samme ting i fascismen: ensretning, had til anderledes tænkende, forfølgelse af 'afvigere' og 'dissidenter', manglende retssikkerhed, sindelagskontrol , ensretning o.s.v. .

Infantil og hykler kan du selv være. Kom med nogle argumenter i stedet for dit fascistoide hyleri

Det skal blive spændende at læse Bent Jensens bogværk om den kolde krig. For han er en kapacitet på sit område, og bogen vil givetvis blive referencen på området.

Når det gælder Dragsdahl er det en gåde i hvor høj grad visse læsere forsvarer ham. For han er intet forsvar værd. Han forrådte sit land og argumenterede for Sovjets interesser, og det kan simpelt hen ikke forsvares. For kommunismen var nøjagtig lige så menneskefjendsk, ondsindet og stupid som nazismen, det må vist betragtes som en indiskutabel sandhed idag, hvor kommunismens massemord på landenes egen befolkning er veldokumenteret. Så enten er en del læsere totalt uvidende eller også er de ekstremister, for det virker absurd at hævde at nogen af disse kvaksalver ideologier har nogen som helst værdi i fremtidens samfund.

Ulrik

Det skal blive spændende at læse Bent Jensens bogværk om den kolde krig. For han er en kapacitet på sit område, og bogen vil givetvis blive referencen på området.

Hvad mener du? Vi har her i trådene fået tudet ørene fulde om at manden er koldkriger, en uduelig historiker, at hans advokat lyder som en nazist og meget andet. Nu må du ikke ødelægge det for dem.... ;-)

Curt

Du har stadig ikke svaret på hvorfor du er har så meget imod stalinismen

Nej, jeg ved godt den kan være svær at sluge....

Curt Sørensen

Vær helt rolige,

Bent Jensen må alt: fifle med citater, undlade at diskutere sin egen teoretiske ramme, undlade at teste sine hypoteser, undlade at forholde sig seriøst til alternative teorier ,skælde andre forskere ud i stedet for at diskutere med dem, personificerer historien til at være blot en kamp mellem 'onde' og 'gode', og sammenblande videnskab og ideologi . BJ siger det som indflydelsesrige politikere , magtfulde medier og et højredrejet befolkningssegment gerne vil høre. Han er storinkvisitor og statsansat ideolog og nu er han sluppet løs med 'udvidet ytringsfrihed'.

Curt

Selvfølgelig må BJ da ikke alt. Og hvis du har noget at udsætte på hans forskning er der fora, myndigheder og udvalg der er beregnet på at håndtere det.

Men selvom det pisser dig af, så skal retssystemet ikke give en person mindre ret til at ytre sig, blot fordi han har et andet ideologiske synspunkt end dig, eller at du ikke kan lide hans forskning.

Troede du det?

Curt Sørensen

Ja, så starter det forfra: JD er ikke blevet sigtet. for agent viksomhed , endsige dømt for have været 'agent', Men BJ har i årevis svinet JD til og forfulgt ham næsten til fallittens rand fordi han havde en anden opfattelse af den kolde krig end BJ
Det blev BJ dømt for i byretten. Landsretten konstaterede at BJ vitterlig har fremsat en stribe af æresfornærmende påstande om JD. Men med en kringlet juridisk argumentation, der går på at BJ som historiker har 'en udvidet ytringsfrihed' (som om ikke BJ i sagen her primært hat optrådt som ideologi) og at der i PET kredse har været ytret mistanke mod JD, bliver BJ så alligevel pure frikendt. Fremover kan enhver der bliver 'mistænkt' af tilfældige medarbejdere i PET (og hvem kan ikke det i vore overvågningstider?) og iøvrigt udsat for Jensens 'udvidede ytringsfrihed' bliver stemplet som 'agent' og 'landsforræder'. Den gamle fascist sympatiserende avis Jyllandsposten hoverer allerede og taler, som en bevist kendsgerning, om at JD var KGB agent og udlægger hele 70'ernes alternative udenrigspolitiske linje som værende iscenesat af KGB. Det er konspirationsteori så det batter og dertil politisk hetz a la tredivernes forbillede.
Dissidenter har ikke længere nogen reel ytringsfrihed og højrefløjens medieforkælede ideologer med storinkvistoren BJ i spidsen er blevet sluppet løs. Det er kendsgerningen.

Jørn Mortensen

Dorte Sørensen.
Du spørger:

"Jørn Mortensen mener du alvorligt , at folks ønske om fred og nedrustning hovedsageligt skyldtes manipulation fra kommunisterne. Er alle der ønskede fred og nedrustning så kommunister?"

Bestemt ikke, men dengang, tilbage i 80`erne var det ikke muligt for fredsbevægelserne at undgå DKP`manipulerende indflydelse. Om nogen mestrede kommunistpartiets medlemmer at indgå i bevægelserne som "alm" fredselskere. Tro mig. Jeg var der, og oplevede perioden lærer. Og jeg kendte mange personligt. Den historiske bevidsthed blev overtrumfet af naiv begejstring. Ungdomsoprøret gik over i universitetsmarxismen. Mange revolutionære grupperinger så dagens lys og ikke alle ønskede at nå frem til det socialistiske paradis via stemmesedlen. At gå ind i og inddirekte "overtage" fredelige apolitiske bevægelser var en del af strategien i kampen for at vinde folket sympati.
Videre spørger du:
"Vil det sige at R. Reagan også var kommunist , da han indgik nedrustningsaftalen med Sovjet".

Reagan var ikke kommunist, men USA har altid varet det man kalder pragmatiske, ikke mindst når det gælder udenrigspolitikken. Reagan opnåede et epokegørende resultat UDEN at sætte sit lands integritet og internationale troværdighed på spil.(og det er var faktisk det, der var ved at ske i Danmark.)
Til slut spørger du:
"Vil du så også kalde Fredsvagterne, der har stået inde på Christiansborgs Slotsplads siden Fogh Rasmussen blev perleven med G W Bush og gik med i en angrebskrig uden om FN, for kommunister? - I mine øjne er de hverdags helte."

Jeg har altid ment at angrebskrigen mod Irak blev iværksat på et falsk grundlag, og var dybt skuffet over at Danmark gik med. Havde til det sidste håbet på, at en intellektuel begavelse, som udenrigsminister Per Stig Møller var trådt i karakter og gået mod den regering han var en del af.
Jeg deler helt din opfattelse af Fredsvagterne.
Mvh
J. Mortensen

Jørn Mortensen

Vi lever nu i år 2019 og det er interessant at genlæse debatsporet. Holdning erstatter almindelig eftertanke og den sunde fornuft er langtidsparkeret også hos debatdeltagere, der rent faktisk var "voksne" under den kolde krig og som reelt havde mulighed for at tænke selvstændigt.
Nu har vi valgkamp og den selvstændige tanke er mere nødlidende end længe set.

Sider