Baggrund
Læsetid: 3 min.

Revolutionen nedtones i udkast til nyt program

Selv om Enhedslisten er blevet enig om en revision af partiets principprogram, er der stadig to udestående spørgsmål: holdningen til velfærdsstaten, og om de ansatte skal overtage virksomhederne fra ejerne efter revolutionen
Enhedslisten arbejder på et nyt principprogram, som efter planen skal vedtages til næste forår.

Kristian Juul Pedersen

Indland
1. november 2013

Revolutionen overlever, men ellers ændres meget i et nyt udkast til et principprogram for Enhedslisten, som en skrivegruppe netop har afleveret.

Et udkast som har været undervejs siden valgkampen i 2011, da Enhedslistens populære politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, pludselig måtte svare på spørgsmål om, hvorvidt hun da virkelig mente alt det, der står i det 32 sider og 15.519 ord lange principprogram fra 2003.

Dengang var det særligt punkt otte i principprogrammet, »på vej mod en socialistisk samfundsomvæltning«, som flere i partiet fandt forældet. Her tales nemlig om »revolutionens nødvendighed«, opbygningen af »demokratiske folkemagtsorganer« og »frem for alt opløsning af politiet og militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste, alt for effektive, allierede«.

Selv om udkastet stadig et enkelt sted bruger udtrykket revolution om det, som ellers omtales som en »grundlæggende forandring af Danmark«, så glimrer ellers netop formuleringerne i punkt otte i principprogrammet ved deres fravær.

Ifølge Enhedslistens mangeårige gruppeformand og nuværende medlem af skrivegruppen Per Clausen skyldes det dog ikke frygt for, at de vil skræmme vælgerne bort.

»Næ, vi mener, at der skal fastlægges nogle grundliggende principper, og de er: Der skal være et klart flertal i befolkningen, som støtter forandringerne, og dette flertal skal udmønte sig ved nogle frie valg. Så er det klart, at der også vil ske en stor vækst i det folkelige engagement og de folkelige bevægelser. Men hvordan det konkret vil udfolde sig, ved man jo i grunden ikke noget om. Så den form for studiekreds har vi ligesom lagt ned og sagt, at det vil vise sig – og det bliver også dem, som kommer til at være til stede i fremtiden, der afgør det,« siger Per Clausen.

Til gengæld kan den fem mand store skrivegruppe under hovedbestyrelsen ikke blive enig om Enhedslistens holdning til to spørgsmål: velfærdsstaten og arbejdernes eventuelle overtagelse af virksomhederne efter revolutionen.

Tre af hovedbestyrelsesmedlemmerne, Per Clausen, Pia Boisen og Michael Voss, foreslår et afsnit om velfærdsstaten, som nok mener, at »her ligger spiren til et nyt samfund, et socialistisk samfund« – men ikke går helt så langt som de sidste to. Enhedslistens nye gruppeformand, Stine Brix, og partiets københavnske socialborgmester, Mikkel Warming, taler i stedet om, at velfærdsstaten »giver konkrete muligheder for at udvide de rum, hvor demokrati dominerer frem for profitjagt«.

Arbejdere skal tage kontrollen

Mest kontroversielt er dog et foreslået afsnit fra Michael Voss, der kommer fra venstrefløjen i Enhedslisten, Socialistisk Arbejderparti (SAP).

I forbindelse med afsnittet om en »socialistisk og demokratisk revolution« foreslår Michael Voss følgende tilføjelse:

»Ved en sådan samfundsomvæltning vil Enhedslisten arbejde for, at de ansatte overtager kontrollen med virksomhederne fra de nuværende ejere, og at de ansatte i samarbejde med brugerne demokratiserer de offentlige institutioner. Vi mener, at det aktive befolkningsflertal skal styre processen gennem de bevægelser og organiseringer, der er opstået undervejs.«

En formulering, som ikke blot tager forskud på, hvad der skal ske efter revolutionen, men også åbner for en såkaldt dobbeltmagtstrategi. Altså at bevægelser og organisationer kan konkurrere med Folketinget om at bestemme, hvad der skal ske efter revolutionen.

Selv ønsker Michael Voss ikke at kommentere sit forslag.

Men Pia Boisen mener hverken, at der er den store ideologiske forskel eller nogen bagtanke bag forslaget.

»Man kan have nogle overordnede ideer om, hvad der skal ske, men man skal være forsigtig med at gå ned i detaljer om, hvad der præcis sker i en overgangssituation. Så det er ikke den store ideologiske forskel. Der er selvfølgelig masser af store teoretikere, som folk støtter sig på. Og når man ser på de forskellige overgangssituationer, så er det svært at sige, hvor meget det er bevægelser og organisationer, som er der i forvejen – og hvor meget er det nye. Man kan jo altid gå ind og tolke på enkelte ord, men kvinder over 50 år har ikke tid til det,« siger hovedbestyrelsesmedlemmet og medlem af skrivegruppen.

Enhedslisten skal på sit årsmøde i maj 2014 endeligt vedtage det nye principprogram.

 

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Enhedslisten lister helt uden om det vigtigste år 2020 spørsmål: den nødvendige og solidariske indvandring fra de varme lande. Et ? så varmt, at EL helt mister strømmer ved bare at tænke derpå.
Invandrere er fremtidens revolutionære.

Daniel Mikkelsen

Pelle Dragsteds SF projekt for EL kommer langsomt men sikkert på banen, det er ærgeligt for med den slappe indstilling til alle løftebruddene, uviljen til at trække tæppet væk under den nuværende blå regering (argumentet om at så ville de bane vejen for løkke er jo ikke et argument i sig selv for ikke at gøre noget) fordi V faktisk fører mere socialdemokratisk politik end S selv.

Alt i alt en temmelig vag optræden af det parlamentariske grundlag og nu skal den slappe politik sættes i system med et nyt principprogram, det lover ikke godt

Mathias Rølle, Martin Mørch, Jesper Wendt, Helene Nørgaard Knudsen, Hans Larsen, morten Hansen, Torben Selch, Jakob Lilliendahl, Fraus Dolus, Rune Petersen, erik winberg, n n, Brian Pietersen, Peter Jensen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Ivan Gullev: Hvorfor skulle de forholde sig til spørgsmål der kun er for populistiske taberpartier?

"Tre af hovedbestyrelsesmedlemmerne, Per Clausen, Pia Boisen og Michael Voss, foreslår et afsnit om velfærdsstaten, som nok mener, at »her ligger spiren til et nyt samfund, et socialistisk samfund« – men ikke går helt så langt som de sidste to. Enhedslistens nye gruppeformand, Stine Brix, og partiets københavnske socialborgmester, Mikkel Warming, taler i stedet om, at velfærdsstaten »giver konkrete muligheder for at udvide de rum, hvor demokrati dominerer frem for profitjagt«."

Kaninen er ved at lade sig spise af slangen; velfærdsstat og demokrati er det nye for listen ... som overtager SF's uvaskede undertøj og jager det stemmende kvægs gunst.

Ole Hansen, Rasmus Kongshøj og Brian Pietersen anbefalede denne kommentar

Kvalitetsmål : 32 sider og 15.519 ord. Ingen forandring dèr.
Ok - kun et udkast. Det endelige bliver sikkert bedre - flere sider - flere ord.

morten Hansen, Fraus Dolus og Ole Hansen anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

Velfærdsstaten, og de sørgelige rester, der er tilbage af den, var historisk set udtryk for et kompromis mellem klasserne. Set i lyset af uroligheder i mellemkrigsårene, truslen om en revolution som i Rusland, og senere den kolde krig, gik borgerskabet med til at give arbejderklassen en mere tålelig tilværelse. Til gengæld skulle borgerskabet have lov til at blive ved med at være borgerskab, stadigt nyde deres privilegier og beholde magten i samfundet.

I dag er de historiske forudsætninger for velfærdsstaten forsvundet. Hverken Sovjetunionen eller sociale uroligheder truer borgerskabets magtposition. Tværtimod er arbejderklassen atomiseret til individuelle forbrugere, der har glemt alt om den magt, de kan have hvis de står sammen. Derfor går det så hurtigt med afmonteringen af velfærden.

Social velfærd ændrer ikke statens klassekarakter, og man skal aldrig bilde sig selv ind at en velfærdsstat er nok for at sikre arbejderklassens interesser. Kampen for at opnå velfærdsgoder kan dog være en god måde at opnå selvtillid, erfaring og troværdighed på for arbejderbevægelsen. Ligeledes skal det heller ikke undervurderes at velfærd gør tilværelsen tålelig for arbejderklassen her og nu, mens ingen kan sige hvornår en rigtig socialistisk revolution kommer. Hvis man arbejder målrettet for det, kan velfærdsordninger også hjælpe med til den demokratisering af samfundet, som er en forudsætning for socialismen.

Idéen om at arbejdere skal styre deres arbejdspladser er helt central for socialismen. At arbejderne selv skal styre virksomhederne efter revolutionen burde give sig selv, for hvem skulle ellers? Staten som i den gamle Sovjetunion? De kapitalister, som socialismens fremmeste mål er at sætte fra bestillingen? - Nej. Socialisme forudsætter direkte arbejderkontrol over produktionen.

Men også før en revolution bør Enhedslisten arbejde målrettet for at demokratisere arbejdspladserne. For eksempel ved at bruge lovgivningsmagten til at fremme demokratiske arbejder-kooperativer, ved at stille skrappere krav om repræsentation i bestyrelser, og endelig ved at alle offentlige arbejdspladser omlægges til demokratisk kontrol.

Mathias Rølle, Anders Kristensen, Martin Mørch, Jesper Wendt, Curt Sørensen, Mona Jensen, Hans Larsen, morten Hansen, Karsten Aaen, Peter Nielsen, Rasmus Knus, Jakob Lilliendahl, Morten Lind, Bill Atkins, Keld Sandkvist, Flemming Scheel Andersen, Henriette Bøhne og Ole Hansen anbefalede denne kommentar

Man bør vel forstå at Enhedslisten er et protestparti.
Ingen - ikke engang dem selv - forventer de nogensinde vil få politisk magt, desværre.

Enhedslistens politik burde være meget mere konkret og ikke bygget op omkring nogle gamle kommunistiske doktriner.

Rasmus Kongshøj giver også en god beskrivelse af hvad der foregår og hvad der burde foregå.

Så skal Enhedslisten forestå en revolution, kan de passende begynde indenfor egne rækker.

morten Hansen, Fraus Dolus, Katrine Visby, n n og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Kongshøj . " Socialisme forudsætter direkte arbejderkontrol over produktionen ".

Hansen : " Man bør vel forstå at Enhedslisten er et protestparti. Ingen - ikke engang dem selv - forventer de nogensinde vil få politisk magt, desværre ".

Nå, stadigvæk et betydningsløst, teoritisk parti.

Kongshøj : " Social velfærd ændrer ikke statens klassekarakter, og man skal aldrig bilde sig selv ind at en velfærdsstat er nok for at sikre arbejderklassens interesser ".

Er det slet ikke værd at se fragmentarisk på "velfærden" og forbedre den i den retning man vil. F.eks ved at søge at fjerne den herskende KLASSES dominans overfor befolkningen, særligt de ledige og svagt stillede ?

Jesper Frandsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Jeg har det dårligt med Ismer.

Ismerne er næsten altid dannet under bestemte historiske og politiske forhold. Men samfundet er dynamisk, og Ismerne er med til at fastholde skyttegravskrigen.

Kunne vi gøre diskussionen mere konkret?

Skal vi have et samfund hvor de borgere der midlertidig eller permanent har mistet forsørgelsesgrundlaget bliver hjulpet?

Skal vi have et samfund hvor sandhed i en politikers mund er normalt?

Skal vi have et samfund hvor vi fordeler ressourcerne?

Skal vi have et samfund hvor fornuften og et ægte samspil mellem med natur, miljø og produktion er normen?

Det er vel de hovedspørgsmål der generelt er blevet drøftet her på sitet.

Hvilken Isme det er, er for mig underordnet.

Heinrich R. Jørgensen, Helge Rasmussen, Hugo Pieterse, morten Hansen, Thomas Borghus, Morten Lind, Jens Kofoed, Bill Atkins og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Enhedslisten skal som et barn af tidens antiliberalistiske og antimonopolistiske strømninger rumme myriader af synspunkter og debat. Væk er den forbenede topstyrede partidisciplin. Og Revolution? Christopher Arzrouni har nyligt forfattet artikler og foretaget interview i et temanummer af Ræson om 'den Blå Revolution' - som er aldeles vedkommende - altså den Blå Revolution.

Kom nu op af skyttegravene og ud i byens rum. Den kolde krig er slut - en ny og anden slags krig er begyndt!!

Mathias Rølle, Anders Kristensen, morten Hansen, Morten Lind og n n anbefalede denne kommentar

Det kapitalistiske samfundssystem har i dag brug for overvågning af alt og alle, for at forhindre dets kollaps.

Hvad med lige at rette antennerne derhen.!

Mona Jensen, morten Hansen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Hvis der måtte være nogen der ikke kan se at hele systemet er modent til andre måder at gøre tingene på, vil jeg påstå det er viljen der mangler.

Hele vort lovkompleks inden for skatter og afgifter, har være udstillet i DR1 et par uger.
Befolkningen er til grin overfor de ryggesløse.
Alle kender årsagen, den fri kapitaloverførsel, men ingen tør sige det højt men lapper videre med lap, på lap, på lap, istedet for at nytænke hele møllen.

Strafferetsligt se vi forarget på at store værdier og livsbetingelser ødelægges ved både lovlig og ulovlig forurening af vort miljø.
Denne forurening foregår i strid med befolkningens ønsker, men "systemet" kan ikke engang beskytte vort umiddelbare sundhed imod resistente bakterier og arbejdsmiljøet er en belastning , der betyder stressnedbrud på samlebånd.
Samtidig smider vi småforbrydere i fængsel for latterlige berigelsesforbrydelser, der ofte er en følge af tab af indkomstmuligheder.

Arbejdmarkedspolitisk ser vi stort set passive til, mens vort system bliver revet op at billig arbejdskraft østfra og fagforeningerne deroute.
Alt sammen dikteret af EUs hamoniseringsregler, som vi er NØDT til at implementeret ukritisk, selvom enhver godt VED at det skader den enkelte, samfundet og vor fælles fremtid.

Planlægning om denne fælles fremtid, med hensyn til trafik, energi, udkantsdanmark og alle vore andre strukturelle problemer, foregår stort set ikke.
Det hele lægges trykt i hænderne på den ideologi der har ødelagt store dele af de livsmuligheder og kvaliteter, planeten og vort land har tilbudt os allerede i håbet om at noget forholdsvis intetsigende og uvigtigt som penge kan styre vor fremtidige tilværelse sikkert.

Er der nogen der mener at der ikke trænger til en anden styring på arbejdspladserne, der også medtænker andre forhold en kun profit, så er det fordi de ikke vil se. Og erkendelsen af denne nødvendighed vil at være en revolution på mere end een måde.
Tænk hvis en arbejdsleder også følte ansvar for medarbejdere, afgåede medarbejdere, miljø, samfund og leverandører og aftagere ud fra medmenneskelige vinkler, foruden de indskrænkende økonomiske.

Jesper Wendt, Mona Jensen, morten Hansen, lone bording, Morten Lind, Jens Kofoed, n n, Rasmus Kongshøj og Bill Atkins anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

@ Leo Nygaard:

Det er absolut værd at forbedre arbejderklassens forhold inden for det kapitalistiske system. Arbejderklassen har brug for lempelse af sine forhold her og nu, og et arbejderparti bør også arbejde for at forsvare og udbygge velfærdsstaten.

Man skal dog ikke lade sig narre til at tro at en socialdemokratisk borgerlig velfærdsstat grundlæggende ændrer på de forhold, der gør arbejderklassens liv hårdt, utrygt og ufrit. Den kapitalistiske ejendomsform er stadig gældende, og snarere end at ophæve udbytningen af arbejderne, sætter velfærdsstaten udbytningen i system, og sørger for den kan fortsætte uhindret. Velfærdsforbedringer vil indenfor det nuværende system aldrig kunne blive andet end lappeløsninger. Det kan være tiltrængt nu og her, hvis en varig løsning ikke er indenfor rækkevidde, men mere er det heller ikke.

Hvis arbejderklassen skal opnå varige og sikre forbedringer, er det nødvendigt at gå til problemets rod, og det er den private ejendomsret til produktionsmidlerne.

Vi har prøvet den socialdemokratiske vej med klassekompromis, velfærdsstat og "kapitalisme med et menneskeligt ansigt". Det kunne gå i et par årtier, og kun fordi der var en reel trussel fra kommunismen, der gjorde at borgerskabet accepterede at afgive nogle af deres privillegier for at få ro på bagsmækken. I dag er velfærdsstaten under hastig afvikling, og Socialdemokratiet er blevet så korrumperet af sin optagelse i det borgerlige system, at det går forrest i kampen mod velfærden.

Socialdemokratismen kunne ikke levere andet end et kortvarigt pusterum. Der er brug for en socialistisk revolution, hvor den private ejendomsret til produktionsmidlerne erstattes af en kollektiv, der udøves af virksomhedens arbejdere selv.

Arbejder-styrede virksomheder vil betyde mange gode ting. Dels vil almindelige mennesker få direkte indflydelse på deres arbejdsliv, men den kooperative ejendomsform har også andre gavnlige effekter. For det første vil man i det politiske system ophæve skellet mellem almindelige borgere, der stemmer på politikerne, og så borgerskabet, der betaler politikernes kampagner, sikrer dem gode ben i erhvervslivet, når de en gang er færdige, giver dem direkte bestikkelser, eller truer med at ødelægge nationaløkonomien, hvis ikke de får deres vilje. Når almindelige mennesker også sidder på den økonomiske magt, er politikerne nødt til at føre politik i den brede befolknings interesse.

Derudover vil et kooperativ handle langt mere ansvarligt overfor sine omgivelser. Arbejder-ejerne vil næppe beslutte at anvende en forurenende produktionsform, når de selv skal leve i det nærmiljø, der fourenes. De vil ikke lave usikre produkter, når det er dem selv, der skal bruge dem, og de vil i hvert fald ikke beslutte sig for at fyre sig selv, og flytte produktionen til Kina.

Anders Kristensen, Jesper Wendt, Mona Jensen, Karsten Aaen, Rasmus Knus, Flemming Scheel Andersen, Simon Trøjgaard Jepsen, Jens Kofoed, Niels Mosbak, Søren Peter Langkjær Bojsen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Jeg var inde på EL`s hjemmeside : Politik - udateret. Så det er nok ikke det nye.
Dispositionen er de klassiske politik områder og det er svært at se et overordnet grundlag for politikken.

Eksempelvist som det, jeg ledte efter : Basisindkomst. Nej, jeg fandt den ikke !
Relationerne hertil fandt jeg under :
- Arbejdsmarked
- Demokrati
- Uddannelse
- Skat
- Socialpolitik
- Sundhed
- Velfærd
- Ældrepolitik

Hvor er overblikket og hovedgrundlaget. Den holdningsmæssige basis.
Bortset fra det indholdsløse, gammeldags, reaktionære, og urealistiske : Socialisme.

Frederik Kortbæk

Enhedslisten diskuterer med sig selv om utopia og lader deres undrende samtid følge lidt med i hvad der foregår oppe i deres hoveder. Det er på forhånd noget usammenhængende og selvmodsigende dialektik. Klassekamp og revolution er jo bare ord. Det virker komisk på mig, at partiet stadig er så fikseret på noget, som aldrig kan realiseres i denne verden.

Kongshøj - Du kan sangen til fingerspidserne.
At synge den er som at råbe i ørkenen. Ingen hører, intet svar.
Danmark er ikke en Ø. Vi agerer på verdens betingelser.
"... problemets rod, og det er den private ejendomsret til produktionsmidlerne."
Naivt ud over alle grænser. LØNMODTAGERE er også private. Eller 1000 ejere og arbejdsgivere ? Alle leder og fordeler arbejdet ? Eller måske regionskommisæren i det socialistiske paradis.

Stemmer ikke på listen, men kan bare se på diskussionen og sige: Det er tiltrængt med en opdatering af programmet!
Imo har de gode pointer i at arbejde for mere demokrati, gennemsigtighed og ytringsfrihed i såvel den private, særligt den finansielle sektor, og i den offentlige sektor og tilblivelsen af politiske beslutninger. Derudover en styrket retssikkerhed i velfærdsstaten. Her har de pointer, som alle må tage seriøst. Det der med, hvad der så skal ske på arbejdspladserne efter REVOLUTIONEN, er irrelevant for langt de fleste borgere/vælgere.

Karen von Sydow

Det står Kongshøj og ligesindede frit for at indrette sig efter rigide, ideologiske forskrifter og oprette kooperativer med 'arbejder'-ledelse. Men lad venligst være med at omdanne Danmark (på skrivebordet at forstå) til et enten/eller-samfund, hvor kun én måde at organisere sig på er lovlig. Det har vi set alt for mange triste eksempler på. Føj for katten.

Rasmus Kongshøj du skriver: Idéen om at arbejdere skal styre deres arbejdspladser er helt central for socialismen.

Hertil skriver Enhedslisten i deres arbejdsmarkedspolitik:

1.26 ØKONOMISK DEMOKRATI
De hidtidige modeller for økonomisk demokrati peger alle i retning af et samfund, hvor lønmodtagerne og fonde overtager rollen som kapitalister. Enhedslisten vender sig imod disse modeller. Enhedslisten ønsker en reel udvidelse af alle menneskers mulighed for at deltage i samfundets ledelse, fordi markedskræfterne skal afløses af bevidst prioritering. Enhedslisten ønsker demokratisk styrede offentlig, kollektiv og kooperativ produktion, som sætter hensynet til beskæftigelsen, miljø og livskvalitet over hensynet til at finde de sikrest mulige investeringsobjekter med det højst mulige afkast...

---

Jeg synes det er rigtigt set, at hele samfundet, også de af lønmodtagerne forsørgede grupper: Unge under uddannelse, syge og handikappede og pensionister, skal have demokratisk indflydelse på virksomhedernes prioriteringer. (læg mærke til at jeg ikke medtager arbejdsløse, da det er et mål for samfundet at afskaffe arbejdsløshed, og at alle der kan, også skal have mulighed for at forsørge sig selv :-)

Karsten Aaen, Morten Lind og Kalle Nielsen anbefalede denne kommentar

@Anders Feder 8:51.
Her gælder tavshedens lov ***********, omerta.

Jeg kan se ud af debatten at de højreorienterede nærmest opfatter begrebet 'revolution', som en pendant til den russiske revolution i 1917 , som var en forsættelse af 1. verdenskrig - (derfor den voldelige udgang).

Kom nu ind i kampen i forstenede koldkrigere: Revolution er når Staten på demokratisk vis (flertal i befolkningen) overtager styringen af landets produktionsapparat og finansvæsen.

Jesper Wendt, Mona Jensen, n n, Karsten Aaen, Flemming Scheel Andersen, Rasmus Kongshøj, Morten Lind og Holger Madsen anbefalede denne kommentar
Frederik Kortbæk

@Bill, hvorfor så bruge ordet revolution, som stadig er og opfattes som en folkelig opstand ? Det er jo det jeg mener med, at EL sniksnakker, vel først og fremmest for at tækkes den yderste venstrefløj. Det er dér kæden helt hopper af.

Karen von Sydow

Bill Atkins,
er man højreorienteret hvis man stiller sig kritisk over for >>Revolution er når Staten på demokratisk vis (flertal i befolkningen) overtager styringen af landets produktionsapparat og finansvæsen<<?

Frederik, som jeg skriver ovenfor så bruger Christopher Arzrouni begrebet 'den Blå revolution" om indførelse af minimalstaten - revolution betyder omvæltning og er ikke nødvendigvis en opstand. I tilfældet den Blå revolution skyldes drivkraften nærmest folks apati og frygtsomhed...manglende mod og overskud til at stritte imod.

Karen, hvis man ikke respektere et demokratisk flertal så er man højreorienteret på den klassiske måde, al a Pinochet.

Jesper Wendt, Mona Jensen, n n, Karsten Aaen, Rasmus Knus, Flemming Scheel Andersen, Rasmus Kongshøj og Morten Lind anbefalede denne kommentar

Enhedslistens modetøjsdukker og revisionister har jo for længst fået mig til at melde mig ud. At de så samtidig stadig er kulturradikale kosmopolitter, der ønsker at nedbryde nationalstaterne til fordel for én verdensstat, og holde grænserne åbne for forbrydere, våben, narko, menneskehandlere og social dumpning, gør kun det hele værre.
Ét land, ét folk, én leder - hvor har vi hørt det før?

Er der i øvrigt nogen der har forslag til hvad jeg skal gøre med min valgseddel, når jeg modtager den? Skal jeg brænde den (selvfølgelig ikke indenfor; men udenfor, på et sikkert sted), eller bare rive den i 4 stykker og smide den i papircontaineren?

Rune Petersen, n n og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

@Rasmus Kongshøj:
"Tværtimod er arbejderklassen atomiseret til individuelle forbrugere, der har glemt alt om den magt, de kan have hvis de står sammen."

Hvis det ikke er slemt nok. Borgerskabet har samtidig formået at gøre arbejderklassen teknisk insolvente, med et forbrug der langt overstiger deres indkomst, så borgerskabet, via bankerne, de facto ejer arbejderne.
Det er en mere sofistikeret udgave af de gælds-bånd, 1800-tallets slaveejere pålagde deres slaver, menneskehandlere pålægger de prostituerede, samt vestens virksomheder pålægger arbejderne i den 3. verden. "Du skal bare betale din gæld til mig tilbage, så er du fri..."

Jesper Wendt, Flemming Scheel Andersen, Rasmus Kongshøj, Morten Lind og Kalle Nielsen anbefalede denne kommentar

Godt at Information formidler Enhedslistens proces med at rense op i bl.a. ikke-demokratiske udtryk i deres principprogram. Også vigtigt som nævnt tråden her, at Enhedslisten dagligt realiserer og øver egen politik. Det er vigtigt med eksempler på mulige alternativer til tidens karakter- og solidaritetsnedbrydende neo-liberalisme. Bedre drifts- og beslutningsmodeller og reelle solidariske ligelønsmodeller lever og kan bruges direkte til inspiration, udbredelse og udvikling:

Tag fx Calverts - et kooperativt kommunikations- og designbureau med ligeløn.
" At Calverts Design & Print co-op, Sion Whellens says “the notion of a ‘market rate’ for different skills and job functions is a myth based on social and workplace hierarchy”. Calverts’ equal hourly pay system has been in place without challenge since 1977. All workers (whether members or non members) are hourly paid, and the hourly rate is the same for all job functions. The rationale for this is that all job roles are equally necessary to the good performance of the business, and should therefore be equally remunerated – Calverts have never found that their pay system makes it difficult to recruit or retain workers. Staff turnover is less than half the industry average, so they have retained a high and increasing level of skills over the years. All workers are simultaneously members, directors and employees of the co-op. The co-op has never made compulsory redundancies on account of recessions or trading downturns. They have occasionally shared the pain of deferred wages and wage cuts, in order to maintain employment levels in the co-op. Calverts’ current hourly rate is £16.50 per hour (down from around £17.75 before the current crisis), higher than London industry average. Full time hours are 35 per week, lower than the industry average of 39. All overtime (again irrespective of job function) is paid at x 1.5, serving not only as an incentive to work extra hours when needed, but also for the co-op to maximise working hours and minimise routine overtime. "
Kilde: http://www.cooperantics.coop/2013/06/25/equal-pay/ (2013-10-27)

@Bill Atkins:
Nej, Oktoberrevolutionen forblev voldelig, fordi at de leninistiske pampere og bolsjevikkerne kuppede folkedemokratiet og lokalrådene i Moskva og St. Petersborg; og ikke mindst, de nøjes ikke bare med at skyde zaren - nej også fætre og kusiner langt ude i stamtræet, samt deres børn, skulle også pines og skydes, selvom de intet havde med zar-familien og deres udbytning at gøre.
Og fra leninismen blev det kun værre med stalinismen, og USSR blev et eksempel til følge for diverse, de-facto fascistiske diktaturer fremover, som DDR, Kina, Vietnam etc.
"Tak" til Lenin, for at fodre fremtidens McCarthyister med propaganda, der den dag i dag stadig bruges mod os reelle socialister.

Flemming Scheel Andersen, Rasmus Kongshøj og Morten Lind anbefalede denne kommentar

@Dennis. Ja tiden efter 1. verdenskrig var en krigerisk periode, med blandt andet indtil flere Vestmagter, der sendte tropper til Sovjetunionen for at genindsætte Zaren.

Rune Petersen, Claus Oreskov, Flemming Scheel Andersen, Rasmus Kongshøj og Morten Lind anbefalede denne kommentar

@Bill Atkins:
At Den Hvide Hær, med støtte af bl.a. Storbritanniens adel og regering, terroriserede det russiske folk, gør det jo ikke legitimt for bolsjevikkerne at gøre det samme.
Der er forskel på at forsvare sig mod en fascistisk intervention, og så at terrorisere folk, samt at skyde zarens kones grankusines datter. Bolsjevikkerne var lige så autokratiske og terroriserende som zaren og de hvide, hvilket historien jo har bevist.
Men det var dog stadig i den stalinistiske epoke, specielt i 30'erne, at det stod aller værst til, og hvor der blev dræbt endnu flere mennesker i Gulag-lejrene, end der blev i KZ-lejrene.

Flemming Scheel Andersen, Rasmus Kongshøj og Morten Lind anbefalede denne kommentar

Dennis, det korte af det lange er, at revolutioner kan være væbnede eller de kan være et resultat af udvikling. Faktisk mente dele af den oplyste russiske elite, der godt kunne indse at zarregimet var en hindring for Ruslands udvikling til en moderne stat, at zarstyret ville bryde sammen og den fremskridtsvenlige del af bourgeoisiet automatisk ville tage over - altså en borgerlig revolution.

Jeg tror på den demokratisk drevne revolution - vi har jo ikke haft væbnede konflikter her i landet i mere end 60 år, hvordan skulle folk så pludselig indstille sig på en sådan løsning.

n n, Rasmus Knus, Flemming Scheel Andersen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Stephan Paul Schneeberger

Dennis Baggers Laursen

Hvis du ikke kan se forskel mellem KZ lejer og arbejdslejer som de fandens i næsten alle diktaturer rund omkring i verden på et eller anden tidspunkt så må så har du faktisk ikke lært noget noget af historien. Arbejdsleder var der også under Franko og under Pinochet som var ikke en skid bedre end end Stalin-regimet. Stalinismen varede mangle flere år og havde en andet formål Lære noget af historien og kend forskel på ideologier, fordi det er det enste der vil gøre det muligt at gøre modstand mod diktaturer hvis det nogensinde skulle ske igen. Du laver som om alt er et grød, men det er det ikke forskellige ideologier har forskellige konsekvenser., og derfor må der være folkelig modargumenter og måder at forbygge ting. Tænk dig om for at ender i absurd polemik.

Stephan Paul Schneeberger

fedt - hvis hovedbestyrelsen i EL får sin vilje vil det kun være den udenomsparlamentariske venstrefløj der vil være tilbage der faktisk ønsker at afskaffe den borgerlige klases monopol på produktionsmidlerne. .

Karakteristisk for debatten, at den som altid bliver historisk og teoretisk - nøjagtig som Enhedslistens program.
I glemmer den menneskelig natur. Den kan ikke revolutioneres.
De kloge og ambitiøse flytter med. De ligeglade vil fortsat være ligeglade. De undertrykte, fortsat undertrykte. Forhistorien viser det.
Nutiden viser det også.
Den demokratisk valgte regering undertrykker også befolkningen, bare mere snedigt i ly af demokratiet, med regler og snærende bånd.
Frihed er frihed, uanset hvilken isme.

Rasmus Kongshøj

@ Bill Atkins:

Selvfølgelig skal andre grupper i samfundet end de ansatte have indflydelse på en virksomheds prioriteringer. De kooperative virksomheder skal jo ikke stå alene. Der er også brug for en statsmagt, der nok må indeholde en form for parlamentarisk repræsentation, men som skal indeholde stærke muligheder for direkte demokrati.

@ Karen von Sydow:

Nu skal det jo være op til det enkelte kooperativ selv, hvordan det vil organisere sig, hvordan arbejdet skal fordeles og hvordan der skal ledes. Et socialistisk samfund vil give plads for mange forskellige måder at organisere en arbejdsplads på - selv hierarkisk ledelse som i dag vil være en mulighed, hvis det er det, arbejderne gerne vil have.

Alt andet lige vil det være et enormt fremskridt, hvis arbejderne selv kan bestemme deres organisationsform. Til sammenligning bestemmer arbejderne i dag så godt som ingen ting, og den smule selvbestemmelse de har, kan tages fra dem igen, hvis virksomhedens ejer bestemmer det.

@ Leo Nygaard:

Når alle arbejdere ejer produktionsmidlerne, så er ejendomsretten ikke længere privat, så er den kollektiv. Konkret set, vil det betyde at arbejderne på de enkelte virksomheder træffer beslutninger på demokratisk vis. Ganske som man vil gøre det i en kommune eller en fodboldklub. De enkelte virksomheder kan så selv bestemme hvordan de vil organisere sig. Mange vil sikkert vælge at have en form for "direktør", der står for den daglige ledelse, andre vil sikkert eksperimentere med andre organisationsformer. Det vil være helt op til arbejderne på den enkelte virksomhed, i modsætning til i dag.

Jeg forstår godt, hvorfor du frygter at et nyt borgerskab af partipampere vil komme til at bestemme. Det var jo trods alt hvad der skete i den gamle østblok, der var et autoritært, statskapitalistisk mareridt. Netop for at undgå fremkomsten af et nyt borgerskab, er det vigtigt at decentralisere magten, især den økonomiske så meget som muligt. Dette sker bedst ved at give arbejderne kontrol med deres virksomheder. Et socialistisk samfund har brug for en sund skepsis overfor staten og overfor ledere, chefer, bosser og førere.

Jesper Wendt, n n, Simon Trøjgaard Jepsen, Rasmus Knus, Bill Atkins og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Jeg stemmer på enhedslisten, netop fordi det er et protestparti. At vi så ikke er enige om alt er en anden sag, det er jeg heller, slet ikke med nogle af de andre partier.

@Stephan Paul Schneeberger:
Om du blev kaldt folkefjende af Stalin, eller undermenneske af Hitler, havde samme resultat: du blev henrettet, på den ene eller anden måde. Jeg tror ikke, at de jøder og handicappede, der blev gasset af nazisterne, eller de "folkefjender", der blev henrettet af stalinisterne, kan mærke den store forskel på den undertrykkelse, ydmygelse og måde de blev dræbt på, bare fordi den ene kaldte sig nationalsocialist, og den anden sig for, ja, socialist.

Ja, så er Enhedslisten også begyndt at få topstyring:
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2119930/el-top-banker-ordfoerer-p...

Nu bliver Christian Juul banket på plads, for at sige - ja, jeg kan ikke rigtig se, hvad han har gjort forkert.
Måske kan Enhedslistens akademikere bare ikke lide, at de har en lidt for åbenmundet arbejder i folketingsgruppen.

@Leo Nygaard:
Er den menneskelige natur - og alle andre dyrs natur i øvrigt - ikke også at udvikle sig via evolutionen, til stadig højere mentale, reflekterende og fysiologiske trin? Altså at mennesket udvikler en stadig mere sofistikeret kognitivitet, der må medføre større refleksionsevne, solidaritet og konsekvensberegning?

markedskræfterne er et dyr der skal tæmmes - mange vælgere mener at Enhedslisten er det parti der har de værdier der skal til - spørgsmålet er om Enhedslisten tør tage tømmen og ride dyret - eller stadig drømmer om at slå dyret ihjel

Demokrati ?

Socialisme er at de ansatte (folket?) har kontrollen med produktionsmidlerne, og en drøm om at ingen længere skal leve af at udbytte andre. Og så evt. lade deres firmaer og virksomheder og forretninger gå konkurs, når det ikke længere kan betale sig for ejerne at have dem. Jvf. de konkurser, vi har set i byggebranchen for nylig, senest Engsø gruppen, hvis konkurs tog et 125 år gammelt velrenommeret byggefirma med sig.

@ Karen von Sydow:

"Men lad venligst være med at omdanne Danmark (på skrivebordet at forstå) til et enten/eller-samfund"

Så vidt jeg kan se har vi for tiden kun et enten samfund.

Jeg foreslog i et tidligere indlæg at debatten blev ISME fri og konkret.

Forslaget er hermed gentaget.

Rundt omkring i verden inkl. Danmark er der faktisk set flere eksempler på, at de ansatte har overtaget en falleret virksomhed og drevet den videre for egen regning og det med succes.

Ja, alt tyder på at EL er hastigt på vej ind midten. Størstedelen af befolkningen ser jo ud til at blive ved med at tro, at revolution, i form af socialisering af produktionsmidlerne, finansvæsenet (reelt politisk og økonomisk demokrati) og massiv modstand mod klimaødelæggelse, krig og imperialisme, er lig med krig og blodbad. Så hellere bøje nakken underdanigt og lade kapitalen og dens politikere, der bærer det overordnede ansvar for finans- og klimakrisen, bliver ved med at regere, indtil vi alle, ligesom i kinesiske storbyer bliver indhentet af vækst-logikken, herunder massebilismens smog, og må gå med filtreringsmasker. Og så ellers indtil da kompensere ved hjælp af overflødigt materielt forbrug, drøne rundt i biler, plat underholdning og holden sig til det "nære".
Der har aldrig været så meget politisk apati, falsk bevidsthed (om kapital vs. lønarbejde) og fremmedgørelse blandt lønarbejderne, som tilfældet er i dag.
Men det er nok den virkelighed, EL har indset, og som gør, at partiet har rykket mod midten - og har fået flere stemmer. - Og som bevirker, at partiet er ved at bløde op på de mere "rabiate" dele, såsom revolutionering af produktionsmidlerne m.m.
Men EL har også et ansvar. De andre partier har ingen perspektiver og versioner for samfundet. Det er bare abstrakt tågesnak om frihed, demokrati," et bedre miljø", endnu bedre vilkår for erhvervslivet, mere vækst og så ellers hverdagspolitik: sygehuse, skoler, bandekriminalitet osv., de beskæftiger sig med.
Der skal nogle til at gå forrest og vende udviklingen mod nye finanskriser, krige og nedslidningen af klima og miljø.
Det sker ikke af sig selv. Alle erfaringer viser, at det ikke vil ske, hvis lønarbejderne får kvantitativt mere i lønningsposen (til forbrug), men kun hvis de kvalitativt føler, at de har et medansvar for samfundet og dets udvikling. Og den følelse kan de kun få, hvis de er medejere af produktionsmidlerne, og dermed har kontrol over udviklingen - hvad der skal produceres - og hvor meget der skal produceres i henhold til klimaets bæreevne. Ellers vil lønarbejderne vedblive med at forblive som umyndige børn med relativ købekraft, men fremmedgjorte overfor samfundet og miljøet.
Det er derfor EL´s opgave for alt i verden at fastholde medejerskabs-perspektivet til produktionsmidlerne, og at skubbe på udvikling i den retning!
Alt andet er at give op og lade kapitalen, dens aktionærer og regeringer fortsætte kursen mod miljø- og klima-afgrunden. Mod nye krige og mod økonomisk og finansiel kaos.

Simon Trøjgaard Jepsen, Jesper Wendt, Bill Atkins og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

Nu er der jo stor uvilje mod at diskutere samfundets politisk-økonomiske indretning som sådan. Den slags er lige så forældet som en iPhone 4, og er "revolutionsromantik". I stedet skal vi lade som om kapitalismen er en naturlov, et vilkår vi aldrig slipper ud af.

Her kommer så et konkret forslag, som man ikke behøver at vente med til efter revolutionen. Det kapitalistiske aktieselskab gør ejerskabet af en virksomhed til en såre abstrakt affære. Der bliver tale om et spekulationsobjekt, og ikke om en konkret virksomhed, der producerer varer eller tjenesteydelser. Arbejder-ejede kooperativer vil være en langt bedre ejerskabsform for arbejdere, miljø og samfund, idet kooperativer vil tage hensyn til andet end ren og skær profitmaksimering. Vi vil få et bedre og mere menneskevenligt samfund, hvis vi havde flere kooperativer.

Vi har samtidig en masse arbejdsløse. Vores samfund er indrettet så skørt at det anses som mere rentabelt at lade 6-8 % af arbejdsstyrken gå arbejdsløs i stedet for at deltage i produktionen. Det kapitalistiske system er notorisk ude af stand til at skaffe disse medborgere meningsfuld indtægtsgivende beskæftigelse.

Hvad med om man indførte en form for støtteordning, hvor arbejdsløse (eller andre for den sags skyld) kunne låne penge til at starte et kooperativ? Arbejderne i kooperativet skulle naturligvis ikke hæfte personligt for gælden - ganske som det forholder sig med et aktieselskab. Hvis for eksempel minimum 10 personer slår sig sammen, og har en fornuftig forretningsplan, bør staten låne dem penge til at starte et kooperativ og give dem rådgivning til opstarten. Enten klarer kooperativet sig, og vi har fået færre arbejdsløse, en ny demokratisk ledet virksomhed og lånet betales tilbage, eller også går det fallit og man har tabt pengene, men har til gengæld ikke skullet betale understøttelse til arbejderne, så længe det varede.

Ligeledes kunne man også - helt uden at være revolutionsromantisk, gammeldags eller andet slemt - indføre arbejdspladsdemokrati i det offentlige. Hjemmehjælperne, skolelærerne og sygeplejerskerne er trods alt tættest på deres arbejdsopgaver, og ved bedst selv hvordan de udføres mest hensigtsmæssigt. Demokratisering af offentlige arbejdspladser vil dels spare et fedtlag af uproduktive ledere væk, ligesom det vil give øget arbejdsglæde for de arbejdere, der på denne måde får indflydelse på deres eget arbejdsliv.

Demokratiske offentlige arbejdspladser kan sagtens fungere. For eksempel havde universiteterne indtil 2003 en udpræget grad af demokrati, og de var den gang langt mindre bureaukratiske - og langt mere behagelige arbejdspladser - end efter den "professionelle" ledelses indtog.

Kalle Nielsen, Simon Trøjgaard Jepsen og Bill Atkins anbefalede denne kommentar

Jeg er lidt glad for, at Enhedslisten har ført sit program nærmere til sin faktisk førte politik, selvom Enhedslisten i praksis ligger til højre for selv det foreslåede program.
Det foreslåede program er rendyrket reformisme, der fuldstændigt ignorerer statens klassekarakter, nemlig som "...et udvalg, der varetager bourgeoisiklassens fællesanliggender." - K. Marx & F. Engels, Det Kommunistiske Manifest.

For at gå over fra kapitalismen til socialismen er det stadig nødvendigt at sønderbryde den borgerlige statsmagt og oprette en ny, proletarisk, statsmagt.

Begivenhederne i Chile er et klart eksempel på konsekvenserne ved et forsøg på en fredelig, reformistisk, overgang til socialismen.

@Dennis Baggers Laursen: Der er en stor forskel mellem den røde- og den hvide terror. Den hvide terror blev begået af reaktionære kræfter mod progressive, mens den røde terror blev begået af progressive kræfter mod reaktionære.
Hvad mener du med "reelle socialister"?

@ML Gustav:
Ja, det er vel hvad man kan forvente af en anakronistisk hoxhaist...

Dennis, 15.31 til mit 14.06.
Om natur - Du har vel læst "Sygelig normal"
En hel del med dette at gøre.

Det skræmmer tydeligvis de borgerlige, at der stadig er et alternativ, trods deres ubeskårede indsats. Her kunne man diskutere - hvem der ikke har lært af historien. Jeg synes ikke Enhedslisten er substansløs som DF og LA, og prædikatet protestparti virker lidt ved siden af. De har jo en politik der dækker alle spektre, at de vil dæmme op for pressens vedvarende angreb, på en formulering de ikke kan forstå - er ikke så underlig. Der er nuancer i alle partier, og det skal der være, det er netop demokrati, hvis man stadig er til den slags romantik. Jeg har ikke kigget det i sømmene, jeg har det list som J.Hansen, det er en protest stemme i denne omgang, men hvem ved, måske får man varmen af at ligge i ske.

Det kooperative er lidt nyt for mig, men jeg er ganske enig i rammen. Det sociale aspekt har altid været der, det nye er at det ikke har karakter i socialdemokratiet.Det ville være odiøst at tro Enhedslisten går fri af den massive højredrejning i Europa. Faktisk har de været ret resistente. Hvilket de skal have ros for.

At visse segmenter ikke er repræsenteret, betyder ikke, at de ikke bliver hørt, der er flere eksempler, som de fleste helst ikke vil høre. Så jo mere man streamliner partierne, jo mere spil vil de radikaliserede elementer få. Dialogen forsvinder, og det repræsentative epoke gøres.

Sider