’Vi er ikke bare en flok magnettog-entusiaster’

Flere gange forudså Tom Gillesberg på sine valgplakater finanskrisen. Nu stiller han op til kommunalvalget med budskabet om, at bankunionen er ’EU-facisme’, der vil tage vores penge og liv. Men hvad har det med kommunalpolitik at gøre, og hvad er egentlig den røde tråd i budskaberne fra valgplakaten?
Tom Gillesberg er kandidat til kommunalvalget i København for Schiller Instituttets Venner. Sidst han stillede op, var det for at komme i Folketinget. Og hvor de fleste valgplakater nøjes med et billede, et partinavn og kandidatens eget navn, så er Tom Gillesbergs plakater ikoniske med deres indviklede budskaber.
Indland
13. november 2013

Plakaterne hænger over det meste af København, som de også gjorde ved valgene i 2005, 2007, 2009 og 2011, med et budskab, der på mange måder er mere profetisk end politisk.

I 2005: »Boblen brister: Derivater, boligpriser, inflation«. I 2007: »Efter finanskrakket: Magnettog over Kattegat«. Fra seneste folketingsvalg i 2011: »Glass-Steagall – eller kaos!«

Boblen bristede, boligpriserne faldt, vi fik et finanskrak, der er godt nok ikke kommet et magnettog over Kattegat, men Glass-Steagall bliver diskuteret også i seriøse økonomiske kredse. Tom Gillesberg er kandidat til kommunalvalget i København for Schiller Instituttets Venner. Sidst han stillede op, var det for at komme i Folketinget. Og hvor de fleste valgplakater nøjes med et billede, et partinavn og kandidatens eget navn, så er Tom Gillesbergs plakater ikoniske med deres indviklede budskaber. Også i år: »Glass-Steagall – ikke EU-facisme«, »Fusionskraft – ja tak«, »Bankunionen vil tage dine penge og dit liv«, står der på valgplakaten. Han fik ret i, at finanskrakket kom. Så skal vi være bekymrede, når han nu forudsiger, at bankunionen vil tage vores liv?

Digterne er de sande politikere

Der findes kun komplicerede svar på de spørgsmål, man stiller Tom Gillesberg. For eksempel:

– Ser du dig selv som politiker?

»Det kommer an på, hvad man lægger i ordet politiker. Politikere helt tilbage til det gamle Grækenland blev betragtet som dem, der dyrkede særinteresser. Så er jeg ikke politiker og bliver ikke politiker.«

»Hvis det er at være lovgiver, som sikrer, at fremtiden får, hvad fremtiden skal have, så er jeg,« siger han.

Og så: »Der er nogen, der siger, at digterne er de sande lovgivere, fordi de arbejder med nogle højere principper. De udstikker nogle rammer for menneskesyn. De er med til at forandre måden, folk tænker på.«

I en kælder på Frederiksberg har Tom Gillesberg sit kampagnekontor. På kontoret hænger de gamle valgplakater, også den fra 2007 med advarslen om et »finanskrak«.

På den nye plakat er de dystre budskaber fastholdt.

Og med god grund. For Tom Gillesberg har en ny advarsel: »Der er et krak under opsejling, som er større en krakket i 2007-2008,« siger han.

Man har ikke ryddet op i den finansielle sektor, men blot købt sig tid.

»Hvis du er en smart børsmægler, så sørger du for at lave nogle investeringer, der gør, at du kan tjene penge på det kommende krak,« siger han.

»Når jeg går ud og advarer, så er det for at sige, at det er på vej, men at der findes en løsning.«

Løsningen er sammensat af alle ordene fra hans valgplakat. Og når man spørger ind til det, så udløser det en endeløs talestrøm.

I kondenseret form er løsningen, at genindføre den Glass-Steagall-banklov, der blev indført i 1930’ernes USA, og som adskiller almindelig bankdrift – indlån og udlån – fra bankernes spekulationsvirksomhed. Det, som Tom Gillesberg kalder »finansielt giftaffald«, skal sorteres fra.

Når man har indført Glass-Steagall og splittet bankerne op, så kan det betyde, at bankerne ikke i samme grad kan låne ud til borgere og virksomheder. Derfor må staten gribe ind og sikre kreditgivningen, mener Tom Gillesberg.

Og i genopbygningen af økonomien skal der satses på fusionskraft. Og etableres en magnettogforbindelse over Kattegat.

»Det gælder om at finde de teknologiske landvindinger, som kan transformere økonomien op på et højere niveau,« siger han.

Infrastrukturprojekter er gode til at sætte gang i økonomien. Men i stedet for de andre partiers uambitiøse projekter, skal der skabes »en forandring i økonomien på længere sigt«.Et magnettogforbindelse over Kattegat vil gøre det muligt at komme fra København til Aarhus på 25 minutter, »det gør noget muligt, som ellers ikke ville være muligt«, og det åbner helt nye perspektiver, mener Tom Gillesberg.

»Det ikke at kunne tænke ud af boksen på det her område er det største problem, vi har lige nu.«

Sparepolitikken slår ihjel

I kælderen på Frederiksberg er det ikke kun Tom Gillesberg, der holder til. Her har hele Schiller Instituttets Venner sit kampagnekontor. Fem kandidater i København og to kandidater i Aarhus.

»Fælles for os er, at vi ikke primært ser på tingene lokalt. Vi ser på tingene ud fra hele verden. Vi føler os ansvarlige for, hvad der foregår i Syrien, i Afrika eller i USA. Vi er en del af en international bevægelse, hvor vi arbejder på at skifte tingene lokalt gennem at skifte den globale geometri. Det er stort. Det er svært at forholde sig til for de fleste.«

I samme bygning, hvor kampagnekontoret ligger, har Tom Gillesberg et kontor, hvor han klarer sit almindelige hverdagsarbejde med at sælge tilbehør, der bruges til implantater. Det giver ham mulighed for at bruge endnu mere tid på kommunalvalgkampen og hvervet som formand for Schiller Instituttet.

»Vi forsøger hver dag at gribe ind i verden. Ikke kun når der er valg,« siger han.

Og set fra kælderen på Frederiksberg er problemerne blevet skærpet – også i forhold til valgplakaten, der i 2007 forudså finanskrisen.

»Når vi siger ’Glass-Steagall – ikke EU-facisme’, er tingene meget mere konkrete,« siger Tom Gillesberg og sammenligner med 2011-plakaten, hvor budskabet var »Glass-Steagall – eller kaos!«

»Vi er ikke nået videre i forhold til situationen i 2007. Og den helt store synder er sparepolitikken. Hospitaler, der lukker. Skoler, der lukker. Arbejdsløshed,« remser Tom Gillesberg op.

»Folk går på hospitalet, men kan ikke få den medicin, de har behov for, og så dør de. For to år siden ville de måske være kommet i behandling og ville kunne leve 10-20 år bagefter, i dag dør de bare.«

Godt nok sidder vi i Danmark »på den grønne gren. Vi er en lille korkprop, der flyder ovenpå«. Men problemerne skal nok komme til Danmark før eller siden, mener han.

– Du siger, at sparepolitikken koster liv, fordi nedskæringerne rammer de hospitaler, der skulle redde liv. Men hvordan tager bankunionen liv?

»Bankunionen vil fjerne vores nationale suverænitet til at føre en selvstændig, uafhængig politik. Og samtidig sørge for, at vi er økonomisk medansvarlig for alle de andre banker. Går vi med i bankunionen, så hæfter vi en møllesten om halsen på os selv rent økonomisk, som også automatisk betyder, at vi får langt flere nedskæringer hen ad vejen. Når jeg siger, at ’bankunionen vil tage dine penge og dit liv’, er det noget, der sker i dag. Lige nu dør folk i Grækenland. Hver dag. Også andre steder: Portugal, Spanien. På grund af nedskæringer. På grund af nedskæringer, som er dikteret som en standardmedicin doseret af EU-bureaukratiet.«

– Hvad har alt det her med kommunalvalget at gøre?

»Hvis ikke man tager de her spørgsmål op, så bliver det lokalpolitikernes fornemste opgave at være administratorer af et nedskæringsprogram. Så bliver det lokalpolitikerens opgave at finde ud af, hvordan man kan spare femten procent på ældreplejen. Man bliver som en fangevogter i en koncentrationslejr, der skal beslutte, hvordan man holder god ro og orden i et samfund, hvor der ikke er nogen fremtid,« siger Gillesberg og fortsætter:

»Det gider jeg ikke spilde min tid på. Derfor er man tvunget til at tage de større spørgsmål op. Hvis jeg på baggrund af at sige de her ting bliver valgt ind i Københavns Borgerrepræsentation, så vil det være en politisk atombombe. Det vil betyde, at der er så mange folk i København, der forstår og mener, at det er vigtigt. Så har jeg et mandat.«

– På dine plakater står der magnettog og fusionskraft. Jeres slogan er ’Glass-Steagall. Ikke EU-fascisme. Bankunionen vil tage dine penge og dit liv’. Hvor mange mennesker, tror du, ved, hvad det betyder?

»Alt vores plakater tjener som, er en provokation for at tage nogle spørgsmål op, som ellers ville blive glemt. Det er ikke meningen, at folk skal se på plakaterne og så forstå alle ting. Det er meningen, at de skal se på plakaterne, og så skal de føle, at der er nogle spørgsmål, de burde undersøge nærmere. Vil de fleste så gøre det? Hvis de fleste gjorde det, så havde vi ikke disse problemer.«

– Omdrejningspunktet for meget af det, du taler om, er økonomi?

»Det er langt hen ad vejen pengene, der styrer. Du kan have alle mulige ambitiøse projekter, men det er ligesom politikere inden et valg. Man vil gøre en hel masse, og når man så er valgt, siger man, at det er der ikke penge til.«

»Vi har en situation, hvor der sidder nogle regnedrenge inde i Finansministeriet og siger: ’Lad aldrig en god krise gå til spilde’. Jeg tror, det hænger som et slogan inde i Finansministeriet. Eftersom de økonomiske rammer styrer, skal vi beskæftige os med de økonomiske rammer.«

Ifølge Tom Gillesberg så er de mennesker, der taler varmest om Glass-Steagall, folk, der kommer fra den finansielle sektor. »De ved, hvor råddent det er. De har ikke tillid til, at den finansielle verden kan regulere sig selv. De betragter den finansielle verden som en ungdomsfest med en punchbowle, hvor der er alt for meget vodka i. Hvis vi tillader, at unge folk går ind i den finansielle verden, knokler røven ud af bukserne, og for hver gang de tjener en ekstra million, så er Danmark blevet ti millioner kroner fattigere, så har vi et problem. Det er situationen netop nu. Der, hvor en stor del af initiativkraften er, folk, der virkelig vil fremad, der hvor de bruger deres kræfter, er ikke på områder, der gavner os alle sammen; det er på områder, der gør os alle sammen fattigere.«

’Giv fremtiden en stemme’

»Når vi snakker om magnettog og Glass-Steagall, så er det, fordi det er de bedste bud, vi kan se, efter vi har studeret det længe. Vi er ikke bare en flok magnettogentusiaster, der har fundet sammen og skabt en kampagne. Hvis ikke vi havde stået med den nuværende økonomiske krise og de faremomenter, der er i den, så kunne vores kommunalvalgskampagne godt have heddet: ’Giv fremtiden en stemme’. Så kunne valgplakaten godt have været nogle børn, måske min søn, Alexander, der snart er fire år, som stod med en violin, en pige, der sad og spillede klaver, en anden pige, der var i gang med et laboratorieeksperiment. Alle børn uanset baggrund bør lære at synge og lære at spille et musikinstrument,« siger han og fortsætter:

»De bør få tilgang til den særlige form for koncentration og udvikling, der sker, når man arbejder med at bemestre klassisk musik. Det er selvfølgelig ironisk, at jeg bruger den største del af min tid på at diskutere økonomi. For den største krise, vi har, er i virkeligheden en åndelig krise. Hvis du spørger mig, hvad der ville have den største effekt i Danmark isoleret – Glass-Steagall eller dette – så må det være at lade alle børn spille et musikinstrument.«

– Det kunne du jo helt konkret foreslå: At lave et initiativ i København, hvor alle børn skal lære at spille klassisk musik ...

»Jeg vil ikke udelukke, at jeg en dag vil føre en kampagne med det formål. Det giver bare ikke mening, hvis du er på vej til at miste alt.«

Hvem har magten?

Seneste artikler

 • I kommunen er alle kandidater grå

  12. november 2013
  Røde kommuner udliciterer, og blå sætter skatten op. På områder, hvor man vil forvente, at partifarve spiller en rolle, er forskellene de seneste år blevet udvisket. Det skyldes stram statsstyring, siger borgmester, mens eksperter vurderer, at lokalpolitikkens stærke konsensusnorm er den væsentligste årsag
 • I politik som i kærlighed: Vi vælger dem, der ligner os selv

  7. november 2013
  Nydanskere sætter ofte kryds ved kandidater med samme etniske baggrund som dem selv. Det kan gøre det lettere for indvandrerkandidater at kommer ind i byrådene, vurderer professor
 • Regeringen giver julegaverne til Dansk Folkeparti i år

  4. november 2013
  SRSF-regeringens modvilje mod at lave en finanslov for 2014 med ekstra ældrevelfærd og socialt kædeansvar gavner alene Dansk Folkeparti, som står til at profitere af finansministerens forhandlingstaktik
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jean-François Corbett

Måske bare en sekt for konspirationsteoretikere...

http://en.wikipedia.org/wiki/Schiller_Institute#Criticism

Der er, uden tvivl, nogen der gerne vil afskrive Tom Gillesberg som en tosse. Skulle man tilhøre den gruppe, bør man nok spørge sig selv, om det kunne forholde sig således, at tossen måske var ham i spejlet?

Jeg synes det er tosset at tro, at vores politikere og finansfolk har lært af finanskrisen. Det er ikke tilfældet og sandheden er nærmere, og tydelig for eksempelvis den græske og italienske befolkning, at vores demokrati er blevet indskrænket.

Korkproppen falder også, hvis vandstanden gør..

Lars Jorgensen, Malan Helge, Esben Maaløe, Daniel Mikkelsen, Poul Eriksen, Carsten Søndergaard, Jørgen Theil, Flemming Scheel Andersen, Henning Pedersen, Thorbjørn Thiesen, Janus Agerbo, Rune Lund, Rasmus Kongshøj, Torben Selch og randi christiansen anbefalede denne kommentar

Thomas Borghus:

"Jeg synes det er tosset at tro, at vores politikere og finansfolk har lært af finanskrisen."

Det gjorde jeg nu også før jeg havde læst denne artikel. At Tom Gillesberg påpeger det åbenlyse er på ingen måde nogen garant for hans intentioner.

Jeg er desværre nødt til at indrømme at jeg føler den "skøre kugle" har ret. Han er ualmindelig træls at have med at gøre, og hans korstog minder så meget om meget uheldige religiøse sekter. Men han han har helt sikkert fat i det rigtige. Jeg føler det på nøjagtig samme måde.
Jeg er enig i at den største krise ikke er kommet endnu - det ligger i hele "konceptet" for den "visualisering" der nærmest daglig bliver eksponeret pt. Om med de uhyrligheder, som er drivkraften på Christiansborg men især EU og den allierede, har vi slet ikke set det sande "ulvefjæs" endnu. I den forbindellse håber jeg nærmest jeg tager grueligt fejl, men jeg tror det ikke.

Det værste af det hele er nærmest, at det burde have været fejet af vejen med ganske almindelig politisk sund fornuft.

Michael Madsen, Simone Bærentzen, Poul Eriksen, Carsten Søndergaard, Jørgen Theil, Flemming Scheel Andersen, Henning Pedersen, Dennis G. M. Jensen, Mogens Højgaard Larsen, Rune Lund, Tue Romanow, Rasmus Kongshøj, Lise Lotte Rahbek, Carsten Mortensen, randi christiansen, Mads Kjærgård og Thomas Borghus anbefalede denne kommentar
Mads Kjærgård

Synes han er ualmindelig fornuftig at høre på!

Lars Jorgensen, Dan Johannesson, Daniel Mikkelsen, Jørgen Theil, Flemming Scheel Andersen, Henning Pedersen, Rune Lund, Rasmus Kongshøj og randi christiansen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

At bankerne ikke er blevet adskilt i almindelig bankdrift og spekulationsdrift siger alt om den manglende vilje? evne? til at ændre på de præmisser, som har ført til krise på krise. Og da det påtænkes at tilknytte DK den del af bankunionen, som kaldes 'bankafviklingsmekanismen', ser det sort ud for os - det har det sådan set længe gjort, det bliver bare stadig tydeligere. Forhåbentlig også for en kritisk masse af vælgere og beslutningstagere som så vil kunne afværge katastrofen - med mindre vi allerede er solgt. Noget kunne tyde på det. Henrik Sass !!! Hvor er din stemme? Pacificeret af et tilbud du ikke kunne sige nej til? Eller er det bare for sent?

Michael Madsen, Jørgen Theil, Flemming Scheel Andersen, Henning Pedersen, Rune Lund, Tue Romanow og Kim Houmøller anbefalede denne kommentar

For såvidt at den herskende forbrugerisme er notorisk åndløs, er der formentligt en vis visdom i at påpege musikkens potentialer for at vække masserne. Og hvis progressive, internationale bevægelser kan vinde indflydelse i lokale, regionale og nationale parlamenter, bliver det muligt at skabe transnationale forandringsstrømme, som måske kan vække masserne og mobilisere den helt nødvendige civile modstand mod monopolkapitalismen og finansverdenens orden.

"Ifølge Tom Gillesberg så er de mennesker, der taler varmest om Glass-Steagall, folk, der kommer fra den finansielle sektor. »De ved, hvor råddent det er. De har ikke tillid til, at den finansielle verden kan regulere sig selv. De betragter den finansielle verden som en ungdomsfest med en punchbowle, hvor der er alt for meget vodka i. Hvis vi tillader, at unge folk går ind i den finansielle verden, knokler røven ud af bukserne, og for hver gang de tjener en ekstra million, så er Danmark blevet ti millioner kroner fattigere, så har vi et problem. Det er situationen netop nu. Der, hvor en stor del af initiativkraften er, folk, der virkelig vil fremad, der hvor de bruger deres kræfter, er ikke på områder, der gavner os alle sammen; det er på områder, der gør os alle sammen fattigere.«"

Så når politikere i bedste psykiatriske stil persevererer om vækst, vækst, vækst og vækst ... er det væsentligt at andre kan kaste lys ind i de såkaldte maskinrum, hvor fyrbødere og andet godtfolk raver magt- og mammonberusede omkring, mens de foregiver at være ansvarlige, dannede og pæne mennesker med kreative årer som arbejder for at 'skabe værdier'. Brrrrrrr!

Michael Madsen, Jørgen Theil, Henning Pedersen, Torben Selch, randi christiansen, Brian Pietersen, Rune Lund og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

Det burde være mainstream en del af det, han siger

- Glass-Steagal vil nedbringe staternes risiko mere end øvrige tiltag
- Derivater skal anvendes med omtanke og være baseret på viden - dvs. man skal ikke vildlede privatkunder ala Jyske Hedge
- Sparpolitikken har været for hård. Lande som Letland, hvor arbejdsstyrken er flygtet til andre lande, fremhæves som en succes, selv om middelklassen er skrumpet ind og fattigdommen er vokset.

Det eneste, der kan gøres noget ved nu, er Glass-Steagal. Det bør kunne lade sig gøre at indføre såvel i EU som USA (genindføre).

Jørgen Theil, Henning Pedersen, Janus Agerbo, Rune Lund og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

Schiller-folkene er noget maniske og sekteriske, og deres kommunikation er kun for de allerede indviede, men jeg kan kun være enig i Gillesbergs betragtninger. Lige nu er økonomien det vigtigste spørgsmål, og vi skal ikke gøre os håb om et mere beboeligt samfund, før vi får bragt finanskapitalismen under kontrol. Helt tosset er han bestemt ikke.

Og så sidder der en lille dreng inde i mig og synes det kunne være fedt med magnettog over Kattegat.

Men det er da tankevækkende at en politiker, der siger fornuftige ting som Gillesberg gør, kun står til et par hundrede stemmer, mens flertallet stemmer på politikere, der ikke bestiller andet end at lukke det argeste vrøvl ud, om "grøn vækst", "økonomisk genopretning" osv. - hvis da ikke de diskuterer frikadeller i børnehaverne.

Keld Sandkvist, Søren Roepstorff, Mads Kjærgård, Michael Madsen, Poul Eriksen, Helge Rasmussen, Jesper Wendt, Martin Hansen, Carsten Søndergaard, Jørgen Theil, Flemming Scheel Andersen, peter fonnesbech, Henning Pedersen, Christian Harder, Torben Selch, Per Torbensen, Olav Bo Hessellund, Janus Agerbo, Rune Lund og Tue Romanow anbefalede denne kommentar

@Jean-François Corbett med wiki-link: At kalde kritik af staten Israel / zionistisk lobbysime for antisemitisme er en tyndslidt fejlslutning. At hele organisationen fremstår kult-agtig er selvfølgelig bekymringsvækkende. Men det rokker ikke ved at Gillesberg leverer noget nær det eneste fornuftige indlæg i den offentlige politiske debat vi har hørt længe.

Jeg stiller mig, som andre debatører, måbende overfor den generelle økonomiske/politiske apati. Og det er på mange måder symptomatisk for vores samfund at fornuftens stemme skal komme fra en på forhånd eksluderet hyperidealistisk crackpot. Det er klassisk H. C. Andersen det her.

Thomas Borghus, Michael Madsen, Poul Eriksen, Jesper Wendt, Carsten Søndergaard, Jørgen Theil, Flemming Scheel Andersen, Lise Lotte Rahbek, Mogens Højgaard Larsen, Olav Bo Hessellund, Brian Pietersen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar

"Råddenskaben er så vidt udbredt, at de fleste mennesker ikke længere lægger mærke til den; men grøn ideologi og politik er i færd med at slå os ihjel." http://schillerinstitut.dk/drupal/node/966

"I hvis interesse er et grønt verdensdiktatur i dag, i hvilket befolkningspotentialet, på trods af alle undersøgelsens salvelsesfulde ord, ville blive reduceret til ikke mere end to milliarder mennesker? Der findes kun en eneste dannelse i verden, som dette passer på: Det britiske Imperium."
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/1046

"Vi har en stor kampagne for Det nordamerikanske Vand- og Elektricitetssamarbejde (NAWAPA) i USA, som hvis det bliver iværksat, vil medføre en fundamental forandring af hele Nordamerika gennem at tage store mængder ferskvand fra Alaska og Canada og føre det ned til områder der mangler vand i resten af kontinentet. ... Grønland må være med i en sådan transformationsproces og ikke blot være et øde naturreservat, hvor rige turister kan opleve "uspoleret natur"."
http://ing.dk/indhold/154876

Det er jo helt uforståeligt at manden betragtes som "en på forhånd eksluderet hyperidealistisk crackpot".

Claus Madsen, Henrik Nielsen og Tom Paamand anbefalede denne kommentar

Åh, hvor har han dog ret.

"Alle store sandheder begynder som blasfemier"
-George Benard Shaw-

Mads Kjærgård og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Ja, lad os få et nyt Fukushima på Christiania:

"»(I 80'erne) stillede de op til valg som Europæisk Arbejderparti (EAP). Deres slogans var fantastiske: 'Byg Barsebäck II der, hvor Christiania ligger, og løs to affaldsproblemer på samme tid' og 'Bekæmp Sovjetunionen med laserstråler' var blandt de slagord, der skulle sælge partiet.«"
http://www.information.dk/215203

Matthias Hansson

Tom Gillesberg er ikke bare ualmindelig fornuftig at høre på. Han er en af de meget få politikere / politikeraspiranter, der har gjort sit hjemmearbejde fuldt ud, og som ikke bare copy-paster og ud-spammer den sædvanlige cand-polit-mainstream-åndløshed, der behersker politik, medier og de tåbelige diskussioner, der foregår her.

Han har et sammenhængende univers, hvor der blive kigget bag gardinet. Det får selvfølgelig - gaab-hvor-for-forudsigeligt - diverse spader til at fyre den tyndslidte spin-newspeak-klichee 'konspirationsteoretiker' af. Folk med en mental kapacitet som ham provokerer simpelthen folk, der ikke kan, vil, gider eller tør tænke selv.

For selvfølgelig er finanskrisen og al finansiel terrorvirksomhed, der foregår i verden, en klassisk konspiration. Altså: at et lille elitært mindretal med magt, som de har agt, sætter sig ned og tager misbrugeriske beslutninger, som betyder store og hårde konsekvenser for en hel masse mennesker, som aldrig er blevet spurgt, og som, hvis de var blevet spurgt, havde svaret klart NEJ! Hverken mere eller mindre.

Samtidig med dette misbrug og disse overgreb udført af de ekstremt få på bekostning af de ekstremt mange, så forlyder det fra de samme misbrugere, at disse iscenesatte 'kriser' er ligesom vejret, at de skam ikke kunne forudses, at det er folks egen skyld, og at de hellere må betale et lignende beløb, som de allerede har tabt på at belønne misbrugerne for deres misbrug og 'bankpakke' dem ud, for de er for store og for kostbare til at gå ned på kapitalismens betingelser, som de først har sat ud af drift ved at monopolisere den. Og det synes så alle de spader, der er storforbrugere af ordet 'konspirationsteoretiker', er en vældig god ide.

Tom Gillesberg er en af de få i Danmark overhovedet, der har fattet, hvad det hele drejer sig om. Han har fattet, at lokal og nationalpolitik overhovedet, gentager OVERHOVEDET ikke kan forstås, uden at man forstår geopolitikken i sit fulde omfang.

Han tør ovenikøbet bruge det ord, der SKAL bruges om EU, hvis man skal give det en label, der blot tilnærmelsesvis svarer til virkeligheden, altså fascisme, hvilket svider yderligere til de spader, der er faldet på røven for projektet og ikke har studeret det og set - altså blot gloet på, men ikke SET, hvad projektet EU har gang i lige nu!

Spaderne har ikke fattet, at fascisme i dag og klassisk fascisme ikke ser ud på samme måde og ikke bruger de samme metoder. Forførelse og løgn, ja. Men langt mere sofistikeret, langt mere hi-tech, langt mere total, langt mere usynlig, langt 'blødere'. Ingen skrårem, støvler eller røde eller brune skjorter - og ja kommunisme var vaskeægte fascisme.

Det kan fx. skyldes, at spaderne ikke har fattet, hvad fascisme egentlig er. Og her har intet forandret sig andet end fortegnene. Klassisk fascisme er staten, der spiser virksomhederne. Neo-fascisme er virksomhederne (bankerne), der spiser staten. Same-same but different. Herudover en ophævelse af adskillelsen mellem lovgivende, dømmende og udøvende mangt. Herudover asfalten der koger og skaber terror og frygt. Venstrefløjen tror, at fascisme er noget med onde højreorienterede kapitalister (et ord de heller ikke har forstået) og generaler i lakkasketter, og iflg. deres verbale tradition er det bare et skældsord, man kan fyre af. Fascisme er tekniske set en elitær skabt samfundsform, som har videreudviklet romerstatens slavesamfund. Fascisme forudsætter kollektivisme, altså udslettelsen af individet. Venstrefløjen har altid elsket kollektivisme, og derfor har de så svært ved at gennemskue begrebet.

Alle tre karakteristika gælder for EU-kratiet, eller EUSSR, som noget har kaldt det. De russere, der er vokset op i Stalins og Bresjnevs Rusland slår sig lige nu på låret af grin, for de ser, at EU er ved at gentage Sovjet-fascismens fejltagelser, endog BigTime. EUSSR er rammende! Virksomhederne og centralbankerne har spist og korrumperet staterne via EU-superstatsprojektet og tilstræber en total ophævelse af nationalstaten = fascisme. EU-kratiet har ophævet adskillelse af lovgivende, dømmende og udøvende magt = fascisme. EU-kratiet og de centralbank-overgreb, vi ser i Sydeuropa har fået asfalten til at koge. Svaret er hestekure, kyniske nedskæringer, slavegørelse via evig forgældelse smurt af på befolkningerne = fascisme.

Fat spaden, spader, og stik den dybere ned!

Daniel Hansen, Michael Madsen, Jørgen Theil, Flemming Scheel Andersen, Niels Martin Frandsen, Torben Selch, Mogens Højgaard Larsen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Olav Bo Hessellund

Schiller-bevægelsen består muligvis mere eller mindre af fanatikere, men manden har bestemt nogle gode pointer, fx sammenhængen mellem kommunernes økonomiske råderum og EU. Den sammnhæng har jeg ikke hørt andre politikere pege på som et problem. Lemminger har vi nok af - forfriskende med en havkat i hyttefadet!

Jesper Wendt, Carsten Søndergaard, randi christiansen, Jørgen Theil, Flemming Scheel Andersen, Lise Lotte Rahbek, Christian Harder, Rasmus Kongshøj og Rune Lund anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Sådan Matthias - men de synspunkter, som Anders Feders links synes at tillægge Tom Gillesberg og Schiller Instituttet, er da ikke attraktive.

Henrik Nielsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

har meget svært ved at tage den negative holdning til bankunionen alvorligt, så længe Danmark har flere banker, som er definerede som for store til at falde. De største danske banker er næppe 'for store til at falde' i en større bankunion, som derfor kan tænkes at føre bedre kontrol med de store banker.

Matthias Hansson: Det vil sige du er tilhænger af at omdanne Grønlands natur til et amerikansk vandreservoir? Og af at bygge et atomkraftværk på Christiania? Hvis det skulle være udtryk for at "tænke selv" så er der da intet at sige til at det står skidt til i dagens Danmark!

randi christiansen

'Når uret blir ret, blir modstand en pligt' - desværre på høje tid, at tage de gamle paroler frem igen, mens resterne af demokratiets vigtigste institutioner > den lovgivende, udøvende og dømmende magt ikke er komplet underlagt? den finansielle magtelite og dennes diktat om vækst baseret på 'den nødvendige økonomiske politik' - et diktat, som gidseltager fællesskabet og dettes naturgrundlag og fastholder magten i samme lille kreds. Tænk at vi igen igen skal igennem den samme gamle krig og magtkamp med den samme gamle hjerne-og hjertedøde magtelite. Holy Shit - og ellers er livet skønt

Mogens Højgaard Larsen

Tak for belæringen Matthias. Bryder mig dog ikke om, at du drager paralleller mellem min viden - eller mangel på samme, og haveredskaber.

I eftertiden vil alle se tilbage på tiden omkring årtusindskiftet og undre sig over, at de, der mestrede folkeforførelsens kunst, i så mange årtier kunne have held med deres spil.

Jeg er langt fra sikker på, at Schiller Instituttets Venner ikke er ude i en lignende agenda. Imidlertid finder jeg det tankevækkende - og uhyre sympatisk - at Gillesberg slår fast, at »den største krise, vi har, er i virkeligheden en åndelig krise.«

Var de europæiske befolkninger klare i ånden - havde vi en kulturel målestok, der kunne benyttes til at vægte samfundsudviklingen efter, ville det være så uligt meget lettere at forstå begreber som velfærd, rigdom og måske endda lykke.
Da ville vi kunne forstå perspektiverne, både i den nuværende samfundsudvikling, og i de mulige alternativer.

Så længe vores kulturelle rigdom næsten udelukkende kan måles i antallet af kanaler i TV-pakken, ser det sort, så lad endelig Gillesberg og andre ligesindede tage fat dér.

Carsten Søndergaard, Rasmus Kongshøj, Jørgen Theil og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Tom Gillesberg har slet ikke lov til at tænke selvstændigt. Hans slogans og plakater er blindt copy-pastet fra det materiale, som hans sekt har leveret, og er helt magen til deres kampagner i andre lande. Guruen hedder Lyndon La Rouche, og budskaberne minder overraskende meget om de tilsvarende kultfolk fra Saxo Bank. Jeg har mødt nogle stykker af dem til fredsbevægelsernes møder, hvilket kan undre, da kulten var en solid støtte for Reagans Star Wars-projekt. Nu venter jeg bare på, at sektens mest hysteriske kampagne kommer til Danmark, nemlig blokader mod operahuse, der benytter en fejlagtig stemmegaffel...

Ernst Enevoldsen, Svend Erik Sokkelund, Olaf Tehrani, Carsten Søndergaard, Flemming Scheel Andersen, Rasmus Kongshøj og Anders Feder anbefalede denne kommentar

Tom Gillesberg virker også lidt for frelst og sekterisk for min smag. Ikke desto mindre overvejer jeg at stemme på ham og vil anbefale alle andre at gøre det samme ud fra følgende betragtning:
Han er et åbenlyst idealistisk og formentligt godt begavet produkt af – i betydningen uafvendeligt modsvar/modtryk til - den herskende, afstumpede klasse! Så en godt rystet cocktail med en god sjat Gillesberg/Schiller ville kunne gøre underværker.

Carsten Søndergaard og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

@Olav B. Hessellund: "Schiller-bevægelsen består muligvis mere eller mindre af fanatikere, men manden har bestemt nogle gode pointer".

Så hvis bare man er enig i lidt, må man tage resten med i købet, eller hvad? Prøv denne her: Hitler-bevægelsen består muligvis mere eller mindre af fanatikere, men manden har bestemt nogle gode pointer.

Magnettog og Suzuki violiner, manden er jo et geni.

@Henrik

Jeg er ikke særligt vild med din Hitler allegori. Nok er Tom G. gal, men alene af den grund at nazi argumentet fuldstændig demonter dialogen bør man efter min beskedne mening holde sig fra den slags

Flemming Scheel Andersen, Jørgen Theil og Tom Paamand anbefalede denne kommentar

Claus Madsen: Hvis du ser godt efter vil du kunne se en plakat der viser Obama med et påtegnet Hitler-overskæg umiddelbart til højre for hr. Gillesbergs ben på artiklens billede. Efter min beskedne mening er det svært at se hvorfor den "ualmindeligt fornuftige" Gillesberg skulle forskånes den retorik han selv retter mod andre.

randi christiansen

Sq nogen underlige sammenkogte retter rundt omkring. Stem på en Christianit - de dyrker bæredygtighed, kreativitet og godt humør, er arbejdsomme, har en veludviklet bs detektor og stor erfaring med konsensusdemokrati - de selvf ik perfekte, men allivel ret hobbitagtige

»De bør få tilgang til den særlige form for koncentration og udvikling, der sker, når man arbejder med at bemestre klassisk musik. Det er selvfølgelig ironisk, at jeg bruger den største del af min tid på at diskutere økonomi. For den største krise, vi har, er i virkeligheden en åndelig krise. Hvis du spørger mig, hvad der ville have den største effekt i Danmark isoleret – Glass-Steagall eller dette – så må det være at lade alle børn spille et musikinstrument.«

Der skal være plads til både at spille på instrument og pjække fra timerne - eller bueskydning, her er vi langt fra hinanden. At tilbudet skal være der, er så noget andet. Det er lidt det - der er det fundamentale problem, at mulighederne svinder ind, i takt med besparelser. Det er sigende for hele sagen, at Danmark som et rigt land er et - af de lande, der er dårligst til, at bryde med den sociale arv. Vi bryster os, af os selv fordi det stadig er bedre, men man glemmer, at det er laveste fællesnævner der styrer. Det var den famøse korkprop. Så nedgarderingerne fortsætter, mens folket sidder med klaphatten indtil bunden er nået, og man ikke kan holde rumpen tør længere. Udover Vanessa Mae, på åndelig violin, er jeg med.

Flemming Scheel Andersen og randi christiansen anbefalede denne kommentar

Anders Feder, nu kan man vel kun forholde sig til artiklen som udgangspunkt, jeg har aldrig oplevet et parti jeg var tilnærmelsesvist enig med, men delvist. Selvom jeg ville bakke med det samme på de samme ting, fordi det er kerneværdier.

Daniel Mikkelsen

når man forfalder til useriøs kritik som henrik nielsen eller jean-francois-corbett som med det samme afskriver manden og instituttet som konspirationsteoretikere. Jeg gad godt og vide hvem de to arbejder for siden tonen skulle blive så skinger, så hurtigt.

Som jeg ser det så er hans økonomiske teori/standpunkt fornuftigt og han HAR som bekendt haft nogle profetiske valgplakater i løbet af 00´erne så lad os tage stilling til argumenterne i stedet for at fremsætte nogle latterlige nogen af slagsen selv...

Lars Kristensen

Hitler var genial, men rablende gal.

Det er der så mange mennesker der er, også nutidens politikere, hvor end de stiller op og for hvem.

Et er, at mennesker kan være geniale og tilligemed rablende gale, noget andet er, at give dem beslutningsmagt fordi de er geniale, for det vil ikke nødvendigvis gøre mindre rablende gale.

Jeg er flintrende ligeglad hvad deres politiske standpunkt er. Politik er en del af et rollespil og i det spil er vi mennesker kun brikker og rollefigurer.

Vi mennesker er på hver vores måde geniale, men når vi påtager os en rolle i rollespillet, da bliver vi rablende gale.

Dan Johannesson

Bare manden dog ville stille op i Odense. Jeg kan se på trådende her, at mange satdig er så forvirrede at mainstream løgnene, at de har svært ved at kende sandheden når den endelig kommer til orde. I min optik tyder opfattelsen af at Tom Gillesberg er små skør, alene på at man ikke har gjort sit hjemmearbejde. For i praksis oplister manden jo blot verificerbare fakta om landets egentlige konstitution / situation.

Det burde der ikke være noget "små skørt" i. Det eneste der er "skørt", er at vi har tilladt landet at komme ud i så grotesk et uføre, ikke beskrivelsen af uføret i sig selv. Dont kill the messenger.

Rasmus Kongshøj og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Dan Johannessson

Bare manden dog ville stille op i Odense. Jeg kan se på trådende her, at mange satdig er så forvirrede at mainstream løgnene, at de har svært ved at kende sandheden når den endelig kommer til orde. I min optik tyder opfattelsen af at Tom Gillesberg er små skør, alene på at man ikke har gjort sit hjemmearbejde. For i praksis oplister manden jo blot verificerbare fakta om landets egentlige konstitution / situation.

Kan du stå inde for Larouche/Schillerinstituttets historieopfattelse og løsningsmodeller?

’ShillerInstituttets Venner’ er virkelig spøjse og kugleskøre.
I fortiden kendte vi ’vennerne’ som ’Europæisk ArbejderParti’.
En af de centrale krumtapper i ’vennernes’ politiske aktivitet går ud på at bekæmpe sammensværgelsen mellem ’verdensliberalismen’, narko-industrien og det engelske kongehus for at forhindre, at dette skumle trekløver skal erobre verdensmagten – hvilket det naturligvis altid er faretruende tæt på at kunne gøre.

Olaf

’ShillerInstituttets Venner’ er virkelig spøjse og kugleskøre.
I fortiden kendte vi ’vennerne’ som ’Europæisk ArbejderParti’.

De delte en del brochurer ud - også i mit barndoms Randers. Hvor een af dem engang forklarede mig at de udover at de skam mente det med at placere et a-kraftværk på Christiania også var fuldt og helt overbeviste om at OOA var en del af Den Store Konspiration med våde drømme om verdensherredømme.

Interessant bevægelse... :-)

Dan Johannesson

Olaf, og Krogh. Jeg har fået kigget lidt Shillerinstituttet, og ja deres retorik kan godt virke lidt besynderlig, ingen tvivl om det.
Når det er sagt er det velkendt at der overalt i vesten arbejdes hen imod øget overnational centralisering, som vi kender det fra EU der reelt producerer 70% af al dansk lovgivning. Et EU der modtager massivt pres fra konglomerater igennem omfattende lobbyarbejde.
Hertil kan det iagttages at USA med The Patriot Act og den dybt beskæmmende NDAA lov, (der blandt andet sikrer at du, jeg og os alle sammen, også her i bætte DK, kan fængsles, tortureres og likvideres, uden nogen form for retslig mellemkomst, blot vi får mærkaten terrorist) sammen med en politisk kultur der har sat 49,7 millioner mennesker under fattigdomsgrænsen og har ført 80% af befolkningen tæt på fattigdomsgrænsen, bevæger sig imod en totalitær politistat. (Eksempler på politistatsmetoderne her: https://www.youtube.com/watch?v=tHcloqcqAPw) Se evt: http://politicalblindspot.com/us-poor/ ifht. fattigdomstallene.

USA forsøger at indføre et minimalt velfærdssystem, og Danmark, samt mange andre lande, er ved at gøre sine velfærdssystemer så dysfunktionelle, at vi om få år er parat til at overgå til en privatisering af velfærden. Sammen med mange andre tiltag så som nedbrydelsen af den danske model, faglige fællesskaber, og ideen om statslige slaver der arbejder for 34kr. i timen (kontanthælp) osv - hjælper os yderligere af med velfærdsstaten, og introducerer herigennem den neoliberale samfundsmodel som vi kender fra USA.

Begge unioner er således, objektivt betragtet, i gang med en proces der kun kan beskrives som nivellering. De to unioner forberedes således til at blive kompatible. Når USA inden for en overskuelig fremtid kollapser, vil dette kollaps, der naturligt vil lamme store dele af vestens øvrige samfund, anvendes politisk til at gennemføre hvad præsidenter og statsoverhoveder længe har talt varmt for, og nu er ved at indføre. The New World Order. Husk at Helle Thorning, Poul Nyrup, Anders Fogh, og nu senest Bjarne Corydon alle (jf. information og politiken) er Bilderbergere, så koordination er i høj grad mulig.

Kollapsen vil give de nødvendige beføjelser, til bl.a. at indføre den 100% digitale økonomi, som vi allerede nu ser markedsført af alle større danske banker. (På trods af at total digitalisering betyder, total overvågning, adfærdsprofilering og mulighed for at slette fritænkere og afvigere m. et fingerknips.)

Dette Hegelianske princip, med at producere et problem, for derefter at tilbyde løsningen, der typisk indebærer mere kontrol, over de mange, af de få, er præcis hvad vi har set i anvendelse siden 2001.

Så selvom Shiller har en spøjs retorik, og en "udstråling" der uden tvivl smager lidt skævt, er deres observationer omhandlende den gradvise globale centralunion, ikke andet end den logiske slutligning ifht. allerede aktive processer.

At CIA har stået for narkotikasmugling er heller ikke noget ukendt fænomen. Et interessant sted at starte dén research kan være her. http://www.ciadrugs.com/

Så jo deres retorik er måske lidt skæv, men deres iagttagelser er jo blot iagttagelser af helt aktuelle fænomener, enhver kan beskue ved egen kraft og evne.

Daniel Hansen, randi christiansen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Thomas

Kender du en Egon Krogh, Randers

Flemming

Hmmmm... nej, ikke nogen klokke der ringer. Der er ihvertfald ikke noget familie med det navn SJVH....

Julean Jens Michlas Nielsen

Så vigtigt at nogle af kandidaterne er begyndt at sige og beskrive i offentligheden det samfund vi lever i.

Flemming Scheel Andersen

Thomas

Ellers en yderst behagelig og fornuftig mand.

Dan Johannesson

Nu taler vi ikke retorik her, men indhold. Er du enig med *indholdet* i Larouche/Schillerinstituttets analyse og konklusioner?

Det kan jo undre hvis du - med det du skriver in mente - også er modstander af at USA med ACA udvider sygeforsikingen til de der ikke har dækning i dag?

Hvad angår CIA og narko kan man sikkert finde uanede mængder af konspirationsteorier, men hvilke af dem - om nogle - er uafhængigt bevist, og ikke blot fantasier fra tilfældige konspirationssites? Den hun henviste til tror jeg ikke helt du selv skal bruge for meget - alle mine antivirusprogrammer gik i selvsving over de scripts der var på den...

Dan Johannesson

@Krogh læs min tidligere kommentar, den er skam stort set kun indhold. Jeg kommenterer Schillersinstituttets retorik, ja, men resten af min kommentar omhandler indholdet.

Jeg siger ikke m. et enkelt ord om jeg er for eller imod USA's sundhedsreform, det er et afsporingsspørgsmål / et helt andet emne. Jeg taler alene om at USA og EU oplever nivellering ifht. deres strukturer, og herigennem bliver mere kompatible / parat til monetær og politisk sammenkobling, efter den kommende "trigger event", som mest sandsynlig vil være USA's økonomiske kollaps.

Dan Johannesson

Ok Enhedslisten dropper sine Hooligans, men det må så kræve at DF tilsvarende dropper sine landsbytosser, at Socialdemokratiet dropper sine Bilderbergere, at Venstre gør det samme + dropper sine lobbyforbindelser og slangetunger, at Liberal Alliance dropper Saxobank, at det Radikale Venstre dropper sine EU dukkeførere osv osv osv.

Det vil alt sammen være godt og fint, spørgsmålet er så blot, hvem der så skal møde ind om morgenen på Christiansborg, bortset fra kantinepersonalet?

Dan Johannesson

15.29, er havnet i forkert tråd, må gerne slettes, beklager.

Dan Johannesson

@Krogh læs min tidligere kommentar, den er skam stort set kun indhold. Jeg kommenterer Schillersinstituttets retorik, ja, men resten af min kommentar omhandler indholdet.

Ok, men *er* du så enig med indholdet af deres politik?

Jeg siger ikke m. et enkelt ord om jeg er for eller imod USA's sundhedsreform, det er et afsporingsspørgsmål / et helt andet emne.

Nej, ikke med Larouche's holdning til emnet in mente.

Jeg taler alene om at USA og EU oplever nivellering ifht. deres strukturer, og herigennem bliver mere kompatible / parat til monetær og politisk sammenkobling, efter den kommende "trigger event", som mest sandsynlig vil være USA's økonomiske kollaps.

Uhm ok, men det er vel ikke noget der i sig selv er et argument for blind tillid til folk som Larouche eller at anse mennesker der er skeptiske over for hans rablende nonsens er "forvirrede over mainsteam løgnene", vel?