DONG’s direktør Henrik Poulsen har udsigt til en gevinst på 28,9 mio. kr. – hvis salget går godt

Finansministeriet holder lav profil med, hvor meget DONG’s direktør Henrik Poulsen og ledende medarbejdere kan tjene ved en børsnotering. Beregninger udført for Information lander på stort tocifret millionbeløb til topchefen, hvis det går selskabet godt, og DONG-aktien som ventet stiger. Til sammen kan der være mere end en milliard til ledergruppen
Indland
24. januar 2014
DONG’s direktør Henrik Poulsen vil få den største gevinst af alle, hvis han udnytter sin ret til aktiekøb i forbindelse med salget af DONG til Goldman Sachs.

Erik Refner

Statens aftale med investeringsbanken Goldman Sachs om køb af DONG Energy-aktier kan med ét slag gøre 250 DONG-medarbejdere til millionærer. Og øge administrerende direktør Henrik Poulsens formue med rigtig mange millioner.

Det viser beregninger, som flere økonomer uafhængigt af hinanden har foretaget for Information af det såkaldte ’incitamentsprogram’ i aktstykket om salg af DONG-aktier.

Incitamentsprogrammet har ifølge Finansministeriet til formål »at ensrette medarbejdernes – og i særdeleshed ledelsens – incitamenter med aktionærernes«.

DONG’s medarbejdere skal således via deres arbejdsindsats være med til at øge DONG’s værdi frem mod den børsnotering af selskabet, som regeringen sigter mod at gennemføre i 2018. Jo mere attraktivt medarbejderne kan være med til at gøre energiselskabet for potentielle nye investorer, desto mere vil de selv i kraft af incitamentsordningen kunne mærke det på tegnebogen.

Ordningen siger bl.a., at 250 ledende DONG-medarbejdere og nøglepersoner i forbindelse med den aktuelle udvidelse af aktiekapitalen får adgang til at købe DONG-aktier for et beløb svarende til 60-100 pct. af deres årsløn og til samme aktiekurs som Goldman Sachs. Jo højere man er i ledelseshierarkiet, jo nærmere de 100 pct. får man lov at købe medarbejderaktier for.

Oven i dette får de samme medarbejdere ved selve børsnoteringen et antal aktier foræret gratis. Mængden af gratisaktier er bestemt af, hvor godt det går DONG i de kommende år, og kan i gunstigste fald udgøre 125 pct. af den aktiemængde, de enkelte medarbejdere køber i forbindelse med den planlagte aktieudvidelse her i 2014.

Afhængigt af hvor meget DONG-aktierne stiger fra nu og frem til en børsnotering i 2018, kan de berørte medarbejdere ved at sælge deres aktiepost efter børsnoteringen indkassere en voldsom fortjeneste på kombinationen af gratis aktier og værdistigning.

Millionerne

Aktstykket, som finansudvalget i næste uge skal tage endeligt stilling til, rummer ingen oplysninger om, hvad ordningen konkret kan give DONG’s ledende medarbejdere, herunder administrerende direktør Henrik Poulsen.

Information har tidligere spurgt Finansministeriet, om der er lavet beregninger på, hvad DONG’s ledelse vil kunne tjene på incitamentsprogrammet. Ministeriet svarede på en mail, at der »er et meget stort udfaldsrum for, hvilken gevinst f.eks. en direktør vil kunne opnå«, fordi det afhænger af de ovennævnte, i dag ukendte faktorer. Derfor leverede ministeriet ingen estimater, og heller ikke Folketingets finansudvalg har modtaget konkrete beregninger af, hvad ledende DONG-medarbejdere kan tjene på kapitaludvidelse og børsnotering.

Derfor har Information bedt flere økonomer om uafhængigt af hinanden at give et skøn over, hvor stor gevinsten kan blive.

Økonomerne er Jørn Astrup Hansen med mangeårig erfaring som bankdirektør og som tidligere formand for Det Økonomiske Råd på Færøerne, professor på RUC Jesper Jespersen i samarbejde med lektor Nils Enrum, Metropol, samt MBA Rolf Eriksen, vurderingsmand i selskabet Aktiv Vurdering.

»Facit for hver af de 250 ledende medarbejdere er en gennemsnitlig gevinst på et sted mellem én og tre mio. kr., bestemt af stigningen i aktiekursen frem til børsnoteringen,« siger Jesper Jespersen.

Forudsætningen er, at det går godt for DONG, således at der sker den fulde tildeling af gratiskvoter – 125 pct. af det, man har købt aktier for.

Hvis kursen mod forventning slet ikke stiger, bliver den gennemsnitlige gevinst alligevel godt én mio. kroner pr. ledende medarbejder, hvis gratiskvoterne kommer til uddeling. Stiger kursen med f.eks. 50 pct., kan ledende medarbejdere ifølge Jespersen og Enrums estimat score godt to mio. kr. hver.

Stødende

Rolf Eriksen når tilsvarende frem til, at hvis DONG’s værdi frem til børsnoteringen fordobles, så vil den samlede gruppe af medarbejdere – hvis de fra start udnytter deres mulighed for aktiekøb – score en fortjeneste på over 1,5 mia. kr. Halvdelen af denne gevinst er ifølge aktstykket reserveret de 250 ledende medarbejdere, hvilket ifølge Rolf Eriksens estimat leder til, at disse ender med i gennemsnit at have tjent 3,15 mio. kr. hver. Oven i deres normale løn. Altså samme resultat som i Jespersens og Enrums beregning.

I lighed med en række andre fagfolk, der de seneste uger har udtalt sig til medierne, anser Rolf Eriksen, at finansministeriets aktstykke har sat dagens værdi af DONG – 31,5 mia. kr. – alt for lavt. Det gør det højst sandsynligt, at den reelle værdi af koncernen og af aktierne kan være fordoblet i 2018.

Jørn Astrup Hansens beregning af medarbejdernes mulige gevinst er identisk: Godt 1,5 mia. kr. ved en værdistigning for aktierne på 100 pct. og fuld uddeling af gratiskvoter, resulterende i ca. tre mio. kr. til hver af de 250 ledende medarbejdere i gennemsnit.

Jørn Astrup Hansen kalder på den baggrund incitamentsprogrammet »stødende«.

»Hvorfor er det dog nødvendigt at bestikke de ledende medarbejdere? DONG er i forvejen kendt for et meget højt lønniveau,« påpeger han.

Direktørens belønning

Ovennævnte beregninger er gennemsnitsberegninger for de 250 ledende medarbejdere. Men den enkelte medarbejders gevinstmulighed afhænger af vedkommendes løn. Jo højere løn, desto større aktieportion har man ifølge aftalen ret til at købe, og desto større bliver efterfølgende også tildelingen af gratisaktier. Det betyder, at DONG’s CEO, Henrik Poulsen, vil få den største gevinst af alle, hvis han udnytter sin ret til aktiekøb.

Økonomerne har for Information regnet på Henrik Poulsens gevinstmulighed. Beregningsafsættet er en skønnet grundløn på 8,25 mio. kr. baseret på DONG’s årsberetning for 2012, hvor Henrik Poulsen tiltrådte sidst i august. Til dette kommer en bonus, som antagelig var i millionklassen, men ikke medtages i beregningsgrundlaget for Poulsens mulige børsnoteringsgevinst.

Hvis DONG’s direktør aktuelt køber aktier for det han må, dvs. for et beløb svarende til årslønnen, og det samtidig går godt for DONG, så udløser det senere gratisaktier for en 2014-værdi på 10,3 mio. kr. Tilsammen 18,55 mio. kr. – hvis altså aktierne slet ikke stiger i værdi mellem nu og 2018.

Antages det i stedet, at kursværdien på aktierne fordobles frem til børsnoteringen, vil Henrik Poulsen til den tid stå med aktier til en værdi af 37,1 mio. kr. Herfra skal trækkes det, han indledningsvis købte ind for: de 8,25 mio.

Summa summarum: En gevinst på 28,9 mio. kroner til direktøren. Oven i hans normale årsløn.

Kritik af modellen

Den valgte aktieoptionsmodel kritiseres af Jørn Astrup Hansen.

»Jeg undrer mig over valget af aktieoptionsmodel. Her bestemmes optionens værdi af værdien af DONG på dagen for DONG’s børsnotering i 2017-18. Optionen opfordrer DONG’s ledelse til at optimere på det korte sigt. Det er jo netop den model, som alle fortalere for good corporate governance har bebrejdet bankerne, der lod værdien af direktionens aktieoptioner være bestemt af børskursen på en given dato.«

»Man sidder tilbage med en fornemmelse af, at det er Goldman Sachs, snarere end staten, der har fundet på modellen,« siger Jørn Astrup Hansen.

Hos DONG Energy siger kommunikationschef Karsten Anker Pedersen via mail:

»Vi har sammen med Finansministeriet udarbejdet et optionsprogram, som vi mener er bredt anerkendt i markedet.«

’Forholdsvis beskedne’

DONG leverer ikke egne beregninger af, hvad Henrik Poulsen i bedste fald kan opnå som gevinst, men kommunikationschefen bekræfter, at direktøren kan købe aktier for otte mio. kr., svarende til hans årsløn, hvis han vil.

»Derudover kan han få gratis- aktier på mellem nul og 125 pct. afhængig af, hvordan selskabet har klaret sig frem til tidspunktet for børsnotering.«

»Hvor stor en procentdel, vi ender på, afhænger af hvor godt selskabet klarer sig relativt til en gruppe af sammenlignelige europæiske energiselskaber,« oplyser Karsten Anker Petersen og understreger, at både direktøren og de 250 ledende medarbejdere kan risikere ingen gratisaktier at få, hvis det går DONG skidt.

Finansministeriet afviser ikke økonomernes beregningsresultater, men kalder antagelsen om fuld uddeling af gratiskvoter for »ekstrem«:

»De to beregningseksempler tager således udgangspunkt i en ekstrem situation, der ikke efter ministeriets opfattelse repræsenterer, hvad der må anses som den forventede gevinst for medarbejderne under programmet.«

Hertil føjer ministeriet, at i en situation med en fordoblet aktiekurs og dermed høje gevinster til ledende medarbejdere, vil samtidig »værdien af statens aktiepost være steget fra 25,5 mia. kr. til ca. 51 mia. kr. Dertil kommer de værdistigninger, som de øvrige aktionærer vil kunne realisere. I forhold til disse gevinster vil medarbejdernes gevinstmuligheder under de to aktiebaserede incitamentsprogrammer være forholdsvis beskedne.«

Notat Om Incitamentsprogrammer i DONG

Hvem vinder, når en amerikansk finansgrib bliver storaktionær i DONG?

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i februar 2014 en børsnotering af den danske energigigant Dong. Det giver den statsejede virksomhed en indsprøjtning på 11 mia. kroner, men til hvilken pris?

Køberen er den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Selv om de i de senere år har været storinvestor i den grønne omstilling og flytter deres investeringer fra kul til vedvarende energi, så blev de i ruinerne fra finanskrakket kaldt for en »vampyr-blæksprutte«, fordi investeringsbanken har tradition for at suge værdier ud af selskaber uden at sikre deres levedygtighed.

Staten har med 60 pct. af ejerskabet stadig aktiemajoritet i DONG, men har i aftalen med Goldman Sachs givet banken særdeles fordelagtige vilkår og vetorettigheder over afgørende strategiske beslutninger.

Det har fået en usædvanlig alliance af kritikere på banen. Dansk Folkeparti har sammen med Enhedslisten presset på for, at banken ikke får sine usædvanlige særrettigheder i forbindelse med købet, eller at energiselskabet splittes op i to selskaber. Indtil videre står finansminister Bjarne Corydon (S) dog fast på, at aftalen ikke kan ændres.

Et afgørende spørgsmål er imidlertid, om vi overhovedet bør sælge ud af DONG og give en amerikansk investeringsbank med tvivlsom moral råderet over en af fremtidens vigtigste strategiske ressourcer – energi.

Hvis det er så attraktiv en forretning for finansvirksomheden Goldman Sachs at eje en femtedel af aktierne i DONG Energy, hvorfor er den samme aktiepost så ikke også en god forretning for den danske stat?

Seneste artikler

 • Danske politikere burde have lært af amerikanernes katastrofale energisalg

  1. februar 2014
  Vil det delvise frasalg af DONG Energy til Goldman Sachs kompromittere forsyningssikkerheden og fordyre taksterne? I USA skræmmer sporene fra privatiseringer af energisektoren – med Enron-affæren som et skoleeksempel
 • USA: Banker bør ikke eje energiselskaber

  1. februar 2014
  Risiko for markeds-manipulation og økonomiske kriser får den amerikanske centralbank og kongresmedlemmer til at varsle indgreb mod investeringsbanker som Goldman Sachs’ ejerskab til energi- og råstofvirksomheder
 • Eksperter: Staten udvander sin ejerandel i DONG for meget

  30. januar 2014
  Når Goldman Sachs, ATP og PFA skyder penge i DONG, får staten sin ejerandel i selskabet kraftigt reduceret, fordi kapitaludvidelsen er blevet meget større end oprindelig planlagt. Aftalen giver ikke mening ud fra et investeringssynspunkt, siger to eksperter
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Henrik Darlie

»værdien af statens aktiepost være steget fra 25,5 mia. kr. til ca. 51 mia. kr. Dertil kommer de værdistigninger, som de øvrige aktionærer vil kunne realisere. I forhold til disse gevinster vil medarbejdernes gevinstmuligheder under de to aktiebaserede incitamentsprogrammer være forholdsvis beskedne.«

Det er flot at der kan tjenes så mange penge, så forbrugerne må da være glade for at betale deres ekstreme el-reninger. Betal 6 kroner for 1 krones forbrug. Sådan cirka.
Skal der klemmes flere penge ud af folk, så skal der nok private til.

Enriquo Longo, Torben Bruhn Andersen, Pia Qu, Torben Nielsen, randi christiansen, Peter Lang, Lars Jorgensen, Brian Pietersen, Tue Romanow, Lise Lotte Rahbek, Michael Madsen, Torben Arendal, Aksel Gasbjerg, Jens Lerdorf, lars abildgaard, Philip B. Johnsen og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

Det forklarer i det mindste, hvorfor Henrik Poulsen---indsat fra kapitalfondsejede TDC til Dong---kunne forsikre os, at salget til Goldman Sachs var det absolut bedste tilbud, da TV2's Svenning Dalgaard interviewede ham i sneen uden for konferencecentret i Davos. Alt for lavt prissat er det næsten umuligt, at Dong ikke vil blive forretning, der udløser kæmpebonussen til de ledende medarbejdere.

Hvis man spekulerer på, hvordan russernes fælleseje i et samarbejde med smarte erhvervsfolk, korrupte politikere og udenlandsk finanskapital vupti kunne forvandles til privateje for en lille håndfuld plutokrater, kan man nu se det sker her i slow motion.

Enriquo Longo, Rene Bolvig, Torben Bruhn Andersen, Sven Elming, Daniel Hansen, Karsten Aaen, Torben Nielsen, Lars B. Jensen, Eva eldrup, randi christiansen, Holger Madsen, Torben Selch, Per Meinertsen, Hanne Ribens, Erik Nissen, Peter Lang, Morten Buch, Bjarne Riisgaard, Lars Jorgensen, Brian Pietersen, Tue Romanow, Michael Larsen, Lise Lotte Rahbek, Rasmus Knus, Thorbjørn Thiesen, Søren Johannesen, Per Pendikel, Søren A. Jensen, Lasse Damgaard, Anders Kristensen, Michael Madsen, Erik Pedersen, Laurids Hedaa, Torben Arendal, Arne Hansen, Bjarne Andersen, Flemming Scheel Andersen, Marianne Rasmussen, Katrine Visby, Aksel Gasbjerg, Jens Lerdorf, Carsten Svendsen, Preben Bollerup, Henrik Darlie, Niels Mosbak, lars abildgaard, johnny lang jensen, Philip B. Johnsen, Peter Jensen, Maj-Britt Kent Hansen, Martin Nygaard, Grethe Preisler, Kim Houmøller og Jesper Wendt anbefalede denne kommentar
Kim Houmøller

Ja - hvor flytter forbrugerne hen? Virksomhederne kan vælge at lægge produktionen i Østen. Pensionister og andre kan passende betale gildet. At socialdemokratiet er blevet kuppet af de neoliberale, må være gået op for alle.

Enriquo Longo, Simon Rosenkilde, randi christiansen, Peter Lang, Brian Pietersen, Rasmus Knus, Torben Arendal, lars abildgaard, Bjarne Andersen, Flemming Scheel Andersen, Aksel Gasbjerg og Jens Lerdorf anbefalede denne kommentar

"»Hvorfor er det dog nødvendigt at bestikke de ledende medarbejdere? DONG er i forvejen kendt for et meget højt lønniveau,« påpeger han."

Det er måske heller ikke nødvendigt, men det bidrager vel med mere af det samme? Altså, vi kan jo se at de ledende medarbejdere allerede ER bestukket; det viste Eldrup-sagen med skærende tydelighed, men man skal aldrig sige aldrig ... og der er jo råd til det. Altså, hér har vi 'råd' til 'det hele'. Ingen skal mangle noget, når privatiseringsbølgen skyller tvivlen overbord og arbejdet skal gøres. Det er når små mennesker i deres fattige livsrum skal lære at føle, hvis de ikke vil høre, at der pludselig ikke er råd til at give dem et værdigt livsgrundlag. Lær gerne kabalen, den vil gentage sig i de kommende år(ringe).

Enriquo Longo, Daniel Hansen, randi christiansen, Peter Lang, Brian Pietersen, Tue Romanow, Lise Lotte Rahbek, Rasmus Knus, Søren Johannesen, Torben Arendal, Aksel Gasbjerg, Jens Lerdorf og lars abildgaard anbefalede denne kommentar
johnny lang jensen

SUK...........

Vibeke Rasmussen, Peter Lang, Brian Pietersen og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Helle Walther

Hvis og hvis min ..... i realiteten kender ingen af os den reelle DONG aftale, den kommer nok mere frem i FT næste uge. hvis staten gik ind og postede skatteyderkroner i for 8-10 milliarder og det gik galt, hvilket ramaskrig ville så ikke komme fra de samme kritikere om det ene og det andet.

Jeg synes man spiller klog på gisninger her. Jeg synes Nyrup blander sig på en uheldig måde, ti år har det her været på vej, GS var bedste bud, og siden oktober har man vidst hvad der var på vej, og først nu farer han ud med bål og brand.
Jeg er ikke tilhænger af GS overhovedet som bank, men hvad der er bedst økonomisk for DK, her mener jeg at BC har styr på hvad han gør og det er jo et enigt folketing der er bag den beslutning minus Ø som altid vil være imod sådanne aftaler og handler.

johnny lang jensen

Prøv at forestille jer vi sælger skolerne og skoleinspektørene scorer kæmpegevinster personligt........
Eller hvad med sygehusene og overlægerne scorer gevinst personligt efter et salg.....

Er det bare fordi det er olie er det er lovligt/moralsk ok ??

Majbritt Nielsen, Daniel Hansen, Torben Nielsen, Eva eldrup, Niels-Simon Larsen, Henrik Darlie, Peter Lang, Brian Pietersen, Tue Romanow, Niels Jespersen, Rasmus Knus, Erik Pedersen, Laurids Hedaa, Torben Arendal, Marianne Rasmussen, Aksel Gasbjerg, Preben Bollerup, Jens Lerdorf, Kim Houmøller og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Andreas Andersen

Vores økonomiske system er designet således at der er nogle få udvalgte "privilegerede" som altid kan Score gevinsten som samfundet skaber eller sagt sådan at vores økonomiske system er indrettet sådan at de privilegerede skummer fløden af samfundets vækst, sådan er og ikke bare i Dong, men overalt.

Peter Lang, Søren Johannesen, Katrine Visby og Aksel Gasbjerg anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Når Bjarne Corydon taler for privatisering af DONG, taler han ikke, til de demokratisk retmæssige ejere af DONG, borgerne i Danmark, men han taler, simpelthen, i Guds sted.

Amager­gruppen, Black Cobra, Blågårds Plads­gruppen, Bloodz, Enghave­drengene, Den Internationale Klub, Haderslev­gruppen, Odense­gruppen, Østerbro­gruppen, Hells Angels, Bandidos, AK 81 osv.

Ikke tilsammen kommer de i nærheden af, regeringens økonomisk kriminelle venner, i indtjening på kriminalitet, der kan de lærer noget af Finansminister Bjarne Corydon, det handler om, at have de "rigtige" venner.

Hvis nogen skulle være i tvivle, det hedder organiseret kriminalitet.

Karsten Aaen, Daniel Hansen, Peter Lang, Brian Pietersen, Rasmus Knus, Søren Johannesen, Michael Madsen, Erik Pedersen, peter fonnesbech, Torben Arendal, Jens Lerdorf og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Niels Kondrup

DONG er ifølge Henrik Poulsen, der kan tjene fedt på en stigning af DONG's værdi, et selskab i krise. Sjovt nok har han det seneste halvandet år (efter hans tiltrædelse) rost DONG for at være solidt og i fremgang. Sandheder kan åbenbart altid tilpasses efter behov.

http://epn.dk/brancher/energi/ECE6430576/dong-chef-advarer-om-lig-i-lasten/

Daniel Hansen, Karsten Aaen, Peter Lang, Brian Pietersen, Tue Romanow, Lise Lotte Rahbek, Rasmus Knus, Søren Johannesen, Søren A. Jensen, Erik Pedersen, Bjarne Andersen, Carsten Mortensen, Flemming Scheel Andersen, Niels Engelsted, Aksel Gasbjerg, lars abildgaard, Preben Bollerup, Kim Houmøller, Jens Lerdorf, Rune Petersen, Niels Mosbak og Henrik Darlie anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Sådan er det nok bare. We the People (det danske stemmekvæg) havde ti år med VK-regeringen til at vænne os til omkalfatringen af nationen fra solidarisk velfærdssamfund til en sandkasse for børsspekulanter og pyramidespil-entreprenører.

Og det gik jo helt fint - også for lille parcelhusejer Jensen med hans automatisk stigende 'opsparing' i egen bolig, der kunne belånes til finansiering af forbrugsfesten, lige indtil Lehmann Brothers i NY gik på r*ven og trak resten af den kunstigt oppustede finansielle sektor med sig i faldet.

Nu har parcelhusejer Jensen så valgt sig en ny regering bestående af S, SF og RV, der vel tænker som så, at hvorfor skal de ugudelige have hele lammestegen? Vi har vel lige så meget ret til at stikke sugerøret i spillekassen, som VK-regeringen havde. Og alle meningsmålinger peger i retning af, at parcelhusejer Jensen endnu ikke har mistet sin tro på den dersens 'krisefri, selvregulerende markedsøkonomi' hvor pengetræerne vokser ind i himlen af sig selv - når blot man husker at vande og gøde dem med jævne mellemrum.

.

Jens Kofoed, Daniel Hansen, Simon Rosenkilde, Karsten Aaen, Lars B. Jensen, Henrik Günther, randi christiansen, Peter Lang, Torben Arendal, Kim Rohde, Aksel Gasbjerg, Jens Lerdorf og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Dongs og Finansministeriet mangler jordforbindelse til deres slut-kunder og land.

Dong er et statsejet B2B koncept, men det retfærdiggøre ikke at de sjofler os forbrugere til på den måde, som de gør det.

Først var begrundelsen for en børs notering en kapital indsprøjtning på 11 milliarder, nu kommer det så frem at Goldman Sachs og Finansministeriet har bestukket Dongs ledelse og ansatte med et heftigt men uklart incitamentsprogram, så den 'sande' begrundelse for en børs notering i virkeligheden handler om bonus penge til dem selv.

Så en stor tak til Informationen for at være fremme i skoene. Det kan godt være at vi ikke kan få dem stoppet, men så kommer det til at koste dem dyrt da E85 og miljø rigtig billig hjemme produceret strøm, er lige om hjørnet. I hver tilfælde da utroligt svært at få øje på et forbruger incitament til, at købe Dongs kommende penge-mafia styret energi produkter.

Karsten Aaen, Peter Lang, Morten Buch, Lise Lotte Rahbek, Rasmus Knus, Erik Pedersen, Torben Arendal og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Karsten Kølliker

@Helle Walther
Se dog det store ideologiske opgør, som denne sag indeholder. Den overførsel af enorme, samfundsmæssige værdier til en lille velhavende elite er jo en bevægelse, der har stået på i årtier. USA er de facto et oligarki, og Danmark er på vej til at blive det. Og i et oligarki handler alt om at være indenfor. Således indretter eliten sig med nogle ringe af indflydelse og relative privilegier, hvor folk der udmærker sig, dvs. folk der tjener oligarkiet, de bliver indviet til næste niveau af indflydelse. Således er Henrik Poulsen nu blandt de udvalgte.

Hvad der gør denne sag til noget særligt, er mødet mellem det danske socialdemokrati og oligarkiets elite i form af Goldman Sachs. Det er socialdemokratiske lederes svigt af de demokratiske idealer for at tækkes de allermest magtfulde, der vækker den store modstand.

Og hvad der gør spørgsmålet endnu mere provokerende fra den almindelige befolknings standpunkt er, at oligarkiet opretholder sit herredømme via en finanssektor, som i realiteten er bankerot, og som kun lever på det omgivende samfunds villighed til at understøtte den.

Personligt tror jeg det er tid for den almindelige befolkning og den almindelige borger at tage sin myndighed tilbage. Kort sagt at fremtvinge et valg og derpå vælge nogle Folketingsmedlemmer, de har tillid til. Hvis vi syntes jordskredsvalget i 1973 var noget særligt, så bare vent.

Og ja, det bliver en hård landing, og vores samfund skal i mange henseender bygges op fra bunden af, men i det mindste får almindelige mennesker igen råderet over deres eget liv og dermed mulighed for at gendanne nogle mere givende sociale rammer.

Torben Bruhn Andersen, Lars Dahl, Nic Pedersen, Daniel Hansen, Karsten Aaen, Jacob Jensen, Lars B. Jensen, randi christiansen, Hanne Ribens, Peter Lang, Morten Buch, Per Torbensen, Søren Johannesen, Rasmus Knus, Carsten Svendsen, Erik Pedersen, peter fonnesbech, Niels Mosbak, Torben Arendal, Grethe Preisler, lars abildgaard, Aksel Larsen, Bjarne Andersen, Carsten Mortensen, Flemming Scheel Andersen, olivier goulin, Katrine Visby, Claus Jensen, Peter Taitto og Niels Engelsted anbefalede denne kommentar
Katrine Visby

Når argumentet er "grøn energi" ,"flere i beskæftigelse", og "grøn omstilling" -og hvad de ellers kommer med af flotte argumenter, som lyder spiselige for befolkningen, så er der altid noget, som ligger bagved - den egentlige grund.
Og det er egoet, og deres egen vinding det hele handler om i sidste ende.

De har vi endelig fået fremvist her, flot!

Hvad Finansministeren ville få ud af salget til Goldman Sachs, vil jeg lade stå som et åbent spørgsmål.

Daniel Hansen, Karsten Aaen, Peter Lang, Erik Pedersen og Bjarne Andersen anbefalede denne kommentar
Willy Johannsen

Something is rotten in the state of Denmark - som Shakespeare skrev. At EL ikke trækker stikket for regeringen, og SF bare sidder og accepterer det hele, er der nok ikke mange af deres vælgere, der fatter. Og hvor er de Radikale? Tavse, tavse, tavse...
Kapitalfornde er nu engang kapitalens hajer og det ændre sig aldrig.

Daniel Hansen, Peter Lang, Rasmus Knus, Per Pendikel, Torben Arendal, lars abildgaard, Kim Houmøller, Bjarne Andersen, Flemming Scheel Andersen, Steffen Gliese og Katrine Visby anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Hvorfor folk skal have ekstra penge oveni deres overbetaling for at passe deres arbejde, er ikke indlysende for mig.
Men statslige "selskaber" er jo ikke rigtigt vejen frem, staten har institutioner, og det bør DONG, DSB og andre af vore fælles besiddelser selvfølgelig også være.
Forskellen på dem og forbrugerejede virksomheder på den ene side og de privatkapitalistiske og finansieringsbaserede på den anden er, at disse ikke behøver at genere mere overskud end det, der kan garantere en institutionel udvikling.

Enriquo Longo, Daniel Hansen, Peter Lang, Per Torbensen, lars abildgaard, olivier goulin, Flemming Scheel Andersen og Jesper Wendt anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Det er fint at disse bonusser til ledelsen, for at udføre deres arbejde, bliver fokuseret.

Så kan det være at den gode danske grønne misundelse kan gøre kål på denne forrykte salgsaftale af en bid af Danmarks infrastruktur, når nu almindelig sund fornuft og omtanke ikke har fået danskerne op af stolen.

Den grønne misundelses kraft skal man ikke undervurdere, Når den vækkes så træder alle andre overvejelser hurtigt til side og selv de hovskisnowski socialdemokrater finder ud af at rette ind og indstille plyndringen..........for en stund.

Desværre bygger meget af vor politiks fundament iøvrigt på denne misundelse og som sagt må overvejelser og ræsonnementer træde til side for dette træk i folkesjælen, hvorfor meget af vor lovgivning og indretning ikke er velovervejet.

Til tider kan misundelsens kraft dog være positiv

Torben Knudsen

Privatisering, går et flertal ind for, det skaber større effektivitet og større fortjenester og den enkelte bruger betaler. Det er så enkelt og det er det vi vil. Telefongebyrer, i Sovjetunionen var telefon gratis som en statsydelse, uha lad os aldrig få den tid igen.
Prisen på el,prisen på dit og dat. Privatiser og sælg til fonde og andet godfolk og de, der bestemmer salget har sikret sig, fornuftigt.
Hvorfor al den jammer, fordi regeringen er 'rød' en rød regering , der støtter private investorer og så kan man alligevel kritisere?

Det vilde teoretiske ridt med millioner, der kan tjenes hvis og hvis er hetl uden skelen til beskatningen af fortjenesterne. Men så forsvinder noget af dramatikken jo, så det undgår journalisten.
Iøvrigt er det et tungt hold af specialister, der på vores vegne har indgået aftalen.
Vi kan naturligvis komme med kommentarer, men når Ane i Kæret med Poul Nyrup i spidsen rykker ud med kommentarer alene på fornemmelsen a,f at ville støtte et godt slagsmål, så bliver det pinligt.

Britta Hansen
Enriquo Longo, Daniel Hansen, Tue Romanow, Peter Wulff, Laurids Hedaa, lars abildgaard og Carsten Mortensen anbefalede denne kommentar
thor andersen

@Helle Walther, vi har forstået at du generelt mener enhver form for selvstændig tænkning eller kritisk forholden sig til noget som helst fra regeringen er uønkset i dine øjne. At sige som du gør, at Poul Nyrup og andres kommetarer er utidige, og at man blindt skal stole på ,at Bjarne Corydon gør er rigtigt, er grundlæggende autoritær tankegang og viser en helt grundlæggende foragt for demokrati og medmennesker. En foragt der desværre afspejles i regeringen. Problemet er jo netop, at BC sælger ud af vores alle sammens fælleseje, uden at vi kan få indsigt i, hvad der reelt foregår. Alt dette er ekstremt problematisk for vores demokrati.
Din vedvarende kritik i alle debatter af folk der ikke er "rettroende", sammen med din manglende evne til at debatere er næsten uhyggelig. Jeg håber dit navn er en front for en ansat i den socialdemokratiske presseenhed, for ellers ser det da sort ud.

Enriquo Longo, Vibeke Rasmussen, Karsten Aaen, Tue Romanow, Søren Johannesen, Laurids Hedaa, Steffen Gliese og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

28.9 mio i bonus... Så mange kan en leder ikke være værd. Kun fodboldspillere. Og hvis den høje grundløn alene ikke er incitament nok, så er det ren grådighed.

Tue Romanow, Lise Lotte Rahbek, Steffen Gliese og lars abildgaard anbefalede denne kommentar

Hvis han kan spise det i mønter, så synes jeg det er ok.

jens peter hansen

Friis Bach går af, Løkke rejser på 1.klasse og kommer i spændetrøje og Vilhelmsen lover en mio. væk før hun har fået en ansøgning. Disse tre eksempler fylder aviser og tv
og man mener jorden er ved at gå under. En transportaftale til 25 mia. glider ned og ingen kan huske den længere og Dong sælger ud af godterne og det skal såmænd nok også sluges. Efterhånden tror man at journalister og folketingsmedlemmer har det som politiet, der tager til Agersø incognito og fanger 11 der kører uden sikkerhedssele. Det er skide nemt og man kan bevise sin omsorg for at love og forordninger overholdes. Imens har helt andre smarte personer snabelen nede og komme godt af sted med det. Uddel næser til de formastelige politikere og gå så efter de besynderlige forgyldninger som vi undtagelsesvis ser toppen af.

Vibeke Rasmussen, Karsten Aaen, randi christiansen og Peter Lang anbefalede denne kommentar

Det er ikke misundelse der er årsagen til folks berettigede reaktion, men derimod mistanken - mistanken om dårlig rådgivning af kunderne - nøjagtig som det var tilfældet under finanskrisen hvor bonusaflønning fik bankansatte til at presse faste kunder til at sætte sparepengene i bankaktier i stedet for på garanterede opsparingskonti.

Bonusaflønning er en afart af korruption.

Det kan anbefales at læse "Dansen om Danisco - med i kulissen ved rekordsalget af et industriklenodie" Af Jesper Kongskov, om hvordan løftet om en bonus på 100 mio. kr. fik de to ledende direktører til at arbejde illoyalt for at få aktionærerne til at sælge Danisco med patentbeholdning til Dupont.

Bente Simonsen, Karsten Aaen, Holger Madsen, Henrik Darlie, Peter Lang, Tue Romanow, Per Torbensen, Lise Lotte Rahbek, Rasmus Knus, Laurids Hedaa, Peter Taitto, Aksel Gasbjerg, Steffen Gliese og lars abildgaard anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Sammenblanding af arbejde og personlig fordel fører til uhensigtsmæssig udførelse af alle job.

Peter Lang, lars abildgaard, olivier goulin, Laurids Hedaa, jens peter hansen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Hvis mistanker kunne få folk til at reagere, så havde vi for længst smidt disse vore repræsentanter ud og forladt de banker der har sælgere til at rådgive.

Heller ikke ræsonnomenter som kunne tilsige det ufornuftige i at lade dele af fortjenesten ved at benytte landets infrastruktur forsvinde ud af landet ubeskattet, har på noget tidspunkt anfægtet de danske vælgere.

Jeg sætter mine penge på den grønne misundelse.

Enriquo Longo, Karsten Aaen, Søren Johannesen og Peter Taitto anbefalede denne kommentar

Forøvrigt. Jeg vidste ikke, at der sad 250(!) ledere i DONGs bestyrelse. Hvordan kan ALLE 250 ledere gøre sig fortjent til en incitamentsbonus?!?

Enriquo Longo, Tue Romanow, Lise Lotte Rahbek og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Eventyrlandet Disney style:

Banken tæller aldrig forkert, og Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon er ufejlbarlige finansielle eksperter - for de er Socialdemokrater!

Det var historien vi fik. Og den som ikke forstår den, kan tegne aktier i "Enkens Garveri".

Martin Nygaard

22.454 underskrifter imod salget and counting...
Danskerne er ved at mobilisere deres stemme i sidste øjeblik!

Del linket i jeres netværk:
http://www.skrivunder.net/nej_tak_til_statens_salg_af_dong_til_goldman_s...

Vi mangler fortsat EL og DF på banen som folkets repræsentanter i denne sag!
Hvor er i???

Niels Jespersen

Hvis manglende risikovillighed er forklaringen på at man tog GS med, så siger eksperter andre steder at man sagtens kunne have fået et obligationskån meget billigere med staten som udsteder f.eks. end ved at give GS privilegier og en lav prisansættelse.

Angående argumentet om ekspertisen man får fra GS - så ville det da være bedre at købe sig til en neutral meget højt kvalificeret ekspert med et honorar rar at bistå med rådgivning. Hvem siger at GS idet hele taget er "ekspert" når det gælder DONG og dets forretningsområder? Her skulle man da tro at de le(dende folk i DONG sammen med finansieringseksperter (udefra evt. indhentet for at rådgive) kunne klare tingene meget bedre end GS.

Elselskabet i DONG har altid klaret sig godt før det blev en del af DONG. De danske elselskaber var jo halvt offentligt ejede selskaber som ikke ahvde andet formål end at levere billig, effektiv strøm til forbrugerne. Det klarede de helt i internationalt topniveau - de tekniske folk klarede endda at udvikle de mest effektive nye karftværkstyper. Da man privatiserede gik det galt - ligesom det gjorde mange andre steder i verden. Se f. eks. Tyskland hvor elpriserne tredobledes og det hele kørte utroligt dårligt. Det er jo det der sker når monopollignende selskaber der kører effektivt i offentligt regi - drevet af tekniske og økonomiske intiativer til at gøre tingene stadigt bedre med succes - privatiseres. Det er helt elementært ifølge lærebøgerne at der så sker en profitmaksimering med katastrofale følger for effektiviteten i den offentlige fælles velfærd/pengekasse.

Erik Pedersen, Karsten Aaen, Per Torbensen, Steffen Gliese, Rasmus Knus og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Willy Johannsen

EN OPFORDRING:

Særlige situationer kalder på særlige tiltag.

I USA er der er en lang tradition for, at borgerne skriver, ringer, mailer osv. til medlemmerne af Kongressen i særlige situationer. Det virker, når der er mange nok, som mener det samme.

Jeg vil opfordre Informations læsere til at maile, sende SMS´er, skrive på politikernes Facebook-profiler osv.

Skriver man: "Er du enig i, at en kapitalfond som Goldman Sachs skal have vetoret over DONG? Det er jeg ikke", har man stillet et spørgsmål, som den pågældende sikkert selv går og tumler med. Og kun de færreste er helt upåvirket af denne her slags henvendelser.

Husk også alle de blå politikere, inklusive Helle Thorning og Bjarne Corydon.
Der er andre aviser og medier mm, som har blogs mm. Der er sikkert læsere her, som også skriver andre steder, så spred opfordringen. Vi kan jo så opfordre medierne til at spørge politikere, ministerier mfl. til at forhøre sig, hvad de modtager fra borgerne i denne her sag.

olivier goulin

@Willy,

Jeg skrev på Martin Lidegaards profil i går, og spurgte ham, hvorfor han var tavs som graven i en sag, som et eller andet sted også hører under hans resort.

10 minutter senere var mit indlæg slettet.

/O

Preben Bollerup, Simon Rosenkilde, Torben Nielsen, Per Torbensen, randi christiansen, Holger Madsen og Vibeke Rasmussen anbefalede denne kommentar
Willy Johannsen

Hej Olivier
Der ser du: De har læst det. Og kunne ikke lide det. Det gør noget ved deres samvittighed..

olivier goulin

Regeringen, godt hjulpet af oppositionen, er midt i et kup.
Medierne er ved at vågne op, forbilledligt anført af Information.

Men politkerne er påfaldende tavse. De foretrækker at trække stikket ud, indtil de har fået stemt denne svinestreg igennem. Og hvis de endelig siger noget, så er det enten hovedrystende vand ud af øret - eller fornærmende arrogant og nedladende.

Som jeg siger, der er knap nok noget cover-up længere. Politikerne ved, at de har tabt vælgernes gunst og tillid. Nu skal de bare have maksimeret deres personlige gevinst og dele i porten, inden de ryger ud.

Og så kommer næste hold, og fortsætter, hvor forrige slap.

Det er fremtidsperspektiverne, folkens!

/O

Katrine Visby, Simon Rosenkilde, randi christiansen, Rune Petersen, Per Torbensen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
olivier goulin

@Willy,

Disse folk er totalt blottet for samvittighed.
Ærlig talt: Har du nogensinde sporet den mindste antydning af samvittighed i ansigtet på Corydon, Vestager eller Thorning?

Disse folk er fuldstændigt korrumperet - hinsides nogen redning.

/O

Katrine Visby, Torben Nielsen, randi christiansen, Peter Lang, Peter Taitto, Per Torbensen, Rune Petersen, Søren Johannesen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Lasse Damgaard

Denne her privatiserings proces viser alle de negative sider af den finansielle sektor.

Hurtige fix - egen berigelse på andres bekostning - overbetaling - og lusket hemmelighedskræmmeri.

Hvorfor har borgerne ikke fået samme tilbud ?

Kom nu Ø vælt den regering nu så det bliver forhindret dette her - tag selv bord for en lille lukket kreds af personer med mere eller mindre anløben moral og lav etiske standarter når det kommer til borgerne der har været med til at opbygge denne virksomhed.

Man må konstatere at demokratiet har det skidt her i landet .
for sent opdager medierne dette åbenlyse tyveri, er lidt henholden for vi hylder jo en liberale ide - men denne her dog for tyk.
Befolkningen er tavse, måbende og henført i den dybest apati
- hvad sker der her ? Hvad ved jeg ? Kan jeg overhoved gøre noget ? Hvad siger facebook?
Store svære stillingtagende til fremtiden som jeg helst ikke vil blandes ind i.
- Men sådan er det med demokrati det forpligter og man har fandeme at tage sig sammen og tag stilling og kræve indsigt hvad det er der forgår.

Det er helt åbenlyst nødvendigt med en genopdagelse af demokratiet i DK
Derfor er det oplagte projekt til vækkelse en ny revideret og udvidet Grundlov

Preben Bollerup, Martin Nygaard, Peter Lang, Søren Johannesen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Krybben er ved at være tom og skal der scores er det snart sidste udkald.
TDC, DSB og i nogen udstrækning sundhedssektoren og mange flere, er helt eller delvist afhændet.
Vitale samfundsfunktioner afhænger af aktiemarkedet - af kapitalfonde - hvis økonomiske pondus er langt større end nationen Danmarks.

Foruden ledelsen i DONG forgyldes er der næppe tvivl om, at dette salg indgår i Corydons karriere plan. Corydon har næppe tænkt på at ende sit virksomme liv som politiker.
Salget af DONG vil fremme hans karrierer muligheder i større internationale selskaber og sælges DONG er Corydon næppe at finde i folketinget efter næste valg.

Katrine Visby, Erik Pedersen og Søren Johannesen anbefalede denne kommentar
Lars Kristensen

»Jeg skal understrege, at det ikke er ny strategi, at statens ejerdel i Dong skal nedbringes. Det har været aftalt i 10 år«, siger Helle Thorning-Schmidt,

Et klart bevis for at Helle og de andre i regeringen er "ulve i fåreklæ'r"

Det er jo en borgerlig politik i storskala størrelsen, der her føres ud i livet og med store fortjenester til direktører, som allerede har rigeligt i baglommen.

Hvad er det da for en regering og folketing vi har i Danmark?

Det kan da kun være på tide, at folket får retten til at smide en regering for porten og kræve nyvalg, men det kræver en ændring i Grundloven. Blot en tilføjelse til loven, hvor folket får retten til at afsætte en regering og opløse folketinget.

Tænk, om man fra folketingets side turde indføje en sådan bestemmelse i Grundloven, det vil jo være en verdenssensation, at et demokratisk land giver sin befolkning en sådan beføjelse i lovgivningen, at afsætte et ellers valgt parlament.

Nu er det jo ikke helt sikkert, at et valgt parlament også vil følge folkets vilje, når medlemmerne endelig sidder og kan bestemme og derfor skulle der vel være en sådan mulighed for folket, at folket kan opløse et endog nyvalgt parlament.

Det kan selvfølgelig skabe et politisk kaos, men så er det politikerne der skaber dette kaos og ikke folket.

http://kup-folketinget.dk/

Enriquo Longo, Morten Buch, Karsten Kølliker, Lasse Damgaard og Brian Pietersen anbefalede denne kommentar
Martin Nygaard

DF melder nu klart ud at de siger NEJ tak til aktstykket som det ser ud nu.

Thulesen Dahl til spørgsmålet om hvorvidt Corydon fortsætter salget nu hvor forliget er brudt (politiken.dk):
»Det vil godt nok være sin sag sådan parlamentarisk i forhold til den måde, man arbejder på i Folketinget, hvis en regering med et flertal vælger bare at køre tingene igennem, selvom man anerkender et forlig, og et forligsparti synes, det er forkert. Altså, det vil være helt uhørt«
http://politiken.dk/indland/politik/ECE2190525/dansk-folkeparti-erkender...

EL - Det må gå til puljen af argumenter for at stille et mistillidsvotum!

Karsten Aaen, Holger Madsen, Peter Lang, Tue Romanow og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Søren Johannesen

... og om ikke andet så skal de da straffes for DK-historiens ringeste løgnehistorie! Det er decideret dårligt vildledningsarbejde, de må tro vi er dumme!

Det ene usammenhængende argument afløser det andet

Per Torbensen

Bande kriminaliteten skal bekæmpes med alle midler.

Enriquo Longo, randi christiansen og Brian Pietersen anbefalede denne kommentar
olivier goulin

@Lars

En meget interessant idé, du lufter dér - og jeg er 100% enig.

Demokratiets helt store akkileshæl i dag, hvor politikerne reelt er helt utroværdige, er at det ikke rummer mekanismer til at overstyre magtmisbruget. Så snart stemmerne er afgivet og regeringen er dannet, er der i princippet carte blanche i 4 år til at misrøgte staten, så længe de 179 medlemmer, eller blot et flertal af dem, kan blive enige om dem. Og når det meste af folketinget har mistet al anstændig moral, eller er for forskræmte til at sige et kvæk, så er spillet reelt tabt.

Demokratiet må enten udstyres med en overmyndighed, en slags forfatningsdomstol - eller et Vogternes Råd - hvad ved jeg - eller også med en folkelig vetoordning, som du nævner, hvor folket til enhver tid kan give regeringen et mistillidsvotum før tid.

Det nuværende system fungerer ikke - og det fungerer ikke massivt.

/O

Karsten Aaen, Katrine Visby, randi christiansen, Morten Buch, Karsten Kølliker og Søren Johannesen anbefalede denne kommentar
Grethe Preisler

Statsminister Helle Thorning-Schmidt lovede allerede i 2005 sine partifæller på kongressen, at hun kunne slå Anders Fogh.

Nu ser det ud til, at hun omsider med knapt 10 års forsinkelse kan indfri dette løfte:

"Det er ikke noget vi tror, det er noget vi ved"
(at aftalen om salg af Dong-aktiertil GS var den bedste, de kunne få.

Well folks - if you can't beat them join them. Om ikke andet, er Helle Thorning-Schmidt da pænere at se på, end den første afløser på statsministerposten efter Fogh Rasmussen var ;o(

olivier goulin

Dansk Folkeparti erkender: Dong-slaget er tabt

http://politiken.dk/indland/politik/ECE2190525/dansk-folkeparti-erkender...

/O

Brian Pietersen

jeg melder mig ud af enhedslisten hvis de ikke dropper støtten til socialdemokratiet.

Enriquo Longo, Preben Bollerup, Per Torbensen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
olivier goulin

EL har alt at vinde og intet overhovedet at tabe ved at trække stikket nu.

Regeringen er en ulv i fåreklæder. EL kan høste al æren og krediten ved at vælte den, og de vil stå tilbage som de eneste vindere, ja helte - intet mindre.

De vil blive belønnet rigeligt ved det efterfølgende valg, hvor hele sagen stadig er frisk i erindring. Det vil gå over i historiebøgerne som 'Dong-valget'.

Hvis ikke EL griber denne øjeblikkets chance, så begår de deres livs dumhed - ikke blot fra en moralsk betragtning, men også fra en taktisk, opportunistisk betragtning.

De bør kunne se den helt oplagte mulighed for at score nogle fantastisk billige politiske point her.

Vær ikke blåøjede og naive, EL. Jeres modspillere er hyæner. I bør opføre jer mindst lige så kynisk nu. Tiden er forbi til yderligere flinkhed.

/O

Enriquo Longo, Karsten Aaen, randi christiansen, Holger Madsen, Morten Buch, Søren Johannesen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar
Lasse Damgaard

Lars Kristensen

Hvor lyder det godt - et folkeveto og brud med partimonopolet til den lovgivende forsamling
DK mangler i den grad en Grundlovsrevision med henblik på en opdatering og en ny måde at sammensætte tinget på.
De her topstyrede parti organisationer er en hindring i at nytænke den demokratiske ide og proces.

Steffen Gliese

Men, Lasse Damgaard, der er jo ingen barriere andet end folkets apati, der forhindrer partierne i igen at fungere demokratisk med udviklingen af politikken nedefra.

Steffen Gliese

Nu er der simpelthen ingen grund til ikke at lade denne regering falde, jeg er enig! Den bryder totalt med al parlamentarisk praksis på et vitalt område, det er tæt på et statskup.

Lasse Damgaard

Peter
apatien kunne jo skyldes partistruktur og den såkaldte parti line eller parti disciplin.

Pointen er; hvis du vil noget i politik skal du være med i partimonopolet

Et partis målsætning er 90 mandater så vi kan gennemtvinge vores politik.
Ren Kina og Nordkorea.
Så partierne stræber efter parti diktatur.

Det kunne jo være folk gerne vil noget andet - men grundet årtiers partifnidder og Christiansborg fjant - helt har overset eller glemt de har muligheder for at ændre denne politiske kultur der begrænser folks muligheder uden for partiet at opnå valg til den lovgivende forsamling - Folketinget.

Da partierne frivilligt vil opgive de magtprivilegier de har givet sig selv - er eneste anden mulighed et folkekonvent - hvis eneste sag er, ny Grundlov og efterfølgende folkeafstemning, for så til sidst at vælge en ny forsamling efter den nye Grundlovs bestemmelser om afholdelse af valg til folketinget.
- I den forbindelse skal der udfærdiges en ny valglov hvor parti IKKE kan opstille, men valg forgå udelukkende på kandidater - der er ikke tale om at forbyde partier - men det er som religion - en privat sag.

Det skulle ikke være svært for Ø og DF at tilslutte sig sådan en dagsorden - R ville måske af sind gerne støtte et - men når det kom til stykket ville de nok betakke sig.

V K S de klassiske partier vil overhoved ikke være med på sådan en øvelse - det vil jo ophæve deres magt monopol og overlade det il tilfældige folk man ikke har noget tilfælles med. De er forstenet, rigide og kun interesseret i at holde status quo.

Jeg vil tro en stor del af de danske vælgere er død trætte af den måde magten udøve på og organiseres. De har bare ikke haft et troværdigt og klart alternativ.
- Desuden hvor mange er i dag medlem af et politisk parti ?
Nok til at retfærdiggøre deres privilegier og særstatus i Grund- og valgloven ?
Jeg syntes det ikke

Nic Pedersen, Karsten Aaen, Søren Johannesen og Karsten Kølliker anbefalede denne kommentar

Sider