Baggrund
Læsetid: 16 min.

Med NSA til klimatopmøde

Verdens lande skulle ved COP15-forhandlingerne i København finde sammen om en aftale, der kunne sikre fremtidige generationer mod katastrofale klimaforandringer. Men ikke alle fulgte spillereglerne. Et lækket dokument afslører nu, hvordan USA indsatte efterretningstjenesten NSA for at opsnappe oplysninger om andre landes syn på forhandlingerne før og under topmødet
På COP15-klimatopmødets sidste dag den 18. december holdt de mest fremtrædende vestlige ledere med USA's præsident Barack Obama i spidsen et krisemøde i Bellacentret. NSA-dokumenter viser, at Obama vidste en del om de andre landes positioner i klimaforhandlingerne.

På COP15-klimatopmødets sidste dag den 18. december holdt de mest fremtrædende vestlige ledere med USA's præsident Barack Obama i spidsen et krisemøde i Bellacentret. NSA-dokumenter viser, at Obama vidste en del om de andre landes positioner i klimaforhandlingerne.

Henrik Montgomery

Indland
30. januar 2014

Den 7. december 2009 bliver et dokument om FN-klimatopmødet COP15 i København lagt ud på et internt netværk hos den amerikanske efterretningstjeneste National Security Agency (NSA).

Dokumentet stammer fra tjenestens Afdeling S17 for Økonomiske og Globale Forhold og indeholder en orientering om NSA’s bestræbelser på at indhente efterretninger relateret til klimatopmødet.

De centrale afsnit i dokumentet er klassificerede som tophemmelige.

»Analytikere her hos NSA såvel som vores andenpartspartnere vil fortsætte med at forsyne beslutningstagere med enestående, betimelige og værdifulde indblik i nøglelandes forberedelser og mål for konferencen så vel som overvejelserne i landene om klimaforandringspolitikker og forhandlingsstrategier,« står der i dokumentet, som Information har fået adgang til via NSA-whistlebloweren Edward Snowden. 

NSA beskæftiger sig med elektronisk efterretningsvirksomhed, og fortalere for tjenestens metoder fremhæver som regel dens indsats i kampen mod terrorisme. Men det lækkede dokument illustrerer, at NSA og dens fire såkaldte andenparts-partnere i form af efterretningstjenester fra Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand også spiller en central rolle i forhold til at varetage amerikanernes strategiske interesser.

Dokumentet er dateret samme dag, som COP15 begynder i Bella Center på Amager. COP’en er blevet kaldt det vigtigste internationale topmøde siden afslutningen på Anden Verdenskrig. Over 100 regeringschefer vil deltage. Aldrig før har så mange statsledere været samlet uden for FN-hovedkvarteret i New York. 

I en kampagne startet af FN bliver Copenhagen omdøbt til Hopenhagen. Det er planen, at verdens lande i den danske hovedstad skal finde sammen om en aftale om reduktion af CO2-udledning. En aftale, der skal bremse en global opvarmning, som ifølge videnskaben kan få katastrofale konsekvenser for livet på jorden.

Som den britiske premierminister, Gordon Brown, siger i en tale før COP15: »Lad ingen være i tvivl om, hvad der sker, hvis vi ikke når frem til en aftale denne gang: Når først skaden fra de ukontrollerede udledninger er sket, vil ingen global aftale med tilbagevirkende kraft i en eller anden fremtid kunne råde bod på den beslutning. Til den tid vil det være uigenkaldeligt for sent.«

Pres på USA

Enorme økonomiske interesser er på spil, når verdens lande skal forhandle CO2-reduktioner. Landenes regeringer frygter at skulle påtage sig forpligtelser, der sætter dem bagud i det globale kapløb om at øge konkurrencekraften og skabe mest mulig vækst. For at sikre sig det bedste udgangspunkt for forhandlingerne gør amerikanerne brug af de tekniske kapaciteter hos spionerne i NSA.

Allerede flere år før COP15 beskæftiger NSA sig med klimarelateret efterretningsvirksomhed. Det fremgår af endnu et lækket dokument fra Afdeling S17, der bliver lagt ud på det interne netværk i NSA den 14. maj 2007, og som Information har haft adgang til at se. Den amerikanske viceforsvarsminister med særligt ansvar for efterretningstjenesterne, James R. Clapper, citeres i dokumentet fra en intern NSA-konference for at sige: »Miljøet bliver i stigende grad en modstander for os. Og jeg tror, at efterretningssamfundets evner og aktiver i stigende grad vil blive indsat til at vurdere miljøet som en fjende.«

Det overordnede emne for dokumentet er en række forskellige risikovurderinger, som hele efterretningsapparatet skal udfærdige i forhold til truslen fra klimaforandringerne. Men dokumentet tyder på, at NSA’s indsats i forhold til klimaforandringer reelt handler om at spionere mod andre lande for at opsnappe oplysninger til gavn for amerikanske interesser snarere end at sætte ind mod kommende klimakatastrofer. 

I dokumentet beskrives USA som under pres på grund af dets rolle som det land i verden, der historisk har udledt mest CO2. Et pres, som NSA’s spioner er i færd med at indhente oplysninger om. »Signalefterretninger (elektronisk indhentning af kommunikation, red.) har allerede alarmeret beslutningstagere om at komme specifikke udenlandske pres på USA i forkøbet og har leveret indsigter i nøglenationers og -lederes planlagte handlinger på dette område,« står der i dokumentet.

Den danske redningsplan

Godt et halvt år efter, at NSA omtaler sin advarsel til amerikanske beslutningstagere om det stigende pres på USA for at nedbringe landets CO2-udledning, bliver den såkaldte Bali-køreplan vedtaget. Det sker den 15. december 2007, og køreplanen fastlægger et mål om at indgå en bindende aftale om CO2-reduktion ved COP15 i København i december 2009.

Præcis hvornår NSA begynder at fokusere specifikt på COP15 er uklart. Men af dokumentet om NSA’s bestræbelser i forhold til COP’en fremgår det, at efterretningstjenesten forud for selve topmødet er beskæftiget med at indhente efterretninger om andre landes forberedelser til forhandlingerne i København.

I dokumentet omtales således en rapport fra sidst i november 2009, hvor NSA »detaljeret redegør for Kinas bestræbelser på at koordinere sin position med Indien og sikre at de to ledere af udviklingslandene arbejder henimod det samme resultat.« Og dernæst tilføjes det: »En anden rapport tilvejebragte forhåndsdetaljer om det danske forslag og deres bestræbelser på at søsætte en ’redningsplan’ for at redde COP15.«

Tilsyneladende er et af målene for NSA forud for klimatopmødet altså det danske formandskab. Ifølge kilder blandt embedsmændene i det tværministerielle danske COP15-sekretariat, der står for planlægningen af klimakonferencen, må »det danske forslag« og den omtalte »redningsplan« være et aftaleudkast, som danskerne har udarbejdet og justeret løbende forud for COP15. 

Udkastet er kontroversielt, fordi det lægger op til at skrotte en videreførelse af Kyoto-protokollen, som juridisk forpligter verdens rige lande til bestemte CO2-forpligtelser. 

Amerikanerne har på forhånd afvist at underlægge sig protokollen, mens u-landene har krævet, at de rige lande fortsat skal gå forrest i kampen mod global opvarmning. 

Selv om Danmark som formandsland skal formidle neutralt i diskussionen mellem parterne, har danskerne altså forud for COP15 udfærdiget et udkast, der tilgodeser amerikanske interesser. 

Planen er, at udkastet skal lægges på bordet under forhandlingerne i Bella Center, men i månederne op til COP15 skal det holdes strengt fortroligt. Det insisterer klimaminister Connie Hedegaard på. 

Hun er i dag klimakommissær i EU og ønsker ikke at uddybe sine overvejelser om det danske aftaleudkast. 
Men i bogen Kampen om klimaet fra 2010 af den nu afdøde journalist Per Meilstrup, refereres Connie Hedegaard gentagne gange for, at særlig amerikanerne ikke må se den USA-venlige danske tekst. Hvis de får den at se, er der nemlig risiko for, at »USA læner sig tilbage og kun deltager i FN-forhandlingerne på skrømt, fordi de afventer, at Danmark lægger den på bordet«, mener ministeren ifølge bogen.

Ikke give papir til amerikanerne

Da den amerikanske chefforhandler Todd Stern midt i oktober 2009 er til møde i Statsministeriet aftaler Connie Hedegaard og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at han ikke må få udleveret det danske aftaleudkast. Todd Stern skal »ikke rejse hjem og tænke, at Danmark nok skal redde USA«, skriver Per Meilstrup.

Klimaministeren og hendes embedsmænd er særlig opmærksomme på at holde styr på alle papirkopier af det danske aftaleudkast. Når de bliver delt ud til møder, bliver hvert eneste eksemplar efterfølgende indsamlet igen.

Men i elektronisk form sørger ingen for at sikre dokumentet. Ifølge Informations kilder blandt embedsmændene i COP15-sekretariatet bliver det i ikke-krypteret form emailet frem og tilbage mellem aktørerne i de ministerier, der deltager i forberedelsen af klimakonferencen. En praksis, der gør det relativt let for NSA at opsnappe dokumentet.

Aftalen i COP15-sekretariatet er, at det danske udkast så længe som muligt ikke bliver udleveret til andre lande. 
Men det står klart, at Statsministeriet, Klimaministeriet og Udenrigsministeriet på et tidspunkt inden for ugerne op til COP15 bliver enige om at udlevere udkastet til USA, Kina og andre vigtige lande. Årsagen er, at danskerne i den sidste tid forud for selve topmødet ønsker at kunne forhandle med de respektive lande på grundlag af udkastet.

Blandt de kilder fra COP15-sekretariatet, som Information har talt med, peger flere på, at departementsråd i Statsministeriet Bo Lidegaard efter deres vurdering allerede forinden har givet udkastet til amerikanerne på trods af aftalen om ikke at udlevere det, men det afviser Bo Lidegaard, der i dag er chefredaktør på Politiken. 

Han oplyser til Information, at amerikanerne ifølge hans erindring muligvis får udleveret udkastet eller får lov at se det ved den såkaldte Pre-COP i København i midten af november. Og han kan med sikkerhed sige, at »det danske formandskab i weekenden før konferencen inviterede en større gruppe nøglelande til et uformelt møde i København, hvor USA, Kina og andre lande fik det danske udkast.«

Amerikanere læner sig tilbage

Det fremgår ikke af det lækkede dokument, om amerikanerne har fået fat i det danske aftaleudkast i god tid, før det bliver udleveret til dem inden for få uger forud for COP15. 

Eftersom NSA’s arbejdsområde er elektronisk indhentning af kommunikation, har tjenesten efter alt at dømme selv opsnappet oplysningerne om det fortrolige danske udkast ved hjælp af spionage mod de danske aktørers elektroniske korrespondance om udkastet. 

Ud for afsnittet om den danske »redningsplan« er der således også angivet koden »SI«, som viser, at der er tale om såkaldt »special intelligence«, betegnelsen for oplysninger fremkommet ved elektronisk monitorering af kommunikation.

Hvornår NSA har opsnappet oplysningerne fremgår ikke af det lækkede dokument, der altså er dateret samme dag, som COP15 begynder. At NSA i dokumentet omtaler »forhåndsdetaljer« om den danske »redningsplan« kunne tyde på, at tjenesten har haft held til at opsnappe oplysningerne, før danskerne har udleveret udkastet til amerikanske klimaforhandlere kort før topmødet i København. Det er således også bemærkelsesværdigt, at NSA omtaler oplysningerne om den danske redningsplan som et eksempel på tjenestens indsats for at levere oplysninger, der er »enestående, betimelige og værdifulde«.

Over for Information vurderer flere danske embedsmænd fra COP15-sekretariatet, at et amerikansk kendskab til det danske aftaleudkast i god tid før forhandlingerne i København kan være med til at forklare amerikanernes positionering i månederne op til topmødet. Mens mange andre lande løbende kommer med stadig mere ambitiøse løfter, fastholder Obama-administrationen, at den ikke kan acceptere noget i stil med Kyoto-protokollen. Og amerikanerne vil ikke tilbyde at levere mere end 4-6 procents reduktion i CO2-udledning i forhold til 1990-niveau, selv om FN-anbefalingen for i-lande lyder på 25-40 procent.

Som en dansk embedsmand siger: »De lænede sig bare tilbage, præcis som vi frygtede, de ville gøre, hvis de kendte til vores papir. De kom ikke med nogen konstruktive udmeldinger, og det er klart, at hvis de fra for eksempel begyndelsen af efteråret 2009 har kendt til vores planer, så havde de jo heller ingen interesse i andet end at vente på, at vores udkast kom på bordet under COP’en.«

Efterretninger til Obama

Hvor de danske værter ikke har fokuseret på risikoen for elektronisk spionage i tiden op til klimakonferencen, er der blevet gjort en del ud af sikkerheden i Bella Center, da dørene bliver åbnet til selve topmødet den 7. december 2009. 

Danskerne kan imidlertid ikke vide, at verdens mest avancerede efterretningstjeneste samme dag, som COP15 begynder, omtaler det som en selvfølge, at tjenesten vil udføre elektronisk spionage under topmødet. Som der står i det lækkede dokument: »Givet den høje deltagelse (alle 192 medlemsstater er inviteret til at deltage) vil ledere og forhandlingsteams fra hele verden utvivlsomt indgå i en intens proces med at formulere politikker i sidste øjeblik, samtidig med at de vil afholde sideløbende diskussioner med deres modparter – hvoraf detaljer er af stor interesse for vores beslutningstagere.«

Mens resultatet af klimakonferencen i København forbliver usikkert, vil signalefterretninger (elektronisk indhentning af kommunikation, red.) utvivlsomt spille en betydningsfuld rolle i at holde vores forhandlere så godt orienterede som muligt under den to uger lange begivenhed,« bliver det tilføjet.

»Sideløbende diskussioner« er de uformelle drøftelser, der konstant foregår mellem landenes delegationer i bookede mødelokaler eller på gange og i fællesarealer i Bella Center. Det er altså tilsyneladende efterretninger om disse diskussioner, som ifølge dokumentet skal bruges til at orientere amerikanske beslutningstagere, der i København vel at mærke tæller både præsident Barack Obama og udenrigsminister Hillary Clinton. 

Diplomaters telefoner

Det er Udenrigsministeriet, der i samarbejde med FN står for logistikken ved topmødet. Ministeriet har hyret it-firmaerne ATEA og CSC til at bygge en hel ny infrastruktur for de over 25.000 akkrediterede med fokus på både den fysiske og digitale sikkerhed omkring de tekniske installationer. 

Det fremgår ikke af det lækkede NSA-dokument, hvordan tjenesten og dens allierede partnere vil spionere mod den elektroniske kommunikation under COP15, men senere afsløringer baseret på dokumenterne fra Edward Snowden giver et indtryk af, hvilke metoder tjenesterne kan tage i brug. 

Eksempelvis har NSA’s nære allierede i den britiske efterretningstjeneste GCHQ udført operationer under to G20-møder i London i halvåret op til topmødet i København.

»Diplomatiske mål fra alle nationer har en MO [modus operandi] med at bruge smartphones,« skriver GCHQ i en intern præsentation, der er klassificeret som tophemmelig. Og derefter gennemgår tjenesten, hvordan den har brudt sikkerheden på delegeredes BlackBerry-telefoner for at kunne aflytte deres mails og opkald; hvordan den har installeret software på computerne på de opstillede internetcafeer for at kunne opsnappe kodeord og emails; samt hvordan den har leveret data til 45 analytikere, der i realtid har registreret, hvem der har ringet til hvem under topmødet. 

Masser af angrebsflader

I Bella Center skal et virvar af elektronisk kommunikation gøre det muligt for de delegerede at holde kontakt til hinanden og til politikere og embedsmænd i hjemlandet. IP-telefoner, mobiltelefoner, bærbare og stationære computere samt særlige videokonferencesystemer. Med andre ord en lang række angrebsflader for den amerikanske efterretningstjenestes specialiserede hackere og indhentere.

Konkrete detaljer om sikkerhedsforanstaltningerne i Bella Center er fortrolige, men ifølge Informations oplysninger bliver der blandt andet opsat kæder af firewalls fra flere forskellige producenter for at beskytte det interne netværk, og en såkaldt »etisk hacker« tester opsætningen for sikkerhedshuller. 

Desuden søger Politiets Efterretningstjeneste i centret efter skjulte mikrofoner. Som de senere afsløringer fra Edward Snowden viser, kan det imidlertid være tæt på umuligt at beskytte sig med den slags tiltag mod en så avanceret efterretningstjeneste som NSA.

I forhold til de danske foranstaltninger kan det nævnes, at tjenesten er i besiddelse af såkaldte bagdøre til en lang række firewalls. Og at den kan bruge folks mobiltelefoner som mikrofoner. 

Ligesom den har adgang til en række sofistikerede aflytningsteknologier, der er nærmest umulige at opdage. Herunder en særlig passiv mikrofon, der fra stor afstand kan opsamle tale ved almindelig kontorvolumen, og som sender data ved at reflektere signalet fra en radar placeret på behørig afstand.

Rygter om spionage

Netop rumaflytning bliver kort omtalt i Per Meilstrups bog om COP15. Her fremhæver han, at rygter »om aflytningsudstyr, retningsbestemte mikrofoner, lækager og diplomater, der affotograferer hemmelige dokumenter med deres mobiltelefoner, svirrer i Bella Center«.

Men ud over muligheden for overvågning i selve Bella Center og spionage via det interne netværk kan NSA gå efter de akkrediterede, når kommunikationen forlader netværket og bevæger sig ud på selve internettet og telefonnettet. Her kan NSA via andre af deres programmer opfange emails, telefonopkald og sms-beskeder. 

På tidspunktet for konferencen er det ikke noget, der falder de embedsmænd ind, som Information har talt med.
»Det virker nok naivt, men det var ikke noget, vi tænkte over, og jeg husker heller ikke, at vi blev advaret om det,« siger en kilde fra COP15-sekretariatet.

Flere af de danske delegerede oplyser til Information, at danskerne under konferencen sender ikke-krypterede mails til hinanden fra deres computere og telefoner om forhandlingsstrategier og -positioner, som andre landes forhandlere nødigt skal kende til. En enkelt embedsmand fortæller, at vedkommende under forhandlingerne er forsigtig med at udtale sig om særligt følsomme sager i telefonen. 
»Men jeg var ikke opmærksom på at kryptere mine mails,« siger embedsmanden.

Om en af NSA’s metoder til at spionere under COP15 således er at opfange delegeredes mailkorrespondancer fremgår ikke af det lækkede dokument. Men noget tyder på, at amerikanerne ad den ene eller anden vej får adgang til informationer, som ikke er tiltænkt dem. 

I en enkelt passage i sin bog om COP15 skriver Per Meilstrup således: »Flere af de danske delegerede synes jævnligt, at deres modparter er forbløffende godt orienteret om ting, der kun er diskuteret bag lukkede døre.« Og over for Information bekræfter flere kilder blandt de danske delegerede, at det under forhandlingerne er vanskeligt at holde oplysninger fortroligt. 

»Både amerikanerne og kineserne var altid mærkeligt velinformerede. Især amerikanerne. Jeg var tit helt overrasket over, hvad de vidste,« siger en embedsmand fra COP15-sekretariatet.

Ingen bindende aftale

Det lykkes ikke for verdens lande at finde sammen i København om en bindende aftale om reduktion af CO2-udledning. Dertil er uoverensstemmelserne mellem parterne for store. Særlig kløften mellem verdens to største CO2-udledere, Kina og USA, viser sig at være uoverstigelig. Kineserne lover markante CO2-reduktioner, men ønsker på den anden side en aftale, der alene forpligter i-landene juridisk. USA fastholder derimod, at en sådan Kyoto-lignende aftale er uacceptabel.

Og mens EU forsøger at imødekomme anbefalingerne fra FN’s klimapanel ved at tilbyde en 20 procents reduktion i 2020 i forhold til 1990 og er villig til at gå op på 30 procent, såfremt en global aftale kan indgås, afviser amerikanerne fortsat at forpligte sig til en reduktion på mere end 4-6 procent.

Det hjælper ikke på forhandlingsklimaet, at en version af det danske aftaleudkast allerede på forhandlingernes andendag bliver lækket til den britiske avis The Guardian. U-landene kritiserer det danske formandskab, der skal agere neutralt, for reelt at have valgt side i striden om Kyoto-protokollen. Og de nægter at lade forhandlingerne tage udgangspunkt i, hvad de opfatter som et partsindlæg til fordel for amerikanerne.

Alligevel har USA held til at lande et resultat, som imødekommer amerikanske interesser. På topmødets sidste aften, den 18. december, leder præsident Obama intense forhandlinger mellem statsledere og repræsentanter fra en mindre gruppe på 26 lande, blandt andre Kina, Indien, Sydafrika, Brasilien og en række EU- lande.

De bliver enige om den såkaldte Copenhagen Accord. Ikke en egentlig aftale, men blot en erklæring, som deltagerne i topmødet end ikke kan blive enige om at tilslutte sig samlet, men som forsamlingen blot »tager til efterretning«, som det hedder på FN-sprog.

Brokenhagen

Erklæringen forpligter ikke juridisk landene til at levere bestemte reduktioner af co2-udledning; den lægger ikke op til en videreførelse af Kyoto-protokollen; og den tillader landene selv at angive individuelle mål for, hvor meget de vil reducere deres udledning. I USA’s tilfælde: De 4-6 procent, som amerikanerne har foreslået før forhandlingerne.

En »katastrofe« og »en stor fiasko« siger Sveriges miljøminister og repræsentant for det svenske EU-formandskab, Andreas Carlgren, om det københavnske klimatopmøde. Og CNN-værten Becky Anderson konstaterer: »Hvad der er blevet markedsført som Hopenhagen af mange aktivister og delegerede, som ankom hertil for bare to uger siden, vil måske af mange bedst blive husket som Brokenhagen.« 

Præsident Obama præsenterer derimod Copenhagen Accord som »en milepæl« og »et meningsfuldt gennembrud uden fortilfælde«. 

’En kæmpe fordel’

I dag, godt fire år efter COP15, står det klart, at der var en lang række faktorer, som medvirkede til, at verden ikke fik en ambitiøs klimaaftale i København. Det understreger klimachef i den danske afdeling af WWF, John Nordbo, som er en af de iagttagere, der fulgte topmødet tættest. 

Men det er ifølge John Nordbo oplagt, at spionagen kan have styrket amerikanerne i at påvirke forhandlingerne i den retning, de ønskede.

»Det giver dem fantastiske muligheder. De vil i mange sammenhænge vide, hvad andre landes interne aftaler handler om, hvor langt de er parate til at gå. Og de vil vide, hvor de skal presse på, og om de skal gå til danskerne, brasilianerne eller et tredje land med fælles interesser. På den måde sidder de i en helt særlig position og kan manipulere tingene derhen, hvor de gerne vil have dem,« siger han.

Ifølge John Nordbo optrådte amerikanerne i tiden op til COP15 »meget selvbevidst«. 
»Der var en aura af, ’at vi kommer, og vi skal nok få vores vilje’. Jeg har normalt forbundet det med, at de bare havde opfattelsen af, at de havde det danske formandskab i deres hule hånd, men spionagen kan også have spillet en rolle,« siger han og tilføjer med henvisning til det USA-venlige danske aftaleudkast: »Spionagen kan meget vel have været med til at overbevise amerikanerne om, at de i sidste ende kunne stole på, at danskerne ville levere det, de gerne ville have.«

Ingen af de danske embedsmænd, som Information har talt med, ønsker at spekulere i, hvilke konkrete oplysninger, amerikanerne kan have opsnappet ved at spionere mod andre landes delegationer under COP15. Men som en   central embedsmand siger: »Det er klart, at hvis du kender de andre landes strategier, deres overvejelser om forhandlingerne og deres egen   i forhold til, hvad de vil gå med til, så har du en kæmpe fordel.«

NSA’s talskvinde Vanee’ Vines ønsker ikke at deltage i et interview med Information, men skriver i en mail: »Mens vi ikke har i sinde offentligt at kommentere hver eneste påståede efterretningsaktivitet, har den amerikanske regering gjort klart, at USA indsamler udenlandske efterretninger af den type, som alle nationer indsamler. Og som regeringen bekendtgjorde for flere måneder siden, er den ved at gennemgå, hvordan vi koordinerer med vores tætteste allierede og partnere.«

Politiets Efterretningstjeneste skriver i en mail til Information: »PET har ingen kommentarer til konkrete opgaver under COP15.«

Se hele dokumentet her: NSA spionerede mod COP15

Få det samlede overblik her: NSA spionerede mod COP15

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Mihail Larsen

Hvem kan man stole på?

I al fald ikke amerikanerne. De bruger alle tænkelige brud på normale spilleregler.

Ordllyden er interessant. Det er en almindelig sales pitch, når et firma skal forsikre en kunde, om at de, deres dygtige underleverandører og medarbejdere kan levere en service til kunden. Man brugger endda ordet "enestående" og "betimelige" for at forsikre om varen og servicens helt specielle kvalitet :

»Analytikere her hos NSA såvel som vores andenpartspartnere vil fortsætte med at forsyne beslutningstagere med enestående, betimelige og værdifulde indblik i nøglelandes forberedelser og mål for konferencen så vel som overvejelserne i landene om klimaforandringspolitikker og forhandlingsstrategier«

Det er et spil om mere funding.

Der er vel ikke noget at sige til, at NSA spionerer i forbindelse med sådan et topmøde. At kræve, at kræve, at USA nedsætter sit forbrug af fossile brændstoffer, vil vel helt klart blive opfattet som en terrorhandling! :-D

I øvrigt er det netop sådan noget, der bekymrer mig mest ved spionagen: Hvis NSA spionerer mod et klimatopmøde, hvad så med industrispionage? Hvis man ved, hvad andre landes iværksætterforetagender har gang i, inden de tager patent på det eller kommer "for langt foran" i udviklingen, skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad man kan få ud af det.

arne poulsen, Jesper Frimann Ljungberg og Ib Christensen anbefalede denne kommentar

Ja, hvis man, som James Clapper er citeret for, udnævner klimaet i sig selv til fjenden, så bliver hele verden til potentielle sympatisører og kollabotatører, og alle økonomiske og industrielle aktiviteter til et legitimt mål.

Man gør i øvrigt det samme med alskens "biologiske trusler", viruser osv, der også er national security issues og derfor giver frikort til at blande sig overalt.

Lille udpluk fra teaseren til 2013 Worldwide Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community - alt nævnt, intet glemt. USA er truet på alle fronter og på alle måder, kun NSA står mellem os alle og undergangen:

"Threats are more diverse, interconnected, and viral than at any time in history. Attacks, which might involve cyber and financial weapons, can be deniable and unattributable. Destruction can be invisible, latent, and progressive. We now monitor shifts in human geography, climate, disease, and competition for natural resources because they fuel tensions and conflicts. Local events that might seem irrelevant are more likely to affect US national security in accelerated time frames.

Sections/threats highlighted in the report include:

Cyber
Terrorism and Transnational Organized Crime
WMD Proliferation
Counterintelligence
Counterspace
Natural Resources: Insecurity and Competition
Health and Pandemic Threats
Mass Atrocities"

Niels Engelsted

Jeg elsker det billede. Engang i fremtiden vil det i historiebøgerne blive selve bragt som selve sindbilledet på den vestlige verdens kollaps. All the usual suspects er til stede og tydeligvis i vildrede. Verden arter sig ikke efter deres ideologiske model, ikke engang klimaet.

arne poulsen, Henrik Darlie og Levi Jahnsen anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

Men behøvede de spionage, når Bo Lidegaard, Lars Løkkes førerhund, arbejdede for deres interesser med hemmelige aftaler, der lækket fik COP15 til at gå i koma. Måske stolede de ikke på Løkke og Lidegaard?

Anders Graae, arne poulsen og Stig Bøg anbefalede denne kommentar
Ib Christensen

Når de melder ud at sandheden anses for en national risiko, så har de vel også fortalt alt hvad vi har brug for at vide, for dem der forstår at lytte og tænke selv.
Det viser også hvor de der igen og igen tager USA til forsvar, og lover på deres vegne at de intet ulovligt har gjort, står i forhold til sandheden.

Tjah, Michael Pedersen, men så er næsten alle toppolitikere, inklusive nuværende stats- og forsvarminister naive. Eller tror de bare, vi andre er?

Jesper Frimann Ljungberg

@Michael Pedersen

Jo jo. Det burde være klart for enhver, der bare har et minimum af IT indsigt.

Det chokerende er bare hvor lemfældigt at Ministerierne omgås fortroligt materiale, det er jo nærmest .. ja kriminelt lemfældigt. Det svarer jo til at lade fortroligt materiale ligge frit fremme på et offentligt bibliotek.

// Jesper

Jesper Frimann Ljungberg

@Claus Jensen.

Jo de er fløjtende tindrende uvidende grænsende til det kriminelle.

Det her viser jo bare hvor nødvendigt det er, at IT ikke hører under finansministeriet men fik sit eget ministerium. Hvor man så kunne opbygge bare et minimum af viden.
Hele problemet med at finansministeriet er så magtfuldt, som det er nu, er jo at de konsekvent knægter fagligheden i de områder som de lægger deres klamme hånd på.
Resultatet er så forfejlede IT-projekter i massevis, og sådan noget klams som vi ser her.

// Jesper

Erik Karlsen:
Industrispionage?
Her er, hvad Snowden har at sige om dét:

NSA Engaged In Industrial Spying – Snowden to German TV

By RT

January 26, 2014 "Information Clearing House - "RT" - The NSA agency is not preoccupied solely with national security, but also spies on foreign industrial entities in US business interests, former American intelligence contractor, Edward Snowden, has revealed in an interview to German TV.
Edward Snowden chose the German ARD broadcaster to make his first TV interview ever since he became a whistleblower. The interview was made in strict secrecy in an unspecified location in Russia, where Snowden is currently living under temporary asylum.
“There is no question that the US is engaged in economic spying,” said Snowden, from a teaser aired late on Saturday.
If an industrial giant like Siemens has something that the NSA believes “would be beneficial to the national interests, not the national security, of the United States, they will go after that information and they'll take it,” the whistleblower said, giving an example.
Edward Snowden disavowed participation in any future publications of the documents he withdrew from the NSA databanks, saying in the same interview that he no longer possesses any NSA data. The information has been distributed among a number of trustworthy journalists, who are going to decide for themselves what to make public and in what sequence.
The full 30-minute version will be aired at 11pm local time (22:00 UTC) on Sunday right after prime-time talk show, ‘Günther Jauch’.
The former NSA contractor’s revelations about US global spying activities, including snooping on its closest allies, put transatlantic ties “to the test,” said German Chancellor Angela Merkel last November and demanded that Washington give Germany clarity over the future of the NSA in the country.
Snowden’s revelation hit Berlin particularly hard because Germany is a non-Anglophone country, and therefore is not a member of the ‘Five eyes’ intelligence alliance that incorporates NSA-equivalent agencies in Britain, Canada, Australia and New Zealand, Deutsche Welle points out. While members of the ‘Five eyes’ were exchanging intelligence on a regular basis, Berlin had to consider itself satisfied with less data, while both Washington and London, for example, were blatantly listening to German Chancellor Angela Merkel’s cell phone right in the middle of Germany’s capital.
The Germans - according to polls – have lost confidence in the US as a trustworthy partner, and the majority of them consider NSA whistleblower Edward Snowden a hero.
In order to mend fences, US President Barack Obama made a rare appearance on German TV. On January 18 President Obama told the ZDF TV channel that “As long as I'm president of the United States, the chancellor of Germany will not have to worry about this.”
Yet Germany remains skeptical about US promises of discontinuing spying on foreign leaders, and is in the vanguard of a number of European countries aiming to change data privacy rules in the EU.
Former NSA contractor, Edward Snowden, remains in Russia, where his temporary political asylum status could be extended every year. He has no plans for returning to the US where he would face trial for alleged treason.
“Returning to the US, I think, is the best resolution for the government, the public, and myself, but it’s unfortunately not possible in the face of current whistleblower protection laws, which through a failure in law did not cover national security contractors like myself,” said Snowden during his public Q&A session last Thursday.

Niels Engelsted:
USA stoler aldrig på NOGEN. USA har ingen venner, for USA skodder dem alle før eller siden, så snart interesserne skiller. USA har kun midlertidige interesse-sammenfald med andre magter. Og alle falder jo for den amerikanske charme og magt, bare sé dem (Blair, Fogh og Helle er udmærkede eksempler). USA har nu oven i købet trodset Israel og AIPAC. Things are shaking loose now.

Jens Thorning

Jeg erindrer bl.a., da TV 2 fulgte Obamas flyvemaskine - er det ikke Air Force One, den hedder - på vej gennem snebygerne til Kastrup Lufthavn og "er det ikke, lissom solen er ved at skinne igennem skyerne" - troede jeg at høre speakerinden juble. Men selv Obama kunne ikke redde Danmark fra kineserne. Der var i det hele taget meget Hollywood over COP15. Arnold Schwarzenegger dukkede op i Copenhagen og udtalte: "I think you guys are fantastic!" Det var lige, hvad TV 2/Lorry kunne bruge. Man kunne også lege, at man var Brad Pitt, som ordnede klimaproblemerne, ved hjælp af en eller anden digital anordning på Nytorv. Intet under, at Løkke faldt i søvn, når det hele var arrangeret på forhånd. Og nu skal vi forurene og vækste som aldrig før sammen med vennerne fra GS.

Heinrich R. Jørgensen og Thorsten Lind anbefalede denne kommentar