Nyhed
Læsetid: 7 min.

Fra VK’s DONG-vision til S-partnerskabet med Goldman Sachs

I nu 13 år har der været snak om at privatisere og børsnotere det statslige energiselskab DONG. Flere gange er processen gået i stå eller direkte blevet opgivet. Men nu skal det være, siger den socialdemokratiske finansminister i den aktuelle orkans øje. Her er beretningen om den lange rejse
Det statslige energiselskab DONG skal privatiseres. Det var en af de første meldinger fra den nye statsminister Anders Fogh Rasmussen og hans tiltrædende VK-regering i slutningen af 2001. I næste uge skal finansminister Bjarne Corydon (S) i samråd i finansudvalget, og på torsdag vil ministeren have aktstykket og aktiehandlen vedrørende DONG godkendt.

Linda Kastrup

Indland
25. januar 2014

Der var engang en ny statsminister, der ville minimere staten. Det var tilbage i november 2001, statsministeren hed Anders Fogh Rasmussen (V), og en af de første meldinger fra hans tiltrædende VK-regering var, at det statslige energiselskab DONG skulle privatiseres. Det ville ifølge regeringsgrundlaget sikre »mere konkurrence og bedre service«.

Den melding var begyndelsen på en proces, der i disse dage fylder mediebilledet, splitter det regeringsbærende parti og fremkalder vrede reaktioner fra både fagfolk og offentlighed. Og samtidig en proces, der først vil være tilendebragt i 2018 – 17 år efter starten – med en børsnotering af DONG Energy. Hvis altså ikke processen endnu engang går i stå eller løber af sporet.

For vejen frem til den nuværende situation med det forestående aktiesalg til investeringsbanken Goldman Sachs har været lang og kringlet og fyldt med fortrydelser og kursskift. Her følger i eksprestempo historien.

2004: Børsintroduktion, tak

I juni 2004 meddelte daværende finansminister Thor Pedersen (V), at »det er regeringens vurdering, at en børsintroduktion i forbindelse med påbegyndelse af salg til en bred ejerkreds vil kunne være en hensigtsmæssig privatiseringsmodel«.

»Vi kan altså ikke bestemme, at DONG på sigt år efter år kan overleve i et statsligt ejerskab,« understregede finansministeren og gjorde opmærksom på, at intet gældende forlig stod i vejen for et salg af DONG.

Socialdemokraterne var imod privatiseringen, men for at opnå indflydelse på udviklingen indgik Svend Auken en kompromisaftale med VK om, at højst 49 pct. af aktierne måtte sælges. En begrænsning man aftalte skulle være bindende til i hvert fald 1. januar 2015.

Ifølge Berlingske skønnede en række nysgerrige investeringsbanker på det tidspunkt DONG’s værdi til 40-65 mia. af datidens kroner.

Børsnoteringen blev programsat til andet halvår 2007. Den skulle for staten arrangeres af bankerne Citigroup, Morgan Stanley og Danske Bank.

»Alle glæder sig til, at vi snart kommer på Børsen,« sagde daværende underdirektør i selskabet, Michael Steen-Knudsen.

Sådan gik det ikke. En krise kom i vejen.

2008: Alligevel ikke

Godt nok blev den politiske aftale mellem VK og S, SF, de radikale og DF bekræftet i oktober 2007 og et aktstykke udarbejdet, men så kom et folketingsvalg på tværs, og børsnoteringen måtte udskydes til januar 2008.

Den 21. januar hed det imidlertid i en uventet pressemeddelelse fra den nye finansminister, Lars Løkke Rasmussen (V):

»Siden Finansministeriet den 8. januar 2008 igangsatte børsnoteringsprocessen, har de internationale aktiemarkeder været præget af betydelige fald, og der har været stigende usikkerhed om den fremtidige udvikling (…) Derfor har Finansministeriet måttet drage den konklusion, at det ikke vil være forsvarligt at fortsætte den igangsatte børsnotering.«

Herefter stod alting stille i flere år.

»Der er ikke aktuelle planer om at igangsætte et sådant arbejde (frem mod børsnotering, red.),« konstaterede den næste finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) under en folketingsdebat i foråret 2010.

»Man er bedre tjent med et selskab, som er ejet af den danske stat,« sagde ved samme lejlighed Socialdemokraternes ordfører Kim Mortensen.

Og i juni samme år skrev Børsen, at »en børsnotering af det statslige energiselskab DONG Energy er nu endegyldigt lagt i graven af regeringen«.

»Officielt er børsnoteringen kun udskudt, men realpolitisk er den lagt helt død. En børsnotering kommer ikke til at ske,« sagde en højtplaceret kilde til avisen. Også i DONG Energy havde man ifølge Børsen indstillet sig herpå.

I oktober 2011 overtog SSFR-regeringen efter VK, og de radikales finansordfører, Marianne Jelved, fastslog straks i Jyllands-Posten:

»Vi har skiftet mening (…) Vi vil ikke privatisere DONG.«

2012: Hul i pengekassen

Fast forward til 27. februar 2013. DONG er kriseramt på grund af især faldende gaspriser i Europa – forårsaget af billig kulimport i USA – samt lave CO2-kvotepriser.

»DONG Energys regnskab for 2012 er ikke tilfredsstillende,« lyder første sætning i selskabets årsrapport fra den nye direktør, Henrik Poulsen, der bebuder »tilførsel af yderligere egenkapital på minimum seks-otte mia. kroner«.

Bag denne opsigtsvækkende meddelelse ligger et arbejde gennem flere måneder i DONG og Finansministeriet, fremgår det af en aktindsigt i Finansministeriets dokumentliste, som Information har opnået.

Den 6. december 2012 sender således DONG’s bestyrelsesformand Fritz Schur en mail til Finansministeriet med et »udkast til finansiel rekapitaliseringsplan«.

Danske Bank er på dette tidspunkt inddraget som rådgiver i processen og leverer den 15. januar 2013 et bud på en tidsplan for processen til ministeriet. Samtidig udarbejder en anden rådgiver, finansvirksomheden Morgan Stanley, andre papirer om processen, og en af de første dage i februar orienteres regeringens magtfulde Ø-udvalg, hvor finansminister Bjarne Corydon (S) sidder for bordenden, om planerne. Samtidig produceres der notater om EU-retslige forhold, bindinger i forligskredsen bag 2004-aftalen m.m.

Og den 26. februar rykker man så. Dagen før offentligheden præsenteres for DONG’s årsberetning med de røde tal – fire mia. i underskud – kaldes forligspartierne til møde hos Bjarne Corydon.

»Det var et kort møde, hvor vi fik forelagt behovet for ny kapital til DONG. På mødet sagde forligskredsens partier ja til at søge en sådan kapitaltilførsel og også ja til en senere børsnotering af DONG,« fortæller en af deltagerne, Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen.

Væk er tilsyneladende den skepsis blandt regeringspartierne, som Marianne Jelved formulerede så klart i 2011. Man synes at have skiftet mening, igen.

Der er nu grønt lys til at søge privat kapital til DONG. Ingen potentielle investorer nævnes konkret på mødet, ingen udelukkes heller. Blot bekræfter parterne, at staten også efter børsnotering skal have aktiemajoritet i DONG.

»Det var ikke noget konfliktfyldt møde, og det varede ikke længe. Et udmærket møde,« mindes René Christensen.

Dagen efter siger Bjarne Corydon til pressen:

»Vi vil nu sammen med selskabet bruge de kommende måneder på at undersøge mulighederne for at gennemføre kapitaludvidelse med deltagelse af såvel nye som eksisterende aktionærer, herunder staten.«

Udadtil tavst, indadtil travlt

Kilder i flere af partierne i forligskredsen siger til Information, at man det næste halve år intet hører om processen. Til gengæld arbejdes der intenst på de indre linjer. I april begynder Finansministeriet, DONG og deres forskellige rådgivere i bankverdenen at have præsentationsmateriale til potentielle investorer klar, kort før sommerferien holder man de første møder med Goldman Sachs og andre potentielle investorer, herunder ATP, PFA og PensionDanmark.

I august begynder der at dukke journalnumre op, der handler om betingelserne for en aftale med Goldman Sachs. Nu er der tale om op til mange dokumenter hver dag, og i begyndelsen af september får man de endelige bud og krav fra PFA, ATP og Goldman Sachs. PensionDanmark synes for længst ude af processen. Til gengæld kommunikeres der intenst om og med Goldman Sachs.

I september kommer sagen op at vende i regeringens Ø-udvalg. Skatteministeriet har ikke været inde over processen, herunder spørgsmålet om beskatning af kapitalfondene i Goldman Sachs, og det giver ifølge Informations oplysninger nogle markante meningsudvekslinger mellem de deltagende regeringsmedlemmer.

Partierne bag aftalen hører på dette tidspunkt ingenting, og det gør ej heller pressen.

Den 26. september advarer en af DONG’s rådgivere, Nordea, imidlertid Finansministeriet om, at der er risiko for lækage til medierne: Børsen har ringet og spurgt til sagen. Og den 27. kan Børsen afsløre, at DONG er tæt på enighed med den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs, ATP og PFA om et aktiekøb for omkring otte mia. kroner.

Aftalen

Nu skal det gå stærkt. Arbejdet med en pressemeddelelse sættes i gang, og den 2. oktober underskrives en aftale med de tre nye investorer om aktiehandlens hovedbetingelser. Forligsparterne kaldes til møde hos Bjarne Corydon.

»Vi får at vide, at man faktisk kan skaffe 11 mia. i ny kapital, og at der er tale om Goldman Sachs, PFA og ATP som investorer,« fortæller René Christensen.

»Ingen på det møde, heller ikke vi, siger på det tidspunkt, at man ikke vil arbejde sammen med Goldman Sachs. Vi regner med, at hvis der er noget, som der ikke er enighed om i forligskredsen, så kan vi nok i fællesskab finde ud af det.«

På de indre linjer fortsætter Finansministeriet, DONG og deres bankrådgivere med at finpudse aftalen med de nye investorer, kommunikere med EU-Kommissionen om fusionsgodkendelse, udforme bonusordningen – det såkaldte incitamentsprogram – for DONG’s ledelse og medarbejdere m.m. Incitamentsprogrammet, der bl.a. kan give DONG-chef Henrik Poulsen op til 30 mio. kr., hvis alt flasker sig optimalt, præsenteres for regeringens økonomiudvalg i starten af november.

Den 3. december er Aktstykke nr. 37 om aftalen klar til Folketingets finansudvalg, herunder også til Enhedslisten, der står uden for forliget og er imod aktiesalget. Og herefter begynder balladen.

Mere end 100 spørgsmål går de kommende uger af sted fra udvalgsmedlemmer til finansministeren, pressen begynder at grave i de specielle vilkår og vetorettigheder til Goldman Sachs, oplysningerne om investeringsbankens kapitalfonde i skattely på Cayman Islands og i den amerikanske delstat Delaware graves frem, og det bliver klart, at hverken DONG, Finansministeriet eller parterne bag forliget egentlig ved, hvem der i sidste ende er på vej til at blive aktionærer i det statslige energiselskab.

Slutspillet

I denne uge tilspidses dramaet med en tidligere socialdemokratisk formand og statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, der offentligt kalder aftalen »en katastrofe«, et bagland i både S og SF hvor utilfredsheden vokser, og et Dansk Folkeparti, der i går eftermiddag i et brev til Bjarne Corydon skriver, at »vi må gøre det klart for regeringen, at vi ikke accepterer det nuværende grundlag for en aftale«.

Partiet er »af den opfattelse, at pågældende aftale udelukkende kan gennemføres, såfremt alle forligspartier er enige«.

På tirsdag skal finansministeren i samråd i finansudvalget, og på torsdag vil han have aktstykket og aktiehandlen godkendt, om det så skal indebære et forligsbrud. Efter 13 års snak skal den oprindelige VK-vision for DONG gøres til virkelighed.

Serie

Hvem vinder, når en amerikansk finansgrib bliver storaktionær i DONG?

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i februar 2014 en børsnotering af den danske energigigant Dong. Det giver den statsejede virksomhed en indsprøjtning på 11 mia. kroner, men til hvilken pris?

Køberen er den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Selv om de i de senere år har været storinvestor i den grønne omstilling og flytter deres investeringer fra kul til vedvarende energi, så blev de i ruinerne fra finanskrakket kaldt for en »vampyr-blæksprutte«, fordi investeringsbanken har tradition for at suge værdier ud af selskaber uden at sikre deres levedygtighed.

Staten har med 60 pct. af ejerskabet stadig aktiemajoritet i DONG, men har i aftalen med Goldman Sachs givet banken særdeles fordelagtige vilkår og vetorettigheder over afgørende strategiske beslutninger.

Det har fået en usædvanlig alliance af kritikere på banen. Dansk Folkeparti har sammen med Enhedslisten presset på for, at banken ikke får sine usædvanlige særrettigheder i forbindelse med købet, eller at energiselskabet splittes op i to selskaber. Indtil videre står finansminister Bjarne Corydon (S) dog fast på, at aftalen ikke kan ændres.

Et afgørende spørgsmål er imidlertid, om vi overhovedet bør sælge ud af DONG og give en amerikansk investeringsbank med tvivlsom moral råderet over en af fremtidens vigtigste strategiske ressourcer – energi.

Hvis det er så attraktiv en forretning for finansvirksomheden Goldman Sachs at eje en femtedel af aktierne i DONG Energy, hvorfor er den samme aktiepost så ikke også en god forretning for den danske stat?

Seneste artikler

 • Danske politikere burde have lært af amerikanernes katastrofale energisalg

  1. februar 2014
  Vil det delvise frasalg af DONG Energy til Goldman Sachs kompromittere forsyningssikkerheden og fordyre taksterne? I USA skræmmer sporene fra privatiseringer af energisektoren – med Enron-affæren som et skoleeksempel
 • USA: Banker bør ikke eje energiselskaber

  1. februar 2014
  Risiko for markeds-manipulation og økonomiske kriser får den amerikanske centralbank og kongresmedlemmer til at varsle indgreb mod investeringsbanker som Goldman Sachs’ ejerskab til energi- og råstofvirksomheder
 • Eksperter: Staten udvander sin ejerandel i DONG for meget

  30. januar 2014
  Når Goldman Sachs, ATP og PFA skyder penge i DONG, får staten sin ejerandel i selskabet kraftigt reduceret, fordi kapitaludvidelsen er blevet meget større end oprindelig planlagt. Aftalen giver ikke mening ud fra et investeringssynspunkt, siger to eksperter
Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Niels Engelsted

Når Corydon kan kujonere sin folketingsgruppe, lammetæve Lykketoft og brøle ad pigerne i Enhedslisten, kan han nok også bukke enderne sammen på Thulesen Dahl. Forlig? Rend mig, makker! Politik er for de store drenge!

Espen Bøgh, Michael Madsen, Erik Pedersen, Enriquo Longo, Karsten Aaen, Anders Kristensen, Laurids Hedaa, Lykke Johansen, Bjarne Andersen, Torben Nielsen, Jens Lerdorf, lars abildgaard, Toke Andersen og Peter Taitto anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

Det er ikke den 30. januar endnu. Noget kan ske inden da.

Eva Bertram, Karsten Aaen, Niels-Holger Nielsen, Laurids Hedaa, Niels-Simon Larsen, lars abildgaard, Jens Lerdorf, randi christiansen og Sup Aya Laya anbefalede denne kommentar

I bogen "David Cobberfield" af Charles Dickens , optræder figuren Mr. Micawber, den altid glade optimist der aldrig foretager sig noget, uanset at ulykker tårnede sig op og alt gik af Pommern til. Mr. Micawber svarede altid blot: " something will turn up" (noget vil vise sig) til alt der truede ham.

Jesper Frimann Ljungberg

Jeg synes.... Faktisk det her er værd at tage et folketingsvalg på.....

Så lad os få et mistillidsvotum til regeringen.. Sorry

// Jesper

Søren Roepstorff, Michael Madsen, Lis Jeppesen, Eva Bertram, Nik Madsen, Torben Selch, Alex Jensen, Enriquo Longo, Olav Bo Hessellund, Karsten Aaen, Anders Kristensen, Kim Houmøller, Eva eldrup, Mette Hansen, Lykke Johansen, Bjarne Andersen, Filo Butcher, Janus Agerbo, Per Torbensen, randi christiansen, Sup Aya Laya, Niels Engelsted, lars abildgaard, Flemming Scheel Andersen, Michael Kongstad Nielsen, Rune Petersen og Preben Bollerup anbefalede denne kommentar

Ingen tænkte på krise i år 2004, 4 år før den så var der. Der er 4 år til DONGs planlagte børsnotering og alle partens scoring. Som artiklen viser kan meget ske inden da, bl.a. et FT-valg til en anløben statsminister. Uløkke venter.

Michael Kongstad Nielsen

Faktisk stillede EL et lignende forslag i 2007 om at skrotte børsnoteringen, som de gør nu. Dengang faldt det på gulvet helt uventet (som måske nu), fordi Anders Fogh udskrev valgt i utide (et år før tid), og derefter rullede finanskrisen indover os, og alle privatiseringstanker røg i affaldsbeholderen

Hvis Corydon, kan få de andre forligspartier med, så kan Dahl, hoppe og springe i en evighed. Hvis man ikke støtter GS som liberal, så må det være eksklusion?

Toke Andersen

Måske vi burde tage en ny debat om tesen bag alle disse mærkværdige frasalg :
Privatisering som en nødvendighed ?

Corydon og mange med ham synes at operere med den antagelse at privatisering er en indiskutabel nødvendighed og endda et gode; jævnfør den internationale konkurrence, behovet for kapital, uhensigtsmæssig offentlig ledelseskultur mv.
Men det er en politisk vurdering der, med bemærkelsesværdig elegance, springer en længere række kontroversielle og yderst tidsrelevante mellemregninger over.

Jo jo, vi har alle billeder af forfærdelige sovjetiske fabriksbyer eller lande med konstante strømsvigt, tilbagestående teknologi og statslige monopoler.
Men er det slet ikke muligt at udvikle en struktur hvor et statsligt selskab spiller en positiv rolle på et "frit" marked - En struktur der giver god økonomisk mening men samtidig mulighed for at sikre langsigtede behov ?
Først skal vi måske tage debatten om hvad "fri"(frit) betyder.

Vi ser en klar tendens til koncentration af kapital og magt på det "frie" private marked, der ikke levner megen plads, hvis nogen, til reel konkurrence eller demokratisk regulering.
Hvorfor den frygt for en statslig spiller med lidt muskler og måske en fornemmelse for god tone, et større ansvar end bundlinjen osv?

Søren Roepstorff, Morten Egestrand, Søren Fosberg, Alex Jensen, Jens Høeg, Karsten Aaen, Per Torbensen, Carsten Mortensen, lars abildgaard, Laurids Hedaa, Lykke Johansen, Filo Butcher, Jens Lerdorf, Janus Agerbo, Jesper Wendt og randi christiansen anbefalede denne kommentar
Preben Bollerup

Goldman Sachs diskriminerer kvindelige ansatte !!

http://goldmangendercase.com/

Lasse Damgaard

Niels Engelsted

- jamen så må de store drenge i Ø jo træde til og klap ham en så han fatter det.

Desværre er Ø nok lidt sent ude - VK vil nok ikke stemme for en mistillidsdagsorden i denne her sag - Privatiseringen af DONG er en for stor skalp til at lade sig glide af hænde - og hvorfor skulle de også det, SRSF gør det jo glimrende.
Hvis de lader dem sidde så får de både DONG afsat og de vinder næste valg pænt.

Det eneste der måske kunne være en option - er SF der træder ud - men det vælter ikke med det samme regeringen - da VK og SR stadig vil have flertal - ikke en gang de 60 mandater der skal til for at få en folkeafstemning kan de mønstre.
- flertallet er ret solidt - desværre :(

Erik Pedersen, Enriquo Longo, Karsten Aaen, Laurids Hedaa og randi christiansen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Vi, folket, ønsker ikke at afhænde kontrollen med egen energisektor. Netop sandt, at diskussionen om ejerskabet af naturgrundlaget ikke er afsluttet.

Søren Fosberg, Per Torbensen, Karsten Aaen, Carsten Mortensen, Laurids Hedaa, Toke Andersen, Mette Hansen, Filo Butcher, Jens Lerdorf og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

Jeg satser på dygtige journalister der indenfor de næste par døgn kan finde mere interessant stof om konstruktionen af salget (http://www.business.dk/green/corydon-foerte-dong-trio-sammen), og relationen mellem Bjarne Corydon/Fritz Schur/Henrik Poulsen (topchef i Dong Energy)

Viggo Helth, Lis Jeppesen, Erik Pedersen, Karsten Aaen, lars abildgaard, Mette Hansen, Oluf Husted og Filo Butcher anbefalede denne kommentar

Bed mærke i...
At i november 2001 udmeldte Anders Fogh, at Dong skulle privatiseres.
At i juni 2004 meddelte Thor Pedersen, at en børsintroduktion til en 'bred' ejerkreds, vil kunne være en hensigtsmæssig privatiseringsmodel, som Svend Auken 'indgår' en kompromisaftale med VK om, at højst 49 pct. af aktierne måtte sælges.

Den 2. oktober 2013 underskrives en aftale med tre nye investorer om aktiehandlens hovedbetingelser.

Jamen er der så ikke tale om et forligs brud fra Bjarne Corydon side!

For det er da ikke en 'hensigtsmæssig' bred ny ejerkreds, men en for landet farlig ejer konstellation, der giver et udenlandsk finanshus konkret ledelses magt over Dong.

Michael Madsen, Lis Jeppesen, Per Torbensen, Karsten Aaen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Lasse - jeg vil da gerne vide, om vk hellere freder regeringen end afblæser dong handlen ....

Og hvad med fagforbundene i øvrigt ?

Flertal ? Altid en mulighed som er værd at kæmpe for.

randi christiansen

Mht flertal har vi afstemning i salen tilbage - altså at socialdemokrater stemmer efter overbevisning.

Hvordan kan denne intense og lange debat om DONG's fremtid foregå, uden bestyrelsesformanden Fritz Schurs deltagelse?

Har Bjarne Corydon stjålet: "Kammerherrens Manglende Meninger"

Niels-Simon Larsen

Nu skal det rød-blå-konglomerat have den, og den skal sidde lige midt mellem øjnene.

Dorte Sørensen

Tak til Jørgen Steen Nielsen.
Efter læsningen har jeg fået endnu mere kvalme over HTS og BC brug af Auken s forhandlinger med Thor Pedersen.

randi christiansen, Karsten Aaen og Anders Kristensen anbefalede denne kommentar

"»DONG Energys regnskab for 2012 er ikke tilfredsstillende,« lyder første sætning i selskabets årsrapport fra den nye direktør, Henrik Poulsen, der bebuder "

Det er helt normalt at nye direktører beskriver fortiden negativt. Således vil deres egne heroiske gerninger stå i endnu klarere lys. Og deres bonus blive større.

Jesper Frimann Ljungberg, Jens Høeg og Brian Rosberg anbefalede denne kommentar

Ifølge Wall Street Journal (Europe) er Goldmann Sachs indstævnet til Londons højesteret. Sagen drejer sig om GS investeringer for den libyske statsbank nogle år tilbage . Disse "investeringer" slog fejl og den libyske stat mistede flere hundrede milliarder.....

Dette scenario mener man ikke "holder vand" eller sagt lige ud - Goldmann Sachs har svindlet, hele vejen hen til banken.

Det er en broget flok danske politikere omgiver sig med. Jeg ved godt hvad man kalder dette selskab (GS) - men det bliver garanteret censureret væk.

Michael Madsen, Karsten Aaen, Nik Madsen, Enriquo Longo, randi christiansen, Jens Høeg, Per Torbensen, Niels-Simon Larsen, Niels-Holger Nielsen, lars abildgaard og Oluf Husted anbefalede denne kommentar
Bernd Åke Henriksen

Tænk hvis al den tid og alle de kræfter og ressourcer finansministeriet har brugt på dette, ender i ingenting. Så kan det være Corydon føler sig ramt på sin integritet og træder ud af regeringen.

Philip B. Johnsen

Det er et statskup!

Oplevelsen af intet passer til til forventningerne, er fordi intet passer, til hvad der kunne forventes.

Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon er mere Venstre folk en Uffe Ellemann-Jensen.

Danskerne bliver udsat for økonomisk kriminelt overgreb, borgerne bliver bestjålet, det er rendyrket organiseret kriminalitet.

John Christensen, Michael Madsen, Nik Madsen, Janus Agerbo og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Der er demonstration på Christiansborg slotsplads på onsdag (29/1) kl. 16.30. Demoen omhandler GS, og kaldes; STOP SALGET AF DONGAKTIER.

Toke Andersen, Michael Madsen, Olav Bo Hessellund, Nik Madsen, Alex Jensen, randi christiansen, Karsten Aaen, Per Torbensen, Niels-Simon Larsen, Niels-Holger Nielsen, lars abildgaard og Jacob Egeskov anbefalede denne kommentar
Jacob Egeskov

Vi kan jo møde op og blokere alle adgangsveje til borgen, torsdag morgen...
...se det ville jo være et manifest på folkets vilje med pondus..!!

NB! en underskriftindsamling er intet våben mod så glubske ulve...

John Christensen, Lis Jeppesen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Laurids Hedaa

Jeg er usikker på om modstanden mod delsalg af DONG begrundes med at det er GS, der er køber af aktierne, eller om DONG overhovedet skal privatiseres.

Ekstrabladet har altså ikke glemt det gamle journalisthåndværk. For dette er sgu interessant!

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article2202142.ece

Nu vil jeg så gerne se om hvorvidt og evt. hvor meget Corydon har af interesser i salget af aktierne. Og det gælder også andre politikere, der er toneangivende i denne handel.

Lars B. Jensen, Enriquo Longo, Karsten Aaen og Pia Nielsen anbefalede denne kommentar

"Det er her imidlertid bemærkelsesværdigt, at hverken regeringens egne økonomer eller den store flertal af universitetsøkonomer har interesseret sig meget for analyser af og beregninger over konsekvenserne af privatiseringer for befolkning og det øvrige erhvervsliv i forbindelse med de to seneste årtiers omfattende privatiseringer i Danmark.
Regeringerne synes snarere at have været interesseret i penge i statskassen og synes derudover at dele tyrkertroen om, at privat drift giver større effektivitet og dermed er godt for brugerne.
Nogle af de efterhånden indhøstede erfaringer viser imidlertid, hvorledes privatisering af monopoler i stedet for at sikre forbrugernes interesser og øget effektivitet i stedet udnyttes til for høje priser. Postulatet om øget effektivitet gennem privat drift er med andre ord netop et dogme, som der langt fra er konkret dokumentation og belæg for. Snarere må spørgsmålet om offentligt ejerskab vurderes grundigt i lyset af netop risikoen for dårligere service og privat monopolmisbrug på længere sigt.
Her skal nævnes et par eksempler på sådanne negative erfaringer med privatisering: TDC og Københavns Lufthavn.Her er en anden beskrivelse af hændelsesforløbet"

www.henrikherloevlund.dk/artikler/privatiseringer.doc

Se også:

ELDRUP SAGEN MERE I DEN END LØNSPØRGSMÅL? Og er privatisering af DONG et mål?
http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/DONGprivatiseringegentligtmaal.pdf

Michael Madsen, Lars B. Jensen, Niels Engelsted, randi christiansen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

Jeg tror desværre det bliver vedtaget uanset hvad.

Hvis SF vil vise hvor de hører hjemme er det nu de skal gøre det. Det kunne evt rette lidt op på deres image - ellers kan det meget vel være et færdigt parti ved næste valg. Hvad har de egentlig at miste på nær et par ministertaburetter hvor de tilsyneladende ingen indflydelse har alligevel?

olivier goulin, randi christiansen og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar

I krisetider sparer og konsoliderer virksomhederne via afskedigelser m.m., og især hvis man som DONG har en meget stor gæld for de foregående år, hvor gælden blev oparbejdet af såvel en den bedste private bestyrelse fra det private erhvervsliv man kunne skaffe, og i blind tillid og tro på grøn vækst alene.

Nu kaster man sjældent gode penge efter dårlige penge, men da DONG er en livsnerve for samfundets infrastruktur, er det næppe verdens bedste ide at påbegynde en stor ekspansion via den privatisering som en kapitaltilførsel vil medføre, og hvor risikoen er yderligere stigning i gælden på sigt.
Det gør det bestemt ikke bedre at det oveni købet er til GS.

"Mere end 100 spørgsmål går de kommende uger af sted fra udvalgsmedlemmer til finansministeren, pressen begynder at grave i de specielle vilkår og vetorettigheder til Goldman Sachs, oplysningerne om investeringsbankens kapitalfonde i skattely på Cayman Islands og i den amerikanske delstat Delaware graves frem, og det bliver klart, at hverken DONG, Finansministeriet eller parterne bag forliget egentlig ved, hvem der i sidste ende er på vej til at blive aktionærer i det statslige energiselskab." Citat fra artiklen.

Sig mig, burde Finansministeriet mv. ikke selv have lavet dette arbejde - ift. alle de oplysninger som er kommet frem nu? Hvad laver de egentlig inde i Finansministeriet? Spiller skak? eller fortæller vittigheder til hinanden?

Her mener jeg at svagheden ved det danske system med kun en minister og en ledende embedsmand (departementschefen) bliver udstillet, I Tyskland og i Sverige har man viceministre som kan finde ud af dette her; samtidig er man nok ikke så naive eller troskyldige som vi er her i Danmark! Man har nok en anden tilgang til det at forhandle med et stort finanskapitalhus som Goldmann-Sachs - forstået på den måde, at man ikke tager alt hvad GS siger for pålydende....

Michael Madsen, Lars B. Jensen, Enriquo Longo, Pia Nielsen, Leif Højgaard og randi christiansen anbefalede denne kommentar

Jeg skal ikke gøre mig klog på spidsfindighederne i økonomien men havde DONG ikke et godt resultat i 2011 inden Eldrup-sagen. En sag som skabte rigtig megen tumult i DONG hvilket nok også har kunnet mærkes på bundlinien og i 2012 kom DONG så ud med underskud.

Argumenterne for en privatisering er:

Kun i private hænder smøles der ikke /bliver der ikke givet store bonusser og aftrædelseshonorerer til chefer og deslige ( mage til vrøvl skal man lede længe efter)

Se DONG kører dårligt - lad os straks privatisere - ja det er vi jo nærmest nød til - og det skulle så hjælpe.

Hvem kan dog have været whistleblovwer i Eldrup sagen.

Oluf Husted, Helle Walther og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Leif Højgaard

Denne art strukturelle beslutninger med langsigtede konsekvenser bør ikke træffes så enerådigt på Folketingsniveau, men under en mere kvalificerende og dybdeborende beslutningsproces og på et højere strategisk niveau eller f.eks ved en folkeafstemning med tilsagn fra folkets røst. Ministrene har alt for kort horisont til at kunne betros en et langsigtet ansvar. Og ja - som Karsten Aaen så rigtigt fremfører - Finansministeriet mv. burde selv have lavet arbejdet med at fremskaffe alle de detaljerede informationer - ift. alle de oplysninger som er kommet frem indtil nu.

Og så er et er også en lærerig proces for folket at sammenligne og debatere de forskellige alternativera konsekvenser i form af muligheder og begrænsninger.

Disse minstr er ikke modne nok til at få pålagt ansvar for en befolkning.

olivier goulin, Jacob Jensen, Michael Madsen, Lars B. Jensen, Per Torbensen, Karsten Aaen, Morten Andersen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Pia - tro hører hjemme et helt andet sted. Ingen skal finde sig i, at befolkningen er ofre for kleptokrater, og denne sag kan bruges som prøvesten for, om der er danskere nok til at forhindre det. Hvilket, jeg er overbevist om, er tilfældet. Lad os håbe, at vi kan vække den seje indre viking til dåd, inden vi er klædt af til sidste kasserolle.

Lad os derfor sprede info om demo på onsdag (hvem arrangerer eva eldrup?) og møde talstærkt op medbringende kasseroller ligesom islændingene - de eneste som hidtil har modsat sig kleptokraternes tyvetogt. Vi kan stadig nå at redde stumperne.

Hvis den foregående regering har pantsat Danmark for at redde danske banks
giganttab på den internationale finansroulette, må det for en dag, og de
ansvarlige stilles til regnskab for deres handlinger. Vi kan ikke vedblivende og stiltiende bevidne en stadig intensere klapjagt på stadig flere fattige - danskere som andre af verdens folk - mens de store kriminelle slipper for tiltale samtidig med, at de uddeler bonusser og andre hold kæft check til
hinanden.

Denne sag vokser dag for dag, og det synes som om, vi kun har set toppen af
isbjerget.

John Christensen, olivier goulin, Jacob Jensen, Michael Madsen, Lis Jeppesen, Lars B. Jensen, Niels Engelsted, Leif Højgaard, Karsten Aaen, Morten Andersen, Pia Nielsen og Aksel Larsen anbefalede denne kommentar

Brug gerne store kasseroller , der rigtig kan give et ordentlig Dong fra sig, som kan trænge ind bag Christianborgs tykke mure.

olivier goulin, Michael Madsen, randi christiansen, Karsten Aaen og Morten Andersen anbefalede denne kommentar

Måske S og SF skulle lytte lidt til deres ungdoms-foreninger:

http://piopio.dk/dsu-og-sfu-dong-salg-skader-danmark/

Leif Højgaard

Man kunne også spørge hvorvidt DONG som er en forkortelse af Dansk Olie og Natur Gas ikke gennem sin levetid har løst sine opgaver og at organisationen i stedet for kapitalindsprøjtning måske havde brug for en reformulering af opgaverne tilpasset den nye virkelighed. Organisationer har tendens til knopskydning, pampmerskjul og ineffektivitet. Mon ikke det kunne være forfriskende at analysere hvorvidt man i stående stund i virkeligheden arbejder med skinproblemer med forældede løsninger. Ja undskyld det var bare et par strøtanker der sytrejfede an pensioneret ingeniør og økonom.

olivier goulin, Jacob Jensen, Lis Jeppesen, randi christiansen, Helle Walther og Karsten Aaen anbefalede denne kommentar
Niels Engelsted

Randi, din kasserolledemonstration på onsdag er det endnu fantasi?

Helle Walther

Meget interessant artikel med fakta. Hvad ved vi. 1. DONG mangler kapital. 2. Der er arbejdet herpå siden oktober sidste år, og reelt i 13 år, i 2013 hvor det blev mere officielt. Hvad vil ske, hvis DONG ikke privatiseres og kommer på Børsen? Hvis vi fortsætter som nu,hvad sker da? Går al grøn energi osv. alle energiplaner falder de så til jorden.
Pensionskasserne fra 4 fagforeninger melder sig på banen pludselig i medierne??? Hvor seriøst er det? Og DF rør på sig med åbent brev i 12. time, SF er bekymret i 12 time og nogle i S også bl.a Nyrup, men alle harde sovet i timen, hvis de har været bekymret, så burde de forlængst have råbt vagt i gevær og fundet alternativ løsning.
Jeg ved ikke, hvad der er klogest. jeg ser frem til samrådet tirsdag, og forventer BC giver en redegørelse og svar ,som viser, at min tillid til ham som finansminister også her er ok.
Jeg bryder mig ikke om Fritz Schur, ej heller at Nyrup solgte dele af Kastup lufthavn og TDC i sin tid, på samme måde som BC nu gør det med DONG. men jeg ved virkelig heller ikke, hvad der skal gøres, for skal staten gå ind med 8-10 milliarder og det så går galt ,så er det skatteyderne der bliver taberne. GS var bedste bud, det må BC så overbevise mig om på tirsdag også er korrekt.

Dyremose, Fog Rasmussen, Corydon...........

Vi skal nok bare vænne os til, at der står GOLDMAN-SACHS på El-regningen

Velbekomme!!

Kalle Nielsen

Jeg tror ikke helt, at jeg har forstået hvorfor DONG skal forsøge sig som en spiller på verdensmarkedet - måske skulle man bare koncentrere sig om sin kerneforretning - drift og udvikling af den danske infrastruktur for energi, herunder udnyttelse af danske naturressourcer, herunder olie, naturgas, vindenergi, solenergi, etc. Det er måske kedeligt for direktørerne hvis målet kun er dansk selvforsyning, men godt for alle os andre.

Flemming Scheel Andersen, olivier goulin, Michael Madsen, Lis Jeppesen og randi christiansen anbefalede denne kommentar
randi christiansen

Niels - der er annonceret demo på onsdag 16,30 foran Christiansborg - ref. en fr. eldrup - jeg foreslår bare, at vi gør ligesom islændingene gjorde foran deres landsting og medbringer kasserollerne. Et ypperligt, uimisforståeligt og galgenhumoristisk vink med en vognstang til magtforblændede forvaltere af fællesskabets resort. Og islændingene, de fik deres vilje - jeg foreslår derfor yderligere, at vi gør det til en permanent demo, indtil denne umiddelbare og overhængende fare er afværget. Overvejer endvidere at fremstille et banner med et slagkraftigt bon mot. Nogen der har forslag ?

Lasse Damgaard

Nu er jeg ikke den store organisator
Men man kunne jo genanvende - som sidste værn - en blokade af Slotsholmen på torsdag. Så man fysisk forhindre folketingets finansudvalg i at mødes og tage den endelige beslutning.

Så må vi se on Corydon vil tilkalde ordensmagten og tæve den formastelig pøbel.
- Kiev Kairo København ...

John Christensen, Jacob Egeskov, randi christiansen, Michael Madsen og Lis Jeppesen anbefalede denne kommentar
Daniel Mikkelsen

Jeg gad nok vide hvornår den slags åbenmundet og dybdeborende journalistik bliver ulovlig her til lands, så kan finansfyrsterne få arbejdsro til at udstykke Danmarks strategiske energiforsyning og udsætte os for det. man i årtier har udsat lande i den tredje verden for; skattespekulation og dræning og omdirigering af værdier fra det pågældende land til bestyrelsen i DONG og GS.

Søren Kristensen

Den grønne gren og den gyldne saks.

Vi er nok nødt til som mange andre steder at gå på barrikaderne som Lasse skriver, for at alvoren kan gå op for Corydon og hans slæng.

Kalle Nielsen
Direktørernes opgave er at pudse selskabet op til børsintroduktion, efter at Schur har nedrakket virksomheden så meget, at andre er bange for at røre virksomheden. Goldman Sachs modellen går så på at direktøren, som iøvrigt er klæbet op gennem netværk og rådgivning af samme, honoreres med 30 mill. for sin loyalitet - ikke til virksomheden - men at GS kan lodse et forventet milliardbeløb ned til Cayman Islands.

Det du yderligere skal forstå, at det ikke er et amerikansk fænomen. Goldman Sachs er ikke en amerikansk virksomhed, med US nationale briller. Det er en global organisation, som med andre går ud på at tømme alle værdier i alle slags virksomheder - for at kunne koncentrere magten - hvor pengene og nationalbankerne er det vitale.

Goldman sachs var for nogle år siden dominerende på verdens markedet for salg og køb at alluminium. For at holde prisen oppe, tilbageholdte de store mængder for industrien. Da det blev forbudt at "ruge" på materialer som dette - benyttede de deres store lagerhaller i det nedbrudte Detroit samt store mængder transportmidler - til at flytte aluminium'en rundt - fra lagerhal til lagerhal. Og derved var det jo i 'bevægelse'.

Det samme har vi set med andre - hvor ris blev transporteret fra Asien til Afrika - men skibene blev lejet incl. indholdet af ris - og lagde sig uden for havnene - og bare ventede til prisen steg. Her var danske pensionskasser inde i billedet, jvf. dansk investor ekspert ansat i Deutsche Bank i New York.

Kalle - lad være med at finde naturlige forklaringer på hvilke empatisk og moralske beslutninger, disse 'direktører' kan have af overvejelser. Når disse personer, indgår i global netværk - og ligeledes har tildligere kollegaer siddende i FED, ECB (Draghi), The City - så kender de både fortiden, nutiden og fremtiden - og kan agere sikker udfra dette. Du kunne også kalde det for global Trade Matchfixing - om du vil.

Kalle Nielsen, randi christiansen og Jacob Jensen anbefalede denne kommentar

Desuden var Goldman Sach for nyeligt ude at kanonere budskab om at amerikanske aktier på Wall Street vil falde mindst 10%. Hvorfor nu det, spørger mange eksperter? Fair nok med udmeldinger på hvad de tror, MEEN er det ikke normal kutyme at man holder stemningen Kunstigt) positiv - er det ikke EU's ledelse, der vil forhindre at negative strømninger lukkes ud. Er det ikke Draghi der tordner positiv udmeldinger. Men resultatet er ikke til at tage fejl af, Wall Street har haft sin værste uge siden 2009. Det minder om mere eller mindre total kontrol. Prisen for den styring har været skæbnesvanger for millioner af mennesker - men prøv at gøre regnskabet op på hvor mange offentlige virksomheder globalt, der har skiftet hænder til spekulation.

randi christiansen

Det burde blive stadig mere tydeligt for stadig flere, hvilket verdensomspændende kup vi - under dække af neoliberalistisk indoktrinering om velsignelserne, læs dynamiske effekter og trickle down - er udsat for qua
privatprofitering på og indbyrdes konkurrence om fællesejet > naturgrundlaget og heraf afledte aktiviteter.

Moralske og intellektuelle undermålere henholdsvis profiterer på og bliver snydt i dette internationale kæmpekup. Hvordan, brikkerne mere præcist er placeret, fremstår langsomt og uklart - en tilsløring orkestreret af en såkaldt demokratisk landsledelse qua den meget belejligt netop gennemførte
mørklægningslov.

Det stopper ikke her - vi, folket, har ret til at vide alt, om hvordan vore fælles
værdier forvaltes. Og hvis vi bliver bedt om et vel at mærke INFORMERET
valg, er jeg helt sikker, på at et flertal vil foretrække, at der investeres i dansk
infrastruktur, og ikke i at privatfittere kan forgylde sig selv og hinanden med
aktieoptioner og hold kæft check, blot for at være mellemmænd i disse selskabs-og statstømninger. Danskerne ønsker naturligvis at investere i og
bevare kontrollen med egen infrastruktur. Al agitation for andet er bedragerisk
tale.

Kalle Nielsen

Torben Selch
Tak for svarene.

Jeg forsøgte vist bare at sige, at efter min mening, så skal DONG som dansk statskontrolleret selskab fokusere på dansk energiforsyning - og det er slet ikke noget som direktørerne bestemmer - forretningsområdet bestemmes nemlig suverænt af aktionærflertallet. Jeg er simpelthen uenig i rækkevidden af DONG's nuværende forretning:
"Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. "

Sider