Nyhed
Læsetid: 2 min.

EU-modstandere frygter at tabe kampen om folkeafstemnings-millioner

Regeringen fordeler pengene til oplysningskampagnen om EU’s patent-domstol på en ny måde. EU-modstanderne advarer om, at ja-siden favoriseres forud for folkeafstemningen
Indland
11. februar 2014

Ifølge kulturminister Marianne Jelved (R) har EU-modstanderne ikke grund til at frygte, at de vil blive forfordelt, når der uddeles penge til oplysningskampagner inden folkeafstemningen i maj

Ritzau Scanpix

EU-modstanderne frygter at blive forfordelt i forbindelse med oplysningskampagnen forud for folkeafstemningen om den fælles patentdomstol.

Regeringen har nemlig fravalgt den normale praksis for fordelingen af pengene ved de tidligere folkeafstemninger. Ved folkeafstemningerne i 1998 om Amsterdamtraktaten, europaafstemningen i 2000 og den forventede afstemning i 2005 om forfatningstraktaten blev pengene til folkeoplysning fordelt i to lige store puljer: En til partier og bevægelser, og en til folkeoplysningsaktiviteter til uddeling efter ansøgning.

Denne gang får partierne og bevægelserne imidlertid kun en tredjedel af de afsatte penge, eller 3,8 millioner kroner, mens de resterende 7,6 millioner kroner kan søges af andre. De 3,8 millioner kroner fordeles ligeligt mellem partier, der anbefaler et ja, og partier og bevægelser, som anbefaler et nej ved folkeafstemningen den 25. maj.

Dansk Folkeparti, Folkebevægelsen mod EU og Enhedslisten mener imidlertid, at den nye fordelingsmetode favoriserer de store erhvervs- og interesseorganisationer, som alle anbefaler et ja ved folkeafstemningen om patentdomstolen.

»Modellen favoriserer ja-siden, da de fleste af pengene nu skal søges. Og her er favoritterne dem, som er store, allerede har ressourcer, og som hurtigt kan få sendt en ansøgning af sted. Hvorimod de små græsrodsorganisationer, der hovedsagelig befinder sig på nejsiden, risikerer at blive klemt. Hvilket sker på et tidspunkt, hvor stærke kræfter i for eksempel Dansk Industri står på spring til at gribe efter disse penge,« siger Enhedslistens EU-ordfører, Nikolaj Villumsen.

Ingen grund til bekymring

Selv om Dansk Folkeparti er enig i kritikken af fordelingen, har partiets finansordfører, Rene Christensen, dog valgt at tiltræde regeringens såkaldte aktstykke om pengene. Det sker, efter at Folketingets finansudvalg i en udtalelse understreger, at »der tilstræbes en ligelig fordeling mellem ja- og nej siden« ved uddelingen af de 7,6 millioner kroner. Europanævnet fordeler disse millioner.

»Jeg tror – og håber – at Europanævnet forstår finansudvalgets henstilling. Men jeg ville da hellere have brugt det gamle fordelingsprincip, for jeg synes, der skal være en mere ligelig fordeling,« siger Rene Christensen, som kalder henstillingen et »kompromis«.

Folkebevægelsen mod EU’s parlamentariker og spidskandidat, Rina Ronja Kari, advarer om, at oplysningskampagnen kan få slagside.

»Det er selvfølgelig et demokratisk problem, hvis vi får en folkeafstemning, hvor den ene side har mange flere penge til at føre kampagne for end den anden. Vi mener jo alle sammen, at folk skal træffe deres beslutning udfra deres politiske holdning og ikke udfra hvem, som har flest penge,« siger Rina Ronja Kari.

Kulturminister Marianne Jelved (R) forklarer i en række svar til Finansudvalget, at den ændrede fordeling skyldes, folkeafstemningen falder sammen med valget til Europa-Parlamentet samme dag. Det »forventes« derfor, at partierne og Folkebevægelsen mod EU i forvejen har planlagt diverse arrangementer.

Ifølge Marianne Jelved har Folkebevægelsen mod EU, Enhedslisten og Dansk Folkeparti ingen grund til bekymring.

»Europanævnets formål er at ruste danskerne til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk at støtte oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed. Europanævnet lægger i sin praksis stor vægt på at sikre bredden i uddelingen samt geografisk spredning af aktiviteterne,« skriver kulturministeren.

Europanævnet forventer at fastsætte ansøgningsfristen til den 28. februar.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Flemming Scheel Andersen

Skidt, jeg stemmer nej til mere EU uanset hvilket sukker man pakker det ind i.

Rene Bolvig, Carsten Mortensen, Tue Romanow, Hugo Barlach, Kim Kristensen, Alan Strandbygaard, Nic Pedersen, Anders Kristensen, Enriquo Longo, Katrine Visby, Torben Nielsen, Hans Larsen, Rune Petersen, H.C. (Hans Christian) Ebbe, erik mørk thomsen, Per Torbensen, lars abildgaard, Rasmus Kongshøj og Peter Hansen anbefalede denne kommentar
Lasse Damgaard

Klassisk magt kurrumpering.

Med udgangspunkt i de gamle idelogier. Har der siden 20'erne været en klar tendens til at partierne styrker deres magtpositioner. "De Gamle" Radikale, Socialdemokraterne, venstre og konservative. Har med skiftende regeringsmagt - ændret Grundlov og Valglov - så de favorisere partierne mest muligt.

De fantastiske 4 - som er for EU, har overført denne skævvridning til nu også at omfatte EU kritiske og direkte modstandere af projektet.
Siden 2005 med afvisningen af en folkeafstemning om Lissabon traktaten - hvor de F4 kategorisk afviste den uskrevet kutyme om at danskerne skulle til stemme urnerne ved store reformer og traktatændringer. Er udviklingen nu den at når det så er tvingende nødvendigt at spørge danskerne - så skal det gøres på en måde, så de kritiske vælgere ringestilles overfor ja vælgerne.

Partidiktaturet er den sikre vej væk fra medinddragende demokrati.

Kim Kristensen, Enriquo Longo, Katrine Visby, Torben Nielsen, Rune Petersen, Janus Agerbo, lars abildgaard og Rasmus Kongshøj anbefalede denne kommentar
Rasmus Kongshøj

Husk nu vi ikke har korruption i Danmark. Husk det nu!

Carsten Mortensen, Flemming Scheel Andersen, Christian Harder, Enriquo Longo, Rune Petersen, Janus Agerbo og Erik Jensen anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

Det burde være muligt at formidle objektiv information om sådan et relativt simpelt, afgrænset emne. Det burde ikke kræve en decideret valgkamp.
I forvejen fylder valget til Europa-Parlamentet samme dag i maj meget lidt i dagspressen, som kun interesserer sig for folketingsvalg.

Glenn Lynge Andersen

I deres overbevisning om, at de pr. definition er mere "demokratiske" end alle andre hælder nej-siden som sædvanligt vand ud af ørerne, og brokker sig over, at de ikke får nok økonomisk støtte. Deres NIMBY-logik ("demokrati betyder at jeg får min vilje") vil under ingen omstændigheder tillade dem at erkende nogen som helst form for nederlag, hverken med hensyn til diskussionen om finansiering eller hvis afstemningens resultat går dem imod. Dette på trods af den kendsgerning, at også ved de folkeafstemninger der har givet NEJ, har JA-siden haft massiv overvægt i økonomiske ressourcer. Det beviser, at penge ikke i sig selv kan vinde en folkeafstemning i Danmark, hvilket NEJ-siden jo ikke er sene til at påpege, når det passer i deres kram.

Hvorfor er det rimeligt og demokratisk, at partier og bevægelser der repræsenterer 19 procent af vælgerne ved sidste folketingsvalg (DF og EL der stemte nej til patentdomstolen) skal gøre krav på halvdelen af skatteydernes penge til oplysning om emnet ? Det kan kun betegnes som rimeligt, fordi NEJ-bevægelserne i egen selvforståelse repræsenterer "Det rigtige folk" som bliver "undertrykt" hvis flertallet stemmer JA.

Helt absurd bliver det, når der tales om at omgøre resultatet af folkeafstemninger, som f. eks. de danske undtagelser; i NEJ-optikken er det pr. definition udemokratisk at forsøge at omgøre et afstemningsresultat, uagtet at Folkebevægelsen mod EU-unionen har stående i deres formålsparagraf, at deres formål er "Danmarks udmeldelse af EU", altså at omgøre resultatet af folkeafstemningen af 2. oktober 1972, der som bekendt gav det klareste afstemningsresultat i alle de år danskerne har stemt om europæiske anliggender (over 63 % JA).

JA-resultater er altså ifølge deres logik at betragte som foreløbige, mens NEJ-resultater er udtryk for en helt særlig "over- demokratisk" manifestation af "folkets vilje".

Hvorfor ikke bare erkende, at der ikke er nogen principiel forskel på at omgøre resultatet af en folkeafstemning (ved en ny folkeafstemning selvfølgelig) og at ændre en hvilken som helst (anden) lov vedtaget i Folketinget, hvilket jo sådan set er hvad politik handler om i et demokrati? Nej, for så ville NEJ-siden jo blive nødt til at erkende, at de selv kunne tage fejl ("folket" har altid ret, eller hvad?), og det ville jo fratage NEJ-siden den helt særlige selvretfærdige aura, som står om deres eget selv-billede, som repræsentanter for "det virkelige folk", og det går jo virkelig ikke.

Schweiz

Forleden blev der afholdt en folkeafstemning i Schweiz - om arbejdskraftens frie bevægelighed. Landets højreorienterede partier ville af med denne frihed (som Schweiz i øvrigt har store fordele af). Men altså: Ren principielt vil en lille flertal ikke have den frihed.

Måske bemærkede nogen af jer på TV, at det store mindretal, der gerne vil integreres i EU, gik med bannere med paroler om 'Solidaritet', ja endog 'International solidaritet', 'socialisme' m.m.

Det er vel heller ikke utænkeligt, at nogen af jer har bemærket, at mange ukrainere faktisk forbinder frihed og (medlemskab af) EU.

Danmark er måske det eneste land i Europa, hvor en selverklæret venstrefløj er lodret imod EU. Tankevækkende.

NB. Spørgsmålet om 'omgørelse' af folkeafstemninger er også gjort mudret af, at man da ikke kan forlange, at personer, der er blevet myndige EFTER en sådan folkeafstemning, ikke skal have lov til at blive hørt. Og at folkeafstemninger skal stå ved magt til evig tid, selv om de personer, der stemte, lidt efter lidt afgår ved døden. At ville erklære folkeafstemninger uanfægtelige på et senere tidspunkt - med nye problemer og nye vælgere - er det mest reaktionære, jeg længe har hørt.

Glenn Lynge Andersen, Nike Forsander Lorentsen og Niels Møller Jensen anbefalede denne kommentar
Hasse Gårde-Askmose

Er det ikke patentdomstolen, der skal stemmes om??????

Og ikke EU!!!!!!!

http://politiken.dk/oekonomi/gloekonomi/ECE2195481/digital-oekonomi-trol...

Her er lidt af hvad jeg tror vi kan forvente fremover, ved et ja.

Mht. til TTIP forhandlingerne, vil sammenkædning til USA's vildfarelse på området, så gøre det endeligt.

Patenttrolde - til gavn for menneskeheden, næppe.

Stem nej! Ved gud ingen der i sin naivitet mere tror på at dette systmen skal benyttes til gavn for især små og mellemstore virksomheder??

Rene Bolvig, Carsten Mortensen, Peter Knap, Kim Kristensen, Alan Strandbygaard, Peter Jensen, Enriquo Longo, Katrine Visby, Torben Nielsen og Anders Feder anbefalede denne kommentar

EU-modstanden er meget voksende stort set overalt (bortset fra i regeringskontorerne), den egentlige venstrefløj i Grækenland og Portugal har altid været enten meget kritisk eller simpelt hen imod EU i lighed med i de nordiske lande og på de britiske øer, så det er bestemt ikke kun et dansk fænomen. EU er problemet, EU-modstand er løsningen. Hvis vi andre ikke leverer den, så står den yderste højrefløj parat til at lukrere på det, (selv om DF f.eks. ikke vil levere varen, de vil nemlig ikke ud af EU). Det svarer på den måde til deres sociale fernis, som de kan bruge, fordi socialdemokraterne (inkl. SF) er gået så langt til højre som led i deres EU-tilpasning.

Kim Kristensen, Flemming Scheel Andersen, Peter Jensen, Enriquo Longo og Holger Madsen anbefalede denne kommentar

Hvornår har en garanti fra Marianne Jelved været valid?

Kim Kristensen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

@Hasse

Jo, det er patentlovgivningen. Men desværre er en del af venstrefløjen så indædt modstandere af EU, at ALT, hvad der kommer fra eller vedrører EU, er noget lort. Det er dybt godnat.

Søren Kristensen

Det er et pinligt dysfunktionelt Folketing, der ikke internt kan forhandle accept af patentdomstolen på plads med de krævede 5/6 af stemmerne, for hvilket parti kan have noget imod at det bliver både mere enkelt og billigere at søge patent i det EU vi allerede er medlem af - uagtet holdningen til EU i øvrigt? Man skulle mene at patentdomstolen simpelthen er for god en sag isoleret set til at blive brugt som påskud for en evt. protest mod EU og de 25 millioner, som det koster at afholde en folkeafstemning, var måske værd at bruge på noget bedre, fx. et eller andet socialt projekt - i stedet for at slås om en teknikalitet omkring Grundlovens §20, ulejlige en hel befolkning til stemmeurnerne og booste den generelle politikerlede. Enhedslistens traditionelle rolle er at være uden for pædagogisk rækkevidde (og parlamentarisk indflydelse) og fred være med det, for nogen skal jo have den rolle og yde ægte modstand, hvilket vil sige at man siger til alt hvad der har med EU at gøre - så dem er det ikke, vi skal være sure på. Hvem peger flasken så på?

Søren Kristensen

den rolle og yde ægte modstand, hvilket vil sige at man siger nej til alt hvad der har med EU at gøre - så dem er det ikke, vi skal være sure på. Hvem peger flasken så på

"Danmark er måske det eneste land i Europa, hvor en selverklæret venstrefløj er lodret imod EU. Tankevækkende."

Det er lodret forkert; en lang række venstreorienterede grupperinger og strømninger i de europæiske lande arbejder aktivt mod EU-udviklingen, med dét erklærede mål at få konstruktionen nedlagt. Derfor er det tankevækkende vel snarere at dansk EU-modstand søges isoleret som et rabiat og ubetydeligt fænomen, blot fordi et højrerabiat forslag i Schweiz naturligt mødes med protest fra progressiv side. Det ligner til forveksling manipulation.

Peter Jensen

Facts! Lad os høre lidt om, hvilke grupper du tænker på.

Søren Kristensen:

"hvilket parti kan have noget imod at det bliver både mere enkelt og billigere at søge patent i det EU vi allerede er medlem af"

Lad nu være med at blive ved med at fremføre de stråmænd som for længst er skudt ned. Det bliver "mere enkelt og billigere at søge patent i det EU vi allerede er medlem af" uanset om vi underlægger os den multinationale patentdomstol eller ej!

Når et givet valg ikke bringer nogle fordele, men kun ulemper, så er det fuldstændig tåbeligt at træffe det givne valg.

Glenn Lynge Andersen

@ Hasse Gårde-Askmose

Du har både ret og ikke ret. Vi stemmer formelt set om patentdomstolen, men al erfaring viser, at enhver afstemning om et hvilket som helst aspekt af EU i vide kredse bliver betragtet som en chance til at stemme NEJ til "dem der nede i EU", så derfor giver en afstemning altid anledning til at hive de samme gamle travere af stalden endnu en gang, både fra højre- og venstrenationalistisk side.

@Peter Jensen

Også jeg venter i åndeløs spænding på at høre om disse endnu uopdagede venstreorienterede grupper, som vil have "konstruktionen" nedlagt. Bare nævn et par stykker.

Mikhail Larsen:
En række af IST's europæiske medlemsorganisationer f.eks. - og disses nationale netværk og samarbejdspartnere. Desuden repræsenterer NGV i EU-parlamentet venstreorienterede, nordiske modstandsstrømninger. I Spanien og Portugal er der øget, grundlæggende modstand mod EU i mange førhen mere samarbejdssøgende venstrefløjsgrupperinger - og i Grækenland arbejder dele af ZYRIZA aktivt mod EU. Sig til, hvis du skal have flere henvisninger.

Danmark at ikke (længere?) nogen modstandsduks. Heller ikke hvad angår den brede, folkelige skepsis og modstand, som mig bekendt er stadigt voksende i også de store EU-medlemslande (så vidt bl.a. ifob i 2013). Men de er måske alle højreorienterede nationalister, jvf. den miskrediterende henvisning til afstemningen i Schweiz? Lyder som et klædeligt credo.

Danmark er ikke ...

Michael Kongstad Nielsen

De 7,6 millioner skal da bare søges for fuld styrke af uorganiserede skeptikere og modstandere. Små lokale arrangementer og aktiviteter skal da gøre et indhug i midlerne, så de ikke går til Dansk Industri og DA osv. alle sammen.

Carsten Mortensen

Var Jelved ikke også fruen som stod bag den husstandsomdelte brochure for euroen som vist var financieret af staten, men havde et voldsomt radikalt snit.
Det er et område hun kender :-)

Christian Harder

@Mihail Larsen

Fra højrefløjen hører jeg ofte udsagnet: "Venstrefløjen ønsker at vi alle skal have det lige dårligt"
Efter jeg læste din første kommentar til denne artikel, er jeg tilbøjelig til at give dem ret.
Jeg har funderet over, hvordan jeg skulle forklare en universitets lektor hvorfor 'den selverklærede venstrefløj' i Danmark er lodret imod EU.
Efter lange hårde arbejdsdage overvejede jeg dog, om jeg overhovedet orkede at bruge den energi jeg fandt nødvendig for at forklare dig hvorfor EU er en dårlig ide. Tilfældigt faldt jeg så over denne artikel: http://www.information.dk/487676 der fornemt beskriver hvorfor EU-konstruktionen behøver modstand. Jeg ved godt der er langt fra en idehistorikers verdensopfattelse og så til hvordan arbejderen og håndværkeren oplever hverdagen. Prøv dog at påføre dig de empatiske briller og du vil måske forstå hvorfor mange 'selverklærede venstreorienterede' finder det nuværende EU for værende en ganske dårlig ide.

@ Christian Harder

Der er ikke nogen direkte omtale af EU i det link, du henviser til. Derimod nogle ubehagelige eksempler på, at danske myndigheder ikke tager arbejdsmilieu og -ret alvorligt nok. Jeg kan slet ikke være uenig med dig i, at det er noget svineri.

Glenn Lynge Andersen

@Christian Harder

Artiklen er et typisk eksempel på den måde venstrefløjen ofte argumenterer: Find noget som alle (hvis ikke alle, så i hvert fald alle på venstrefløjen) mener er for dårligt (som i artiklen), og giv så EU skylden for det. Alternativt, tillæg folkene bag et EU-forslag alle mulige gustne motiver, og fortæl hvilke katastrofale konsekvenser ændringen vil få for os alle.
Ergo, vi kan alle se, at EU er noget lort.
Og Morlille er en sten.