Læsetid: 2 min.

Nu kommer stævningen mod professor Bent Jensen

Koldkrigsprofessor Bent Jensen burde have ført sandhedsbevis for påstanden om, at journalist Jørgen Dragsdahl var KGB-agent. Som forsker har Jensen ingen udvidet ytringsfrihed, skriver advokat René Offersen i stævning til højesteret
Professor Bent Jensen i Østre Landsret, hvor han i december blev frifundet for injurier mod journalist Jørgen Dragsdahl.

Niels Ahlmann Olesen

25. februar 2014

Få dage inden historieprofessor Bent Jensen i dag udgiver sit meget omtalte koldkrigsværk, har René Offersen, advokat for journalist Jørgen Dragsdahl, sendt en stævning til højesteret med anke over landsretsdommen fra oktober i injuriesagen mellem Bent Jensen og Jørgen Dragsdahl.

Dermed er vejen banet for tredje omgang mellem Jensen, der i Jyllands-Posten i januar 2007 omtalte den tidligere Informationsjournalist som KGB-agent.

Første omgang gik til Jørgen Dragsdahl i 2010 ved byretten i Svendborg, mens Bent Jensen vandt i Østre Landsret sidste år.

Ifølge stævningen svigter landsrettens dom den præmis, som dommen selv opstiller, nemlig at afgørende for, om et udsagn er injurierende, er, hvordan »en almindelig læser og tilhører« opfatter en given påstand.

I dette tilfælde var påstanden, at Dragsdahl var KGB-agent og spredte desinformation, og ifølge Offersen var det »særdeles alvorlige sigtelser mod en nulevende person, hvis fortsatte virke som journalist ville blive nær umulig«.

Men ifølge stævningen findes der »ingen almindelige læsere og tilhørere noget sted, der deler landsrettens opfattelse af, at man straffrit som dansker kunne være KGB-agent og dermed kunne tjene det daværende Sovjetunionens interesser i strid med Danmarks. For andre end landsretten var det at være KGB-agent under den kolde krig en alvorlig forbrydelse«.

Og selv om landsretten valgte at forstå Bent Jensens anklage mod Dragsdahl for desinformation i »en mere bred forstand«, altså ikke nødvendigvis som udtryk for et bevidst samarbejde med KGB mod bedre vidende, så er landsretten ifølge stævningen ikke »i tråd med, hvad almindelige læsere og tilhørere måtte antages at forstå ved desinformation.«

Stævningen nævner i den forbindelse tre af Jensens udsagn om en artikel af Dragsdahl: »En 100 pct. Løgn«, »100 pct. (…) snavset desinformation« og »et skændigt makværk, som KGB ikke kunne have lavet det bedre«.

»For almindelige læsere er en løgn netop udtryk for bevidst viderebringelse af urigtige oplysninger,« skriver René Offersen og konkluderer derfor, at Bent Jensen »burde have ført sandhedsbevis« for de 35 konkrete udtalelser, som sagen drejer sig om.

René Offersen afviser, at Bent Jensen som forsker kunne nøjes med at have et såkaldt »tilstrækkeligt faktuelt grundlag« for sine påstande, som kan gælde for journalister, der arbejder med snævre tidsfrister. Dette synspunkt tilsluttede landsretten sig ellers.

»I modsætning hertil må forskere tage sig den efter forskningens indhold fornødne tid til at sikre, at det publicerede forskningsresultat er sandt«, hedder det i stævningen.

René Offersen afviser, at Bent Jensen som forsker kan frifindes på grundlag af hensyn til en udvidet ytringsfrihed.

Her spiller det ifølge stævningen en rolle, at Bent Jensens »ærekrænkende sigtelser« mod Dragsdahl blev fremsat »i dagblade og ikke i anerkendte videnskabelige udgivelser«, lige som koldkrigsprofessorens »subjektive sprogbrug« ikke »giver mindelser om, at udsagnene er udtryk for afrapportering af forskningsresultater«.

Sammenholdt med fraværet af sandhedsbevis for de 35 udsagn bør det føre til, at »det for forskere gældende skærpede dokumentationskrav/forskningsmetodekrav ikke er opfyldt«.

Afsluttende gør Offersen opmærksom på, at landsretten i præmisserne for sin dom har lagt vægt på indholdet af bl.a. ni konkrete PET-dokumenter. Disse ni dokumenter har Bent Jensen angiveligt først fået adgang til i efterretningstjenestens arkiv efter artiklen i Jyllands-Posten i 2007.

Derfor opfordres Højesteret til at få belyst, hvilken dokumentation Jensen »kendte til, da han fremkom med de ærekrænkende sigtelser. Det kan ikke undskylde usande sigtelser, at Bent Jensen efterfølgende måtte have fundet yderligere (utilstrækkelig) dokumentation,« anfører Rene Offersen.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Hans Erik Andresen
 • Dorte Sørensen
 • lars abildgaard
 • Anne Eriksen
 • Hanne Ribens
 • Per Jongberg
 • Jens Høybye
 • Ingrid Uma
 • Carsten Pedersen
 • Malan Helge
 • Inger Sundsvald
 • Jens Falkesgaard
 • Heinrich R. Jørgensen
 • Niels Mosbak
Hans Erik Andresen, Dorte Sørensen, lars abildgaard, Anne Eriksen, Hanne Ribens, Per Jongberg, Jens Høybye, Ingrid Uma, Carsten Pedersen, Malan Helge, Inger Sundsvald, Jens Falkesgaard, Heinrich R. Jørgensen og Niels Mosbak anbefalede denne artikel

Kommentarer

Advokat René Offersen hører da vist til de lidt bedre af slagsen... Saglige, korte og yderst præcise argumenter i et sprog alle kan forstå. Ser frem til at Højesteret tager stilling, omend René Offersen på fornem vis allerede har afgjort den sag.

Hans Erik Andresen, lars abildgaard, Anne Eriksen, Per Jongberg, Rune Petersen, Jens Høybye, Malan Helge, Inger Sundsvald, Jens Falkesgaard og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar

Bent Jensens værk får en fuldstændig ukritisk, rygklappende anbefaling af Ove Gade på jp.dk. Gade der som chefredaktør for Ekstrabladet må siges at have været eksponent for subjektivitet, om nogen. En sådan anbefaling sætter Bent Jensen i perspektiv!

Betegnelsen 'tunnelsyn' melder sig når talen falder på Jensen og Gade! Jensen blev hyret af en regering, hvis statsminister frejdigt kritiserede samarbejdspolitikken under 2. Verdenskrig, uden at have et minimum af sagligt belæg for sine påstande! En statsminister der siden ukritisk gik i krig, hvor danske soldater omkom for en sag, der ikke var deres, mens samarbejdspolitikken sparede rigtig mange liv!

Undrer nogen sig: som herren så hans svende!

Ole Brockdorff

En mand som advokat Renè Offersen burde i respekt for alle os ”almindelige læsere og tilhørere”, der ikke har en fin juridisk eksamen fra universitetet, lade være med at komme med useriøse beskyldninger mod Bent Jensen om, at historieprofessoren er fremkommet med ”usande og ærekrænkende sigtelser” mod journalist Jørgen Dragsdahl.

Renè Offersen ved naturligvis udmærket godt, at det udelukkende er politiet som udøvende magt, der kan rejse sigtelser mod borgerne, hvorefter Statsadvokaten efterfølgende kan rejse en tiltale ved domstolene, hvis denne juridiske instans vurderer, at beviserne kan føre til domsfældelse, hvorfor Jørgen Dragsdahls advokat udelukkende kan rejse sagen for Højesteret med udgangspunkt i retsbegreber som injurier og bagvaskelse.

Advokaten siger blandt andet til dagbladet Information, at professor Bent Jensen har udbredt ”særdeles alvorlige sigtelser mod en nulevende person, hvis fortsatte virke som journalist ville blive nær umulig”. Hvad er det for en gang juridisk ævl al den stund, at historikeren udelukkende har sammenfattet og sammenskrevet PET’s officielle holdning til journalisten i sit historiske værk på baggrund af hans adgang til PET-arkiverne?

Men i anstændighedens og hæderlighedens navn bør advokat Renè Offersen også indstævne ledelsen hos PET for at have konkluderet i deres sagsakter, at Jørgen Dragsdahl var fremtrædende indflydelsesagent og påvirkningsagent for KGB, der fyldte dagbladet Information og andre med desinformation på vegne af den totalitære kommunistiske centralmagt i Moskva, og så bede efterretningstjenesten om at fremlægge konkrete beviser herfor i Højesteret.

Det vil glæde alle os ”almindelige læsere og tilhørere”.

Brockdorff:

"Hvad er det for en gang juridisk ævl al den stund, at historikeren udelukkende har sammenfattet og sammenskrevet PET’s officielle holdning til journalisten i sit historiske værk på baggrund af hans adgang til PET-arkiverne?"

Det er jo netop en af tvisterne som sagen skal afgøre: Har Jensen sammenfattet PETs holdning til Dragsdahl korrekt?

Men al den stund at PET sandsynligvis vil fortsætte deres latterlige hemmelighedskræmmeri, så er det ret tvivlsomt om dette nogensinde vil kunne afgøres på et sagligt grundlag.

Landsretten: BJs udsagn er egnede til at nedsætte JDs omdømme i den offentlige mening. Men det må han godt.
Man skal vist være mere enøjet end selv Ole Brockdorff for at tro på, at Højesteret hopper på den galej.

Det er lidt nedladende, når den i øvrigt dygtige og anerkendte advokat Rene Offersen anvender udtrykket "almindelige læsere" - er almindelige læsere dumme og uforstandige ????

Hele sagens substans er vel velbekendt og forståelig for alle de "almindelige læsere", der bl a læser Information ????

Uanset hvem, der vinder denne sag, så vil modparten altid kunne påpege, at en sag alene afgøres på grundlag af det for retten foreliggende materiale, og at domme ikke nødvendigvis er udtryk for sandheden. ( Eksempelvis er det ikke nok at folk har gjort noget forkert for at få dem dømt - det skal også kunne bevises med et solidt materiale - en frifindelse er ikke det samme som at sige, at tiltalte er uskyldig.).

Henrik Danstrup

@Curt
Blot for god ordens skyld, så er det vist lige lovligt patetisk, hvis nogen hævder, at BJ ligefrem har ødelagt JDs liv. Hvis JD var så skrøbelig, at sådan en sølle sag kan ødelægge hans liv, så var det godt nok sørgerligt. Har JD selv udtalt sig så bombastisk ??

@ Robert Kroll 26. februar, 2014 - 15:13
Rene Offersen citerer Landsrettens præmis
"Ifølge stævningen svigter landsrettens dom den præmis, som dommen selv opstiller,
nemlig at afgørende for, om et udsagn er injurierende,
er, hvordan »en almindelig læser og tilhører« opfatter en given påstand."

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG
____________
D O M
Læs her, citat fra side 75
....
Landsrettens begrundelse og resultat
Hovedspørgsmålet i denne sag er, om Bent Jensen har overtrådt straffelovens § 267,
her-under om de omhandlede 35 udsagn udgør ærefornærmende sigtelser i lovens forstand,
og i givet fald om fremsættelsen af udsagnene var berettiget.
Der må i første række foretages en vurdering af,
om de enkelte udsagn er egnede til at ned-sætte Jørgen Dragsdahl i medborgeres agtelse.
Ved denne vurdering er det afgørende,
hvordan en almindelig læser og tilhører
vil opfatte udtalelserne ud fra deres indhold og kontekst.
....
http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/Pressemeddelelser/Documents...

Jesper Hansen, Dorte Sørensen, lars abildgaard, Steen Sohn, Anne Eriksen, Tom Paamand og Claus Jensen anbefalede denne kommentar

Hmmm, Robert Kroll, det ser ud til at "hele sagens substans er velbekendt og forståelig for (næsten) alle de "almindelige læsere", der bl a læser Information".

Lars R. Hansen

Curt Sørensen må tillægge Bent Jensen en stor magt og anseelse, siden Curt mener, at Dragsdahls liv og omdømme er blevet ødelagt efter Bent oplyste offentligheden om PET og KGB's samfaldende opfattelse af Dragsdahl.

Hvis en historiker anførte mig som tidligere påvirkningsagent for KGB med henvisning til PET-dokumenter, PET-chefer og KGB-folk ville jeg nok ikke hive ham i retten, men blot sige de PET- dokumenter, tidligere PET- og KGB-folk tog fejl, hvad de i modsætning til Dragsdahlsagen ville være.

(Sigtelser betyder i denne sammenhæng blot beskyldninger)

Og de beskyldninger Bent Jensen har offentliggjort om Dragsdahl er ifølge landsretten ikke ulovlige, da de alle havde et tilstrækkeligt faktuelt grundlag. Det er ikke ulovligt at benævne KGB-agenter som KGB-agenter, hvad højesteret givetvis vil tilslutte sig.

Søren Laursen

Dragsdahl har aldrig lagt skjul på at det var holdningsjournalistik han bedrev – og valgte platforme derefter. Bent Jensen lader sig spænde for et DF-promoveret projekt der skal iklæde politibetjentene i PET s holdningsbaserede reflektioner, et objektivt, videnskabeligt skær. At BJ nu efterfølgende sælger sit ”videnskabelige arbejde” som boghandler-basker, viser jo bare hvem der har bevaret faglig integritet.

"Henrik Danstrup
26. februar, 2014 - 15:37

@Curt
Blot for god ordens skyld, så er det vist lige lovligt patetisk, hvis nogen hævder, at BJ ligefrem har ødelagt JDs liv. Hvis JD var så skrøbelig, at sådan en sølle sag kan ødelægge hans liv, så var det godt nok sørgerligt. Har JD selv udtalt sig så bombastisk ??"

At blive udråbt eller ligefrem afsløret som "agent" for nogen-som-helst-efterretningstjeneste er et lighedstegn med, at der slutter ens karriere som journalist, fordi at så vil folk jo spørge: er det hans mening han skriver der eller er det(f.eks) KGB's mening?, osv. og hans troværdighed som journalist ville være lige nul, så JO det har en ganske stor betydning for JD, at han i hans journalistiske virke bliver frikendt for disse "agent"-anklager.

Henrik Brøndum

Utrolig bekvemt for venstrefoejen, at det er den knap saa dygtige Bent Jensen og ikke f.eks. Soeren Moerch der graver i dette.

Henrik Brøndum:

Måske der er en sammenhæng der et eller andet sted, med at det lige netop er den knap så dygtige, der synes at have fundet sit kald her.

Henrik Danstrup

@Helge
Jeg forstår ikke helt.... skulle Bent Jensen virkelig være i stand til at ødelægge Dragsdahl liv pga af denne perifere sag !?
Det er da for sølle, hvis der ikke skal mere til......fornemmer vi en fæl lugt af selvmedlidenhed ?