Nyhed
Læsetid: 2 min.

Lobbyister styrer samspillet med Folketingets politikere

I kontakten mellem interesseorganisationer og politikere overlader Christiansborg styringen til organisationerne. Vi halter efter briterne og hollænderne og risikerer at overse vigtige samfundsinteresser, konkluderer forskere. Folketingets formand, Mogens Lykketoft, vil nu drøfte alternative modeller med Folketingets Præsidium
Indland
10. marts 2014

I Danmark er det interesseorganisationerne, der tager styringen i samspillet med Christiansborg, når politikerne behandler lovforslag. Sammenligner man Folketinget med andre europæiske parlamenter, er det slående, at samspillet mellem danske politikere og organisationer foregår meget på organisationernes initiativ, konkluderer tre forskere fra Aarhus Universitet i en ny bog om lobbyisme i Danmark.

LÆS: En lille håndfuld organisationer trækker i trådene i dansk politik

»Den måde, Folketinget i dag behandler lovforslag, privilegerer de professionelle lobbyister i organisationerne, som har åbenlyse interesser i sagerne. Der er åben adgang, så alle kan henvende sig med input, og det er som udgangspunkt godt. Problemet er, at når Folketinget ikke sætter sig i førersædet og inviterer dem, man gerne vil høre, kan der være relevante aktører, som ikke deltager,« siger Helene Helboe Pedersen, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Hun har sammen med professor Anne Skorkjær Binderkrantz og professor Peter Munk Christiansen sammenlignet det danske folketing med parlamenterne i Holland og Storbritannien, som i langt højere grad sikrer indspark fra et bredt udsnit af samfundsinteresser. F.eks. ved at invitere forskere og offentlige institutioner til at kommentere på lovforslag.

Alle perspektiver skal inddrages

Hos LO betegner sekretariatschef Finn Larsen det som forventeligt, at de største organisationer får direkte indflydelse på lovgivningen. Han peger dog på, at Folketinget også over de seneste år er begyndt at invitere flere forskere til at holde oplæg i forbindelse med lovgivningsarbejdet.

»Vi kan som landets største hovedorganisation godt forvente, at der bliver lyttet til os, fordi vi har et stort apparat og mange ressourcer. Men jeg oplever ikke, at vi har monopol på at påvirke processerne,« siger han.

Alle lovforslag bliver sendt i høring blandt de berørte organisationer og myndigheder. Men det er ministerierne og ikke Folketinget, der sammensætter høringslisterne, som også oftest er domineret af de stærke interesseorganisationer. Folketingsformand Mogens Lykketoft (S) vil nu drøfte sagen med Folketinget. En mulig løsning er at inddrage tinget i udvælgelsen af høringsparter, siger han.

»Man kunne sagtens fra Folketingets side bede om at blive inddraget i, hvem lovforslagene bliver sendt i høring hos. Det er et synspunkt, jeg gerne vil drøfte med Folketingets Præsidium og med udvalgsformændene. For det er vigtigt, at alle relevante perspektiver bliver inddraget,« siger Mogens Lykketoft.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

John Rohde Jensen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows that the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

Torben Selch, Bjarne Hansen, Morten Lind, Mette Hansen, Bjarne Andersen, Hans-Henrik Hansen, Mogens Thagaard, Thorsten Lind, Torben Nielsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Det erindres, at at arbejdsløse og syge uden diagnoser
ikke har nogen lobby.

Merete Jung-Jensen, Morten Lind, Mette Hansen, Henrik Christensen, Bjarne Andersen, Anders Feder, Torben Nielsen og Rune Petersen anbefalede denne kommentar

Lobbyister styrer Folketinget: Waaauv. Jeg - ork øhøm. Så er der da en basker til mandag morgens avisudsalg! Skarp journalistik må man sige. Og modigt gået. Vel at mærke med en redaktionel ting - ikke bare et telegram. Inf'eren så sker der noget!

De eneste som skal drive politik er de folkevalgte politikere.

Og det i forståelse med vælgerne i sameksistens med partiprogrammet, som politikerne er valgt på. Basta...

- Alt andet er vælger bedrag.

Jan Kønig, Mette Hansen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Helge Rasmussen

Politikere er sprællemænd, - lobbyister trækker i snoren.

Henrik Christensen

Nå så det er derfor der er så mange penge i lobbyismen.... surprise - not!

Så skal vi bare have nogen til at gøre lidt mere end at 'se på det'... både hjemme og i EU...

Merete Jung-Jensen, Morten Lind og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Kjeld Hansen har fuldstændig ret - men folk har jo valgt den indflydelse fra ved ikke at melde sig ind i partierne. Så det er også et spørgsmål, hvad politikerne egentlig kan stille op.

Helene Nørgaard Knudsen

Er lobbyisme ikke bare en pæn måde at sige legaliseret korruption? Det burde kun være non-profit organisationer, NGO'er med videre dere påvirker på denne måde.

Lise Lotte Rahbek, Morten Lind og Tue Romanow anbefalede denne kommentar
Karsten Kølliker

Lad os for et øjeblik forestille os, at demokratiet slet ikke er så problematisk endda. Det handler om at efterkomme folkets vilje, og der er faktisk et stort og bredt fundament for folkets vilje førend alle de ideologiske spørgsmål melder sig. Fx:

- Det er folkets vilje at der drages omsorg for befolkningen, så ingen udstødes fra samfundet. Intet truer et samfunds stabilitet mere end hvis der er grupper der udstødes, eller grupper der udskiller sig som en elite.

- Det er folkets vilje at der drages omsorg for landet, så folkets livsgrundlag er sikret såvel for kommende generationer. For folket er bæredygtighed ikke et tema. For folket er bæredygtighed bare en særlig økologisk vinkling af almen ansvarlighed og fremsynethed.

- Det er folkets vilje at samfundet indgår i en frugtbar udveksling med det omgivende verdenssamfund.

- Det er folkets vilje at indgå i en forpligtende, international folkeretlig ramme, som gennem bidrag fra de enkelte lande og gennem en fælles indsats gør det muligt at sikre freden overalt på planeten.

Hvis vi for et øjeblik forestiller os, at der findes et sådan bredt fundament for demokratiet, så bliver det et rigtig godt spørgsmål, hvorfor den førte politik afviger så stærk fra dette program. Og en væsentlig del af svaret ligger i særinteresser. At det politiske system på alle niveauer er blevet et instrument for særinteresser.

Således er det politiske system korrupt. Også i Danmark.

Lars Dahl, Jan Kønig, Jacob Jensen, Lise Lotte Rahbek, Toke Andersen, Helene Nørgaard Knudsen og Steffen Gliese anbefalede denne kommentar
Steffen Gliese

Netop, Karsten Kølliker - problemet er, at kortsigtede særinteresser er kommet til at skygge for de kontinuérlige og universelle interesser.

Helene Nørgaard Knudsen

Alt der foregår i dag er så kortsigtet at vi mennesker burde fjerne "det tænkende" fra vores latinske race-betegnelse. Selvfølgelig er det fedt at computere har en hel del pænere grafik end da jeg begyndte men er det ikke på tide at vi begynder at sige vi behøver ikke nye modeller mobiltelefoner eller lignende hver halve år. Så meget sker der ikke, jo de bliver 0,2 gHz hurtigere og får flere kerner men der er ikke de store spring mere. Jeg siger ikke at vi skal stoppe al udvikling men skal vi ikke til at tænke på noget der holder lidt længere end frokosten i morgen?

Helene Nørgaard Knudsen

Når man ser på den rigdom der er i vores samfund så kan jeg ikke lade være med at tænke på hvad det der lige er foregår i og omkring Ukraine har kostet de forskellige regeringer der har været indblandet?

Helene Nørgaard Knudsen

Er vores krigsforberedelser og kampen mod narko i virkeligheden det vi ikke har råd til mere?

Bjarne Hansen

Derfor er det også vigtogt at der skabes fuldstændig åbenhed om hvem der financierer,støtter de enkelte partier, så man kan se om de tildeles fordele fremfor andre grupperinger.

Olav Bo Hessellund

Hvis man definerer demokrati som vælgernes ligelige indflydelse på de politiske beslutninger i samfundet, bør lobbyisme som udgangspunkt betragtes som forsøg på at kortslutte demokratiet.

Men det betyder ikke, at de folkevalgte skal afskæres fra at få input udefra - vel at mærke når disse inputs bidrager til, at beslutningerne træffes på et mere oplyst grundlag end de ellers ville være blevet. Men det er også her, hunden ligger begravet. For det, der sker i praksis, er at det oprindelige formål med at indføre ny lovgivning på et bestemt område ofte forskydes til fordel for særinteresser.

Og at det betaler sig for særinteresserne at lobbye, ses af de enorme ressourcer, brancher som tobak, medicin, kemi, bilindustri, energi m.fl. ofrer på at påvirke beslutningerne i bestemte retninger. Eksempelvis har en enkelt virksomhed som Philip Morris alene ansat flere hundrede lobbyister til at arbejde for sig i EU-systemet.

De fattige er fattige, fordi de mangler lobbyister, som Jon Stewart engang sagde.

Jan Weis, Karsten Kølliker og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Karsten Kølliker

The rate of lobbyists per congressman is currently 25.8, considering there are 432 congressmen (data provided by the Office of the Clerk website) and 11,140 lobbyists in Washington (data provided by the Center for Responsive Politics). In addition, the US House of Representatives is the top lobbying agency, with 10,833 reports filed in 2010 ‘“ against 10,727 by the US Senate.
(http://www.numberof.net/number-of-lobbyists-per-congressman/)

Olav B. Hessellund, er problemet ikke, at der ikke er nogen der holder principper i hævd? Følelsen af frihed er en af menneskelivets skatte, men den står ofte i opposition til umiddelbare og helt håndgribelige fordele i form af magt og status og penge. I mine øjne er vi på vej ud af en langs udviklingsfase, hvor diverse håndgribelige fordele til stadighed er blevet prioriteret på bekostning af principper, således at vi efterhånden helt har glemt at der er en anden, dybere og fundamentalt mere tilfredsstillende tilgang.

Lad os da endelig også få det med lobbyister som man har det nede i det såkaldte EU - eller hvad de nu kalder sig for tiden - hvor private firmaers lobbyister har faste baser rundt om i Molok-organisationerne - eller for den sags skyld - som i Tyskland - hvor de sidder tæt på regeringerne og ligefrem formulerer udkast og direkte forslag til lovgivning - for senere hen at blive belønnet med fede lederposter rundt om i erhvervslivet ...

@ Olav Hessellund

Og som Groucho Marx engang sagde: Hvis du ikke kan lide mine principper, så har jeg andre.

Lobbyisme er bagstræberisk, de lukkede døres politik - alt hvad der er indbegrebet af fejhed (for egen vindings skyld).
Nævn den amerikanske våbenlobby, og jeg føler mig som en, der lige er snublet over en massegrav...