Nyhed
Læsetid: 5 min.

Miljøministeriet tordner mod Erhvervsministeriets forslag om at åbne for nye megacentre

Irrelevante og ikke-korrekte udsagn præger rapport, der anbefaler at udvande planloven for at skabe plads til endnu større lavprisvarehuse i Danmark og derved skærpe konkurrencen og øge produktiviteten. Det siges i usædvanligt skarpt notat fra styrelse under miljøministeren om rapport fra styrelsen under erhvervs- og vækstministeren
Indland
25. marts 2014
Scanpix

Når Produktivitetskommissionen på mandag offentliggør sin store slutrapport til regeringen om, hvordan produktiviteten kan øges, rummer den et forslag om væsentligt at lempe planlovens grænse for, hvor store indkøbscentre der må opføres i Danmark. Ved at åbne for meget store hypermarkeder – herunder måske nye internationale discountkæder som Walmart og Carrefour – vil man kunne skærpe konkurrencen og øge produktiviteten, ræsonnerer kommissionen.

LÆS: Intern kamp i regeringen om nye megacentre

Allerede inden man har offentliggjort og afleveret anbefalingerne til regeringen, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen under erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) forberedt en rapport, Fremtidens detailhandel, der lægger op til at lempe planloven.

Styrelsen peger således på, at konkurrence og produktivitet i detailhandlen kan øges ved »at lempe planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker og samtidig forpligte kommunerne til at tage konkurrencemæssige hensyn i forbindelse med administrationen af planloven«.

Rapporten har i udkast netop været i lukket høring hos en række myndigheder og organisationer og her fremkaldt en række kritiske kommentarer.

Mest opsigtsvækkende er et hårdt angreb på afsnittet om at lempe planloven fra Naturstyrelsen, der hører under miljøminister Kirsten Brosbøl (S).

Naturstyrelsen skriver i sit høringssvar, som Information er i besiddelse af, at »opgaven ikke er løst«, at rapporten fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er baseret på en ældre rapport, der »har været kritiseret fra flere sider«, og at »disse væsentlige kritikpunkter er ikke blevet behandlet«.

Naturstyrelsen bruger gentagne gange stærke udtryk som »selvmodsigende«, »irrelevant«, »upræcis«, »mangelfuldt grundlag«, »ikke underbygget«, »ikke tilstrækkeligt nuancerede«, »ikke klart« samt »ikke korrekt«.

På den baggrund konkluderer Naturstyrelsen om Konkurrence- og forbrugerstyrelsens rapport, at »hvis anbefalingen på side 12 om planloven ikke kan underbygges, bør den udgå af rapporten«.

Lovens grænser

Planloven er fra 1992, men er blevet revideret flere gange. Dens formål er at »sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv«.

Hverken Produktivitetskommissionen eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har skullet forholde sig til planlovens grundlæggende formål. Styrelsens rapport har tværtimod alene skullet »undersøge, om de nuværende rammer i tilstrækkelig grad understøtter, at detailhandlens aktører kan agere, så konkurrencen og produktiviteten i sektoren kan øges«.

I dag siger planloven, at nye dagligvarebutikker ikke må etableres større end 3.500 kvadratmeter og såkaldte udvalgsvarebutikker – f.eks. tøjbutikker – som udgangspunkt ikke over 2.000 kvadratmeter.

Miljøministre fra både S, V og K har gennem årene brugt bestemmelserne til at afvise varehusprojekter med arealer over de angivne.

VK-regeringen fik i 2011 lempet bestemmelserne ved at give miljøministeren en særlig ret til at tillade udvalgsbutikker uden for bymidten i mindre byer, men den lempelse blev sidste år rullet tilbage af den nuværende regering.

Nu lægger altså både Produktivitetskommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen op til på ny at lempe loven og dens grænser for butiksstørrelser for at skærpe konkurrencen og dermed produktivitet og vækst.

I en af sine indledende analyserapporter fra sidste år anbefaler Produktivitetskommissionen »at der gives generel tilladelse til at etablere væsentlig større butikker, og at reglerne for placering af butikkerne lempes væsentligt«.

»Det omfatter, at det igen vil blive muligt at etablere hypermarkeder,« skriver kommissionen med henvisning til de store kombinerede supermarkeder og varehuse på mindst 5.000 kvadratmeter, som kun Bilka nåede at opføre herhjemme, inden bommen for det gik ned i 2007, men som discountkæder som Walmart og Carrefour benytter i andre lande. Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sådanne hypermarkeder »ca. 25 pct. mere produktive end almindelige supermarkeder«.

I sit rapportudkast skriver styrelsen, at »den årlige produktivitetstilvækst i den danske detailhandel var næsten 1,5 procentpoint under gennemsnittet for Nederlandene, Sverige og Tyskland i perioden 1995-2010«, samtidig med at de danske varer har været dyrere.

»Den særlige danske regulering kan gøre det mindre attraktivt for udenlandske aktører at etablere sig i Danmark,« noterer styrelsen med henvisning til planlovens arealbestemmelser.

Forældet og forkert

Høringssvaret fra Naturstyrelsen underkender imidlertid på det nærmeste alle argumenter og data fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Overordnet noterer man, at rapportens konklusioner – ligesom konklusionerne i Produktivitetskommissionens analyserapport fra sidste år – er baseret på en rapport fra konsulentfirmaet McKinsey – Creating economic growth in Denmark through competition – der stammer fra 2010 og typisk bruger data, der er et par år ældre. McKinsey-rapporten anbefalede bl.a., at der herhjemme opføres 15-25 nye indkøbscentre med hypermarkeder.

Fordi den efterhånden er nogle år gammel, har McKinsey-rapporten ikke taget højde for finanskrisens virkninger og udviklingen i discountsektoren de senere år, og den er ifølge Naturstyrelsen blevet kritiseret fra flere sider.

Om den angiveligt negative produktivitetsvækst i detailhandlen, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beskriver, siger Naturstyrelsen, at »nyere tal viser dog, at produktivitetsvæksten i dagligvarebranchen var gennemsnitligt 1,5 pct. årligt fra 2002-2011, og således ikke negativ i denne periode«.

Man skriver også, at »oplysningen om, at hypermarkeder er 25 pct. mere produktive end almindelige supermarkeder, ser vi ikke underbygget.«

Ifølge Naturstyrelsen viser en række analyser tværtimod, at stordriftsfordele ophører ved et butiksareal på mere end 2.000-3.000 kvadratmeter, det vil sige allerede inden grænsen for hvor stort der i dag må bygges i Danmark.

Bred modstand

Følgende konkluderende salut affyres i høringssvaret:

»I forhold til anbefalingen om at lempe planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker, finder Naturstyrelsen ikke, at rapporten viser:

- at der er et produktivitetsproblem i den danske detailhandel

- at produktiviteten er proportional med butiksstørrelsen

- at store dagligvarebutikker har lavere priser end mindre butikker

- at store dagligvarebutikker har et bredere dagligvareudvalg end mindre butikker

- at større butikker vil øge konkurrencen

- at planloven skulle medføre en negativ påvirkning af konkurrencen og produktiviteten.«

Med sit stærkt kritiske notat er Naturstyrelsen på linje med andre, der har deltaget i den lukkede høring om rapportudkastet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Også tidligere har forsøg på at få planloven lempet og endnu større butikker tilladt mødt modstand. I 2012 afgav f.eks. det såkaldte Detailhandelsforum en rapport til erhvervs- og vækstministeren, hvor et stort flertal af forummets organisationsmedlemmer anbefalede, at man droppede alle tanker om at bane vej for nye hypermarkeder. Nej, sagde bl.a. De Samvirkende Købmænd, Dansk Detail, Energi- og Olieforum, Coop, Håndværksrådet og HK Handel, mens Dansk industri var ene om et forsigtigt ja.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør Agnete Gersing er selv medlem af Produktivitetskommissionen, men var ikke tilgængelig for en kommentar mandag.

I stedet siger kontorchef i styrelsen Niels Enemærke, at den endelige rapport om Fremtidens detailhandel forventes offentliggjort efter påske.

– Naturstyrelsen har afleveret en kritik i stærke vendinger af den foreløbige rapport. Hvad er dine kommentarer til den?

»Det kan jeg slet ikke kommentere på nuværende tidspunkt. Vi har gennemført denne høring i forventning om, at høringssvarene blev holdt fortrolige. Nu ser vi på svarende og laver nødvendige tilpasninger,« siger Niels Enemærke.

Produktivitetskommissionen offentliggør på mandag sin slutrapport og sine anbefalinger ved et pressemøde på Christiansborg.

Det lykkedes ikke mandag at få en kommentar fra kommissionens formand, professor Peter Birch Sørensen, der sad i møde i kommissionen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Kurt Loftkjær

Planloven er under nedbrydning af nuværende regering. Hovedbudskabet synes at være, at alt skal være muligt. Det åbne land og byerne skal være uden planlovsmæssige hindringer for markedet.

Megacentre bygger på forudsætningen, at alle handlende fra vugge til grav er motoriseret. Konsekvensen må være mere trafik og færre special- og nærbutikker.

Den borgerlige opposition må igen se sig overhalet af regeringen.

Peter Gordy, Preben Rasmussen, Carsten Søndergaard, morten Hansen, Mihail Larsen, Herdis Weins, Rune Petersen, Torben K L Jensen, Thorsten Lind, Per Torbensen, Anne Eriksen, Wilhelm May, Carsten Svendsen, Martin Karlsson Pedersen, Niels-Simon Larsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Produktivitet på kvantitet er håbløst industriel ikke bæredygtig tilgang. Fremtidens produktivitet handler om kvalitet og bæredygtighed, med mangfoldighed og diversitet. Hvor er det lige SE adskiller sig fra de ultra liberale. Vis os dog I kan noget andet.

Peter Gordy, morten Hansen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar
Flemming Scheel Andersen

Endnu mere centralisering, endnu mere udkantsdanmark, endnu mere ulighed, endnu mere dumhed.

Peter Gordy, Preben Rasmussen, Carsten Søndergaard, morten Hansen, Filo Butcher, Claus Jørgensen, Herdis Weins, Rune Petersen, Torben K L Jensen, Benjamin Bach, Per Torbensen, Anne Eriksen, Martin Nygaard, Martin Karlsson Pedersen, Jan Weis, Wilhelm May, Heinrich R. Jørgensen, Niels-Simon Larsen og Lise Lotte Rahbek anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Hvad skulle være rationalet i at flytte supermarkederne ud på landet, så folk skal transporteres derud og der skal bruges brændsstof, parkeringspladser og logistik til?
Her i provinsbyen kan jeg cykle ned efter en liter mælk i en discount-butik på 5 minutter.
Hvor er min fordel i, at jeg skal til at transporteres 12 km ud af byen for at hente en liter mælk og derefter 12 km hjem igen.
hvad er der sparet?

Peter Gordy, Carsten Søndergaard, morten Hansen, Herdis Weins, Rune Petersen, Benjamin Bach, Thorsten Lind, Anne Eriksen, Martin Karlsson Pedersen, Wilhelm May, Jan Weis, Heinrich R. Jørgensen og Niels-Simon Larsen anbefalede denne kommentar

Det er vist det gamle ordsprog, som spøger - Man skal ikke gå over åen efter vand ...

Karsten Kølliker

(repost)

I debatten omkring Dong-salget blev den idé præsenteret, at den danske regering i forbindelse med redningen af Danske Bank kom i en form for dyb gæld til amerikanske finanshuse, hvorfor den danske regering som ”afdrag” på denne ”gæld” allerede da indvilgede i at give amerikanske koncerner og kapitalfonde let adgang til det danske marked. Nærmest som en slags beskyttelsespenge.

Ideen om at lempe på Planloven for at give mulighed for opførelse af megaindkøbscentre er så ude af trit med vores almene interesser, så grundlæggende fornuftsstridigt i forhold til vores reelle omstændigheder, at jeg personligt i hvert fald griber efter bare en eller anden forklaring.

For at give en idé om, hvor fornuftsstridigt der er, så tjek fx flg. artikel i The Guardian

http://www.theguardian.com/cities/2014/mar/17/atlanta-food-deserts-stran...

Så fat det dog. Vækstideologien har udviklet sig til en form for kollektiv dødsdrift. Vi skal selvfølgelig bevæge os i den stik modsatte retning, og opdyrke lokal fødevareproduktion, lokale markeder, lokale reparationsvirksomheder samt selvfølgelig lokal arbejdsformidling.

Således handler vores politikere stik imod befolkningens interesser. Hvis ikke forklaringen på dette svigt er beskyttelsespenge til amerikanske finanshuse, så er det muligvis det enkle faktum, at en stærk lokaløkonomi vil fuldstændig undergrave Christiansborgpolitikernes egen magtbase. Så det føler de sig ikke kaldede til at fremme, hvorimod korridoraftaler med andre centrale magtorganer giver god mening for dem.

Peter Gordy, Carsten Søndergaard, morten Hansen, Steffen Nielsen, Keld Sandkvist, Claus Jørgensen, Herdis Weins, Janus Agerbo, Rune Petersen, Flemming Scheel Andersen, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Martin Nygaard og Wilhelm May anbefalede denne kommentar

Hvor er det lige, at denne 'nye' form for statscentralisme adskiller sig fra kernen i stalinistisk planpolitik?
Nedlæggelsen af kommunerne, som Fogh-regeringen foretog, knækkede det primære demokrati, hvor nu overbebyrdede og underinformerede gidselpolitikere, står magtesløse overfor mediebårne, samfundsfremmede centralmagtspolitikere.
Det er åbenlyst, at sognerådspolitkikken på Christiansborg, er steget folketingspolitikerne til hovedet. Helt uimodsagt kan de nu gennemføre samfundsnedbrydende politikker.
Med sit diktum om smagsdommere lykkedes det Fogh-regeringen effektivt at lukke kæften på de virkelige eksperters indsigt, og disses fortsatte virke er også grundlæggende truet af omdannelsen af uddannelser og universiteter til instrumenter for tilfældige politikeres trang til at centralstyre ting de ikke ved noget om, med redskaber de ikke kender, mod mål de ikke forstår.
I den henseende er Danmark i al hast blevet et skræmmeeksempel på hyperudvikling, når new public management, liberalistisk centralisme og sammensmeltning af en medie- og magtpolitisk kadre sætter sig igennem i en ellers højtudviklet socialstat. Et nationalt fald af dimensioner, hvis kulturelle virkninger vi kun overfladisk kan spore i højrepopulismens og fremmedhadets fremgang. Et par ting kan vi glæde os over: Danmark er af international ubetydning, og Danmark har ingen militær kraft. Havde Danmark været en stormagt, havde der været grund til international bekymring.

Peter Gordy, Carsten Søndergaard, Ludwig Wittgenstein, morten Hansen, Claus Jørgensen, David Zennaro, Janus Agerbo, Flemming Scheel Andersen, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen og Karsten Kølliker anbefalede denne kommentar
Martin Nygaard

Gad vide om det Corydons agenda det her... i så fald har han snart flere Bilka'er at svinge det en gang danske Dankort i! Storcenteret er jo rendyrket livskvalitet.

Det går godt for de dårlige idéer i elitære Danmark

Nicolai Niemeyer

Hvis man tror det skaber vækst at have megacentre over alt i landskabet, kan man bare tage en blik på USA, hvor små forretninger må lukke på stribe fordi de ikke kan følge med Wal-mart og de andre megakæder. Er det prduktivt? Det er ihvertfald ultraliberalt...

Peter Gordy, Carsten Søndergaard, morten Hansen, Claus Jørgensen, Janus Agerbo, Rune Petersen, Per Torbensen og Jan Kønig anbefalede denne kommentar

PRODUKTIVITETSKOMMISSIONEN ! !
Mon der er anbefalinger om større avlsrater for fremtidige forbrugere. Eller råd om hvordan befolkningen bliver federe og diabetesraten forøges.
Sådan er det bare, når specialister med skyklapper glemmer helheden. Den må så varetages af politikerne.
Eller er det for meget at forlange og håbe på.

Peter Gordy, Carsten Søndergaard, morten Hansen, Claus Jørgensen, Anne Eriksen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Mærsk er et godt eksempel, der viser giganter dræber konkurence, det er nok mere regeringens USA fikseret holdning til overforbrug, der er formålet, op i r.... med klimaforandringer, lad os få gang i fracking olie og gas.

Erhvervsminister Henrik Sass Larsens arbejder for, på ægte socialdemokratisk liberal vis, at lukke og slukke, de sidste chancer for befolkningen i "udkantsdanmark" i overforbrugets navn.

Det handler vækst, om overforbrug gennem lavest mulig pris, men at vækst uden omtanke, skaber klimakatestrofer er et faktum, der derfor udelades af regnestykket.

USA og EU skal gennem frihandel sikre, dette overforbrug får grobund i forbrugernes bevidsthed, ved attraktive produkter, som IPad bliver billigere.

Klimaforandringer og en finansboble er prisen, for væksten skal finansieres af produktionen af skifergas, som er vokset eksplosivt fra 28 mia. kubikmeter i 2006 til 235 mia. i 2012, svarende til at 40 pct. af USA’s totale gasproduktion nu kommer fra skiferlagene.

Sig nej til megacentre og frihandelsaftale mellem USA og EU, på amerikansk fracking olie og gas, det er en miljø katastrofe.

Peter Gordy, Carsten Søndergaard, morten Hansen, Janus Agerbo, Anne Eriksen, Rune Petersen, Flemming Scheel Andersen og Per Torbensen anbefalede denne kommentar

Hvad laver Produktivitetskommisionen for deres løn udover at citere andres tal ีukritisk? Det ville højne effektiviteten og gennemsigtigheden, hvis hoppede mellemledet over og åbent lod McKinsey skrive alle rapporter og deres anbefalinger og konklusioner. Sidstnævnte er alligevel også skrevet i forvejen.

Peter Gordy, Carsten Søndergaard, morten Hansen, Steffen Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Claus Jørgensen, Anne Eriksen, Rune Petersen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar

Borgerne er forsigtige og holder igen på forbruget på grund af reformerne - Derfor skal vi bygge store centre for at sælge mere og støtte bilproducenterne?
Er det logik for burhøns eller den højt betalte Produktivitetskommission og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så har vi nok spildt en hel del penge på den konto?

Peter Gordy, Carsten Søndergaard, morten Hansen, Janus Agerbo, Flemming Scheel Andersen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar

Anne Eriksen:

Værre end som så, det er, som artiklen siger, mere eller mindre de samme folk, i hvert fald de samme interesser, som sidder i de forskellige kommisioner og skriver ukritiske anbefalinger til sig selv, som de derefter, lige så ukritisk naturligvis, kan bygge videre på og gøre til lovforslag:

"Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør Agnete Gersing er selv medlem af Produktivitetskommissionen, men var ikke tilgængelig for en kommentar mandag."

Når tilsvarende ting foregår i Afrika eller Sydøstasien, ved vi godt, hvad sådan noget hedder.

Carsten Mortensen, Carsten Søndergaard, morten Hansen, Claus Jørgensen, Herdis Weins, Anne Eriksen, Rune Petersen, Tue Romanow, Flemming Scheel Andersen, Philip B. Johnsen og Thorsten Lind anbefalede denne kommentar

Megacentrene bliver givet lagt hvor der er kundegrundlag - d v s at udkantsdanmarks butikker ikke mærker noget.

De 4-6 megacentre, som der er plads til i Danmark, vil formentlig trække handel væk fra cityområder, og det betyder at butikslokaler i cityområder skal sættes ned i husleje , hvis udlejerne vil have nogen ind og drive forretning.

Megacentrene vil vel medføre et pristryk på centralt beliggende ejendomme(med butikker) i city.

Den store trussel mod de små butikker er internethandelen (som også omfatter daglige forbrugsvarer leveret til døren dagen efter bestilling) og discountkonceptet .

Håber at det bliver forbrugerne der vinder slaget.

Dorte Sørensen

PS: Jeg kan ikke lade være.
Produktivitetskommissionen beregnede tidsforbruget for borgerne ved affaldssortering til at være for dyr til at bede borgerne om affaldssortering til forskellige skraldebøtte. Mon Produktivitetskommissionen husker at regne den længere transporttid med ved disse beregninger?

Peter Gordy, Carsten Søndergaard, Rasmus Knus, morten Hansen, Lise Lotte Rahbek, Tom Paamand, Herdis Weins, Anne Eriksen, Janus Agerbo, Rune Petersen, Thorsten Lind, Flemming Scheel Andersen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Robert Kroll forbrugerne bliver tabere ved indførsel af Megacentrene.

Megacentrene skaber ikke "mere" konkurence de er, at sammenligne med A.P. Møller - Mærsk, de skaber overforbrug ved stordrifts fordele, ved at lokke folk til, "ikke" med lavere priser, men stort udvalg, resultat er butiksdød og "minde" konkurence.

Samtidig kommer der generelt lavere priser, gennem den klimakatestrofe skabende frihandels aftale, mellem USA og EU en amerikansk bobleøkonomi baseret på fracking olie og gas.

morten Hansen, Anne Eriksen, Janus Agerbo, Rune Petersen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Karsten Kølliker

En kløft har åbnet sig ned gennem den danske befolkning.

På den ene side står de som bekender sig til de herskende paradigmer. Deres troskab mod de herskende paradigmer sætter disse mennesker i stand til at gennemføre deres uddannelser hurtigt og effektivt og med udmærkelser, og med disse meriter glider de uden videre over i ledende stillinger indenfor erhvervslivet eller offentlig forvaltning, hvor de gør karriere ved at fremme de selvsamme paradigmer. Ganske uanset hvor afstumpede, dysfunktionelle og destruktive de herskende paradigmer har vist sig at være.

På den anden side af kløften står de, som er usikre på hvordan vi som samfund kommer videre herfra, men som dog med sikkerhed kan sige, at de herskende paradigmer i hvert fald ikke er vejen frem, fordi de netop har vist sig at være afstumpede, dysfunktionelle og destruktive. Således hersker der her en stemning af, at der er behov for besindelse og formulering af nye visioner samt en indstillen sig på nogle ændrede og sandsynligvis mere fordringsløse livsvilkår.

På ene side af kløften er der fortsat samfundsmæssige midler til rådighed, og de kunne, hvis de ville, bygge en stor og solid bro henover kløften, og således begynde at indarbejde nogle af de nye tanker. Men den grad af åbenhed står i kontrast til deres villige accept af virkeligheden nøjagtig som den er. Så det sker ikke. I stedet bliver der konstant bygget nye, interimistiske reb-broer for den strøm af mennesker, der flygter fra den ene side til den anden.

Peter Gordy, Carsten Søndergaard, Lars Dahl, Ludwig Wittgenstein, morten Hansen, Lise Lotte Rahbek, Niels Duus Nielsen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar

Philip B. Johnsen

Det var givetvis en slåfejl fra Robert Krolls side. Han ville vel sige, at han håber forbruget vinder - ligesom alle de mere eller mindre identiske kommisioner, bestyrelser og eksterne konsulenter, vi har sat til at vogte hønsene, også brændende ønsker.

Benjamin Bach

Regeringen elsker at forære nye markedsområder til multinationale, skatteunddragende, miljønedbrydende, minimumsaflønnende, massefyrende, kultur-homogeniserende lortevirksomheder med masser af bonus-ordninger til cheferne og dertilhørende mangel på transparens.

Sådan skal det naturligvis også være med detail-handel, fordi det giver jo pisse-god mening at give forbrugerledet ekstra meget transport!? Hvis Sass Larsen ellers fulgte med, vidste han, at den største miljøbelastning ifm. handel og transport ligger hos forbrugeren. Dertil kommer mega-centrenes fokus på unødvendige produkter og overdrevne kvantiteter (a.k.a. overforbrug).

Og som om det ikke var nok, så kunne idioten jo bare tage en tur til København og se, hvordan folket indretter sig med cykler og nærbutikker. Det er jo det, vi vil have!! Sgu da ikke fratages diversitet i udvalg og påtvinges en bil.

Grøn omstilling min bare. Selv Konservative miljøministre ved, hvad man skal mene om kæmpebutikker.

@Robert Kroll
Det er sjovt. hvordan det, du siger, er stik-modsat De Samvirkende Købmænds holdning?

Peter Gordy, Carsten Søndergaard, Marianne Christensen, morten Hansen, Steffen Nielsen, Lise Lotte Rahbek, Hans Larsen, Anne Eriksen, Janus Agerbo, Rune Petersen, Claus Jensen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Karen von Sydow

Det burde ikke være et statsligt anliggende hvordan man lokalt ønsker at indrette sit handelsliv - læg derfor planloven ud til kommunerne.

Hele Morten Korch-romantiseringen af den lokale købmand hører en helt anden tid og måde at leve på til; en tilmed møghamrende ubæredygtig måde.

Karen von Sydow

Det burde ikke være et statsligt anliggende hvordan man lokalt ønsker at indrette sit handelsliv - læg derfor planloven ud til kommunerne.

Hele Morten Korch-romantiseringen af den lokale købmand hører en helt anden tid og måde at leve på til; en tilmed møghamrende ubæredygtig måde.

Flemming Scheel Andersen

Der er faktisk rigtigt meget der kan lade sig gøre på trods af liberalisternes dogmatiske fordømmelser af andre måder at indrette sig på end efter markedskræfternes.
Der er jo også den sunde fornuft.

Dan Johannesson

Hvor mange her ser det større billede???

TTIP aftalen har til formål at skabe en global handelsunion, hvor virksomhederne får juridisk magt over nationalstaterne.

Danmarks "centralnervesystem" opkøbes bid for bid. Først energi forsyningen, og i går kapitalforsyningen / nets.

McKinsey og Co. er sat til privatisere vores offentlige system. De er i øvrigt Bilderbergere, ligesom Bjarne Corydon, og cheferne fra DONG. Og Ja, McKinsey, Corydon og DONG var jf. gæstelisten, offentliggjort af The Guardian, ALLE tilstede ved Bilderbergmødet i 2013.

Og med "produktivitetskommisionen", der i virkeligheden, er en neoliberal trojansk hest, får vi nu også de kæmpe amerikanske firmaer.

Kan i da ikke se at tingene ER ORKESTREREDE?? Danmark, er under omstrukturering, og det vi skal omstruktureres til, er den amerikanske kooporatistiske, neoliberale model. Til en nøjagtig kopi af det amerikanske samfund. USA og kooporationerne annekterer DK, og EU.

Bemærk nu hvor koordineret, og påfaldende ensartet alle udviklingerne siden 2001 ER! Forstår man først ovenstående, at vi skal omdannes til en neoliberal delstat i en global verdens / handelsunion, efter amerikansk model, giver de sidste 14 år 100% mening, og fremstå pludselig som det de er, brikker i et større spil.

Peter Gordy, Carsten Søndergaard, Claus Jensen, morten Hansen, Steffen Nielsen, Anders Graae, Flemming Scheel Andersen, Keld Sandkvist, Claus Jørgensen, Carsten Svendsen, Niels Duus Nielsen, Anne Eriksen, Janus Agerbo, Rune Petersen og Torben K L Jensen anbefalede denne kommentar
Torben K L Jensen

Danmarks tilpasning til EU´s ultaliberale kommisions agenda om en økonomisk/politisk supermagt,er vel kun det vi ser begyndelsen af.Et europæisk USA,der kan klare sig selv,nu hvor USA selv retter blikket mod Asien og Kina.

Thorsten Lind

Den nye havnefront i Århus ligner en mellemting
af det `bedste´ fra Dubai og Gellerupparken....
At komme ud af byen, og ind i den .. Glem det!
Th

Karsten Kølliker

Tak, Dan Johannesson, for vedholdende at minde os om muligheden af, at vi er oppe imod kræfter, som er langt mere udspekulerede og fjendtlige end vi umiddelbart går og tror. Der er efter min opfattelse intet af det der sker i vores verden i dag, der strider imod det scenarium du skitserer. TTIP er også i mine øjne en underskrift på vores egen trældom. Således anerkender jeg dit scenarium som en ’clear and present danger’.

Min væsentligste indvending går på, at en sådan politisk vision simpelthen er så idiotisk. Efter min opfattelse er menneskehedens bevidsthed under konstant udvikling, og at basere sine forestillinger om magt her i det 21. århundrede på Machiavelli og lignende dystopiske tænkere er da topmålet af idioti. Hvis denne verdenselite vitterlig planlægger at styre befolkninger vha. frygt og magtudøvelse, så kan de da være helt sikre på, at de selv får lov at leve i nøjagtig samme livstilstand. I frygten for at miste sine privilegier, frygten for at blive dolket af sine nærmeste, frygten for opstande, frygten for at værdiskabelsen i samfundet kollapser og der således ikke længere vil være nogen fløde at skumme.

Hvad det 20. århundrede fortalte os alle sammen var, at når magtmenneskene bare undlod at fucke det hele op med krige og udbytning, så udfoldede samfundene stor trivsel, så stor, at der sågar var overskud til at en lille gruppe fik lov at leve i ren luksus. Hvis Bilderbergerne overhovedet er til noget som helst, så må deres strategier handle om, hvordan man får samfundene til at trives, så de overhovedet kan understøtte det luksusliv denne gruppe har vænnet sig til.

Men måske har du alligevel ret. Måske går de efter den førstnævnte strategi. Det er måske nøjagtig så idiotiske disse mennesker er.

Peter Gordy, Anne Eriksen, Carsten Søndergaard, Lars Dahl, morten Hansen, Steffen Nielsen, Flemming Scheel Andersen, Dan Johannesson, Ditte Jensen og Janus Agerbo anbefalede denne kommentar
Thorsten Lind

1 % i sus og dus
99% i arbejdslejr, som forbrugs og arbejdsslaver.
Det er ikke pænt af jer, at afsløre hemmelige planer. :-)
Mvh Th

Karsten Kølliker:
Jeg ved ikke, hvor megen empiri og hvor mange falsifikationer, der skal til for, før du holder op med at ophøje din skræmte ønsketænkning
"Barbarism is the natural state of mankind. Civilization is unnatural. It is a whim of circumstance. And barbarism must always ultimately triumph."

(Man skal sat'me passe på hvor man trykker, her er hele teksten)

Karsten Kølliker:
Jeg ved ikke, hvor megen empiri og hvor mange falsifikationer, der skal til for, før du holder op med at ophøje din egen ønsketænkning til evolutionsteorier, men indtil videre har det vist sig, at fyren, der sagde følgende, er en større filosof end du:

"Barbarism is the natural state of mankind. Civilization is unnatural. It is a whim of circumstance. And barbarism must always ultimately triumph."

Anne Eriksen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Dan Johannesson

Karsten Kølliker, jeg er helt enig i dine indvendinger. Men fastholder stadig analysen, simpelthen fordi at hver eneste brik passer nøjagtigt til den næste. Og fordi at tingene følger samme nødvendige orden, som ved opbyggelsen af enhver anden større konstruktion, som eksempelvis et hus.

Først lægges fundamentet, i form af en "økonomisk krise", der fremtvinger argumentationer for større forandringer. Så overtages og bearbejdes "rørlægningen" i form af nationernes infrastrukturer, overvågningssystem (Barfoed lod alle kort undtagen Dankortet gå under US overvågning i 2009, Dankortet blev solgt til Bain Capital igår) energi, og penge systemer. Derefter kan fundamentale strukturer i huset bygges om. Dette er gjort med reformer af selve velfærdsstaten, af ideologier, nedbrydelsen af den danske model, og McKinsey og Co. skal så ved lejlighed, "undersøge", det forudsigelige næste træk, privatisering af resterende offentlige institutioner.

Taget på bygningen er så TTIP, der juridisk underlægger nationalstaterne, korporationernes luner.
I USA har man hertil militariseret politiet, lavet NDAA loven, som gør at enhver borger i verden, også dig, kan fængsles og likvideres, uden nogen retsproces, blot de kaldes "Terrorist". Og der arbejdes med at få sat droneovervågning af borgerne i system også.

Så bygningen er i fuld gang, og ja, den er grotesk og idiotisk, men det er der, som bekendt, ganske meget i menneskets historie der er.

Men "historien" er endnu ikke en total tragedie, og hvorvidt den former sig til dette, afhænger alene af opvågningshastigheden, og den følgende handlekraft, i danskernes og den vestlige verdens befolkningers bevidsthed.

Anne Eriksen, Carsten Søndergaard, Karsten Kølliker, morten Hansen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Mihail Larsen

Produktivitetskommissionen er en religiøs sekt

Carsten Søndergaard, Benjamin Bach, Lars Dahl, morten Hansen, Torben Kjeldsen, Steffen Nielsen, Lise Lotte Rahbek og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Michael Kongstad Nielsen

God artikel og godt høringssvar fra Naturstyrelsen. Stå nu fast!
Det er så indlysende, at forslaget om at opføre hyper-indkøbscentre udenfor byerne strider mod Planlovens formål om at planlægningen: »... medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv«.

Hvis planlovens skal ændres så den muliggør etablering af disse mega- varehuse à la Walmart og Carrefour med 5-10.000 kvadratmeter etageareal, hvortil kommer 500 p-pladser, tilkørselsveje og ramper fra motorvejen, lys og reklamer, restauranter og barer osv., så skal planlovens formålsparagraf også laves om. Folketinget må se i øjnene, hvad de gør ved landet, naturen og miljøet, ikke blot detailhandelen opgjort i nogle regneark.

Desuden er produktivitetsforøgelsen yderst tvivlsom, mens den forøgede miljøbelastning er temmelig indlysende.

Anne Eriksen, Carsten Søndergaard, Benjamin Bach, morten Hansen, Steffen Nielsen, Lise Lotte Rahbek og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Jakob Lilliendahl

Profitraten falder.. Kapitalisternes akkumulations-muligheder svinder.. Så er det med at få produceret noget junk. Og få investeret i nogle centre det kan sælges i.. Og ikke mindste udbrede fortællingen til den store debile pøbel om at de har nok i sig selv, deres job (helst et lavtlønnet produktions job) også at de så ellers bare skal købe det lort de bliver tilbudt..

Også krydses der ellers fingre for profitraten holdes nogenlunde oppe i de privilegeredes klassers (og det bæredygtige økosystems) sidste levetid..

På atomkrig.nu diskutere vi løsningsmuligheder.. Der er ALLE er velkommen til at deltage i debatten ;)

morten Hansen, Dan Johannesson og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Ole Henriksen

Husker en udmærket kronik i Politiken, som beskriver den (manglende) faglige kvalitet af Kommissionens analyse af detailhandelen: http://drive.google.com/file/d/0B58Ucvh1Xl_3UC12QUhzSGVabnc/edit?usp=sha...
Den siger vist der hele

morten Hansen, Claus Jensen og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar

Lise Lotte R. ....12 km ud af byen for at hente en liter mælk og derefter 12 km hjem igen.

Det er meget tydeligt at du ikke fatter en dyt af hvad sådanne supercentre går ud på.

Det er jo ikke meningen at du skal køre derud for at købe en liter mælk. Lad mig prøve at forklare:

Når du beslutter at køre, eller blive kørt, de 12 km til forbrugstemplet så gør du det fordi du har læst om et eller andet fantastisk tilbud, eller fordi du er blevet nysgerrig, eller fordi du trænger til nogen adspredelse fx. i form af "powershopping" (stavekontrollen kender godt dette ord...) Du bliver helt overvældet af de mange sanseindtryk, af hallernes størrelse, af det mylder af mennesker, musik, dufte, knaldreklamer der springer dig i fjæset fra alle sider og sikkert også en masse af såkaldte kulturelle tilbud som centrets ledelse har sørget for, fx. ved at betale en gruppe gøglere et par hundrede kroner for at jonglere 5x½ time, den lokale spejdergruppe der er ude med raslebøssen, kort sagt ægte danske kulturliv så det batter - og det hele er gratis.

Det eneste der forventes af dig er at du så køber 5 liter mælk til prisen for 3, uanset om de 4 liter så bliver sure inden du når at konsumere dem. Ved at købe 5 liter i stedet for den ene du har brug for har du nemlig gjort din borgerpligt og bidraget til vækst, almen velstand og salighed.

Chancen er at du alligevel bukker under for sansebombardementet og ganske spontant finder ud af at der imod al forventning alligevel er et par andre ting du ikke vidste at du havde brug for: et legetøj som katten slet ikke kan undvære, for 39,95 produceret af kinesiske livstidsfanger, 5 par sokker til 19.95 - man kan jo ikke lade dem ligge til den pris - og måske endda en dvd film med Jack Nicholson som nu sælges for en 10'er.

Det er derfor vi skal have endnu større centre. Når folk er ved at blive trætte af det lokale storcenter og immune imod sansebombardementet så skal de have et endnu større storcenter med endnu voldsommere sansebombardement, det er vel logisk.

Det er sådan man skaber vækst o velstand

Anne Eriksen, Carsten Søndergaard, Lise Lotte Rahbek, Torben Kjeldsen, morten Hansen, Steffen Nielsen, Flemming Scheel Andersen, Inger Sundsvald og Benjamin Bach anbefalede denne kommentar
Lise Lotte Rahbek

Filo B

Orv, tak for at pinne det ud for mig.
nu forstår jeg..

Ps. Det lyder stadig dumt. :)

Flemming Scheel Andersen

Michael Pedersen

Sike en gang indskrænket sludder du er ved at brygge sammen??
Det kan blive så dumt at selv en inkarneret gammeliberalist ikke formår at stykke andet end et gennemskueligt mareridt ud af salgstalen??

Michael Kongstad Nielsen

Når priserne i Danmark er højere end i mange af vores nabolande,må det være fordi danskerne af en eller anden grund er villige til at betale mere. Dette ville nok også slå igennem i megacentrene, der også ville blive dyrere. Produktivitetsmæssigt handler det ikke bare om billigere priser, men om hele aktiviteten omkring denne organisering af detailhandelen, hvor Naturstyrelsen, købmændene og andre har nogle helt relevante indvendinger mod forstillingen om stordriftsfordele, i det de stopper ved omkring de 3500 m2 etageareal. Dertil kommer, at prisen for miljøbelastningen ikke er medregnet, den får man først serveret, når en Bodil hærger landet.

Anne Eriksen, Philip B. Johnsen, morten Hansen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
Torben Kjeldsen

Er glad for planloven, er glad for at staten styrer (det er jo dig og mig, så vidt jeg ved, lever vi i et demokrati). Er fuldstændigt imod megacentre. Er på ingen måde romantiker, er nok mere teknokrat. Fremtiden hedder internet og små specialbutikker, showroom og mindre produktionssteder. Ja det er altså den fremtid jeg ønsker. Megacentre er en kapitalistisk narresut, altså for selv de religiøse liberale gælder, at det blot ender med monopolisering. Her er et par eksempler på den såkaldte udvikling-(jeg kalder det afvikling).
Eks 1. Luffart. Lige nu kæmper SAS mod lavsprisselskaber. Hvad er det egentlig der gør lavprisselskaber billigere? Simpelt, meget lavere lønninger (virkelig skammeligt lavere lønninger). Når det har knækket fx SAS skruer de prisen op (tro mig), flyver kun fra bestemte steder osv. De har stadig lave lønninger, og ’kapitalen’ score kassen. (sikkerheden vil i øvrigt falde)Som forbruger at det som at tisse i bukserne, det er varmt en kort tid (billigt), og du har ødelagt en god arbejdsplads med en høj sikkerhedskultur. Tillykke
Næste eks: For 20 år siden handlede jeg hos min lokale isenkram, han ’betjente mig’, havde stor faglig viden og hentede det jeg skulle have. Jeg vidste godt at prisen var dobbelt så høj som hvis jeg havde købt den hos tømrehandlen (jeg byggede dengang) En hammer kostede ca. 120 kr. hos isenkræmmeren og kun 60 hos tømrehandlen. Nå så kom de store byggemarkeder, ha-ha. I starten fik vi hammeren for 60 kr. Det er slut nu. Nu koster hammeren stadig 120 kr., men nu skal du køre langt (jeg bor Rørvig)selv hente den i stort lager (kaldet butikken) og der ingen der ved noget om den. Lave lønninger og ufaglært arbejdskraft og aftalte priser, velkommen. Vi har de centrer vi skal have. Vil man have flere må det skyldes liberal religiøse forestillinger hvis man tror (og det gør man så)at det skaber mere konkurrence og billigere priser. Jeg er ikke troende, det er nok forskellen, det bliver ikke billigere af centre.

Anne Eriksen, Carsten Søndergaard, Lise Lotte Rahbek, Dan Johannesson, Philip B. Johnsen, Steffen Nielsen og Flemming Scheel Andersen anbefalede denne kommentar
morten Hansen

Så får vi nogle flotte øjebæer i landskabet. Med planloven har vi undgået de værste byggemassakrer i naturen og en nogenlunde god planlægning og balancering mellem land og by.
Hvis endelig discount øger produktiviteten er det på bekostning af miljø og arbejdsforhold. Citronen presses mest muligt således, at der ikke er tid til beskæftige sig med produktionsforhold, sikkerhed, varers kvalitet, bæredygtighed, ansvarlighed.
Til anbefaling læs "Kapitalismeafsnittet" i "Moderne tider" i weekendsektionen med den filippinske politiker Walden Bello. Foreslår progressiv afglobalisering.

Carsten Søndergaard, Michael Kongstad Nielsen og Torben Kjeldsen anbefalede denne kommentar
Torben Knudsen

Riv vejlandsbyerne ned og byg hypercentre og lad os få liv i gadekæret.
Netto er ved at skifte navn til Brutto, da de må erkende, at priserne ikke har noget med konkurrence at gøre, men hvad man kan få op af lommerne på forbrugeren.

Karsten Kølliker

Okay, point taken, Claus Jensen, jeg ved jeg er en meget vidtløftig debattør, og mine indlæg i debatterne kan dermed såvel distrahere som fokusere. I det store billede håber jeg selvfølgelig sidstnævnte virkning har overvægten overfor førstnævnte.

Ang. ønsketænkningen: Vores virkelighedsopfattelse befinder sig for hver enkelt af os i et brydningsfelt mellem hvor vi er her og nu, og hvor vi er på vej hen. De komponenter af virkeligheden der er tilbage, hvis du stripper den for vores ønsker og stræben, de er nærmest pr. definition nedslående, måske endda barbariske.

Og så er det jeg spørger: Hvornår var der vel en bedre case for at fremhæve det enkelte menneskes skaberevner end netop nu og her? Hvornår var der vel et mere presserende behov for at vi begynder at sætte ord på, hvad det er vi ønsker os?

morten Hansen, Flemming Scheel Andersen og Carsten Søndergaard anbefalede denne kommentar
Karsten Kølliker

Igen, enig, Dan Johannesson. Hele apparatet er kørt i stilling for den endelige indførelse af et neofeudalistisk styre. Og ja, befolkningens protester kan undertrykkes, hvis styret er parat til at udvise den nødvendige grusomhed.

Men planerne er efter min opfattelse alligevel dømt til at mislykkes, dels fordi lederne indhentes af den samme grusomhed i form af følelsesmæssig afstumpethed og mangel på respekt for liv selv indenfor egne rækker, dels fordi værdiskabelsen i samfundet kollapser, fordi den almindelige befolkning ikke længere har nogen fremtidsudsigter. I bedste fald et samfund à la Nordkorea, i værste fald à la Somalia.

Den herskende klasses uvilje mod at afgive den magt, de har snydt sig til gennem de finansielle pyramidespil, kan være det der sender vores samfund ind i en ny, mørk middelalder. Så ja, det er på tide at vi vågner op, men det er ved gud også på tide at de vågner op.

Dan Johannesson og Carsten Søndergaard anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Karsten Kølliker er det ikke mere realistisk, at klimaforandringer er det eneste, der for alvor truer de super riges fremtid.

Regeringer skal forsøge, at forbedre forholdene for de fattige, det er deres eneste berettigelse, de rige skal nok klare sig.
(Kim Larsen)

Preben Rasmussen

Nu er Produktivitetskommissionen ikke sat i verden for undersøge og forstå forudsætningerne for fremtidens byer og hvad der skaber attraktive byer og bymiljøer.
Selvom det måske var en god ide at inddrage den slags viden inden man hovedløst promoverer hypermarkeder som vejen frem.

F. eks. kunne Produktivitetskommissionen have samlet elementær viden om byudvikling i Jan Gehls bog : Byer for mennesker.
Start der og glem al vrøvlet om hypermarkeder.

Henrik Danstrup

Det er himmelråbende naivt, at tro, at man med planloven i hånden kan bevare butikkerne i hver en lille flække - butikkerne i de små bysamfund skal kunne noget ekstraordinært, hvis de skal overleve. Salg af almindelige dagligvarer er ikke nok.
De store centre, som man kender fra andre lande, kommer uanset hvad, men det kan godt være, at man kan trække det ud, men det er som at tisse i bukserne. Alle kan ligeså godt vænne sig til, at kundernes præferencer også her på sigt determinerer butiksstrukturen, og det er vel nærmest demokratisk :o)

Karsten Kølliker

Enig, Philip Johnsen, en klog regering vil have sin primære opmærksom rettet imod samfundets svageste. Det er jo helt indlysende dér at det største vækstpotentiale ligger. Hvad angår klimaforandringerne er virkeligheden da ikke den, at uden en holdningsændring vil de bare accelerere egoismens nedbrydelse af både samfundet og planeten? I mine øjne forstærker det casen for Somalia-scenariet.

Hvad jeg omvendt drømmer om er, at gartneren indtager den samfundsmæssigt fremtrædende rolle i det 21. århundrede som ingeniøren indtog i det 20. århundrede. Der er ingen bedre strategi for imødegåelse af klimaforandringerne end at vi begynder at pleje jorden under vores fødder.

Karsten Kølliker

@Henrik Danstrup
Menneskeheden har bragt sig i en slem knibe. Vi har drevet vores tankeløse måder at leve på så vidt, at klodens biologiske bæreevne er i fremskredent forfald. Vi står vi med en udfordring uden fortilfælde. Vi skal gøre det umulige muligt. Vi skal ved omhyggelig planlægning og eksekvering sørge for en gendannelse af planetens biologiske bæreevne, og i betragtning af hvor udpint planeten er, så forekommer opgaven noget nær umulig. Således kan jeg ikke stærkt nok appellere til det himmelråbende naive hos hvert enkelt menneske. Uden denne for form frygtløshed vil det ikke lykkes for os.

Henrik Danstrup, det er dig, der er himmelråbende naiv, hvis du tror, det er kundernes præference, der skaber udbuddet og ikke omvendt i den moderne multimilliard-dollar marketingsmaskine.

Karsten Kølliker (23:37), det var mest dril, men naturligvis er dem der sidder på toppen i et system, der belønner ensporethed, egoisme og materialisme ikke dem, der etablerer Vandmandens Tidsalder. De er de reaktionære kræfter, som har det fint med tingenes tilstand, du overbeviser ikke dem, om at deres sjæl i virkeligheden er syg, og at kuren er at redde planeten. Sådan noget sker kun i Star Wars og Pretty Woman.

Sider