Læsetid: 5 min.

Miljøministeriet tordner mod Erhvervsministeriets forslag om at åbne for nye megacentre

Irrelevante og ikke-korrekte udsagn præger rapport, der anbefaler at udvande planloven for at skabe plads til endnu større lavprisvarehuse i Danmark og derved skærpe konkurrencen og øge produktiviteten. Det siges i usædvanligt skarpt notat fra styrelse under miljøministeren om rapport fra styrelsen under erhvervs- og vækstministeren
25. marts 2014

Når Produktivitetskommissionen på mandag offentliggør sin store slutrapport til regeringen om, hvordan produktiviteten kan øges, rummer den et forslag om væsentligt at lempe planlovens grænse for, hvor store indkøbscentre der må opføres i Danmark. Ved at åbne for meget store hypermarkeder – herunder måske nye internationale discountkæder som Walmart og Carrefour – vil man kunne skærpe konkurrencen og øge produktiviteten, ræsonnerer kommissionen.

LÆS: Intern kamp i regeringen om nye megacentre

Allerede inden man har offentliggjort og afleveret anbefalingerne til regeringen, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen under erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) forberedt en rapport, Fremtidens detailhandel, der lægger op til at lempe planloven.

Styrelsen peger således på, at konkurrence og produktivitet i detailhandlen kan øges ved »at lempe planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker og samtidig forpligte kommunerne til at tage konkurrencemæssige hensyn i forbindelse med administrationen af planloven«.

Rapporten har i udkast netop været i lukket høring hos en række myndigheder og organisationer og her fremkaldt en række kritiske kommentarer.

Mest opsigtsvækkende er et hårdt angreb på afsnittet om at lempe planloven fra Naturstyrelsen, der hører under miljøminister Kirsten Brosbøl (S).

Naturstyrelsen skriver i sit høringssvar, som Information er i besiddelse af, at »opgaven ikke er løst«, at rapporten fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er baseret på en ældre rapport, der »har været kritiseret fra flere sider«, og at »disse væsentlige kritikpunkter er ikke blevet behandlet«.

Naturstyrelsen bruger gentagne gange stærke udtryk som »selvmodsigende«, »irrelevant«, »upræcis«, »mangelfuldt grundlag«, »ikke underbygget«, »ikke tilstrækkeligt nuancerede«, »ikke klart« samt »ikke korrekt«.

På den baggrund konkluderer Naturstyrelsen om Konkurrence- og forbrugerstyrelsens rapport, at »hvis anbefalingen på side 12 om planloven ikke kan underbygges, bør den udgå af rapporten«.

Lovens grænser

Planloven er fra 1992, men er blevet revideret flere gange. Dens formål er at »sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv«.

Hverken Produktivitetskommissionen eller Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har skullet forholde sig til planlovens grundlæggende formål. Styrelsens rapport har tværtimod alene skullet »undersøge, om de nuværende rammer i tilstrækkelig grad understøtter, at detailhandlens aktører kan agere, så konkurrencen og produktiviteten i sektoren kan øges«.

I dag siger planloven, at nye dagligvarebutikker ikke må etableres større end 3.500 kvadratmeter og såkaldte udvalgsvarebutikker – f.eks. tøjbutikker – som udgangspunkt ikke over 2.000 kvadratmeter.

Miljøministre fra både S, V og K har gennem årene brugt bestemmelserne til at afvise varehusprojekter med arealer over de angivne.

VK-regeringen fik i 2011 lempet bestemmelserne ved at give miljøministeren en særlig ret til at tillade udvalgsbutikker uden for bymidten i mindre byer, men den lempelse blev sidste år rullet tilbage af den nuværende regering.

Nu lægger altså både Produktivitetskommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen op til på ny at lempe loven og dens grænser for butiksstørrelser for at skærpe konkurrencen og dermed produktivitet og vækst.

I en af sine indledende analyserapporter fra sidste år anbefaler Produktivitetskommissionen »at der gives generel tilladelse til at etablere væsentlig større butikker, og at reglerne for placering af butikkerne lempes væsentligt«.

»Det omfatter, at det igen vil blive muligt at etablere hypermarkeder,« skriver kommissionen med henvisning til de store kombinerede supermarkeder og varehuse på mindst 5.000 kvadratmeter, som kun Bilka nåede at opføre herhjemme, inden bommen for det gik ned i 2007, men som discountkæder som Walmart og Carrefour benytter i andre lande. Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sådanne hypermarkeder »ca. 25 pct. mere produktive end almindelige supermarkeder«.

I sit rapportudkast skriver styrelsen, at »den årlige produktivitetstilvækst i den danske detailhandel var næsten 1,5 procentpoint under gennemsnittet for Nederlandene, Sverige og Tyskland i perioden 1995-2010«, samtidig med at de danske varer har været dyrere.

»Den særlige danske regulering kan gøre det mindre attraktivt for udenlandske aktører at etablere sig i Danmark,« noterer styrelsen med henvisning til planlovens arealbestemmelser.

Forældet og forkert

Høringssvaret fra Naturstyrelsen underkender imidlertid på det nærmeste alle argumenter og data fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Overordnet noterer man, at rapportens konklusioner – ligesom konklusionerne i Produktivitetskommissionens analyserapport fra sidste år – er baseret på en rapport fra konsulentfirmaet McKinsey – Creating economic growth in Denmark through competition – der stammer fra 2010 og typisk bruger data, der er et par år ældre. McKinsey-rapporten anbefalede bl.a., at der herhjemme opføres 15-25 nye indkøbscentre med hypermarkeder.

Fordi den efterhånden er nogle år gammel, har McKinsey-rapporten ikke taget højde for finanskrisens virkninger og udviklingen i discountsektoren de senere år, og den er ifølge Naturstyrelsen blevet kritiseret fra flere sider.

Om den angiveligt negative produktivitetsvækst i detailhandlen, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens beskriver, siger Naturstyrelsen, at »nyere tal viser dog, at produktivitetsvæksten i dagligvarebranchen var gennemsnitligt 1,5 pct. årligt fra 2002-2011, og således ikke negativ i denne periode«.

Man skriver også, at »oplysningen om, at hypermarkeder er 25 pct. mere produktive end almindelige supermarkeder, ser vi ikke underbygget.«

Ifølge Naturstyrelsen viser en række analyser tværtimod, at stordriftsfordele ophører ved et butiksareal på mere end 2.000-3.000 kvadratmeter, det vil sige allerede inden grænsen for hvor stort der i dag må bygges i Danmark.

Bred modstand

Følgende konkluderende salut affyres i høringssvaret:

»I forhold til anbefalingen om at lempe planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker, finder Naturstyrelsen ikke, at rapporten viser:

- at der er et produktivitetsproblem i den danske detailhandel

- at produktiviteten er proportional med butiksstørrelsen

- at store dagligvarebutikker har lavere priser end mindre butikker

- at store dagligvarebutikker har et bredere dagligvareudvalg end mindre butikker

- at større butikker vil øge konkurrencen

- at planloven skulle medføre en negativ påvirkning af konkurrencen og produktiviteten.«

Med sit stærkt kritiske notat er Naturstyrelsen på linje med andre, der har deltaget i den lukkede høring om rapportudkastet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Også tidligere har forsøg på at få planloven lempet og endnu større butikker tilladt mødt modstand. I 2012 afgav f.eks. det såkaldte Detailhandelsforum en rapport til erhvervs- og vækstministeren, hvor et stort flertal af forummets organisationsmedlemmer anbefalede, at man droppede alle tanker om at bane vej for nye hypermarkeder. Nej, sagde bl.a. De Samvirkende Købmænd, Dansk Detail, Energi- og Olieforum, Coop, Håndværksrådet og HK Handel, mens Dansk industri var ene om et forsigtigt ja.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktør Agnete Gersing er selv medlem af Produktivitetskommissionen, men var ikke tilgængelig for en kommentar mandag.

I stedet siger kontorchef i styrelsen Niels Enemærke, at den endelige rapport om Fremtidens detailhandel forventes offentliggjort efter påske.

– Naturstyrelsen har afleveret en kritik i stærke vendinger af den foreløbige rapport. Hvad er dine kommentarer til den?

»Det kan jeg slet ikke kommentere på nuværende tidspunkt. Vi har gennemført denne høring i forventning om, at høringssvarene blev holdt fortrolige. Nu ser vi på svarende og laver nødvendige tilpasninger,« siger Niels Enemærke.

Produktivitetskommissionen offentliggør på mandag sin slutrapport og sine anbefalinger ved et pressemøde på Christiansborg.

Det lykkedes ikke mandag at få en kommentar fra kommissionens formand, professor Peter Birch Sørensen, der sad i møde i kommissionen.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Carsten Mortensen
 • Carsten Søndergaard
 • morten Hansen
 • Michael Kongstad Nielsen
 • Mathias Vang Vestergaard
 • Thorsten Lind
 • Dorte Sørensen
 • Karsten Kølliker
 • Martin Karlsson Pedersen
 • Jan Weis
 • Heinrich R. Jørgensen
 • Niels-Simon Larsen
 • Steen Sohn
Carsten Mortensen, Carsten Søndergaard, morten Hansen, Michael Kongstad Nielsen, Mathias Vang Vestergaard, Thorsten Lind, Dorte Sørensen, Karsten Kølliker, Martin Karlsson Pedersen, Jan Weis, Heinrich R. Jørgensen, Niels-Simon Larsen og Steen Sohn anbefalede denne artikel

Kommentarer

Henrik Danstrup

@Jensen
Jeg accepterer til fulde marketings styrke, men jeg tror ganske enkelt ikke på, at borgerne over en bred kam i et oplyst samfund blot køber det, som nogle smarte reklamefolk pådutter dem. Det er noget sludder.
I øvrigt bliver jeg endnu mere bange, hvis der skal sidde et kobbel ypperstepræster, som skal definere, hvad der er godt for den enkelte - lad folk selv vælge, om de vil æde økologiske gulerødder eller færdiglavet chokolade mousse fra Nestlé - det må aldrig blive et samfunds anliggende at bestemme det.

Henrik Danstrup:

Det er ikke bare nogle "smarte forretningsfolk".. Lige nu får vi serveret et mantra alle steder fra, hvad enten vi vil det eller ej, om en overordnet vækst og (over)forbrugsideologi. Det er en del, bare en del, af samme massive propaganda, en ramme inden for hvilken, vi "vælger" hypermarkeder og kinesisk blymaling.

Kapitalismen fik i øvrigt først vind i sejlene på samme måde. Når man har smadret oppefra eller udefra, med overlæg eller ved hjælp af katastrofiske begivenheder, man ikke selv har fremkaldt, hvad der eksisterede af en tidligere samfundsorden, kultur og økonomisk fundament, vælger folk mirakuløst nok at opgive deres land og selvstændighed og tage arbejde i fabrikkerne. Man plejede at kalde det primitiv akkumulation, men det er en fejl at tro, det ikke er en konstant pågående proces.

Henrik Danstrup

@Jensen
Dit ordvalg minder om noget, jeg hørte under Kapital læsningen på RUC i starten af 80erne, og da var sidste salgsdato allerede tæt på at være overskredet :o)
Jeg deler ikke den kapitalisme forskrækkelse (har også en fæl lugt af "jeg har gennemskuet de onde kapitalister, men det har alle de andre dummernikker ikke") og anser det stadig for den bedste samfundskonstruktion, indtil nogle med empirisk belæg kan vise mig noget bedre - det har vi stadig til gode at se.

Flemming Scheel Andersen

Med en forventet risiko om at min kommentar sikkert slettes af censuren på det tidligere (Information), så mener jeg at hypermarkeder vil medvirke til yderligere skævvridning og polarisering af vort samfund.

Flemming Scheel Andersen

Som supplement, kan jeg fortælle at jeg blev kontaktet af en anden debatør telefonisk jeg ikke kendte, som mente at Information slettede indlæg så de tilbageværende gav en anden mening, substans og baggrund i en bestemt politisk retning end de oprindelige.
jeg blev spurgt om jeg kunne bekræfte dette. Det kunne jeg ikke på daværende tidspunkt.
Det kan jeg nu.
Debatten på Information forekommer mig derefter, hverken seriøs eller af interesse, og jeg vil ønske alle deltagerne rigtig god, men desværre vejledt debat.

Michael Kongstad Nielsen

Flemming S. A.: - din kommentar ovenfor om hypermarkederne tror jeg ikke bliver slettet, for den er tæt på Informations linje. Værre har det været med indlæg, der modsagde Informations opfattelse af Ukrainespørgsmålet.

Flemming Scheel Andersen

Jeg vil nøjes med en hilsen til de mange debattører af forskellig observans, som jeg respekterer højt for fortsat at gide give deres mening tilkende i det jeg og andre desværre må betragte som en forestilling om en debat.
Jeg har haft mange gode stunder p.g.a. andre deltagere, hvilket jeg takker for.
God vind til alle.

Hvilke indlæg drejer det sig om?

ingen tvivl om, at Information har et troværdighedsproblem på grund af den besynderlige moderatorpraksis, og det undrer mig, at man tilsyneladende vælger at ignorere det.

Sider