Baggrund
Læsetid: 3 min.

Sådan vil Produktivitetskommissionen effektivisere Danmark

Kommissionen vil have mere konkurrence på hjemmemarkedet, på uddannelserne og i det offentlige
Indland
1. april 2014

»Den danske produktivitet har tabt terræn siden midten af 1990’erne med en vækst på under én procent.«

Det erklærede Produktivitetskommissionens formand, økonomiprofessor Peter Birch Sørensen, da kommissionen igår præsenterede sin slutrapport.

LÆS: Rigide overenskomster begrænser effektiviteten i det offentlige

Om det danske væksttal på under én procent om året sagde Birch Sørensen:

»Det er lavt sammenlignet med mange andre vestlige lande, og det har store omkostninger for danskernes velstand og velfærd.«

I slutrapporten anføres det:

»Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været 360 milliarder kr. rigere.«

Kommissionen lover følgende gevinst ved at følge dens forslag:

»En realistisk overgrænse for, hvor meget vi kan hæve produktivitetsvækst over de næste ti år er cirka 1/2 procentpoint om året. Det svarer til, at det danske bruttonationalprodukt, BNP, i 2020 vil være 60 milliarder større end ellers. Produktivitetskommissionens forslag kan bidrage til at høste en del af det potentiale.«

Produktivitetskommissionen anbefaler at sætte ind på tre område. Med formand Birch Sørensens ord:

»Styrk konkurrence, dynamik og internationalisering i erhvervslivet. Styrk kvaliteten af uddannelserne og deres værdi for arbejdsmarkedet. Og skab gode rammer for nye løsninger og effektivitet i det offentlige.«

De vigtigste forslag

Blandt sine ialt 123 anbefalinger har Produktivitetskommissionen udvalgt 25, som den kalder sine »hovedanbefalinger«.

De er samlet under de tre indsatsområdet, som kommissionen overordnet anbefaler.

Konkurrencen

Kommissionen ser konkurrence som afgørende tilskyndelse til produktivitet. I sin bekymring for, at danske indenlandske serviceorienterede virksomheder særligt sakker agterud, fordi de er et beskyttet hjemmemarked, foreslår kommissionen:

»Fjern regulering, der afskærmer hjemmemarkedet og begrænser konkurrencen.«

I samme spor lyder næste hovedanbefaling: »Styrk mobiliteten af varer, serviceydelser, investeringer, viden og arbejdskraft over landegrænserne.«

Kommissionen har kig på danske monopoler, som f.eks. apotekernes, når den foreslår: »Styrk konkurrencelovgivningen, så den kommer på niveau med bedste praksis i EU.«

Umiddelbart ukontroversielt lyder forslaget: »Prioriter de offentlige udgifter med blik for, hvordan de påvirker produktiviteten.«

Til gengæld er der politisk sprængstof i anbefalingen: »Brug skattepolitikken til at styrke produktiviteten, bl.a. ved at omlægge fra skatter på indkomst til skatter på ejendom og ved at fjerne overbeskatning af aktiv erhvervsindkomst.« Folketingssalens højre side vil næppe høre tale om øget ejendomsbeskatning, men formentlig være begejstret over at fjerne »overbeskatning« af aktiv erhvervsindkomst.

Et hip til den københavnske metro er at finde i forslaget:

»Invester kun i infrastruktur, når det er samfundsøkonomisk rentabelt.«

Megen politisk medvind er næppe i vente for det tidligere havarerede forslag: »Brug betaling til at reducere trængslen i trafikken.«

Uddannelserne

For uddannelserne foreslår kommissionen: »Styrk deres værdi for arbejdsmarkedet.«

Tilsvarende ønsker kommissionen uddannelser »med høj studieintensitet og efterfølgende høj beskæftigelse og løn.«

Samme markedstilpasning ligger i forslaget om »kortere og mere praktisk orienterede uddannelser, der afspejler arbejdsmarkedets behov«.

Gennemskueligehed på markedet skal også gælde de uddannelsessøgende. De skal have »nem adgang til sammenlignelige nøgletal for uddannelsernes kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet.«

Det offentlige

Under sin overskrift »gode rammer for nye løsninger og effektivitet i det offentlige« foreslår kommissionen noget, som skiftende regeringer har bakset med siden Poul Schlüters tid i 1980’erne: »Arbejd systematisk med afbureaukratisering og regelforenkling.«

Konkurrence skal også gælde mellem de offentligt ansatte: »Skab bedre sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer, præstationer og løn,« foreslår kommissionen. For at bane vejen anbefaler den: »Indgå brede og fleksible offentlige overenskomster.«

Konkurrencen skal også påføres det offentlige udefra, mener kommissionen: »Skab konkurrence om alle offentlige opgaver, der egner sig til det.« Og tilføjer: »Gør det attraktivt at byde på offentlige opgaver.«

Hvor hurtigt virker det?

Ifølge Produktivitetskommissionen vil mange af dens forslag styrke produktiviteten forholdsvis hurtigt.

For den private sektor gælder det især forslaget et om at fjerne regulering, der afskærmer hjemmemarkedet og begrænser konkurrencen.

Samme snarlige effekt forventer kommissionen af det tilsvarende monopolbekæmpende forslag om en styrket konkurrencelovgivningen på niveau med bedste praksis i EU.

Kommissionen forventer også hurtig virkning af fjernelse af overbeskatningen af aktiv erhvervsindkomst og en indførelse af trængselsafgifter i trafikken.

For den offentlige sektor regner kommissionen forholdsvis hurtig effekt af konkurrence om alle offentlige opgaver, der egner sig til det. Tilsvarende, hvis forslaget følges om at gøre det attraktivt at byde på offentlige opgaver.

Kommissionen mener endvidere, at gevinsterne umiddelbart vil følge af forslag om gøre offentlige overenskomster fleksible, med tydelig ledelse og individuelle aflønninger til medarbejderne.

Hvem skal gennemføre forslagene?

Produktivitetskommissionen fremhæver, at den har haft fokus på at foreslå tiltag, der kan besluttes af politikere. På Christiansborg kan man fastlægge skattepolitikken og den økonomiske styring af samfundet. Ude i regioner og kommuner kan man gøre udbud mere attraktive og styrke samarbejdet med den private sektor. De offentlige ledere, i stat, regioner og kommuner, er ifølge kommissionen afgørende for, hvor langt fornyelsen faktisk kan komme til at gå.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Lise Lotte Rahbek

De glemte da explisit at foreslå, at de ikkearbejdseffekive borgere indbyrdes skal konkurrere om muligheder for at overleve. Men det havde måske været for indlysende politisering.. trods alt.

Pd. Hvad har kommissionen kostet?

Vi skal ha` en "slap'a-kommission". Kommissorium :
- De offentlige myndigheder og politikere - mindre emsighed overfor befolkning og arbejdspladser.
- Vejledning til dem der forhindrer at arbejdet deles og arbejdstiden nedsættes - arbejdsmarkedets parter.
- Henvendelse til dem, der slapper alt for meget af, fordi de er vænt fra - med et kærligt spark bagi.
- Forbedre integrationen. De 9% indvandrere står for 25% af kontanthjælpsmodtagerne.
- Irettesættelse og vejledning tildem der umenneskeligt kræver effektivitet af alle mennesker, som var de maskiner.
Kombineres disse tiltag bliver danskerne meget mere produktive - men på en anden måde. Måske af mere tilfredse borgere.

Bemærkelsesværdigt, at der samme dag kommer to rapporter :
Denne produktive vækst tilbedelses rapport - og FN`s fornyede alarmsignal over klodens tilstand.
Der er noget der ikke stemmer.

Jeg står af allerede når jeg når til, vi ville være 360 milliarder kroner rigere, hvis vores produktivitet havde fulgt den amerikanske. Og hvad ville vi så have brugt alle disse penge til? Se lige venligst på lederen på bagsiden af dagens Information om IPCC's rapport. Det er jo skræmmende, at nogen ved deres fulde fem kan hævde, at vi har brug for alle disse midler i en situation, hvor netop vores materielle forbrug af klodens ressourcer, herunder forbrug af atmosfæren som affaldsbeholder, truer eksistensen for de kommende generationer. Noget helt andet er, at disse 360 milliarder jo ikke ville være fordelt på en retfærdig måde udover samfundet. Uligheden i den bemeldte periode er vokset, og det indebærer jo logisk - selv for en økonom - at nogen, ganske få, ville være blevet meget, meget rigere, mens andre blot var blevet lidt rigere og nogle endda fattigere. Så meget glæde ville det gode samfunds borgere få af alle disse fiktive midler, som sikkert allerede er handlet i de luftige og imaginære finanslag med tilhørende bonusordninger. Jeg ved ikke hvad, men det kan ikke være vejen at øge produktiviteten og forbruget i en situation, hvor kloden er i allerstørste åndenød. Det er bedre at begrænse sig og omfordele, da nogen stadig har alt for meget og mange alt for lidt.

Steen Thaulow Olsen

Og denne produktivitet skal opnås gennem at brandbeskatte private boliger. Så er vi sikre på at folk aldrig får ro i deres liv, men hele livet igennem skal okse løs for at have til dagen og vejen før man som ældre bliver slæbt afsted til plejehjem og umyndiggjort efter et langt liv som lønslave for sine ejere i finanseliten, der nu dybest set ejer alt hvad der er at eje her på jordkloden. Formidabel plan- og den er godt på vej til at lykkes allerede. Som Warren Buffett erklærede for nogle år siden så er den økonomiske elite jo i klassekamp mod alle os andre og "vi er ved at vinde", som han sagde.

Steen

INGEN tvinger dig eller andre til at have en ejerbolig med de risici der er for ændringer i eskatning af denne.

Hvis du ikke vil løbe risikoen, så bo til leje og indbetal på livrente istedet.

Ingen dansk politiker tør øge det samlede skattetryk. Derfor omlægning.
Problemet er, at nogen vinder og nogen taber ved en omlægning. Derfor tør politikerne kun tage meget små forsigtige skridt, beklageligvis. Derfor kan de bekymrede godt slappe af. Alt forbliver ved det gamle elendige system med skat på flittige borgeres løn.
Og da de heller ikke kan reducere udgiftssiden, er der ikke skattelettelse i sigte.
Hvorfor skal det være så surt.

Steen Thaulow Olsen

Per Nielsen; nej, man er ikke "tvunget" til nogetsomhelst. Der er heller ingen, der er tvunget til at blive født- men det er de blevet. Og de er født ind i et samfund, der mere og mere er blevet præget af en beskatning, der bare stiger og stiger- ikke kun for boliger.