Læsetid: 4 min.

Dokumentation: PET forsøgte at ændre Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse

En aktindsigt i Forsvarsministeriet dokumen-terer, at PET i december 2010 forsøgte at få ændret koldkrigsprofessor Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse. PET har fortsat ’ingen kommentarer’
Professor Bent Jensen kalder den tidligere PET-chef Jakob Scharfs forsøg på at ændre hans sikkerhedsgodkendelse for en ’plump og ubegavet’ manøvre, som kunne have fået store konsekvenser for færdiggørelsen af Jensens forskningsprojekt.

Søren Bidstrup

15. april 2014

Politiets Efterretningstjeneste bad i december 2010 Forsvarsministeriet om at overveje, om der »på baggrund af nogle konkrete forhold« var »anledning til til en ændret vurdering af Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse«.

Det fremgår af et brev, som Forsvarsministeriet den 12. januar 2011 sendte til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), og som Information nu har fået aktindsigt i. Det var FE, der efter indstilling fra daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen godkendte Bent Jensens adgang til selv de højest klassificerede dokumenter. PET’s forsøg på at ændre sikkerhedsgodkendelsen i 2010 har Bent Jensen flere gange udtalt sig om i medierne, men ifølge ham selv er det ikke tidligere dokumenteret.

Som omtalt i Information afviste PET for nylig efter 15 ugers sagsbehandlingstid at give aktindsigt i tjenestens forsøg i december 2010 på at ændre Bent Jensens sikkerhedsgodkendelse bl.a. ved at sende 44 sider med overstregninger. Anderledes med Forsvarsministeriet. Efter bare fem dage fik Information aktindsigt i ministeriets brev til FE fra januar 2011. Men indholdet af de »konkrete forhold«, som PET referer til i anmodningen fra december 2010, er stadig ikke oplyst. I Forsvarsministeriet afventes PET’s kommentar til, at tjenestens anmodning fra december 2010 udleveres i aktindsigt. Det forventelige svar fra PET er et afslag, og selv har tjenesten ifølge en mail til Information »ingen kommentarer« til, hvad Forsvarsministeriet nu har givet aktindsigt i.

Beskrev Dragsdahl som agent

Ifølge Bent Jensen var de »konkrete forhold«, at PET’s daværende chef Jakob Scharf mente, at Bent Jensen »uberettiget havde røbet diverse fortrolige oplysninger«, skriver han i en mail til Information.

Bent Jensen havde som udnævnt leder af Center for Koldkrigsforskning (CFKF) med en omstridt bevilling på finansloven i 2007 fået tildelt 10,5 millioner kroner til et projekt, der bl.a. skulle afdække sovjetisk og østeuropæisk meningspåvirkning i Danmark under Den Kolde Krig. Resultatet blev tobindsværket Ulve, får og vogtere, som udkom i februar.

Få dage efter, Bent Jensen var udpeget som centerleder, offentliggjorde han i januar 2007 en omfattende artikel i Jyllands-Posten, hvor den tidligere journalist på Information Jørgen Dragsdahl blev beskrevet som KGB-agent. Som kilde brugte Bent Jensen bl.a. citater fra PET-dokumenter. Artiklen førte til en injuriesag fra Jørgen Dragsdahl, der i første omgang vandt ved byretten i Svendborg og i anden omgang tabte ved Østre Landsret i efteråret 2013.

Information beskrev flere gange i 2008 og 2010, hvordan Bent Jensen blev kritiseret af PET for at tilsidesætte de fastlagte vilkår for hans adgang til fortrolige dokumenter hos tjenesten. Et af vilkårene, som Bent Jensen ifølge kritikken ikke overholdt, var, at han var blevet pålagt at oplyse, at PET-citaterne om Jørgen Dragsdahl ikke nødvendigvis var et udtryk for tjenestens institutionelle opfattelse. Kort sagt, når Jørgen Dragsdahl var omtalt som agent i citaterne fra de fortrolige PET-dokumenter, kunne det være udtryk for menige medarbejderes og ikke for PET-ledelsens vurdering.

Kritikken af Bent Jensen blev fremsat dels i kølvandet på artiklen i Jyllands-Posten i 2007, dels i forbindelse med injuriesagen i foråret 2010, dels i forbindelse med publikationen ’Fodnoter 4’, som Center for Koldkrigsforskning havde offentliggjort forud for retssagen. ’Fodnoter 4’ indeholdt flere citater om Jørgen Dragsdahl fra PET-dokumenter.

Bent Jensens forklaring

I dag kalder Bent Jensen Jakob Scharfs forsøg på at ændre hans sikkerhedsgodkendelse en »plump og ubegavet« manøvre, der kunne have fået store konsekvenser for færdiggørelsen af forskningsprojektet.

»Da jeg blev orienteret om Scharfs manøvre, var jeg med det samme klar over, hvad konsekvenserne ville blive, hvis den var lykkedes, nemlig at jeg måtte forlade min stilling som leder af CFKF, før forskningsprojektet var gennemført, fordi jeg jo så ikke måtte arbejde med det fortrolige materiale i diverse statslige arkiver,« skriver Bent Jensen, der afviser at have tilsidesat vilkårene op til byrettens behandling af injuriesagen i 2010, hvor Bent Jensen ønskede en række PET-dokumenter fremlagt.

»Politimester Jakob Scharf havde åbenbart i december 2010 glemt, at han på et møde med min advokat Ole Ravnsbo og undertegnede i september 2007 havde udtrykt forståelse for, at jeg i fornødent omfang måtte orientere min advokat, for at denne kunne opfylde retsplejelovens krav om, at der for ethvert bilag, som ønskedes fremlagt i retten, skulle argumenteres konkret for, hvorfor bilaget var vigtigt for sagen,« skriver Bent Jensen og fortsætter: »Jakob Scharf havde desuden i sin henvendelse til Forsvarsministeriet anført, at jeg i en fodnote til ’Fodnoter 4’ havde berørt noget, som i forvejen var omtalt i PET-kommissionens beretning fra 2009, men han havde tilsyneladende glemt, hvad han havde sagt til mig på et møde i Justitsministeriet i marts 2010, som blev overværet af hans chef- jurist, min bestyrelsesformand og en kontorchef i Justitsministeriet: At alle oplysninger, som var offentliggjort i PET-kommissionens beretning, var ’de facto afklassificeret’. Jeg behøvede derfor ikke at ansøge om afklassificering vedrørende sådanne oplysninger.«

Bent Jensen slutter: »Disse oplysninger sendte jeg til FE, som udbad sig Scharfs kommentar, før FE traf afgørelse vedrørende min sikkerhedsgodkendelse. FE bad også Scharf besvare en række andre spørgsmål. Efter nogle måneders betænkningstid svarede Scharf, at han ingen kommentarer havde. Dermed faldt hans manøvre til jorden.«

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

  • Per Jongberg
Per Jongberg anbefalede denne artikel

Kommentarer

Det var under en konservativ justitsminister, at Bent Jensen i en række breve måtte indskærpes vilkårene for arkivadgang og sin tavshedserklæring. Vilkårene var i øvrigt standardkrav magen til dem, som fx DIIS havde arbejdet under. Jeg har selv kæmpet for at få adgang til tudsegamle oplysninger, og genkender til fulde Bent Jensens frustration. Men derfor ser jeg alligevel ingen grund til her sammen med Ulrik Dahlin at stille mig skulder ved skulder med Jensen.

Faghistoriker Michael H. Clemmesen finder det helt utroligt, at Bent Jensen "ikke anvender grundlæggende kildekritisk metode for at fastlægge kildens generelle og specielle udsagnskraft ud fra skribentens rolle og den generelle tilblivelsessituation. PET-betjente er jo blot kriminalbetjente, der skulle samle løse rygter, som sandsynligvis ikke var noget som helst, for det kunne jo være, at der ved den brede observation pludseligt dukkede noget substantielt op."

Som jeg ser det, er der ingen tvivl om at Bent Jensen groft har overtrådt de vilkår, som han havde indvilliget i at arbejde under. Det er der såmænd rigtig gode grunde til at gøre, men det er ikke den kamp, som Jensen har valgt at tage. I stedet stiller han sig tøseformærmet over, at hans fortolkning af papirerne bliver afvist af Justitsministeriet.

Kravet om stramning ser i øvrigt ud til at stamme fra helt et andet forhold, end det Jensen finder grund til at nævne. Nemlig at han havde givet navnet på en PET-mand fra Dragsdahlsagen til Jyllands-Posten, og ladet dem kikke med i sin arkivadgang.

Malan Helge, Per Jongberg, Karsten Aaen, Niels Mosbak, Torben Nielsen, Rune Petersen og Steen Sohn anbefalede denne kommentar
Ole Vagn Christensen

Tak Paamand
Glad for at sagen om Dragsdahl nu kommer for højesteret.
Så danskerne kan få rede på hvad kan man som historiker i en politisk vogn man selv har spændt sig forn tillade at angribe seriøse danskere med.
Alle dansker ved efterhånden med de skrevne udtalelser i Gorbatjovs bog og udtalelser fra Helmuth Smidt udenrigsminister. Danmark var pålagt opgaven at skaffe argumentation som Gorbatjov kunne bruge mod sine egne generaler. For at Sovjetunionen kunne forstå at der i vesten var modstand mod dobbeltbeslutningen om oprustning opstillingen af raketter.
For at skabe troværdighed var det helt naturligt at mennesker blev inddraget som kunne fortælle hvad der foregik i vesten. Hvorfor var det så vigtigt for Gorbatjov ja det beskriver han selv i sin bog. Hvor han havde en samtale med Helmuth Smidt om at så længe generalerne kunne bruge vesten som et frygteligt uhyre så længe ville generalerne forlange penge af de Sovjetrussiske borgere. Kunne Gorbatjov i stedet få oprustningsspiralen stoppet i vesten så kunne han også få den stoppet i Sovjetunionen og gøre det han troede på at forbedre de sociale forhold for Sovjetunionens borgere. En sådan udtænkt strategi fortalte Helmuth Smidt til Reagan.
Nu var opgaven at gøre den troværdig, ja selv få KGB til at forstå at der var modstand mod dobbeltbeslutningen. Svært er det at få øje på at de der medvirkede her var agenter mod vestens interesse.
Bent Jensens rolle med 10,5 million kr. Har ikke nået til anden konklusion end at det var den rigtige strategi og den førte til Sovjetunionens sammenbrud.
Ja måske har den også en bagside som vi nu ser med Putin, som gør alt for at gøre Rusland til en stormagt ved at bekæmpe de tiltag der er gjort i Østeuropa for at tilnærme sig Vesteuropa EU og Nato.
Som Rusland anser som en naturlig del der hører til i deres stratosfære.
Ja tilliden mellem øst og vest for tilnærmelse har lidt et knæk måske er det fordi Rusland med Gorbatjov strategien. Bent Jensen med sin roden i den russiske samvittighed KGB arkiverne oplevede hvordan Sovjetunionen kollapsede.

Det er jo svært at forholde sig til, hvad der er ret og rimeligt i denne sag, når den ene part slet ikke vil informere.

Men det er i hvert fald ikke ret, at give Bent Jensen adgang til hemmelige arkiver, som har kan citere fra, uden at den, det går ud over, kan se om sin egen sag. Enhver kan jo se - det må Fogh Rasmussen jo også kunne, at Bent Jensen er forudintaget, og derfor helt uegnet til at have adgang til disse arkiver. - Men måske var det en politisk samarbejdsaftale med pøbelpartiet.

Gert Romme skriver: Enhver kan jo se - det må Fogh Rasmussen jo også kunne, at Bent Jensen er forudindtaget ...

Mon ikke det var derfor, han blev sat til opgaven?

Hvis I vil se noget forudindtaget, så læs min anmeldelse af hans bog :).

Bent Jensen skrev selv sin ansøgning om et center i et sprogbrug, der fint svarer til det endelige værk - så VK-regeringen vidste hvad de bad om. Ansøgningen til "integrationsminister Bertel Haarder, justitsminister Lene Espersen, forsvarsminister Sv. Aage Jensby og udenrigsminister Per Stig Møller" opfordrede til en "undersøgelse af kommunismens forbrydelser, den indre trussel fra danske medløbere" på grund af "det påtrængende behov for at få kastet lys over de enkeltpersoner og organisationer, der gik fjendens ærinde under Den Kolde Krig".

Lars R. Hansen

Lige meget hvad man politisk eller faghistorisk mener om Bent Jensen, så er det ikke i orden, at PET forsøger at lukke en forsker ned, der med mandat fra folketinget, er igang med en større udredning om den kolde krig.

Og det er i sammenhængen fuldstændig irrelevant, hvad Dragsdahls ven militærhistoriker Michael H. Clemmesen (som har haft længerevarende halvoffentlige, og til tider ganske underholdende, skænderier kørende med Bent Jensen) mener om Bent Jensens kildekritik til arbejder Bent Jensen ikke har udgivet på tidspunktet.

Og det er værd at bemærke, Michael ikke er konkret i sin kritik af Bents kildeanvendelse, hvad givetvis skylde Michael ikke har læst de kilder han kritisere Bents udlægning af, Michael angriber i blinde.

Ole Vagn Christensen

Enig Lasse Johansen
PET skal ikke lukke seriøse forskere ude men med det motiv Bent Jensens forskning fik, og den viden PET havde om forskningens formål. Blev angrebet mod Dragsdahl som agent misbrugt af Bent Jensen derfor venter vi på højesterets sagen. Bent Jensen misbrugte PET til at de kunne legalisere at Dragsdahl var agent. Trods det at det fandt PET i situationen intet bevis for. Ligesom sagen var forelagt for regeringens sikkerhedsråd om Dragsdahl, sikkerhedsrådet fandt ingen begrundelse for at anklage Dragsdahl for landsforræderi. Årsagen er ikke svær at forstå hvis ikke man er en enøjet forsker. Dragsdahl og andre tjente et højere formål. Det vidste PET og regeringens sikkerhedsråd. Nemlig at få KGB til at forstå at i vesten var der oprør mod oprustningen.
Derfor Lasse er der nogen der stiller spørgsmålet, hvis ikke forskeren behandler PETs materiale ud fra virkelighedens verden og skriver svarene på hvorfor greb PET ikke til anklagelse for landsforrædderi. For det materiale når Bent Jensen havde fået lov til at få indsigt burde da også være tilstede. Det er her du burde rejse dit spørgsmål hvorfor der i PET kunne være modvilje mod at lade Bent Jensen få adgang.
Resultatet kender du at Bent Jensen har ikke givet svarene men gjort brug af sin ret til at anklage som forsker og historiker, Dragsdahl for at være agent på grund af materialet for PET.
Det er misbrug der klodser der her er udvist af Bent Jensen af PET.
Det burde være strafbart og anklagelse for uhæderlig forskning

Lars R. Hansen

Ole, det nytter ikke noget at henvise til virkeligheden, når man selv afviger så voldsomt fra den. Bents forskning er i den grad seriøs, og Bent har ikke "misbrugt" PET, men løftet det opdrag han af folketinget blev betroet.

Og så har Bent ikke anklaget Dragsdahl for landsforæderi, men afdækket PET og KGB's opfattelse af Dragsdahl som værende påvirkningsagent for det røde terrorimperium.

Dette stemmer godt overens med Dragsdahls politiske, aktivistiske og journalistiske virksomhed, der støttede og fremmede det røde terrorimperiums interesser i Danmark. Blandt andet ved at forsøge at svække dansk forsvar og dansk forsvarsvilje samt isolere Danmark fra sine allierede i NATO med sigte på at få Danmark udmeldt og afrustet. Altså værgeløs overfor det røde terrorimperium. Det kan du så kalde en "højere sag" men det er noget som det ikke bør være ulovligt at være uenig i og i forskningen anvende PET-arkiver til at komme det så nært som muligt. Og faktum er, at PET underrettede regeringen, andre myndigheder, herunder udenlandske om Dragsdahl var agent for KGB.

Det er ikke, som Michael og andre forsøger atgive indtryk af, en tilfældig betjent, der mente det nok måske var tilfældet, men selve PET. Og det må PET stå ved, hvad den tidligere PET-chef og åbenbart ikke ville.

Og at Dragsdahl ikke bliv tiltalt for sin virksomhed kunne meget vel skyldes det simple forhold, at hans virksomhed ikke brød dansk lov, det er nødvendigvis ikke ulovligt at være påvirkningsagent i Danmark.

Desuden ville det være en politisk beslutning om, hvorvidt Dragsdahl skulle tiltales for sin virksomhed, og der kan være mange gode grunde til man fandt det politisk uhensigtmæssigt selvom det juridisk var muligt, overfor fravalgte retsforfølgelse.

Om det kan være strafbart at citere fra PET-arkiver, men det gør det nødvendigvis bestemt uhæderlig forskning, og hvis PET mener Bent har overtrådt sin tavshedspligt må PET jo sigte, tiltale ham og se om de kan få ham dømt.

Hvis nogle om 10 år kan finde dokumenter i PET, hvoraf det fremgår, at PET opfattede situationen som at Bent havde overtrådt sin tavshedspligt, men aldrig fik ham dømt for det, så er det ikke uhæderlig forskning, at anfører det som PET's opfattelse.

Lars R. Hansen

Og vi venter ikke på højesteret for at få afgjort om, hvorvidt Dragsdahl var påvirkningsagent eller Bent overtrådt sin tavshedspligt.

Retssagen handler om en påstand om injurier. Dragsdahl har valgt at trække Bent for retten fordi Bent har offentliggjort PETs opfattelse af Dragsdahl.

Det opfatter Dragsdahl helt utroligt som injurierende fra Bents side. Og i stedet for blot at sige, at PET må tage fejl, valgte Dragsdahl at trække Bent i retten for at videregive PET's opfattelse, hvad gav kasse for Dragsdahl med ekstra bladet fordi ekstra bladet dengang ikke kunne få adgang til og fremlagt PET-dokumenterne i retten, og mente vel at kunne gentage kassesuccesen med Bent.

Og når Dragsdahl kan rejse store pengebeløb gennem donationer, fx. fra medier som Information og Politiken samt en række andre fremtrædende og resursestærke støttere, så er vejen jo åben for at økonomisk risikofrit at sagsøge forskere for deres forskning og aviser for deres dækning (JP blev også sagsøgt i Svendborg, men frikendt).

Bemærk at Dragsdahl også har truet Information med søgsmål og endda helt latterligt med års fængselsstraf! Manden er tydeligvis ude af balance.

http://www.information.dk/157476

Ole Vagn Christensen

Lasse hvorfor nu et nyt angreb, synes du at Bent Jensen kan bære titlen en hæderlig forsker jeg mener han har uvist ved sine handlinger han er en prostitueret uhæderlig forsker som fortier sandheden han godt kender til men som hans alfonser ikke ville synes om de mennesker som gav ham 10,5 millioner kroner.
Men godt vi får højesteret sagen så vi kan få landsrettens afgørelse afprøvet hvad kan en forsker tillade sig at bruge PET til når det gælder om at sværte mennesker til med ord som fjendtlige landes agent, selv om der ikke er belæg herfor i følge den daværende Borgerlige regerings sikkerhedsudvalgs udviste arbejde.
Hvilket vi har konstateret ved at ingen blev trukket i retten eller blev dømt til fængsel.
Under det dig ikke eller er du ligeså enøjet som Bent Jensen har været i sin forskning.

Lars R. Hansen

Hvilket angreb?

Og fik du fat på det nødvendigvis ikke er ulovligt at være påvirkningsagent? Og endvidere at en politisk, ikke juridisk afgørelse om der skal rejses tiltale efter sikkerhedsparagrafferne?

Og hvad er din kilde til sikkerhedsudvalgets holdning til det af PET fremlagte omkring Dragsdahl?

Ole Vagn Christensen

Lasse ynkeligt forsvar
Men godt opfunden til forsvar for Bent Jensen ordet påvirkningsagent.
Ville have respekteret det ord hvis det var brugt positiv, men ingen respekt når det bruges negativt som Bent Jensens udlægning har været.

Lars R. Hansen

Ordet påvirkningsagent bruges af PET's forgænger og er ikke opfundet til lejligheden. Det bare et historisk faktum.

Ole Vagn Christensen

Lasse
Er du enig med mig om at ordet er brugt af Bent Jensen som et udtryk der skulle angive den negative betydning af et andet menneske. PET har brugt det positivt da det ellers ville have haft konsekvenser for Dragsdahl.
Så lad os slå fast at det handlede om at påvirke KGB til at forstå at de roligt kunne tro på Gorbatjov når han sagde der er i vesten en modstand mod oprustningen. Hvilket var i den danske regering interesse at der blev gjort.
Hvilket PET var vidende om. Hvilket Bent Jensen selvfølgelig har fundet i PETs arkiver som i KGB s arkiver.
Det vi kan bebrejde hans forskning for er at han ikke er ærlig og giver os svarene var der tale om positive handlinger. For der kan ikke være tvivl om at det var opgaven.

.

Ole Vagn Christensen

Lasse angående dit udsagn omkring Bent Jensen hæderlighed så bevar du dit syn herpå.
Illusioner kan man ikke tage fra voksne ligesom der eller ikke må tages slik for børn.
Der hvor Bent Jensens hæderlighed forsvinder er når han lader sin forskning prostituere og virker som en alfons hvor han skal levere til bagmændene.
Havde han udvist seriøs forskning havde han set tingene i et større politisk verdensbillede end det navlepilleri han har foretaget sig

Lars R. Hansen

Nej, Ole jeg er ikke enige med dig en den skrup skøre udlægning!

Dragsdahl var ikke en påvirkningsagent for PET, der skulle påvirke KGB, men påvirkningsagent for KGB, der skulle påvirke den danske meningsdannelse. Din teori er mildest sagt komplet skør og uden belæg whatsoever!

Og Bent Jensen er skam ingen alfons, men har som talrige andre (fx forskerne bag DIIS-udregning og PET-udredningen) påtaget sig et opdrag fra folketinget om at lave en udredning om den indre og ydre trussel mod Danmark under den kolde krig. Hvad han har gjort på fremmeste vis trods PET og andre magter har forsøg på at standse ham og hans hold af forskere.

Og nu må det være nok...

Ole Vagn Christensen

Lasse det kan godt være det er nok for dig, ser frem til højeste ret tager fat på seriøsiteten i Bent Jensens forskning og hvad man kan tillade sig at sværte andre mennesker til med.
Så jeg er ikke enig i at nu må det være nok.
Højeste ret venter vi på.