Baggrund
Læsetid: 4 min.

Dokumentation: Justitsministeriet undlod vejledning til børnefamilier før 2013

Det er ikke tilstrækkeligt, når justitsminister Karen Hækkerup vil begrænse ministeriets gennemgang af afslag på ophold til børne-familier til kun at omfatte sager fra 2013. Information kan nu vise, at ministeriet også i årene før har undladt at sikre barnets tarv
Børnene i en af de familier, Information har beskrevet, hvor Justitsministeriet ud fra papirerne i sagen at dømme ikke har taget hensyn til eller vejledt om barnets tarv. Begge er født i Danmark, men skal sammen med deres forældre udsendes til Irak.

Jakob Dall

Indland
14. maj 2014

Sagen om udlændingemyndighedernes manglende hensyntagen til barnets tarv ser ud til at være mere omfattende, end justitsminister Karen Hækkerup (S) hidtil har antaget. Det viser to afslag på forlængelse af humanitær opholdstilladelse, som Information er i besiddelse af.

Den 30. maj 2012 sendte Justitsministeriet et afslag på forlængelse af humanitær opholdstilladelse til en irakisk familie, der boede i Kerteminde på Fyn sammen med parrets tre mindreårige børn. Afslagets indhold er bemærkelsesværdigt, fordi afslagets fire sider ikke indeholder en eneste synlig overvejelse angående hensynet til familiens tre mindreårige børn, Ala, Aram og Avas, tarv.

Men også datoen – 30. maj 2012 – er særdeles interessant, fordi afslaget heller ikke indeholder en vejledning til familien om muligheden for at søge ophold efter § 9 c i udlændingeloven, der specifikt tager hensyn til bl.a. mindreårige børns tarv.

En sådan vejledning om § 9 c i afslagene har ellers været Justits- ministeriets argument for, at hensynet til barnets tarv var en »integreret« del af ministeriets sagsbehandling. Datoen den 30. maj 2012 gør afslaget til et bevis på, at den gennemgang af en række afslag på opholdstilladelse til børnefamilier, som justitsminister Karen Hækkerup (S) bebudede for en måned siden, ikke er omfattende nok.

Forud for at justitsministeren i april krævede en gennemgang af en række afslag til børnefamilier, havde DR2 vist dokumentaren De Udviste Børn, der kritiserede, at myndighederne ikke tog særskilt hensyn til børnenes tarv, når de gav afslag på opholdstilladelse til børnefamilier. Karen Hækkerup begrundede dengang behovet for en gennemgang netop med, at der i en række sager ikke var givet den fornødne vejledning:

»Ministeriet har af egen drift fundet fejl i fem sager om afslag på forlængelse af humanitært ophold, hvor der ikke var blevet vejledt tilstrækkeligt (…) der kan derfor i disse sager være tvivl om, hvorvidt barnets tarv har været inkluderet i udlændingemyndighedernes sagsbehandling,« som ministeren skrev i en mail til Information den 11. april.

Karen Hækkerup valgte dog at begrænse gennemgangen til kun at omfatte sager fra perioden 1. januar-20. november 2013, hvor ministeriet som tidligere omtalt i Information skiftede praksis i disse sager. Praksisændringen skete i øvrigt samtidig med, at Europarådets menneskeretskommissær aflagde officielt besøg i Danmark og bl.a. havde samtaler med daværende justitsminister Morten Bødskov.

Ingen forklaring på kun 2013

Karen Hækkerup har ikke nærmere forklaret, hvorfor det kun er afslag fra perioden januar-november 2013, der skal undersøges. Måske har ministeren ikke selv været klar over, at der også tidligere er givet afslag til børnefamilier uden den vejledning, der kunne sikre, at danske myndigheder levede op til FN’s Børnekonventions krav om at sætte hensynet til barnets tarv først.

»Ud fra de foreløbige oplysninger jeg har fået, har jeg ikke grund til at tro, at der er noget yderligere galt«, forklarede hun i mailen til Information, der sluttede: »Men som i alle andre sager så skal myndighederne være sikre i deres sag. Så hellere et kontroltjek for meget end et for lidt«.

Den irakiske familie fra Kerteminde, som i øvrigt senere efter opbakning fra lokalsamfundet og et lokalt socialdemokratisk folketingsmedlem endte med at få forlænget deres opholdstilladelse, er ikke det eneste eksempel på, at myndighederne før 2013 har undladt at give tilstrækkelig vejledning til børnefamilier.

Et andet afslag er givet til en syrisk familie med tre mindreårige børn. Familien, der har opholdt sig i Danmark siden 1999, fik i 2011 afslag på humanitær opholdstilladelse for tredje gang, uden at afslaget indeholdt det mindste spor af selvstændige overvejelser om hensynet til familiens tre mindreårige børns tarv, selv om børnene enten var født i Danmark eller på daværende tidspunkt havde opholdt sig her i landet i mere end 10 år. Afslaget indeholdt heller ikke nogen form for vejledning til den syriske familie om muligheden for at søge ophold efter udlændingelovens paragraf 9 c. At der i sager om humanitær opholdstilladelse efter en konkret vurdering også skal vejledes om paragraf 9 c, indgår ellers som et element i Justitsministeriets praksisændring den 20. november sidste år. Den syriske familie har i øvrigt siden fået humanitær opholdstilladelse.

På tirsdag skal justitsminister Karen Hækkerup i et samråd i Folketinget forklare, hvorvidt og hvordan udlændingemyndighederne har taget hensyn til barnets tarv, siden udlændingeloven blev ændret i 2010.

Johanne Schmidt-Nielsen (EL), der sammen med SF har indkaldt ministeren i samrådet, lægger stor vægt på de nye oplysninger om dokumenterede afslag til børne- familier uden vejledning i 2011 og 2012: »Børn kan være udvist af Danmark, selv om vi ifølge FN’s Børnekonvention havde en pligt til at tage os af dem. Så disse to afslag viser med al tydelighed, at justitsministerens udmelding om at ville kontrollere sager fra 2013 slet ikke er tilstrækkelig. Som minimum må ministeren udvide sin gennemgang til at omfatte sager tilbage fra juni 2010, da VKO-flertallet i Folketinget vedtog en stramning af udlændingeloven, som fik mængden af afslag på humanitær opholdstilladelse til børnefamilier til at stige kraftigt,« siger Johanne Schmidt-Nielsen, der ikke vil udelukke, at »gennemgangen endda må gå endnu længere tilbage«.

Karina Dehnhardt Lorentzen (SF) mener, at de to nye afslag er »dokumentation for, at der er ældre sager, hvor der ikke er vejledt. De sager må vi selvfølgelig også kigge på. Så der er et tydeligt behov for at gå længere tilbage end blot til afslagene fra 2013. Vi skal mindst tre år tilbage.«

LÆS: Justitsminister Karen Hækkerup udvider sagsgennemgang

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeg ved selvfølgelig ikke, om ministre i Danmark, på ganske useriøs vis, er begyndt at tvinge egne ideologiske sager igennem?

Men sag på sag, på sag, på sag, viser med al tydelighed, at justitsminister Karen Hækkerup (S) er aldeles uanstændig og helt uegnet til at have ansvar for et ministerie. Hun er i hvert fald rigtig godt med til at give indtrykket af, at Danmark er blevet en bananrepublik.

Henrik Christensen, Carsten Mortensen, lars abildgaard og Rune Petersen anbefalede denne kommentar
Henrik Christensen

Det virker svært vanskeligt at få øje på adskillige regeringsmedlemmers vilje til at ville være anstændige, respektfulde og blot lidt ydmyge overfor den opgave, de har påtaget sig... det virker meget frastødende og fuldstændig diskvalificerende på mig.
Desværre er de ikke alene - på blå front er der flere lige så grelle eksempler.
Vort arme land, vor arme befolkning, mon vi snart har styrken til at vælge ordentligt, og mon der faktisk er nogle af de opstillede der fortjener folkets tillid?
Hvem kan vi stole på?

Martin Madsen

Man er ikke i tvivl om at de var i ond tro da de undlod at følge reglerne, og efterfølgende forsøger at lægge røgslør ud.

Håbet stiger - bare det ikke er forgæves!
Det er vist sjældent man henter folk tilbage, men det er vist på tide at hente Remzi og andre hjem nu!
alt det her viser bare tydeligt at Børnekonventionen bør være dansk lov, så børnenes tarv er det primære i sagsbehandlingerne.

Forøvrigt er der også en børnefamilie, hvor børnene går i samme skole som Remzi gjorde, der har fået at vide de skal udvises..

mona ljungberg

Helt ærligt, Information har ikke afsløret noget, og jeg synes, det er pinligt, at I vedblivende hævder det på trods af flere henvendelser. Vi er nogle der i årevis før 2010 med konkrete sagshenvisninger har påtalt, at Danmark ikke tager hensyn til barnets tarv i sager om ophold og asyl. Det har Danmark måske gjort i enkelte tilfælde, men sjældent. Man har afvist at tage hensyn til barnets tarv. Hvis det skal give nogen mening, at Danmark har ratificeret konventionen om børns rettigheder, så bør Danmark være forpligtiget til at overholde den fra Danmark ratificerede den og ikke på baggrund af et praksisnotat i 2010, som i øvrigt blev foranlediget at min henvendelse til ombudsmanden på baggrund af en konkret udvisningssag i 2007 , hvor ministeriet havde begået en række lovbrud. jeg skal i øvrigt henvise til konkrete sager om udvisninger af børnefamilier uden hensyn til barnets tarv på mit asyls hjemmeside. Vi har besluttet ikke at vente et par år endnu til Danmarks 25 års jubilæum med børnekonventionen - og af gode grunde, http://mitasyl.dk/category/udviste-born/

Jeg synes Ulrik Dahlin gør det rigtigt godt Mona, selvom du også gør det godt.

Det er fint at Information graver i sagerne i justitsministeriet og på en måde så endnu flere får øjnene op for de modbydelige forhold for børn i dagens Danmark.
Vi kæmper alle hver især på vores måde og for de sager vi selv er bekendt med og det synes jeg godt man kan værdsætte!
Det højeste mål er vel for os alle at børnekonventionen ikke alene bliver fulgt fremover, men at de sager der ikke er behandlet korrekt nu bliver genoptaget, og så må vi stå sammen om det.
For børnenes skyld!