Læsetid: 3 min.

Lægeforening: Vi vil ikke medvirke til tvangsudsendelser

Fremover vil danske læger ikke medvirke til politiets tvangsudsendelser af afviste asylansøgere. Lægers opgave er ikke er at legitimere myndighedsudøvelse, lyder Lægeforeningens anbefaling, der kommer som reaktion på en konkret tvangsudsendelse sidste år
Tvangshjemsendelser af afviste asylansøgere har ofte bragt sindene i kog. Det skete blandt andet i 2009, da et større antal irakere, der efter at have søgt kirkeasyl i Brosons kirke på Nørrebro, blev fjernet af politiet for at blive tvangshjemsendt. I anledning af en konkret udvisning sidste år, siger Lægeforeningen nu stop for, at læger kan medvirke til tvangsudsendelser.

Kristine Kiilerich

7. juli 2014

Det er i strid med Lægeforeningens etiske regler, hvis læger medvirker til politiets tvangsudsendelser af afviste asylansøgere. Det er budskabet i en vejledning fra Lægeforeningen, som offentliggøres i dag.

»Lægeforeningen ønsker at tilkendegive, at lægers opgaver er at yde lægehjælp, hvor lægehjælp er nødvendig. Lægers opgave er ikke at medvirke til eller legitimere myndighedsudøvelse,« fremgår det af vejledningen.

Derfor har Lægeforeningens Etiske Udvalg og foreningens bestyrelse i enighed nu besluttet at »anbefale læger ikke at medvirke ved transport af afviste asylansøgere«, fordi, som Lise Møller, formand for foreningens Etiske Udvalg siger, »det er i strid med Lægeforeningens etiske regler, som bl.a. understreger, at lægen skal værne om tilliden mellem læge og patient«.

– Er det så en ordre til lægerne?

»Vi kan ikke beordre noget. Vi anbefaler, men det kan sidestilles med et regelsæt. Så min forventning er naturligvis, at lægerne retter sig efter det, for der har været fuld opbakning hele vejen rundt,« siger Lise Møller.

Ifølge Lægeforeningens vejledning kan læger »som medfølgende ved udsendelser af syge asylansøgere eller ansøgere, der udvises under tvang, få en problematisk og uklar rolle, hvor lægen af den udviste kan blive opfattet som myndighedsudøver, hvilket kan svække tilliden til lægen og lægestanden generelt«.

Tvangmedicinering

Baggrunden er en konkret tvangsudsendelse sidste sommer af en psykisk syg ung afghaner, hvor en læge medvirkede under transporten til Kabul.

DR’s ’Orientering’ kunne her i foråret afsløre, at den udsendte læge havde haft til opgave at give en beroligende indsprøjtning med stesolid, hvis der undervejs opstod »behov for akut beroligende medicin«. Om nødvendigt og i yderste nødstilfælde kunne injektionen også ske med tvang mod den udsendtes vilje.

I Rigspolitiets seneste status for udsendelser af afviste asylansøgere, som Folketinget modtog i januar 2014, fremgår det, at politiet i flere tilfælde i 2013 har haft læger og/eller sygeplejersker med under udsendelser, bl.a. har Rigspolitiet chartret fly, »fordi der som følge af udlændingens helbredsmæssige forhold har været behov for medvirken af læge/sygeplejerske under udsendelsen, og lægelige forhold talte mod at benytte rutefly«.

Her sætter Lægeforeningen nu foden ned. Hvis en afvist asylansøger er for syg til at kunne klare en udsendelse uden en deltagende læge, bør udsendelsen overhovedet ikke finde sted, hedder det i Lægeforeningens vejledning:

»Når det gælder deltagelse i selve transporten, finder Lægeforeningen, at lægen får en problematisk rolle. Hvis det af medicinske årsager vurderes, at en læge bør medvirke ved transporten, finder Lægeforeningen, at den attestudstedende læge bør erklære, at personen ikke tåler transport.«

Ifølge Rigspolitiets status fra januar vil medicinering under en udsendelse alene kunne ske efter lægens anbefalinger, hvis en sådan er med på flyet. Og det ledsagende politipersonale må ikke »medvirke til, at medicin anvendes til at passivisere en urolig/voldsom, men i øvrigt rask udlænding«.

Under udsendelser anvender det ledsagende politipersonale ifølge Rigspolitichefen »aldrig medicinering med henblik på at passivisere udlændingen«. De ledsagende betjente må dog gerne give en udsendt f.eks. tabletter, hvis de på forhånd er lægeordineret, men ikke f.eks. indsprøjtninger.

Det sundhedsfaglige personale kan ifølge Rigspolitiets retningslinjer for udsendelser, som senest er revideret i december 2013, ikke opfattes som »et ’magtmiddel’, som politiet kan anvende til at fremme udsendelsen«.

»Deltagelse af sundhedsfagligt personale er udelukkende begrundet i et ønske om at understøtte og hjælpe udlændingen, hvis der skulle opstå helbredsmæssige problemer,« hedder det i de reviderede retningslinjer. Deltagelse af læger og sygeplejersker under en udsendelse har således ifølge Rigspolitiet ikke »til formål at understøtte politiets myndighedsopgave med gennemførelse af udsendelsen«.

Rigspolitiet har ingen kommentarer til Lægeforeningens udmelding.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

 • Carsten Mortensen
 • anne-marie monrath
 • Rasmus Kongshøj
 • Anne Eriksen
 • Mandatar Torben Wilken
 • Torsten Jacobsen
 • Heinrich R. Jørgensen
 • Britta Hansen
 • Niels Roed
 • Dennis Hauge
 • Pia Qu
Carsten Mortensen, anne-marie monrath, Rasmus Kongshøj, Anne Eriksen, Mandatar Torben Wilken, Torsten Jacobsen, Heinrich R. Jørgensen, Britta Hansen, Niels Roed, Dennis Hauge og Pia Qu anbefalede denne artikel

Kommentarer

1905 kommer "Midlertidig Lov om nogle Ændringer i Straffeloven." Bedre kendt under navnet "Albertis pryglelov" Her er en af straffene denne her "Den legemlige Revselse skal bestaa i Tamp eller Rotting, ikke under 10 og ikke over 27 Slag." Og så kommer denne her sætning: "Det bør ved en umiddelbart før Fuldbyrdelsen afgiven lægeerklæring godtgøres, at Domfældte kan taale at udstaa den idømte straf."

Hurra for lægerne i 2014

Bjarne Bisgaard Jensen

En lidt sjældent set klog beslutning fra lægerne, så mange tak for det

bente-ingrid bruun, Christel Gruner-Olesen, Per Pendikel, Torsten Brinch, Rasmus Kongshøj og Britta Hansen anbefalede denne kommentar
Heinrich R. Jørgensen

Glimrende at Lægeforeningen melder klart ud.

Det er naturligvis ikke Lægeforeningen per se, der står med et etisk ansvar. Det er hin enkelte medlem af foreningen der har et etisk ansvar for hvordan de forvalter deres lægegerning. Det er selvfølgelig ingen nyhed for lægerne, da de hver især har forpligtet sig til en etisk kodeks og påtaget sig personligt ansvar for hvordan de praktiserer deres lægegerning. Det gælder altid for etiske bud, at de står over forvaltningsmæssige forlangende, lovbestemmelser m.v. Lægeforeningens medlemmer har alle eksplicit givet erklæring om at have forstået dette, og afgivet løfte om at denne etik vil blive udmøntet som ethos.

I en tid hvor etik og ethos ikke tillægges betydning, er det grund til at takke for hvad der burde være en selvfølgelighed. Så derfor: mange tak.

Vibeke Rasmussen, Jakob Lilliendahl, Per Pendikel, Torsten Brinch, Rasmus Kongshøj, Leif Høybye, Lise Lotte Rahbek, Niels Mosbak, Rune Petersen, Anne Eriksen, Viggo Okholm, Jørgen Malmgren, Philip B. Johnsen og Mandatar Torben Wilken anbefalede denne kommentar
Børge Rahbech Jensen

"Lægers opgave er ikke at medvirke til eller legitimere myndighedsudøvelse"

Interessant. Hvordan passer det med psykiatrilovens regler om tvang?

Jakob Lilliendahl, bente-ingrid bruun, Jørn Boye, Rasmus Kongshøj, Viktor Knudsen, Heinrich R. Jørgensen og Claus Jensen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Det er en umenneskelig opgave, at sætte læger til og det er en problemstilling der bliver, meget være i fremtiden, i takt med der er mindre chance for overlevelse.

EU står med ufatteligt mange flygtninge ved grænserne, i lejre og på flugt, et liv i Danmark/EU må i kontrast, til den lidelse disse flygtninge har lidt fremstår, som himmeriget på jorden, en frelse af børnene, et håb om et værdigt liv, ja i det mindste for børnene, fordi forældrene og børn lider ofte af PTSD.

Læger er mirakler på to ben, i den verden, hvor millioner mennesker, lever i landflygtighed, den verden der omgiver EU's ydre grænser, at med magt tvangsmedicinere et menneske, der har været en flygtninge tilværelse igennem og er afvist, med børn fra Danmark, må være forfærdeligt for et hvert menneske, men for læger i særdeleshed, læger der med meget lidt, kan redde liv, men ikke ændre på de årsager, der har ødelagt deres liv.

Som jeg gentagende gange har påpeget, er klimaforandringer en stigende del af problemet, f.eks. Syrien var anspændt af klimaforandringer før krigen, men hvem vil gøre en aktiv insats, for løsning på klimaproblematikkerne, personlig tror jeg ikke på vores politikkere, vil vores bedste på dette område, de har en for stor grad af indspisthed, med fossile brændstof sektoren og EU's krav til den førte politik, tag blot fracking gas forberedelserne i Jylland, derfor er det pludseligt nærliggende, at hæfte sig ved mulighederne for forståelse fra resten af erhvervslivet, hvormeget har de ikke at midste, hvis klimaforandringerne får lov til, at løbe løbsk, klimaforandringerne vil helt fjerne eksistensgrundlaget under livet i mange af de lande, flygtning er fra, de vil ikke kunne flytte hjem igen.

Danmark og EU tilsidesætter rapporten fra FN's Klimapanel, hvor advarslen er klar.

"De rige lande skal "nu", som i med det samme, indlede en ekstrem udbygning af vedvarende energi, og reducere udledning af drivhusgasser, med op til 70 procent"

COP15 COP16 COP17 COP18 COP19

Politikkere har tilsyneladende ikke selvstændigt, evnen til den fornødne forandring, som må starte nu, jeg håber derfor på, erhvervslivet, der er aktivt i Afrika og andre steder, vil tager selvstændige initativer, til retfærdig samhandel med nyt focus på forøget lokalt angerment, der sikre eksistensgrundlaget for familier i Afrika mf., eksistensgrundlaget der samtidig kan være med til, at reducere befolkningstilvæksten, der er en stor del af fattigdommen og klimaproblemerne.

Fra link:
"Det har været anslået at 200 millioner mennesker vil være fordrevet pga. klimaforandringer i 2050 en seksdobling af det nuværende niveau."

http://flygtning.dk/viden-fakta/flygtninge-i-verden/

Syrien
Fra link:
"Mellem 2006 og 2011 var 60 pct. af Syrien ramt af tørke, 75 pct. af alle syriske landmænd blev ramt at total misvækst, og i den nordøstlige del af landet mistede landmændene 80 pct. af deres husdyr."

Link: http://www.b.dk/globalt/klimaforandringer-varsler-krige

Claus Jensen

"Lægers opgave er ikke at medvirke til eller legitimere myndighedsudøvelse"

Hvis det var tilfældet, ville det være et opgør med århundreders politiske alliancer og praksis. Mon ikke lægeforeningen bare vasker hænderne på et nemt grundlag her.

Jørn Boye, Børge Rahbech Jensen og Viktor Knudsen anbefalede denne kommentar
Mandatar Torben Wilken

Det er mig der, som formand for borgerretsorganisationen Dansk-Nordisk Modstandsbevægelse (DNM) har rejst denne alvorlige sag overfor Politiembedsmanden og indbragt sagen for Folketingets Ombudsmand, hvor sagen fortsat kører. Jeg har også rettet henvendelse til Danmarks Lægeforening og bedt dem om at melde fra. Dette er nu sket og tak for det.
Der er dog et væsentligt forhold, som ikke er trukket frem. I de grundlæggende lægelige etiske regler er der en klar bestemmelse som fastslår, at det til en hver tid er PATIENTEN der selv bestemmer om vedkommende ønsker behandling af en konkret person, en læge, eller et hospital og lign. steder En hver behandling skal afbrydes omgående, hvis personen ønsker dette. Denne garanti for 100% selvbestemmelse gælder for alle uanset nationalitet, dog undtaget hvis der findes en dom endelig, der begrænser denne ret (tvangsbehandling). Her er en byretsdom ikke tilstrækkelig.
Det er en læge fra Hillerød Hospital som har deltaget ved disse tvangsudsendelser og det er betalt af Rigspolitiets kasse.
Når en person går om bord på en flyvemaskine eller et skib, så er det kun Kaptajnen der bestemmer. Skal en person eks. vis fikseres, skal Kaptajnen først give sit samtykke og så er det kun flybesætningen der må foretage denne. Rigspolitiet har selv til mig oplyst, at en sådan tilladelse har de fået efterfølgende og de har aldrig været en del af den konkrete flybesætning. Dansk politi har ingen magtbeføjelser overhovedet. Når en person er gået om bord, er den juridiske realitet således totalt ændret. Her viser NUC (Rigspolitiets udsendelses afdeling/center) ingen, totalt ingen respekt for de mest basale menneskerettigheder. "Målet helliger midlet" er den anvendte passus. Omsat til politisprog: "Vi har fået en bunden opgave og den opfylder vi så bedst muligt". Den holder naturligvis ikke. Politiet er selv glade for disse muligheder for at udrejse med tvansudviste asylafviste personer. Om transporten foregå i et chartret fly, ændre ikke ved juraen.
Landes justitsminister Karen Hækkerup (MF)(S) taler mod bedre viden. Det er hendes pligt som minister at have undersøgt sagens lovlighed og hendes svar i Folketinget er vildledning og sløring af de faktuelle forhold.
Sagen er ikke afsluttet hos FT-ombudsmand. Der er foregået et stort efterforsknings-arbejde før alle forholdene var rimeligt afdækket. En sløring af de ulovligheder og fysiske overgreb der beviseligt er foregået, trækker sagen i langdrag, men har til gengæld også haft den effekt, at flere diskutable forhold kommer frem i lyset. Det der i starten så ud til at være en mindre konkret sag, har stille og roligt udviklet sig til spørgsmål om nogle større og mere alment grundlæggende overgreb/tilsidesættelse af de udvistes ukrænkelige rettigheder. En frugtbar dialog har her været absolut afgørende. Tiden kan ikke skrues tilbage, MEN det skal ikke have lov til at fortsætte, selv med en socialdemokratisk justitsminister. Hun skal ikke tage alt arvegodset med sig fra sin forgænger Morten Bødskov (MF)(S). For ham var tvangsudsendelserne en ren religion.

Jakob Lilliendahl, bente-ingrid bruun, Carsten Mortensen, Per Pendikel, Torsten Brinch, Colin Bradley, Leif Høybye, Niels Mosbak, Heinrich R. Jørgensen, Toke Andersen, Bent Weinreich og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar

De asylsøgere der er flygtet den halve klode herop, havde de en læge med på rejsen? Hvorfor har de brug for en læge efter at de er afvist og skal rejse tilbage igen?
Selvfølgelig skal læger da ikke ledsage voldlige afviste asylansøgere, når en simpel fiksering kan løse problemet.
Hvis asylansøgeren derimod er for syge til rejsen, så må han/hun da i behandling indtil hjemsendelsen er forsvarlig.

Mandatar Torben Wilken

@ Colin Bradley
Tak for din glæde. Man skal holde ud og have fakta præcis på plads. Der kommer mere om denne sag
Torben Wilken

Ole Chemnitz Larsen

@Mandater Torben Wilken

"..have fakta præcis på plads."

Præcist. Men fakta fra f. eks. Justitsministeriet, herunder departementet og Rigsadvokaten, viser at belastede fakta bortskaffes fra sager, hvorefter skriverier/abstraktioner, der er er i strid med de belastende fakta, anvendes som begrundelse for, at der er tale om lovmæssig forvaltning.

En udbredt øvelse blandt især Djøf-jurister, når der er noget at komme efter.

Dette viser fakta, forstået som de ansvarliges egne dokumenter, desværre.

Bortskaffelse og skriverier, der som udgangspunkt kan være strafbare.

Torsten Brinch og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Mandatar Torben Wilken

@ Ole Chemnitz Larsen ja det afviser jeg ikke, men der er for mange der ved hvad der er foregået. Navnet på lægen der deltog er trådt frem. Han benægter ikke hvad hans opgave var. Det Folketingets Ombudsmand skal forholde sig til er, som jeg har beskrevet i mit indlæg. Er disse metoder der er anvendt lovlige eller kritisable. Hvor er dommerkendelserne og derfor er det stort og dejligt, at Danmarks Lægeforening i enighed har taget stilling til de klagepunkter jeg tidligt konfronterede dem med direkte. Andre medlemmer af foreningen, læger, har så siden bakket op om kritikken som har været udsat for en drøftet i en bredere kreds. DJØF får derfor en svær opgave, jeg siger ikke en umulig, MEN det som ikke siges, bekræftes eller kan dokumenteres som det burde, er den talende tavshed og den kan ingen forhindre i at komme op til overfladen. Vi er på vej, jeg vil sige godt på vej. De afgørende juridiske forhold er kendte. Mange involverede er spurgt og har svaret ærligt. En ting er derfor nu forhåbentlig blevet mere vanskelig, nemlig at få læger til at deltage. Kommer der en hungrende læge frem, kan hans tilstedeværelse ikke så let skjules. Domstolene i DK vil forhåbentlig være meget tilbageholdende med at støtte NUC´s ønsker om en kendelse der vil tillade medicinering under transport for at passiviserer den tvangs-udviste. Jeg kender systemet gennem mange år og de kender mig og ved, at jeg ikke stopper i denne sag. Tak for dit indlæg. Det er med til at klargøre problematikken. Dette er vigtigt hvis vi vil bevare vores retssamfund og vores rettigheder.

Hanne Koplev

Det er i strid med Lægeforeningens etiske regler, hvis læger medvirker til politiets tvangsudsendelser af afviste asylansøgere.

Hvornår siger lægerne også nej til "tvangsmedicinering" eller "tvangsoperation" af mennesker på sygedagpenge?
På nuværende tidspunkt har syge ikke krav på sygedagpenge, hvis de ikke følger lægens anbefaling.
Og hvem kan klare sig uden penge?

Peter Olesen

"Lægers opgave er ikke er at legitimere myndighedsudøvelse.."

Ser man det.

SIger lægerne så også nej til psykiatriske og fysiske vurderinger i pensions- og erstatningssager? Eller hvad med undersøgelser af voldsofre og obduktioner i forbindelse med mistænkt kriminalitet? Skal fx. retslægerådet nedlægges?

Robert Kroll og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Robert Kroll

Det siges i artiklen :
»Lægeforeningen ønsker at tilkendegive, at lægers opgaver er at yde lægehjælp, hvor lægehjælp er nødvendig. Lægers opgave er ikke at medvirke til eller legitimere myndighedsudøvelse,« fremgår det af vejledningen.

Uden i øvrigt at tage stilling til den konkrete sag, så må lægers bistand til blodprøver ved kørsel i spiritus- eller narkopåvirket tilstand vel så også være "etisk uacceptabel" ?

Enhver lægeerklæring , der kan skade "patienten" er vel også "uetisk" ?

Al den stund lægerne var lidet etiske da det gjaldt om at sikre størst mulige indkomster ved vagtlægeordninger m v , så er lægeforeningen "etiske linje" ( pænt formuleret) vist lidt "svingende" ?

Selvfølgelig skal læger ikke spilde deres tid på udsendelser af raske mennesker. De skal koncentrere sig om at kurere syge mennesker og forebygge sygdomsudbrud hos de raske.

Problemet er så, at alternativet i det her tilfælde så er fiksering ved hjælp af strips, peberspray og benlås, men hvis asylansøgeren ved det på forhånd, så kan det jo være, at han eller hun ikke aktivt vil forsøge at forhindre effektueringen af udsendelsen.

Dansk Flygtningehjælp og/eller Dansk Røde Kors bør dog medvirke ved udsendelser, således at asylansøgerne ikke føler sig "helt alene", når han eller hun bliver udsendt mod sin vilje.

Hvis det lykkedes asylansøgeren at forhindre udsendelsen (f.eks. ved at skabe sig så meget, at piloten ikke ønsker at tage ham eller hende med), så bør alternativet være, at asylansøgeren efterlades foran lufthavnen (stadig på dansk territorium), hvorefter vedkommende må klare sig selv. At køre dem tilbage til asylcenteret giver ingen mening, da det blot vil opmuntre den pågældende asylansøger til endnu en gang at forsøge at forhindre udsendelsen aktivt, næste gang politiet søger at effektuere den.

Ole Chemnitz Larsen

@Mandater Torben Wilken

Har en del fakta, forstået som de ansvarliges egne dokumenter, der viser myndighedspersoners tricks, når der er noget at komme efter:

En temmelig strafbart og udbredt tricks er:

At bortskaffe beviser for strafbare forhold fra sagen til uberettiget fordel for de ansvarlige myndighedspersoner og til skade for de forurettede borgere.

For derefter at anvende skriverier/abstraktioner, der savner faktisk og retligt grundlag, som begrundelse for, at der er tale om lovmæssig forvaltning.

I Skatteministeriet er de brudte love bortskaffet igen og igen i en sag, der omfatter mindst 2500 lovbrud. En sag der er mørklagt igen og igen. For eksempel via misinformation af Folketinget, afpresning af de forurettede borgere via trusler om store dummebøder og grundløse skattesager mod de forurettede borgere.

Og i Justitsministeriet har de ansvarlige bortskaffes faktuelle beviser for strafbare forhold fra sagen igen og igen. De ansvarlige myndigheder i Justitsministeriet omfatter for eksempel Rigsadvokaten og departementet.

bente-ingrid bruun

Hvis læger skal værne om tilliden mellem læge og patient - og det til enhver tid er patienten der bestemmer om vedkommende ønsker behandling af en konkret læge, på et hospital eller lignende sted, så blev de etiske regler overtrådt, da en patient med ME blev tvangindlagt og stadig bliver tvangbehandlet af en Liaisonpsykiater på Hammel Neurocenter. De etiske regler og Helsinki , Deklarationen, der vedrører forsøg på på mennesker, bliver dagligt overtrådt, når praktiserende læger rubricerer patienter imod deres vilje med funktionelle lidelser ud fra en TERM-model, hvor ætiologi og miljøfaktorer er frasorteret. En vejledning om funktionelle lidelser, som Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM har udgivet , bør trækkes tilbage, for den tillader liaisonpsykiatere at konvertere speciallæge stillede somatiske diagnoser til funktionelle lidelser, hvilket netop er tilfældet med den ovennævnte ME sag, som er på vej til Landsretten i Viborg.
Det er godt Lise Møller, at lægers etiske regler kommer på dagsordenen!

Vibeke Rasmussen

"Det gælder altid for etiske bud, at de står over forvaltningsmæssige forlangende, lovbestemmelser m.v."

Næ-næ! Næ-næ! Som en totalt kold i r@ven, uempatisk og arrogant Mette Reissmann (S) fortalte i gårsdagens Orientering – efter også at have luftet idéen om, at hvis danske læger ikke ville medvirke, kunne man evt få udenlandske læger til det – er Lægeforeningens anbefaling 'i hendes verden'(!) ikke særlig etisk(!). Og videre:

"Mht tvangshjemsendelse af afviste asylansøgere så er det jo altså nødvendigt, at skulle kunne foretage det skridt, for at kunne opretholde et fair asylsystem, og jeg mener virkelig, at lægerne skulle altid kunne assistere og respektere myndighedernes beslutning på det her område. Det er jo lidt underligt, at man som læge ikke vil være med til at følge lovgivningen, og det er nu altså engang gældende lovgivning i Danmark. Jeg synes lægeforeningen, de sku' holde sig fra at formulere dansk asylpolitik(!?) og overlade det til politikerne, og så gøre dét, de er uddannnet til, nemlig dét at være læger."

Hvorefter studieværten høfligt bukkede og takkede.

Lyder retorikken bekendt?

I øvrigt også værd at bemærke – sædvanlig retorisk manipulation – hvordan Mette Reissmann skruede sig voldsomt op over omtalte 'anbefaling' fra Lægeforeningens etiske Udvalg, mens hun samtidig på spørgsmålet, om det rimelige i at bede udenlandske læger om at træde til, hvis danske læger nægtede, slog det hen med at nå ja, nu var det jo altså kun, ind til videre … en anbefaling!

Philip B. Johnsen og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Mandatar Torben Wilken

@Robert Kroll
Du rejser nogle forhold i dut udmærkede indlæg. Kontrol af alkohols promille og ditto narko. Politiet er berettiget til at tage kontrollen på stedet, men jeg vil mene, at den efterfølgende lægekontrol kan borgeren sige fra til. Det vil så komme til at stå i politirapporten og kan føre til, at de oplysninger som politiet har indsamlet vil danne basis for en dom uden at den tiltalte kan forsvare sig og løfte sin bevisbyrde.

@Vibeke Rasmussen Tak for et godt indlæg. Jeg har her i formiddag haft en længere telefonsamtale med Mette Reissmann (MF)(S) om hendes udtalelser i Orientering i går. Det blev en rigtig god samtale hvor jeg kunne belyse problematikken fra den anden side af bordet. Det var en absolut lyttende Mette Reissmann og det ændre hende syn på både lægers og Politiets deltagelse i selve flyveturen. Hun var glad for den orientering og sandheden/virkeligheden er jo den, at medlemmerne af Folketinget ikke kan vide alt og naturligvis ser tingene ud fra deres synsvinkel. Derfor er en rolig og saglig dialog vejen frem. Det er jo ikke mig der skal bestemme som jeg fortalte hende, men den viden jeg har vil jeg gerne viderebringe. DNM vil muligvis søge foretræde i Retsudvalget hvor hun også sidder og uddybe vore berettige bekymring af den manglende udviste vilje til at overholde gældende ret fra Politiets side. Lad os se hvilken virkning dette vil få. Hun udtrykte ihvertfald glæde over at jeg med min store viden havde kontakte hende. Hvis hun, hvad jeg ikke tror, ikke vil efterleve borgernes retssikkerhed og medvirke til, at Politiet NUC ikke fremover kan deltage i selve flyveturen, ja så er vi i en ny situation. Det er ikke altid man skal møde andre mennesker med mistro - De kunne jo finde på at gøre det samme og det ville være ubehageligt. Dette til alm. orientering.

Vibeke Rasmussen og Heinrich R. Jørgensen anbefalede denne kommentar
Vibeke Rasmussen

Mandatar Torben Wilken, ikke for partout at være negativ eller mistroisk – en stor portion kynisme kan jeg dog ikke fraskrive mig – men en privat samtale med dig er jo lidt af en gratis omgang for Mette Reissmann. Hvad med Orienterings lyttere, som ikke læser dit indlæg her? Vil hun i en kommende Orientering 'præcisere' sin og, må man gå ud fra, regeringens holdning til Lægeforeningens anbefaling?

Din indsats er al ære, respekt og beundring værd, og den skal du fra min side have en uforbeholden tak for. Men politikere stoler jeg ikke på. Mette Reismann er lige så dygtig som enhver anden politiker, der er nået så langt som til 'Borgen', til at tale ud af begge sider af munden. Nogle vil mene ud af en anden legemsdel!

Mandatar Torben Wilken og Philip B. Johnsen anbefalede denne kommentar
Philip B. Johnsen

Mandatar Torben Wilken
Tja mistroisk, skeptisk, mistænksom har jeg grund til at være andet?

Den danske hyldest til klassiske imperialisme, der er direkte medvirkende årsag til flygtningestrømmen, gennem fysiske magtanvendelse i udenrigspolitikken, den såkalte aktivistiske udenrigspolitik, er ikke tillidsvækkende.

30 milliarder kroner til nye kampfly, er et glimmerende billed på fordelingspolitikken i det danske samfund, med stigende formuer blandt de rige, samtidig med de fattige og socialt udfordrede i Danmark, bliver stadigt mere pressede og marginaliserede.

COP15 COP16 COP17 COP18 COP19

Politikkere har tilsyneladende ikke selvstændigt evnen til den fornødne forandring, politikkerne der på borgen, er overvejende tilhængere af forberedelserne, til et dansk klimaflygtninge skabende fracking gas eventyr, det er ikke tillidsvækkende.

Men tak for din indsats.

georg christensen

Tvangs udsendelser med lægehjælp?. Er det overhovedet muligt i dansk regi?.

Så primitiv, en politisk dansk tankegang, har jeg virkelig svært ved at fordøje.

Min tak til "lægerne og sygeplejerne", som endelig tør sige "NEJ", jeres nej er "samfundet´s" nej til småtbegavede politiske uvidenheder, som burde skamme sig.

Mandatar Torben Wilken

@ Vibeke Rasmussen
Tak for dit sidste indlæg også. Nej jeg er ikke naiv, dertil har jeg gået alt for længe på Christiansborg. Faktisk lige siden 1972 og jeg har lært en masse politikere at kende. Jeg er ikke medlem af noget parti og kan derfor tale med alle. Selv de to præster Langballe og Krarup, begge DF fik med passende mellemrum det glatte lag, når de efter min mening havde været lidt for kreative. Jeg har lært det politiske håndværk på den lange og tunge måde. Jeg er meget glad for den ordning, som jeg kun har set findes i Danmark. Det forhold, at man som borger, kan gå ind fra gaden, i dag kun efter en aftale med et udvalgs sekretariat, og få foretræde. Man får 15 minutter til at fremføre sine synspunkter. kan så besvare evt. spørgsmål fra medlemmerne og så sige pænt tak for i dag. På den måde lære medlemmerne af Folketinget en at kende og det letter vejen fremover. Jeg har flere gange fået et folketingsmedlem til at kalde en minister i "åbent samråd", hvor ministeren så skal svare på spørgsmål, vi er enes om og aftalt på forhånd. Ministeren skal jo svare medlemmerne af Folketinget korret. Det virker mange gang og jeg ved medlemmerne af Folketinget er glade for disse foretræder, når der er saglighed bag. Denne ordning er helt specielt dansk. Den findes mig bekendt ikke i Sverige eller i Norge. Her skal man have en anden til at hjælpe en. I gamle dage kunne man gå rund på Christiansborg hele dagen på gangene og sidde nede i Snapstinget og drikke kaffe med medlemmerne man fik lært at kende. Nogle flere skulle prøve dette selv.
@ georg christensen Det er desværre sandheden og derfor skal vi havde denne form for behandling af andre mennesker stoppet.
Tilbage til dit anbringende. Ja det var jo derfor jeg skrev, at jeg fortalte at vi i DNM ville søge foretræde i efteråret for at fremlægge nogle af disse alvorlige problemer. Så ved Mette Reissmann (MF)(S), at vi vil følge hvad hun forstod i samtalen vi havde. Det er naturligvis ikke altid det lykkes som man gerne vil, men den som ikke prøver, opnår intet. Jeg går ind for denne form for Demokrati.

Klaus Aagaard

Og? Det må Lægeforeningen jo selv om. Kriminelle udlændinge skal bare ud, uanset om - in casu - Lægeforeningen vil medvirke eller ej. Sværere er det egentlig ikke.